Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại CT dược vĩnh phúc

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO TẠI CT DƯỢC VĨNH PHÚC Em xin phân tích cơng tác tuyển dụng doanh nghiệp em công tác, nội dung làm gồm vấn đề sau: - Một số vấn đề tuyển dụng nhân lực tổ chức - Thực trang công tác tuyển dụng cơng ty - Một số giải pháp nhằm hồn thiện công tác tuyển dụng Công ty - Kết luận học kinh nghiệm Một số vấn đề tuyển dụng nhân tổ chức: Tuyển mộ: Hoạt động xác định thu hút ứng viên tiềm cho vị trí cơng việc cụ thể Tuyển chọn: Là qui trình lựa chọn từ nhóm ứng viên để chọn cá nhân phù hợp cho vị trí định cho tổ chức Các nguồn nhân tuyển dụng: Các doanh nghiệp thường tuyển dụng nhân lực từ hai nguồn, bên doanh nghiệp thị trường lao động bên doanh nghiệp Nguồn nhân lực bên thường ưu tiên hơn, nguồn nhân lực bên ngồi lại có quy mơ rộng lớn hơn, nên tuyển dụng nhiều Nguồn nhân lực từ doanh nghiệp: người làm việc cho doanh nghiệp Họ thường lựa chọn cho vị trí cơng việc cao mà họ đảm nhận Với nguồn nhân lực này, doanh nghiệp hiểu rõ khả năng, tính cách họ, nên việc chọn lựa dễ hơn, xác Khi lựa chọn nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thời gian đào tạo, chi phí tuyển dụng trì cơng việc cũ, kích thích tinh thần, khả làm việc nhân viên Tuy nhiên, sử dụng nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thay đổi chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực bên doanh nghiệp: đa dạng, phong phú sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề, lao động tự hay lao động làm việc tổ chức khác Với nguồn nhân lực rộng lớn này, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn, lại khó khăn lựa chọn Khi tuyển dụng từ bên ngoài, doanh nghiệp phí tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn.Nguồn nhân lực làm thay đổi chất lượng lao động doanh nghiệp Đối tượng tuyển dụng: Các thạc sí dược khoa, dược sĩ đại học, Công nhân dược Thời gian tuyển dụng: Theo nhu cầu thực tế doanh nghiệp Quy trình tuyển dụng nhân sự: Mọi quy trình tuyển dụng thực theo bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp nguồn tuyển dụng, xác định thời gian địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp.Tuy nhiên, khơng phải doanh nghiệp có quy trình tuyển dụng giống nhau, nhiều doanh nghiệp, tuyển dụng cho vị trí khác có cách tuyển dụng khác Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sau doanh nghiệp áp dụng linh hoạt STT Các bước Nội dung Lập kế hoạch tuyển Doanh nghiệp cần xác định: số lượng nhân viên dụng cần tuyển, vị trí cần tuyển tiêu chuẩn đặt ứng viên Xác định phương Doanh nghiệp cần xác định vị trí nên tuyển pháp nguồn người trong, vị trí nên tuyển người tuyển dụng ngồi doanh nghiệp Các hình thức tuyển dụng áp dụng Xác định địa điểm, Doanh nghiệp cần xác định địa điểm thời gian tuyển dụng cung cấp nguồn lao động thích hợp cho Chẳng hạn lao động phổ thơng, tập trung vùng nơng thơn, lao động đòi hỏi tay nghề, chuyên môn tập trung trường đại học, dạy nghề Doanh nghiệp phải lên thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu Tìm kiếm, lựa chọn Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút ứng ứng viên viên, đặc biệt phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp, với thực tế doanh nghiệp Tổ chức vòng tuyển chọn buổi gặp gỡ, vấn cởi mở với ứng viên Công việc liên quan trực tiếp tới cán tuyển dụng, cán tuyển dụng đòi hỏi phải người có chun mơn tốt, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm vấn Đánh giá trình Doanh nghiệp cần phải đánh giá xem q trình tuyển dụng tuyển dụng có sai sót khơng kết tuyển dụng có đáp ứng nhu cầu nhân doanh nghiệp hay khơng Phải xem xét chi phí cho q trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp nguồn tuyển dụng có hợp lý khơng Hướng dẫn nhân viên Để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt hòa nhập cơng việc, hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp, bạn cần áp dụng chương trình đào tạo, huấn luyện nhân viên Thực trạng công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – Vinphaco có trụ sở số 777 đường Mê Linh - TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, doanh nghiệp nhà nước hạng cổ phần hóa thành Cơng ty Cổ phần năm 2004, Cơng ty có chức chun sản xuất kinh doanh thuốc ,VTYT phục vụ cho công tác khám chữa bệnh chăm sóc bảo vệ nhân dân , với thành tích sản xuất kinh doanh nhiều năm Cơng ty nhà nước phong tặng Anh Hùng Lao động năm 2009, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng thời kỳ khủng hoảng kinh tế giới, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều góc độ khác Trong bối cảnh đó, đơn vị kinh doanh phải đưa nhiều chiến lược để tồn trì hoạt động kinh doanh Một yếu tố mang tính sống danh nghiệp Việt Nam yếu tố người lao động Nền kinh tế ngày phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực có trình độ chun mơn cao, có lực đào tạo tốt Đây chìa khóa cơng cụ để giúp ban quản trị doanh nghiệp định hướng quản lý hoạt động doanh nghiệp theo mục tiêu đề Theo u cầu đó, Cơng ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc chuẩn hóa thực sách quản lý nhân phù hợp với thời đại, phấn đấu trở thành số công ty thực chiến lược quản trị nhân theo quy trình thao tác chuẩn SOP, theo tiêu chuẩn quản lý đại ISO 9001:2008 Quy trình tuyển dụng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc gồm có 10 bước Xác định nhu cầu tuyển dụng: Tại Cơng ty hàng tháng Phòng quản trị nhân tiến hành rà soát số lượng cán Phòng ban tiến hành đánh giá lực cán vị trí , ý kiến đề xuất tuyển dụng từ Phòng ban từ tìm vị trí cần tuyển dụng nhân bổ sung thay Xem xét, đánh giá lại nhu cầu, tổng hợp lập kế hoạch tuyển dụng - Phòng Quản trị nhân tiến hành tổng hợp lập danh sách toàn vị trí nhân cần tuyển dụng từ xác định yêu cầu vị trí nêu trên, để từ đưa yêu cầu trình độ, lực ứng viên - Lập kế hoạch tuyển dụng đưa phương án tuyển dụng thích hợp với vị trí Lãnh đạo đơn vị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng - Phòng Quản trị nhân chịu trách nhiệm đệ trình kế hoạch tuyển dụng họp ban lãnh đạo để lấy ý kiến Ban lãnh đạo việc tuyển dụng Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ - Đối với nội Công ty : Dán thông báo bảng tin để thông báo cho tồn nhân viên làm việc Cơng ty nhằm tạo điều kiện cho người có nguyện vọng tự ứng cử vào vị trí giới thiệu người khác nộp hồ sơ ứng cử - Đối với bên ngồi: Thơng báo tuyển dụng qua đài báo, ti vi,…gửi thông báo tuyển dụng tới trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề, qua trung tâm giới thiệu việc làm… Sơ tuyển - Sau hết thời gian nhận hồ sơ phòng Quản trị nhân tập hợp toàn hồ sơ ứng viên, Phòng tiến hành sàng lọc lựa chọn số ứng viên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng dựa tiêu chuẩn trình độ học vấn, tuổi tác, kinh nghiệm cá nhân…đã đề kế hoạch tuyển dụng, ứng viên đạt yêu cầu mời tới dự tuyển Tổ chức thi tuyển/ xét tuyển - Công tác thi tuyển tổ chức : thi viết thi vấn đáp, trường hợp đặc biệt có hình thức bổ xung thích hợp -Điểm ứng cử viên tổng điểm trung bình cho phần thi - Lập danh sách kết thi tuyển ứng viên Lập danh sách trúng tuyển trình duyệt - Báo cáo danh sách kết thi tuyển ứng viên cho lãnh đạo công ty xem xét định - Sau lãnh đạo Cơng ty duyệt ứng cử trúng tuyển, Phòng quản trị nhân liên lạc trực tiếp với ứng viên trúng tuyển thông báo thời gian nhận việc thủ tục cần thiết Thử việc - Quy chế thời gian thử việc chế độ lương thưởng nhân viên thử việc Công ty áp dụng theo qui chế chung hành luật lao động Nhà nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành - Ký hợp đồng lao động thử việc, tùy theo vị trí mà thời gian thử việc khác Xem xét, đánh giá trình thử việc - Hết thời hạn thử việc theo qui định, Bộ phận tiếp nhận người thử việc, Phòng Quản trị nhân tiến hành đánh giá lực ứng viên dựa báo cáo phòng ban trực tiếp quản lý ứng viên kết cơng việc giao thời gian thử việc để đưa đánh giá cuối mức độ phù hợp ứng viên với vị trí thời 10.Ký kết hợp đồng lao động thứccó đóng bảo hiểm - Với kết đánh giá Phòng quản trị nhân báo cáo Ban lãnh đạo định ký kết hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm hay không ? ứng viên đạt yêu cầu, ứng viên không đạt yêu cầu Kết thúc bước Phòng quản trị nhân báo cáo tổng kết đánh giá hiệu công tác tuyển dụng để rút kinh nghiệm cho lần Hàng q Cơng ty đánh giá cơng tác tuyển dụng: +Ưu điểm : Nói lên ưu điểm mà cơng tác tuyển dụng cơng ty , khuyến khích phát huy thời gian tới + Hạn chế: Nêu tồn cần khắc phục cho lần tuyển dụng sau, năm sau +Phương hướng giải pháp cho Công tác tuyển dụng :Nêu kế hoạch tuyển dụng, giải pháp để tuyển dụng có hiệu Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc: Các giải pháp sau: Thơng báo tuyển dụng tiêu chí tuyển dụng, điều kiện tham gia tuyển dụng thật chi tiết Có qui chế tuyển dụng để hạn chế việc đan xen tình cảm trình tuyển dụng Có sách lương, thưởng phù hợp cho vị trí cơng việc để việc thu hút tuyển dụng Có chiến lược giữ chân người tài để hạn chế việc chảy máu chất xám Công ty nên thành lập ban tuyển dụng độc lập để hộ chợ tuyển dụng cho Ban giám đốc cty, sau tuyển dụng song bàn giao lại cho phòng Quản trị nhân Kết luận: Người xưa có câu: Việc lớn thiên hạ khơng có việc trọng yếu biết người dùng người Được nhân tài thiên hạ, nhân tài thiên hạ Lịch sử xã hội loài người từ cổ chí kim chứng minh: Sự thành cơng hay thất bại nửa phụ thuộc vào hai chữ DÙNG NGƯỜI Ngày vấn đề sử dụng người, phát huy nhân tố người yếu tố quan trọng mà Quốc gia, Dân tộc , doanh nghiệp quan tâm Đối với doanh nghiệp Nguồn nhân lực tài sản quí doanh nghiệp, khơng so bằng, nên hoạt động liên quan đến công tác nhân Công ty trú trọng, nhiên thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , nâng cao chất lượng hoạt động lại cần thiết hết Sau TS Vũ Hoàng Ngân, Ths Alan trang bị cho em kiến thức bổ ích để cơng ty cơng tác em đóng góp phần vào làm tốt công tác quản trị nguồn nhân lực , nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Một lần xin trân trọng cảm ơn TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tập giảng quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực - Giao thông vận tải - tập Quản trị hành vi tổ chức Tài liệu: Giáo trình quản lý nhân lực, KD 275 Kỷ yếu công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc 10 Hết 11 ... doanh nghiệp, bạn cần áp dụng chương trình đào tạo, huấn luyện nhân viên Thực trạng công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – Vinphaco có trụ... cho lần tuyển dụng sau, năm sau +Phương hướng giải pháp cho Công tác tuyển dụng :Nêu kế hoạch tuyển dụng, giải pháp để tuyển dụng có hiệu Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng. .. cáo tổng kết đánh giá hiệu công tác tuyển dụng để rút kinh nghiệm cho lần Hàng q Cơng ty đánh giá cơng tác tuyển dụng: +Ưu điểm : Nói lên ưu điểm mà công tác tuyển dụng công ty , khuyến khích phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại CT dược vĩnh phúc , Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại CT dược vĩnh phúc , Một số vấn đề về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức:, Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc., Công ty nên thành lập ban tuyển dụng độc lập để hộ chợ tuyển dụng cho Ban giám đốc cty, sau khi tuyển dụng song bàn giao lại cho phòng Quản trị nhân sự.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn