ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (225)

14 51 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:14

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC – VĨNH PHÚC LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 000 Câu Ở mèo, alen A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn Alen D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh Các gen nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Aa Bb thuộc nhóm gen liên kết Người ta tiến hành phép lai từ mèo F1 có kiểu hình lơng xám – dài – mắt đen, dị hợp cặp gen Biết phép lai 1: AB ♀ F1  ♂ Dd thu hệ lai có 5% mèo lơng đen – ngắn – mắt xanh Khi cho mèo F1 ab Ab lai với mèo khác (có kiểu gen Dd ), hệ lai thu mèo lông xám – ngắn – mắt đen có tỷ lệ bao aB nhiêu tính theo lý thuyết? (Biết khơng có đột biến xảy diễn biến giảm phân mèo F1 giống nhau, mèo đực khơng xãy hốn vị gen) A 12,5% B 18,75% C 5% D 1,25% Câu Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái là: A Sự cạnh tranh nhóm lồi ưu B Sự cạnh tranh loài đặc trưng C Sự cạnh tranh loài chủ chốt D Sự cạnh tranh loài thuộc nhóm ưu Câu Ở người tính trạng tóc quăn trội so với tính trạng tóc thẳng, gen quy định chúng nằm NST thường Hai vợ chồng có tóc quăn, người em gái chồng người em trai vợ có tóc thẳng Biết ông bà nội ngoại tóc quăn Khả cặp vợ chồng sinh đứa có tóc thẳng xấp xỉ là: A 11,11% B 17,36% C 66,67% D 5,56% Câu Trong hồ cá tự nhiên, xét quần thể loài, số lượng cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản Số 150 149 120 Số 250 70 20 Số 50 120 155 Hãy chọn kết luận A Quần thể số có tăng trưởng số lượng cá B Quần thể số khai thác mức độ phù hợp C Quần thể số có kích thước tăng lên D Quần thể số có kích thước bé Câu Một operon vi khuẩn E.Coli có gen cấu trúc X, Y Z Người ta phát dòng vi khuẩn đột biến sản phẩm gen Y bị thay đổi trình tự số lượng axit amin sản phẩm gen X Z bình thường Nhiều khả trật tự gen cấu trúc operon kể từ promoter A X – Z – Y B Y – X – Z C Y – Z – X D X – Y – Z Câu Giả thuyết “ra từ Châu Phi” cho rằng: A Loài H.Sapiens từ châu Phi di cư sang châu lục khác, sau tiến hóa thành lồi H.Erectus B Lồi H.Erectus hình thành nên H.Sapiens Châu Phi, sau lồi Sapiens phát tán sang châu lục khác C Lồi H.Erectus hình thành từ H.sapiens châu phi, sau phát tán sang châu lục khác D Loài H.Erectus di cư từ châu Phi sang châu lục khác tiến hóa thành H.Sapiens Câu Đặc tính sau giúp cho thể sống có khả thích ứng với biến đổi môi trường? A Trao đổi chất theo phơng thức đồng hoá dị hoá Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo B Có khả tích luỹ thơng tin di truyền C Có khả tự chép D Có khả tự điều chỉnh Câu Điều không di truyền nhiễm sắc thể? A Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ C Di truyền tế bào chất khơng có phân tính hệ sau D Vai trò mẹ lớn hồn tồn vai trò bố di truyền tính trạng Câu Câu phản ánh nội dung học thuyết Đacuyn ? A Những biến dị xuất cách đồng loạt theo hướng xác định có ý nghĩa tiến hóa B Những biến dị cá thể xuất cách riêng rẽ trình sinh sản nguồn ngun liệu cho q trình chọn giống tiến hóa C Chỉ có đột biến gen xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hóa D Chỉ có biến dị tổ hợp xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Câu 10 Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài đồng mơi trường có ý nghĩa: A Tăng cường cạnh tranh dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa loài B Giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Tăng khả khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trường D Hỗ trợ lẫn để chống chọi với điều kiện bất lợi mơi trường Câu 11 Tuổi sinh lí là: A Thời điểm sinh sản B Thời gian sống thực tế cá thể C Tuổi bình quân quần thể D Thời gian sống đạt tới cá thể quần thể Câu 12 Ở loài thực vật, chiều cao cặp gen không alen tác động cộng gộp Sự có mặt alen làm chiều cao tăng thêm cm Lai cao có chiều cao 210 cm với thấp sau cho F1 giao phấn Chiều cao trung bình tỷ lệ nhóm có chiều cao trung bình F2: 108 126 63 121 A 185 cm B 180 cm C 185 cm D 185 cm 256 256 256 256 14 Câu 13 Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N (lần thứ 1) Sau hệ người ta chuyển sang môi trường ni cấy có chứa N15 (lần thứ 2) tế bào nhân đơi lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang nuôi cấy mơi trường có N14 (lần thứ 3) để chúng nhân đơi lần Tính số tế bào chứa N14 N15: A 12 B C D Câu 14 Hà Tùng không bị bệnh hóa xơ nang tìm đến bác sĩ xin tư vấn di truyền Tùng lấy vợ li dị, anh vợ có đứa bị bệnh hóa xơ nang, bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Hà có người em trai bị chết bệnh này, Hà chưa xét nghiệm gen xem có mang gen hay khơng Nếu Hà Tùng lấy nhau, xác suất họ sinh người trai không mang gen gây bệnh ? 1 1 A B C D 12 Câu 15 Thuyết tiến hố tổng hợp giải thích tăng sức đề kháng ruồi DDT Phát biểu khơng xác? A Khả chống DDT liên quan với đột biến tổ hợp đột biến phát sinh từ trước cách ngẫu nhiên B Giả sử tính kháng DDT gen lặn a, b, c, d tác động bổ sung, sức đề kháng cao thuộc kiểu gen aabbccdd C Khi ngừng xử lý DDT dạng kháng DDT quần thể sinh trưởng, phát triển bình thường qua chọn lọc D Ruồi kiểu dại có kiểu gen AABBCCDD, có sức sống cao mơi trường khơng có DDT FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 16 Dùng cônsixin để xử lý hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân li kiểu gen đời là: A 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa: 1aaaa B 1AAAa : 2AAaa : 1aaaa C 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa D 1AAAA : 2AAAa : 1aaaa Câu 17 Khi nói hình thành lồi đường địa lí, có phát biểu sau sai? (1) Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi quần thể (2) Sự hình thành lồi có tham gia nhân tố tiến hóa (3) Cách li địa lí nhân tố tăng cường phân hoá thành phần kiểu gen quần thể lồi (5) Phương thức hình thành loài xảy động vật thực vật A B C D Câu 18 Ở quần thể thực vật ngẫu phối, alen đột biến a làm bị chết từ giai đoạn hai mầm; alen trội A quy định kiểu hình bình thường Ở locut gen khác có alen B quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa màu trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST thường phân li độc lập với Ở hệ (quần thể F1), người ta nhận thấy có 4% số bị chết từ giai đoạn hai mầm, 48,96% số sống cho hoa màu đỏ, 47,04% số sống cho hoa màu trắng Biết quần thể trạng thái cân gen quy định màu hoa, khơng có đột biến phát sinh Theo lý thuyết, tỷ lệ chủng hai cặp gen quần thể trước (quần thể P) là: A 5,4 % B 5,76% C 37,12% D 34,8% Câu 19 Lai hai cà chua chủng (P) khác biệt cặp tính trạng tương phản F1 thu 100% thân cao, hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với khác, tỷ lệ phân li kiểu hình F2 thân cao, hoa đỏ, dài : thân cao, hoa vàng, tròn : thân thấp, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa vàng, tròn : thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa vàng, dài : thân thấp, hoa đỏ, tròn : thân thấp, hoa vàng, dà(1) Biết gen quy định tính trạng, q trình sinh học diễn bình thường Các nhận xét sau đúng? (1) Khi cho F1 tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài đời 0,0025 (2) Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết với cặp tính trạng màu sắc hoa (3) Khi cho F1 tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, dài F2 0,05 (4) Hai cặp gen quy định màu sắc hoa hình dạng di truyền liên kết có xảy hốn vị gen (5) Cặp gen quy định tính trạng chiều cao di truyền độc lập với hai cặp gen quy định màu sắc hình dạng (6) Tần số hốn vị gen 20% A (1), (2), (5), (6) B (1), (4), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (1), (3), (5), (6) Câu 20 Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết trình giảm phân hồn tồn bình thường, khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều A 16 B C D 16 Câu 21 Nitơ phân tử trả lại cho đất, nước bầu khí nhờ hoạt động nhóm sinh vật nào: A Vi khuẩn nitrit hóa B Vi khuẩn nitrat hóa C Vi khuẩn cố định nitơ đất D Vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 22 Lồi trùng A lồi có khả thụ phấn cho lồi thực vật B Cơn trùng A bay đến hoa B mang theo nhiều hạt phấn tiến hành thụ phấn cho hoa Nhưng q trình này, trùng đồng thời đẻ số trứng vào phần bầu nhụy số hoa Ở hoa này, trứng côn trùng nở gây chết nỗn bầu nhụy Nếu có nhiều nỗn bị hỏng, bị hỏng dẫn đến số ấu trùng côn trùng bị chết Đây ví dụ mối quan hệ loài quần xã ? A Ức chế cảm nhiễm B Sinh vật ăn sinh vật khác C Kí sinh D Hội sinh Câu 23 Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỷ lệ hoa trắng : hoa đỏ.Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 Cho F2 tự thụ, xác suất để F3 chắn khơng có phân tính: A B C D 16 16 16 Câu 24 Khi nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua bốn hệ liên tiếp thu kết sau: Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,49 0,42 0,09 F2 0,36 0,48 0,16 F3 0,25 0,5 0,25 F4 0,16 0,48 0,36 Quần thể đạng chịu chi phối nhân tố tiến hóa A Chọn lọc tự nhiên đột biến B Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn C Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội D Chọn lọc tự nhiên giao phối ngẫu nhiên Câu 25 Tháp sinh thái thường tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)? A Tháp lượng hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới B Tháp số lượng hệ sinh thái rừng nhiệt đới C Tháp sinh khối hệ sinh thái rừng nhiệt đới D Tháp sinh khối hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới Câu 26 Những dạng đột biến sau dùng để xác định vị trí gen NST: A Chuyển đoạn lặp đoạn B Mất đoạn lệch bội C Lặp đoạn đoạn D Chuyển đoạn lệch bội Câu 27 Ở người gen A: thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a: thuận tay trái; gen B: tóc thẳng trội hồn tồn so với a: tóc quăn hai gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Một cặp vợ chồng thuận tay phải tóc thẳng sinh người thuận tay trái tóc thẳng người thuận tay phải tóc quăn Nếu họ sinh thêm người xác suất sinh người trai kiểu hình giống bố mẹ là: A 3,125% B 12,5% C 25% D 6,25% Câu 28 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với AB D d AB D alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X  X Y thu F1 Trong tổng số ab ab ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 52,5% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A 7,5% B 1,25% C 3,75% D 2,5% Câu 29 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến, chọn thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có kiểu hình 100% cao đỏ (2) Nếu F1 thấp trắng chiếm có P dị hợp kép 144 (3) Nếu P có kiểu gen khác F1 có tỷ lệ kiểu hình 34:1:1 (4) Nếu có P dị hợp kép F1 có tỷ lệ kiểu hình 29:3:3:1 A B C D Câu 30 Ở loài thú, gen A1: lông đen > A2: lông nâu > A3: lông xám > A4: lông Giả sử quần thể cân có tần số alen Có nhận định sau đúng? (1) Quần thể có tỷ lệ kiểu hình đen : nâu : xám : 40 (2) Cho lơng đen giao phối với đời có tỷ lệ lơng đen 49 (3) Cho đực đen giao phối với nâu xác suất sinh lơng 35 (4) Giả sử quần thể có hình thức giao phối cá thể màu lơng đời số cá 11 thể lông thu 105 A B C D Câu 31 Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác cặp gen, cặp gen quy định cặp tính trạng, cặp phân li độc lập thu F1 có kiểu hình Khi tạp giao F1 với nhau, tính theo lí thuyết, F2 có tổng số kiểu gen số kiểu gen đồng hợp tử gen nêu FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A 243 64 B 729 32 C 243 32 D 729 64 Câu 32 Khi nói vai trò nhân tố tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen nhập cư làm phong phú vốn gen quần thể B Giao phối không ngẫu nhiên di – nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C Yếu tố ngẫu nhiên đột biến gen có vai trò tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa D Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định Câu 33 Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói tự tái lần số nuclêơtit gen mắt đỏ gen mắt trắng 32 nuclêơtit tự gen mắt trắng tăng lên liên kết hiđrơ Hãy xác định kiểu biến đổi xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Thay cặp G – X cặp A – T C Thay cặp A – T cặp G – X D Mất cặp G – X A A a Câu 34 Mẹ có kiểu gen X X , bố có kiểu gen X Y , gái có kiểu gen XA Xa Xa Cho biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen cấu trúc nhiễm sắc thể Kết luận sau trình giảm phân bố mẹ đúng? A Trong giảm phân I mẹ nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường B Trong giảm phân II mẹ nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường C Trong giảm phân I bố nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường D Trong giảm phân II bố nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường Câu 35 Phân bố đồng cá thể quần thể thường gặp khi: A Các cá thể quần thể sống thành bầy đàn nơi có nguồn sống dồi B Điều kiện sống môi trường phân bố đồng khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Điều kiện sống phân bố khơng khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D Điều kiện sống phân bố cách đồng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 36 Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen quần thể giao phối biến đổi nhanh A Kích thước quần thể nhỏ B Quần thể cách li với quần thể khác C Tần số kiểu gen dị hợp tử quần thể cao D Tần số alen trội lặn xấp xỉ Câu 37 Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, q trình giảm phân không xảy đột biến DE DE Thực phép lai ruồi giấm: ¡ AaBb thu tỷ lệ kiểu hình trội tính trạng đời  Ï¡ Aabb Ỵ de de 26,25% Tính theo lí truyết, kết luận sau có kết luận ? (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 42, kiểu hình 16 (2) Kiểu hình lặn tất tính trạng 2,5% (3) Tần số hốn vị gen 30% (4) Tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời 55% A B C D Câu 38 Cho hồ sơ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh M người locut thuộc cặp NST khác quy định Biết rằng, bệnh M phả hệ alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn gen quy định; gen quy định nhóm máu alen IA, IB, IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen IO quy định nhóm máu O quần thể trạng thái cân di truyền tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O 21% số người có nhóm máu B Có phát biểu sau đúng? (1) Có người chưa xác định kiểu gen bệnh M (2) Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu (3) Xác suất để người III-14 mang kiểu gen dị hợp nhóm máu 63,64% (4) Khả cặp vợ chồng III-13 III-14 sinh đứa mang kiểu gen dị hợp hai tính trạng 47,73% A B C D Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu 39 Một gen có chiều dài 0,51m Trong trình dịch mã tổng hợp nên chuỗi pơlipeptít có 350 axit amin Đây gen nhóm sinh vật A Thể ăn khuẩn B Nấm C Vi khuẩn E.Coli D Virút Câu 40 Có đột biến lặn nhiễm sắc thể thường làm cho mỏ gà dài mỏ Những gà mổ thức ăn nên yếu ớt.Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng khỏi đàn Khi cho giao phối ngẫu nhiên 200 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, người chủ thu con, có 30 gà biểu đột biến Giả sử khơng có đột biến xảy ra, cho biết có gà bố mẹ dị hợp tử đột biến trên? A 15 B 30 C 80 D 40  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A C A C D A B B D C A B C A B D B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D C D B A B D B D A A D D D C A B C Câu Đáp án B A quy định lông xám, alen a quy định lông đen; B quy định lông dài, alen lặn b quy định lông ngắn D quy định mắt đen, alen d quy định mắt xanh Người ta tiến hành phép lai từ mèo F1 có kiểu hình lơng xám- dài-mắt đen, dị hợp cặp gen Biết phép lai 1: ♀F1 × ♂ ab AB/ab Dd thu hệ lai có  mèo lông đen- ngắn-mắt xanh = aabbdd = 5%  aabb = 5% : (1/4) = 20% = 40% ab × 50% ab (mèo đực khơng hốn vị)  F1 đem lai có KG: AB/ab (vì ab>25%) có hốn vị = 20% Phép lai: ♀AB/ab Dd (f=20%) × ♂Ab/aB Dd (khơng hốn vị)  lơng xám- ngắn-mắt đen = A-bb D- = (10%x50% + 40%x50%) × 3/4 = 18,75% Câu Đáp án A Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái cạnh tranh nhóm lồi ưu Câu Đáp án A A: quăn; a: thẳng Người em gái chồng người em trai vợ có tóc thẳng (vợ, chồng tóc quăn)  vợ chồng có kiểu gen: 1/3 AA: 2/3 Aa Khả cặp vợ chồng sinh đứa có tóc thẳng xấp xỉ là: 2/3 × 2/3 × 1/4 = 11,11%  A Câu Đáp án C Trong hồ cá tự nhiên, xét quần thể loài, số lượng cá thể nhóm tuổi quần thể sau: A Quần thể số có tăng trưởng số lượng cá  sai, dạng quần thể suy thoái, số lượng cá giảm B Quần thể số khai thác mức độ phù hợp  sai C Quần thể số có kích thước tăng lên  đúng, dạng quần thể phát triển D Quần thể số có kích thước bé  sai, quần thể có kích thước bé Câu Đáp án A Một operon vi khuẩn E.coli có gen cấu trúc X, Y Z Người ta phát dòng vi khuẩn đột biến sản phẩm gen Y bị thay đổi trình tự số lượng axit amin sản phẩm gen X Z bình thường Nhiều khả trật tự gen cấu trúc operon kể từ promoter là: X - Z – Y vi khuẩn có dạng gen khơng phân mảnh, gen cấu trúc có vùng promoter  gen Y bị đột biến nằm bị đột biến (số aa thay đổi  đột biến dịch khung)  gen phía sau bị đột biến  gen Y phải nằm cuối Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Câu Đáp án C Giả thuyết “ra từ Châu Phi” cho rằng: Lồi H.Erectus hình thành từ H.sapiens châu phi, sau phát tán sang châu lục khác Câu Đáp án D Đặc tính giúp cho thể sống có khả thích ứng với biến đổi mơi trường: Có khả tự điều chỉnh Câu Đáp án A Điều không di truyền nhiễm sắc thể: Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất (sai, khơng phải tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất) Câu Đáp án B A Những biến dị xuất cách đồng loạt theo hướng xác định có ý nghĩa tiến hóa  sai B Những biến dị cá thể xuất cách riêng rẽ trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho q trình chọn giống tiến hóa  C Chỉ có đột biến gen xuất q trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hóa  sai D Chỉ có biến dị tổ hợp xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa  sai Câu 10 Đáp án B Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 11 Đáp án D Tuổi sinh lí thời gian sống đạt tới cá thể quần thể Câu 12 Đáp án C P: AABBDDEEGG (210cm) × aabbddeegg (210 – × 10 = 160cm) F1: AaBbDdEeGg (185cm) F1 × F1  F2: có chiều cao trung bình có alen trội  có tỉ lệ = C510 / 25 = 63/256 C Câu 13 Đáp án A Sau hệ nuôi môi trường N14 cho tế bào N14 Chuyển sang N15, phân chia lần cho tế bào chứa N15 (kí hiệu N15 + N15) tế bào hỗn hợp (N14 + N15) Chuyển lại môi trường N14, lần phân chia cuối cùng, số phân tử ADN chứa N14 + N15 4x × + = 12 A Câu 14 Đáp án B A: không bệnh; a: bệnh (NST thường) Hà Tùng không bị bệnh hóa xơ nang  có KG: ATùng lấy vợ li dị, anh vợ có đứa bị bệnh hóa xơ nang  Tùng có KG Aa Hà có người em trai bị chết bệnh  có KG: 1/3 AA: 2/3 Aa  2/3 A; 1/3 a Xác suất họ sinh người trai không mang gen gây bệnh: = 1/2 × 1/2 A × 2/3 A = 1/6  B Câu 15 Đáp án C Thuyết tiến hố tổng hợp giải thích tăng sức đề kháng ruồi DDT Phát biểu khơng FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo xác: C Khi ngừng xử lý DDT dạng kháng DDT quần thể sinh trưởng, phát triển bình thường qua chọn lọc Câu 16 Đáp án A Aa  consixin  AAaa AAaa × AAaa  1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa Câu 17 Đáp án B I, Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi quần thể  sai, CLTN khơng tạo kiểu gen II, Sự hình thành lồi có tham gia nhân tố tiến hóa  III, Cách li địa lí nhân tố tăng cường phân hoá thành phần kiểu gen quần thể loài  IV, Phương thức hình thành lồi xảy động vật thực vật  Câu 18 Đáp án D Ở quần thể thực vật ngẫu phối, a làm bị chết từ giai đoạn hai mầm; alen trội A quy định kiểu hình bình thường B quy định hoa màu đỏ trội hồn toàn so với alen b quy định hoa màu trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST thường phân ly độc lập với F1: 48,96% A-B- : 47,04% A-bb : 4% aa Do gen phân li độc lập ⇒ Tỉ lệ A-B- : A-bb = tỉ lệ B- : bb ⇒ Vậy B- : bb = 51 : 49 ⇒ Tỉ lệ bb = 49% ⇒ Tần số alen b 0,7 tần số alen B 0,3 ⇒ Cấu trúc qua hệ 0,09 BB : 0,42 Bb : 0,49 bb Tỉ lệ aa = 4% ⇒ Tần số alen a đời P 0,2 ⇒ Tỉ lệ kiểu gen Aa P 0,4 ⇒ P: 0,6 AA : 0,4 Aa Vật P: (0,6 AA : 0,4 Aa) × (0,09 BB : 0,42 Bb : 0,49 bb) Tỉ lệ P chủng cặp gen 0,6 × (0,09 + 0,49) = 0,348 = 34,8% Câu 19 Đáp án B Ta có: thân cao, hoa đỏ, dài : thân cao, hoa vàng, tròn thân thấp, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa vàng, tròn thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa vàng, dài thân thấp, hoa đỏ, tròn : thân thấp, hoa vàng, dài Ta có: Cao : thấp = : ⇒ Aa ×× aa Đỏ : vàng = : ⇒ Dd ×× dd Tròn : dài = : ⇒ Bb ×× bb Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chiều cao thân màu sắc hoa có: - (Cao : thấp)(đỏ : vàng) = 1: : :1 ⇒ hai gen phân li độc lập Xét tỉ lệ phân li kiểu hình màu sắc hoa hình dạng có: - (Đỏ : vàng)(dài: tròn) = : :1 :1 ≠ tỉ lệ phân li đề ⇒ hai gen liên kết với Ta có cá thể có thân thấp, hoa vàng, dài (aa, bb, dd) = 1/20 ⇒ bb, dd = (1/20) : = 0,1 ⇒ bd = 0,1 Tần số hoán vị gen = 0,1 × = 20% I, Khi cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài đời 0,0025  đúng, Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo AaBbDd × AaBbDd  aabbdd = 1/4 × (0,1 × 0,1) = 0,0025 II, Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết với cặp tính trạng màu sắc hoa  sai III, Khi cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, dài F2 0,05  sai, aaB-dd = 1/4 × (0,25-0,01) = 0,06 IV, Hai cặp gen quy định màu sắc hoa hình dạng di truyền liên kết có xảy hoán vị gen  V, Cặp gen quy định tính trạng chiều cao di truyền độc lập với hai cặp gen quy định màu sắc hình dạng  VI, Tần số hoán vị gen 20%  Câu 20 Đáp án B Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử Số loại giao tử tối đa có đủ số lượng tế bào sinh tinh kiểu gen tạo 24 = 16 Số loại giao tử ⇒ tế bào kiểu giảm phân tạo loại giao tử Số loại giao tử nhiều ⇒ tế bào sinh tinh có kiểu giảm phân khác nhau, tế bào tạo loại giao tử × =  B Câu 21 Đáp án D Nitơ phân tử trả lại cho đất, nước bầu khí nhờ hoạt động nhóm sinh vật: vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 22 Đáp án A Lồi trùng A lồi có khả thụ phấn cho lồi thực vật B Cơn trùng A bay đến hoa B mang theo nhiều hạt phấn tiến hành thụ phấn cho hoa Nhưng trình này, trùng đồng thời đẻ số trứng vào phần bầu nhụy số hoa Ở hoa này, trứng trùng nở gây chết nỗn bầu nhụy Nếu có nhiều nỗn bị hỏng, bị hỏng dẫn đến số ấu trùng côn trùng bị chết Đây ví dụ mối quan hệ ức chế cảm nhiễm quần xã Câu 23 Đáp án D hoa trắng: hoa đỏ  tương tác bổ sung F1: 100% đỏ  đỏ trội (A: đỏ; a: trắng) P: AA × aa  F1: Aa F1 lai với thể đồng hợp lặn cho loại tổ hợp ⇒ F1 dị hợp hai cặp gen AaBb (hoa đỏ) AaBb ×× aabb ⇒ trắng : đỏ Quy ước gen: A_B_ : hoa đỏ A_bb + aaB_ + aabb : hoa trắng F1 tự thụ: AaBb × AaBb KH: đỏ : trắng Muốn F3 khơng phân tính đem F2 tự thụ thì: F2 có KG đồng hợp AABB = 1/16 AAbb = 1/16 aaBB = 1/16 aabb = 1/16  tổng số = 1/4  D Câu 24 Đáp án C Khi nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua bốn hệ liên tiếp thu kết sau: FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 10 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Quần thể đạng chịu chi phối nhân tố tiến hóa chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội (vì A- giảm dần, aa tăng) Câu 25 Đáp án D Tháp sinh thái có dạng tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới): Tháp sinh khối hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới Câu 26 Đáp án B Những dạng đột biến dùng để xác định vị trí gen NST: Mất đoạn lệch bội Câu 27 Đáp án A A: thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a: thuận tay trái; B: tóc thẳng trội hồn tồn so với a: tóc quăn hai gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Một cặp vợ chồng thuận tay phải tóc thẳng sinh người thuận tay trái tóc thẳng người thuận tay phải tóc quăn  cặp vợ chồng có KG: AaBb  xác suất sinh người trai kiểu hình giống bố mẹ (phải, thẳng) là: 1/2 × 3/4 × 3/4 = 2,8125  đáp án khác (=.=) Câu 28 Đáp án B P: AB/ab XDXd × AB/ab XDY  ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ =A-B-XD- = 52,5%  A-B- = 52,5 : 3/4 = 70%  aabb = 20% F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = A-bbXDY = (25%-20%) × 1/4 = 1,25%  B Câu 29 Đáp án D Chọn thân cao, hoa đỏ P cho giao phấn ngẫu nhiên: A-B- giao phấn  F1 I, F1 có kiểu hình 100% cao đỏ  đúng, P có KG AABB II, Nếu F1 thấp trắng chiếm 1/144 có P dị hợp kép  P có dị hợp kép AaBb = 1/3  F1: aabb = 1/3 × 1/3 × 1/4 × 1/4 = 1/144 III, Nếu P có kiểu gen khác F1 có tỉ lệ kiểu hình 34:1:1  sai, có tỉ lệ KH 34:1:1 34:1:1 (3 loại KH)  F1 KG AaBb  có KG AABB; AaBB; AABb  cho đời có aaB- = (1/6)2 = 1/36; A-bb = 1/36 IV, Nếu có P dị hợp kép F1 có tỉ lệ kiểu hình 29:3:3:1  2/3 AaBb : 1/3 AABB (≠AaBb)  aabb = (1/6)2 = 1/36; aaB- = 3/36; A-bb = 3/36 Câu 30 Đáp án B A1: lông đen> A2: lông nâu> A3: lông xám> A4: lông Giả sử quần thể cân có tần số alen I, Quần thể có tỉ lệ kiểu hình đen: nâu: xám:  A1 = A2 = A3 = A4 = 0,25  A1- = 0,4375 (đen) A2- = 0,25 × 0,25 + 0,25 × 0,25 × = 0,3125 (nâu) A3- = 0,25 × 0,25 + 0,25 × 0,25 × = 0,1875 (xám) A4 A4 = 0,25 x 0,25 = 0,0625 (hung) II, Cho lơng đen giao phối với đời có tỉ lệ lông đen 40/49  Đen giao phối: A1A1 = 0,0625/0,4375 = 1/7 Trang Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ 11 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo A1 A2 = A1 A3 = A1A4 = 2/7  tạo giao tử: A1 = 4/7; A2 = A3 = A4 = 1/7  đời lông đen = 40/49 III, Cho đực đen giao phối với nâu xác suất sinh lông 1/35  Lông đen (như ý II): A1A1 = 0,0625/0,4375 = 1/7 A1 A2 = A1 A3 = A1A4 = 2/7  tạo giao tử: A1 = 4/7; A2 = A3 = A4 = 1/7 Lông nâu: A2A2 = 0,0625/0,3125 = 0,2 A2 A3 = A2 A4 = 0,4  tạo giao tử: A4 = 0,2  lơng hung: A4A4 = 0,2 × 1/7 = 1/35 IV, Giả sử quần thể có hình thức giao phối cá thể màu lơng đời số cá thể lơng thu 11/105  Câu 31 Đáp án D Có cặp gen F1 dị hợp tử cặp gen  F2 có số KG = 36 = 729 Số KG đồng hợp = 26 = 64 D Câu 32 Đáp án A A Đột biến gen nhập cư làm phong phú vốn gen quần thể  B Giao phối không ngẫu nhiên di – nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể  sai, giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C Yếu tố ngẫu nhiên đột biến gen có vai trò tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa  sai, yếu tố ngẫu nhiên khơng có vai trò tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa D Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định  sai, chọn lọc tự nhiên không làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định Câu 33 Đáp án A Gen mắt trắng gen mắt đỏ số nucleotit là: 32/24 =2 ⇒ Đột biến gen mắt đỏthành gen mắt trắng thêm cặp G – X Câu 34 Đáp án D Con gái có KG XAXaXa nhận XA từ mẹ XaXa từ bố ⇒ giảm phân bố, NST giới tính khơng phân li mẹ giảm phân bình thường Câu 35 Đáp án D Phân bố đồng cá thể quần thể thường gặp khi: điều kiện sống phân bố cách đồng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 36 Đáp án D Chọn lọc tự nhiên có xu hướng làm cho tần số alen quần thể giao phối biến đổi nhanh tần số alen trội lặn xấp xỉ Câu 37 Đáp án C ♀AaBb DE/de × ♂Aabb DE/de  kiểu hình trội tính trạng đời 26,25% = A-B-D-E-  D-E- = 26,25 : (3/8) = 70%  ddee = 20% I, Số loại KG tối đa thu đời 42, kiểu hình 16  sai Số loại KG = × × 10 = 60; số KH = × × = 16 II, Kiểu hình lặn tất tính trạng 2,5%  FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 12 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo  aabbddee = 0,25 × 0,5 × 0,2 = 2,5% III, Tần số hốn vị gen lả 30%  đúng, aabb = 40% × 50%  tần số hoán vị gen = 20% IV, Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời 55% Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời  sai A_B_ddee + A_bbD_ee + A_bbddE_ + aaB_D_ee + aaB_ddE_ + aabbD_E_= 21,25% (xem lại đề bài) Câu 38 Đáp án A 4% nhóm máu O  IO = 0,2 B = 21%  IB = 0,3  IA = 0,5 Biết rằng, bệnh M phả hệ alen có quan hệ trội lặn hồn tồn gen quy định; D: không bị bệnh; d: bị bệnh M I, Có người chưa xác định kiểu gen bệnh M  đúng, người chưa xác định KG 1, 4, 9, 11, 13 II, Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu  người có KG đồng hợp nhóm máu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  III, Xác suất để người III-14 mang kiểu gen dị hợp nhóm máu 63,64%  sai (9): 0,52 IAIA: × 0,5 × 0,2 IAIO  5/9 IAIA: 4/9 IAIO (theo cấu trúc di truyền quần thể) IA = 7/9; IO = 2/9 Tương tự với (10)  14 có KG dị hợp nhóm máu với xác suất = (7/9 × 2/9 × 2)/(1-IOIO) = 4/11 IV, Khả cặp vợ chồng III13 III14 sinh đứa mang kiểu gen dị hợp hai tính trạng 47,73%  Về bệnh M: (13): 1/3 DD: 2/3 Dd  D = 2/3; d=1/3 (14): Dd  D = d = 1/2 (13) × (14)  dị hợp = 1/2 × 2/3 + 1/2 × 1/3 = 0,5 Về nhóm máu: (6), (7) có KG: 1/3 IBIB: 2/3 IBIO  (13): 1/2 IBIB: 1/2 IBIO (14): 7/11 IAIA: 4/11 IAIO  (13) × (14) dị hợp nhóm máu = – 0,25 × 2/11 = 21/22 => dị hợp tính trạng = 0,5 × 21/22 = 47,73% Câu 39 Đáp án B Số nu gen = 5100 × 2/3,4 = 3000 nu  số aa gen quy định (nếu gen không phân mảnh) = 3000:6 = 500 aa Nhưng trình dịch mã tổng hợp nên chuỗi pơlipeptít có 350 axitamin < số aa gen không phân mảnh quy định  gen sinh vật nhân thực  B Câu 40 Đáp án C A: mỏ ngắn; a: mỏ dài (thiếu kiện) Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang 13 Sinh học Bookgol – Bookgol.vn FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Sinh học – Đam mê –Sáng tạo Trang 14 ... trên? A 15 B 30 C 80 D 40  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... tế bào sinh tinh giảm phân cho loại giao tử Số loại giao tử tối đa có đủ số lượng tế bào sinh tinh kiểu gen tạo 24 = 16 Số loại giao tử ⇒ tế bào kiểu giảm phân tạo loại giao tử Số loại giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (225) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (225)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn