Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (PVFC)

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

Phân tích thực trạng Cơng tác Đánh giá thực cơng việc Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) Những hạn chế giải pháp khắc phục Bài làm Trong khuôn khổ viết xin đề cập đến chức quan trọng quản trị nhân đánh giá thực công việc, đánh giá thực trạng hoạt động PVFC, hạn chế giải pháp khắc phục Bài viết trình bày với nội dung 1/ Khái niệm vai trò việc đánh giá thực công việc tổ chức 2/ Nội dung, trình tự đánh giá việc thực công việc PVFC 3/ Gợi ý số phương án đánh giá thực công việc PVFC PHÂN TÍCH 1/ Khái niệm vai trò việc đánh giá thực công việc tổ chức Khái niệm: Đánh giá công việc thực đo lường kết công việc thực so với tiêu đề Vai trò đánh giá thực cơng việc: - Đánh giá tình hình thực cơng việc nhân viên cung cấp thông tin bản, dựa vào đó, doanh nghiệp định vấn đề thăng tiến tiền lương nhân viên - Giúp cho cán nhân nhân viên hội để xem xét lại phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải nhân viên Hầu hết nhân viên mong muốn biết nhân xét, đánh giá người huy, lãnh đạo việc thực cơng việc Đánh giá tình hình thực cơng việc nhân viên, cung cấp thông tin cho nhân viên - Giúp cho cán nhân nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại sai sót việc thực công việc nhân viên 2/ Nội dung, trình tự đánh giá việc thực cơng việc PVFC Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực công việc PVFC tiến hành theo ba bước Xác định công việc Xác định công việc nghĩa thống cán nhân nhân viên : - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực - Những tiêu chuẩn mẫu, vào tiến hành đánh giá thực công việc nhân viên Đánh giá việc thực cơng việc nghĩa so sánh việc thực công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu Trong bước sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực công việc khác Cung cấp thơng tin phản hồi: thể thực lần việc đánh giá thực cơng việc kết thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực công việc nhân viên, điều phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm cơng việc Các công việc đa dạng phức tạp Đánh giá tình hình thực cơng việc cơng nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động đơn giản, trực tiếp vào mức độ hồn thành cơng nhân Đánh giá tình hình thực công việc nhân viên khác lại phức tạp, khó xác thường sử dụng phương pháp cần thiết 3/ Gợi ý số phương án đánh giá thực công việc PVFC 1-Đánh giá bảng điểm đồ thị Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo u cầu cơng việc chất lượng, số lượng công việc xếp thứ tự theo đánh giá thực công việc từ mức đến xuất sắc, theo thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang điểm 100) Mỗi nhân viên cho điểm phù hợp với mức độ thực điểm theo yêu cầu cơng việc Sau tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên 2- Xếp hạng luân phiên Một phương pháp đơn giản để đánh giá nhân viên xếp họ từ người giỏi đến người nhất, theo số điểm như: Thái độ làm việc, kết công việc Cách thực hiện: - Liệt kê tất nhân viên cần đánh giá - Trên biểu mẫu, điểm chính, xác định nhân viên đánh giá cao nhất, đến người 3- So sánh cặp Phương pháp so sánh cặp giúp cho việc xếp nhân viên theo phương pháp xếp, hiệu cao Đối với yêu cầu (hay điểm) yếu số lượng chất lượng công việc Mỗi nhân viên so sánh với nhân viên khác cặp Ví dụ Theo kết so sánh trên, nhân viên A đánh giá tốt nhất, nhân viên C bị đánh giá 4- Phê bình lưu giữ Theo phương pháp cán nhân lưu giữ lại số vấn đề rắc rối, trục trặc liên quan đến tư cách thực công việc nhân viên, sau khoảng thời gian tháng, cán nhân gặp nhân viên để bàn việc thực công việc nhân viên, nhắc lại rắc rối hay trục trặc đó, kiểm tra xem nhân viên tự giải rắc rối trục trặc chưa - Ưu điểm phương pháp yêu cầu cán nhân phải luôn nhắc nhở đến rắc rối, trục trặc việc thực công việc nhân viên từ biện pháp kiểm tra, nhắc nhở nhân viên, tìm cách loại trừ sai sót họ thực công việc 5- Phương pháp mẫu tường thuật Cán nhân yêu cầu nhân viên quyền mô tả, tường thuật lại việc thực công việc nhân viên quyền nhằm sơ đề mục tiêu, kế hoạch hành động khuyến khích cho nhân viên làm việc vượt tiêu chuẩn mẫu Trong mẫu tường thuật phần đánh giáthực công việc nhân viên mặt Yêu cầu giám sát, kinh nghiệm làm việc đánh giá chung thực công việc 6- Phương pháp phối hợp Phương pháp phối hợp ưu điểm phương pháp mẫu tường thuật phê bình cho điểm Trình tự thực sau: Xác định điểm mấu chốt rắc rối công việc Chia điểm mấu chốt rắc rối thành nhiều nhóm nhỏ Mỗi nhóm đại lượng Với đại lượng cần đánh giá chia theo nhiều mức khác nhau, phân loại từ mức đến mức tốt Ở mức minh họa giải thích điểm mấu chốt rắc rối thực công việc - Ưu điểm phương pháp là: Tiêu chuẩn đánh giá chọn lọc xác, rõ ràng, dễ hiểu Cung cấp thông tin nhận xét, đánh giá người thực cơng việc nhanh chóng Các đại lượng đánh giá độc lập với phù hợp với thực tế Tài liệu tham khảo: - Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực trường GRIGGS - Giáo trình Quản trị nhân tác giá Phan Đăng Lưu– NXB Lao động – xã hội - Thông tin mạng Internet ... sánh việc thực công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu Trong bước sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực công việc khác Cung cấp thơng tin phản hồi: Có thể thực lần việc đánh giá thực công việc. .. thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực cơng việc nhân viên, điều phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm công việc Các công việc đa dạng phức tạp Đánh giá tình hình thực công việc. .. đánh giá thực công việc PVFC 1 -Đánh giá bảng điểm đồ thị Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo yêu cầu công việc chất lượng, số lượng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (PVFC) , Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (PVFC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn