Moi sinh mua axit nhom3

10 88 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 20:55

MÔN HỌC : MÔI SINH Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN DUY CHINH NHĨM LỚP TĂNG K.9.2 1, Hồng Bá Khánh 2, Nguyễn Thành Xếp 3, Nguyễn Văn Việt 4, Lê Bảo Thịnh 5, Lê Văn Quân 6, Trần Văn Linh 7, Nguyễn Đức Thịnh 8, Trần Tài 9, Phan Văn Quốc 10, Nguyễn Văn Xưởng 11, Ngô Văn Thành 12, Nguyễn Quang Phúc NHĨM 3: THUYẾT TRÌNH MƯA AXÍT MƯA AXÍT I Khái niệm II Nguyên nhân III Diễn biến, tượng IV Hậu Quả V Hướng Khắc Phục VI Hình minh hoạ I.1, Khái niệm Mưa axít: là tượng mưa mà nước mưa có độ pH 5,6 (thông thường dao động khoảng từ 4.3 đến 5.0) Đây hậu trình phát triển sản xuất người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ nhiên liệu tự nhiên khác I.2, Lịch sử mưa axit: Mưa axit phát năm 1948 Thuỵ Điển nơi có nhiều mỏ than Đến 1960 nhà khoa học bắt đầu quan sát nghiên cứu tượng Thuật ngữ “mưa axit” đặt Robert Angus Smith vào năm MƯA AXÍT I.2, Lịch sử * Ở Việt Nam xuất mưa axit bán đảo Cà Mau năm 1998 Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, … * Tại khu vực thành phố Cần Thơ, tần suất xuất mưa axit trung bình mười năm lên đến 58% + Ở Tây Ninh tần suất xuất mưa axit trung bình mười năm MƯA AXÍT MƯA AXÍT II Ngun nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tượng mưa axit phun trào núi lửa hay đám cháy… Nhưng nguyên nhân người Hoạt động sinh hoạt Ơtơ, nhà máy nhiệt điện Đốt Than Đá Con người Đốt Dầu mỏ Nhà máy luyện kim, nhà máy lọc dầu Dưới tác dụng xạ môi trường, oxid phản ứng với nước để hình thành axit H2SO4, axit Sunfur, axit Nitric Mưa xuống mặt đất với hạt mưa hay lưu lại khí mây trời Chính axit III Diễn biến, tượng MƯA AXÍT Trong thành phần các chất đốt tự nhiên như than đá dầu mỏ có chứa lượng lớn lưu huỳnh, trong khơng khí lại chứa nhiều nitơ Q trình đốt sản sinh khí độc hại như:lưu huỳnh đioxit (SO2) và nitơ đioxit (NO2) Các khí hòa tan với hơi nước trong khơng khí tạo thành các axit sunfuric (H2SO4) và axit nitric(HNO3) Làm cho nước mưa trở nên độc đối với cây cối, vậtQ ni và con trình người diễn theo phản ứng hoá học * Lưu huỳnh: S + O2 → sau trình đốt cháy lưu huỳnh khí oxi sinh lưu SOQ huỳnh điơxít SO2lưu  + OH → HOSO Phản ứng hố hợp huỳnh điơxít hợp chất gốc hiđrôxit PƯ hợp chất gốc HOSO cho hợp chất gốc HO2 SO3  HOSO +2 O và2 O 2 → HO2 + SO3 SO3(k) + H2O(l) → H2SO4(l) (lưu huỳnh triơxít) * Nitơ: N2 + O2 → 2NO; 2NO + O2 → 2NO2; 3NO2(k) + H2O(l) → 2HNO3(l) + NO(k); Axít nitric HNO3 thành phần mưa axít IV Hậu Quả MƯA AXÍT - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới thuỷ vực (ao, IV.1, TÁC HẠI hồ) Các sinh vật hồ, ao suy yếu chết - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất hồn tồn Làm suy thối đất, cối phát triển - Mưa axit ảnh hưởng đến hệ thực vật trái đất, Làm cho khả quang hợp giảm, cho - Mưasuất axitthấp phá huỷ vật liệu làm kim loại sắt, đồng, kẽm, Làm giảm tuổi thọ cơng trình xây dựng, làm lở loét bề mặt đá cơng trình xây dựng, di tích lịch sử  - Đối với người, mưa axit không gây tác động trực tiếp với loại thực vật hay sinh vật, loại hạt bụi axit khơ gây bệnh hen suyễn, viêm phế quản, bệnh hơ hấp bệnh tim IV.2, LỢI ÍCH Các vi khuẩn sinh methane bị "đói" sản xuất khí nhà kính Nhiều thí nghiệm cho thấy phần sunphua lắng đọng làm giảm q trình sinh methane tới 30% V Hướng Khắc Phục MƯA AXÍT + Không nên hứng nước mưa đầu mùa để sinh hoạt + Giảm lượng khí thải SO2 từ nhà máy nhiệt điện + Lắp đặt thiết bị khử sunphua + Kiểm sốt khí thải xe cộ làm giảm lượng khí thải oxit nitơ từ xe có động + Nâng cao chất lượng nhiên liệu hóa thạch cách loại bỏ triệt để lưu huỳnh nitơ có dầu mỏ than đá trước sử dụng + Tìm kiếm thay dần nhiên liệu hóa thạch nhiên liệu hydro, sử dụng loại lượng tái tạo thân thiện với mơi trường VI Hình minh hoạ MƯA AXÍT XIN CẢM ƠN! ... môi trường, oxid phản ứng với nước để hình thành axit H2SO4, axit Sunfur, axit Nitric Mưa xuống mặt đất với hạt mưa hay lưu lại khí mây trời Chính axit III Diễn biến, tượng MƯA AXÍT Trong thành... AXÍT - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới thuỷ vực (ao, IV.1, TÁC HẠI hồ) Các sinh vật hồ, ao suy yếu chết - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất hồn tồn Làm suy thối đất, cối phát triển - Mưa axit ảnh hưởng... tự nhiên khác I.2, Lịch sử mưa axit: Mưa axit phát năm 1948 Thuỵ Điển nơi có nhiều mỏ than Đến 1960 nhà khoa học bắt đầu quan sát nghiên cứu tượng Thuật ngữ “mưa axit đặt Robert Angus Smith vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Moi sinh mua axit nhom3, Moi sinh mua axit nhom3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn