Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:07

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) NGƯỜI MẸ HIỀN A-Mục đích yêu cầu: -Chép lại xác đoạn "Người mẹ hiền" -Trình bày tả quy định Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí Làm tập phân biệt ao/au; r/d/gi; uôn/uông B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn đoạn chép BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho HS viết: nguy hiểm, cúi đầu, lũy tre Bảng Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em lại đoạn "Người mẹ hiền" làm tập tả - ghi 2-Hướng dẫn tập chép: -Gọi HS đọc tập chép bảng HS +Vì Nam khóc? Đau xấu hổ +Cô giáo nghiêm giọng hỏi bạn ntn? Từ nay…chơi khơng? +Trong có dấu câu nào? Dấu: , : - ? +Câu nói giáo có dấu đầu câu dấu cuối câu? Dấu - đầu câu dấu ? cuối câu -Hướng dẫn HS viết từ khó: xấu hổ, bật khóc, xoa đầu, thập thò, cửa lớp, trốn học… Bảng -Cho HS viết vào Viết Đổi dò lỗi -Chấm 5-7 (Tổ 1) 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn điền vào bảng con: đau, cao, đau Bảng Nhận xét -BT 3: Gọi HS đọc yêu cầu Điền r/d/gi uôn/uông Hướng dẫn HS làm: dao, rao, giao, dặt, giặt, rặt, muốn, muồn, uống, ruộng Đố HS gì? (Là bút) Làm vở, đọc làm (HS yếu) Nhận xét Tự chấm III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết lại: nghiêm giọng, xin lỗi -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng ... thò, cửa lớp, trốn học… Bảng -Cho HS viết vào Viết Đổi dò lỗi -Chấm 5-7 (Tổ 1) 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân Hướng dẫn điền vào bảng con: đau, cao, đau Bảng Nhận xét -BT...+Câu nói giáo có dấu đầu câu dấu cuối câu? Dấu - đầu câu dấu ? cuối câu -Hướng dẫn HS viết từ khó: xấu hổ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền. Phân biệt aoau, rdgi, uônuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn