Phân tích thực trạng về công tác thù lao lao động tại NHTMCP công thương hoàn kiếm

12 53 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC: THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI NHTMCP CƠNG THƯƠNG HỒN KIẾM Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm: NHTMCP CT Hoàn kiếm (Vietinbank Hoàn Kiếm) chi nhánh hệ thống NHTMCP CT Việt Nam, chi nhánh có trụ sở số 37 Hàng Bồ Hồn Kiếm - Hà Nội Chi nhánh gồm 245 cán nhân viên, phân ra: phòng ban nghiệp vụ, phòng giao dịch loại 12 phòng giao dịch loại 2, tất nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu chung “Mọi hành động hướng tới khách hàng”, “Sự thịnh vượng khách hàng thành công Vietinbank” Hiện nay, với xu tồn cầu hóa phát triển ngày nhanh chóng, Chi nhánh NHTM CP CT Hồn Kiếm phải đối mặt với nhiều hội thách thức, cạnh tranh liệt nhiều NHTM khác địa bàn, Sản phẩm dịch vụ mang tính truyền thống chưa có khác biệt, hạn chế việc cung cấp sản phẩm mang tính khép kín trọn gói hàm chứa nhiều giá trị gia tăng sản phẩm ngân hàng đại, đặc biệt đội ngũ cán kinh nghiệm, tính chun nghiệp chưa cao, làm việc theo nhóm thiếu gắn kết, chưa phát huy hết tính chủ động, sáng tạo cơng việc Vì vậy, để đạt mục tiêu đòi hỏi chi nhánh khơng quan tâm tiềm lực vốn, công nghệ, tài sản, cải tiến sản phẩm dịch vụ mình, mà đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực xác định yếu tố người quan trọng, định đến thành cơng tổ chức, lương bổng vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lợi người Vì vậy, sách thù lao lao động Chi nhánh thực cách sáng tạo tuân thủ theo văn hướng dẫn Ngân hàng Công thương Việt Nam Tuy nhiên q trình thực bộc lộ điểm chưa phù hợp, xin nêu thực trạng công tác thù lao lao động quan nơi làm việc Thù lao lao động gồm phần thù lao tài thù lao phi tài chính: - Thù lao tài chính: + Thù lao tài trực tiếp: Thù lao bản, tiền thưởng, hoa hồng, phân chia suất, phân chia lợi nhuận… + Thù lao tài gián tiếp: Bảo hiểm, trợ cấp xã hội, phúc lợi, an sinh xã hội… - Thù lao phi tài chính: + Bản thân cơng việc: Nhiệm vụ thích thú, phấn đấu, trách nhiệm công việc, hội cấp nhận biết, hội thăng tiến, hội đào tạo, cảm giác hoàn thành cơng tác… + Mơi trường làm việc: Chính sách hợp lý, kiểm tra khéo léo, đồng nghiệp hợp tính, điều kiện làm việc thoải mái, chia xẻ công việc… Thực trạng thù lao lao động Vietinbank Hoàn kiếm: Thù lao tài chính: Thù lao tài trực tiếp: - Hình thức trả thù lao tài trực tiếp Chi nhánh trả theo thời gian gắn với chức danh, vị trí cơng việc, phù hợp với hiệu kinh doanh hiệu công việc - Phù hợp với yêu cầu đổi chế quản lý hạch toán nội - Từng bước đổi theo hướng trả thù lao theo công việc, gắn với chức danh lao động đảm nhiệm, dần tiến tới đáp ứng đại hoá hội nhập - Tạo động lực nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh doanh hiệu công việc - Xác định trách nhiệm, quyền hạn cá nhân Chi nhánh Các khoản thù lao áp dụng toàn thể cán bộ, viên chức người lao động quan Việc chi trả thù lao lao động cho người lao động theo 02 phần chính: * Phần (V1): Tiền lương (tiền lương theo chế độ Nhà Nước quy định) Ăn ca * Phần (V2): Tiền lương kinh doanh trả theo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP CT Việt Nam quy định, xác định theo hệ số lương kinh doanh Hệ số xác định theo vị trí cơng việc, suất, chất lượng, hiệu công việc người, theo công thức: Đơn giá tiền lương theo P hàng tháng Chi nhánh X % chi lương / cho tổng hệ số lương kinh doanh Chi nhánh * Phần 3: Tiền thưởng lương trả lao động hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức khối lượng công việc giao Hàng tháng với kế hoạch kinh doanh Chi nhánh giao cho Phòng từ phòng giao tới thành viên phòng Cuối tháng tự cán chấm điểm sau chuyển lãnh đạo phòng kiểm sốt để đạt mức thưởng lương Việc phân phối tiền lương kinh doanh (V2) chi nhánh quy định định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT2 ngày 04/02/2008 Hội đồng quản trị NHCT Việt nam v/v” ban hành quy định chi trả tiền lương hệ thống NHCT Việt Nam”, gồm bảng lương sau: Bảng 1: bảng lương chức danh Lãnh đạo Số Mức lương cấp trưởng Mức lương cấp phó T Chức danh Thứ Thứ T Ban giám đốc Thứ Thứ Thứ 13.8 14.6 15.4 10.3 10.9 11.5 - Nhóm 7.7 8.2 8.7 6.4 6.8 7.2 - Nhóm 7.1 7.6 8.1 5.7 6.1 6.5 - Nhóm 6.2 6.6 7.0 5.0 5.3 5.6 Cấp Thứ phòng tương đương - Bảng áp dụng cho chức danh lãnh đạo có mức: Mức thứ bổ nhiệm; mức thứ trường hợp bổ nhiệm lại và\hoặc lần đầu kết công việc đạt xuất sắc; mức xem xét lao động đạt điều kiện: có khối lượng cơng việc lớn, đảm đương nghiệp vụ mũi nhọn, đạt hiệu công việc cao Bảng 2: Lao động chuyên môn nghiệp vụ (Nhóm 1,2,3) Bảng lương nhóm 1, Hệ số Th Th Th Th Th Th Th Th Th lương ứ1 ứ2 ứ3 ứ4 ứ5 ứ6 ứ7 ứ8 ứ9 Nhóm 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 3,6 4,2 N Kho h quỹ ó Khối đào tạo Th Th ứ ứ 10 11 6,1 6,8 Thứ 12 7,5 Các chức m danh khác 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,7 4,1 4,6 5,1 5,6 6,3 7,0 Bảng lương nhóm S tt Hệ số lương Chức danh Đảng, Cđoàn, ĐTN Lao cơng tạp vụ Văn thư, đánh máy, hành Bảo vệ, thợ điện nước Lái xe Thứ Thứ 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2 1,0 1,2 1,4 1,65 1,95 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 1,55 1,85 2,15 2,45 2,75 Thứ Thứ Thứ Thứ 3,7 Thứ 4,3 Bảng áp dụng lao động nghiệp vụ, phân làm nhóm: + Nhóm 1: Các chức danh làm nghiệp vụ trực tiếp kinh doanh tạo lợi nhuận gồm lao động tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư… Hệ số lương xếp theo tiêu thức: Quản lý theo doanh số phát sinh, dư nợ, số giấy nhận nợ phát sinh, tỷ lệ nợ xấu, phát triển khách hàng mới, khai thác dịch vụ… + Nhóm 2: Các chức danh làm nghiệp vụ quản lý, hỗ trợ gồm lao động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tổ chức lao động, tiền lương, quản lý đào tạo, pháp chế, kế toán, thủ quỹ, kiểm ngân, thi đua,… Hệ số lương xếp theo tiêu số lượng giao dịch bình quân, thu dịch vụ, phát hành thẻ ATM, số kiểm đếm thu chi tiền mặt, quản lý tài sản… + Nhóm 3: Chức danh làm công tác phục vụ gồm lao động làm cơng tác đồn thể chun trách, khối hậu cần gồm lái xe, bảo vệ, văn thư, đánh máy, thợ điện nước, lao cơng tác tạp vụ, hành tổ chức… Hệ số lương xếp theo công việc như: mở sổ theo dõi công văn đi, đến, báo chí, lưu trữ văn bản, hướng dẫn khách, kiểm tra an tồn kỹ thuật xe, an tồn giao thơng, an toàn tài sản quan… Bảng 3: lao động điện toán Hệ số lương Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 1,8 2,2 2,7 3,2 3,8 4,5 Thứ Bảng trên: áp dụng lao động điện toán Hệ số lương xếp theo vận hành máy móc thiết bị, đảm bảo trì đường truyền, mạng, xử lý mạng… Theo định kỳ sáu tháng lần, Hội đồng lương Chi nhánh họp đánh giá kết kinh doanh phòng ban ứng với mức độ hoàn thành cán để thực việc nâng, hạ bậc lương cán theo kết công việc giao Thù lao tài gián tiếp: Thù lao tài gián tiếp khoản quỹ phúc lợi, Chi nhánh giành để chăm sóc CBNV như: Khám bệnh định kỳ, nghỉ mát, sinh nhật, toán chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản cho cán Đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang bị công cụ, dụng cụ lao động… bảo đảm an tồn lao động Thù lao phi tài chính: Chi nhánh trả thù lao vơ hình cho người lao động thơng qua việc tạo khơng khí làm việc vui tươi thoải mái, làm cho người lao động gắn kết với tổ chức, đồn kết trí cơng việc việc phát động phong trào thi đua như: giao lưu thể thao, văn nghệ, dã ngoại, thi hát hay, đảm duyên dáng… tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, làm cho đời sống tinh thần người lao động thêm phong phú, tạo hội cho nhân viên, cán lãnh đạo đoàn kết, gần gũi, thân thiện góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Chi nhánh Những hạn chế việc trả thù lao lao động Chi nhánh: Hiện nay, NHTMCP Công thương Việt nam xây dựng chế chi trả lương tương đối khoa học, hợp lý cho toàn hệ thống, phản ánh thù lao lao động tương đối cơng bằng, phản ánh xác công sức cán làm nhiều hưởng nhiều tạo đượcsự thỏa mãn người lao động công việc tạo động lực thúc đẩy suất lao động Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, hệ thống trả lương Chi nhánh tồn số mặt hạn chế chưa phù hợp : - Đầu tiên việc phân công công việc lao động hợp lý hay chưa, có người phân cơng nhiều việc, có người lại phân cơng việc Khi đánh giá cán lại vào khối lượng chất lượng cơng việc hồn thành điều kiện mong muốn làm việc Điều dẫn đến chi trả thù lao lao động cán chưa hợp lý - Trả thù lao phụ thuộc vào việc đánh giá thực công việc; Đánh giá thực cơng việc nhiều chịu chi phối chủ quan người đánh giá kể tổ chức xây dựng sử dụng hệ thống tiêu chuẩn khách quan thực công việc nên tính cơng bị hạn chế - Việc trả thù lao tài cho nhóm có chênh lệch cao (phân số nhóm có tiền lương cao số nhóm có tiền lương thấp theo tỷ lệ tương đương nhau), khơng có phân biệt vượt trội lao động có trình độ chun mơn cao với lao động bình thường, dẫn đến nhiều cán có xu hướng thích làm hy vọng làm cơng việc nhóm có hệ số lương cao nên họ không yên tâm công tác - Việc đánh giá cơng việc giao cho trưởng phòng, phòng ban cán quản lý có đánh giá khách quan, chuẩn mực tiền lương chi nhánh phân phối hợp lý, khơng ảnh hưởng ngược lại - Việc chi trả thù lao cho cán cơng khai tồn chi nhánh lương hàng tháng, điều đảm bảo tính khách quan có hạn chế gây nạnh tỵ người lao động với nhau, từ có xúc chán trường tạo khơng khí làm việc khơng tốt Đề xuất giải pháp để khắc phục: Thù lao tài trực tiếp: - Việc phân công công việc lao động cần phải dựa vào lực sở trường người để phân công cho hợp lý - Dựa vào chức nhiệm vụ đơn vị để bố trí cán cho hợp lý, tránh bố trí thừa người gây lãng phí lao động, từ tiền lương chi phối theo - Khi đánh giá cán phải đánh giá khách quan, đảm bảo tính cơng làm để chi trả lương Việc phân phối tiền lương cho người lao động phải vào suất lao động hiệu làm việc họ, lấy kết lao động làm thước đo để phân phối khơng dựa vào trình độ lành nghề, cấp bậc công việc Phân phối tiền lương công hợp lý tạo động lực, kích thích người lao động làm việc có hiệu - Cần xây dựng chế tiền lương cách biệt lao động có trình độ cao, nhóm so với tổng thể để người lao động thấy nhóm lao động đạt từ tạo thoả mãn yên tâm công tác - Một vấn đề cần phải quan tâm trình trả lương Chi nhánh việc xác định hệ số suất lao động (Kns) Hệ số xác định dựa vào số điểm hồn thành cơng việc Để xây dựng tiêu chuẩn tính điểm hồn thành cơng việc cách cụ thể, rõ ràng Chi nhánh cần phải hoàn thiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết thực công việc người lao động Mặt khác, hệ số suất lao động xuất sắc, giỏi, khá, trung bình cần phải xây dựng có chênh lệch nhằm tạo động lực phấn đấu cho người lao động, xác định Kns với mức: Lao động xuất sắc: Kns = 1.2; Lao động giỏi: Kns = 1.1; Lao động hoàn thành nhiệm vụ: Kns = 1; Lao động chưa hoàn thành nhiệm vụ: Kns = 0.5 - Việc đánh giá công việc giao cho trưởng phòng, phòng ban cán quản lý có đánh giá khách quan, chuẩn mực tiền lương chi nhánh phân phối hợp lý, khơng ảnh hưởng ngược lại - Việc chi trả thù lao cho cán dựa vào công sức đóng góp kết họ, nên có chi trả trực tiếp đến người, không cần công khai rộng rãi - Điều quan trọng cần lập kế hoạch tiền lương theo tiêu hao phí lao động số lượng chất lượng, mức độ phức tạp công việc, khối lượng thiết bị giao vận hành, mức độ khó khăn Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, kế hoạch suất… Ngoài ra, Chi nhánh khuyến khích người lao động có trình độ chun mơn cao, có nhiều cống hiến cho Chi nhánh cách tăng lương đột xuất, đề bạt Các khuyến khích tài Tiền thưởng: Để nâng cao hiệu kinh doanh chi nhánh, ngồi tiền lương, chi nhánh cần xây dựng sách thưởng người có thành tích tốt, có đóng góp to lớn cho quan Cơ chế thưởng phải dự tiêu chuẩn cụ thể rõ ràng để xác định hệ số thưởng xứng đáng ứng với cơng việc đặc thù đòi hỏi cơng sức trí tuệ Các phúc lợi dịch vụ: - Ngoài việc quan tâm đến cá nhân người lao động cần quan tâm đến gia đình họ để tạo điều kiện n tâm cơng tác gắn bó với quan, trợ cấp giáo dục cho em người lao động có thành tích học tập xuất sắc, có sách ưu tiên tuyển dụng em ngành… - Việc sử dụng quỹ phúc lợi cần phải lên kế hoạch, sử dụng mục đích để hoạt động phúc lợi dịch vụ cho người lao động đạt kết cao mà không tốn nhiều kinh phí Các khuyến khích tinh thần: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh: Ngành Ngân hàng đòi hỏi người lao động phải có trình độ, hiểu biết chun mơn vững vàng phải cập nhật kiến thức chuyên môn nên Chi nhánh trọng tới công tác đào tạo Công tác đào tạo bao gồm bước: xác định nhu cầu đào tạo, lên kế hoạch chuẩn bị, thực kế hoạch đánh giá hiệu đào tạo Tuy nhiên, để nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh cần phải đánh giá cách xác khả hồn thành nhiệm vụ người lao động, so sánh kết thực tế mà người lao động đạt với kết mà doanh nghiệp mong muốn từ tìm thiếu xót kiến thức kỹ nhân viên để định đào tạo Muốn vậy, Chi nhánh cần phải tổ chức hội đồng kiểm tra, đánh giá với đội ngũ chuyên gia có đầy đủ lực chun mơn Ngồi ra, Chi nhánh cần phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá dựa vào bảng phân tích cơng việc, xây dựng kiểm tra tay nghề phù hợp với công việc cụ thể Kế hoạch đào tạo không vào nhu cầu thực tế công việc đơn vị, nhu cầu phát triển cá nhân 10 mà cần phải kết hợp hai nhu cầu với Điều làm cho người lao động có hứng thú với việc học, từ nâng cao hiệu đào tạo Ngồi ra, sau q trình đào tạo cần phải tạo điều kiện cho người lao động ứng dụng kết đào tạo vào cơng việc Các phong trào đồn thể, khen ngợi, tổ chức thi đua: Chi nhánh cần phải nâng cao hoạt động tập thể, phong trào thi đua, khen tưởng, tuyên dương, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với đơn vị ngành… hoạt độngtác dụng kích thích lớn mặt tinh thần cho người lao động Các phong trào thi đua cần phải lành mạnh hướng vào mục đích kinh doanh đời sống; phải có mục tiêu, tiêu, hình thức tổ chức, biện pháp cụ thể Đồng thời, phong trào thi đua phải thiết thực ủng hộ, tham gia tập thể lao động Không thế, phong trào cần phải có phần thưởng kích thích đồng thời kết cần phải đánh giá cách công công khai KẾT LUẬN Qua thời gian học môn Quản trị nguồn nhân lực chương trình GaMBA Đại học Griggs - Hoa Kỳ, giúp nhận thức quản trị nhân vấn đề rộng lớn, có tầm quan trọng định đến thành bại doanh nghiệp Công tác quản trị nhân giúp tìm kiếm, phát triển trì đội ngũ nhân viên đội ngũ quản lý - người tham gia tích cực vào thành cơng cơng ty, quản trị nhân tìm người, công việc thời điểm nhằm thoả mãn điều kiện doanh nghiệp người lao động có lợi Vì doanh nghiệp tổ chức quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực góp phần đáng kể thành cơng doanh nghiệp 11 Tài liệu tham khảo: - Tài liệu môn học “Quản trị nguồn nhân lực” chương trình GaMBA Đại học Griggs – Hoa Kỳ - Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT2 ngày 04/02/2008 Hội đồng quản trị NHCT Việt nam v/v” ban hành quy định chi trả tiền lương hệ thống NHCT Việt Nam” 12 ... lao động quan nơi làm việc Thù lao lao động gồm phần thù lao tài thù lao phi tài chính: - Thù lao tài chính: + Thù lao tài trực tiếp: Thù lao bản, tiền thưởng, hoa hồng, phân chia suất, phân. .. thù lao lao động Chi nhánh thực cách sáng tạo tuân thủ theo văn hướng dẫn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Tuy nhiên q trình thực bộc lộ điểm chưa phù hợp, xin nêu thực trạng công tác thù lao lao... việc trả thù lao lao động Chi nhánh: Hiện nay, NHTMCP Công thương Việt nam xây dựng chế chi trả lương tương đối khoa học, hợp lý cho toàn hệ thống, phản ánh thù lao lao động tương đối công bằng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về công tác thù lao lao động tại NHTMCP công thương hoàn kiếm , Phân tích thực trạng về công tác thù lao lao động tại NHTMCP công thương hoàn kiếm , Để nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh, ngoài tiền lương, chi nhánh cần xây dựng chính sách thưởng đối với những người có thành tích tốt, có những đóng góp to lớn cho cơ quan. Cơ chế thưởng phải dự trên tiêu chuẩn cụ thể rõ ràng để xác định hệ số t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn