Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:54

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT: CHỮ HOA Ă, Â I MỤC TIÊU: * Rèn kỹ viết chữ : - Biết viết chữ hoa Ă, Â theo cỡ vừa nhỏ - Biết cụm từ ứng dụng: “Ăn chậm nhai kĩ” theo cỡ nhỏ, chữ viết quy định, nét II Đồ dùng dạy - học: Mẫu chữ hoa đặt khung chữ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A/Kiểm tra cũ: Kiểm tra viết nhà HS HS viết nháp chữ A Gọi HS nhắc lại câu ứng dụng viết trước học sinh lên bảng viết chữ Anh – giáo viên nhận xét ghi điểm B/ Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học Hướng dẫn viết chữ hoa: a, Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Nhận xét chữ mẫu theo câu hỏi + Chữ Ă chữ Â có điểm giống khác nhau? + Các dấu phụ trông nào? - Giáo viên vừa viết chữ Ă, Â lên bảng vừa nhắc lại cách viết b, Hướng dẫn viết vào nháp - HS viết GV quan sát hdẫn thêm cho HS yếu 3, Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng: Giáo viên đọc cụm từ ứng dụng : Ăn chậm nhai kĩ giúp HS hiểu nghĩa cụm từ b, Hướng dẫn HS quan sát nhận xét độ cao khoảng cách chữ, giáo viên viết mẫu chữ Ăn – học sinh quan sát c, Học sinh luyện viết chữ Ăn vào nháp Hướng dẫn hs viết vào : HS viết vào giáo viên quan sát uốn nắn Chấm , chữa : GV chấm - 7, nhận xét Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn HS nhà hoàn thành phần luyện viết ... Nhận xét chữ mẫu theo câu hỏi + Chữ Ă chữ Â có điểm giống khác nhau? + Các dấu phụ trông nào? - Giáo viên vừa viết chữ Ă, Â lên bảng vừa nhắc lại cách viết b, Hướng dẫn viết vào nháp - HS viết GV... viết mẫu chữ Ăn – học sinh quan sát c, Học sinh luyện viết chữ Ăn vào nháp Hướng dẫn hs viết vào : HS viết vào giáo viên quan sát uốn nắn Chấm , chữa : GV chấm - 7, nhận xét Củng cố dặn dò: Giáo. .. dẫn viết cụm từ ứng dụng: a, Giới thiệu cụm từ ứng dụng: Giáo viên đọc cụm từ ứng dụng : Ăn chậm nhai kĩ giúp HS hiểu nghĩa cụm từ b, Hướng dẫn HS quan sát nhận xét độ cao khoảng cách chữ, giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn