Bài giảng: Xây dựng cầu 2

165 131 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:52

MỤC TIÊU Bài giảng tài liệu tóm tắt công nghệ thi công từ đơn giản đến đại áp dụng thành công Việt Nam Nắm vững cơng nghệ thi cơng chìa khóa cho kỹ sư mở cánh cửa nghiệp làm cầu Đặng Huy Khánh Xây dựng cầu BÀI GIẢNG XÂY DỰNG CẦU (Tài liệu dành cho sinh viên khoa xây dựng_Vinh) NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I - XÂY DỰNG KẾT CẤU NHỊP CẦU THÉP 1.1 Đặc điểm cầu thép: 1.2 Gia công chế tạo cầu thép: 1.2.1 Vật liệu: 1.2.2 Các loại liên kết dùng gia công cấu kiện thép: 1.2.3 Chế tạo, lắp ráp kết cấu nhịp xưởng: 1.2.4 Sơn kết cấu nhịp cầu: 1.2.5 Đóng gói vận chuyển kết cấu nhịp cầu thép: 1.3 Thi công kết cấu nhịp dầm thép: 10 1.3.1 Đặc điểm: 10 1.3.2 Lắp ráp kết cấu nhịp dầm bãi: 10 1.3.3 Thi công lắp đặt dầm thép cần cẩu: 15 1.3.4 Biện pháp lao lắp kết cấu nhịp dầm thép: 19 1.3.5 Thi công kết cấu nhịp dầm theo biện pháp lắp ráp chỗ 25 1.3.6 Biện pháp sàng ngang dầm: 29 1.3.7 Thi công bêtông mặt cầu 30 1.3.8 Điều chỉnh nội lực dầm liên hợp thép - BTCT 35 1.4 Thi công kết cấu nhịp cầu giàn thép: 36 1.4.1 Đặc điểm chung: 36 1.4.2 Lắp ráp giàn thép mặt bằng: 36 1.4.3 Thi công kết cấu nhịp giàn thép theo biện pháp lắp chỗ đà giáo trụ tạm: 40 1.4.4 Thi công kết cấu nhịp giàn thép theo biện pháp lắp hẫng bán hẫng: 41 1.4.5 Thi công giàn thép theo phương pháp lắp bán hẫng: 47 1.4.6 Thi công kết cấu nhịp giàn thép theo biện pháp lao kéo dọc đường trượt: 49 1.4.7 Thi công kết cấu nhịp giàn thép theo biện pháp lao kéo dọc trụ đỡ nổi: 51 1.4.8 Thi công kết cấu nhịp cầu giàn thép theo biện pháp lao ngang: 54 1.4.9 Biện pháp hạ kết cấu nhịp cầu thép xuống gối: 54 CHƯƠNG II - XÂY DỰNG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP 56 2.1 Thi công kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép lắp ghép: 56 2.1.1 Đặc điểm chung cầu dầm bê tông cốt thép: 56 2.1.2 Chế tạo dầm BTCT thường: 56 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường 2.1.3 Chế tạo dầm BTCT dự ứng lực: 56 2.1.4 Biện pháp thi công kế cấu nhịp dầm bê tông cốt thép lắp ghép: 65 2.2 Thi công kết cấu nhịp bê tông cốt thép theo biện pháp lắp ghép phân đoạn: 74 2.2.1 Đặc điểm chung: 74 2.2.2 Đặc điểm công nghệ ưu nhược điểm: 74 2.2.3 Chế tạo đốt dầm: 74 2.2.4 Tổ chức thi công lắp hẫng thiết bị lắp hẫng: 76 2.2.5 Mối nối đốt dầm thực mối nối: 79 2.3 Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo biện pháp đúc hẫng cân bằng: 79 2.3.1 Đặc điểm công nghệ đúc hẫng cân bằng: 79 2.3.2 Tổ chức thi công đúc hẫng cân bằng: 80 2.3.3 Công nghệ đúc hẫng: 82 2.3.4 Đúc chỗ đoạn nhịp biên đà giáo cố định: 91 2.3.5 Biện pháp đổ bê tông đốt đúc hẫng: 93 2.3.6 Biện pháp hợp long nhịp biên: 94 2.3.7 Biện pháp hợp long nhịp giữa: 94 2.3.8 Quản lý hình học kết cấu nhịp thi công đúc hẫng: 94 2.3.9 Ảnh hưởng biện pháp công nghệ đến phân bố nội lực kết cấu nhịp: 97 2.4 Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo công nghệ đúc đẩy: 97 2.4.1 Giới thiệu công nghệ đúc đẩy: 97 2.4.2 Đặc điểm cấu tạo kết cấu nhịp: 98 2.4.3 Phạm vi áp dụng: 99 2.4.4 Biện pháp tổ chức thi công đúc đẩy kết cấu nhịp: 99 2.4.5 Công nghệ đúc đẩy: 101 2.5 Thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép theo công nghệ đà giáo di động: 103 2.5.1 Đặc điểm công nghệ: 103 2.5.2 Các loại đà giáo di động: 104 2.5.3 Trình tự cơng nghệ: 106 2.5.4 Cấu tạo đà giáo di động: 107 2.5.5 Một số vấn đề liên quan đến công nghệ: 108 2.6 Thi công kết cấu nhịp cầu biện pháp đúc chỗ đà giáo cố định: 109 2.6.1 Khái niệm: 109 2.6.2 Đúc chỗ cầu cầu dầm đà giáo cố định: 109 2.6.3 Đúc chỗ kết cấu nhịp cầu vòm: 113 Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường CHƯƠNG – XÂY DỰNG CẦU TREO VÀ CẦU DÂY VĂNG 118 3.1 Khái niệm cầu treo cầu dây văng: 118 3.2 Thi công kết cấu nhịp cầu treo: 118 3.2.1 Đặc điểm cấu tạo cầu treo: 118 3.2.2 Thi công kết cấu nhịp cầu treo: 121 3.3 Thi công kết cấu nhịp cầu dây văng 130 3.3.1 Giới thiệu, đặc điểm cấu tạo: 130 3.3.2 Thi công kết cấu nhịp cầu dây văng: 133 CHƯƠNG - HOÀN THIỆN VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG CẦU 141 4.1 Cơng tác hồn thiện cầu: 141 4.1.1 Khái niệm chung: 141 4.1.2 Các lớp phủ mặt cầu: 141 4.1.3 Thi công lớp bê tông bảo vệ: 143 4.1.4 Thi công lớp mặt đường bê tông Astphan: 143 4.1.5 Thi công vạch sơn giải phân cách: 144 4.1.6 Thi công khe co giãn: 144 4.1.7 Thi cơng hệ thống nước mặt cầu: 147 4.1.8 Thi công hệ thống lan can, lề hành: 148 4.1.9 Thi công hệ thống chiếu sáng cầu: 152 4.2 Tổ chức xây dựng công trình cầu 152 4.2.1 Đặc điểm công tác xây dựng cầu: 152 4.2.2 Những yêu cầu công tác tổ chức xây dựng cầu: 153 4.2.3 Nguyên tắc tổ chức xây dựng cầu: 153 4.2.4 Mục đích yêu cầu thiết kế tổ chức thi công (TK TCTC): 154 4.2.5 Nội dung thiết kế tổ chức thi công: 154 4.2.6 Kế hoạch, tiến độ thi công: 156 4.2.7 Tổ chức công trường xây dựng cầu: 160 4.2.8 Tổ chức bảo hộ lao động: 164 4.2.9 Bảo vệ môi trường: 164 Học liệu:  Tài liệu [1] Bài giảng Xây dựng cầu 2,ThS Đặng Huy Khánh, Khoa Xây dựng, Trường ĐH Vinh [2] Giáo trính thi công cầu - Tập 2, tác giả ThS Chu Viết Bình (chủ biên), Nguyễn Mạnh, Nguyễn Văn Nhậm, Nhà xuất giao thông vận tải năm 2009 Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường  Tài liệu tham khảo [1] Tính tốn thiết kế thi cơng cầu - Phạm Huy Chính - Nhà xuất Xây dựng - 2010 [2] Các công nghệ thi công cầu - PGS.TS Nguyễn Viết Trung - NCB Xây dựng - 2009 [3] Giáo trình thi cơng cầu - ThS Nguyễn Văn Nhậm - Trường ĐH GTVT, Hà Nội [4] Giáo trình thi cơng cầu thép, tác giả Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Nhà xuất xây dựng 2004 [5] Thiết kế xây dựng cầu dây văng đường bộ, tác giả KS Đinh Quốc Kim, Nhà xuất giao thông vận tải, 2008 [6] Thi công cầu bê tông cốt thép, tác giả Nguyễn Tiến Oanh - Nguyễn Trâm - Lê Đình Tâm, Nhà xuất xây dựng năm 2013 [7] Thiết kế cầu treo dây võng, tác giả PGS.TS Nguyễn Viết Trung (chủ biên), TS Hoàng Hà, Nhà xuất xây dựng năm 2008 [8] Sổ tay thi công Cầu Cống, tác giả GS.TS Nguyễn Viết Trung (chủ biên), TS Lê Quang Hạnh, TS Đinh Công Tâm, Th.S Phạm Duy Anh, Th.S Trần Việt Hùng, Th.S Vũ Quang Trung, Nhà xuất giao thông vận tải năm 2010 [9] Tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05 "Thiết kế cầu" [10] Tiêu chuẩn ngành 22TCN266-2000 "Cầu cống - Quy phạm thi công nghiệm thu" [11] Các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN), tiêu chuẩn nước ASTM, ASSHTO, JIS, có quy định liên quan cụ thể đến nội dung học [12] Nghiên cứu, tìm hiểu thơng tin thực tế qua Báo cáo tổng kết cơng trình dự án thực nước Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường CHƯƠNG I - XÂY DỰNG KẾT CẤU NHỊP CẦU THÉP *) Mục tiêu: - Có kiến thức yêu cầu cần thiết kết cấu thép xây dựng cầu - Nắm tính chất đặc thù biện pháp thi công đạo kết cấu nhịp cầu dầm, dàn thép - Phát huy kỹ thuật, sáng tạo xử lý tình thi cơng xây dựng cầu thép - Đủ kiến thức kỹ để triển khai thi cơng cơng trình thực tế 1.1 Đặc điểm cầu thép: Kết cấu thép với ưu điểm độ bền cao, tính ổn định đồng nhất, trọng lượng thân nhỏ, dễ cơng nghiệp hóa chế tạo, giới hóa vận chuyển, đảm bảo thi công nhanh, không cần giàn giáo, không chịu ảnh hưởng địa chất, thủy văn thời tiết nên cơng trình thép thép bê tơng liên hợp có mặt từ sớm cơng trình cầu đường phục vụ giao thông lại khắp giới Ở Việt Nam, năm đầu kỷ 19 cơng trình cầu đường xây dựng chủ yếu thép khai thác sử dụng ngày hôm Một số loại kết cấu nhịp cầu thép sử dụng phổ biến như: Cầu dầm thép đặc, dầm hộp thép, cầu giàn thép, cầu treo dây văng, dây võng, cầu cong, cầu vòm thép, loại kết cấu nhịp sử dụng nhịp giản đơn liên tục Một số nhược điểm kết cấu thép độ bền theo thời gian kém, yêu cầu công tác tu bảo dưỡng thường xun, tốn chi phí phát sinh q trình khai thác, chi phí đầu tư ban đầu đắt đỏ, đặc biệt ngành cơng nghiệp khí phát triển, mỏ quặng thép khan dần làm giảm sản lượng thép đưa vào xây dựng cơng trình cầu đường Do đó, người ta ưu tiên thép để phục vụ xây dựng cầu lớn, yêu cầu kỹ thuật-mỹ quan cao, đòi hỏi tính chất đặc biệt mà loại vật liệu khác không đáp ứng Tuy nhiên, cơng trình cầu thép thép liên hợp bê tơng đóng vai trò khơng nhỏ công xây dựng mạng lưới giao thông nước ta thời gian tới 1.2 Gia công chế tạo cầu thép: 1.2.1 Vật liệu: Vật liệu cầu thép thép cán khơng chịu hàn ghép thép cán chịu hàn ghép Thép thường dùng xây dựng loại thép cacbon thường có tính dẻo cao nhằm tránh đứt gãy đột ngột thép hợp kim bổ sung thêm số thành phần nguyên tố kim loại nhằm cải thiện số thuộc tính thép tăng cường độ, chống rỉ, chống ăn mòn Vật liệu thép sử dụng để sản xuất cầu thép chọn lựa bước thiết kế kỹ thuật, bước thi công sản xuất cấu kiện cầu thép phải tuân thủ tuyệt đối Các thành phẩm thép công nghiệp xây dựng nhà máy cán thép chế tạo dạng thép sau: - Thép dài từ 4,5-8m; rộng từ 1,5-2,2m với độ tăng chiều rộng từ 0,1-0,2m Chiều dày thép tới 60mm tùy theo đơn đặt hàng - Thép rộng vạn chiều dài từ 5-18m, rộng từ 1,5-2,2m với độ thay đổi chiều rộng 10-30cm, chiều dày lên tới 60mm - Các loại thép cán định thép góc lệch cạnh, thép chữ V, chữ I chữ H, - Các loại thép tròn để chế tạo đinh tán, bu lông, lăn Khi nhập nguồn thép cần kiểm tra kỹ thông tin xuất xứ vật liệu thép theo tiêu chuẩn quy định cơng trình, thép cần phải có thơng tin sau: - Ca-ta-lô chứng phẩm chất thép, nhà máy sản xuất, Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường - Phù hợp với chủng loại thép theo qui định thiết kế - Khơng có khuyết tật ảnh hưởng đến việc gia công chất lượng kết cấu thép Để đảm bảo sử dụng loại thép theo thiết kế cần phải xem xét mác thép phù hợp, có loại ký hiệu thép theo tiêu chuẩn khác sau: - Tiêu chuẩn Việt Nam: thường ký hiệu CT, sau chữ CT ghi giới hạn bền tối thiểu (VD: CT38 thép có giới hạn bền tối thiểu 38KG/mm2 tương đương 380Mpa) - Tiêu chuẩn Nhật Bản: thường ký hiệu SSxxx; SMxxx hay xxx số giới hạn bền kéo tối thiểu tính Mpa (VD: SS400 thép cacbon thường có giới hạn bền 400Mpa) 1.2.2 Các loại liên kết dùng gia công cấu kiện thép: Trong kết cấu thép cấu kiện nối với hai loại liên kết là: liên kết hàn liên kết đinh (bu lông, đinh tán) 1.1.2.1 Liên kết dạng đinh: (đinh tán, bu lông): Liên kết đinh cụm từ chung dùng để loại liên kết có dạng thép tròn xâu qua lỗ phận cần liên kết Như vậy, đinh đại diện cho đinh tán, bu lông, bu lông cường độ cao, chốt, … Ưu điểm liên kết dạng đinh là: Chịu tải trọng động tốt, thuận tiện cho việc tháo lắp Đặc biệt cơng trình cầu người ta sử dụng bu lông cường độ cao phổ biến Nhược điểm: Tốn vật liệu tốn công chế tạo, gây tượng giảm yếu tiết diện 1.2.2.2 Liên kết hàn: Liên kết hàn hình thức liên kết chủ yếu kết cấu thép Ưu điểm liên kết hàn đơn giản cấu tạo, thiết kế thi cơng, chi tiết khơng gây giảm yếu mặt cắt Thông thường, cấu kiện thép hàn nối nhà máy lắp ghép công trường bu lông cường độ cao Tuy nhiên, nhược điểm liên kết hàn thường gây ứng suất dư, đặc biệt mối hàn lớn Ngoài ra, chất lượng mối hàn phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ hàn trình độ người thi cơng Các mối hàn thiết kế với cường độ cường độ thép bản, đó, que hàn quy định phù hợp với loại thép kết cấu 1.2.3 Chế tạo, lắp ráp kết cấu nhịp xưởng: 1.2.3.1 Chế tạo: Thép tiếp nhận đến xưởng quy cách tiêu chuẩn quy định vệ sinh sẽ, tẩy gỉ, sửa chữa trước chế tạo thành cấu kiện theo thiết kế Công tác nắn thép khâu chế tạo cấu kiện thép, thông thường người ta nắn thép theo công nghệ nắn nguội nắn nóng Trong nắn nguội sử dụng máy nắn có lăn bố trí xen kẽ tạo cho thép có biến dạng hình sin để nắn thẳng thép Nắn nóng sử dụng nhiệt đèn khò để nung nóng phía thép bị cong vênh trình nguội lạnh tự làm phẳng thép cần nắn Sử dụng loại công cụ kim vạch, đột nguội, đột trung tâm, đột kiểm tra, đột vạch chỉ, thước đo, thước vuông để lấy dấu vật liệu thép bản, lấy dấu trực tiếp dán tiếp thông qua mẫu, việc lấy dấu trực tiếp yêu cầu tay nghề công nhân chuyên nghiệp bậc cao Gia công thép người ta sử dụng loại thiết bị dao cắt, cưa, khí cháy để cắt thép kết hợp với phay, bào hoàn thiện chi tiết trước lắp ghép thành cấu kiện thép Sử dụng loại khoan, đục, khí đốt để gia cơng tạo lỗ liên kết chi tiết thép tạo thành cấu kiện riêng 1.2.3.2 Lắp ráp kết cấu nhịp xưởng: Trước lắp kết cấu nhịp hoàn chỉnh công trường, loại cầu nhỏ cầu trung cần phải lắp ráp thử kết cấu nhịp đại diện xưởng để kiểm tra, nghiệm thu tiêu chuẩn kỹ thuật Đối với cơng trình cầu lớn, việc lắp ráp thử kết cấu nhịp hoàn chỉnh Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ mơn Cầu Đường xưởng khơng thực được, thay vào người ta lắp ráp cụm cấu kiện lớn, có tính đặc thù cao để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu trước xuất xưởng Các yêu cầu việc lắp ráp thử kết cấu nhịp xưởng gồm: - Việc lắp ráp thử phải tuân thủ vẽ thiết kế tổng thể kèm theo trình tự lắp ráp thử chấp thuận - Chỉ tiến hành lắp ráp thử kết thúc tồn q trình gia cơng chế tạo chi tiết kết cấu, cụm kết cấu - Chuẩn bị mặt lắp thử kết cấu nhịp, đặt chồng nề kê đỡ, làm đường vận chuyển cung cấp cấu kiện, lắp đặt máy cẩu, đà giáo, thiết bị thi công, cơng việc phải hồn thành trước tiến hành lắp thử Cần đảm bảo chồng nề đặt cứng kê cao 70cm để kết cấu khơng bị võng lún q trình lắp ráp - Đường tim định vị dầm cần cho lắp thử vạch chồng nề kê đỡ Việc bố trí tim mốc định vị phải theo yêu cầu công tác đo đạc thi công - Khi lắp ráp thử, số lõi bu lông thi công phải đủ số lượng theo tính tốn phương pháp lắp vị trí điểm kê đỡ, khơng 25% tổng số lỗ nút liên kết dầm khơng 15% tổng số lỗ mối nối liên kết bụng dầm đặc, số lõi phải có khơng 5% số Dung sai chênh lệch lõi lỗ lõi 0,1mm, +0mm - Dùng kích nhỏ vam để tạo lực cần thiết xê dịch chi tiết lại với cho trúng lỗ, nhằm tránh hư hại lỗ bu lơng phải dùng lõi đóng mạnh - Tiến hành đo đạc, kiểm tra, nghiệm thu kích thước tổng thể, độ vồng xây dựng, độ xác cấu kiện theo quy định 1.2.4 Sơn kết cấu nhịp cầu: Độ bền cấu kiện kết cấu nhịp cầu thép thi công trình sử dụng phụ thuộc nhiều vào bề mặt sơn phủ để bảo vệ cấu kiện khỏi tác động môi trường Các cấu kiện sơn lớp sơn lót chống gỉ lớp sơn màu với màu sắc phụ thuộc yêu cầu chủ đầu tư Thơng thường lớp sơn ngồi sơn xưởng có giải pháp đảm bảo khơng xây xước vận chuyển đến lắp ráp công trường, riêng cầu nhỏ cầu giao thơng nơng thơn tiến hành sơn cơng trường sau lắp ráp kết cấu nhịp hồn chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề 1.2.3.1 Chất lượng sơn: - Trừ loại sơn gốc êpôxy sơn bảo vệ cầu thép sản xuất thành bộ, bao gồm từ hai đến ba loại sơn + Sơn lót + Sơn phủ trung gian + Sơn phủ Trong trường hợp phải có sơn lót sơn phủ ngồi - Bộ sơn bảo vệ cần phải đạt yêu cầu kỹ thuật sau: + Màng sơn phải có tính cách ly cao + Sơn lót phải có độ dính bám mặt thép cao + Sơn phủ phải phù hợp với sơn lót phù hợp lớp phủ có độ dính bám cao với lớp trong, chịu tác động thời tiết bền màu + Bộ sơn phải tạo thành màng phủ có đủ chiều dày bọc kín bề mặt thép, ngồi chịu axit, khí CO2 số hóa chất khác + Thời hạn bảo vệ mặt thép phải đạt năm (hoặc quy định khác theo tiêu chuẩn riêng cơng trình) - Bộ sơn bảo vệ cầu thép phải đạt tính vật lý học quy định Mục 7.1 Tiêu chuẩn TCVN8789-2011 “Sơn bảo vệ kết cấu thép-yêu cầu kỹ thuật phương Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường pháp thử” 1.2.3.2 Kiểm tra bề mặt sơn: - Phải làm bề mặt cần sơn phun cát, phun hạt gang, bàn chải điện dụng cụ giới hóa khác, cho phép làm tay khối lượng cơng tác - Chỉ làm bề mặt phương pháp hơ nóng hố học có đồng ý quan chủ quản Khi hơ nóng khơng thép bị đốt nóng, dùng phương pháp hố học phải loại trừ hoàn toàn lớp phản ứng bề mặt - Phải làm bề mặt trước sơn để tránh bẩn lại Nếu điều kiện mà sau làm bề mặt khơng sơn lót ngày cần bơi lớp dầu sơn lên bề mặt gia công Nếu để cách ngày đêm phải cạo gỉ làm lại - Khi làm bề mặt cho phép để lại phận có lớp sơn cũ tốt nghĩa lớp sơn khơng có hư hỏng sau: + Các vết rạn nứt mặt xuyên suốt bề dày lớp sơn đến bề mặt thép + Gỉ thép lên mặt lớp sơn + Có gỉ lớp sơn lớp sơn bị rộp lên + Lớp sơn cũ bị dòn dễ vụn + Lớp sơn cũ dính bám vào thép khơng tốt 1.2.3.3 Phương pháp sơn: - Nên dùng máy xì sơn để sơn kết cấu Chỉ sơn tay khối lượng cơng tác có nhiều phận tiết diện nhỏ sơn theo phương pháp giới hao phí sơn nhiều - Phải sơn thành lớp mỏng, đều, khơng để sót Qua lớp sơn phủ khơng nhìn thấy bề mặt thép, lớp sơn lót lớp sơn trước Trước sơn lót bề mặt kim loại phải lau khô Chỉ sơn lớp sau lớp trước khơ (khơng dính) - Sau lớp sơn lót khơ lấy bột dẻo trát miết mặt cho phẳng chỗ lõm khe nhỏ kết cấu - Khi dùng máy sơn xì ép khơng khí phải lọc dầu cách cho qua phận lọc khí Trước cho sơn vào bình phải lọc sơn qua sàng 1.600 lỗ 1cm2 phải khuấy kỹ sơn bình theo chu kỳ - Khi sơn máy cần phải di động mỏ cách điều hòa, khoảng cách đến bề mặt cần sơn khoảng 260mm đến 360mm thẳng góc với bề mặt sơn Khi đưa mỏ xì từ giải sang giải khác phải đóng mỏ lại - Không phép sơn trời mưa, trời có sương mù nhiệt độ khơng khí thấp 10 C - Nhiệt độ sơn không chênh lệch nhiều với nhiệt độ bề mặt cần sơn, trước sơn nên để sơn pha thời gian trời bên cạnh bề mặt cần sơn - Trước sơn phải nghiệm thu chất lượng làm bề mặt, đặc biệt ý kiểm tra chỗ khe hẹp khó làm - Phải kiểm tra nghiệm thu sau lớp sơn khô Trước sơn lớp sơn phủ thứ phải nghiệm thu chất lượng làm nhẵn bề mặt Một đến hai ngày đêm sau sơn lớp cuối phải kiểm tra nghiệm thu tồn cơng tác sơn - Phương pháp thử nghiệm chất lượng sơn xem Tiêu chuẩn sơn dùng cho cầu thép kết cấu thép (TCVN8789-2011) Hiện phương pháp sơn để bảo vệ cầu thép có phương pháp khác mạ kẽm v.v 1.2.5 Đóng gói vận chuyển kết cấu nhịp cầu thép: Kết cấu nhịp chi tiết cầu thép sau gia công lắp đặt xong cơng xưởng, bên có liên quan nghiệm thu chất lượng cần tiến hành phân loại, đóng gói vận chuyển để cơng trường xây dựng Việc phân chia chi tiết cụm chi tiết tổ hợp kết Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường cấu gia công lắp đặt hoàn chỉnh xưởng cần tuân thủ theo thiết kế, trình tự lắp ráp kết cấu nhịp công trường Kiểm tra phương thức vận chuyển, cung đường vận chuyển để có giải pháp vận chuyển phân chia cấu kiện hợp lý Về cơng tác đóng gói vận chuyển kết cấu nhịp cầu thép phải đảm bảo yêu cầu sau: - Tất cấu kiện thép sau sơn xong phải đánh dấu mã hiệu theo vẽ thiết kế Dấu mã hiệu phải ghi đầu thanh, vị trí mối nối lắp ráp, trường hợp cần thiết bổ sung mã hiệu sau phải ghi vào hồ sơ hồn cơng Trên chi tiết khơng phép sơn phải dùng thẻ nhãn ghi mã hiệu buộc vào chi tiết - Các cấu kiện nhỏ phải đóng gói hòm gỗ, cùm lại bu lơng, thép góc, v.v tùy thuộc điều kiện vật liệu yêu cầu Chủ đầu tư - Tập kết chi tiết kho cần phải: + Phân loại theo hạng mục cơng trình, theo chủng loại mác thép, thứ tự lắp ráp + Kiểm tra lại, có hư hỏng phải sửa chữa + Đánh dấu điểm móc cẩu để tránh bị biến dạng kết cấu + Đảm bảo chắn bệ kê lót, khoảng cách kê lót phải đảm bảo khơng gây biến dạng dư cho kết cấu Trong đống xếp nhiều tầng, cấu kiện phải dùng vật liệu thích hợp để ngăn kê theo tầng theo phương đứng + Các chi tiết thép có dạng uốn phải bảo quản vị trí đứng + Đặt cấu kiện xa mặt đất + Kê xếp cho dễ thoát nước mặt thơng gió - Đối với cấu kiện dễ bị hư hại vận chuyển phải đóng gói cẩn thận có giải pháp đảm bảo chắn trước vận chuyển - Việc phân gói cấu kiện cần đảm bảo nguyên tắc: + Chặt chẽ xếp kho vận chuyển + Trọng lượng phù hợp với thiết bị cẩu chuyển phương tiện vận chuyển đồng thời phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn kết cấu cơng trình - Hồn chỉnh hồ sơ hồn cơng, tài liệu, nhật ký gia cơng lắp ráp, vẽ chi tiết, kèm theo cấu kiện xuất xưởng phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định theo quy định 1.3 Thi công kết cấu nhịp dầm thép: 1.3.1 Đặc điểm: Kết cấu nhịp cầu dầm thép kết cấu cầu thép sử dụng rộng rãi công trình giao thơng tính chất cấu tạo đơn giản, dễ sản xuất thi công lắp dựng Do khả vượt nhịp chi phí đầu tư lớn, công tác bảo dưỡng tốn nên cầu dầm thép thường sử dụng cơng trình cầu nhỏ, cầu cạn thành phố Ngày sử dụng phổ biến dạng dầm thép đặc, dầm hộp thép dầm thép chữ U Trình tự thi cơng chủ đạo loại kết cấu nhịp dầm thép sau: B1: Sản xuất phận kết cấu nhịp cầu thép xưởng B2: Lắp đặt phận thành kết cấu công trường xưởng B3: Vận chuyển, lắp đặt kết cấu nhịp lên mố - trụ cầu B4: Hoàn thiện liên kết ngang dọc kết cấu mặt cầu B5: Sơn sửa chữa thẩm mỹ dầm thép đặc hoàn thiện cầu đưa vào sử dụng B6: Lập kế hoạch tiến hành tu bảo dưỡng cầu thường xuyên 1.3.2 Lắp ráp kết cấu nhịp dầm bãi: 1.3.2.1 Lựa chọn vị trí lắp kích thước bãi lắp dầm: - Vị trí bãi lắp dầm bố trí đường đắp đầu cầu, khu vực chân cầu phụ thuộc vào phương pháp thi công kết cấu nhịp sau Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 10 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ mơn Cầu Đường Dải phân cách có chiều cao khoảng 25cm đến 30cm, rộng khoảng 25cm, có mặt vát hướng phía xe chạy Loại liên kết nhờ bính bám với bê tơng mặt cầu nằm lớp phủ mặt cầu, thi công đơn giản phương pháp đúc chỗ lắp ghép Hình 4.15 Giải phân cách thấp b Thi công giải phân cách BTCT cao: Loại giải phân cách có chiều cao xấp xỉ 70cm, rộng 50cm BTCT cho phép chịu va chạm hoạt tải nên cần có cốt thép chịu lực liên kết chắn với BT mặt cầu Cốt thép chịu lực liên kết với thép chờ đặt sẵn bê tơng mặt cầu, trình tự thi công tương tự đúc can đổ chỗ c Thi công giải phân cách thép: Dải phân làm thép gồm cột trụ thép, thép gợn sóng dọc theo chiều dài cầu chúng đệm đàn hồi thép, liên kết bu lông, chiều cao khoảng 70÷80cm, trình tự thi cơng sau: - Chơn sẵn bu lông neo bê tông mặt cầu sau thi cơng xong lớp phủ mặt câu tiến hành khoan tạo lỗ xuống bê tông mặt cầu để liên kết chôn chân bu lông neo vữa keo epoxy (chiều sâu chôn khoảng 10cm) - Lắp dựng cột thép, dải tơn lượn sóng - Căn chỉnh độ thẳng hàng, đảm bảo yếu tố hình học giải - Siết bu lông cố định lan can thép 4.1.8.4 Thi công lề hành: a Lề hành mức: Lề hành có mặt đường mức với mặt đường xe chạy, ta thường phân cách giải phân cách cứng mềm Thực chất công việc thi công giải phân cách sơn phân để phân biệt xe giới hành, khơng có đặc biệt b Thi công lề hành khác mức: Kiểu lề hành áp dụng, thơng thường có cấu tạo cao mặt đường xe chạy khoảng 20cm để đảm bảo an tồn Có hai phương pháp thi công loại lề hành lắp ghép bán lắp ghép: - Thi công lề hành đúc chỗ: Loại thấy việc thi công phức tạp, phải thay đổi cấu tạo mặt cầu nâng dầm chủ để tạo độ chênh cao, bất tiện thi công thiết kế - Thi công lề hành lắp ghép bán lắp ghép:  Loại lắp ghép: Lề hành đúc sẵn đốt theo thiết kế lực cẩu lắp thiết bị thi cơng, có cấu tạo dạng bê tông kê hai chân Liên kết hàn với thép để chờ mặt cầu, chi tiết xem hình vẽ Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 151 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ mơn Cầu Đường Hình 4.16 Lệ hành lắp ghép  Loại bán lắp ghép: Lề hành có chân kê đúc sẵn với mặt cầu dạng ghế, có trừ khớp để liên kết với bê tông lề hành sau Thi công lắp ghép đơn giản tương tự cơng tác lắp ghép lan BTCT Hình 4.17 Lề hành bán lắp ghép 4.1.9 Thi công hệ thống chiếu sáng cầu: Hiện nay, để đảm bảo an tồn giao thơng qua cầu, hầu hết cơng trình cầu lắp hệ thống chiếu sáng Ngồi ra, có cơng trình cầu đặc biệt lắp thêm hệ thống đèn trang trí, nghệ thuật cầu Nhật Tân, Cầu Rồng, … Trong trình thi công mặt cầu chuẩn bị sẵn vị trí lắp đặt cột đèn, để tránh chiếm dụng diện tích, cột đèn thường đặt ụ cơng xon nhơ ngồi lan can cầu Trình tự thi công cột đèn chiếu sáng sau: - Vệ sinh vị trí lắp chân cột - Cẩu cột đèn gá lắp vào vị trí, chỉnh, đệm vữa siết bu lông liên kết - Luồn dây đấu nối điện ngầm chạy dọc hành lang với trạm điện - Hồn thiện, đóng điện đưa vào sử dụng Hình 4.18 Chân cột đèn chiếu sáng cầu 4.2 Tổ chức xây dựng cơng trình cầu 4.2.1 Đặc điểm cơng tác xây dựng cầu: Cơng trình cầu dù nhỏ hay lớn giữ vị trí quan trọng kế hoạch đầu tư ngành hay địa phương Trong q trình thi cơng, cơng trình thu hút nhiều quan tâm xã hội Công tác xây dựng cầu có đặc điểm sau đây: Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 152 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường - Địa bàn thi công phức tạp Nếu cầu nằm tuyến giao thơng chưa phát triển, địa hình khơng thuận lợi Nếu nằm tuyến hoạt động điều kiện phức tạp khía cạnh xã hội như: đảm bảo giao thông, trật tự xã hội, quản lý nhân lực, giải phóng mặt v.v - Khối lượng công việc bao gồm đào, đắp, vận chuyển xây lắp lớn, dẫn đến phải quản lý sử dụng nhân lực, vật tư nhiều số lượng, đa dạng chủng loại - Tính chất cơng việc mang tính phức tạp, tổng hợp, nặng nhọc nhiều hạng mục Vì vậy, sử dụng nhiều loại máy móc, trang thiết bị Vào thời gian cao điểm tiến độ, phải điều động lực lượng lao động mật độ lớn nhiều loại nghề - Điều kiện lao động khó khăn, nguy hiểm: hầu hết cơng việc ngồi trời, làm việc cao, sơng nước - Hầu hết hạng mục, công tác xây dựng mang tính kỹ thuật phức tạp Nhiều loại việc đòi hỏi quy trình cơng nghệ chặt chẽ công nghệ chế tạo dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công loại cọc ống, thi công đúc đẩy, đúc hẫng v.v Do vậy, yêu cầu đội ngũ công nhân phải tuyển chọn đào tạo có hệ thống - Thời gian thi công kéo dài, công việc phụ thuộc vào thời tiết theo mùa Mỗi cơng trình nhỏ thời gian vài tháng, cơng trình lớn vài năm sau lại lưu động cơng trình khác Do đặc điểm để đảm bảo trình xây dựng thông suốt, thuận lợi đạt mục tiêu là: chất lượng, tiến độ kinh tế, tồn cơng việc thi cơng phải thiết kế, lập kế hoạch gọi thiết kế tổ chức xây dựng trước tổ chức thực dự án Với u cầu quy mơ cơng trình, lực lượng sản xuất tập trung cao, điều kiện không thuận lợi, không chọn biện pháp thi công hợp lý, điều phối đạo không đồng chắn dẫn đến lãng phí thiệt hại Qua nhận thức ý nghĩa tác dụng công tác tổ chức xây dựng - Đặc biệt cơng tác thi cơng có ý nghĩa quan trọng cung cấp tư liệu cho nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình - quy phạm thiết kế thi cơng Vì vậy, với cơng trình quan trọng, tư liệu cần phải đưa vào lưu trữ quốc gia Cho nên có vấn đề phức tạp kỹ thuật cố xảy thi công phải hàng chục năm nghiên cứu, thực nghiệm tìm kết cấu hợp lý biện pháp khắc phục 4.2.2 Những yêu cầu công tác tổ chức xây dựng cầu: Phương châm ngành xây dựng nói chung là: chất lượng, tiến độ, kinh tế, hiệu an toàn, với phương châm việc tổ chức xây dựng cầu phải đáp ứng yêu cầu sau: - Chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch cụ thể, sát thực tế - Thi cơng thiết kế hình thức chất lượng - Sớm đưa cơng trình vào khai thác sử dụng - Tăng suất lao động, khai thác nhiều tiềm năng, giảm giá thành xây dựng - Đảm bảo an toàn Những yêu cầu thiết thực, để đảm bảo đầy đủ u cầu đó, cơng trình đòi hỏi đầu tư lớn tri thức tổ chức thực Các yêu cầu phải quán triệt giai đoạn công tác tổ chức xây dựng cầu Về mặt nhân sự, đội ngũ cán phải có kiến thức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cầu, ngày vấn đề kinh tế - kỹ thuật cặp phạm trù tách rời Mỗi cán kỹ thuật phải biết tổ chức thực công việc thiết kế, hợp lý an tồn có hiệu kinh tế 4.2.3 Ngun tắc tổ chức xây dựng cầu: Hoạt động tổ chức xây dựng cầu phải tuân theo nguyên tắc sau: - Hoạt động sản xuất tiến hành sở kế hoạch thống thơng suốt Thống chỗ nằm điều tiết chung Nhà nước, thống kế hoạch phát triển chung ngành, thống khâu nội dung kế hoạch Muốn thực kế hoạch phải thơng suốt, đầu tư nhiều tri thức liệu để đưa vào sản xuất không bị ách tắc nguyên nhân chủ quan, chủ động khắc phục khó khăn Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 153 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường khách quan - Sản xuất đều, liên tục, phối hợp đơn vị sở, sử dụng triệt để lực máy móc, thiết bị, nhân lực nguồn vốn - Đổi công nghệ thiết bị theo hướng cơng nghiệp hố sản xuất Nội dung cơng nghiệp hố xây dựng bao gồm: giới hố đồng cơng việc xây lắp, cơng xưởng hoá chế tạo cấu kiện, tự động hoá số khâu sản xuất chuyển giao công nghệ - Trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn vốn đầu tư kỹ thuật; nên phải cố gắng đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, khai thác khả đơn vị xây dựng - Hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phù hợp với khối lượng tính chất cơng trình  Hình thức thứ nhất: sản xuất theo dây chuyền Lực lượng tham gia thi công tổ chức thành đội chuyên nghiệp, đội thi công hạng mục loại công trường đồng thời tiến hành song song nhiều cơng việc, cơng việc trước hồn thành bàn giao cho đội sau làm tiếp cơng đoạn khác Hình thức gọi tổ chức thi cơng song song Tổ chức theo dây chuyền đảm bảo thi công nhanh chất lượng cao Điều kiện để thực khối lượng phải đủ lớn lực lượng thi cơng mạnh tổ chức cơng việc liên tục, không bị ngắt quãng, vật liệu thiết bị đảm bảo khác phải đáp ứng kịp thời  Hình thức thứ hai: Thi cơng chiếu hay gọi thi cơng tuần tự, tức tập trung lực lượng hoàn thành dứt điểm hạng mục từ hạng mục đầu đến hạng mục cuối theo bước biện pháp thi cơng Hình thức kéo dài tiến độ, công nhân không chuyên môn hố Nên phù hợp với cơng trình nhỏ, lực lượng thi cơng  Hình thức thứ ba: Là tổ chức hỗn hợp hai hình thức Cùng lúc có hai ba hạng mục tiến hành đơn vị sản xuất khác nhau, đơn vị đảm đương nhiều cơng đoạn Hình thức hay áp dụng thực tế tạo điều kiện cho người quản lý đối phó với biến động thực kế hoạch 4.2.4 Mục đích yêu cầu thiết kế tổ chức thi công (TK TCTC): - Hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng đơn vị trúng thầu thi công thực trước triển khai công việc xây dựng trường Đây nội dung phức tạp, cần có chuyên đề riêng để nghiên cứu, phạm vi môn học xây dựng cầu, nghiên cứu yêu cầu công việc thường nhật người kỹ sư để tổ chức xây dựng cơng trình cầu - u cầu cơng tác TKTC TC xác định trình tự thực tiến độ thi công hợp lý hạng mục, tồn cơng trình, thơng qua nội dung: tổ chức dây chuyên sản xuất phù hợp, chuẩn bị cho thi công cách đầy đủ, lập kế hoạch cụ thể sát thực tế - Mục đích công tác thiết kế tổ chức thi công sử dụng có hiệu nguồn lực: lao động, thiết bị, vật liệu tài để đạt mục đích thi cơng, là:  Thi cơng cơng trình thiết kế hình dạng chất lượng  Đạt hiệu kinh tế, giảm chi phí có lãi  An tồn lao động tuyệt đối  Đúng tiến độ đề sớm đưa cơng trình vào khai thác - Để thực nội dung TKTC TC cần bám sát hồ sơ thiết kế kỹ thuật biện pháp thi công đạo Vai trò TKTC TC dẫn kỹ thuật công nghệ thực hạng mục cơng trình vừa kế hoạch để tổ chức điều hành q trình thi cơng 4.2.5 Nội dung thiết kế tổ chức thi công: Nội dung thiết kế tổ chức thi cơng bao gồm hai nội dung cần phải thực lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công thiết kế thi công chi tiết, nội dung Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 154 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường hồ sơ sau: 4.2.5.1 Thiết kế tổ chức thi công (TKTC TC): - Tài liệu TKTC TC thiết kế biện pháp thi công hay gọi phương án thi cơng đạo Trên sở nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật phân tích kết cấu đồng thời vào trình độ cơng nghiệp có người ta đưa vài biện pháp khả thi móng, mố trụ kết cấu nhịp, sau so sánh chọn phương án khả thi lập thành biện pháp thi cơng Tài liệu thể hình thức vẽ kèm thuyết minh ngắn gọn, rõ ràng mơ tả trình tự cơng nghệ hạng mục Số liệu chủ yếu khối lượng chính, kết cấu hình thức sơ đồ Bản vẽ biện pháp tài liệu gốc làm sở cho nội dung TKTCXD - Thiết kế quy hoạch mặt cơng trường: Trên sở bình đồ khu vực cầu, vẽ biện pháp thi công, lập vẽ quy hoạch tổng thể mặt công trường Trên quy hoạch vạch rõ khu vực, vị trí khu hệ thống đường công vụ, đường tránh, vị trí đường cung cấp lượng cấp nước Bản quy hoạch mặt chưa thể chi tiết mà làm sở để giải phóng mặt để thiết kế bố trí cơng trường - Các kế hoạch thi công: Trên sở biện pháp đạo tổng mặt có, đồng thời với liệu lực lượng thi công tham gia xây dựng cơng trình, thống với kế hoạch mang tính pháp lệnh quan quản lý người ta xây dựng kế hoạch tiến độ gọi kế hoạch tổng tiến độ thi công Bản kế hoạch vạch trình tự tiến hành thi cơng hạng mục theo thời gian gọi tuyến thi công (ngày khởi cơng, ngày kết thúc, vị trí xuất phát, vị trí dừng hạng mục tồn cơng trình) Thời hạn thi cơng hạng mục cơng trình - Bản tổng tiến độ làm sở để định thời hạn thi công cơng trình Sau kế hoạch duyệt tiến độ trở thành tiêu mang tính pháp lý Trên sở tổng tiến độ xây dựng kế hoạch khai thác cấp phát vốn đầu tư, kế hoạch cung ứng vật tư Các kế hoạch thể dạng thuyết minh, biểu thống kê vẽ  Các kế hoạch sản xuất  Tiến độ thi công  Kế hoạch khai thác vốn  Kế hoạch cung ứng vật tư  Kế hoạch điều phối nhân lực, cán  Kế hoạch điều động xe máy, thiết bị  Biểu kế hoạch vận chuyển  Biểu kế hoạch cung cấp lượng (điện, ép ) 4.2.5.2 Thiết kế thi công chi tiết (TKTC): Để triển khai thi cơng, tài liệu thiết kế tổ chức xây dựng, cần tài liệu kỹ thuật cụ thể hố cơng đoạn kỹ thuật mục đích quy hoạch Tài liệu thiết kế gọi thiết kế thi công chi tiết (TKTC), bao gồm: - Bố trí mặt cơng trường Trên sở mặt quy hoạch giao, đối chiếu với thực địa thiết kế mặt chi tiết Đây tài liệu quan trọng ảnh hưởng đến suất tiến độ, đến an toàn sản xuất - Thiết kế cơng trình phụ: kho, bãi, xưởng, trạm bãi đúc cấu kiện v.v - Thiết kế thi cơng chi tiết hạng mục cơng trình kèm theo thiết kế kết cấu phụ trợ: Giàn giáo, ván khuôn, mũi dẫn, đường trượt, thiết bị tính tốn bổ trợ cho thi cơng - Thiết kế cung cấp điện, nước, ép - Hướng dẫn quy trình cơng nghệ thi cơng hạng mục có triển khai ứng dụng tiến khoa học - công nghệ Đối với công đoạn chế tạo bê tông cốt thép dự ứng lực thiết Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 155 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường phải có thiết kế cơng nghệ Nội dung thiết kế công nghệ phải thể hiện: sơ đồ công nghệ, trình tự thực hiện, biện pháp tiến hành bước trình bày dạng hướng dẫn kỹ thuật, thiết bị cần dùng, thông số kỹ thuật - Những thiết kế riêng để đảm bảo an tồn lao động, phòng cháy, chữa cháy, phòng lũ, thơng gió chiếu sáng Những cơng trình có sử dụng nổ phá phải lập hộ chiếu nổ mìn, thiết kế kho thuốc nổ 4.2.5.3 Tài liệu để thiết kế tổ chức xây dựng cầu: Căn để làm thiết kế tổ chức xây dựng đồ án thiết kế kỹ thuật, bình đồ khu vực, mặt cắt địa chất, chế độ thuỷ văn, tài liệu quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hành Ngoài cần điều tra bổ sung nội dung sau: a Địa hình: Bình đồ khu vực từ khảo sát đến thi cơng cơng trình biến đổi khơng đủ chi tiết để thiết kế bố trí mặt cần điều tra thực địa bổ sung trước thiết kế b Địa chất: Những cơng trình phụ tạm quan trọng bệ đúc dầm, trụ tạm phải khoan bổ sung mặt cắt địa chất hồ sơ kỹ thuật chưa thể c Chế độ dòng chảy: Thường thiết kế kỹ thuật định mực nước, cầu nhỏ có thiếu mực nước thi cơng Bởi cần tiến hành điều tra bổ sung mực nước thi công Điều tra bổ sung tốc độ dòng chảy Đối với sơng lớn cần có số liệu thông thuyền d Thời tiết: Ở nước ta chế độ mưa nắng vùng khác rõ rệt, cần điều tra chế độ nơi địa phương khu vực làm cầu làm rõ: nhiệt độ trung bình, lượng mưa phân bố tháng, hướng gió tốc độ gió để phục vụ cho cơng tác kế hoạch e Các điều tra khác: - Tình hình vận chuyển đến cơng trường, so sánh nên chọn phương án thuận lợi Khả khai thác vật liệu chỗ như: cát, đá, sỏi Khả cung ứng vật tư địa phương Nguồn điện nguồn nước, khả liên doanh hợp tác, khả sử dụng nhân lực địa phương v.v - Điều tra mặt xã hội để có phương án phù hợp cho tổ chức đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, cơng nhân, có phương án bảo vệ thích ứng kho tàng, thiết bị Tóm lại, TKTC TC khối lượng công việc lớn làm thường gặp khó khăn thiếu thơng tin, liệu, thiếu kinh nghiệm thực tế người thiết kế thường bị coi nhẹ thực không đầy đủ chi tiết Để cho công tác thiết kế tổ chức thi cơng thực có chất lượng cần thu thập đầy đủ số liệu 4.2.6 Kế hoạch, tiến độ thi công: Những tài liệu liên quan đến kế hoạch, tiến độ gồm: bảng tổng tiến độ lập cho tất hạng mục cơng trình, từ thời điểm xây dựng công trường thu dọn bàn giao cơng trình, bảng tiến độ thi cơng hạng mục riêng chi tiết hoá từ bảng tổng tiến độ bảng tiến độ phân kỳ cụ thể hoá cho năm, quý, tháng có đến hàng tuần Bản kế hoạch tiến độ thể dạng biểu đồ, bao gồm thông tin: nội dung công việc, ngày bắt đầu, ngày hồn thành, trình tự thực hiện, khối lượng số nhân lực, thiết bị cao Biểu đồ tiến độ trình bày cho cách trực quan, thời điểm người đạo người thực biết cơng trường tình trạng thi cơng Nhờ biểu đồ tiến độ người lãnh đạo thi cơng nghiên cứu tác động vào trình sản xuất rút ngắn thời gian, giảm bớt chi phí lao động máy móc, phối hợp phận cơng trường để hoạt động nhịp nhàng Dữ liệu để lập kế hoạch tiến độ là: Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 156 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường - Khối lượng lấy từ thiết kế kỹ thuật thiết kế thi công chi tiết - Biện pháp thi công - Năng lực máy móc, thiết bị nhân cơng đơn vị thi công - Khả cung ứng vật tư - Chế độ dòng chảy, tình hình thời tiết - Định mức thi cơng Ngồi cần tham khảo kinh nghiệm thi cơng cơng trình tương tự Để điều hành quản lý tiến độ thi công công trình, người ta thường sử dụng phương pháp sau đây: - Biểu tiến độ thi công theo sơ đồ ngang (GANTT) - Biểu đồ tiến độ theo lý trình kết cấu cơng trình (STATION) - Biểu tiến độ thi công theo sơ đồ mạng (PERT) 4.2.6.1 Lập biểu tiến độ thi công theo sơ đồ ngang: - Biểu tiến độ thi công lập dạng bảng biểu kiểu Bảng 4.1 Công việc xây lắp phân tích thành các hạng mục công việc liệt kê thành danh mục ghi cột Nội dung hạng mục mang tính độc lập tương đối, phụ thuộc vào mục đích bảng kế hoạch tổ chức thi công - Mỗi hạng mục theo hồ sơ thiết kế ta bóc tách khối lượng cơng tác với đơn vị tính tương ứng (ghi cột 4), dự kiến ngày bắt đầu công việc kết thúc công việc để ghi vào cột (5) (6), sau thể hình ảnh sơ đồ ngang để dễ quan sát, theo dõi trình thực phần thứ Biểu tiến độ Bảng 4.1 BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THI CÔNG Năm thực TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tháng/Quý thực Tuần/ngày thực (1) (2) (3) (4) (5) (6) … … Cộng Biểu đồ sử dụng nhân lực Biểu đồ sử dụng thiết bị - Cột lớn bên trái tiến độ thi công theo mốc thời gian Năm/Quý/Tháng/ Tuần/Ngày, mức độ chi tiết tùy thuộc vào yêu cầu thực tế bảng tổng tiến độ, hay kế hoạch thực hạng mục chi tiết cơng trình Ở phần khoảng thời gian hạng mục công việc thực ký hiệu nét đậm dóng thẳng với tên công việc danh mục công việc liên hệ với cột thời gian để biết thời điểm bắt đầu kết thúc công việc Thời điểm bắt đầu sớm thời điểm kết thúc muộn công việc trước cộng với thời gian chờ đợi kỹ thuật Chẳng hạn: thi công bệ cọc bắt đầu cơng tác đóng cọc kết thúc, lao lắp kết cấu nhịp bắt đầu bê tông trụ đạt 70% cường độ thiết kế v.v Thời điểm hoàn thành hạng mục cơng việc thời điểm tính theo lịch: Thời điểm bắt đầu + Thời gian cần thiết để hoàn thành hạng mục + Ngày nghỉ chế độ + Ngày nghỉ thời tiết + Dự phòng thời gian (nếu có) - Thời gian cần thiết để hồn thành hạng mục cơng việc xác định kinh nghiệm thi cơng tính tốn theo định mức thi cơng mà đơn vị có Để giảm thiểu công sức lập tiến độ, ngày người ta thường dùng phần mềm MS Project để quản lý tiến độ công Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 157 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường việc Đây phần mềm chuyên dụng quản lý tốt tiến độ tổng thể chi tiết hạng mục cơng việc (khuyến khích kỹ sư thi cơng học nắm rõ phần mềm này) - Biểu đồ sử dụng nhân lực thiết bị: Trên sở thời gian tiến độ thực công việc hạng mục số lượng nhân công, loại thiết bị cần thiết để thực theo biên chế, kết hợp công việc thực thời điểm để tính tổng số nhân lực thiết bị cần huy động khoảng thời gian cụ thể lập thành biểu đồ dạng hình thang để theo dõi quản lý nhân lực, thiết bị nhằm đạt mục đích, hiệu đề Biểu đồ nhân lực thiết bị hợp lý biểu đồ có quy luật tăng dần đến tiến độ giảm dần cuối dự án, để điều tiết tốt phải xây dựng lại tổ đội kế hoạch thi công hạng mục cách phù hợp để việc huy động nhân lực, thiết bị tối ưu - Ưu điểm: Loại biểu đồ ngang trực quan, dễ theo dõi dùng thường xuyên cơng trình xây dựng, khơng u cầu kỹ cao, dễ điều chỉnh trình vận hành - Nhược điểm:  Do biểu đồ dạng kéo dài nên không thuận tiện theo dõi tiến độ tổng thể dự án, để giải nhược điểm người ta lập tiến độ dạng lý trình cho phần tiến độ tổng thể  Thể tính ràng buộc hạng mục cơng việc chưa thực rõ ràng, gây khó cho người theo dõi quản lý 4.2.6.2 Lập biểu tiến độ thi cơng theo lý trình: Là dạng biểu đồ phản ánh tốc độ thi công hoạt động cơng trường chạy dọc theo lý trình sơ đồ bố trí cầu Hình 4.19 Bảng tiến độ theo lý trình Biểu đồ lập dạng bảng biểu kết hợp với vẽ tổng thể cầu với cột thời gian, thời điểm thi cơng theo đường gióng ngang, tiến trình thi cơng hạng mục theo đường kẻ chéo thể thời điểm bắt đầu kết thúc Cách lập biểu đồ theo lý trình thực chất sơ đồ lịch thay hạng mục cơng việc vẽ cơng trình nhằm thể trực quan dễ theo dõi Loại thường đặt Ban điều hành dự án để theo dõi tiến độ chung, tiến độ Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 158 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường thi công chi tiết hạng mục công việc lập riêng theo phương pháp sơ đồ ngang 4.2.6.3 Lập biểu đồ tiến độ thi công theo sơ đồ mạng: Sơ đồ mạng PERT (Program Evaluation and Review Technique) dạng mơ hình phản ánh mối liên hệ logic cơng đoạn, trình tự cơng nghệ tiến độ thực trình xây dựng PERT bao gồm nhiều vòng tròn liên hệ với mũi tên xếp theo trình tự định làm thành mạng lưới mơ tả q trình xây dựng Các vòng tròn thể số hiệu cơng việc tại, cơng việc trước đó, thời gian bắt đầu thời gian dự kiến bắt đầu muộn Các mũi tên thể liên hệ hạng mục công việc, thể thời gian cần thiết để thực hoàn thành thời gian dự trữ cho công việc Trên sở thời gian, tiến độ thực cơng việc chính, quan trọng thể đường mũi tên đậm mô tả đường găng hồn thành cơng trình để tập trung đạo bám sát mục tiêu đề Để tiện theo dõi người ta mô tả trực tiếp tên công việc cần thực biểu đồ (ví dụ hình 4.20) Hình 4.20 Bảng tiến độ theo sơ đồ mạng Thực kế hoạch theo biểu đồ mạng cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ vật tư, máy móc nguồn vốn Nếu mắt xích bị vỡ, đường găng khơng ý nghĩa việc sử dụng kế hoạch hình thức Việc lập đạo thi cơng theo sơ đồ mạng có ưu điểm tiện cho công tác điều hành sản xuất, việc xác định đường găng khâu toàn hoạt động cơng trình cần tập trung đạo để đảm bảo tiến độ rút ngắn tiến độ Có thể ứng dụng tiến cơng nghệ tin học vào lập kế hoạch điều hành sản xuất Tuy vậy, xây dựng cầu phương pháp chưa sử dụng rộng rãi lẽ: yêu cầu thực theo sơ đồ mạng chặt chẽ kế hoạch tiến độ Nếu công việc bị ách tắc vượt thời gian dự trữ phá vỡ phần toàn kế hoạch lập Trong yếu tố bất thường thi cơng cầu làm gián đoạn tiến độ lại dễ xảy Khó khăn xảy tất nhiên việc lập sử dụng kế hoạch theo sơ đồ ngang Vì vậy, đạo thực phải kịp thời phát khả bị vỡ kế hoạch để tìm biện pháp khắc phục kịp thời điều chỉnh cho sát với thực tế, nhằm đảm bảo sản xuất liên tục, hoạt động công trường đồng đảm bảo tiến độ 4.2.6.4 Các biểu tiến độ lập biểu đồ tiến độ thi công: a Biểu tiến độ sử dụng xe máy thiết bị: Để triển khai xây dựng cơng trình cầu kế hoạch tiến độ đề ra, dựa kế hoạch triển khai chi tiết hạng mục công trình cần chuẩn bị đầy đủ chủng loại, số lượng xe máy thiết bị phục vụ thi công Biểu đồ sử dụng xe máy lập theo sơ đồ ngang, thể rõ tên thiết bị, mã hiệu, công suất, số lượng thời gian huy động làm việc Một biểu tiến tiến độ xem hợp lý kế hoạch huy động giải thể xe máy, thiết bị thiết bị khả thi, đủ để thực hạng mục công việc, thời gian máy nghỉ ngắn số lần điều chuyển Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 159 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ mơn Cầu Đường Mẫu bảng biểu có dạng bảng 4.2 sau đây: Bảng 4.2 BIỂU SỬ DỤNG XE MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TT TT Danh mục Mã hiệu công suất máy Đơn vị Tiến độ thi công năm Số lượng Tháng 1 Cẩu bánh xích 60T C60T Cái Búa đóng cọc B290 Bộ … … … … … … b Biểu tiến độ sử dụng vật liệu chính: Để đảm bảo kế hoạch triển khai thi công hạng mục cơng trình khơng bị gián đoạn, cần phải chuẩn bị đủ khối lượng vật tư, vật liệu sẵn sàng để phục vụ thi công Xây dựng biểu đồ sử dụng vật liệu dựa kế hoạch thi công chi tiết hạng mục khối lượng bóc tách từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hồ sơ thiết kế vẽ thi công, đảm bảo không để cơng trình phải chờ đợi vật liệu thi cơng chuẩn bị kho bãi lớn để tập kết vật liệu Mẫu biểu sử dụng vật liệu tham khảo theo Bảng 4.3 Bảng 4.3 BIỂU SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHÍNH Năm … TT Vật liệu Quy cách Đơn vị Khối lượng Tháng … Xi măng PC40 Tấn 200 50 100 50 Thép Cây 32 Tấn 150 100 20 20 10 … … … … … … … … … 4.2.7 Tổ chức công trường xây dựng cầu: Tổ chức công trường gồm việc: - Chọn địa điểm làm công trường - Lập quy hoạch mặt cơng trường - Bố trí mặt cơng trường (thiết kế mặt bằng) - Xây dựng công trường 4.2.7.1 Chọn địa điểm lập quy hoạch mặt công trường: Cơng trường nằm hai bên bờ sông, thông thường cầu nhỏ cầu trung cơng trường tổ chức nằm phía, bờ bên bố trí mặt phụ - Vị trí cơng trường gần cầu tốt Đa số cầu nhỏ, cơng trường bố trí đầu cầu bên phía bờ đủ diện tích để bố trí Đối với cơng trường lớn khối lượng vận chuyển nhiều phải chọn vị trí thuận lợi cho giao thơng, đường làm để phục vụ vận chuyển - Khu đất chọn phải đủ diện tích bố trí hạng mục cơng trình phụ tạm - Chọn địa hình cao khơng bị úng lụt - Mặt tương đối phẳng phải san ủi (khái niệm phẳng phải hiểu khơng có gò, đồi, ruộng, đầm) - Diện tích phải đền bù, di dân, diện tích triệt phá trồng Trong thực tế chọn địa điểm đặt công trường cầu mà thoả mãn tất Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 160 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường điều kiện Người lập quy hoạch cần vận dụng linh hoạt điều kiện để khai thác tối đa yếu tố thuận lợi địa hình khu vực xây dựng cầu Trên mặt hoạch định khu vực cho phù hợp sơ tính tốn diện tích chiếm dụng a Khu vực sản xuất: Là khu vực cơng trường bố trí bãi đúc bãi lắp cấu kiện, đường trượt, bãi xếp cấu kiện, trạm trộn bê tông, xưởng kho bãi, bến Diện tích hạng mục thiết kế cụ thể tùy theo tình hình thực tế cơng trường Mặt thi cơng bố trí gần vị trí cầu thường vị trí đầu cầu Kho, bãi vật liệu tiện đường vận chuyển dây chuyền sản xuất, bố trí thiết bị cầu trục để bốc xếp cách thuận tiện b Khu vực hành chính: Nơi điều hành sản xuất liên hệ giao dịch Đối với công trường nhỏ bố trí mặt thi cơng Đối với cơng trình cầu lớn bố trí khu riêng gần với khu vực sản xuất tiện cho làm việc không ồn, không bụi c Khu vực sinh hoạt: Nơi ăn ở, nghỉ ngơi cán bộ, công nhân gia đình họ Vị trí phải chọn nơi thống, mát, có nguồn nước, khơng xa nơi làm việc Nếu bên bờ sơng bố trí phía thượng lưu Bảng 4.4 Định mức tham khảo nhà làm việc công trường Loại nhà Định mức Văn phòng (Nhân viên) Nhà Nhà bếp nhà ăn Câu lạc 4m2/người 3,5m2/người 1,2m2/người 0,25m2/người Diện tích dự kiến hai khu vực mục a b tham khảo định mức Bảng 4.4 Tổng diện tích dự kiến nhân với hệ số 4,0 ta có diện tích mặt cần thiết để bố trí cơng trường 4.2.7.2 Bố trí mặt công trường: Mặt công trường xây dựng cầu thể vẽ tỷ lệ: 1/200 1/500 thể hiện: a Bãi gia cơng dầm (đối với cầu thép): Bố trí đắp đầu cầu bãi gần đắp để lắp dầm đường trượt lao thẳng nhịp Kích thước bãi lắp theo vẽ cơng nghệ Cơng trình phụ trợ cho bãi lắp xưởng gia cơng dầm có mái che, láng vữa đặt số máy công cụ cần thiết Nếu dầm chế tạo xưởng ngồi cơng trình bố trí bãi lắp c Bãi lắp dầm (đối với cầu dàn thép): Nếu biện pháp thi cơng lao dọc phải bố trí bãi lắp đắp đầu cầu Dàn lắp xong hạ xuống đường trượt lao kéo nhịp Nền đắp phải đắp đến cao độ đá kê gối mố, đầm đến độ chặt cần thiết lắp đặt đường trượt Dàn lắp chồng nề dùng cần cẩu tự hành thông dụng để lắp Các cấu kiện dàn gia cơng phải bố trí xưởng nguội nhỏ để phục vụ cho chế sửa cấu kiện vận chuyển bị cong vênh Ngồi cơng trình phụ trợ gồm có: Xưởng chuẩn bị cho lắp ráp hong phơi sàng cát, tẩy mỡ xiết rà bu lông cường độ cao, bãi lắp cụm gồm có bãi phun cát bệ gá để lắp cụm cấu kiện rời c Bãi tập kết cấu kiện thép: Bãi tập kết bố trí cạnh đường vận chuyển tiện đưa vào xưởng gia công đến bãi chuẩn bị cần cẩu Những cấu kiện loại xếp với nhau, cấu kiện lắp trước xếp ngồi phía Những cấu kiện nặng đặt gần cần cẩu, cấu kiện nhẹ để xa Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 161 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường Cấu kiện xếp theo hàng, chừa lối 0,7m kê cao 0,25m để buộc cáp lấy cấu kiện Trên hình 4.21 ví dụ cách bố trí bãi lắp dàn thép Hình 4.21 Sơ đồ bố trí bãi lắp dàn thép đầu cầu - Bãi tập kết cấu kiện; - Bãi để mã; - Cần cẩu; - Xưởng chuẩn bị cát bulông; - Bãi lắp cụm dầm; - Bãi phun cát; - Thiết bị phun cát; - Bãi lắp; - Đường trượt d Bãi đúc dầm BTCT: Vị trí bãi phụ thuộc vào biện pháp lao lắp Nếu lao dọc sàng ngang cẩu lắp cần cẩu chạy cao độ mặt cầu vị trí bãi đúc dầm phải bố trí cho dầm từ bãi tập kết chuyển thẳng đường lao di chuyển thiết bị cẩu lắp Nếu phải chở cần cẩu chạy sàn đạo thấp cao độ mặt cầu bãi đúc phải bố trí bãi thấp có đường vận chuyển xuống bến với độ dốc đường sắt imax = 2% cho đường imax = 10% Cấu tạo bãi đúc thiết kế công nghệ mặt bãi đúc dầm bố trí cần cẩu chân dê cần cẩu long môn cho tầm hoạt động bao qt nhiều cơng đoạn từ lắp đặt cốt thép, ván khuôn đến việc xếp dầm vào bãi tập kết đưa dầm từ bãi tập kết lên thiết bị vận chuyển e Bãi tập kết cấu kiện: Gắn liền với bãi đúc bố trí nêu Nếu cấu kiện vận chuyển từ nơi khác đến khơng cần bãi đúc Những hạng mục ưu tiên bố trí trước mặt thi công, hạng mục khác phụ thuộc vào vị trí chúng để xếp f Trạm trộn bê tông: Là hạng mục quan trọng thứ hai cơng trường, vị trí phụ thuộc vào mặt bố trí kho xi măng bãi cốt liệu để chế tạo vữa, cốt liệu cân đong đổ trực tiếp vào máy trộn Ngoài vị trí phải chọn cho quãng đường vận chuyển vữa đến nơi cần cấp ngắn thuận tiện cho phương tiện vào lấy vữa, đặc biệt cấp vữa cho bãi đúc dầm Cấu tạo trạm trộn thiết kế theo hai sơ đồ Sơ đồ hình tháp sơ đồ đại lắp đặt cho trạm có cơng suất lớn thời gian hoạt động 10 năm Sơ đồ sử dụng phổ biến cho công trường sơ đồ hình bậc thang Thành phần trạm gồm phận hình 4.22 Thùng chứa gồm ba ngăn chứa cốt liệu thô, cát xi măng Vật liệu cấp vào thùng chứa băng tải cần cẩu Mỗi mẻ trộn cốt liệu xi măng cân đong qua thiết bị rót xuống gầu máy trộn Vữa trộn xong đổ phễu phân phối phễu trút xuống phương tiện vận chuyển Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 162 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường Trên công trường trạm trộn lắp đặt đơn giản hơn, thiết bị chủ yếu máy trộn, công việc khác làm thủ cơng phải bố trí bước nạp, trộn xả theo sơ đồ nguyên tắc Hình 4.22 Sơ đồ trạm trộn bê tơng hình bậc thang - Băng tải cốt liệu; - Thiết bị rót; - Thùng chứa; - Thiết bị cân đong; - Gầu nâng; - Đường trượt gầu; - Két nước; Máy trộn; - Đầu rót xi măng ép; 10 - Phễu phân phối vữa g Hệ thống kho, bãi: Nguyên tắc kho bảo quản đưa vật tư, nhận trực tiếp, cấp kịp thời, trung chuyển bảo vệ - Kho xi măng cần kín, có tường bao che, xi măng bao xếp bệ cao 0,5m lô xếp hai hàng châu đầu vào nhau, xếp cao không tầng bao Giữa lô để chừa lối 0,7m cách tường 0,7m Xi măng không lưu ba tháng kể từ xuất xưởng Những công trường lớn thường nhập xi măng rời chứa xilô - Bãi chứa cốt liệu: Cốt liệu tập kết công trường đánh thành đống riêng chủng loại Trên bãi chứa bố trí máy ủi loại nhỏ để phục vụ vun đống Tuỳ theo kích thước mặt mà bố trí bãi xếp theo hàng ngang bố trí theo hình vòng cung quanh trạm trộn Hệ thống kho khác bố trí theo điều kiện thực tế cơng trường Đặc biệt kho xăng dầu phải bố trí gọn vào góc cơng trường bãi tập kết xe máy h Hệ thống xưởng: Các xưởng có mái che, cao trang bị máy móc thiết bị cần thiết - Xưởng gia công cốt thép: Làm nhiệm vụ nắn, cắt, uốn cốt thép thường chế tạo cốt thép dự ứng lực, hàn khung cốt thép có vị trí gần bãi đúc dầm - Xưởng mộc: Gia công ván khuôn gỗ loại, sản xuất cấu kiện giàn giáo gỗ, xẻ ván Nên bố trí cạnh kho gỗ tròn - Xưởng khí: Nhiệm vụ sửa chữa trang thiết bị bảo dưỡng kỹ thuật máy móc cơng trường Vị trí theo mặt cụ thể công trường - Xưởng rèn: Nhiệm vụ cung cấp dụng cụ cầm tay sản xuất loại bu lông, đinh đỉa phục vụ thi công i Hệ thống trạm: Gồm trạm động lực cấp điện, ép cho phận sản xuất sinh hoạt, trạm nước cung cấp cho bãi đúc dầm bãi đúc cấu kiện BTCT k Hệ thống đường công vụ: Gồm hai hệ thống đường ô tô rộng rải cấp phối, tốc độ hạn chế 5km/h đường goòng rộng 2,5m độ dốc hạn chế 2% Ngồi ra, phải bố trí đường xuống bến để tiếp nhận vật liệu vận chuyển theo đường thuỷ, vận chuyển vật liệu cấu kiện, thiết bị sang cơng trường phụ vị trí trụ tạm Đối với cơng trình cầu nằm địa bàn thành phố, thị xã, mặt chật hẹp, lại có điều kiện thuận lợi vận chuyển, giao thơng Khi bố trí mặt cơng trường cần ý: Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 163 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường - Sử dụng bê tông tươi nhà máy gần đặt cấu kiện đúc sẵn cho nhà máy sản xuất - Bố trí xưởng sản xuất xưởng bê tông, xưởng mộc không thiết phải mặt cơng trường mà bố trí vị trí thuận tiện mặt chở bán thành phẩm đến công trường - Thuê gia công thuê mặt gia công chế tạo kết cấu thép - Thuê nhà cho công nhân Phối hợp kế hoạch “sử dụng vật tư” xác để hợp đồng đơn vị cung ứng vật tư vận chuyển đến sử dụng ngay, phải lưu kho, lưu bãi 4.2.7.3 Xây dựng mặt công trường: Trước chuyển quân đến công trường mới, mặt phải xây dựng xong phần lán trại, khu vực tập kết xe máy, thiết bị công việc xây dựng mặt tiến hành theo trình tự: - San ủi mặt bằng: Theo mặt quy hoạch cho san lấp, phát cây, dọn cỏ, tạo mặt theo khu vực định, làm đường hệ thống thoát nước - Xây dựng lán trại: Tuỳ theo thời hạn xây dựng cơng trình, mức độ kiên cố lán trại thiết kế cho phù hợp Nói chung lán trại xây cất từ tre, gỗ, lợp sử dụng nhiều lần Phương châm dựng nhanh, tận dụng vật liệu chỗ, chống chịu mưa nắng thời gian sử dụng Kinh nghiệm nên dùng khung nhà gỗ thép tháo lắp bu lông sử dụng nhiều lần, mái tận dụng vật liệu chỗ, tường dùng ván khuôn cũ tôn cũ Kết cấu lắp dựng nhanh, vận chuyển tiện giá thành rẻ - Xây dựng nhà kho thiết bị, vật tư Sau chuyển quân đến ổn định nơi ăn ở, tập trung lực lượng xây dựng nốt hạng mục khác công trường 4.2.8 Tổ chức bảo hộ lao động: 4.2.8.1 Tổ chức bảo hộ lao động thi công cầu: Công việc xây dựng cầu phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơng tác an tồn lao động công trường phải đặt lên hàng đầu, ngang hàng với Chất lượng tiến độ cơng trình Một đơn vị thi cơng chun nghiệp ln có mơt phân đảm bảo an tồn lao động độc lập, có nhiệm vụ thiết kế, tổ chức, triển khai giám sát hoạt động công việc công trường đảm bảo quy trình an tồn lao động Tổ chức có quyền cho tạm dừng thi cơng nhận thấy biện pháp thi cơng chưa đảm bảo an tồn tính mạng cơng nhân tài sản đơn vị 4.2.8.2 Một số vấn đề chung an toàn lao động thi công cầu: Trong thiết kế công trình phụ tạm ln phải tính đến phạm vi hoạt động cơng nhân có giải pháp an tồn phù hợp Ln ghi nhớ thiết kế giảm chấn cho hệ Các cơng trình chơn sâu cần phải có thiết kế chiếu sáng thơng gió hợp lý, giải pháp đảm bảo sức khỏe cho công nhân thi cơng cơng trình sử dụng cơng nghệ cao Nói chung, vấn đề an tồn lao động ln phải quan tâm hàng đầu, để xẩy tình rủi ro nguy hiểm 4.2.9 Bảo vệ môi trường: Mỗi dự án đầu tư xây dựng phải thực bước khảo sát đánh giá tác động môi trường, đưa nguy hại ảnh hưởng đến mơi trường sống xây dựng cơng trình Từ đưa giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến mơi trường Một số nội dung cần quan tâm xử lý trình xây dựng cầu như: - Cân nhắc việc chặt hạ xanh trình dọn dẹp mặt Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 164 Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường - Bảo vệ dòng sơng, khơng đổ thải bừa bãi làm nhiễm dòng sơng - Có biện pháp thu gom dầu loang từ thiết bị xe máy thi công để đưa nơi xử lý - Xử lý chất thải sinh hoạt - Xây dựng rào chắn ngăn cách bụi bẩn tiếng ồn với hộ dân sống lân cận, Nói chung, cơng tác bảo vệ mơi trường cần phải quan tâm tốt đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên định kỳ đo đạc thông số môi trường để kịp thời có giải pháp xử lý Các đơn vị nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối quy trình giải pháp thực để bảo vệ môi trường *) Tài liệu học tập: [1] Giáo trình thi cơng cầu - Tập 2, Thầy Chu Viết Bình (chủ biên), Nguyễn Mạnh, Nguyễn Văn Nhậm, Nhà xuất giao thông vận tải Hà Nội 2009 [2] Các tài liệu sưu tập từ báo cáo kinh nghiệm cơng trình cầu thực thông qua mạng internet *) Câu hỏi, tập, nội dung ôn tập thảo luận: Câu 1: Mục đích tác dụng lớp chống thấm mặt cầu Câu 2: Các loại vật liệu chống thấm mặt cầu đặc trưng thi công loại Câu 3: Nêu vai trò lớp bê tơng bảo vệ, vị trí lớp bê tơng bảo vệ, trường hợp không cần lớp bê tông bảo vệ Câu 4: Các loại khe co giãn, đặc trưng loại Câu 5: Biện pháp trình tự thi công khe co giãn trước sau thảm bê tơng nhựa mặt đường Câu 6: Trình tự thi công thảm nhựa mặt đường cầu Câu 7: Các phương pháp thoát nước cầu, nguyên tắc cấu tạo trình tự thi cơng Câu 8: Đặc điểm cấu tạo trình tự thi cơng hệ thống lan can, đèn chiếu sáng lề hành Câu 9: Đặc điểm yêu cầu công tác tổ chức xây dựng cầu Câu 10: Các hình thức tổ chức xây dựng cầu, đặc điểm phạm vị áp dụng hình thức Câu 11: Các biện pháp lập biểu đồ tiến độ, phân tích so sánh ưu nhược điểm biện pháp Câu 12: Chọn địa điểm nội dung lập quy hoạch mặt công trường Câu 13: Các hạng mục yêu cầu cần bố trí hợp lý mặt công trường Câu 14: Bảo hộ lao động vấn đề an tồn lao động thi cơng cầu Câu 15: Các nội dung cơng tác bảo vệ mơi trường thi cơng cơng trình cầu Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh 165 ... Đặc điểm công tác xây dựng cầu: 1 52 4 .2. 2 Những yêu cầu công tác tổ chức xây dựng cầu: 153 4 .2. 3 Nguyên tắc tổ chức xây dựng cầu: 153 4 .2. 4 Mục đích yêu cầu thiết kế tổ chức... 109 2. 6.1 Khái niệm: 109 2. 6 .2 Đúc chỗ cầu cầu dầm đà giáo cố định: 109 2. 6.3 Đúc chỗ kết cấu nhịp cầu vòm: 113 Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng. .. năm 20 09 Bài giảng xây dựng cầu F2 - Đặng Huy Khánh Khoa Xây dựng - Đại học Vinh Bộ môn Cầu Đường  Tài liệu tham khảo [1] Tính tốn thiết kế thi cơng cầu - Phạm Huy Chính - Nhà xuất Xây dựng - 20 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: Xây dựng cầu 2, Bài giảng: Xây dựng cầu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn