Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

13 163 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:28

Quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng. Theo đó có thể xác định, một HĐMBHH có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: ...Một là, chủ thể tham gia hợp đồng phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM – LUẬT K40C Nguyễn Thị Lài Nguyễn Thị Mỹ Uyên Đặng Thị Mỹ Duyên Võ Thanh Huyền Nguyễn Thị Trâm Anh Trần Thị Hà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phạm Thị Phương Đặng Thị Ngọc Anh 10.Võ Thị Mỹ 11.Phạm Ngọc Huyền Trang 12.Đinh Đức Hiệp 13.Mai Văn Đức Chủ đề Điều kiện hiệu lực hợp đồng theo quy định Bộ luật Dân 2015 A Phần mở đầu Hợp đồng chế định pháp lí bề dày lịch sử, tảng giao dịch dân hoạt động kinh doanh thương mại phạm vi khu vực giới Cùng với xu hướng chung giới mở cửa hội nhập tồn cầu hóa khu vực hóa đời sống kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế thương mại quốc gia tăng mở rộng, Việt Nam nằm xu Điển hình gia nhập nhiều tổ chức quốc tế như: AFTA ( Khu vực tự thương mại ASEAN), WTO ( Tổ chức thương mại giới), TPP( Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương), ASEAN ( Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á), APEC ( Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) Tình hình đặt cho hội thách thức định, cần phải tìm cách hội nhập vượt qua Song, khẳng định rằng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo đà cho kinh tế phát triển, mang lại thuận lợi lớn cho nghiệp đổi đất nước Theo xu ấy, ngày hợp đồng đóng vai trò quan trọng , thể hầu hết quan hệ bên nhiều lĩnh vực: kinh tế, tài chính, dịch vụ, hợp đồng trở thành cơng cụ pháp lí vững để xác lập quan hệ chủ thể phát sinh từ giao dịch dân sự, kinh tế, đồng thời công cụ, phương tiện, sở để giải tranh chấp mâu thuẫn xảy bên Để làm rõ vấn đề này, đồng thời để ta nhìn khái qt tồn diện hơn, đánh giá được, nhận thức đắn đầy đủ điều kiện hiệu lực hợp đồng, nhóm chọn đề tài: “Điều kiện hiệu lực hợp đồng theo quy định Bộ luật Dân 2015.” Đây vấn đề ý nghĩa lí luận thực tiễn to lớn việc giải tranh chấp dân tình hình B Phần nội dung I Khái quát chung hợp đồng Khái niệm Ngày nay, hợp đồng công cụ pháp lý quan trọng phổ biến để người thực giao dịch nhằm thỏa mãn hầu hết nhu cầu đời sống xã hội Tuy vậy, lịch sử lập pháp nhân loại, để tìm thuật ngữ xác, thuật ngữ “hợp đồng” sử dụng nhiều quốc gia việc không dễ dàng Nhiều quốc gia cho thuật ngữ “ hợp đồng” (contractus) hình thành từ động từ “contrahere” tiếng La- tinh, nghĩa “ràng buộc” , xuất lần đầu La Mã vào khoảng kỷ V-IV trước công nguyên Ở Việt Nam, thực tế đời sống, nhiều thuật ngữ khác sử dụng để hợp đồng như: khế ước, giao kèo, văn tự, văn khế, tờ giao ước, tờ ưng thuận, chấp thuận… Sau này, văn hành nhà nước ta khơng sử dụng thuật ngữ “khế ước”, hay “hiệp ước” trước mà sử dụng thuật ngữ tính “chức năng”, “cơng cụ”3 hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại Đây điểm cá biệt pháp luật nhiều nước, người ta sử dụng thuật ngữ “hợp đồng” nói chung, khơng sử dụng thuật ngữ hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động… cách cụ thể pháp luật Việt Nam Khác với BLDS 2005 khái niệm hợp đồng dân BLDS 2015 đưa khái niệm hợp đồng nói chung, theo Điều 385 BLDS 2015 “Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ bên tham gia thỏa thuận.” Bản chất hợp đồng Dù hình thành lĩnh vực quan hệ xã hội hợp đồng ln đặc điểm chung: hợp đồng thỏa thuận sở tự nguyện bên tham gia hợp đồng, hợp đồng phát sinh quyền nghĩa vụ bên tham gia giao kết, quyền nghĩa vụ hợp đồng chủ yếu gắn với lợi ích vật chất bên giao kết Thứ nhất, hợp đồng thỏa thuận sở tự nguyện bên tham gia giao kết Thứ hai, hợp đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên tham gia giao kết Thứ ba, quyền nghĩa vụ hợp đồng chủ yếu gắn với lợi ích vật chất bên giao kết Hợp đồng dân trước hết phải thỏa thuận nghĩa hợp đồng phải chứa đựng yếu tố tự nguyện giao kết phải trùng hợp ý chí bên Việc giao kết hợp đồng dân phải tuân theo ngun tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng tự giao kết hợp đồng, không trái pháp luật đạo đức xã hội Yếu tố thoả thuận bao hàm yếu tố tự nguyện, tự định đoạt thống mặt ý chí Đây yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng hợp đồng so với giao dịch dân khác Hợp đồng thỏa thuận bên sở tự nguyện bình đẳng Hợp đồng xác lập dựa thỏa thuận bên, thông qua bàn bạc, thống điều khoản nội dung hợp đồng Tuy nhiên, số loại hợp đồng khơng biểu bàn bạc, dường bên đơn phương ấn định điều khoản hợp đồng bên chấp nhận hay không chấp nhận điều khoản VD: HĐ dịch vụ bưu viễn thơng…Đối với loại hợp đồng khơng phải khơng thỏa thuận bên mà thực dạng biểu khác thỏa thuận Sự thỏa thuận bên hợp đồng thống ý chí bên, bên xây dựng điều khoản nội dung hợp đồng bên tự xây dựng điều khoản sau bên ưng thuận Hợp đồng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ bên Mọi hợp đồng dân sự thỏa thuận bên tham gia Nhưng thỏa thuận bên hợp đồng dân Sự thỏa thuận bên điều kiện cần, muốn hình thành nên hợp đồng dân phải đáp ứng điều kiện đủ thỏa thuận nhằm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân II Điều kiện hiệu lực hợp đồng theo quy định Bộ luật Dân 2015 Lý luận chung điều kiện hiệu lực Hợp đồng dân Từ điển luật học đưa khái niệm điều kiện hiệu lực giao dịch dân sự: yếu tố cần đủ pháp luật qui định để giao dịch dân công nhận trước pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên Theo quy định Điều 121 BLDS 2015 hợp đồng dân loại giao dịch dân nên hiểu sau: Điều kiện hiệu lực hợp đồng dân yếu tố cần đủ pháp luật qui định để hợp đồng công nhận trước pháp luật bảo quyền, lợi ích hợp pháp bên Vì hợp đồng loại giao dịch dân theo quy định Điều 116 BLDS 2015: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” nên điều kiện hiệu lực giao dịch dân quy định Điều 117 BLDS 2015 diều kiện hiệu lực hợp đồng: “1 Giao dịch dân hiệu lực đủ điều kiện sau đây: a) Chủ thể lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập b) Chủ thể tham gia giao dịch hồn tồn tự nguyện c) Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, khơng trái đạo đức xã hội; Hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật quy định.” Qui định điều kiện hiệu lực hợp đồng dân ý nghĩa pháp lý quan trọng -Thứ nhất, tạo hành lang pháp lý an toàn cho bên tham gia Việc quy định điều kiện hiệu lực hợp đồng giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm bên tham gia, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp bên VD: hợp đồng xác lập lừa dối, đe dọa bị tuyên bố vô hiệu, bảo vệ quyền lợi bên bị lừa dối, đe dọa Bởi hợp đồng vi phạm điều kiện “Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện” - Thứ hai, góp phần ổn định quan hệ dân nói riêng quan hệ xã hội nói chung Theo xác định, HĐMBHH hiệu lực đủ điều kiện sau đây: - Một là, chủ thể tham gia hợp đồng phải lực pháp luật lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập để thực nghĩa vụ theo hợp đồng - Hai là, mục đích nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội - Ba là, Sự tự nguyện chủ thể, giao kết hợp đồng bên phải hồn tồn tự nguyện tự ý chí nhằm bảo đảm hiệu lực hợp đồng thực tế phù hợp với ý chí đích thực bên Nếu khác khơng hợp đồng - Bốn là, hình thức hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật (nếu pháp luật quy định) Hợp đồng mua bán hàng hố thể lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể Đối với loại hợp đồng mà pháp luật quy định phải lập thành văn phải tuân theo quy định Theo đó, trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải lập văn hình thức khác giá trị tương đương bên phải tuân thủ quy định pháp luật Nếu bên không lập văn coi tuyên bố hợp đồnghiệu Thực trạng quy định pháp luật điều kiện hiệu lực hợp đồng theo Bộ luật Dân 2015 Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên thiện chí, tình quan hệ dân sự, trước đây, BLDS năm 2005 quy định kéo dài thêm thời hạn định để bên tự khắc phục, sửa chữa thiếu sót mặt hình thức Cụ thể,trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo yêu cầu bên, Tồ án, quan nhà nước thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà khơng thực Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu (Điều 143 BLDS năm 2005) Quy định linh hoạt, thể tơn trọng tự ý chí chủ thể, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý việc tuyên bố giao dịch vô hiệu; nhiên, xét cho chưa mang tính đột phá cách thức giải vấn đề Bộ luật Dân năm 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) cách tiếp cận mới, nhằm bảo vệ tốt quyền công dân, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn, ổn định giao lưu dân sự, thúc đẩy phát triển quan hệ sản xuất, kinh doanh kinh tế thị trường; hạn chế can thiệp quan công quyền vào quan hệ dân sự; bảo đảm ổn định giao dịch dân sự, quan hệ liên quan hạn chế khơng thiện chí bên việc lợi dụng việc khơng tn thủ quy định hình thức để khơng thực cam kết Theo đó, BLDS năm 2015 kế thừa BLDS năm 2005 quy định giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện hiệu lực hình thức vô hiệu, lần ghi nhận ngoại lệ để Tòa án cơng nhận giao dịch dân khơng tn thủ quy định hình thức cơng nhận hiệu lực sau: Theo quy định Điều 129 BLDS năm 2015, giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện hiệu lực hình thức vơ hiệu, trừ trường hợp sau đây: Giao dịch dân xác lập theo quy định phải văn văn không quy định luật mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch Giao dịch dân xác lập văn vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực Theo quy định Điều 129 BLDS nêu trên, thấy số vấn đề sau đây: Thứ nhất, hình thức giao dịch dân phương nội dung giao dịch hai trường hợp giao dịch coi không tuân thủ hình thức,đó là: Văn giao dịch khơng quy định pháp luật văn giao dịch vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực Như vậy, giao dịch dân xác lập bên, trước hết, phải thể hiệnbằng văn vàtrường hợp giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu theo quy định pháp luật giao dịch điện tử coi giao dịch văn (khoản Điều 119 BLDS năm 2015) Giao dịch dân thể lời nói, hành vi cụ thể khơng thuộc phạm vi điều chỉnh điều luật Ở đây, cần xác định rõ giao dịch văn văn khơng quy định luật,vì chưa văn hướng dẫn vấn đề Theo cách hiểu thơng thường giao dịch quy định luật giao dịch tuân thủ nội dung mà pháp luật quy định Chẳng hạn, hợp đồng nội dung nội sau đây: Đối tượng hợp đồng; số lượng, chất lượng; giá, phương thức toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; quyền, nghĩa vụ bên; trách nhiệm vi phạm hợp đồng; phương thức giải tranh chấp (Điều 398 BLDS năm 2015).Hợp đồng vay nội dung như: Nghĩa vụ bên cho vay, nghĩa vụ trả nợ bên vay, lãi suất, sử dụng tài sản vay (các điều 466, 467, 468 BLDS năm 2015)…; số loại hợp đồng theo quy định luật chuyên ngành nội dung bắt buộc.Cụ thể, theo Điều 18, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 nội dung hợp đồng mua bán, cho th, cho th mua nhà, cơng trình xây dựng phải nội dung sau đây: Tên, địa bên; thông tin bất động sản; giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;phương thức thời hạn toán; thời hạn giao, nhận bất động sản hồ sơ kèm theo; bảo hành; quyền nghĩa vụ bên; trách nhiệm vi phạm hợp đồng; phạt vi phạm hợp đồng; trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng biện pháp xử lý; giải tranh chấp; thời điểm hiệu lực hợp đồng Như vậy, quy định nội dung hợp đồng BLDS năm 2015 Luật chuyên ngành chưa thống Bộ luật Dân không yêu cầu hợp đồng phải nội dung bắt buộc, mà quy định mang tính tùy nghi “có thể nội dung”, Luật Kinh doanh bất động sản quy định nội dung mang tính bắt buộc Những văn bắt buộc phải công chứng, chứng thực quy định BLDS văn luật chuyên ngành Theo khoản Điều 119 BLDS năm 2015: Trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn cơng chứng, chứng thực, đăng ký phải tn theo quy định Theo đó, giao dịch pháp luật bắt buộc phải công chứng, chứng thực như: Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà thương mại phải thực công chứng, chứng thực hợp đồng (khoản Điều 122 Luật nhà năm 2014); hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (khoản Điều 167 Luật Đất đai năm 2013); giấy bán, cho, tặng xe cá nhân phải cơng chứng theo quy định pháp luật công chứng chứng thực Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chữ ký người bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật chứng thực (Điều 10, Thông tư 15/2014/TT- BCA quy định đăng ký xe)… Tuy nhiên, theo khoản Điều 129 BLDS năm 2015 bên vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, giải Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch bên thực việc công chứng, chứng thực Thứ hai, điều kiện để văn khơng tn thủ hình thức Tòa án định cơng nhận hiệu lực bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch Theo Điều 274 BLDS năm 2015: Nghĩa vụ việc mà theo đó, nhiều chủ thể (sau gọi chung bên nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền giấy tờ giá, thực công việc không thực cơng việc định lợi ích nhiều chủ thể khác (sau gọi chung bên quyền).Theo đó, đối tượng nghĩa vụ tài sản, công việc phải thực không thực hiện, đối tượng phải xác định Quy định thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch hiểu là: Một bên bên chuyển giao hai phần ba vật (nếu vật loại phải giao 2/3 số lượng với chất lượng thỏa thuận hợp lý), với vật đặc định vật đồng việc xác định 2/3 nghĩa vụ gặp khó khăn Đã chuyển giao hai phần ba quyền Một bên bên trả hai phần ba tiền giấy tờ giá Một bên bên thực khơng thực hai phần ba công việc thỏa thuận Tuy nhiên, việc xác định cho xác bên thực hai phần ba nghĩa vụ gặp khó khăn thực tiễn giải quyết, dễ dẫn đến tùy tiện áp dụng chưa văn hướng dẫn cụ thể Thứ ba, việc bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch giao dịch đương nhiên hiệu lực, mà cần thêm điều kiện phải thơng qua đường Tòa án Cụ thể là, theo yêu cầu bên bên, sau xem xét đầy đủ điều kiện giao dịch nêu Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch BLDS năm 2015 ghi nhận hình thức điều kiện hiệu lực giao dịch dân theo tinh thần BLDS năm 2005 Tuy nhiên, bên giao dịch đáp ứng điều kiện định luật dự liệu (một bên bên thực toàn nghĩa vụ giao dịch) giao dịch dù vi phạm hình thức Tòa án cơng nhận hiệu lực pháp lý, làm sở để phát sinh quyền nghĩa vụ bên Quy định thay đổi linh hoạt tiêu chí đánh giá hiệu lực pháp lý giao dịch dân so với BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 giải điều kiện tn thủ hình thức trường hợp BLDS năm 2005 để bảo vệ đến quyền lợi ích hợp pháp người tham gia giao dịch ý chí tự nguyện thực toàn nghĩa vụ giao dịch Đây giải pháp nhằm hạn chế hội việc bên không tự nguyện tham gia giao dịch, lại viện dẫn lý vi phạm hình thức giao dịch để hủy toàn giao dịch giá trị đối tượng hợp đồng biến động lợi cho bên khơng thiện chí tham gia Về việc bảo vệ người thứ ba tình, so với quy định BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 ban hành theo hướng bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba tình giao dịch dân Quyền lợi ích người thứ ba tình bảo vệ trường hợp “nhận tài sản thông qua bán đấu giá tổ chức thẩm quyền giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể khơng phải chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa” (tương tự quy định BLDS năm 2005) Thứ nhất, Bộ luật dân 2015 không đề cập đến lực hành vi dân mà đề cập đến lực pháp luật chủ thể Quy định chặt chẽ so với Bộ luật dân 2005 trường hợp lực pháp luật chủ thể bị hạn chế khơng thể cho chủ thể lực pháp luật xác lập giao dịch dân Thứ hai, Bộ luật dân 2015 quy định cụ thể lực hành vi dân chủ thể tham gia giao dịch dân Cả hai luật ghi nhận: Năng lực hành vi dân người chia làm ba trường hợp: – Người lực hành vi dân đầy đủ (người từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế bị lực hành vi dân sự); – Người lực hành vi dân không đầy đủ (từ đủ tuổi đến 18 tuổi người đủ 18 tuổi bị hạn chế lực hành vi dân sự); – Người khơng lực hành vi dân (ngưới tuổi, người lực hành vi dân sự) Pháp luật quy định người khơng lực hành vi dân khơng xác lập giao dịch dân sự, người lực hành vi dân khơng đầy đủ thực số giao dịch định (thường giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày), người lực hành vi dân xác lập giao dịch dân Như vậy, tùy vào giao dịch dân cụ thể mà điều kiện lực chủ thể khác Như vậy, quy định Bộ luật dân 2015 "Chủ thể lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập" hợp lý chặt chẽ so với quy định Bộ luật dân 2005 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật điều kiện hiệu lực hợp đồng Việc áp dụng quy định điều kiện ý chí chủ thể tham gia hợp đồng dân sợ nhiều vướng mắc, thiếu quy định pháp luật gây khó khăn cho q trình giải tranh chấp TAND, : - Thứ nhất, việc xác định hợp đồng xác lập bị nhầm lẫn Điều 126, BLDS 2015 đưa nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn hợp đồng mà không đưa khái niệm nhầm lẫn đến thực tế giải tranh chấp liên quan đến vấn đề Tòa án tun hợp đồnghiệu nhầm lẫn lại khơng giải thích lại nhầm lẫn Trong thực tế khơng trường hợp Tòa án xác định nhầm lẫn phân tích kỹ kết luận tồn hay khơng tồn nhầm lẫn khác Mặt khác, quy định Điều 126 BLDS 2015 thừa nhận nhầm lẫn đơn phương mà không công nhận nhầm lẫn song phương yếu tố dẫn đến hợp đồng dânhiệu Song thực tế trường hợp hai bên nhầm lẫn mà khơng thể suy luận hai bên lỗi Và trường hợp khơng tun bố hợp đồnghiệu khơng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia hợp đồng Một điểm bất cập chưa nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng nhầm lẫn dẫn đến vô hiệu hợp đồng nhằm tránh trường hợp bị nhầm lẫn cẩu thả bất cẩn đến nghiêm trọng xác lập hợp đồng Nói cách khác quy định nhầm lẫn theo Điều 126 BLDS 2015 chưa nhìn khách quan việc xem xét lỗi bên tham gia hợp đồng dẫn đến hậu pháp lý không công cho bên - Thứ hai, việc xác định hợp đồng xác lập bị lừa dối , đe dọa, cưỡng ép Trong thực tiễn giải tranh chấp TAND việc xác định hợp đồng xác lập bị lừa dối gặp khơng vướng mắc Bởi quy định Điều 127 BLDS 2015 lừa dối coi yếu tố dẫn đến hợp đồnghiệu giới hạn phạm vi lừa dối: “chủ thể, tính chất đối tượng, nội dung hợp đồng” Mà thực tế lại khơng trường hợp lừa dối mục đích, động Nếu vào quy định Điều 127 BLDS 2015 trường hợp khơng xử lý Tuy nhiên giải quyền lợi ích hợp pháp bên bị lừa dối trường hợp khơng đảm bảo, vơ hình chung pháp luật tiếp tay cho hành vi lừa dối bên Quy định hợp đồnghiệu bị đe dọa Điều 127 BLDS 2015 hạn chế Ngồi đe dọa liên quan trực tiếp đến tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người tham gia hợp đồng, đe dọa nhằm gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm tài sản người thân thích coi yếu tố dẫn đến vơ hiệu Ngồi thực tế nhiều trường hợp người bị de dọa khơng phải người thân thích lại người vị trí quan trọng người xác lập hợp đồng người yêu, bạn bè…Trong trường hợp khiến Thẩm phán lúng túng việc định tun hay khơng tun hợp đồnghiệu - Thứ ba, Đối với việc xác định hợp đồng xác lập không tuân thủ quy định hình thức Từ thực tiễn cho thấy, thời gian gần xảy nhiều trường hợp giao dịch dân khơng tn thủ mặt hình thức, đặc biệt lĩnh vực đất đai, chuyển quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất Đây vấn đề phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn cho Tòa án việc giải thỏa đáng dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện việc áp dụng pháp luật tuyên bố giao dịch dân vơ hiệu, từ gây lên hệ lụy giải hậu pháp lý giao dịch vơ hiệu Tình trạng nhiều ngun nhân, trước hết nhận thức phận người dân pháp luật dân hạn chế; quy định BLDS giao dịch dânhiệu khơng tn thủ hình thức chung chung, hình thức loại giao dịch dân nằm rải rác chương, điều BLDS, luật văn luật Điều gây khó khăn cho việc tiếp cận quy định văn pháp luật để xác định hình thức giao dịch C Phần kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 Luật nhà năm 2014 Luật Đất đai năm 2013 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 Thông tư 15/2014/TT- BCA quy định đăng ký xe http://kiemsat.vn/hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su-khong-tuan-thu-hinh-thuctheo-bo-luat-dan-su-2015-47124.html - https://luatduonggia.vn/han-che-trong-viec-ap-dung-dieu-kien-co-hieu-luccua-hop-dong-dan-su/ ... dứt quy n nghĩa vụ dân II Điều kiện có hiệu lực hợp đồng theo quy định Bộ luật Dân 2015 Lý luận chung điều kiện có hiệu lực Hợp đồng dân Từ điển luật học đưa khái niệm điều kiện có hiệu lực giao... phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định. ” Qui định điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân có ý... kiện lực chủ thể có khác Như vậy, quy định Bộ luật dân 2015 "Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập" hợp lý chặt chẽ so với quy định Bộ luật dân 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn