Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): TIẾT 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I MỤC TIÊU: − Nghe viết xác khổ thơ cuối ”Ngày hơm qua đâu rồi?”; trình bày hình thức thơ chữ − Làm BT3, BT4; BT(2)a; GV nhắc HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi?(SGK) trước viết tảGiáo dục tính cẩn thận, xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: − Giáo viên: + Viết tả “Ngày hơm qua đâu rồi?” lên bảng + Bảng phụ viết nội dung tập 2a, − Học sinh: Vở tập - SGK II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Ổn định: Hoạt động học - Hát Kiểm tra cũ: - Gọi học sinh lên bảng viết : Cháu, kim, - HS viết bảng lớp; lớp viết bảng bà cụ - Giáo viên nhận xét, ghi điểm - Nhận xét phần kiểm Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Ngày hôm qua đâu rồi? * Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết - HS lặp lại - GV đọc tả bảng, cho HS nắm nội dung - HS lắng nghe + Bố nói với điều gì? - Con học hành chăm thời gian không - Hướng dẫn HS nhận xét: Trong - Có dấu câu như: dấu chấm, dấu tảdấu câu nào? phẩy, dấu gạch đầu dòng - Hướng dẫn HS viết chữ khó vào bảng - HS viết vào bảng từ: Trong, hồng, chăm - GV đọc cho HS viết - HS viết vào - GV nhắc HS tư ngồi viết , cầm viết qui định - Đọc nhẩm cụm từ để viết cho - Chấm, chữa bài: +Chữa + Chấm bài: GV chấm 5-7 - Nhận xét mặt - HS tự chữa lỗi bút chì * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Bài tập 2a (Lựa chọn) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS chọn từ điền vào chỗ chấm - Ghi chữ em tìm lên - HS nối tiếp tìm từ theo yêu cầu bảng điền vào chỗ chấm - Cho lớp đọc lại, làm vào - HS làm vào ( lịch, - Nhận xét chốt lại lời giải nịch, nàng tiên, làng xóm; bàng, Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS viết vào chữ thiếu bàn, than, thang) - Đọc yêu cầu - Làm vào ( Các chữ thiếu là: h, I, k, m, n, o, ô, ơ) - Nhận xét chốt lại lời giải Củng cố - Dăn dò : - Hỏi lại tựa - Ngày hôm qua đâu - HS thi đua đọc cá nhân - Thi đua đọc thuộc bảng chữ vừa viết - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần tiết học - HS trả lời - HS nghe - Về nhà xem lại ý chữ viết sai sửa lại cho làm - HS nghe tập - Chọn bạn học tốt khen ngợi - Nhận xét tiết học .. . - Giáo viên nhận xét, ghi điểm - Nhận xét phần kiểm Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Ngày hôm qua đâu rồi? * Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết - HS lặp lại - GV đọc tả bảng, cho HS .. . Làm vào ( Các chữ thiếu là: h, I, k, m, n, o, ô, ơ) - Nhận xét chốt lại lời giải Củng cố - Dăn dò : - Hỏi lại tựa - Ngày hôm qua đâu - HS thi đua đọc cá nhân - Thi đua đọc thuộc bảng chữ vừa viết .. . vào bảng - HS viết vào bảng từ: Trong, hồng, chăm - GV đọc cho HS viết - HS viết vào - GV nhắc HS tư ngồi viết , cầm viết qui định - Đọc nhẩm cụm từ để viết cho - Chấm, chữa bài: +Chữa + Chấm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn