CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN

92 76 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:51

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Khoa khí Bộ mơn cơng nghệ Chế tạo máy Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên:………………………………………… ………………… Lớp………… Khố……………….Chun ngành: Cơng nghệ Chế tạo máy I Đầu đề thiết kế: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… … II Các số liệu ban đầu………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… III Nội dung phần thuyết minh tính tốn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV Phần vẽ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm Cán hướng dẫn Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -1- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm Cán hướng dẫn Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -2- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm Cán duyệt Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -3- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục LỜI NĨI ĐẦU Trong cơng cơng nghiệp hố đại đất nước, ngành kinh tế nói chung ngành khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cán kỹ thuật có kiến thức tương đối rộng phải biết vận dụng sáng tạo kiến thức học để giải vấn đề thường gặp thực tế Đồ án tốt nghiệp đóng vai trò quan trọng q trình đào tạo trở thành người kỹ sư Quá trình làm đồ án tốt nghiệp giúp cho sinh viên hiểu rõ kiến thức tiếp thu trình học tập, đồng thời nâng cao khả vận dụng sáng tạo kiến thức để làm đồ án công tác sau Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em giao nhiệm vụ: “Thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng tay biên’’ Được bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Trọng Bình, em hồn thành đồ án Mặc dù cố gắng để hoàn thành đồ án này, nhiên, kiến thức non yếu nên đồ án khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận góp ý thầy bạn để đồ án tốt Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Trọng Bình, thầy khoa khí - Trường ĐHBK Hà Nội tận tình hướng dẫn em hồn thành đồ án Hà Nội ngày 18 tháng năm 2006 Sinh viên: Lương Cơng Thành CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -4- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.1Nội dung đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy : Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm: - Thiết kế quy trình cơng nghệ gia công chi tiết trục tay biên - Thiết kế đồ gá để gá đặt chi tiết gia công tay biên Như đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm phần tính tốn vẽ 1.1.1 Khối lượng tính tốn: Khối lượng tính tốn viết thành thuyết minh theo trình tự nội dung phần trình bày cụ thể phần sau 1.1.2 Khối lượng vẽ: Đồ án trình bày vẽ gồm: - vẽ chi tiết lồng phôi khổ A0 - vẽ sơ đồ nguyên công gồm 36 nguyên công khổ A0 - vẽ đồ gá với đầy đủ hình chiếu theo tỷ lệ khổ giấy A0 1.2 Trình tự thiết kế đồ án tốt nghiệp cơng nghệ chế tạo máy: Quá trình thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy tiến hành theo nội dung trình tự sau đây: 1- Phân tích chức làm việc chi tiết 2- Phân tích tính cơng nghệ kết cấu chi tiết 3- Xác định dạng sản xuất 4- Chọn phương pháp chế tạo phôi 5- Lập thứ tự nguyên công, bước ( vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị,kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, vẽ ký hiệu chiều chuyển động dao, chi tiết ) 6- Tính lượng dư cho bề mặt đó, tất bề mặt gia công khác chi tiết tra theo sổ tay cơng nghệ chế taọ máy Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -5- Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục 7-Tính chế độ cắt tra theo sổ tay công nghệ chế tạo máy ngun cơng 8-Tính thời gian gia cơng cho tất nguyên công Số liệu sở để xác định tiêu kinh tế kỹ thuật quy trình cơng nghệ 9- Thiết kế đồ gá gia công Phần thiết kế đồ gá bao gồm bước sau: + Xác định cấu định vị phơi + Tính lực kẹp cần thiết + Dựa vào sơ đồ định vị lực kẹp để chọn cấu định vị, cấu kẹp chặt, thiết kế cấu khác đồ gá ( cấu dẫn hướng, cấu so dao, cấu phân độ, cấu xác định vị trí đồ gá máy ) + Tính sai số chế tạo cho phép đồ gá ct + Đặt yêu cầu kỹ thuật đồ gá + Lập bảng khai chi tiết đồ gá ( tên gọi chi tiết, số lượng chi tiết vật liệu sử dụng ) 10- Viết thuyết minh theo nội dung phần tính tốn thiết kế 11- Xây dựng vẽ CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 2.1 Chức năng, đIều kiện làm việc, công dụng chi tiết 1/Chức : Tay biên chi tiết quan trọng thiếu tất động đốt trong.Tay biêntrực tiếp tham gia biến chuyển động tịnh tiến piston sang chuyển động quay trục khuỷu ngược lại.Tay biên D6 chế tạo thép 45 gồm đầu nhỏ khơng tháo dời được,trong có lắp bạc Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -6- Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục lót đồng Thân tay biên tiết diện hình chữ I đầu to lắp bạc dời ,gồm hai nửa ghép với hai bulông M8 Mặt lỗ đầu nhỏ phải gia công đạt Ra = 2,5 để lắp chặt với bạc Mặt lỗ đầu to phải gia công đạt R a = 1,25 để lắp trung gian với bạc Chuyển tiếp đầu nhỏ thân R10, R30, R40 Chuyển tiếp đầu to thân R12, R80, R8 Mặt lỗ đầu to có khoét rãnh bán nguyệt để định vị bạc Trên đầu nhỏ có lỗ dẫn dầu lệch với bạc chi tiết góc 500 Tại hai lỗ để bắt bu lơng có phần định vị 8,5 phần ren M8 2/ Tính cơng nghệ kết cấu chi tiết: Tay biên chi tiết dạng càng, đầu to ghép hai nửa hai bu lơng M8 nên chúng có yêu cầu kỹ thuật sau: - Cơ tính sau nhiệt luyện lần cuối phải đạt độ dãn dài tương đối, độ co tương đối, độ dai va đập 35%, mẫu thử phân bố dọc dộ cứng 25 - 30 HRC - Chế tạo phương pháp dập theo khuôn - Tổ chức kim loại chỗ gẫy mẫu thử khơng có tượng điểm trắng hay bọt, phân tầng chất phi kim loại vết nứt Tổ chức kim loại mặt cắt dọc phải đặc trưng hướng thớ dọc theo đường trục phù hợp với hình dạng bên ngồi khơng có tượng đứt đoạn, xốp - Trên bề mặt gia cơng khơng cho phép có vết nứt, gãy, gỉ sắt, lõm, lỗ rỗng - Đường gép khn cho phép có ba via đến 1,5mm, khơng cho phép có vết nhăn, phải tẩy khuyết tật ba via 1,5mm đạt RZ40 - Độ lệch hai đường tâm lỗ lên mặt phẳng cho phép nhỏ 0,06/100 - Độ lệch nối tâm hai lỗ so với trục đối xứng  0,5mm - Không cho phép hàn đắp - Độ côn ô van lỗ đầu nhỏ  0.01 mm Khích thước đầu to cho phép 45 nằm góc < 450 so với mặt phẳng lắp ghép - Độ chênh lệch chiều dày thành đầu to đầu nhỏ tay biêntheo hướng Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -7- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục dọc trục đối xứng không 2mm, theo chiều ngang không 1mm 2.2 Xác định dạng sản xuất: 1/ ý nghĩa: Dạng sản xuất phụ thuộc vào sản lượng sản phẩm năm xác định sản xuất hợp lý có ảnh hưởng đến đầu tư hình thức tổ chức sản xuất Sản lượng sản phẩm lớn ta đầu tư thiết bị chuyên dùng, tổ chức sản xuất theo dây chuyền đem lại hiệu kinh tế cao nhất, chất lượng sản phẩm tốt, thu hồi vốn đầu tư nhanh Nếu sản lượng sản phẩm thấp nên sử dụng trang thiết bị vạn năng, tổ chức sản xuất không theo dây chuyền, đem lại hiệu kinh tế cao Từ ta thấy việc xác định dạng sản xuất hợp lý có ý nghĩa quan trọng q trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc đầu tư hợp lý trang thiết bị hợp ký, bố trí nhân cơng làm việc hợp lý dẫn đến trình sản xuất đạt hiệu cao 2/ Xác định sản lượng khí: Như ta biết để xác định dạng sản xuất ta phải xác định sản lượng khí năm trọng lượng chi tiết gia công Sản lượng phôi tay biên D6 cần dập yêu cầu 5000 chi tiết/năm, sản lượng khí tính theo cơng thức: Ni =N.mi.[1 + ( +  )/ 100] chi tiết/ năm Trong : Ni: sản lượng khí chi tiết cần chế tạo N:sản lượng sản phẩm sản xuất năm N=5000 chi tiết/năm mi: số chi tiết loại sản phẩm ,lấy mi =1 : hệ số % dự phòng hư hỏng chế tạo,  = (23) lấy =2 : hệ số % chế tạo thêm dự phòng ngồi kế hoạch tránh mát vận chuyển, bảo quản,  = (35), ta lấy =3 Thay vào ta có : Ni = 5000 1.[1 + (3 + 2) / 100] = 5250 chi tiết/ năm 3/ Xác định khối lượng chi tiết: Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -8- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Hình vẽ 1:Thể tích chi tiết Theo cơng thức GCT=VCT. GCT: khối lượng chi tiết VCT: thể tích chi tiết  : khối lượng riêng vật liệu Vật liệu chi tiết gia công thép 45  =7,85 kg/dm3 Để thuận tiện cho việc tính tốn chế tạo phơi ta chia tay biên D6 làm bốn phần để thể tích phần cộng lại Gọi thể tích phần đầu nhỏ tay biên D6là V1, Thể tích phần thân tay biên D6 V2, Thể tích phần đầu to tay biên D6 V3 + V4 Thể tích chi tiết là: VCT = V1+ V2+ V3 +V4 Ta có:V1 = 14229mm3 V2 =43917 mm3 V3 = 40040mm3 V4 = 12300mm3 VCT = 110486 = 0,110486 dm3 Trọng lượng chi tiết là: GCT = 0,110486.7,85 = 0,8673151 (kg) Căn vào bảng 2trang[2] với số lượng chi tiết từ 5005000 chiếc, khối Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 -9- Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục lượng < kg ta xác định dạng sản xuất hàng loạt lớn CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI 3.1 Phương pháp tạo phôi tay biên : Việc chế tạo tay biên để đạt yêu cầu kỹ thuật kinh tế, Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 10 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục L2=3 mm S=0,38 mm/ vòng; n=87 vòng / phút T5.1 = = 1,36 phút Thời gian cắt bước doa: T7.2 =2 L = 47 mm L1 = cotg + (0.5  2) = mm L2=3 mm S=1,4 mm/ vòng; n=42 vòng / phút T5.1 = = 0,92 phút 7.12 Vát mép lỗ to: To = i L = 46 mm L1 = i=1 To = (46+2)/(0,12.800) = 0,5phút Phay lại mặt đầu to L = 100 mm L1 = = + = 11,3 mm L2 = (2  5) mm S=1,57mm/ vòng; n=150vòng / phút To6 = = = 0,97 phút 4.13 Vát mép lỗ nhỏ: Thời gian cắt để vát mép: T7.3 =2 =2.=0,3 phút 4.14.Tiện tinh lỗ nhỏ To = i L = 31 mm L1 = t/tg + (0,52) mm =0,55/tg600 +2 =2,3 Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 78 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục L2 = (13) lấy L2 = mm i=1 To = = 0,26 phút 4.15 Tiện rãnh đầu: To = i L = 22 mm L1 = t/tg + (0,52) mm =0,55/tg600 +2 =2,3 L2 = (13) lấy L2 = mm To = 4.16 Khoan lỗ dầu: - Khoan lỗ dầu 8, thông suốt: L = 11 mm L1 = cotg + (0.5  2) = cotg300 + (0,5  2) = mm L2 = (1  3) mm To5 = = = 0,1 phút 4.17 Phay rãnh lỗ to: To = i Lấy L = 73 mm L1 = + (0.5  3) L1 = + (0.5 + 3) = 23 mm L2 = (25) lấy L2 = mm i=1 To = = 1,01 phút 4.18 Tiện tinh lỗ to: To = i L = 22 mm L1 = t/tg + (0,52) mm Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 79 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục =1,7/tg600 +2 =2,9 L2 = (13) lấy L2 = mm i=1 To = = 0,1 phút 4.19 Phay hạ bậc: L = 70 mm L1 = = + = 82 mm L2 = (2  5) mm To1 = = = 0,087 phút 4.20 Phay sửa khối lượng: To = L = 44 mm i = h/t = 0,6/0,15 To1 = = 0,65 phút CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Thiết kế đồ gá cho nguyên công 7: Phay chuẩn tinh phụ *Nhận xét: Do lực cắt Po momen xoắn M bước nguyên công doa nhỏ nhiều so với lực cắt Po momen xoắn M bước khoét, ta cần xác định Pkhoét Mkhoét để tính tốn đồ gá bước ngun cơng kht đủ cứng vững cho nguyên công Khi thiết kế đồ gá cần tuân theo bước sau Xác định cấu định vị phôi: Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 80 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Cơ cấu kẹp chặt: sử dụng đòn kẹp Định vị: hạn chế đủ 6bậc tự Mặt phẳng đầu sử dụng phiến tỳ hạn chế bậc tự do, lỗ dầu nhỏ sử dụng chốt trụ ngắn hạn chế bậc tự do, chốt tỳ tỳ vào đầu to hạn chế bậc tự Vẽ đường bao chi tiết nguyên công thiết kế đồ gá( theo tỉ lệ 1:1) Đường bao chi tiết vẽ nét chấm gạch Việc thể hai ba hình chiếu tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp đồ gá Hình chiếu thứ chi tiết phảI thể vị trí gia cơng máy 2: Tính tốn lực kẹp Lực kẹp có phương ngang, có chiều hình vẽ Sơ đồ lực kẹp có dạng hình vẽ Tính lực kẹp cần thiết: Momen cắt M có xu hướng làm cho chi tiết quay quanh trục thẳng đứng (chốt trụ ngắn) Muốn cho chi tiết không bị xoay gia công phải thắng momen cắt M Nếu bỏ qua ma sát mặt đầu phương trình cân có dạng K.M = (P0+Q).f.R1 Q= Trong đó: K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 K0: Hệ số an tồn cho tất trường hợp K0 = 1,5 K1: Hệ số tính đến trường hợp tăng lực cắt độ bóng thay đổi, gia cơng thơ: K1= 1,2 K2: Hệ số tăng lực cắt dao mòn: K2 = 11,8 Ta chọn K2 = 1,2 Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 81 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục K3: Hệ số tăng lực cắt gia công gián đoạn: K3 = 1,2 K4: Hệ số tính đến sai số cấu kẹp chặt Trường hợp kẹp tay: K4 = 1,3 K5: Hệ số tính đến mức độ thuận lợi cấu kẹp tay Trường hợp thuận lợi: K5 = K6: Hệ số tính đến momen làm quay chi tiết Trường hợp định vị phiến tỳ: K6 = 1,5 K0 = 1,5.1,2.1,2.1,2.1,3.1.1,5 = M: Momen cắt M = 105,76 (N.m) : góc khối V tự lựa  = 900 f: Hệ số ma sát f = 0,2 R0: Bán kính trung bình mặt tiếp xúc chi tiết đồ định vị R0 = 50,5 (mm)=0,0505 (m) Q = (N) Thiết kế cấu đồ gá Cơ cấu kẹp chặt Sử dụng cấu đòn kẹp để kẹp chi tiết, hai vấu tỳ lên hai đầu, ding bu lông vặn chặt đòn kẹp để kẹp chặt chi tiết Dùng cấu kẹp có ưu điểm đơn giản, thao tác tương đối nhanh Khi gia công xong cần vặn bu lơng, cấu kẹp di chuyển lên phía trên, lấy chi tiết Cơ cấu bạc dẫn hướng phiến dẫn Do thực đồng thời khoét doa lúc nên ta dùng cấu thay bạc nhanh Phiến dẫn: Ta dùng phiến dẫn cố định lắp ghép xác với thân đồ gá bulong M6 chốt côn định vị ( chốt 1/50) 5.6: Tính sai số chế tạo đồ gá Khi chế tạo đồ gá có sai số đồ gá, làm cho việc gia công chi tiết khơng xác, chế tạo đồ gá ta phải chế tạo đạt tới độ xác định để khơng ảnh hưởng đến yếu tố khác sai số gia cơng khơng vượt yêu cầu kỹ thuật cho phép Ta cần xác định độ xác đồ gá Sai số gá đặt sai số vị trí phơi bị lệch so với vị trí u cầu Sinh viên thực hiện: Lương Công Thành Lớp CTM3-K4 - 82 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục đồ gá sai số gá đặt gd tính theo cơng thức sau: gd = Để đảm bảo độ xác gia công sai số gá đặt phải  sai số gá đặt cho phép Sai số gá đặt cho phép xác định theo công thức sau: = 1/3. = 0,33.0,4 = 0,132 mm Sai số chuẩn c định vị khơng trùng với gốc kích thước Theo sơ đồ gá đặt ta có cơng thức tính sai số chuẩn sau: c(H3)=c+L+Smin (Theo giáo trình cơng nghệ chế tạo máy tập I Nhà xuất khoa học kỹ thuật) Smin : Khe hở nhỏ trục lỗ gá c: Dung sai chốt định vị L:Dung sai lỗ dùng để định vị Chọn kiểu lắp H6/h6 nên Smin=0 Tra bảng dung sai với cấp xác ta có dung sai chốt định vị dung sai lỗ (yêu cầu) c(H3)=0,016 + 0,016 +0= 0,032 m Sai số đồ gá gd dg = Lấy dc=10 m m= .N1/2=0,5.80001/2=44 m Sai số kẹp chặt k: Sai số kẹp chặt xuất lực kẹp phôi thay đổi Do lực kẹp vng góc với phương mà kích thước cần gia cơng nên: k=0 Để xác định độ xác đồ gá chế tạo ta chọn sai số gá đặt gd
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN , CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy THIẾT kế QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN , II. Các số liệu ban đầu………………………………………………….., Xác định chế độ cắt cho Doa. Chiều sâu cắt t = 0,25 mm, lượng chạy dao S = 1 mm/vòng(11,3), tốc độ cắt V = 10 mm/phút., Bước 1. Mài thô., CHƯƠNG VII. TÍNH TOÁN THỜI GIAN GIA CÔNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn