Thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại viglacera

12 117 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

Chủ đề: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TI CễNG TY Cổ phần thơng mại Viglacera Lý chọn đề tài Tuyển dụng nhân viên tốn khó nhiều doanh nghiệp Tuyển dụng người cho với vị trí vào thời điểm cần thiết thật công việc khó khăn Bởi tuyển dụng sai, doanh nghiệp lãng phí hội, thời gian tiền bạc Vì tơi chọn đề tài “Thực trạng hoạt động tuyển dụng Cơng ty Cổ phần Th¬ng m¹i ViglaceraViglacera trading JSC., ” Thơng tin chung Với 30 năm xây dựng, phát triển trưởng thành, đến Tổng Công ty Thuỷ Tinh Gốm Xây Dựng (Viglacera) tổng công ty hàng đầu lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp dân dụng Các sản phẩm vật liệu xây dựng mang thương hiệu Viglacera Tổng Công ty sứ vệ sinh, gạch ốp lát ceramic, gạch granite, gạch gốm đất sét nung, kính… tiêu thụ rộng rãi khắp miền đất nước xuất đến nhiều nước giới Nhằm mục tiêu xây dựng phát triển tồn diện mặt hoạt động, việc hình thành đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp để xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh sản phẩm Viglacera xu hướng tất yếu Thực chủ trng ny, Cụng ty C phn Thơng mại Viglacera Viglacera trading JSC., ” thành lập theo định số 0103022396 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/02/2008, cách thức tổ chức kinh doanh chuyển đổi từ hình thức đơn vị tự sản xuất kinh doanh sang cách thức tổ chức kinh doanh thông qua đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh cách khoa học, định hướng phát triển bền vững Đây mơ hình mới, thay đổi cách thức tổ chức kinh doanh quy mô Tổng công ty đánh dấu bước chuyển phát triển hoạt động Viglacera Với mơ hình này, Cơng ty Thương Mại Viglacera giải triệt để việc đáp ứng nhu cầu tổng thể khách hàng, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh chung, bền vững hiệu Một mơ hình kinh doanh với chiến lược xây dựng hệ thống showroom mặt nhiều tỉnh thành nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm Viglacera đáp ứng tốt nhu cầu không ngừng thay đổi chất lượng khách hàng yếu tố định thành công Công ty Thực trạng hoạt động tuyển dụng ti Cụng ty C phn Thơng mại Viglacera Viglacera trading JSC., ” 2.1 Mơ tả quy trình tuyển dụng nhân 2.1.1 Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng thống Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera “VIGLACERA TRADING JSC.,” Phòng Tổ chức-Hành chịu trách nhiệm quản lý việc triển khai quy trình 2.1.2 Mục đích: - Hướng dẫn bước thực liên quan đến việc tuyển dụng cán nhân viên cho Công ty - Nâng cao hiệu phối hợp làm việc (teamwork) Phòng/Ban Cơng ty - Xây dựng, trì phát triển phong cách làm việc chuyên nghiệp Công ty 2.1.3 Nội dung: Quy trình tuyển dụng nhân bao gồm 02 quy trình nhỏ: - Quy trình tuyển dụng nhân ban đầu - Quy trình tuyển dụng thức nhân 2.1.4 Quy trình tuyển dụng nhân ban đầu Sơ đồ quy trình Diễn giải quy trình Bước TDNS.01: Phụ trách Phòng/Ban nhu cầu bổ sung nhân điền vào mẫu “Đề nghị tuyển dụng nhân sự” theo mẫu kèm theo (Mẫu số 11/TCNS-VCR/2007), chuyển Phòng TC-HC cho ý kiến Bước TDNS.02: Phòng TC-HC xem xét nhu cầu, đề xuất tuyển dụng nhân Bước TDNS.03: Tổng giám đốc phê duyệt “Đề nghị tuyển dụng nhân sự” chuyển Phòng Tổ chức-Hành triển khai thực Bước TDNS.04: Phòng Tổ chức-Hành chủ trì việc tuyển dụng nhân theo quy định Công ty (tiếp nhận hồ sơ xin việc, chọn lọc hồ sơ, xây dựng thi sơ tuyển, tổ chức kiểm tra trình độ ứng viên) Sau đó, Ban tuyển dụng thành lập bao gồm Ban giám đốc, Phòng Tổ chức-Hành Phụ trách Phòng/Ban nhu cầu tuyển dụng để thực xét tuyển, vấn sơ tuyển vấn thức Ban giám đốc định việc tuyển dụng nhân Bước TDNS.05: Phòng Tổ chức-Hành hồn tất thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, thông báo với Phòng/Ban nhân liên quan, xếp để nhân đến làm việc Bước TDNS.06: Phụ trách Phòng/Ban bố trí nhân thử việc Phòng/Ban Theo quy định Cơng ty, thời gian thử việc không 01 tháng lao động thông thường 02 tháng cán quản lý 2.1.5 Quy trình tuyển dụng thức nhân Quy trình tiến hành sau kết thúc thời gian thử việc nhân Sơ đồ quy trình Diễn giải quy trình Bước TDNS.07: Kết thúc thời gian thử việc, nhân thực “Báo cáo Thử việc”, nêu rõ cơng việc thực hiện, kế hoạch công việc tuyển dụng thức, ưu/nhược điểm thân, sau trình Phụ trách Phòng/Ban Bước TDNS.08: Phụ trách Phòng/Ban đánh giá kết làm việc nhân thời gian thử việc, chuyển Phòng TC-HC Bước TDNS.09: Phòng TC-HC nhận xét nhân sau thời gian thử việc, trình Tổng giám đốc Bước TDNS.10: Tổng giám đốc phê duyệt “Báo cáo thử việc” chuyển lại Phòng Tổ chức-Hành Bước TDNS.11: Phòng Tổ chức-Hành đề xuất tuyển dụng nhân nhân đáp ứng yêu cầu công việc Trong trường hợp nhân không đáp ứng yêu cầu công việc, báo cáo Tổng giám đốc để kết thúc thời gian thử việc nhân Công ty Bước TDNS.12: Tổng giám đốc phê duyệt Đề xuất tuyển dụng thức nhân Phòng TC-HC Bước TDNS.13: Nhân làm cam kết làm việc cho Công ty để làm sở định tuyển dụng Bước TDNS.14: Phòng TC-HC soạn thảo Quyết định tuyển dụng thức nhân sự, trình Tổng giám đốc Bước TDNS.15: Tổng giám đốc ký Quyết định Bước TDNS.16: Phòng TC-HC ban hành định, chuyển định đến Phụ trách Phòng/Ban nhân liên quan Bước TDNS.17: Phòng TC-HC soạn thảo Hợp đồng Lao động tổ chức việc ký kết HĐLĐ Công ty nhân thức Cơng ty 2.2 Thực tế hoạt động tuyển dụng Công ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera (VIGLACERA TRADING JSC.,)trong thời gian qua Khoảng tháng 11-12 năm, vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng/Ban, Phòng Tổ chức – Hành tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp chi phí liên quan đến vấn đề tuyển dụng kế hoạch ngân sách hàng năm Khi nhu cầu cụ thể, phụ trách Phòng/Ban điền mẫu “Đề nghị tuyển dụng nhân sự” làm sở để Phòng Tổ chức-Hành thực quy trình tuyển dụng (tìm kiếm ứng viên, tổ chức sát hạch kiến thức chuyên môn kỹ làm việc, vấn, tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên hòa nhập với mơi trường văn hóa Công ty, đánh giá thời gian thử việc tuyển dụng thức) Cụ thể sau: 2.2.1 Lập kế hoạch tuyển dụng: Phòng Tổ chức – Hành chính, vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, xác định số lượng nhân viên cần tuyển dụng năm tới Trên sở đó, xác định tiêu chuẩn đặt cho ứng viên 2.2.2 Xác định phương pháp nguồn tuyển dụng: Khi nhu cầu tuyển dụng thực tế, Phòng Tổ chức – Hành xác định vị trí nên điều chuyển lao động vị trí cần tuyển Ngồi ra, Phòng xác định nguồn ứng viên: tuyển nội (do cán nhân viên Công ty giới thiệu) tuyển rộng rãi (đăng tuyển dụng phương tiện thơng tin đại chúng) Các hình thức áp dụng nào? a, Đối với nguồn tuyển dụng từ bên tổ chức, Công ty thường sử dụng phương pháp sau: (i) Thông báo tuyển dụng, thông báo vị trí cơng việc cần tuyển người Bản thơng báo gửi đến tất nhân viên tổ chức Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc công việc yêu cầu trình độ vị trí cần tuyển dụng (ii) Thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức Qua kênh thông tin phát người lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể, nhanh chóng tin cậy b, Đối với nguồn tuyển dụng từ bên ngồi, áp dụng phương pháp thu hút sau (i) Tuyển dụng qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác Nội dung quảng cáo tùy thuộc vào số lượng chất lượng lao động cần tuyển dụng tính chất cơng việc mà tập trung thành chiến dịch quảng cáo với kết hợp nhiều phương tiện khác hay quảng cáo riêng biệt (ii) Tuyển dụng hồ sơ ứng viên thông qua tổ chức môi giới giới thiệu việc làm (head-hunter) Đây phương pháp thu hút công ty áp dụng phổ biến 2.2.3 Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng: Phòng Tổ chức – Hành xác định địa điểm thu nhận hồ sơ tổ chức tuyển dụng tùy thuộc vào số lượng tính chất vị trí tuyển dụng; xác định thời gian kết thúc việc nhận hồ sơ, thời gian tổ chức kiểm tra vấn 2.2.4 Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên: Cơng ty dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút ứng viên, đặc biệt xây dựng hình ảnh tốt đẹp với thực tế Công ty; tổ chức vòng tuyển chọn buổi gặp gỡ, vấn cởi mở với ứng viên Công việc liên quan trực tiếp tới cán tuyển dụng, cán tuyển dụng Cơng ty tuyển chọn người chun mơn tốt, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm vấn 2.2.5 Đánh giá q trình tuyển dụng: Sau vòng tuyển chọn, Cơng ty tổ chức đánh giá xem trình tuyển dụng sai sót khơng kết tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân của Cơng ty hay khơng Cụ thể xem xét tính hợp lý chi phí cho q trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp nguồn tuyển dụng 2.2.6 Hướng dẫn nhân viên hòa nhập: Sau tuyển chọn nhân viên mới, để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt cơng việc, hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp, Phòng Tổ chức – Hành tiến hành giới thiệu nhân viên với Phòng/Ban Cơng ty; cung cấp tài liệu, văn nội quy quan cho nhân viên nghiên cứu văn hóa, nội quy, quy định nơi làm việc Công ty Đối với đợt tuyển dụng nhiều nhân viên, Phòng tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện cho nhân viên 2.3 Những đánh giá ưu nhược điểm quy trình 2.3.1 Ưu điểm: Quy trình chặt chẽ, rõ ràng, tuân thủ đầy đủ yêu cầu công tác tuyển dụng nhân Công ty - Kiểm tra trước thực - Kiểm tra thực - Kiểm tra sau thực 2.3.2 - Nhược điểm Hiện nay, Cơng ty sử dụng hai nguồn nguồn nội nguồn bên Đối với nguồn nội bộ, nhiều cán nhân viên Công ty giới thiệu người quen 10 số lượng tuyển dụng hạn nên dễ gây bất hòa cán nhân viên người tuyển khơng tuyển gây khó khăn cho cán tuyển dụng lựa chọn nhân - Việc tuyển dụng nhân bên thời gian, cán tuyển dụng phải sử dụng biện pháp nhằm kiểm tra tính xác thực thơng tin mà ứng viên cung cấp Đôi khi, tuyển tuyển lại nhiều lần mà không tuyển người phù hợp 2.4 Một số đề xuất giải pháp khắc phục - Cán tuyển dụng phải nghiệp vụ chuyên môn tốt, làm việc công minh công bằng; - Phòng Tổ chức-Hành xây dựng phát triển mối quan hệ hữu ích để cơng tác tuyển dụng thuận lợi, nguồn ứng viên dồi Đối với vị trí đòi hỏi chun mơn cao, sử dụng dịch vụ cung cấp nhân chuyên nghiệp tổ chức uy tín để tiết kiệm thời gian công sức Một Công ty hay tổ chức dù nguồn tài dồi dào, máy móc kỹ thuật đại đến đâu trở nên vô nghĩa quản trị nhân Một Công ty khao khát vươn tới vĩ đại thực thường đặt cho nhân viên thách thức lớn mà vượt qua rồi, người tràn đầy tự tin Sự tự tin đến từ bên người từ thắng lợi 11 Tài liệu tham khảo: Giáo trình ”Quản trị nguồn nhân lực” Chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD quốc tế Đại học Griggs Quy chế nhân Viglacera 12 ... Phòng TC-HC soạn thảo Hợp đồng Lao động tổ chức việc ký kết HĐLĐ Công ty nhân thức Cơng ty 2.2 Thực tế hoạt động tuyển dụng Công ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera (VIGLACERA TRADING JSC.,)trong thời... thiệu sản phẩm Viglacera đáp ứng tốt nhu cầu không ngừng thay đổi chất lượng khách hàng yếu tố định thành công Công ty Thực trạng hoạt động tuyển dụng Công ty C phn Thơng mại Viglacera Viglacera. .. Viglacera trading JSC., ” 2.1 Mơ tả quy trình tuyển dụng nhân 2.1.1 Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng thống Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera VIGLACERA TRADING JSC.,” Phòng Tổ chức-Hành chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại viglacera , Thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại viglacera , Lý do chọn đề tài, (VIGLACERA TRADING JSC.,)trong thời gian qua

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn