Tuyển dụng nhân sự tại UBND phường

9 71 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:30

TUYỂN DỤNG NHAN SỰ TẠI UBND PHƯỜNG Với phát triển kinh tế thị trường ngày nay, nguồn nhân lực thực trở thành thứ tài sản vơ q giá Đó chìa khố dẫn đến thành công tổ chức, doanh nghiệp Do mà việc có nguồn nhân lực hợp lý tổ chức nhà quản lý phải giải tốt vấn để đặt cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Vì vậy, công tác tuyển dụng nguồn nhân lực thực mang yếu tố định đến thành công tổ chức, quan, doanh nghiệp Người ta thường nói “Cán phong trào đó” hồn tồn xác Trong phạm vi viết đề cấp đến vấn đề Tuyển dụng nguồn nhân lực tổ chức quan hành nghiệp mà cụ thể UBND phường Bắc Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình Tuyển dụng: Là quy trình lựa chọn từ nhóm ứng viên để chọn cá nhân phù hợp cho vị trí định cho tổ chức Mục tiêu trình lựa chọn để tìm người phù hợp cho công việc cho tổ chức Nếu lựa chọn khơng phù hợp đồng nghĩa với việc người làm việc khơng hiệu I Giới thiệu chung phường Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình Đặc điểm tình hình chung phường Bắc Lý: Phường Bắc Lý nằm phía Tây Bắc thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Diện tích tự nhiên 1.019 ha, dân số khoảng 15.000 nhân khẩu, phường chia 15 tiểu khu Phường Bắc Lý chia tách từ xã Lý Ninh đến ngày 09 /11/ 2011 tròn 20 năm, xã có lịch sử phát triển lâu đời, lịch sử phát triển Bắc Lý gắn liền với phát triển thành phố Đồng Hới - Quảng Bình Sau chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên Cho đến Bắc Lý phát triển không ngừng, đặc biệt năm gần khu cơng nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hình thành phía tây phường, phần giúp cho mặt phường ngày phát triển Nhiều nhà máy Xí nghiệp, nhiều dự án triển khai xây dựng Nhờ mà tốc độ thị hóa phường ngày nhanh đời sống vật chất tinh thần người dân cải thiện đáng kể Đặc biệt lượng khách đến tham quan Di sản thiên nhiên giới Phong Nha – Kẻ Bàng, du lịch biển Nhật Lệ, khu nghỉ dưỡng SUNSPA RESORT yếu tố tác động mạnh mẻ làm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp – Nông Lâm nghiệp Chức năng, nhiệm vụ UBND phường Bắc Lý: Là quan hành nằm hệ thống quan hành nhà nước Việt Nam, UBND phường Bắc Lý có chức nhiệm vụ quy định Luật tổ chức HĐND UBND với lĩnh vực sau: - Quản lý kinh tế - Quản lý nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, thuỷ lợi tiểu thủ công nghiệp - Quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông đô thị - Quản lý lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thể dục thể thao - Quản lý lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội thi hành pháp luật địa phương II Cơ cấu máy quản lý điều hành hoạt động UBND phường Bắc Lý – TP Đồng Hới – Quảng Bình Để điều hành hoạt động địa phương máy quan phường có hai phận phận Đảng –Đồn thể phận quyền Bộ phận Đảng –Đoàn thể bao gồm Tổ chức Đảng, Mặt trận đồn thể trị xã hội biên chế chức danh công chức hưởng lương phụ cấp theo Nghị định 92 Chính phủ Ngồi có chức danh bán chun trách hợp đồng làm việc văn phòng Đảng ủy Bộ phận quyền gồm có 14 cơng chức biên chế hưởng lương theo quy định nhà nước bao gồm chức danh Chủ tịch hai Phó Chủ tịch ủy ban, Kế tốn ngân sách, Địa chính, Tư pháp, Văn hóa xã hội, Văn phòng, phường đội, có thêm suất hợp đồng để phục vụ cho việc giao dịch Văn phòng cửa III Thực trạng công tác tuyển dụng quan Thực trạng công tác tuyển dụng cán công chức UBNDphường nói chung phường Bắc Lý nói riêng bất cập lớn Tại UBND xã phường, thị trấn có dạng tuyển dụng công chức: Một công chức lãnh đạo ( gọi cơng chức bầu cử) chức danh trưởng đồn thể trị xã hội Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch phó Chủ tịch UBND Đây chức danh trước hưởng lương theo bầu cử với nhiệm năm bầu lại lần Nhưng từ tháng 1/2010 Chính phủ phê duyệt Nghị định 92 hưởng lương theo cấp( người có cấp) khơng cáo cấp hưởng lương theo chức danh bầu cử Việc bầu bán theo quy trình để tuyển chọn chức danh vào vị trí cần tuyển dụng q trình đầy vất vả Tuy nhiên chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND làm nhiệm kỳ, sau lại phải làm cơng tác ln chuyển cán Hai cơng chức chun mơn chức danh Kế tốn ngân sách, địa chính, Tư pháp, văn phòng, văn hóa xã hội, phường đội, chức danh phải trãi qua kỳ thi tuyển công chức vấn đề gặp nhiều bất cập Bởi việc tuyển chọn cán công chức cho xã phường UBND huyện, thành phố xây dựng đề án tuyển chọn nhân Hiện chức danh có 1-2 cơng chức đảm nhận mà khối lượng công việc cần phải giải hàng ngày ủy ban nhân dân xã phường lớn Từ kiến thức học sách vở, nhà trường để áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày giải cho dân hoàn toàn khó Cơng việc chun mơn khơng đơn doanh nghiệp Mà xã phường, khu dân cư nơi thực thi tồn chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đối tượng để thực thi công việc người dân trình độ văn hóa, nhận thức xã hội ý thức trách nhiệm hồn tồn khác có chênh lệch lớn Cho nên sinh viên tốt nghiệp trường thi đỗ công chức vào làm việc xã phường người địa phương, điều khó khăn thiếu kiến thức thực tiển, chưa quen địa bàn dân cư, thiếu kỷ giao tiếp xử lý tình giải công việc với dân dẫn đến nhiều gây xúc cho dân Từ lý thuyết, đến thực tiển vấn đề mà đòi hỏi thân cơng chức phải tự đào tạo, rèn luyện phát triển để đáp ứng nhu cầu giải công việc IV- Những hạn chế số kiến nghị Đối chiếu với thực trạng tình hình tổ chức hoạt động UBND phường Bắc Lý cơng tác tuyển dụng cần quan tâm là: Số lượng cán cơng chức quy định cho cấp xã phường, thị trấn tối đa không 25 người Nhưng thành phố cho Bắc Lý 21 tiêu Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phường phải ký hợp đồng lao động thêm số lĩnh vực quản lý địa chính, thị, sách Tuy vậy, số phận hiệu hoạt động chưa cao, có cán thời gian làm việc khơng sử dụng hết nhiều gây lãng phí sức lao động, xét khía cạnh khoa học việc tăng đầu vào lao động đến mức tối ưu lợi ích cận biên lao động tăng thêm giảm dần Vậy nên cấu lao động hợp lý có chất lượng tạo suất lao động cao, chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt Thực trạng số cán công chức bầu cử hay gọi cơng chức lãnh đạo, tuyển chọn từ sở qua trình hoạt động từ tổ dân phố, đến chi hội, phải hội tụ đầy đủ yếu tố phẩm chất đạo đức, lực công tác, kỷ vận động tập hợp quần chúng bầu bán trúng vào Đảng ủy viên, Hội đồng nhân dân, thông qua kỳ đại hội được bổ nhiệm vào chức danh Thực họ làm việc hiệu quả, tâm huyết nhiều người không đủ năm cơng tác để hưởng chế độ hưu trí, lại thiệt thòi vấn lớn sách cán Hơn với sách bầu bán hết nhiệm kỳ gây áp lực cho cán Với chức danh chủ tịch UBND Bí thư Đảng ủy làm nhiệm kỳ phần gây cho họ tâm trạng bất an phải thuyên chuyển công tác chưa đủ tuổi nghỉ hưu Một chức quan trọng quyền địa phương giải thủ tục hành chính, giải vấn đề dân sinh xúc nhân dân… Hiện dư luận nhân dân nói chung chưa thực hài lòng phong cách, thái độ, chất lượng phục vụ quan công quyền thực yêu cầu nhân dân mà nguyên nhân cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu công việc Đối với vấn đề UBND phường xem vần đề quan trọng cần cải thiện để qua bước nâng cao hiệu hoạt động quyền - Đối với chức danh cán địa chính, cán sách nên có ưu tiên người địa phương để thuận lợi việc điều hành quản lý công việc - Tăng cường đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán theo quy định nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chức danh - Việc tuyển dụng lao động xây dựng tiêu chí tuyển dụng, quy trình tuyển dụng đảm bảo khách quan, người, việc - Làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng cán để nguồn cán đáp ứng tốt nhu cầu công việc, Đặc biệt cán chủ chốt không để công việc bị gián đoạn làm giảm tiến độ, chất lượng hoạt động hệ thống - Ngồi việc đào tạo kiến thức văn hóa, xã hội, nghiệp vụ chun mơn, việc nâng cao kỹ thực nhiệm vụ điều quan trọng Để làm tốt việc cần có động viên khuyến khích, nâng cao trách nhiệm cán chủ chốt ngành ban để phận nhân viên thực nhiệm vụ cách thục, hiệu cao Kết luận Trong tổ chức vấn đề cốt lõi hiệu hoạt động, vấn đề có xuất phát từ nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng chất lượng nguồn nhân lực mà công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có vị trí quan trọng Môn học Quản trị nguồn nhân hệ thống chương trình cao học quản trị kinh doanh cung cấp cho học viên kiến thức quản lý nguồn nhân lực yếu tố định thành công tổ chức doanh nghiệp Môn học giúp cho học viên nghiên cứu vận dụng vấn đề từ lý thuyết để đối chiếu với thực tế công việc đảm nhiệm sở tìm ưu, nhược điểm cần điều chỉnh để nâng cao hiệu hoạt động quan Ngoài vấn đề mà cá nhân học viên nghiên cứu đưa trên, tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực để có nhận định đắn, tham mưu giúp Đảng ủy, Chính quyền địa phương thực tốt chức nhiệm vụ giao thời gian tới Tài liệu tham khảo Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" Đại học Griggs Hoa Kỳ Nguyễn Hữu Thân, 2008, Quản trị nhân sự, Tái lần 9, NXB Lao động Xã hội, TPHCM 3.Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" PGS TS Vũ Hoàng Ngân ... phòng, phường đội, có thêm suất hợp đồng để phục vụ cho việc giao dịch Văn phòng cửa III Thực trạng cơng tác tuyển dụng quan Thực trạng công tác tuyển dụng cán cơng chức UBND xã phường nói chung phường. .. hội, phường đội, chức danh phải trãi qua kỳ thi tuyển công chức vấn đề gặp nhiều bất cập Bởi việc tuyển chọn cán công chức cho xã phường UBND huyện, thành phố xây dựng đề án tuyển chọn nhân Hiện... sinh xúc nhân dân… Hiện dư luận nhân dân nói chung chưa thực hài lòng phong cách, thái độ, chất lượng phục vụ quan công quyền thực yêu cầu nhân dân mà ngun nhân cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự tại UBND phường , Tuyển dụng nhân sự tại UBND phường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn