Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP LÀM VĂN MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ, KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I – MỤC TIÊU 1, Rèn kỹ nghe nói: - Biết nói lời mời , nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình giao tiếp - Biết trả lời câu hỏi thầy giáo ( cô giáo ) lớp 2, Rèn kỹ viết : Dựa vào câu trả lời viết đoạn văn 4,5 câu thầy cô giáo II - ĐỒ DÙNG Chép lên bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: GV kiểm tra làm HS( tuần ) yêu cầu HS trả lời câu hỏi sgk dựa theo thời khoá biểu lập B, Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn làm tập - Bài 1: GV giúp HS nắm yêu cầu GV hướng dẫn HS thực hành theo tình 1a.(bạn đến thăm nhà em Em mở cửa mời bạn vào chơi ) Hs thực hành đóng vai Hs trao đổi thực hành tình b, c: 1em nêu tình em nói câu mời đổi lại Hs thi nói theo tình – lớp GV nhận xét - Bài 2: HS đọc yêu cầu Lớp đọc thầm suy nghĩ GV treo bảng phụ viết câu – gọi HS nêu câu hỏi để hỏi bạn Tương tự với câu hỏi 3,4 Cả lớp GV nhận xét góp ý bình chọn câu trả lời hay - Bài 3: GV nêu yêu cầu Nhắc HS ý cách làm Hs viết vào Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học Dặn HS thực hành theo nội dung học thể thái độ văn minh lịch ... 2: HS đọc yêu cầu Lớp đọc thầm suy nghĩ GV treo bảng phụ viết câu – gọi HS nêu câu hỏi để hỏi bạn Tương tự với câu hỏi 3,4 Cả lớp GV nhận xét góp ý bình chọn câu trả lời hay - Bài 3: GV nêu yêu. .. HS thực hành theo tình 1a.(bạn đến thăm nhà em Em mở cửa mời bạn vào chơi ) Hs thực hành đóng vai Hs trao đổi thực hành tình b, c: 1em nêu tình em nói câu mời đổi lại Hs thi nói theo tình – lớp... lời hay - Bài 3: GV nêu yêu cầu Nhắc HS ý cách làm Hs viết vào Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học Dặn HS thực hành theo nội dung học thể thái độ văn minh lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn