Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:58

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: NGHE ĐỌC BÀN TAY DỊU DÀNG I – MỤC TIÊU - Nghe viết đoạn bài: Bàn tay dịu dàng Biết viết hoa chữ đầu tên bài, chữ , đầu câu tên riêng ngưòi, trình bày lời An - Luyện viết tiếng có ao/au; r/d/gi uôn/ uông II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ ghi 3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi HS lên làm 3a – lớp làm vào giấy nháp GV HS nhận xét B, Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn nghe viết a, Hướng dẫn HS chuẩn bị: - GV đọc lần tả sgk, 1HS đọc lại - Hỏi nội dung: + An buồn bã nói với thầy điều gì?(Thưa thầy hơm em chưa làm tập ) + Khi biết An chưa làm tập thái độ thầy giáo nào?(Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An với bàn tay dịu dàng đày trìu mến thương yêu ) - Hướng dẫn HS nhận xét - Hs tập viết chữ ghi tiếng VD : lớp , làm, trìu mến b, GV đọc HS viết vào c, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: HS đọc yêu cầu Hs làm vào 1HS nêu miệng làm,Lớp nhận xét sửa chữa - Bài 3: HS đọc yêu cầu bài: Gọi HS làm bảng làm Lớp làm vào nháp Cả lớp GV chữa Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học Dặn vễ nhà xem lại viết, sửa lỗi có ... biết An chưa làm tập thái độ thầy giáo nào?(Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An với bàn tay dịu dàng đày trìu mến thương yêu ) - Hướng dẫn HS nhận xét - Hs tập viết chữ ghi tiếng VD : lớp , làm, trìu mến... mến b, GV đọc HS viết vào c, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: HS đọc yêu cầu Hs làm vào 1HS nêu miệng làm,Lớp nhận xét sửa chữa - Bài 3: HS đọc yêu cầu bài: Gọi HS làm bảng làm Lớp làm vào nháp Cả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Chính tả Nghe viết: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt AOAU, RDGI, UÔNUÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn