Đề thi môn toán lớp 5

3 168 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:00

Đề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 5 có đáp án và hướng dẫn chấm điểm TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2017-2018 Mơn Tốn – lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) I/ Phần trắc nghiệm: điểm (Mỗi điểm) Em khoanh vào chữ đặt trước kết Bài Số: Không đơn vị, mười lăm phần nghìn viết là: (M1) A/ 0,015 B/ 0,0015 C/ 1500,0 D/ 0,15 Bài Trong số: 535,8; 553,8; 355,8; 35,85; 385,5; 85,35 A/ 535,8 B/ 355,8; số bé là: (M1) C/ 85,35 D/ 35,85 Bài Giá trị chữ số số thập phân 826, 57 là: (M 1) A/ B/ 50 C/ 10 D/ 100 Bài Kết biểu thức: 12,22 : (10,5 – 5,8) là: (M3) A/ 4,7 Bài ; B/ 2,6 ; C/ 26 ; D/ 0,26 Diện tích hình tam giác ABC là: (M2) 3cm 4cm A/ 6cm2 B/ 12 cm2 C/ 9cm2 D/ 24cm2 Bài 2ha 600 m2 = Số thích hợp điền vào chỗ chấm (M2): A/ 0,026 B/ 2,06 C/ 2,006 D/ 0,2600 Bài Điền dấu ( < ; = ; > ) thích hợp vào chỗ chấm: (M2) 49,59 …… 49,589 ; 10,186 …… 11,806 B/ Phần tự luận: (Mỗi điểm) Bài Đặt tính rời tính: (M2) a) 234,68 + 112,8 b) 654,7 – 19,27 c) 84,7 x 2,3 d)138,84 : 53,4 Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng chiều dài Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất để làm nhà (M3) Bài Tính cách thuận tiện (M4) 0,8 × 96 + 1,6 × + 1,6 × 50 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Mơn : Tốn - Lớp A/ Phần trắc nghiệm: đ iểm 10 Bài A/ 0,015 Bài D/ 35,85 Bài C/ Bài Bài A/ 6cm2 Bài B/ 2,06 B/ 2,6 Bài 49,59 > 49,589 ; 10,186 < 11,806 B/ Phần tự luận: điểm Bài (1 điểm) Mỗi phép tính đúng: 0,25 đ Kết quả: a) 347,48 b) 635,43 c) 194,81 d) 2.6 Bài (1điểm) Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 26 x =15,6 ( m) (0,25đ) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 26 x 15,6 = 405,6 (m2) (0,25đ) Diện tích phần đất để làm nhà là: 30 x 405,6 : 100 = 121,68 (m2) (0,25đ) Đáp số: 121,68 (m ) (0,25đ) (Phép tính, kết sai, lời giải đúng, khơng cho điểm lời giải.) Bài (1 điểm) 0,8 × 96 + 1,6 × + 1,6 × 50 = 1,6 x 48 + 1,6 × + 1,6 × 50 = 1,6 x (48 + + 50) = 1,6 x 100 = 160 ... × + 1,6 × 50 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Môn : Toán - Lớp A/ Phần trắc nghiệm: đ iểm 10 Bài A/ 0,0 15 Bài D/ 35, 85 Bài C/ Bài Bài A/ 6cm2 Bài B/ 2,06 B/ 2,6 Bài 49 ,59 > 49 ,58 9 ; 10,186... 0, 25 đ Kết quả: a) 347,48 b) 6 35, 43 c) 194,81 d) 2.6 Bài (1điểm) Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 26 x = 15, 6 ( m) (0, 25 ) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 26 x 15, 6 = 4 05, 6 (m2) (0, 25 )... nhà là: 30 x 4 05, 6 : 100 = 121,68 (m2) (0, 25 ) Đáp số: 121,68 (m ) (0, 25 ) (Phép tính, kết sai, lời giải đúng, không cho điểm lời giải.) Bài (1 điểm) 0,8 × 96 + 1,6 × + 1,6 × 50 = 1,6 x 48 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toán lớp 5, Đề thi môn toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn