Giáo án hóa học 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:05

Giáo án hóa học 12: Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm Ban cơ bản. Tuần 25 (Từ 18/2/2019 đến 23/2/2019) Ngày soạn: 12/2/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 48 BÀI 27: NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất nhơm - Tính chất ứng dụng số hợp chất nhôm - Phương pháp sản xuất nhơm HS hiểu: ngun nhân tính khử mạnh nhơm nhơm chr có số oxi hố +3 hợp chất Kỹ Viêt phương trình phản ứng thể tính chất hóa học nhơm Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học - lực giải vấn đề: thông qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, Sơ đồ điện phân nóng chảy Al2O3 Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Kh«ng Dẫn vào Nhơm kim loại phổ biến đời sống, có nhiều ứng dụng quan trọng Vậy dựa vào tính chất để sử dụng nhơm vào mục đích khác nhau? Chúng ta tìm hiểu nhơm Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tìm hiểu ngun tố nhơm A NHƠM (Al = 27) GV y.c HS viết cấu hình electron I Vị trí bảng tuần hồn, cấu nhơm xác định vị trí ngun tố hình electron ngun tử Al (Z = 13) : 1s22s22p63s23p1 Ô 13, chu kỳ 3, Nhóm IIIA Cấu hình electron lớp ngồi cùng: 3s23p1 Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí nhơm II Tính chất vật lý GV y/c HS dựa vào hiểu biết Màu trắng bạc, t0nc 6600C, mềm, tham khảo SGK, nêu tính dễ dát mỏng, dễ kéo sợi chất vật lý nhôm Nhẹ, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt bảng tuần hồn Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học nhơm III Tính chất hố học Nhơm có electron lớp ngồi Tính khử mạnh => dễ dàng electron => có tính Al → Al3+ + 3e khử mạnh (chỉ sau kim loại kiềm Trong hợp chất, số oxi hố nhơm kiềm thổ) +3 Tác dụng với phi kim GV y/c HS viết phản ứng nhôm -Tác dụng với oxi với oxi 4Al + 3O2 → 2Al2O3 GV bổ sung: nhơm bền khơng - Tác dụng với halogen khí nhệt độ thường có màng oxit 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 mỏng bền bảo vệ Tác dụng với axit + GV: nhôm khử dễ dàng ion H a) Với axit HCl H2SO4 loãng axit HCl H2SO4 lỗng thành khí H2 GV y/c HS viết ptpư Al với axit VD: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 HCl H2SO4 loãng 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 b) Với axit HNO3 H2SO4 đặc GV: nhôm tác dụng mạnh với axit HNO3 H2SO4 đặc nóng, khử ion N+5 HNO3 S+6 10Al+36HNO3→10Al(NO3)3+ 3N2 + H2SO4 xuống mức oxi hoá thấp 18H2O GV y/c HS viết ptpư Al với axit 2Al + 6H2SO4đn→ Al2(SO4)3 + HNO3 H2SO4 đặc nóng 3SO2+6H2O Chú ý: nhơm thụ động HNO3 H2SO4 đặc nguội GV: nhiệt độ cao nhôm khử nhiều ion kim loại oxit gọi Tác dụng với oxit kim loại phản ứng nhiệt nhôm Phản ứng nhiệt nhôm: GV lấy ví dụ phản ứng nhơm với sắt (III) oxit 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe Al tác dụng với dung dịch muối kim loại yếu Nhôm tác dụng với nuớc nhiệt độ Tác dụng với dung dịch muối VD: 2Al + 3FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe thường, giải phóng khí hidro GV lưu ý: tạo thành màng Al(OH)3 Tác dụng với nước bảo vệ ngăn không cho nhôm tiếp xúc với nước nên phản ứng dừng lại 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 => phản ứng nhôm với nước coi không xảy GV : hidroxit nhơm có khả tan dung dịch kiềm : Tác dụng với dung dịch kiềm 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O => nhôm tan dung dịch kiềm 2Al+2NaOH+2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng phương pháp sản xuất nhôm IV Ứng dụng trạng thái tự nhiên GV y/c HS tham khảo SGK cho Ứng dụng biết ứng dụng nhôm SGK GV y/c HS tham khảo SGK nêu trạng thái tự nhiên kim loại kiềm Trạng thái tự nhiên SGK GV y/c HS nhắc lại nguyên tắc chung điều chế kim loại GV y/c HS cho biết phương pháp điều chế kim loại hoạt động mạnh HS: phương pháp điện phân nóng chảy GV y/c HS dựa vào kiến thức học viết phản ứng xảy điện cực điện phân nhơm oxit nóng chảy V Sản xuất nhơm Al3+ + 3e → Al Phương pháp: điện phân nóng chảy Nguyên liệu - quặng nhôm: boxit Al2O3 Điện phân nhơm oxit nóng chảy 2Al2O3 4Al + 3O2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại số tính chất quan trọng nhơm: từ cấu hình electron suy tính chất hố học đặc trưng tính khử mạnh, thể thơng qua phản ứng với phi kim axit oxit kim loại nước * Hướng dẫn nhà Học làm BT5, SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 26 (Từ 25/2/2019 đến 2/3/2019) Tiết 49 Ngày soạn: 21/2/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vị trí, cấu tạo ngun tử, tính chất nhơm, số hợp chất nhơm - Tính chất ứng dụng số hợp chất nhôm Kỹ - viêt phản ứng hóa học thể tính chất nhơm hợp chất - Giải tập nhôm Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .- lực giải vấn đề: thông qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, - Dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm - Hoá chất: HCl, Al2O3, AlCl3, NaOH, Al(OH)3 Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ 2HS lên bảng chữa BT5 BT8-SGK : GV chữa nhận xét cho điểm Dẫn vào Nhôm nguyên tố phổ biến có nhiều ứng dụng quan trọng thường gặp đời sống Vậy hợp chất nhômhợp chất quan có ứng dụng nào, tiếp tục tìm hiểu số hợp chất quan trọng nhôm Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tìm hiểu nhơm oxit GV y/c HS dựa vào hiểu biết tham khảo SGK, nêu tính chất vật lý nhơm oxit GV nêu thí nghiệm phản ứng nhơm oxit với HCl NaOH HS quan sát nhận xét GV y/c HS viết phản ứng dạng phân tử ion thu gọn GV y/c HS tham khảo SGK cho biết ứng dụng nhôm oxit B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM I Nhơm oxit Tính chất vật lý Chất rắn, màu trắng, khơng tan nước, t0nc > 20500C Tính chất hố học - Tính lưỡng tính Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Natri aluminat Al2O3 + 2OH → 2AlO2- + H2O Ứng dụng Hoạt động 2: Tìm hiểu nhơm hidroxit II Nhơm hidroxit GV y/c HS dựa vào hiểu biết Tính chất vật lý tham khảo SGK, nêu Chất rắn, màu trắng, kết tủa dạng keo tính chất vật lý nhơm hidroxit Tính chất hố học GV biểu diễn thí nghiệm phản ứng - Tính lưỡng tính nhôm hidroxit với HCl NaOH Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O HS quan sát nhận xét Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O GV y/c HS viết phản ứng dạng Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O phân tử ion thu gọn Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O GV bổ sung: Do có tính axit nên Al(OH)3  HAlO2.H2O: axit aluminic nhơm hidroxit có tên khác axit Al(OH)3 không tan dung dịch NH3 aluminic (bazơ yếu) CO2 (axit yếu) GV: Al(OH)3 bazơ không tan nên - Bị nhiệt phân bị nhiệt phân GV y/c HS viết phản ứng nhiệt 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O phân nhôm hidroxit Điều chế GV: Do nhơm hidroxit có tính axit yếu nên nhơm hidroxit điều AlCl3+3NH3 +3H2O → Al(OH)3+3NH4Cl chế cách cho muối nhôm tác Al3++ 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+ dụng với dung dịch amoniac hoặc: GV y/c HS viết phản ứng điều chế NaAlO2+CO2+2H2OAl(OH)3+NaHCO3 nhôm hidroxit dạng phân tử ion thu gọn AlO2- + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + HCO3- Hoạt động 3: Tìm hiểu nhơm sunfat II Nhơm sunfat Tính chất Tan nước toả nhiệt mạnh Ứng dụng Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O GV giới thiệu phèn chua: Phèn nhôm: M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (M+ Na+ K+ NH4+) GV y/c HS giải thích việc phèn chua làm nước đục Hoạt động 4: Tìm hiểu phương pháp nhận biết ion Al3+ dung dịch IV Nhận biết ion Al3+ dung dịch GV gợi ý để HS rút cách nhận Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch thí 3+ biết ion Al dung dịch nghiệm có kết tủa keo xuất lại tan chứng tỏ có ion Al3+ Al3+ + 3OH- → Al(OH)3  Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS làm BT1 SGK : (1) : 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2) : AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl (3) : Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (4) : NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 (5) : 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (6) : Điện phân nóng chảy: 2Al2O3 4Al + 3O2 BT4-SGK: Đáp án C BT7-SGK: Đáp án D * Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK GV hướng dẫn HS làm BT6 Tr.129: AlCl3 + NaOH → Al(OH)3  + NaCl (1) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (3) a) Trường hợp 1: NaOH thiếu -> xảy phản ứng 3: CMNaOH = 0.75M b) Trường hợp 2: NaOH dư phần > xảy phản ứng CMNaOH = 1.75M Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... ……/……/2019 NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất nhơm, số hợp chất nhơm - Tính chất ứng dụng số hợp chất nhôm Kỹ - viêt phản ứng hóa học. .. cho điểm Dẫn vào Nhôm nguyên tố phổ biến có nhiều ứng dụng quan trọng thường gặp đời sống Vậy hợp chất nhơm có hợp chất quan có ứng dụng nào, tiếp tục tìm hiểu số hợp chất quan trọng nhôm Tổ chức... khảo SGK cho biết ứng dụng nhôm oxit B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHƠM I Nhơm oxit Tính chất vật lý Chất rắn, màu trắng, không tan nước, t0nc > 20500C Tính chất hố học - Tính lưỡng tính Al2O3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án hóa học 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn