Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

5 69 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:55

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP Tập viết : CHỮ HOA: Ă , Â I MỤC TIÊU: - Viết hai chữ hoa Ă, Â (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ – Ă Â), chữ câu ứng dụng : Ăn (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ (3 lần) - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn Yêu thích chữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV :Mẫu chữ Ă, Â (cỡ vừa) Bảng phụ giấy khổ to Ăn (1 dòng vừa) - Ăn chậm nhai kĩ (1 dòng nhỏ) HS:Vở tập viết – Bảng III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động giáo viên Ổn định: Hoạt động học sinh - Hát Kiểm tra cũ: Chữ hoa A - Viết bảng chữ A, Anh - Viết bảng - Câu Anh em thuận hòa nói điều gì? - Khun anh em phải thương yêu - Cho HS xem số - HS xem  Nhận xét – Tuyên dương Bài mới: Chữ hoa Ă, Â - Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - Giáo viên treo chữ Ă, Â hoa (đặt - Học sinh quan sát nhận xét khung) - Giáo viên hướng dẫn nhận xét • Chữ Ă Â có điểm giống điểm - Giống nét cấu tạo độ cao Khác khác chữ A chữ Ă , Â có dấu phụ • Các dấu phụ nào?  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết (8’) Bước 1: • Nhắc lại cấu tạo nét chữ A - Một học sinh nhắc lại • Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â - 2, em nhắc lại • Nêu cách viết chữ Ă, Â - Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ vừa, viết giống chữ A vừa Chữ Ă, Â cỡ - HS lắng nghe nhỏ viết giống chữ A nhỏ Bước 2: Hướng dẫn viết bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đẹp  Nhận xét  Hoạt động 3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: - Viết bảng - Đọc câu ứng dụng - Giảng nghĩa câu Ăn chậm nhai kĩ khuyên em nhắc lại ăn chậm, nhai kĩ để dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng Bước 2: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét - GV yêu cầu HS quan sát nhận xét - Các chữ Ă, h, k, cao li? - Những chữ có độ cao - HS quan sát cao li? - Cao 2,5 li - Đặt dấu chữ nào? - Các chữ n , c , â, m , a, i , cao li - Nêu khoảng cách viết chữ - Giáo viên viết mẫu chữ Ăn (lưu ý nét - Chữ â, i, cuối chữ Ă nối liền với điểm bắt đầu chữ - Bằng chữ o n, viết xong chữ Ăn lia bút viết nét - Học sinh quan sát thực lượn ngang chữ A dấu phụ chữ Ă) Bước 3: Luyện viết bảng chữ Ăn - Giáo viên theo dõi, uốn nắn cách viết liền mạch  Nhận xét  Hoạt động 4: Viết - Học sinh viết bảng chữ Ăn (cỡ vừa) - Học sinh tự nêu Bước 1: Lưu ý tư ngồi viết, cách cầm bút - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Bước 2: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên yêu cầu học sinh viết - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu - Cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi - Học sinh viết vào ( 1dòng ) (1 dòng ) (1 dòng ) (1 dòng) (1 dòng) (1 dòng) (3 lần ) - GV theo dõi, uốn nắn  Nhận xét Nhận xét – Dặn dò: - Giáo viên chấm số - Nhận xét, tuyên dương - Về hoàn thành viết - Chuẩn bị: Chữ hoa B ... động 2: Hướng dẫn viết (8’) Bước 1: • Nhắc lại cấu tạo nét chữ A - Một học sinh nhắc lại • Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â - 2, em nhắc lại • Nêu cách viết chữ Ă, Â - Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ... vừa, viết giống chữ A vừa Chữ Ă, Â cỡ - HS lắng nghe nhỏ viết giống chữ A nhỏ Bước 2: Hướng dẫn viết bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đẹp  Nhận xét  Hoạt động 3: Hướng dẫn viết. .. Các chữ Ă, h, k, cao li? - Những chữ có độ cao - HS quan sát cao li? - Cao 2, 5 li - Đặt dấu chữ nào? - Các chữ n , c , â, m , a, i , cao li - Nêu khoảng cách viết chữ - Giáo viên viết mẫu chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn