PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TMCP maritime bank

11 82 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

1 II PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI - CN HÀ NỘI (MARITIME BANK HÀ NỘI) Maritime Bank Hà Nội (tên gọi đầy đủ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội) thành lập ngày 18/09/1991 thức vào hoạt động kể từ ngày 18/09/1991 Kể từ thành lập đến nay, Maritime Bank Hà Nội đơn vị đứng Top đơn vị có kết kinh doanh tốt hệ thống Maritime Bank Kết kinh doanh Maritime Bank Hà Nội thể qua tiêu chí năm 2009: Tổng tài sản, Huy động vốn (Dân cư tổ chức kinh tế), Tổng dư nợ, Nợ hạn Lợi nhuận sau: TT Chỉ tiêu Tổng tài sản (tỷ đồng) Huy động vốn (tỷ) Tổng dư nợ (tỷ đồng) Nợ hạn (tỷ lệ %) Lợi nhuận (tỷ đồng) Số lượng CBCNV(Người) Năm 2009 5.332 3.341 1.991 0.8% 60 102 Từ ngày đầu thành lập, tổng số nhân Maritime Bank Hà Nội có 25 cán nhân viên, đó, 03 cán quản lý, 13 cán dịch vụ khách hàng, cán kinh doanh cán hỗ trợ Đến nay, sau gần 19 năm thành lập, cấu mạng lưới nhân Maritime Bank Hà Nội có nhiều thay đổi Cụ thể, Maritime Bank Hà Nội mở rộng mạng lưới có thêm Phòng Giao dịch trực thuộc Với phương châm “Tạo lập giá trị bền vững” việc tuân thủ tuyệt đối giá trị cốt lõi truyền thống Maritime Bank, Maritime Bank Hà Nội ngày lớn mạnh khẳng định thương hiệu địa bàn Hà Nội Hiện nay, Maritime Bank Hà Nội tự hào chi nhánh Ngân hàng dẫn đầu khối chi nhánh ngân hàng cổ phần địa bàn Hà Nội Để có thành kể trên, yếu tố thuận lợi khác, Maritime Bank Hà Nội có nguồn tài sản q giá, tập thể Ban lãnh đạo CBNV nhiệt tình, động, đồn kết, hợp tác chia sẻ Có thể khẳng định, nguồn nhân lực đạt chất lượng mà Maritime Bank Hà Nội có yếu tố quan trọng để tạo nên thành công ngày hôm Ngân hàng Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Maritime Bank Hà Nội: Cơ cấu tổ chức máy Maritime Bank Hà Nội tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động Maritime Bank Trong đó, theo tình hình thực tế, Maritime Bank Hà Nội thiết lập cấu tổ chức sau: - Ban Giám đốc Chi nhánh - Các Phòng (hoặc phận, Tổ) kinh doanh, bao gồm: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (Bao gồm phận Tín dụng DN Tài trợ thương mại); Phòng Khách hàngnhân (Bao gồm phận Tín dụng Cá nhân, tư vấn tài Thẻ) - Phòng Dịch vụ Khách hàng - Các Phòng Giao dịch - Các Phòng (hoặc Bộ phận, Tổ) hỗ trợ, bao gồm: Tổ hỗ trợ Tín dụng - Phòng Tổng hợp (gồm phận Nhân sự, Hành chính, Quan hệ Cơng chúng) - Phòng kế tốn Quy trình tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Maritime Bank Hà Nội 2.1 Quy trình tuyển dụng Hiện nay, theo mơ hình chung hệ thống, phận Nhân Maritime Bank Hà Nội chịu trách nhiệm công tác nhân Maritime Bank Hà Nội - Chi nhánh Phòng Giao dịch trực thuộc Công tác tuyển dụng nhân Maritime Bank Hà Nội tuân thủ thống theo quy trình tuyển dụng Maritime Bank Cụ thể sau: a Lập kế hoạch tuyển dụng nhân Căn tình hình hoạt động kinh doanh nhu cầu nhân thực tế giai đoạn, Giám đốc Chi nhánh đề xuất với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân sự, Trưởng phòng nhân để tuyển dụng nhân cho Chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Phòng Nhân Hội sở đầu mối tiếp nhận tờ trình kế hoạch tuyển dụng đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân gửi phê duyệt cho Chi nhánh b Đăng quảng cáo tuyển dụng Sau Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, cán nhân đơn vị người thực việc đăng quảng cáo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng, Internet, báo tin nội với hỗ trợ phòng Nhân Hội sở phê duyệt Giám đốc Chi nhánh Thời gian đăng quảng cáo tuyển dụng đợt tuyển dụng tối đa 30 ngày c Tổ chức tuyển dụng Việc tổ chức tuyển dụng theo đợt định kỳ tuyển dụng hàng năm không theo đợt (đối với kỳ tuyển dụng cần lựa chọn ứng viên có kinh nghiệm vào vị trí quản lý nghiệp vụ; bổ sung nhân thay nhân nghỉ việc không thuộc đợt tuyển dụng định kỳ) Đối với đợt tuyển dụng định kỳ hàng năm, ứng viên dự tuyển phải trải qua vòng thi: Sơ tuyển, Thi viết Phỏng vấn Các ứng viên đạt yêu cầu vòng thi dự thi vòng Các cơng việc cần phải thực cho vòng sơ tuyển cơng tác tiếp nhận hồ sơ tuyển hồ sơ, cụ thể sau: Bộ phận nhân chi nhánh đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giải đáp thắc mắc ứng viên Mối ứng viên nộp hồ sơ nhận xác nhận nhận Đơn ứng cử ứng viên từ phía cán nhân chi nhánh Sau hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, phận Nhân chi nhánh thực sơ tuyển hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị tríMaritime Bank Hà Nội cần tuyển dụng sau trình Giám đốc chi nhánh phê duyệt Kết sơ tuyển báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (viết tắt HĐTD) phòng Nhân Hội sở Lưu hồ sơ ứng viên: Hồ sơ đạt tiêu chuẩn vòng sơ tuyển Hồ sơ khơng đạt tiêu chuẩn vòng sơ tuyển lưu giữ Đơn vị sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết trúng tuyển ứng viên Sau đó, phận Nhân huỷ hồ sơ khơng đạt tiêu chuẩn vòng sơ tuyển lưu giữ hồ sơ đạt tiêu chuẩn vòng sơ tuyển không trúng tuyển tháng để sử dụng cần thiết Các công việc cần phải thực cho vòng thi viết Cơng tác chuẩn bị hành coi thi: Bộ phận Nhân chi nhánh thực lập danh sách ứng viên tham dự kỳ thi viết chuyển cho phòng phận Nhân Hội sở Tiếp theo phòng Nhân Hội sở thành lập tổ chức hội đồng tuyển dụng (HĐTD), chuẩn bị địa điểm thi, cán coi thi, vật dụng, văn phòng phẩm Sau thơng báo cho ứng viên biết thời gian địa điểm thi theo đạo Chủ tịch HĐTD Thành phần tham gia coi thi Chủ tịch HĐTD định Cán coi thi có trách nhiệm thơng báo quy định, quy chế, nội quy phòng thi cho Thí sinh Đồng thời, phát hiện, giải Thí sinh vi phạm quy định phòng thi báo cáo với Chủ tịch HĐTD Công tác đề thi chấm thi: Các ứng viên tham dự vòng thi viết phải trải qua môn thi, gồm: Nghiệp vụ, tiếng Anh, IQ EQ Đề thi phòng Nhân Hội sở chuyển trực tiếp cho Chủ tịch HĐTĐ Chủ tịch HĐTD chịu trách nhiệm tổ chức việc in đề thi, đóng phong bì niêm phong đề thi, quản lý giao nhận đề thi cho phòng thi Bài thi thí sinh HĐTĐ đánh số phách, rọc phách trước chấm, phách thi lưu giữ bảo mật phòng Nhân Hội sở Cán chấm thi Chủ tịch HĐTĐ định phân công Các công việc cần phải thực cho vòng vấn Sau có điểm kết thi viết, phòng Nhân Hội sở chuyển cho phận Nhân chi nhánh, phận Nhân Chi nhánh thực việc niêm yết điểm thi lên trang Wed nội bộ, thông báo cho ứng viên trúng tuyển qua vòng thi viết tham dự vòng vấn Lập Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn Thành phần Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn thực theo quy định Maritime Bank Hội đồng vấn thường thành lập sở 03 thành viên (Giám đốc chi nhánh, Phó Giám Đốc chi nhánh, phận Nhân chi nhánh) Sau vấn ứng viên đạt, theo đạo Giám Đốc chi nhánh phận Nhân chi nhánh lên kế hoạch gọi điện thông báo trúng tuyển làm việc lại với ứng viên nội dung công việc ứng viên phải thực hiện, quyền lợi, thời gian trách nhiệm cụ thể Nếu hai bên thống nội dung với ứng viên chấp thuận tham gia cơng việc Maritime Bank Hà Nội phận Nhân chi nhánh thông báo cho ứng viên thời điểm làm việc cụ thể, phận hành chi nhánh chuẩn bị cơng cụ, chỗ ngồi, phận kế toán lập bảng theo rõi ngày cơng tính lương Đối với ứng viên tuyển dụng vào Maritime Bank Hà Nội có kinh nghiệm làm việc tổ chức tín dụng khác năm vấn trực tiếp thơng qua thi viết Đối với vị trí quản lý chi nhánh Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân phòng Nhân Hội Sở trực tiếp tuyển dụng sở để suất phù hợp chi nhánh ( Nguồn tuyển dụng từ bên ngồi, nội chi nhánh nội Maritime Bank ) + Nguồn tuyển dụng bên ngồi thơng qua phương tiện báo giấy, trang wed Maritme Bank giới thiệu + Nguồn tuyển dụng bên thông qua thông báo nội bộ, đơn tự ứng cử giới thiệu lãnh đạo quản lý trực tiếp d Quy định chung cán đề, coi thi, chấm bài, tham gia vấn: Maritime BankNgân hàng đề kỳ thi viết người đề thi Chủ tịch HĐTD Thành phần coi thi chấm Chủ tịch HĐTD lựa chọn sở cán quản lý làm việc Maritime Bank Các đề thi có đáp án sẵn Thành phần tham gia vấn vị trí quản lý chi nhánh Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân phòng Nhân Hội Sở trực tiếp vấn, vị trí nhân viên chi nhánh Giám Đốc Chi Nhánh, Phó Giám Đốc phận Nhân chi nhánh vấn Tất công đoạn tuyển dụng thực theo quy chế tuyển dụng Maritime Bank, đảm báo sác, bảo mật, thống nghiêm túc Những cán tham gia vi phạm quy định việc tuyển dụng báo cáo cấp bị xử lý kỷ luật theo quy định Maritime Bank 2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực a Công tác tiếp nhận ứng viên trúng tuyển Ứng viên trúng tuyển nhận Thư mời làm việc Ngân hàng Bộ phận Nhân chi nhánh có trách nhiệm hồn tất thủ tục tiếp nhận hướng dẫn ban đầu cho ứng viên trúng tuyển theo phê duyệt Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân b Công tác đào tạo nhân viên Các nhân viên phải trải qua bước đào tạo sau: + Đào tạo hội nhập nhằm cho nhân viên bắt đầu tham gia làm việc Maritime Bank hiểu biết hình ảnh cụ thể hệ thống làm việc Maritime Bank Đào tạo hội nhập trung tâm đào tạo Maritime Bank tổ chức, thường tổ chức sau đợt tuyển dụng lớn toàn hệ thống định kỳ 03 tháng lần + Đào tạo quy trình quy chế Maritime bank, đào tạo dựa quy trình quy chế Maritime Bank ban hành cụ thể văn phận hành chi nhánh lãnh đạo trực tiếp quản lý cung cấp Ngồi nhân viên học hỏi tham khảo nhân viên cũ Đề cương đào tạo cán nhân chi nhánh Trưởng phòng (nơi nhân viên tiếp nhận) chuẩn bị, đạo phê duyệt Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Chi nhánh phân công cán phụ trách đào tạo cho nhân viên mới, tùy theo thực tế Cán hướng dẫn phải đảm bảo điều kiện quy định sách đạo tạo Maritime Bank + Đào tạo nghiệp vụ thực tế, đào tạo sở nghiệp vụ Maritime Bank ban hành, lãnh đạo quản lý trực tiếp, cán cũ phân công trực tiếp phụ trách đào tạo, Trung tâm đào tạo Maritime Bank thường xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ đào tạo nghiệp vụ nâng cao Nhân viên tham gia quy trình đào tạo có kết điểm thi kết thúc q trình đào tạo, báo cáo đánh giá lãnh đạo quản lý trực cán phụ trách đào tạo đánh giá Các ứng viên đánh giá đạt q trình đào tạo ký hợp đồng thức, nâng lương bổ nhiệm vị trí cơng việc tốt c Phát triển nguồn nhân lực Maritime Bank Hà Nội chưa đặc biết trú trọng phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực nội chi nhánh; Vidụ cần tuyển dụng vị trí cán quản lý chi nhánh Maritime Bank Hà Nội thường tuyển dụng cán từ bên từ phòng ban Hội sở Đối với CBNV làm việc Maritime Hà Nội có lực, kinh nghiệm thời gian công tác lâu năm lại khơng đề xuất giới thiệu cho Tổng Giám Đốc để bổ nhiệm lên vị trí cao 3 Quy trình đánh giá thực cơng việc thù lao lao động Maritime Bank Hà Nội 3.1 Đánh giá thực công việc: Ba tháng lần Maritime Bank Hà Nội thực họp đánh giá tiêu công việc cán nhân viên, điểm mạnh, điểm yếu ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy chi nhánh phát triển, sở xây dựng cơng việc thù lao lao động cho phù hợp + Đối cán tín dụng, trưởng phòng tín dụng trưởng phòng giao dịch đánh giá dựa việc thực tiêu kế hoạch giao, chấp hành nội quy, quy định, phối hợp nội bộ, kỹ quản lý đào tạo + Đối với nhân viên trưởng phòng nghiệp vụ khác đánh giá dựa việc chấp hành nội quy, quy định, phối hợp nội bộ, khả sáng tạo, kỹ quản lý đào tạo Ngoài 01 năm lần Maritime Hà Nội thực đánh giá lại lực cán nhân viên theo quy định mẫu chung Maritime Bank nhằm mục đích tăng lương cho cán thực tốt công việc cho việc cán không phù hợp Các hình thức đánh giá: + Giám Đốc chi nhánh đánh giá cán dựa phương thức cán tự đánh giá theo mẫu chung Maritime Bank Hà Nội sau lấy ý kiến lãnh đạo quản lý trực tiếp + Giám Đốc chi nhánh đánh giá cán theo phương thức lấy ý kiến đánh giá khách hàng đồng nghiệp có liên quan trực tiếp 3.2 Thù lao lao động Đối với nhân viên tuỳ theo lực kinh nghiệm thực tế xây dựng mức lương phù hợp có khả cạnh tranh Đối với nhân viên cũ 01 năm lần thực đánh giá, có kết đánh giá Giám đốc chi nhánh chuyển cho phòng Nhân Hội sở làm sở để trình Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc phụ trách nhân thực tăng lương cho việc Thù lao lao động xây dựng sở định mức ban đầu ln có cào thu nhập người làm tốt không tốt Cách thức trả lương thành 02 đợt tháng thông qua tài khoản lương không bảo mật Các chế độ phúc lợi khác không cạnh tranh so với chi nhánh ngân hàng khác (ví dụ: Không cho nhân viên nghỉ mát, thưởng tết thưởng ngày lễ năm không cao) Các hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục: a) Hạn chế: + Đội ngũ nhân trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm + Chất lượng cán (Nhất giao dịch viên, cán kinh doanh cán thẩm định tín dụng) chưa theo kịp với tốc độ phát triển tín dụng dịch vụ Do tốc độ phát triển nhanh quy mơ tín dụng mạng lưới hoạt động + Chưa có sách nhân đãi ngộ phù hợp theo thực tế địa bàn để “hút” chiêu mộ nhân giỏi + Chưa thực trú trọng vào công tác đào tạo nội + Không trú trọng công tác phát triển nguồn lực nội dẫn đến cán có kinh nghiệm, lực khơng có nhiệt tình cơng việc bị ngân hàng khác lôi dẫn đến chảy máu chất xám + Chưa xây dựng thù lao lao động phù hợp mang tính cạnh tranh (các sách lương, thưởng phúc lợi khác ) b) Đề xuất số giải pháp để khắc phục + Tiếp tục đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân đạt chất lượng + Tiếp tục tìm kiếm nguồn nhân có chất lượng từ trường Đại học có uy tín nước thơng qua nhiều kênh quảng cáo Đặc biệt, lôi kéo nhânlực ngân hàng khác địa bàn + Xây dựng thù lao lao động phù hợp, có khả cạnh tranh cao ngân hàng khác nhằm thu hút CBNV bên giữ trân CBNV bên có lực kinh nghiệm + Trú trọng công tác phát triển nguồn lực nội nhằm thúc đẩy CBNV cố gắng phấn đấu hết khả trung thành với tổ chức III Kết luận: Không hoạt đông tổ chức mang lại hiệu thiếu “ Quản trị nguồn nhân lực” Quản trị nguồn nhân lực phận cấu thành thiếu Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực thường nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức Về định hướng kinh doanh xu hội nhập kinh tế, Ngân hàng phải giải vấn đề: vốn, công nghệ người Với Maritime Bank Hà Nội, coi trọng yếu tố người Để ngân hàng phát triển ổn định, an toàn bền vững Ngân hàng phải xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao Điều đó, thể từ khâu tuyển dụng ban đầu khâu đào tạo, huấn luyện Để nhân viên Maritime Bank Hà Nội phải nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ có khả giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu cao công việc xu hội nhập môi trường cạnh tranh liệt -**** Tài liệu tham khảo: Giáo trình ”Quản trị nguồn nhân lực” Chương trình đào tạo Thạc sỹ QTKD quốc tế Đại học Griggs Quy chế nhân Maritime Bank ... chức mang lại hiệu thiếu “ Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực phận cấu thành thiếu Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực thường nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động... Phát triển nguồn nhân lực Maritime Bank Hà Nội chưa đặc biết trú trọng phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực nội chi nhánh; Vidụ cần tuyển dụng vị trí cán quản lý chi nhánh Maritime Bank Hà Nội... tạo nên thành công ngày hôm Ngân hàng Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Maritime Bank Hà Nội: Cơ cấu tổ chức máy Maritime Bank Hà Nội tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động Maritime Bank Trong đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TMCP maritime bank , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TMCP maritime bank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn