Góp vốn thành lập doanh nghiệp

14 119 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:45

Góp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệp Góp vốn thành lập doanh nghiệp Mục lục Lời nói đầu Khái quát chung 1.1 Khái niệm .4 1.1.1 Khái niệm vốn .4 1.1.2 Khái niệm góp vốn 1.2 Bản chất pháp lý hành vi góp vốn 1.3 Tài sản góp vốn Thủ tục thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp 2.1 Thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp 2.1.1 Định giá tài sản: .5 2.1.2 Lập cam kết góp vốn: .6 2.1.3 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 2.2 Thời hạn Các hình thức góp vốn 3.1 Góp vốn tài sản 3.2 Góp vốn tri thức 3.3 Góp vốn hoạt động hay cơng việc Chuyển nhượng vốn góp .9 4.1 Chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH hai thành viên trở lên: .10 4.1.1 Điều kiện 10 4.1.2 Các trường hợp đặc biệt 10 4.2 Chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 11 4.2.1 Điều kiện .11 4.2.2 Các trường hợp đặc biệt .11 4.3 Chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty cổ phần 12 Danh sách thành viên nhóm 14 Bảng đánh giá kết hoạt động nhóm 14 Lời nói đầu Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, khó có phủ nhận tồn phát triển không ngừng doanh nghiệp kinh doanh Ngày có nhiều doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh hầu hết tất lĩnh vực với quy mô từ nhỏ lớn với nhiều hình thức khác nhau: từ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,… Các doanh nghiệp phải trải qua giai đoạn quan trọng có tính chất định việc thành lập doanh nghiệp nghĩa vụ thành viên sáng lập nên doanh nghiệp – nghĩa vụ góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong tập nhóm chúng em làm lõ khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp, chất đặc điểm việc chuyển đổi vốn góp Do hiểu biết kiến thức hạn chế, nhóm có sai sót mong nhận nhận xét chỉnh sửa thầy bạn Khái quát chung 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm vốn - Về phương diện pháp lý: Vốn hiểu gắn liền với quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn, vốn điều kiện bắt buộc để thành lập kinh doanh số ngành nghề kinh doanh định -Về phương diện kinh tế: Vốn yếu tố khơng thể thiếu tham gia vào q trình kinh doanh dạng tài sản để mang lại giá trị thặng dư Vốn yếu tố quan trọng hàng đầu kinh doanh sản xuất.Nếu không gắn kết vốn với yếu tố khác công ty cơng ty khơng thể kinh doanh sản xuất tốt - Khi tiếp cận từ góc độ tài chính, vốn tổng số tiền hay tổng số tài sản cổ đơng, thành viên đóng góp họ nhận cổ tức chia theo tỉ lệ góp vốn cổ phiếu mà họ đầu tư 1.1.2 Khái niệm góp vốn Từ khái niệm vốn, hiểu cách chung góp vốn đóng góp hai hay nhiều đối tác để tạo nên số vốn định Do đó, việc góp vốn liên quan đến quyền lợi riêng quyền lợi chung thành viên góp vốn nên việc góp vốn có nhiều vấn đề phức tạp dễ dẫn tới nguy đồng vốn không sinh lời, thâm hụt chí vốn nghiệm trọng dẫn tới tranh chấp đồng vốn góp - Luật Doanh nghiệp 2005 (Điều 4, khoản 4), đưa định nghĩa tương tự “Góp vốn việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung công ty” - Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 4, Khoản 13) định nghĩa: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập 1.2 Bản chất pháp lý hành vi góp vốn Về chất, góp vốn hành vi pháp lý nhằm đưa tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời Trong quan hệ góp vốn có bên góp vốn tài sản góp vốn Về phương diện kinh tế, góp vốn đóng góp thành viên tạo khối tài sản chung cho công ty bảo đảm cho chi phí hoạt động cơng ty bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho chủ nợ cơng ty lâm vào tình trạng phá sản Về phương diện pháp lý, góp vốn hành vi tự nguyện chuyển giao tài sản riêng vào cơng ty, sử dụng chung nằm mục đích kiếm lời Hành vi tự nguyện chuyển giao tài sản hành vi cho thuê tài sản hay bán tài sản chuyển giao quyền sở hữu tài sản hay quyền sử dụng người chuyển giao có quyền lợi từ việc bán cho thuê khoản tiền định từ giá bán hay giá thuê Còn hành vi góp vốn người góp vốn không nhận khoản tiền từ ciệc góp vốn Tóm lại, ta nhận thấy chất pháp lý góp vốn hành vi pháp lý làm chấm dứt quyền sở hữu tài sản người góp vốn, làm phát sinh quyền sở hữu tài sản công ty tạo lập công ty (một thực thể kinh doanh) thuộc sở hữu người góp vốn thuộc sở hữu chung người góp vốn Một chất pháp lý khác quan trọng góp vốn thành lập cơng ty chế độ trách nhiệm hữu hạn (đối với công ty trách nhiệm hưữ hạn, công ty cổ phần) trách nhiệm vô hạn (đối với công ty hợp danh) Đây đặc trưng công ty đối vốn công ty đối nhân, nhằm đảm bảo việc thành viên góp vốn cổ đơng góp vốn vào công ty để kinh doanh phải chịu trách nhiệm tài sản phạm vi số vốn góp vào cơng ty 1.3 Tài sản góp vốn Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định Tài sản góp vốn Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác định giá Đồng Việt Nam Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm:  Quyền tác giả  Quyền liên quan đến quyền tác giả,  Quyền sở hữu công nghiệp,  Quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Thủ tục thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp 2.1 Thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp 2.1.1 Định giá tài sản: Điều 37, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định: Tài sản góp vốn khơng phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng phải định giá thể thành Đồng Việt Nam Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp phải thành viên, cổ đông sáng lập định giá Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá giá trị tài sản góp vốn phải đa số thành viên, cổ đơng sáng lập chấp thuận Trường hợp tài sản góp vốn định giá cao so với giá trị thực tế thời điểm góp vốn thành viên, cổ đơng sáng lập liên đới góp thêm số chênh lệch giá trị định giá giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao giá trị thực tế 2.1.2 Lập cam kết góp vốn: Là thỏa thuận bên nội dung liên quan đến tài sản góp vốn, giá trị tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn, quyền nghĩa vụ bên tham gia, 2.1.3 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn phải thực thời hạn cam kết cam kết theo quy định pháp luật với loại hình doanh nghiệp Cụ thể Điều 36, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Đối với thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty theo quy định sau đây: Tài sản có đăng ký quyền sở hữu giá trị quyền sử dụng đất người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho cơng ty quan nhà nước có thẩm quyền Tài sản khơng đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận biên Cổ phần phần vốn góp tài sản khơng phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng coi toán xong quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang công ty - Tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp Trong trường hợp toán hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần phần vốn góp nhận cổ tức nhà đầu tư nước ngồi phải thực thơng qua tài khoản vốn nhà đầu tư mở ngân hàng Việt Nam, trừ trường hợp toán tài sản  Như vậy, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thủ tục giao nhận tài sản thực trước sau làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Tuy nhiên, doanh nghiệp trở thành chủ sở hữu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Sau hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản thuộc doanh nghiệp Đối với tài sản làm thủ tục chuyển quyền sở hữu việc giao nhận tài sản đưuọc coi hoàn thành doanh nghiệp nhận đưuọc tài sản với tình trạng, số lượng mà người góp vốn cam kết góp hợp đồng Trong trường hợp hết thời hạn góp vốn mà người cam kết góp vơn chưa góp đủ tùy loại hình doanh nghiệp mà có cách xử lý khác 2.2 Thời hạn Thay quy định thời gian góp vốn khác cho loại hình cơng ty trước Luật doanh nghiệp 2014 quy định quy định thống thời hạn tốn đủ phần vốn góp tất loại hình cơng ty 90 ngày kể từ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cụ thể quy định sau:  Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định khoản Điều 48: Thực góp vốn thành lập công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp: “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ loại tài sản cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”;  Đối với Công ty TNHH thành viên quy định khoản Điều 74: Thực góp vốn thành lập cơng ty: “Chủ sở hữu phải góp đủ loại tài sản cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”  Đối với Công ty cổ phần quy định khoản Điều 112: Thanh toán cổ phần đăng ký mua đăng ký doanh nghiệp: “Các cổ đơng phải tốn đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đơn đốc tốn đủ hạn cổ phần cổ đông đăng ký mua” Quy định giúp xóa cách biệt loại hình doanh nghiệp, tạo bình đẳng hoạt động kinh doanh Các hình thức góp vốn 3.1 Góp vốn tài sản Về nguyên tắc, tài sản đem góp làm vốn cơng ty, góp vốn tiền mặt, góp vốn vật hay góp vốn quyền Để góp vốn vào công ty, loại tài sản phải đáp ứng đủ điều kiện chuyển giao giao lưu dân cách hợp pháp, thân góp vốn hành vi chuyển giao tài sản, phải tuân thủ quy tắc chung có liên quan đến việc chuyển giao tài sản Trong đó: Tiền mặt góp dạng đồng Việt Nam ngoại tệ tự chuyển đổi Hiện vật góp dạng bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu động sản đăng ký quyền sở hữu.Trong loại động sản đăng ký quyền sở hữu, vàng loại tài sản thường sử dụng nhiều Việc góp vốn quyền thể số dạng như: quyền sở hữu trí tuệ, quyền hưởng dụng hay sản nghiệp thương mại Trong đó: + Quyền sở hữu theo Luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm: sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh ), quyền tác giả, quyền giống trồng ; + Quyền hưởng dụng, khác với góp vốn tài sản, người ta góp vốn quyền hưởng dụng tài sản Theo đó, người góp vốn vào cơng ty cho cơng ty quyền dùng vật thu lợi từ đó, cơng ty khơng có quyền định đoạt số phận vật Hình thức có đặc điểm giống với cho thuê tài sản + Sản nghiệp thương mại bao gồm yếu tố hữu hình (như hệ thống cửa hàng, hàng hóa, máy móc, xe cộ vật dụng khác) yếu tố vơ hình (như mạng lưới khách hàng, mạng lưới cung ứng dịch vụ, thương hiệu ) 3.2 Góp vốn tri thức Ngày người ta thường nhấn mạnh tài sản trí tuệ hay sở hữu trí tuệ Chúng xem phận quan trọng tri thức.Điều có nghĩa khái niệm tài sản khái niệm tri thức có giao thoa, khơng trùng khít với Nếu định nghĩa tri thức phương diện hành vi quan sát được, tri thức khả cá nhân hay 13 nhóm thực hiện, dẫn, xui khiến người khác thực quy trình nhằm tạo chuyển hóa dự báo vật liệu Tri thức điển chế hóa chép dạng ẩn chép đầu cá nhân chu trình hoạt động doanh nghiệp Những tri thức ẩn điển chế hóa được, nên khó mua bán Chúng khác với bốn loại tài sản trí tuệ nhãn hiệu thương mại, giấy chứng nhận sáng chế, quyền kiểu dáng công nghiệp đăng ký mà xem tài sản trị giá tiền chuyển giao giao lưu dân theo quy định hành pháp luật Việt Nam Người góp vốn tri thức phải đảm bảo mang tri thức phục vụ cách mẫn cán trung thực cho lợi ích cơng ty, hay gọi cho trái chủ cơng ty người cam kết lập Tuy nhiên việc góp vốn tri thức mang lại khó khăn nhiều phương diện như: tính trị giá phần vốn góp để chia sẻ quyền lợi công ty, chứng minh vi phạm nghĩa vụ người góp vốn Sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác với có lẽ u cầu có tính thiết yếu kinh tế hậu công nghiệp kinh tế tri thức 3.3 Góp vốn hoạt động hay cơng việc Việc góp vốn hoạt động hay công việc việc cam kết thực hành vi cụ thể trị giá tiền Ví dụ người thợ gốm lành nghề dùng khả cơng sức làm vốn góp ban đầu vào cơng ty, hay ca sĩ dùng hành động biểu diễn ca nhạc để thu lợi cho công ty qua hưởng lợi nhuận Cũng giống với việc góp vốn tri thức, việc góp vốn sức lao động khiến người góp vốn bị ràng buộc vào nghĩa vụ mẫn cán trung thực Giá trị cơng sức góp vào cơng ty khó trị giá xác tiền.Vì thành viên tự thỏa thuận giá trị để bù đắp lại quyền lợi công ty Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty để đổi lấy quyền lợi công ty trở thành chủ sở hữu chung công ty vấn đề tương đối phức tạp, pháp luật phải có quy định riêng biệt mặt thủ tục hình thức chứng việc Chuyển nhượng vốn góp Phần vốn góp vào doanh nghiệp tính tài sản mà người góp vốn sở hữu, vậy, thân họ có quyền tự định đoat với tài sản bao gồm hành vi: mua bán, chuyển nhượng, chấp Tuy nhiên, việc chuyển nhượng, mua bán phần vốn góp hành vi có ảnh hưởng lớn đến hoạt động việc quản trị công ty, nên Luật Doanh Nghiệp Việt Nam có quy định cụ thể nhằm: vừa tạo điều kiện cho người góp vốn có hội thực quyền tự kinh doanh mình, vừa tạo khn khổ định hạn chế để tránh công ty gặp biến cố trước thay đổi lớn Quy định cụ thể sau 4.1 Chuyển nhượng vốn góp cơng ty TNHH hai thành viên trở lên: Theo khoản điều 50 luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014, thành viên có quyền “định đoạt phần vốn góp cách chuyển nhượng phần toàn bộ, tặng cho cách khác theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty.” 4.1.1 Điều kiện Việc chuyển nhượng vốn góp công ty quy định cụ thể điều 53 sau: - Việc chào bán phần vốn góp công ty phải ưu tiên chào bán cho thành viên lại cơng ty, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán thành viên khác khơng mua khơng mua hết chào bán điều kiện với người thành viên, cụ thể: “…thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần toàn phần vốn góp cho người khác theo quy định sau đây: a) Phải chào bán phần vốn cho thành viên lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ cơng ty với điều kiện; b) Chỉ chuyển nhượng với điều kiện chào bán thành viên lại quy định điểm a khoản cho người thành viên thành viên lại công ty không mua không mua hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.” - Thành viên chuyển nhượng có quyền nghĩa vụ công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan thơng tin người mua ghi đầy đủ vào sổ thành viên - Trường hợp chuyển nhượng thay đổi phần vốn góp thành viên dẫn đến thành viên cơng ty ( ví dụ cơng ty có thành viên, thành viên rao báo thành viên mua lại phần vốn góp), cơng ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đồng thời thực đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng 4.1.2 Các trường hợp đặc biệt - Yêu cầu công ty mua lại vốn góp 10 - Bản chất việc góp vốn tin tưởng vào hoạt động công ty sinh lời, nên việc quản trị hoạt động cơng ty khơng phù hợp với mong muốn thân người góp vốn, thành viên có quyền u cầu cơng ty mua lại vốn góp theo quy định Điều 52 thành viên bỏ phiếu không tán thành nghị Hội đồng thành viên số trường hợp định a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, Hội đồng thành viên; b) Tổ chức lại công ty; c) Các trường hợp khác theo quy định Điều lệ công ty - Việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp phải văn gửi đến công ty thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thơng qua nghị mà thành viên không tán thành - Trong trường hợp không thỏa thuận giá cơng ty phải mua lại phần vốn góp thành viên theo giá thị trường giá định theo nguyên tắc quy định Điều lệ công ty thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Việc toán thực sau toán đủ phần vốn góp mua lại, cơng ty tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác - Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định thành viên có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên - Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ - Trong trường hợp thành viên sử dụng vốn góp để trả nợ người nhận tốn có quyền sử dụng phần vốn góp theo hai hình thức sau đây: a) Trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận; b) Chào bán chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định 4.2 Chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty trách nhi ệm h ữu hạn thành viên Đối với chủ sở hữu công ty cá nhân hay tổ chức, chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng phần hồn tồn phần vốn góp cho cá nhân tổ chức 4.2.1 Điều kiện Việc huyển nhượng phần tồn vốn điều lệ cơng ty phải ba phần tư số thành viên dự họp Hội đồng thành viên tán thành ( theo quy định khoản 6, điều 79 Luật Doanh Nghiệp) 11 4.2.2 Các trường hợp đặc biệt Trên thực tế, việc chuyển nhượng phần vốn góp hình thức để chủ sở hữu cơng ty rút vốn, quy định Luật Doanh Nghiệp: ” chủ sở hữu công ty quyền rút vốn cách chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác; trường hợp rút phần toàn vốn điều lệ góp khỏi cơng ty hình thức khác chủ sở hữu cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty.” Trường hợp chủ sở hữu công ty tổ chức bị giải thể phá sản người nhận chuyển nhượng phần vốn góp chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu thành viên công ty Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng 4.3 Chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty cổ phần 4.3.1 Điều kiện Phần vốn góp cơng ty cổ phần gọi tắt cổ phần, người sở hữu cổ phần hay người góp vốn gọi cổ Do đa dạng hình thức góp vốn nên có nhiều loại cổ đông khác nhau, loại cổ đông lại có khác biệt việc chuyển nhượng cổ phần vốn góp, cụ thể: - Cổ đơng phổ thơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp hạn chế quy định pháp luật - Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng chuyển nhượng cổ phần cho người khác Do tính chất ưu đãi biểu ảnh hưởng lớn đến việc biểu hoạt động công ty, nên quy định nhằm hạn chế nhưung xáo trộn mặt quản trị công ty - Cổ đông sáng lập: +Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người khơng phải cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần khơng có quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần + Các hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Các hạn chế quy định không áp dụng cổ phần mà cổ đơng sáng lập có thêm sau đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác cổ đông sáng lập công ty 12 4.3.2 Quy định chung chuyển nhượng cổ phần - Cổ phần tự chuyển nhượng, trừ trường hợp hạn chế nêu Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần Trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần quy định có hiệu lực nêu rõ cổ phiếu cổ phần tương ứng - Việc chuyển nhượng thực hợp đồng theo cách thông thường thơng qua giao dịch thị trường chứng khốn Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng giấy tờ chuyển nhượng phải bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng đại diện ủy quyền họ ký Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch thị trường chứng khốn, trình tự, thủ tục việc ghi nhận sở hữu thực theo quy định pháp luật chứng khốn - Trường hợp cổ đơng cá nhân chết người thừa kế theo di chúc theo pháp luật cổ đơng cổ đông công ty - Trường hợp cổ phần cổ đơng cá nhân chết mà khơng có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế số cổ phần giải theo quy định pháp luật dân - Cổ đơng có quyền tặng cho phần tồn cổ phần công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ Trường hợp này, người tặng cho nhận trả nợ cổ phần cổ đông công ty - Trường hợp cổ đông chuyển nhượng số cổ phần cổ phiếu cũ bị hủy bỏ công ty phát hành cổ phiếu ghi nhận số cổ phần chuyển nhượng số cổ phần lại Lưu ý: Người nhận cổ phần trường hợp trở thành cổ đông từ thời điểm thông tin họ ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông ( Quy định chi tiếtkhoản Điều 121 Luật doanh nghiệp năm 2014) 4.3.4 Các trường hợp đặc biệt Trong trường hợp sau: Một cổ đơng nhận chuyển nhượng tồn cổ phần, phần vốn góp tương ứng tất cổ đơng lại; Một tổ chức cá nhân khơng phải cổ đơng nhận chuyển nhượng tồn số cổ phần tất cổ đông công ty; Thì cơng ty cổ phần chuyển đổi thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 13 Danh sách thành viên nhóm Nguyễn Thị Hằng (nhóm trưởng) Lê Thu Hằng Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Trang Đinh Thu Trang Bảng đánh giá kết hoạt động nhóm Đán h giá 9,5 STT Họ tên MSSV Ngày sinh Phân công công việc Kết thực Nguyễn Thị Hằng 13060013 23/10/1995 Phân chia công việc cho thành viên tổng hợp hoàn chỉnh Hoàn thành tốt, thời gian giao Lê Thu Hằng 15061272 19/12/1997 - Khái quát chung Hoàn thành tốt, thời gian giao Hoàn thành tốt, thời gian giao Hoàn thành tốt, thời gian giao 9,5 - Góp vốn tri thức Nguyễn Thị Hiền 15060529 11/02/1997 - Góp vốn tài sản - Góp vốn hoạt động hay công việc Nguyễn Thị Trang - Thủ tục thời hạn góp vốn 14 Đinh Thu Trang 13061580 14/08/1995 - Chuyển nhượng vốn góp 15 Hoàn thành tốt, thời gian giao 9,5 ... phần,… Các doanh nghiệp phải trải qua giai đoạn quan trọng có tính chất định việc thành lập doanh nghiệp nghĩa vụ thành viên sáng lập nên doanh nghiệp – nghĩa vụ góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong... doanh nghiệp, tạo bình đẳng hoạt động kinh doanh Các hình thức góp vốn 3.1 Góp vốn tài sản Về nguyên tắc, tài sản đem góp làm vốn cơng ty, góp vốn tiền mặt, góp vốn vật hay góp vốn quyền Để góp. .. tài sản để góp vốn Thủ tục thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp 2.1 Thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp 2.1.1 Định giá tài sản: Điều 37, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định: Tài sản góp vốn khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Góp vốn thành lập doanh nghiệp, Góp vốn thành lập doanh nghiệp, Chuyển nhượng vốn góp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn