Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:15

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập đọc Bài: NGƯỜI MẸ HIỀN I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Rèn kĩ đọc thành tiếng -Đọc trơn toàn Đọc TN: nén nổi, cố lách, vùng vẫy, khóc tống, lấm lem… -Biết ngắt nghỉ đúng: biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật (Minh, bác bảo vệ, cô giáo) -Hiểu nghĩa từ mới: gánh xiếc, tò mò, lách, lấm le, thập thò -HS biết yêu q tình cảm giáo học sinh II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Luyện đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Mục tiêu: Rèn kĩ đọc thành tiếng *Cách tiến hành: -GV đọc mẫu lần -Theo dõi -GV Hướng dẫn HS luyện đọc – Kết hợp giải -HS đọc, đọc từ khó học nghĩa từ sinh a.Đọc câu -HS đọc tiếp nối đọc câu -Đọc nối tiếp câu -Gv hướng dẫn HS đọc từ khó: b.Đọc đoạn trước lớp -Đọc đoạn theo nhóm, nối -GV hướng dẫn em đọc nhấn giọng nghỉ tiếp -GV giảng thêm “ thầm”, “Vùng vẫy” *Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu *Mục tiêu: Cô người mẹ hiền em *Cách tiến hành: -GV hướng dẫn đọc thành tiếng, đọc thầm -Đọc cá nhân, kết hợp trả lời đoạn, bài, trao đổi trả lời câu hỏi tìm hiểu câu hỏi, theo nhóm nội dung đọc -Đại diện nhóm trả lời -HS đọc thầm đoạn trả lời -Gợi ý cho HS -Nhóm trả lời trả lời -Đọc cá nhân -Ghi lên bảng, gọi HS đọc lại cá nhân -Trả lời Đọc -GV hỏi thêm: việc làm cô giáo thể thái -Luyện đọc lại -Thi đọc toàn độ nào? -GV cho HS luyện đọc phân vai truyện -GV nhận xét uốn nắn -Đọc theo vai, nối tiếp, HS Kết luận: khác theo dõi đọc thầm - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: ... tiêu: Rèn kĩ đọc thành tiếng *Cách tiến hành: -GV đọc mẫu lần -Theo dõi -GV Hướng dẫn HS luyện đọc – Kết hợp giải -HS đọc, đọc từ khó học nghĩa từ sinh a .Đọc câu -HS đọc tiếp nối đọc câu -Đọc nối... HS đọc từ khó: b .Đọc đoạn trước lớp -Đọc đoạn theo nhóm, nối -GV hướng dẫn em đọc nhấn giọng nghỉ tiếp -GV giảng thêm “ thầm”, “Vùng vẫy” *Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu *Mục tiêu: Cơ người mẹ. .. -HS đọc thầm đoạn trả lời -Gợi ý cho HS -Nhóm trả lời trả lời -Đọc cá nhân -Ghi lên bảng, gọi HS đọc lại cá nhân -Trả lời Đọc -GV hỏi thêm: việc làm cô giáo thể thái -Luyện đọc lại -Thi đọc toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn