Quê hương, gia đình ảnh hưởng như thế nào đến tư tưởng HCM

3 113 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:13

NHÓM 5:Câu 1: Quê hương, gia đình ảnh hưởng như thế nào đến tư tưởng HCM: Quê hương:Quê của Người là một vùng quê nghèo, người dân sống trong cảnh khó khắn thiếu thốn chủ yếu sống bằng canh tác nông nghiệp thường xuyên mất mùa, thiên tai khắc nghiệt , hạn hán, lũ lụt, ở vùng quê “ chó ăn đá gà ăn sỏi “ , “đất cày lên sỏi đá “ cuộc sống vất vả, lam lũ đã in đậm trong tiềm thức của người dân Nam Đàn nói riêng, xứ Nghệ nói chung. Tuy điều kiện hết sức khắc nghiệt nhưng có thể nói đây là vùng đất địa linh nhân kiệt rất giàu truyền thống đánh giặc giữ nước. Nơi hội tụ bao di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi chiến công hiển hách của không biết bao anh hùng dân tộc, nêu cao chí khí chống ngoại xâm từ bao đời nay . Gia đình:Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Phụ thân của Người là người thầy đầu tiên của Nguyễn Sinh Cung – dạy chữ , dạy làm người và giáo dục lòng yêu nước cho con. Trong những năm từ chối không ra làm quan, Nguyễn Sinh Sắc thường đến những nơi có phong trào đấu tranh chống Pháp sôi nổi và anh dũng, kết giao với những người có lòng yêu nước, có chí cứu nước, đặc biệt là lớp sĩ phu yêu nước, có tư tưởng “ bài ” phong kiến, chống Pháp như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Đặng Thái Thân… Và điều đặc biệt , đi đến đâu ông cũng thường cho Nguyễn Sinh Cung đi cùng. Sự giáo dục của Nguyễn Sinh Sắc không chỉ truyền cho các con trí tuệ, học vấn, mà còn truyền lòng nhiệt huyết, chí khí mạnh mẽ và động lực vượt qua mọi gian nan để vươn tới sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Tính cách, ý chí của người dân xứ Nghệ, lòng yêu nước, thương dân của cụ Nguyễn Sinh Sắc đã ảnh hưởng sâu sắc tới Nguyễn Tất Thành và theo suốt cuộc đời Hồ Chí Minh sau này . Thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong gia đình Nho học, ít nhiều có được học chữ thánh hiền, một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, yêu chồng thương con hết mực, chịu khó lao động, bà làm ruộng và dệt vải để nuôi dạy con cái. Bằng lao động, bằng cả tấm lòng yêu chồng, thương con, bà đã hy sinh tất cả vì chồng con và chính bà đã vun đắp nên cuộc đời sự nghiệp đẹp đẽ cho cả gia đình . Bà Hoàng Thị Loan đã có tác động tích cực đến các con tính tình giản dị , khiêm tốn , đức hy sinh, chung thủy, yêu lao động , yêu đời, yêu nước . Chị cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu . Và anh cả của Người tham gia các hoạt động yêu nước chống thực dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm . Cả hai người đều có chí hướng tiến bộ, yêu nước, thương người và tích cực tham gia các phong trào chống Pháp, đã nhiều lần bị thực dân Pháp kết án .Nhờ sự giáo dục, ảnh hưởng của gia đình, cả bà Thanh và ông Cả Khiêm đều không màng danh lợi, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cứu dân, cứu nước, đã trở thành tấm gương đáng kính về sự cao cả, nghĩa khí và lòng vị tha. Như vậy, có thể khẳng định rằng, yếu tố gia đình giữ vai trò quan trọng , đã đặt nền móng và kiến tạo nên nhân cách và hoài bão cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh. Là nền móng cho sự ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh .NHÓM 4:Câu 2:1 Chủ nghĩa Mác Lênin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của các đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin. Đối với Người, đến với chủ nghĩa Mác Lênin cũng có nghĩa là đến với con đường cách mạng vô sản. Từ đây, Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước chân chính, triệt để: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản và chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới. Đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên một trình độ mới trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, muốn cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lênin. Đối với Người, chủ nghĩa Mác Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại. Như vậy, chủ nghĩa Mác Lênin là một nguồn gốc nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác Lênin, hay nói cách khác, không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng của nó là chủ nghĩa Mác Lênin. Cho nên, có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là giương cao chủ nghĩa Mác Lênin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là lịch sử mà cũng là lôgíc của vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác Lênin.Câu 1: Các phong trào yêu nươc cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 ở nước ta khi chưa có Đảng ra đời điều bị thất bại là vì :+ Các phong trào yêu nước và các tổ chức của Đảng có những hạn ché về giai cấp, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp được rộng rãi các lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp đuợc 2 lực lượng cơ bản 9 công nhân và nông dân) cho nên thất bại.+ Cuộc đấu tranh của ta nằm trong tình thế bị động, nên Pháp đã dạp tắt nhanh chóng.+ Ta gặp phải sai lầm trong quá trình đấu tranh yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, phản đối chiến tranh và cầu viện nc ngoài.+ Những cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, đa số các pt mang tính tự phác, trong nội bộ chia rẽ.+ Lực lượng ta và địch không cân xứng, ta đấu tranh khi địch vẫn còn mạnh, địch có trang bị vũ khí hiện đại hơn ta.+ Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân và chưa đoàn kết đc họ.+ Chưa có chính Đảng lãnh đạo.(Các phong trào thất bại như: phong trào cần vương,, cuộc khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân…) NHĨM 5: Câu 1: Q hương, gia đình ảnh hưởng đến tưởng HCM: * Quê hương: Quê Người vùng quê nghèo, người dân sống cảnh khó khắn thiếu thốn chủ yếu sống canh tác nông nghiệp thường xuyên mùa, thiên tai khắc nghiệt , hạn hán, lũ lụt, vùng quê “ chó ăn đá gà ăn sỏi “ , “đất cày lên sỏi đá “ sống vất vả, lam lũ in đậm tiềm thức người dân Nam Đàn nói riêng, xứ Nghệ nói chung Tuy điều kiện khắc nghiệt nói vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống đánh giặc giữ nước Nơi hội tụ bao di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi chiến công hiển hách không anh hùng dân tộc, nêu cao chí khí chống ngoại xâm từ bao đời * Gia đình: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh gia đình nhà nho yêu nước Phụ thân Người người thầy Nguyễn Sinh Cung – dạy chữ , dạy làm người giáo dục lòng yêu nước cho Trong năm từ chối không làm quan, Nguyễn Sinh Sắc thường đến nơi có phong trào đấu tranh chống Pháp sôi anh dũng, kết giao với người có lòng u nước, có chí cứu nước, đặc biệt lớp sĩ phu yêu nước, có tưởng “ ” phong kiến, chống Pháp Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Đặng Thái Thân… Và điều đặc biệt , đến đâu ông thường cho Nguyễn Sinh Cung Sự giáo dục Nguyễn Sinh Sắc khơng chỉ truyền cho trí tuệ, học vấn, mà truyền lòng nhiệt huyết, chí khí mạnh mẽ động lực vượt qua mọi gian nan để vươn tới sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc Tính cách, ý chí người dân xứ Nghệ, lòng yêu nước, thương dân cụ Nguyễn Sinh Sắc ảnh hưởng sâu sắc tới Nguyễn Tất Thành theo suốt đời Hồ Chí Minh sau Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh gia đình Nho học, nhiều có được học chữ thánh hiền, người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, yêu chồng thương hết mực, chịu khó lao động, bà làm ruộng dệt vải để nuôi dạy Bằng lao động, lòng yêu chồng, thương con, bà hy sinh tất chồng bà vun đắp nên đời sự nghiệp đẹp đẽ cho gia đình Bà Hồng Thị Loan có tác động tích cực đến tính tình giản dị , khiêm tốn , đức hy sinh, chung thủy, yêu lao động , yêu đời, yêu nước Chị Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tích cực chống Pháp ngọn cờ yêu nước chí sĩ Phan Bội Châu Và anh Người tham gia hoạt động yêu nước chống thực dân phong kiến nên bị đày nhiều nǎm Cả hai người có chí hướng tiến bộ, u nước, thương người tích cực tham gia phong trào chống Pháp, nhiều lần bị thực dân Pháp kết án Nhờ sự giáo dục, ảnh hưởng gia đình, bà Thanh ơng Cả Khiêm không màng danh lợi, hy sinh tuổi xuân cho sự nghiệp cứu dân, cứu nước, trở thành gương đáng kính sự cao cả, nghĩa khí lòng vị tha Như vậy, khẳng định rằng, yếu tố gia đình giữ vai trò quan trọng , đặt móng kiến tạo nên nhân cách hoài bão cứu nước, cứu dân Hồ Chí Minh Là móng cho sự đời tưởng Hồ Chí Minh NHĨM 4: Câu 2: - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đỉnh cao nhân loại; giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng, hệ tưởng giai cấp công nhân nhân dân lao động, đảng cộng sản công nhân đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin Đối với Người, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin có nghĩa đến với đường cách mạng vơ sản Từ đây, Người thực sự tìm thấy đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường cách mạng vơ sản" "chỉ có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng được dân tộc; hai giải phóng chỉ sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản cách mạng giới" Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên trình độ lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin Trong suốt đời hoạt động mình, Hồ Chí Minh ln khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin chủ nghĩa chân nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách mạng thành công, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc chủ nghĩa Lê-nin" Đối với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin sở giới quan, phương pháp luận khoa học để giải vấn đề thực tiễn đặt Người không xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên chống chủ nghĩa giáo điều chủ nghĩa xét lại Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, tưởng Hồ Chí Minh, phận hữu - phận sở, tảng tưởng Hồ Chí Minh Khơng thể đặt tưởng Hồ Chí Minh ngồi hệ tưởng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, khơng thể tách tưởng Hồ Chí Minh khỏi tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin Cho nên, nói, Việt Nam, giương cao tưởng Hồ Chí Minh giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin Muốn bảo vệ quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin cách có hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt giương cao tưởng Hồ Chí Minh Đó lịch sử mà lơ-gíc vấn đề Nó giúp chỉ sai lầm quan niệm đối lập tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin Câu 1: * Các phong trào yêu nươc cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 nước ta chưa có Đảng đời điều bị thất bại : + Các phong trào yêu nước tổ chức Đảng có hạn ché giai cấp, đường lối trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp được rộng rãi lực lượng dân tộc, chưa tập hợp đuợc lực lượng công nhân nông dân) thất bại + Cuộc đấu tranh ta nằm tình bị động, nên Pháp dạp tắt nhanh chóng + Ta gặp phải sai lầm trình đấu tranh yêu cầu người Pháp thực cải lương, phản đối chiến tranh cầu viện nc + Những khởi nghĩa diễn lẻ tẻ, đa số pt mang tính tự phác, nội chia rẽ + Lực lượng ta địch không cân xứng, ta đấu tranh địch mạnh, địch có trang bị vũ khí đại ta + Ta chưa tập hợp đc sức mạnh quần chúng nhân dân, chưa thấy đc khả lãnh đạo giai cấp công nhân chưa đồn kết đc họ + Chưa có Đảng lãnh đạo (Các phong trào thất bại như: phong trào cần vương,, khởi nghĩa yên thế, pt Đông Du, Duy Tân…) ... lại Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh, phận hữu - phận sở, tảng tư tưởng Hồ Chí Minh Khơng thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ngồi hệ tư tưởng. .. khí lòng vị tha Như vậy, khẳng định rằng, yếu tố gia đình giữ vai trò quan trọng , đặt móng kiến tạo nên nhân cách hồi bão cứu nước, cứu dân Hồ Chí Minh Là móng cho sự đời tư tưởng Hồ Chí Minh... tư ng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, khơng thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin Cho nên, nói, Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh giương cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin
- Xem thêm -

Xem thêm: Quê hương, gia đình ảnh hưởng như thế nào đến tư tưởng HCM, Quê hương, gia đình ảnh hưởng như thế nào đến tư tưởng HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn