Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng công trình đập bằng hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập chính thủy điện srêpok3

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LƯU CÔNG HÙNG NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH ĐẬP BẰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC, ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN SRÊPOK LUẬN VĂN THẠC SĨ NINH THUẬN, NĂM 2017 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LƯU CÔNG HÙNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐẬP BẰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC, ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN SRÊPOK Chuyên ngành: Quản xây dựng Mã số: 60580302 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VŨ THANH TE NINH THUẬN, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Lưu Công Hùng i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản xây dựng với đề tài “Nghiên cứu công tác quản chất lượng cơng trình đập hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập thủy điện SRÊPOK 3” hoàn thành với cố gắng nỗ lực thân động viên, giúp đỡ thầy, cô giáo thuộc môn Công nghệ Quản xây dựng, Khoa cơng trình, thuộc Trường Đại học Thủy lợi Cùng với thầy giáo, cô giáo bạn bè, đồng nghiệp nguồn động lực để tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo GS.TS Vũ Thanh Te trực tiếp tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi, khoa Công trình Bộ mơn Cơng nghệ quản xây dựng tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Tuy tác giả có cố gắng định, thời gian có hạn trình độ hạn chế, Luận văn nhiều thiếu sót Tác giả kính mong thầy, giáo bạn bè, đồng nghiệp góp ý để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tác giả xin trân trọng cảm ơn kỹ sư, cán kỹ thuật Công ty thủy điện Buôn Kuốp đơn vị quản vận hành cơng trình thủy điện SRÊOK cung cấp hồ sơ, tài liệu, đóng góp ý kiến tác giả trình thực luận văn thạc sĩ ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1, TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT ĐÁ VÀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH ĐẬP 1.1, Tổng quan thi công xây dựng đập 1.1.1, Tình hình xây dựng đập giới [4] 1.1.2, Tình hình xây dựng đập Việt Nam [6] 1.2, Cơng tác quản chất lượng cơng trình đập 1.2.1, Vai trò quản chất lượng cơng trình đập 1.2.2, Các văn Quy phạm pháp luật quy định quản chất lượng cơng trình xây dựng 1.2.3, Ngun tắc chung quản chất lượng cơng trình xây dựng 1.2.4, Quy định pháp luật quản chất lượng cơng trình xây dựng 1.2.5, Các vấn đề an toàn đập Thế giới Việt Nam 11 1.2.6, Một số quy định công tác quan trắc quản chất lượng cơng trình 12 1.2.7, Một số hình ảnh cố đập Thế giới Việt Nam 13 1.3, Những kiến thức thiết bị quan trắc 15 1.3.1, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng lĩnh vực thiết kế bố trí, lắp đặt thiết bị quan trắc cơng trình đập 15 1.3.2, Các nội dung quan trắc cơng trình 15 1.3.2, Phân loại thiết bị quan trắc 16 1.3.3, Phương pháp quan trắc 17 1.3.4, Tình hình lắp đặt sử dụng hệ thống quan trắc đập Việt Nam 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 iii ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI LƯU CÔNG HÙNG NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH ĐẬP BẰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC, ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH THỦY ĐIỆN SRÊPOK Chuyên ngành: Quản lý xây dựng Mã số:... định Tác giả luận văn Lưu Công Hùng i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựng với đề tài Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng cơng trình đập hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập. .. phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1, TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT ĐÁ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH ĐẬP 1.1, Tổng quan thi công xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng công trình đập bằng hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập chính thủy điện srêpok3 , Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng công trình đập bằng hệ thống quan trắc, áp dụng cho đập chính thủy điện srêpok3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn