HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại TRUNG tâm NGHIÊN cứu và đào tạo CHỨNG KHOÁN

11 55 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN Lời mở đầu Tuyển dụng cơng việc khó khăn, tế nhị quan trọng Bởi vì, hiểu rằng, người sau tuyển dụng phần tài sản vơ hình doanh nghiệp, quan hay tổ chức Họ người chung sức chia sẻ khó khăn, chịu đựng rủi ro với tất người tổ chức Một quan, tổ chức hay doanh nghiệp có làm ăn thất bại hay thành cơng, có phát triển hay khơng phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ nhân lực Do vậy, trách nhiệm đặt với nhà tuyển dụng lớn để hiểu rõ sai lầm hay thành cơng q trình tuyển dụng cần tìm hiểu bước Khái niệm tuyển dụng: “Tuyển dụng quy trình thu hút cá nhân có trình độ chun mơn phù hợp cách kịp thời, đủ số lượng khuyến khích họ nộp hồ sơ xin tuyển vào làm cơng việc tổ chức”1 Nguồn: Trích Buổi “Tuyển dụng”, tài liệu giảng dạy môn Quản trị nguồn nhân lực, chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Griggs Mục tiêu chọn lựa để tìm người phù hợp cho công việc cho tổ chức Nếu lựa chọn khơng phù hợp đồng nghĩa với việc người làm việc khơng hiệu rời bỏ công ty cách tự nguyện không tự nguyện Nội dung tuyển dụng 2.1Nguồn tuyển dụng Trước tiên, nhà tuyển dụng cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, u cầu vị trí mà tuyển dụng Để từ đó, đưa định hướng tìm kiếm, tuyển dụng người phù hợp Do vậy, họ có: “đối tượng tuyển dụng”, theo họ làm thủ tục tuyển dụng người phù hợp nhiều nguồn sẵn có khác Ví dụ, họ tuyển dụng trường Đại học, công ty cạnh tranh, tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp, thông qua việc niêm yết công khai đăng quảng cáo báo, mạng internet, thông báo đài phát thanh, đài truyền hình v.v 2.2Nguyên tắc tuyển dụng Chúng ta nhận thấy nhà tuyển dụng có nguyên tắc tuyển dụng Về bản, có nguyên tắcchủ yếu sau: Thứ là, tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn Nhu cầu phải phản ánh chiến lược sách tổ chức kế hoạch tuyển dụng phận chức tổ chức Thứ hai là, Dân chủ cơng Mọi người có quyền có điều kiện bộc lộ phẩm chất tài Đối với vị trí, cương vị tuyển dụng, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết cần công khai rộng rãi để người bình đẳng việc tham gia ứng cử Lãnh đạo tổ chức cần kiên khắc phục tư tưởng “sống lâu lên lão làng”, tư tưởng đẳng cấp, thứ bậc theo kiểu phong kiến, khắc phục tình trạng dù, cảm tình, ê kíp, bè phái, cục Thứ ba là, tuyển dụng tài qua thi tuyển Đây vấn đề quan trọng nhiều tổ chức Việc tuyển dụng qua thi tuyển cần áp dụng rộng rãi mục đích tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên mặt Một tổ chức cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều người tham gia thi tuyển vào vị trí, tránh tình trạng “độc diễn” Người tham gia ứng cử đề cử vào chức vụ phải có đề án cơng việc, có chương trình hành động cụ thể Có thể áp dụng hình thức thuyết trình cơng khai để người tham gia lựa chọn Đồng thời phải tổ chức Hội đồng thi tuyển có thành phần phù hợp với việc tuyển chọn vị trí định Hội đồng có Quy chế làm việc chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, trung thực có quyền độc lập đánh giá Ý kiến Hội đồng phải tôn trọng Kết hợp thi tuyển chuyên môn, sát hạch lực với việc đánh giá phẩm chất đạo đức nhân viên thơng qua thăm dò tín nhiệm lựa chọn dân chủ nhân viên khác doanh nghiệp Sau có thống kết thi tuyển chuyên môn với việc đánh giá phẩm chất chuyên môn, đạo đức định tuyển dụng, bổ nhiệm Thứ tư là, tuyển dụng phải có điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng Nguyên tắc nhằm tránh việc tuỳ tiện trình tuyển dụng nhân viên kiểu “yêu nên tốt, ghét nên xấu” chủ quan, cảm tính q trình nhận xét đánh giá người Cùng với thông tin tuyển dụng rõ ràng, chế độ thưởng phạt nghiêm minh cần phải công bố cụ thể trước tuyển dụng Doanh nghiệp cần cho ứng viên biết tổ chức trân trọng trao phần thưởng để động viên nhân viên có thành tích cơng việc chấp nhận nhân viên liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ làm việc cầm chừng để giữ vị trí Đương nhiên, việc tuyển dụng xác hay không tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố tiêu chuẩn tuyển dụng, phẩm chất người tuyển dụng Song quy chế tuyển dụng đắn thích hợp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu q trình tuyển dụng Có tập hợp đội ngũ nhân viên có đức có tài ln sàng lọc, bổ sung tăng cường để đương đầu với thách thức ngày gay gắt thương trường 2.3Các bước tuyển dụng: Để việc tuyển dụng thành cơng, việc xét tuyển sơ lược, khoanh vùng thông qua giấy tờ hồ sơ mà thí sinh gửi đến quan trọng Trong hồ sơ xin việc phải bao gồm đủ giấy tờ sau: - Đơn xin việc; - Sơ yếu lý lịch; - Giấy khám sức khỏe; - Bằng cấp, chứng theo yêu cầu nhà tuyển dụng; - Bảng điểm Thực trạng công tác tuyển dụng Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán 3.1Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu đào tạo chứng khoán Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán đơn vị Thủ tướng phủ định thành lập vào ngày 26/11/1997 trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức chứng khoán thị trường chứng khốn Hiện tại, Trung tâm có đội ngũ nguồn nhân lực có lực, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu ngành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 3.2Chức nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm là: - Nghiên cứu khoa học lĩnh vực chứng khoán vấn đề liên quan; - Đào tạo cấp chứng hành nghề chứng khoán thị trường chứng khoán; - Đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức cho cán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Đào tạo khác theo yêu cầu; - Tuyên truyền, phổ cập kiến thức chứng khoán thị trường chứng khoán cho đối tượng Qua 10 năm xây dựng trưởng thành, Trung tâm có nhiều đóng góp cho phát triển thị trường chứng khoán nước nhà Thủ tướng phủ trao tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.3Cơ cấu tổ chức Trung tâm (1) Phòng Đào tạo: Tham mưu cho giám đốc Trung tâm cơng tác quản lý đào tạo (2) Phòng hành tổ hợp: Tham mưu cho giám đốc công tác tuyển chọn, theo dõi, quản lý nhân sự, lên lương, thưởng, v.v (3) Phòng Nghiên cứu khoa học: Tham mưu cho giám đốc việc quản lý công tác nghiên cứu khoa học Ủy ban Chứng khoán ngành (4) Phòng Tư liệu Tin học: Tham mưu cho giám đốc công tác tin học thi máy (5) Phòng kế tốn : Tham mưu cho Giám đốc cơng tác tài – kế tốn (6) Phòng Phân tích Dự báo: Tham mưu cho giám đốc việc nghiên cứu, báo xu biến động thị trường, đề xuất giải pháp phát triển thị trường cho cấp 3.4Đặc điểm nguồn nhân lực: Cần nguồn nhân lĩnh vực, trình độ Từ trình độ ĐH bao gồm nhiêu ngành nghề thư ký, kế tốn đến trình độ thấp công nhân, người quét dọn, làm vườn.v.v Tuy nhiên, giai đoạn tại, trọng tuyển dụng nhân viên có trình độ cao để làm giảng viên người nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn phát triển Trung tâm 3.5Thực trạng công tác tuyển dụng Trung tâm Đây quan nhà nước, lại đơn vị nghiệp có thu Do vậy, phân việc tuyển dụng cán tương đối phức tạp Tuy vậy, bước tuyển dụng cán theo quy định chung nhà nước 3.6 Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dung Trung tâm Trước tiên, việc đặt quy trình tuyển dụng phải đảm bảo theo quy định pháp luật, chế độ đãi ngộ thích hợp với cấp bậc nhân viên Nhưng quan nhà nước, nên nhiều việc tuyển dụng không đạt mục tiêu mong muốn Trung tâm công khai tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng Mà nguyên nhân chủ yếu “mức lương nhà nước” với “nghề nghiệp giáo viên” đối lập lại “yêu cầu người tuyển dụng có trình độ cao” Ngồi ra, tồn ngun nhân khác thơng tin thông báo tuyển dụng chưa kịp thời 4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Trung tâm Để cho đợt tuyển dụng Trung tâm thành công phù hợp với chiến lược phát triển mình, Trung tâm cần kiến nghị với cấp: - Thay đổi sách thù lao người tài, có lực; - Nâng cao vai trò nghề giáo viên; - Thơng tin tuyển dụng kịp thời Kết luận: (1) Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, việc" nguyên tắc quan trọng hàng đầu điều ảnh hưởng lớn đến thành tích làm việc nhân viên, để thực nguyên tắc này, tổ chức phải có chiến lược nhân tồn diện, có chương trình tuyển dụng tốt (2) Chìa khóa giúp xây dựng thành cơng chương trình tuyển dụng tn thủ quy trình cơng nhận cho vị trí mà tổ chức cần tuyển dụng (3) Có ý kiến cho nên mời nhiều phòng ban có liên quan tham gia vào buổi vấn tốt Thế điều lại khiến buổi vấn khơng thành cơng mong đợi khơng có thời gian đào sâu, tìm hiểu rõ kỹ ứng viên Một điểm cần ý phải có biên vấn cần có xem xét, phân tích thấu đáo biên để làm sở cho định sau (4) Tìm người tài giỏi, phù hợp với yêu cầu công ty không dễ dàng Phải phối hợp việc phân tích thơng tin ứng viên chuẩn bị chu đáo cho vòng vấn để định cuối rõ ràng xác Đó nguyên tắc để giành phần thắng chiến thu hút nhân tài thời đại ngày (5) Chế độ trả thù lao yêu nghề cần đề cao phải hợp ý./ Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Giáo trình Quản trị hành vi tổ chức - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán; - Các Quy trình, quy chế Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán; - http://www.vnr500.com.vn - The end ... cấp, chứng theo yêu cầu nhà tuyển dụng; - Bảng điểm Thực trạng công tác tuyển dụng Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán 3.1Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu đào tạo chứng khoán Trung tâm Nghiên. .. tế, Griggs University; - Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán; - Các Quy trình, quy chế Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chứng khoán; - http://www.vnr500.com.vn - The end... vụ Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm là: - Nghiên cứu khoa học lĩnh vực chứng khoán vấn đề liên quan; - Đào tạo cấp chứng hành nghề chứng khoán thị trường chứng khoán; - Đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại TRUNG tâm NGHIÊN cứu và đào tạo CHỨNG KHOÁN , HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại TRUNG tâm NGHIÊN cứu và đào tạo CHỨNG KHOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn