BO DE MON TIENG ANH CHUAN BI CHO KI THI THPT QG

282 130 0
  • Loading ...
1/282 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 01:59

ĐẶNG HIỆP GIANG (Chủ biên) NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN - ĐO THỊ PHƯƠNG MAI ĐÀO THỊ BÍCH NGUYÊN - THÁI THỊ CAM TRANG Bộ ĐỀ CHUẨN BỊ CHO THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA ĐẶNG HIỆP GIÁNG (Chủ biên) NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÀN - ĐO THỊ PHƯƠNG MAI ĐÀO THỊ BICH NGUYÊN - THÁI THỊ CAM TRANG BỘ ĐỀ TIẾNG ANH CHUẨN BỊ CHO THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NHÀ XUẮT BẢN GIẤO DỤC VIỆT NAM ií‘ L -V_- 11A&I It fell I WiONTIcN&ANH Định hướng thỉ Trung học Phổ thơng Quổc gia Từ năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục Đào tạo tố chức thi gọi thi trung học phố thơng quốc gia Kết q thi sứ dụng đế: a) xét cơng nhận tốt nghiệp trung học phố thông (THPT); b) làm cho xét tuyển đại học (ĐH), cao đắng (CĐ) sớ giáo dục chuyên “nghiệp khác Quyết định Bộ Giáo dục Đào tạo sở sau: - Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (Nghị số 29 NQ/TW) nêu rõ “Đối phương thức thi công nhận tốt nghiệp trung học phố thông theo hướng giảm áp lực tốn cho xã hội mà báo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá lực học sinh, làm sở cho việc tuyến sinh giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học”; “Phối hợp sứ dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học”; “Đối phương thức tuyển sinh đại học, cao đắng theo hướng kết hợp sử dụng kết học tập phổ thông yêu cầu cúa ngành đào tạo” “giao quyền tự tuyển sinh cho sở giáo dục đại học” - Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 cúa Quốc hội khoá XIII quy định “Cơ sở giáo dục đại học tự định phương thức tuyển sinh chịu trách nhiệm công tác tuyến sinh” - Việc tố chức liên tiếp hai thi quốc gia năm gần tạo nhiều áp lực eho học sinh tốn cho xã hội thi tuyến sinh đại học, cao đậng theo hình thức “ba chung” 13 năm qua khắng định điểm mạnh ngày cho thấy hạn chế so với yêu cầu tuyến sinh đáp ứng phát triến đa dạng cúa ngành đào tạo trường đại học, cao đãng, trường đại học, cao đắng thực quyền tự chủ tuyển sinh theo Luật Giáo dục đại học Như vậy, việc đổi thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh đại học, cao đắng đòi hỏi _ tất yếu phương diện lí luận thực tiễn Đây khâu đột phá đưa Nghị 29-NQ/TW vào thực tiễn giáo dục, bước đáp ứng nguyện vọng học sinh, phụ huynh xã hội, tác động tích cực trở lại q trình dạy học nhà trường phố thông Đổi thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh đại học, cao đẳng lần dành cho học sinh theo học chương trình sách giáo khoa hành với định hướng tiếp cận dần chuyển đổi định hướng đánh giá từ kiến thức sang định hướng đánh giá lực học sinh Với ý nghĩa tinh thần trên, nhóm tác giá sách môn học cố gắng biên soạn, lựa chọn câu hỏi tập thích hợp nhằm giúp em học sinh ôn luyện thi đặt hiệu tốt Măc dù vậy, sách lần đầu biên soạn, khó tránh sai sót định Nhà xuất Giáo dục Việt Nam mong thầy giáo, cô giáo, em học sinh quý phụ huynh có góp ý để lần tái tới đây, sách tốt Thư góp ý xin gửi theo địa chỉ: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất Giáo dục Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Hà Nội Trân trọng cảm ơn NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC VIÊT NAM -***££>-'' ~ " ~~ ~~ < -“ r -zz ~ ~ 7~"~ ~ ' Â ~ ~ M M > LỜI NỐI ĐẦU Theo định Bộ Giáo dục Đào tạo, từ năm học 2014 - 2015, trường Trung học phổ thơng tồn quốc thực thi Trung học phổ thơng quốc gia Tại thi này, tất học sinh phải thi ba mơn bắt buộc có mơn Tiếng Anh Nội dung phương pháp thi kiểm tra mơn Tiếng Anh theo u cầu thi quốc gia có nhiều điểm khác biệt với cách thi kiểm tra hành Tiếp theo yêu cầu hội nhập quốc tế, việc thi kiểm tra cần phù hợp với cách thức trình độ chung, xu chung nhiều nước phát triển Do mục đích vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp sở liệu cho tuyển sinh đại học nên đề thi môn Tiếng Anh phải thay đổi Để giúp học sinh Trung học phổ thông, học sinh lớp 12, luyện tập làm quen vớỉ dạng để thi để thi tốt thi Trung học phổ thông quốc gia tới, biên soạn sách Cuốn sách gồm phần: Định hướng chung THPT Quốc gia mơn Ti ếng Anh, Các chủ đề ôn luyện, Các đề luyện thỉ Giới thiệu đề thi Đại học năm học 2013, 2014 môn Ti ếng Anh Trong phần thể nội dung sau: PHAN MỘT Định hướng chung thỉ THPT Quốc gia mơn Tiếng Anh: trình bày định hướng thi THPT Quốc gia nói chung định hướng đê thi mơn Ti ếng Anh nói riêng PHẦN HAI Các chủ đê ơn luyện: trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu loại câu hỏi thường gặp đề thi gồm: Ngữ âm, Cấu trúc Từ vựng, Đọc hi ểu PHAN BA Các đề luyện thi: gồm 15 đề luyện thi giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá kết học tập giúp học sinh củng cố nâng cao thêm ki ến th ức LỢI NHÀ XUẤT BẢN Từ năm học 2014 - 2015, học sinh cấp Trung học phổ thơng tồn quốc bắt đầu thực hiên thi Trung học phổ thơng quốc gia Theo đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, thi này, học sinh bắt buộc thi mơn Ngữ văn, Tốn Ngoại ngữ, đồng thời học sinh tự chọn môn khác số mơn Vật lí, Hố học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử Dù mơn thi bắt buộc hay mơn thi tự chọn, thí sinh phải nỗ lực ôn tập, luyện thi tốt để giành kết cao thi quan trọng Kết thi khơng giúp em công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông , mà giành ưu trội làm sở để xét tuyển vào trường đại học cao đẳng mặ em có nguyện vọng lựa chọn Để giúp em học sinh Trung học phổ thồng, đặc biệt học sinh lớp 12, ôn tập vầ thi đạt kết tốt thi Trung học phổ thơng quốc gia, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, sách ôn tập chuẩn bị cho thỉ Trung học phổ thơng quốc gia bộ'sách Bộtốt đề chuẩn bị cho Trung học phổ thông quốc gia 8xuất môn học: Ngữ vãn, Tốn, Vật lí, Hố học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh Hai sách ơn luyện cho thi Trung học phổ thông quốc gia ý tới yêu cầu lưu ý chung nhằm giúp cho học sinh ôn luyện đạt ket cao Cả hai sách tập trung biên soạn, lựa chọn câu hỏi, tập điển hình, tiêu biểu theo hướng đổi mởi kiểm tra đánh giá thi nghiệp Trung học phổ thông quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo đạo Theo đó, câu hỏi tập phân hoá theo mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng (thấp) vận dụng cao Đồng thời, câu hỏi, tập ý tới dạng mở, có tính sáng tạo, đánh giá lực phẩm chất học sinh Đế công nhận tốt nghiệp THPT tham gia xét tuyến vào trường đại học, cao đẳng, học sinh phái dự thi tối thiếu bốn môn gồm ba mơn bắt buộc Tốn, Ngữ văn, Ngoại ngữ mơn tự chọn số mơn Vật lí, Hố học, Sinh học, Lịch sử Địa lí Kết cúa bốn môn thi tối thiểu sử dụng đế xét công nhận tốt nghiệp sử dụng để đăng xét tuyến vào trường đại học, cao đắng có mồn thi phù hợp với ngành đào tạo Ngồi bốn mơn thi tối thiếu, học sinh đăng thi thêm mơn khác số mơn tự chọn để có thêm hội xét tuyến vào đại học, cao đắng Định hướng để thi mơn Tiếng Anh thỉ trung học phổ thơng quốc gia Trong thỉ THPT quốc gia năm bọc 2014-2015, mơn Ngoại ngữ có nhiều điếm mới: -Ngoại ngữ môn thi bắt buộc, học sinh phái thi thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật Những học sinh THPT học viển giáo dục thường xuyên không học môn Ngoại ngữ học điều kiện không đám báo chất lượng dạy học khơng bắt buộc phái thi mơn Học sinh chộn môn thi thay số mơn Vật lí, Hố học, Sinh học, Lịch sứ, Địa lí -Học sinh miễn thi mơn Ngoại ngữ (thuộc đội tuyến Olympic quốc gia, có chứng chí quốc tế IELTS, TOEFL, đạt chuấn có giá trị sứ dụng tính đến ngày 9/6/2015) tính điếm tối đa cho môn xét công nhận tốt nghiệp Học sinh muốn sử dụng kết môn Ngoại ngữ để xét tuyển vào trường ĐH, CĐ sử dụng kết thi THPT quốc gia để tuyển sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ -Học sinh không sứ dụng quyền miễn thi mơn Ngoại ngữ phái dự thi xét công nhận tốt nghiệp học sinh không miễn thi , ~ ỉ, A -Đê thi môn Ngoại ngữ năm 2015 có câu trúc tương tự với câu trúc đê thi tuyên sinh vào ĐH, /• Ấ / J.A • Ấ CĐ năm 2014 với hình thức trắc nghiệm (thời gian 90 phút) khơng có câu viết luận đề thi tốt nghiệp TLỊPT năm 2014 Kiến thức đề thi bám sát chương trình THPT, yếu lớp 12 Đề thi mang tính phân hố, gồm hai phần với tỉ trọng dễ khó 60-40 bao gồm phần kiểm tra kiến thức bán dùng để xét tốt nghiệp THPT phần nâng cao để sàng lọc xét tuyển vào trường ĐH, CĐ Đề thi dám bảo cá bốn mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng vận dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu cho hầu hết học sinh, yêu cầu nâng cao nhằm phân hố trình độ học sinh phục vụ cơng tác tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ A PHÂN TÍCH CÁC LOẠI CÂU HỞI THƯỜNG GẶP TRONG ĐÊ THI Phần NGỮ ÂM 10 TRONG ÂM Các câu hói trọng âm thường hói từ có hai âm tiết trớ lên Trong phần này, số quy tắc áp dụng làm thi giới thiệu Câu hói phần trọng âm đề thi: Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions Ví dụ 1: A recycled B polluted c booklet D preserved Giải thích: -Đối với động tù’ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai trừ số trường hợp đặc biệt kết thúc với -en, -er (trừprefer, refer tương tự) hay -ow -Trong ví dụ 1, A, B D động từ có hai âm tiết nên trọng âm rơi vào ậm tiết thứ hai Còn c danh từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì vậy, c đáp án KÍT Ghi nhó" Với từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu từ danh từ tính từ Ngược lại, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai động từ Ví dụ 2: A especially B comfortably C; carefully D possibly Giái thích: Với từbốn có ba âm tiết họcâm sinh áp quy tắc ngược Lấy âm từ tiết cuối cùngtrở lên, đếm ngược đến âmthứ thứhai ba,dụng trọng âm chọn A có âm tiết, trọng âm rơí vào tiết Lựa chọn B, đếm c vàLựa D, trọng âm rơi vào âm tiết thứ đầu A đáp án xác Ví dụ 3: When I went into the kitchen, I found that the sink A overflows B overflowed c had overflowed D i^jbverflowing Giải thích: Trong câu, việc “the sink overflowed” (bồn rửa bị tràn nước) xảy trước “I went into the kitchen” (tôi bước vào bếp), theo logic mặt thời gian, hành động “overflow*’ (tràn nước) phái đế thời khứ hoàn thành Đáp án c Ví dụ 4: Your eyes are red _? A Did you cry B Have you been crying c Have you cried, D Do you cry Giải thích: Thời hồn thành tiếp diễn sứ dụng nói đến hành động hồn thành hậu q để lại thời điểm nói Đáp án B Vỉ dụ ỉ They _ a party next Sunday Can you come? A A had B are having c have D will have Giải thích: Thời tiếp diễn tương lai gần (be going to) sử dụng nói đến kiện lên kế hoạch Đáp án B Ví dụ 6: We _the training course by the end of next month A will have finished B will finish c finish D are finishing Giải thích: Thời tương lai hồn thành sứ dụng nói đến hành động phái hoàn tất thời điếm nhắt định tươrig lai Đáp án A lỉsr Ghì nhớ: By + thời gian tương lai By the time + + V(hiện tại') + o + Clause Động từ mệnh đề sau chia thời tương lai hoàn thành tương lai hoàn thành tiếp diễn Ví dụ 7: This bacon is great It _really good A tastes B is tasting c tasted Đ will taste Giãi thích: Mặc dù ngữ cánh cúa câu hành động nếm thức ăn (taste) diễn ra, nhưng’động từ taste chí mùi vị thức ăn không dùng thời tiếp diễn Đáp án A DSẵ9 Ghi nhớ: Một số động từ thông thường không dùng thời tiếp diễn: love, ĩiate, like, want, ' need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, own, fit, contain, consist, seem, think (tin rang, cho rang), look (có vẻ như), feel (thầy rang, cho rang), have (sở hữu), taste (có vị), smell (có mùi), sound (nghe cỏ vẻ),, Động từ khuyết thiếu: Vỉ dụ 8: Julia looks very tired She have stayed up late to finish her assignment last night ,A would B should c will D must Gìái thích: Người phát ngơn đưa đốn lí “Julia looks very tired” (Julia trông mệt mỏi), đáp án D , Ghi nhở: Một số cấu trúc động từ khuyết thiếu + hoàn thành thể động từ thường gặp., ,ị Cấu trúc could + have + V (past participle) could not + have + V (past participle) cannot + have + V(past participle) Nghĩa Ví dụ - ỉ could have roasted Nói khả thực the hành động tình potatoes, but I decided that giả định khứ boiling them was healthier Dự đoán việc/hiện - That could have been tượng có xảy the doctor who rang khứ earlier while we were Nói việc có khả out làm việc khơng - The boy could have làm done the dishes Dự đoán gần chấn His leg can’t have been in việc/hiện tượng không plaster for two years Ì có khả xáy khứ ... quốc thực kì thi Trung học phổ thơng quốc gia Tại kì thi này, tất học sinh phải thi ba môn bắt buộc có mơn Tiếng Anh Nội dung phương pháp thi ki m tra môn Tiếng Anh theo yêu cầu kì thi quốc gia... Ti ếng Anh Trong phần thể nội dung sau: PHAN MỘT Định hướng chung kì thỉ THPT Quốc gia mơn Tiếng Anh: trình bày định hướng kì thi THPT Quốc gia nói chung định hướng đê thi mơn Ti ếng Anh nói... kì thi THPT quốc gia để tuyển sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ -Học sinh không sứ dụng quyền miễn thi mơn Ngoại ngữ phái dự thi xét công nhận tốt nghiệp học sinh không miễn thi , ~ ỉ, A -Đê thi
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE MON TIENG ANH CHUAN BI CHO KI THI THPT QG , BO DE MON TIENG ANH CHUAN BI CHO KI THI THPT QG , Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to Indicate the word that differs from the other three In the position of the primary stress in each of the following questions., Mark the letter A, B, c, or D oh your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) In each of the following questions., ĐÈ THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013, CXCVIII. ĐỀ THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014, CCCXXIV. Mark the letter A, B, c, pr D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions., Read the following passage and mark the letter Ấ, B, c, ỏr D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 71 to 80., Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYÊN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn