Ban mo ta noi dung sang kien (1)

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:14

Ban mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kienBan mo ta sang kien phuon phap mo ta noi dung sang kien SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH BẢN TẢ NỘI DUNGBẢN CỦA SÁNG KIẾN Tên người viết sáng kiến: Chức vụ: Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn An Ninh Tên sáng kiến: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đặt vấn đề: ………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nội dung bản: …………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kết áp dụng: Áp dụng thử trường THPT Nguyễn An Ninh với hiệu quả: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mức độ làm lợi tiền lợi ích xã hội mang lại năm áp dụng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Các đơn vị/lĩnh vực áp dụng sáng kiến: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đánh giá Phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: □ Chỉ có hiệu phạm vi đơn vị áp dụng □ Đã chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng phạm vi Sở, ngành theo chứng đính kèm □ Đã phục vụ rộng rãi người dân địa bàn Thành phố chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng địa bàn Thành phố theo chứng đính kèm □ Đã phục vụ rộng rãi người dân Việt Nam chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng nhiều tỉnh, thành theo chứng đính kèm Các chứng đính kèm để minh họa phạm vi ảnh hưởng: Các tài liệu minh họa: □ Bản tả đầy đủ Sáng kiến theo quy định chuyên môn □ Bản vẽ, sơ đồ, tính tốn thiết kế, đĩa mềm □ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm □ Bản tính tốn chi tiết hiệu áp dung, bảng xử lý liệu □ Nhận xét/ đánh giá đơn vị/cá nhân áp dụng □ Nhận xét/ đánh giá chuyên gia □ Các giải thưởng, giấy chứng nhận liên quan Thông tin đề nghị bảo mật: Không đề nghị Bộ phận/Đơn vị áp dụng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Người viết sáng kiến ... kế, đĩa mềm □ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm □ Bản tính tốn chi tiết hiệu áp dung, bảng xử lý liệu □ Nhận xét/ đánh giá đơn vị/cá nhân áp dụng □ Nhận xét/ đánh giá chuyên gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban mo ta noi dung sang kien (1), Ban mo ta noi dung sang kien (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn