Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trung tâm datapost thuộc bưu điện hà nội

72 100 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:44

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bưu .5 1.3 Đặc điểm doanh nghiệp bưu 1.4 Vai trò bưu 10 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bưu .10 1.5.1 Mơi trường vĩ mô 11 1.5.2 Môi trường vi mô 13 1.6 Hệ thống tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bưu 16 1.6.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu tổng quát 16 1.6.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu phận 17 1.7 Ý nghĩa việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh .23 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM DATAPOST THUỘC BƯU ĐIỆN NỘI .24 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Trung tâm Datapost 24 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Datapost .25 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác đơn vị trực thuộc Trung tâm .25 2.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh Trung tâm Datapost 38 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ Datapost 38 2.2.2 Quy trình dịch vụ datapost 39 2.2.3 Tiến độ thực 39 2.2.4 Cước dịch vụ DATAPOST 40 2.2.5 Lợi ích DataPost 41 2.2.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến tháng năm 2011 41 2.3 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Trung tâm Datapost 43 2.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trung tâm Datapost 43 2.3.2 Khách hàng sử dụng dịch vụ TT.Datapost .46 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm Datapost 50 3.1.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh Bưu điện Nội 50 3.1.2 3.2 Phương hướng phát triển Trung tâm Datapost 50 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh 52 3.2.2 Tổ chức máy 52 3.2.3 Biện pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực, quản lý sử dụng nhân lực 52 3.2.4 Biện pháp mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường 54 3.2.5 Biện pháp phát triển sản phẩm 55 3.2.6 Biện pháp chăm sóc khách hàng 55 3.2.7 Biện pháp quản lý tài 56 3.2.8 Biện pháp đầu tư xây dựng sửa chữa tài sản 57 KẾT LUẬN 58 LỜI MỞ ĐẦU Cho đến nay, kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường quản lý Nhà nước nhiều năm, phải nói năm khoảng thời gian đầy khó khăn thử thách doanh nghiệp Nhà nước vốn quen với chế bảo hộ Nhà nước, phải chịu sàng lọc bước ngoặt lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam Cơ chế thị trường biết vận hành tốt phát huy mặt tích cực, đặt yêu cầu: chế quản lý kinh tế Nhà nước phải thực đổi cho phù hợp với tình hình Chuyển sang chế thị trường đồng nghĩa với Nhà nước chuyển giao cho doanh nghiệp Nhà nước quyền lợi to lớn gắn liền với trách nhiệm nặng nề hỗ trợ Nhà nước Để đạt mục tiêu đề doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu mức cao Chính vậy, đạt hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề đặt cần thiết cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung Trung tâm Datapost thuộc Bưu điện Nội nói riêng Trước hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn TS Trần Ngọc Minh, giúp đỡ Ban lãnh đạo Trung tâm Datapost thuộc Bưu điện Nội giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp : “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trung tâm Datapost thuộc bưu điện Nội” DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tồn cơng tác tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các hoạt động chịu chi phối quy luật kinh tế khách quan, trình phát triển kinh tế theo chế thị trường quản lý vĩ mô nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Chính đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ theo quy luật kinh tế sản xuất hàng hoá quy luật cung cầu, giá trị, cạnh tranh Đồng thời hoạt động chịu tác động nhân tố bên trong, tình hình sử dụng yếu tố sản xuất, tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá sách tiếp thị, khuyến mãi.v.v, yếu tố bên doanh nghiệp thay đổi chế, sách thuế, tỷ giá ngoại tệ, sách ưu đãi đầu tư, v.v Do thống kê kết hoạt động sản xuất kinh doanh cần hiểu rõ ý nghĩa, nhiệm vụ, đặc điểm, hệ thống tiêu thống kê, phải thống kê kết hoạt động sản xuất kinh doanh mặt số lượng lẫn chất lượng Các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm thoả mãn nhu cầu đối tượng tiêu dùng, không tự sản xuất không đủ điều kiện để tự sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ mà có nhu cầu tiêu dùng, hoạt động sáng tạo sản phẩm vật chất dịch vụ để cung cấp cho người tiêu dùng nhằm thu tiền công lợi nhuận kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động sáng tạo sản phẩm vật chất dịch vụ cung cấp cho nhu cầu xã hội nhằm mục tiêu kiếm lời 1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bưu Q trình cung ứng tiêu dùng dịch vụ diễn đồng thời Hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu có đặc điểm đặc thù xuất phát từ đặc điểm thân đối tượng lao động hệ thống sản xuất cung ứng dịch vụ Doanh nghiệp khách hàng phải trực tiếp tiếp xúc với Doanh nghiệp tạo chuyển giao dịch vụ, khách hàng tiếp nhận lợi ích dịch vụ, doanh nghiệp phải tổ chức điều kiện gặp gỡ khách hàng cách thuận tiện theo hai hướng: thiết lập điểm cung cấp dịch vụ gần nơi sinh sống, làm việc khách hàng; hai chủ động đến tận địa khách hàng để cung ứng dịch vụ Các hình thức cung ứng dịch vụ từ xa khó có hội phát triển Do có tham gia khách hàng trình tạo chuyển giao dịch vụ nên doanh nghiệp khó hoạch định kiểm soát tiến độ cung ứng dịch vụ “Trình độ” khách hàng ảnh hưởng tới gian tiến độ cung ứng dịch vụ chất lượng dịch vụ Hoạt động cung ứng dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng Xuất phát từ việc sản xuất đến đâu tiêu dùng đến nên khác với ngành sản xuất vật chất, khơng có khả kiểm tra chất lượng dịch vụ trước chuyển giao, chất lượng dịch vụ khách hàng người trực tiếp chịu ảnh hưởng Hàng rào kiểm soát chất lượng dịch vụ khó lấp kín lỗ hổng nên việc thực quy trình dịch vụ, tác nghiệp quy định quan trọng Nhân viên cung ứng dịch vụ phải thực phương châm làm từ đầu Doanh nghiệp cần phải quản trị toàn tiếp xúc doanh nghiệp với khách hàng Do tiếp xúc trực tiếp doanh nghiệp với khách hàng nên cảm nhận chất lượng lợi ích dịch vụ có phạm vi rộng so với đánh giá chất lượng hàng hố hữu hình Khách hàng đánh giá thơng qua lợi ích dịch vụ qua thái độ giao tiếp, sở vật chất doanh nghiệp… Tải trọng dịch vụ không đồng theo thời gian không gian Nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu khơng đồng ngày, ngày tuần, tháng năm… vùng miền địa lý khác Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh: - Doanh nghiệp khó hưởng lợi kinh tế theo quy mô Dịch vụ tạo có mặt khách hàng nên khơng thể sản xuất số lượng lớn dịch vụ để dự trữ kho - Khó cân cung cầu Lượng khách hàng đến với doanh nghiệp biến đổi khó kiểm sốt cân doanh nghiệp thường phải cố gắng thích ứng với biến đổi Có nhiều đơn vị khác tham gia vào trình cung ứng dịch vụ Tham gia vào q trình cung ứng dịch vụ có nhiều cá nhân, nhiều tập thể, nhiều đơn vị, chí nhiều quốc gia Mỗi cá nhân, đơn vị làm bước cơng việc, khâu cơng tác q trình cung ứng dịch vụ Lao động cá nhân, đơn vị lao động phận Kết tồn q trình thể cơng sức tất cá nhân tập thể tham gia vào q trình Khách hàng trả tiền cước dịch vụ cho tồn q trình cung ứng dịch vụ Bưu cục gốc, nước gốc người đại diện thu cho q trình Xuất phát từ đặc điểm mà kinh doanh dịch vụ bưu cần phải quan tâm đến vấn đề sau: - Phân chia giá trị đơn vị, phận, quốc gia - Quy trình, thủ tục phải quán - Phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng đơn vị, phận - Phải có chế sở để phân định trách nhiệm thành viên tham gia vào trình cung ứng dịch vụ Khác với hoạt động tự túc tự cấp phi kinh doanh, động mục đích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bưu sản xuất sản phẩm vật chất hay dịch vụ để tự tiêu dùng mà để phục vụ cho nhu cầu người khác nhằm thu lợi nhuận Hoạt động kinh doanh phải hạch tốn chi phí sản xuất, kết sản xuất hạch toán lãi (lỗ) kinh doanh Sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanhdoanh nghiệp bưu tạo sản phẩm dịch vụ Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm sản phẩm dịch vụ Hoạt động kinh doanh phải ln ln nắm thông tin sản phẩm doanh nghiệp thị trường thông tin số lượng, chất lượng, giá sản phẩm, thông tin xu hướng tiêu dùng khách hàng, thông tin kỹ thuật công nghệ để chế biến sản phẩm, sách kinh tế tài chính, pháp luật Nhà nước có liên quan đến sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh thúc đẩy mở rộng sản xuất tiêu dùng xã hội, tạo điều kiện cho tích luỹ vốn phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học kỹ thuật, mở rộng quan hệ giao lưu hàng hoá, tạo phân công lao động xã hội cân cấu sản xuất kinh tế 1.3 Đặc điểm doanh nghiệp bưu Theo quy định Chính phủ, Bưu Việt Nam doanh nghiệp nhà nước bưu chính, thực chức kinh doanh theo quy định pháp luật thực nhiệm vụ cơng ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu Nhà nước nhiệm vụ cơng ích khác theo u cầu đột xuất quan nhà nước có thẩm quyền Bưu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế VIETNAM POST doanh nghiệp sử dụng cụm từ “Bưu Việt Nam” Lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh Bưu Việt Nam bao gồm: Thiết lập, quản lý, khai thác phát triển mạng bưu cơng cộng, cung cấp dịch vụ bưu cơng ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 10 Công ty IPM… Thêm vài xu suy giảm thuê bao VT VNPT ngày - tăng dẫn tới suy giảm tự nhiên sản lượng bưu phẩm TBC Datapost Giá vật tư nguyên liệu liên tục biến động tăng Chất lượng dịch vụ chuyển phát thấp 2.3.2 Khách hàng sử dụng dịch vụ TT.Datapost Khách hàng Trung tâm Datapost tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ datapost nhằm phục vụ cho hoạt động q trình sản xuất tổ chức Nhóm khách hàng gọi khách hàng công nghiệp bao gồm: - Nhóm cơng ty cung cấp dịch vụ Viễn Thơng - Nhóm Ngân hàng tổ chức tài - Nhóm Doanh nghiệp bảo hiểm Nhân thọ - Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng: Điện lực, nước sạch, gas - Nhóm trường đại học trung tâm đào tạo - Các công ty sản xuất, thương mại cung cấp dịch vụ Nhóm khách hàng cơng nghiệp thường có số đặc điểm sau: + Số lượng hạn chế: Thị trường khách hàng công nghiệp thường hẹp thị trường tiêu dùng khách hàng cơng nghiệp doanh nghiệp, tổ chức khách hàng tiêu dùng hộ gia đình mua nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân + Khối lượng mua lớn: Vì việc mua khách hàng cơng nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tổ chức nên khối lượng mua đối tượng khách hàng thường lớn + Đặc điểm q trình mua: thường phức tạp có tham gia nhiều đối tượng trình mua người mua công nghiệp thường đào tạo chuyên nghiệp + Mối quan hệ với nhà cung cấp: thường bên vững khách hàng công nghiệp thường tìm kiếm ổn định, an tồn đảm bảo việc mua sắm sản phẩm + Nhu cầu mang tính phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ: điều có quan hệ mật thiết tới chất lượng sản phẩm, hàng hóa mà khách hàng cơng nghiệp cung cấp Tình hình khách hàng trung tâm năm hết thời điểm năm 2010 ST T Số lượng Nhóm khách hàng khách hàng Thời Doanh thu gian cung cấp dịch vụ 58 Doanh nghiệp cung cấp DV 10 15,229,171,10 Tập trung 15 Viễn Thông Doanh nghiệp cung cấp d ịch 1,103,085,118 ngày đầu tháng Các ngày vụ du lịch quảng cáo Doanh nghiệp cung cấp dịch 36 621,069,973 tháng nt vụ công cộng Doanh nghiệp kinh doanh, 10 461,155,021 nt thương mại, sản xuất Các trường ĐH, Trung tâm 340,400,710 nt ĐT, Tư vấn GD Ngân hàng, Tổ Chức Tài 237,310,074 nt Chính Doanh nghiệp cung cấp dịch 222,025,356 nt vụ bảo hiểm Tổng cộng 18.008.197.35 Bảng 5: Danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ Datapost Dựa tiêu chí doanh thu ta chia khách hàng trung tâm Datapost hai loại - Khách hàng lớn: Các viễn thông tỉnh thời gian sử dụng dịch vụ tập trung vào 15 ngày tháng - Khách hàng lẻ: Thuộc nhóm DN 2, 3, 4, 5, 6, thời gian sử dụng dịch vụ linh động dàn trải tháng 2.3.2.a Đánh giá khách hàng lớn Đối với khách hàng viễn thông tỉnh, thành, họ chủ yếu sử dụng dịch vụ Datapost với mục đích in gửi tới thơng báo cước dịch vụ viễn thơng, cước dịch vụ truyền hình hoạt động lại tập trung chủ yếu vào nửa tháng Trong vài năm gần doanh thu từ khách hàng viễn thơng tỉnh có xu hướng sụt giảm Sự bùng nổ viễn thông di động khiến số lượng thuê bao cố định viễn thông giảm 2-5% (cá biệt Viễn thông Quảng Ninh giảm 9%) thêm vào Viễn thơng Tỉnh 59 có xu hướng in tờ tổng hợp mà không in tờ chi tiết nguyên nhân dẫn tới sụt giảm tự nhiên sản lượng doanh thu dịch vụ Datapost Song thấy số lượng khách hàng viễn thông bao gồm 10 viễn thông tỉnh khí vụ vực Bắc Bộ Đồng Bằng Sơng Hồng có tới 25 Tỉnh thành Điều cho thấy Datapost chưa khái thác hết sản lượng từ khách hàng lớn Trong năm 2010, ngồi yếu tố lực cung cấp dịch vụ hạn chế, cộng thêm số yếu tố khác nguyên vật liệu tăng, máy tổ chức vốn chưa ổn định tiếp tục có biến động, nhân lực làm cơng tác quản lý chuyên môn…nên việc phát triển thêm khách hàng cơng ty viễn thơng khó khăn Hiện trung tâm xác định mục tiêu tập trung vào việc củng cố máy quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao suất, chất lượng cung cấp 2.3.2.b Đánh giá khách hàng lẻ Nhóm khách hàng bao gồm nhiều nhóm doanh nghiệp doanh lĩnh vực khác Có thể thấy Trung tâm Datapost phục vụ số lượng khách hàng tương đối nhỏ số lượng khách hàng tiềm vơ lớn 60 ST T Số lượng Nhóm khách hàng tiềm Doanh nghiệp cung cấp Nhu cầu dịch vụ dịch vụ kho vận Doanh nghiệp cung cấp 36 dịch vụ công cộng Doanh nghiệp kinh doanh, 10 thương mại, sản xuất Các trường ĐH, Trung tâm ĐT, Tư vấn GD - Thư quảng cáo thương mại - Thư mời hội thảo - Thư mời, thư cảm ơn, thư chúc tết, chúc mừng ngày lễ (đích danh) - Thơng báo tuyển sinh - Thơng báo điểm thi - Giấy báo nhập học Ngân hàng, Tổ Chức Tài - Thông báo số dư tài khoản, số Chính Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm Các bệnh viện, phòng khám phụ - Thơng báo phí bảo hiểm - Thơng báo bảo tức đa khoa Các công ty điện lực Thời điểm đầu kì cước, gây khó nước khăn cho việc phục vụ khách hàng lớn Công ty du lịch quảng cáo Bảng 6: Danh sách khách hàng lẻ 61 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm Datapost 3.1.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh Bưu điện Nội Phương hướng phát triển Bưu quốc gia quy định Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Bưu Việt Nam đến năm 2010” sau: - Phát triển Bưu Việt Nam theo hướng giới hố, tự động hố tin học hố, nhằm đạt trình độ đại, ngang tầm nước tiên tiến khu vực - Sau chia tách Bưu Viễn thơng, Bưu hoạt động độc lập có hiệu quả, cung cấp dịch vụ đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế - Phát triển Bưu theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp dịch vụ cơng ích với dịch vụ thương mại; đa dạng hố loại hình dịch vụ; phát triển nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chuyển đổi Bưu trở thành ngành kinh tế hoạt động độc lập có hiệu - Ứng dụng công nghệ Bưu nhằm mục đích đổi hệ thống quản lý, khai thác để nâng cao suất lao động giảm giá thành như: ứng dụng mã địa Bưu chính, mã vạch việc chia chọn, hệ thống truy tìm, định vị hệ thống thơng tin quản lý Bưu - Đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh Bưu theo hướng khơng tăng lao động, có chế độ tuyển dụng hợp lý sở suất, hiệu quả, xây dựng chế độ sát hạch, thi nâng bậc nâng ngạch để nâng cao chất lượng lao động Điều chỉnh cấu nguồn nhân lực cho phù hợp với việc phát triển dịch vụ Bưu nhằm thỏa mãn đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu xã hội 62 3.1.2 Phương hướng phát triển Trung tâm Datapost Để tiếp tục phát huy thành tựu năm vừa qua, để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2006 - 2010 mà Bưu điện Nội đề ra, Trung tâm cần khẩn trương khắc phục yếu kém, tồn tại, nâng cao hiệu quản lý, điều hành, lực cạnh tranh Cần phải tích cực tham gia triển khai thực dự án nhằm tăng cường lực trang thiết bị máy móc, chủ động ứng dụng công nghệ Tiếp tục trọng tin học hoá khâu quản lý, khai thác dịch vụ Kế hoạch hóa đơn vị xây dựng tiêu sản lượng, doanh thu, chi phí, lao động tiêu đầu tư trang thiết bị tiêu kinh tế xã hội Với nội lực lợi sẵn có, Trung tâm đơn vị đầu máy móc, trang thiết bị đại công suất lớn Chất lượng lồng gấp in ấn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng Như vậy, phương hướng hoạt động kinh doanh Trung tâm giai đoạn 2011- 2015 xác định sau:  Về hoạt động kinh doanh Về thị trường: Mở rộng đối tượng khách hàng không viễn thơng tỉnh mà bao gồm công ty hoạt động lĩnh vưc thương mại, dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm…Kế hoạch thị trường trung tâm thường BĐHN giao cho sở đề nghị trung tâm sau nghiên cứu, khảo sát thị trường Về sản phẩm: Trung tâm tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ lõi dịch vụ Datapost nhằm tận dụng tối đa cơng suất máy móc có, ngồi ra, tăng cường đẩy mạnh dịch vụ gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Kế hoạch sản phẩm xây dựng dựa sở nghiên cứu thị trường dự báo xu hướng phát triển sản phẩm địa bàn Về đầu tư máy móc thiết bị: Thực kế hoạch bảo dưỡng máy móc theo hợp đồng kí kết, đảm bảo máy móc hoạt động đạt công suất tối đa Tiếp tục đầu tư máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Kế hoạch BĐHN giao cho 63 trung tâm thực dựa đề nghị trung tâm sau nghiên cứu khảo sát thị trường  Về sản lượng: nâng cao tối đa sản lượng dịch vụ phát triển, kéo theo tăng sản lượng dịch vụ chậm phát triển Ngồi ra, cần phải thường xuyên thống kê, đánh giá cấu sản lượng nhóm ngành dịch vụ nhằm có điều chỉnh hợp lý kịp thời  Về doanh thu: quản lý có hiệu hai phận doanh thu doanh thu kinh doanh doanh thu riêng đơn vị cấu thành phần cấu thành nhằm có giải pháp cụ thể để kết hợp hiệu hai nguồn doanh thu  Về lợi nhuận: phân phối sử dụng lợi nhuận cách hợp lý, có mục đích, làm sở mở rộng nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh chiều rộng chiều sâu  Về quản lý chi phí: thắt chặt loại chi phí kinh doanh Bưu chính, hướng tới đầu tư hiệu chi phí, cân đối, hài hòa khoản mục chi phí Đặc biệt, có sách, chế quản lý rõ ràng cho khoản chi  Về hoạt động quản lý kết tốn - tài chính: xây dựng quy trình kế tốn hợp lý, ngắn hiệu quả, rõ ràng, minh bạch kịp thời phục vụ công tác hạch tốn sản lượng doanh thu, chi phí, lợi nhuận nhanh xác Hệ thống chứng từ phải đầy đủ, xác đáng kết hợp với tin học hóa để nâng cao hiệu công tác 3.2 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.2 Tổ chức máy Kiện toàn cấu tổ chức máy quản lí sản xuất kinh doanh Trung tâm Các nội dung trọng tâm cần phấn đấu thực Xây dụng tổ chức thực định mức kinh tế, kỹ thuật nội bộ, quy chế quản lý chất lượng, quy trình nghiệp vụ Datapost, chế phân phối tiền lương khoán Để đáp ứng nhu cầu, định hướng phát triển Trung tâm, việc tiếp nhận nhanh chóng đưa vào khai thác hệ thống thiết bị in gấp lồng giấy liên tục cấp bách- phận kỹ thuật cơng nghệ có vai trò quan trọng, khơng có nhiệm vụ xử lý liệu mà có khả nghiên cứu, phát triển chương trình, phần mềm mới, tổ 64 chức quản lý hệ thống thiết bị Datapost, thiết bị CNTT Vì vậy, việc để phận xử lý liệu trực thuộc Xưởng in gấp lồng khơng phù hợp, cần trình BĐHN điều chỉnh máy sau: - Thành lập phòng kỹ thuật cơng nghệ trực thuộc Trung tâm sở Tổ XLDL Xưởng in gấp lồng, bổ sung thêm lao động có chun mơn khí tự động - hóa Tách tổ Tiếp thị CSKH khỏi phòng Tổng hợp để tổ trực thuộc Trung tâm Và cần phải cải tiến hoạt động Tiếp thị CSKH Song song với hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng, phòng Tiếp thị - Bán hàng cần tiến hành thêm hoạt động điều tra, nghiên cứu thị trường dịch vụ, nghiên cứu tình hình chất lượng dịch vụ đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu chất lượng dịch vụ mà Công ty cung cấp đặc biệt nghiên cứu toàn diện nhu cầu nhận thức - khách hàng chất lượng dịch vụ Tuyển dụng số lao động có trình độ chun mơn CNTT, Tự động hóa, kinh tế kế hoạch, tổ chức lao động 3.2.3 Biện pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực, quản lý sử dụng nhân lực Trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, lực thành viên doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đến thời điểm Trung tâm có 54 lao động số cán nhân viên có trình độ Đại học, Cao đẳng 31 người chiếm 70,45%; Trung cấp người chiếm 13,63%; Sơ cấp công nhân kỹ thuật người chiếm 13,63% Song tỷ lệ lao động đào tạo chun mơn thấp Do đó, để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Datapost cần có chương trình đào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV Trung tâm 3.2.3.aNâng cao trình độ nhà quản lý Dịch vụ Datapost dịch vụ lai ghép công nghệ Viễn thơng – Tin học – Bưu chính, đòi hỏi người quản lý phải nắm vững chuyên môn kỹ thuật, dây chuyền cung cấp, khai thác dịch vụ Datapost, nghiệp vụ bưu để tổ chức lao động cách khoa học hiệu Đồng thời nắm bắt mơ hình quản l ý tiên tiến 65 công nghệ sản xuất đại nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bước phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày cao khách hàng 3.2.3.b Đào tạo, nâng cao nhận thức vai trò nhân viên dây chuyền cung cấp dịch vụ Datapost Trong dây chuyền cung cấp dịch vụ Datapost đòi hỏi đội ngũ nhân viên kỹ thuật phải có trình độ cao xử lý, bảo mật liệu, vận hành dây chuyền khai thác dịch vụ Điều góp phần tăng suất lao động ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ Datapost Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng hiệu thời gian làm việc ca nâng cao suất lao động cần: - Tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, nội quy lao động, nội quy phòng máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc bảo quản máy móc thiết bị - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cơng nhân Đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động tự nâng cao trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ - Tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức Marketing, nghệ thuật giao tiếp kỹ bán hàng cho toàn CBCNV chi nhánh Đồng thời, Trung tâm cần có sách, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá thành tích cơng việc, động viên kích thích lao động nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường 3.2.3.cBiện pháp quản lý, sử dụng lao động - Trên sở tổ sản xuất có, trình độ lao động, lực thiết bị đòi hỏi đặc thù nhóm khách hàng Viễn thơng tỉnh, Trung tâm cần bố trí lại lao động, địa điểm làm việc, cải tiến quy trình nghiệp vụ nội nghiên cứu khai thác ứng dụng, nhằm vận dụng tói đa lực lượng lao động, nâng cao suất lao động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Từ thực tế khai thác hệ thống 66 thiết bị mới, cần bố trí lao động tiết kiệm (06 lao động / ca thay 07-09 khai - thác hệ thống thiết bị cũ) Ký hợp đồng với nhà cung cấp máy in thuê bao gồm cung cấp dịch vụ - nhân công vận hành in Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, kỹ thuật chỗ cử đào tạo ngồi đơn vị nhằm nâng cao trình độ quản lý kinh doanh, khai thác dịch vụ toàn diện cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm 3.2.4 Biện pháp mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường - Nhanh chóng đưa hệ thống thiết bị Datapost đầu tư vào khai thác, nâng cao lực cung cấp dịch vụ, nhằm tạo lợi giành lại chiếm lĩnh phân khúc thị trường sản phẩm thông báo cước Viễn thơng sản phẩm Datapost trọn gói có - tần suất ổn định Xây dựng giá bán phù hợp với điều kiện phát triển thị trường qua làm giảm chênh lệch thu chi Định hướng khách hàng: Nhóm khách hàng VNPT  Đối với 08 VNPT khách hàng Datapost Nội cần có sách chăm sóc tốt, đặc biệt vận động khách hàng sử dụng công nghệ giấy liên tục, từ nâng cao tốc độ cung cấp dịch vụ nhằm gìn giữ sản lượng, đồng thời lơi kéo khách hàng dồn sản lượng nhiều  Tiếp tục điều tra, khảo sát tiếp cận VNPT chưa sử dụng dịch vụ Datapost, lập kế hoạch tiếp thị trực tiếp lơi kéo họ sử dụng dịch vụ Nhóm khách hàng có: VNPT Nam Định, Bắc Kạn  Tiếp cận, giới thiệu cung cấp phần dịch vụ TBC cho VNPT Nội Nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ Datapost chuyển phát khác:  Đây nguồn khách hàng có sử dụng dịch vụ chuyển phát đem lại doanh thu cao, Trung tâm tập trung xây dựng chế độ sách tiếp thị phù hợp nhanh chóng khai thác nguồn doanh thu cao có chi phí thấp từ nhóm khách hàng  Khách hàng Golden Lotus, Cơng ty cổ phần hàng hóa Nội Bài 67  Nhóm khách hàng Ngân hàng thương mại, Cơng ty bảo hiểm nhân thọ  Nhóm khách hàng Công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khốn  Các trung tâm đào tạo cơng nghệ cao Kinh doanh phong bì phổ thơng phong bì chất lượng cao Tập trung nguồn lực mở rộng phát triển nhanh thị trường cung cấp phong bì tiêu chuẩn, ý đến xây dựng sách chăm sóc khách hàng đặc thù Điều tra khảo sát thị trường nhằm phát triển khách hàng sử dụng phong bì chất lượng cao khu vực phía Bắc Đồng thời kích thích phát triển dịch vụ đặt quảng cáo phong bì 3.2.5 Biện pháp phát triển sản phẩm - Tiếp tục hoàn thiện giá cước dịch vụ tiếp thị trực tiếp qua bưu phẩm thông báo cước Viễn thông, tuyên truyền quảng bá dịch vụ tới VNPT khách hàng tiềm thị trường Chủ động trực tiếp bán dịch vụ 3.2.6 Biện pháp chăm sóc khách hàng - Thành lập phận chuyên trách chăm sóc khách hàng trực thuộc Tổ Tiếp thị chăm sóc khách hàng Trung tâm để giữ vững thị phần phát triển dịch vụ Tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ giao tiếp phục vụ khách hàng cho đội ngũ nhân viên - Nghiên cứu tổ chức hội nghị khách hàng có nội dung đạt chất lượng, hiệu cao, thường xuyên điều tra, nghiên cứu thị trường dịch vụ Datapost, mức độ hài lòng khách hàng, đa dạng hình thức khuyến mại Trực tiếp chăm sóc khách hàng đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp lớn 68 - Cần thiết lập số điện thoại gọi miễn cước dành riêng cho dịch vụ khách hàng nhằm tư vấn, giới thiệu, giải đáp thắc mắc dịch vụ Đồng thời phát triển hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến (qua mạng) Xuất phát từ đặc điểm dịch vụ Datapost dịch vụ lai ghép bưu - viễn thơng – tin học, khách hàng gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ thuận tiện qua mạng internet Nhờ đó, hoạt động trao đổi thơng tin với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, xác, hiệu - Lập Webside riêng giới thiệu chi tiết Trung tâm, cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ Trung tâm loại hình dịch vụ, lợi ích, điều kiện chấp nhận, đối tượng sử dụng, giá cước, dịch vụ gia tăng, giá cước, thông tin khuyến mại,…, đưa cách thức liên lạc với Trung tâm nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng: Địa chỉ, số điện htoại, email,… Đồng thời đưa danh sách câu hỏi thường gặp tập hợp từ thắc mắc khách hàng trước trả lời cụ thể Ngoài trung tâm nên tạo sẵn form để khách hàng gửi email câu hỏi, thắc mắc Sau nhận câu hỏi, Trung tâm gửi lại thông tin phản hồi cho khách qua thư, email, điện thoại Xác định hình thức khuyến mại, tặng quà phong phú phù hợp với đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ Datapost - Gửi thông báo tới tất khách hàng sử dụng dịch vụ Trung tâm thông tin khuyến mại Cập nhật thông tin khuyến mại trang Web Trung tâm - Triển khai hoạt động nhân ngày Bưu giới 9/10, ngày thành lập ngành 15/8,… - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hoa , lịch, bưu thiếp,… cho khách hàng vào ngày lễ đặc biệt, sinh nhật, ngày thành lập khách hàng - Tìm hiểu, ghi nhận ý kiến khách hàng sau sử dụng dịch vụ (giá cước, chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức tốn, hình thức khuyến mại,…) - Thường xun tổ chức hội nghị khách hàng - Tiếp tục thực quy định BĐHN khuyến mại,chăm sóc khách hàng theo hướng linh hoạt, hiệu 69 - Xây dựng kế hoạch chủ động triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng, - vận dụng linh hoạt hình thức khuyến mại cho khách hàng Chú trọng việc nghiên cứu xây dựng hình thức khuyến khích tiêu thụ phong bì phổ thơng 3.2.7 Biện pháp quản lý tài - Trên sở đảm bảo vận dụng linh hoạt quy định Nhà nước BĐHN nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh - Trung tâm Tập trung cho công tác đối chiếu thu hồi công nợ Trung tâm khách hàng, công nợ nội bộ, nhằm mục tiêu loại trừ nợ xấu, nợ khó đòi tạo nguồn vốn - cho sản xuất kinh doanh Tăng cường rà soát quản lý chi phí nhằm tiết kiệm chi phí cách hợp lý, hiệu 3.2.8 Biện pháp đầu tư xây dựng sửa chữa tài sản - Khảo sát tìm kiếm đối tác có đủ lực để thực việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống sản xuất phong bì, sở tăng suất lao động, nâng cao chất - lượng sản phẩm, hạ tỷ lệ hư hỏng sản phẩm, góp phần hạ giá thành sản phẩm Tập trung nghiên cứu phương án chi phí chuẩn bị cho thương thảo ký kết hợp đồng bảo dưỡng toàn phần (FSMA) hệ thống in IBM hệ thống gấp lồng - KERN 2600 theo hướng cố gắng không đội giá thành sản xuất Tìm kiếm đối tác có đủ lực để thực việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống - gấp lồng BOWE SYSTEC Rà soát đình dự án sửa chữa, cải tạo nhà xưởng khơng xuống cấp 70 KẾT LUẬN Qua q trình tìm hiểu nghiên cứu hoạt động kinh doanh Trung tâm Datapost trực thuộc Bưu điện Nội hiểu phần doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực bưu chính, thư lai ghép Kể từ thành lập nay, Trung tâm nỗ lực mang đến dịch vụ tốt cho khách hàng khách hàng ngày tin tưởng Trong bối cảnh thị trường dịch vụ sôi động nay, chắn Trung tâm tất cán cơng nhân viên phải nỗ lực nhiều để giữ vững vị trí phát triển tình hình thực tế kinh doanh khác xưa nhiều, đổi thay đổi vô cần thiết Nhưng với thành tích đạt thời gian qua với tinh thần nỗ lực kế thừa phát huy thành tựu đạt ý chí nỗ lực cố gắng, tinh thần ham học hỏi tư đổi toàn cán công nhân viên Trung tâm Datapost chắn trở thành thương hiệu lớn mạnh Một lần nữa, xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban lãnh đạo Trung tâm Datapost trực thuộc Bưu điện Nội giúp đỡ tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp 71 Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Trần Ngọc Minh tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Tơi xin chân thành cám ơn! 72 ... lãnh đạo Trung tâm Datapost thuộc Bưu điện Hà Nội giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp : Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trung tâm Datapost thuộc bưu điện Hà Nội DANH MỤC... VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tồn cơng tác tổ chức quản lý hoạt động sản. .. sánh doanh thu đạt chi phí bỏ để sản xuất kinh doanh 1.7 Ý nghĩa việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện sống doanh nghiệp, dù doanh nghiệp thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trung tâm datapost thuộc bưu điện hà nội , Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại trung tâm datapost thuộc bưu điện hà nội , CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính, 3 Đặc điểm của doanh nghiệp bưu chính, 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bưu chính, 6 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính, CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM DATAPOST THUỘC BƯU ĐIỆN HÀ NỘI, 1 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Datapost, 2 Tình hình sản xuất, kinh doanh của Trung tâm Datapost, 3 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Trung tâm Datapost, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, 2 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, - Gửi thông báo tới tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm về các thông tin khuyến mại. Cập nhật các thông tin khuyến mại trên trang Web của Trung tâm., - Thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn