PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC tại PHÒNG THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

14 77 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

“PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC TẠI PHỊNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM” BÀI LÀM I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC: Khái niệm: Đánh giá công việc thực đo lường kết công việc thực so với tiêu đề Mục tiêu đánh giá: - Kết ? Hành vi? Kỹ năng? Phẩm chất? - Kết việc đánh giá sử dụng; + để tổ chức công việc tốt + để kiểm tra suất lao động + để thiết lập hệ thống lương, thưởng + để xác định nhu cầu đào tạo Các tiêu chí phương pháp đánh giá 1-Đánh giá bảng điểm Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo u cầu cơng việc chất lượng, số lượng công việc xếp thứ tự theo đánh giá thực công việc từ mức đến xuất sắc, theo thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang điểm 100) Mỗi nhân viên cho điểm phù hợp với mức độ thực điểm theo yêu cầu cơng việc Sau tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên 2- Phương pháp so sánh luân phiên: Một phương pháp đơn giản để đánh giá nhân viên xếp họ từ người giỏi đến người nhất, theo số điểm như: Thái độ làm việc, kết công việc Cách thực hiện: - Liệt kê tất nhân viên cần đánh giá - Trên biểu mẫu, điểm chính, xác định nhân viên đánh giá cao nhất, đến người 3- So sánh cặp Phương pháp so sánh cặp giúp cho việc xếp nhân viên theo phương pháp xếp, có hiệu cao Đối với yêu cầu (hay điểm) yếu số lượng chất lượng công việc Mỗi nhân viên so sánh với nhân viên khác cặp 4- Phương pháp nhật kí lưu trữ: Theo phương pháp cán nhân lưu giữ lại số vấn đề rắc rối, trục trặc liên quan đến tư cách thực công việc nhân viên, sau khoảng thời gian tháng, cán nhân gặp nhân viên để bàn việc thực công việc nhân viên, nhắc lại rắc rối hay trục trặc đó, kiểm tra xem nhân viên có tự giải rắc rối trục trặc chưa Ưu điểm phương pháp yêu cầu cán nhân phải luôn nhắc nhở đến rắc rối, trục trặc việc thực công việc nhân viên từ có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở nhân viên, tìm cách loại trừ sai sót họ thực công việc 5- Phương pháp mẫu tường thuật: Cán nhân yêu cầu nhân viên quyền mô tả, tường thuật lại việc thực công việc nhân viên quyền nhằm sơ đề mục tiêu, kế hoạch hành động khuyến khích cho nhân viên làm việc vượt tiêu chuẩn mẫu Trong mẫu tường thuật có phần đánh giá sơ thực công việc nhân viên mặt Yêu cầu giám sát, kinh nghiệm làm việc đánh giá chung thực công việc 6- Phương pháp phối hợp: Phương pháp phối hợp ưu điểm phương pháp mẫu tường thuật phê bình cho điểm Trình tự thực sau: Xác định điểm mấu chốt rắc rối công việc Chia điểm mấu chốt rắc rối thành nhiều nhóm nhỏ Mỗi nhóm đại lượng Với đại lượng cần đánh giá chia theo nhiều mức khác nhau, phân loại từ mức đến mức tốt Ở mức có minh họa giải thích điểm mấu chốt rắc rối thực công việc Ưu điểm phương pháp là: Tiêu chuẩn đánh giá chọn lọc xác, rõ ràng, dễ hiểu Cung cấp thông tin nhận xét, đánh giá người thực cơng việc nhanh chóng Các đại lượng đánh giá độc lập với phù hợp với thực tế 4 Thời điểm đánh giá Có chu kì, tuỳ mục tiêu tháng năm Đối tượng đánh giá : Nhà quản trị người giám sát Đánh giá nhân tiến hành cán quản lý trực tiếp xem xét lại cán quản lý bậc cao Tự đánh giá thực công việc: Nhân viên tự đánh giá, thường điền vào mẫu đánh giá có sẵn Thường đánh giá tiến hành nhằm chuẩn bị cho vấn đánh giá Nhân viên đánh giá cán bộ: Nhân viên tiến hành đánh giá cán chủ yếu dành cho mục tiêu đề bạt cán Đồng nghiệp, người đồng cấp đánh giá: Đánh giá theo nhóm: Đánh giá dựa coi trọng thành tích nhóm thành tích cá nhân Khách hàng đánh giá: Đánh giá khách hàng nội khách hàng bên Phỏng vấn đánh giá thực cơng việc a- Mục đích vấn Phỏng vấn đánh giá thực công việc nhằm nghiên cứu, phát điều chỉnh sai sót thực cơng việc nhân viên trì nâng cao kỹ thực công việc nhân viên Có ba hình thức vấn dựa ba mục tiêu khác Thoả mãn - thăng tiến: Việc thực công việc nhân viên thoả mãn, hay đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn đặt nhân viên có khả thực thăng tiến Mục đích vấn thảo luận với nhân viên kế hoạch nghề nghiệp kế hoạch hành động đặc biệt để nâng cao trình độ văn hố, chun mơn cho nhân viên, tạo cho họ có đủ khả để thực cơng việc, chức vụ yêu cầu cao Thoả mãn khơng thăng tiến: Nhằm trì nâng cao kỹ thực cơng việc nhân viên Hình thức vấn áp dụng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cương vị họ khơng có hội thăng tiến nguyên nhân: Nhân viên đạt điểm mức cao thi Không có chức vụ trống Do hạn chế trình độ giáo dục đào tạo nhân viên Bản thân nhân viên khơng có nguyện vọng thăng tiến Vì việc thực công việc nhân viên thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn người vấn phải tìm biện pháp thích hợp để khuyến khích họ tiếp tục trì nâng cao kỹ thực cơng việc, thơng qua hình thức khen thưởng thích hợp Khơng thoả mãn -điều chỉnh: Loại vấn áp dụng nhân viên không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thực cơng việc Có hai cách giải quyết: u cầu nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai sót họ thực cơng việc Những nhân viên khơng có khả điều chỉnh lại hoạt động mình, khơng thể đạt yêu cầu tiêu chuẩn phải chuyển họ sang thực công việc khác, đơn giản phải cho nghỉ việc b- Chuẩn bị vấn Buổi chuẩn bị vấn giữ vai trò đặc biệt quan trọng hiệu vấn Chuẩn bị vấn phải ý đến nội dung chủ yếu sau đây: Thu thập liệu thông tin cần thiết: Nghiên cứu bên mô tả công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu, xem xét lại hồ sơ nhân viên nhận xét, đánh giá thực công việc nhân viên lần gần Chuẩn bị cho nhân viên: Thông báo cho họ biết trước tuần thời gian vấn Phân tích vấn đề, thu thập thắc mắc phàn nàn nhân viên liên quan đến việc thực công việc người bị vấn, nên ý vào cơng việc quan trọng tồn hoạt động người bị vấn Khi kết thúc vấn cần cám ơn nhân viên tóm tắt nội dung chủ yếu cho họ biết điểm họ 3- Khuyến khích nhân viên nói nhiều vấn: Cách đơn giản nhân viên thay đổi hoạt động, cách làm việc họ họ nói nhiều, cho họ nhận thiếu hụt chấp nhận cần thiết phải thay đổi hoạt động họ Những việc nên làm để khuyến khích nhân viên nói nhiều Những điều cần tránh: - Nói nhiều - Hỏi câu hỏi để nhân viên trả lời "có", "khơng" - Khun bảo nhân viên ; ví dụ: Ơng nên làm Nếu ông - Không nên nói câu thơ bạo - Khơng nên nhạo báng, đùa nhân viên - Không nên xa chủ đề -Đối xử với tính phòng ngự nhân viên: Thường thường dựng lên cho phòng ngự, hay tự bênh vực cho yếu Khi bị phê bình làm việc kém, nhân viên phản ứng lại cách: - Phủ nhận khuyết điểm, tránh trả lời câu hỏi liên quan - Tức giận, phản bác lại cách liệt Vì vấn đề hiểu biết, biết cách tiếp xúc xử lý với tính phòng ngự nhân viên kỹ quan trong việc đánh giá thực công việc Sau số dẫn cách xử lý với tính phòng ngự nhân viên - Hãy suy nghĩ tính phòng ngự bình thường, khơng có đặc biệt khơng cần ngạc nhiên - Khơng cơng vào tính phòng ngự nhân viên cố gắng phê bình vấn đề, kiện, khơng đề cập đến người - Hỗn hành động lại: Đôi thực tế, điều tốt nên thực khơng làm Giành thời gian hiệu cho suy nghĩ tìm giải pháp hợp lý -Phát hạn chế bạn Đừng nghĩ bạn giải tất vấn đề, vấn đề nhân đừng cố gắng tỏ bạn nhà tâm lý học nhân viên Ngẫm nghĩ tôn trọng ý kiến nhân viên trước nhận xét, đánh giá họ - Khi cần phê bình nhân viên, cần phải thực theo cách cho vấn đề nhân viên trì lòng tự trọng Thơng thường nên thực phê bình nhân viên riêng biệt, phê bình giảm nhẹ mức độ, có ví dụ cụ thể tình phê bình, đồng thời có hướng dẫn sửa chữa, điều chỉnh Khơng lấy làm trò cười lỗi lầm người khác Thực phê bình có mục đích, khơng dựa theo định kiến cá nhân 5- Hướng vấn tới việc nâng cao kỹ thực công việc nhân viên: Một nghiên cứu cho thấy, nhân viên có thoả mãn với vấn đánh giá thực công việc không, thường phụ thuộc vào vấn đề: - Không cảm thấy run sợ bị vấn - Có hội để chuẩn bị ý tưởng, cảm xúc, phục với chương trình vấn - Gặp nhà vấn giỏi - Tuy nhiên mục đích vấn đánh giá thực công việc làm cho nhân viên thấy thoả mãn hay hài lòng với vấn, mục đích vấn giúp nhân viên tiếp tục nâng cao kỹ thực cơng việc Do trách nhiệm người vấn phải: - Làm sáng tỏ vấn đề có liên quan đến cơng việc Xếp đặt mục tiêu cần đạt lập thời gian biểu thực hiện, thông qua kế hoạch hành động cụ thể - Tìm hiểu nhân viên tìm biện pháp khuyến khích họ thích hợp II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIÊN CƠNG VIỆC TẠI PHỊNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI): 1.Giới thiệu VCCI: Là tổ chức quốc gia tập hợp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại khoa học – công nghệ Việt Nam với nước sở bình đẳng có lợi Là tổ chức độc lập phi phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân tự chủ tài Hoạt động theo pháp luật Việt Nam, hỗ trợ giám sát Nhà nước Việt Nam Chức năng: a Đại diện để thúc đẩy bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng cộng đồng doanh nghiệp người sử dụng lao động Việt Nam quan hệ nước quốc tế b Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học – công nghệ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam nước Nhiệm vụ: 3.1 Tập hợp, nghiên cứu ý kiến doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị tham mưu cho Nhà nước vấn đề pháp luật, sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; 3.2 Tham gia xây dựng thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế, tham dự hội nghị, đoàn đàm phán kinh tế thương mại phù hợp với qui định Nhà nước; 3.3 Tổ chức diễn đàn, đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, người sủ dụng lao động với quan Nhà nước, với đại diện người lao động với tổ chức hữu quan khác nước để trao đổi thông tin ý kiến vấn đề liên quan đến doanh nghiệp môi trường kinh doanh; 3.4 Tiến hành hoạt động xây dựng, quảng bá nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh đầu tư nước qua biện pháp như: chắp mối giới thiệu bạn hang, cung cấp thông tin, hướng dẫn tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, triển lãm; 3.5 Tiền hành hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng doanh nghiệp người sử dụng lao động quan hệ kinh doanh nước quốc tế; 3.6 Tổ chức đào tạo hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, giúp doanh nhân nâng cao kiến thức, lực quản lý kinh doanh; 3.7 Giúp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cơng nghệ Việt Nam nước ngoài; 3.8 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hang hóa xuất Việt Nam chứng thực chứng từ cần thiết khác kinh doanh, xác nhận trường hợp bất khả kháng; 3.9 Giúp doanh nghiệp nước giải bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải trọng tài; phân bổ tổn thất chung có u cầu; 3.10 Thực cơng việc khác mà Nhà nước Việt Nam tổ chức khác ủy thác 4.Cơ cấu tổ chức: - Đại hội Đại biểu toàn quốc; - Hội đồng quản trị; - Ban thường trực; - Ban kiểm tra - Các ban chun mơn; - Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước Thực trạng công tác đánh giá: 1- Về lập trường tư tưởng: Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định Luôn ý thức nhiệm vụ vai trò người đảng viên thời đại 2- Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, kết học tập chun mơn, lý luận trị: - Luôn ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lại tư tưởng hành vi tham nhũng, giữ gìn tư cách đạo đức sạch, gương mẫu hoàn cảnh Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Bộ Chính trị điều đảng viên khơng làm - Có ý thức phê tự phê, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh - Thực nghiêm chỉnh quy chế dân chủ sở, giữ mối quan hệ tốt với tầng lớp quần chúng, nhân dân tạo điều kiện để quần chúng phát huy quyền làm chủ - Ln có ý thức vươn lên trau dồi trình độ chun mơn, lý luận Trong năm 2007 hồn thành chương trình đào tạo quản lý hành nhà nước – Chương trình chun viên Chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nguyên tắc sinh hoạt đảng; nội quy quan, đơn vị; quy chế làm việc nghị cấp ủy - Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Ln có ý thức tuyên truyền, phổ biến đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước đến người dân - Luôn quán triệt vận động tất thành viên gia đình thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ người công dân Kết thực nhiệm vụ giao chuyên môn công tác đảng: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giao phó - Chủ động phối hợp thực công việc xây dựng mối quan hệ tin cậy - Thực sinh hoạt giữ mối liên hệ thường xuyên với chi ủy đảng viên chi - Thực việc sinh hoạt đảng đóng đảng phí đầy đủ - Tham gia đầy đủ phong trào đoàn thể quan phát động Kết thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chủ động tích cực tham gia thực vận động Đã có viết cảm tưởng thân gương tư tưởng đạo đức Hồ Chủ tịch Công tác vận động, quan hệ với quần chúng quan nơi cư trú: - Có ý thức nhiệt tình hỗ trợ quần chúng đồng nghiệp cơng việc có liên quan, giữ vững đồn kết nội bộ, nâng cao tình thần làm việc tập thể - Giữ liên hệ thường xuyên với tổ chức đảng, đồn thể, quyền nơi cư trú Chấp hành đầy đủ đợt phát động người nghèo, ủng hộ nạn nhân thiên tai, sập cầu Cần Thơ III NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC DÁNH GIÁ CỦA PHỊNG: - Chưa có vấn trực tiếp cán cấp cao nhân viên, ban chuyên môn đánh giá chéo nhau, mà chủ yếu đề cao tính tự giác phê tự phê nhân viên, gói gọn ban nhóm ý kiến đưa thường chung chung không phản ánh thật - Từng vị trí cơng tác, chức vụ có chức danh mức lương cụ thể chưa có công việc mô tả cụ thể chi tiết trách nhiệm cụ thể, nói chung đến trách nhiệm tập thể - Kết đánh giá cá nhân nhằm mục địch giúp cho việc đào tạo ln chuyenr cán khơng có tác dụng việc nâng lương phải tuân thủ theo thời gian công tác quy định Ngân hang Nhà nươc, Bộ Tài chinh, Bộ Lao động TB, XH Nguồn tham khảo: Điều lệ Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Trang web : vcci.com.vn ... Đồng nghiệp, người đồng cấp đánh giá: Đánh giá theo nhóm: Đánh giá dựa coi trọng thành tích nhóm thành tích cá nhân Khách hàng đánh giá: Đánh giá khách hàng nội khách hàng bên Phỏng vấn đánh giá. .. thực công việc: Nhân viên tự đánh giá, thường điền vào mẫu đánh giá có sẵn Thường đánh giá tiến hành nhằm chuẩn bị cho vấn đánh giá Nhân viên đánh giá cán bộ: Nhân viên tiến hành đánh giá cán chủ... CƠNG VIỆC TẠI PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI): 1.Giới thiệu VCCI: Là tổ chức quốc gia tập hợp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động hiệp hội doanh nghiệp Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC tại PHÒNG THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM , PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC tại PHÒNG THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn