Giáo án hóa học 12 Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại

5 60 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:48

Giáo án hóa học 12: Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại. Giáo án hóa học 12: Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại. Giáo án hóa học 12: Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại. Giáo án hóa học 12: Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại. Tuần 21 (Từ 14/1/2019 đến 19/1/2019) Ngày soạn: 9/1/2019 Ngày dạy tiết đầu: …/…/2019 Tiết 40 BÀI 23: LUYỆN TẬP: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức nguyên tắc điều chế kim loại phương pháp điều chế kim loại Kỹ Rèn kỹ tính tốn lượng kim loại điều chế theo phương pháp đại lượng có liên quan Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ, chuẩn bị C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nhắc lại nguyên tắc phương pháp điều chế kim loại? Dẫn vào Ôn lại kiến thức điều chế kim loại, cách lựa chọn phương pháp điều chế kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết GV : nhắc lại nguyên tắc phương pháp điều chế kim loại, phương pháp áp dụng - Nguyên tắc : Khử ion kim loại thành kim loại ? nguyên tử kim loại HS trả lời - Các phương pháp : Nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân Phương pháp nhiệt luyện Phương pháp: dùng chất khử mạnh để GV: sử dụng kim loại kiềm kiềm thổ làm chất khử phải thực mơi trường khí trơ chân không GV lưu ý: kim loại sử dụng phải không tan nước GV: Điện phân q trình oxi hố khử xảy bề mặt điện cực nhờ tác dụng dòng điện chiều Bằng phương pháp điện phân, điều chế hầu hết kim loại, kể kim loại có tính khử mạnh điều chế nhiều phi kim, kể phi kim có tính oxi hoá mạnh Khi xác định phương pháp điều chế kim loại, phải dựa vào độ hoạt động kim loại: - KL mạnh => phương pháp điện phân nóng chảy => đưa dạng oxit, hidroxit muối clorua - KL TB Y => dùng phương pháp: + pp nhiệt luyện: đưa oxit + pp thủy luyện: đưa dd muối + pp điện phân dung dịch: đưa dd muối Hoạt động 2: Luyện tập GV y/c HS chữa BT SGK BT1 : Bằng phương pháp điều chế Ag từ AgNO3, điều chế Mg từ MgCl2? khử ion kim loại oxit Chất khử: CO, H2, C, kim loại mạnh Phương pháp thuỷ luyện Phương pháp: Dùng kim loại mạnh để khử ion kim loại yếu dung dịch => dùng để điều chế kim loại yếu Phương pháp điện phân * Điện phân nóng chảy - Điều chế kim loại hoạt động mạnh * Điện phân dung dịch - Điều chế kim loại có độ hoạt động trung bình yếu Định luật Faraday m= AIt nF - Công thức: F = 96500: số Faraday BT1: Ag kim loại hoạt động yếu => điều chế phương pháp nhiệt luyện, thuỷ luyện điện phân dung dịch - phương pháp nhiệt luyện: cô cạn dung dịch nhiệt phân AgNO3 t 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 - phương pháp thuỷ luyện: dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion Ag+ VD: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag - phương pháp điện phân dung dịch AgNO3: → 4Ag + O2 + 4AgNO3 + 2H2O  4HNO3 Mg kim loại hoạt động mạnh nên điều chế Mg cách cô cạn dung dịch MgCl2 điện phân nóng chảy dpnc → Mg+ Cl2 MgCl2  BT2: a) ptpư: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag b) Khối lượng AgNO3 có 250g dpdd BT2: Ngâm vật đồng có khối lượng 10gam 250 gam dung dịch AgNO3 4% Khi lấy vật khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 17% a) Viết phương trình hố học phản ứng cho biết vai trò chất tham gia phản ứng b) Xác định khối lượng vật sau phản ứng BT3: Khử hoàn toàn 23,2 gam oxit kim loại cần dùng 8,96 lit khí H2 (đktc) Xác định kim loại? 250.4 dung dịch là: 100 = 10 gam Khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng: 10.17% = 1,7 gam Số mol AgNO3 pứ: 1,7/170 = 0,01 mol Theo phương trình: số mol Cu tan sau phản ứng = 1/2nAg pứ = 0,005mol Khối lượng vật sau phản ứng: 10 + 108.0,01 – 64.0,005 = 10,76 gam BT3: MxOy + yH2 → xM + yH2O (1) 8,96 nH2 = 22,4 = 0,4 mol Theo (1): nMxOy = nH2/y = 0,4/y  23,2 = (Mx + 16y).0,4/y x  42 = M y x Nghiệm phù hợp: y = 3/4; M = 56(Fe) BT4: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, phản ứng kết thúc thu 5,376 lit H2 (đktc) Xác định M CT oxit: Fe3O4 BT4: Gọi hoá trị M n 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 (1) 5,376 nH2 = 22,4 = 0,24 mol 0,24.2 0,48 n H = = n n Theo (1): nM = n mol 9,6n 0,48 => 9,6 = n M => M = 0,48 = 20n BT5: Điện phân nóng chảy muối n = 2, M Ca clorua kim loại M Ở catot thu Nghiệm phù hợp: đpnc → 2M + nCl2 gam kim loại anot có 3,36 lit khí BT5: 2MCln  (đktc) thoát Xác định muối clorua 3,36 nCl2 = 22,4 = 0,15mol Theo phản ứng: nM = 2/n.nCl2 = 0,3/n  = M.0,3/n  M = 20n Nghiệm phù hợp: n = 2,M Ca Củng cố hướng dẫn nhà Các phương pháp điều chế kim loại: tiến hành đối tượng áp dụng Chú ý lựa chọn phương pháp điều chế kim loại: xác định độ mạnh yếu kim loại, xác định loại hợp chất kim loại • Hướng dẫn nhà Học làm tập SGK, đồng thời làm thêm số tập điều chế kim loại: Bài tập phương pháp nhiệt luyện: áp dụng bảo toàn khối lượng Bài 1: BT4 – SGK (Tr.98) Dùng khí CO để khử 1,2 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 thu 0,88 gam hỗn hợp rắn Thể tích CO2 thu được(đktc) bao nhiêu? ĐS: 448 ml Bài 2: Cho luồng CO qua ống sứ đựng 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 đun nóng Khí sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo gam kết tủa Khối lượng chất rắn thu là: ĐS: 4,36 gam Bài tập phương pháp thuỷ luyện: áp dụng pp tăng giảm khối lượng Bài 1: Ngâm đinh sắt nặng gam dung dịch CuSO Sau thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khơ, cân lại thấy nặng 4,2857 gam Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng ĐS: 1,9999 gam Bài 2: Nhúng nhôm vào dung dịch CuSO sau thời gian lấy nhôm khỏi dung dịch thấy khối lượng nhơm tăng 1,38 gam Tính khối lượng Al phản ứng ĐS: x = 0,02 => mAl = 0,54 gam Bài 3: Nhúng sắt nặng gam vào 500ml dung dịch CuSO 2M Sau thời gian, lấy sắt cân lại thấy nặng 8,8 gam Coi thể tích dung dịch không thay đổi Xác định nồng độ dung dịch CuSO4 sau phản ứng Bài tập phương pháp điện phân Bài 1: BT5 – SGK (Tr.98) Bài 2: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 2M với điện cực trơ với dòng điện 3A 32 phút 10 giây Tính nồng độ dung dịch CuSO4 sau điện phân ĐS: CM = 0,17M Bài 3: Điện phân NaCl nóng chảy với cường độ dòng điện 1,93A thời gian phút 40 giây thu 0,1472 gam Na Tính hiệu suất phản ứng điện phân Bài 4: BT5 – SGK (Tr.103) Bài 5: Điện phân muối MCln với điện cực trơ Khi thu 16 gam kim loại M catot đòng thời có 5,6 lit khí Cl2 (đktc) bay anot Xác định M Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... phân, điều chế hầu hết kim loại, kể kim loại có tính khử mạnh điều chế nhiều phi kim, kể phi kim có tính oxi hố mạnh Khi xác định phương pháp điều chế kim loại, phải dựa vào độ hoạt động kim loại: ... pháp điều chế kim loại: tiến hành đối tượng áp dụng Chú ý lựa chọn phương pháp điều chế kim loại: xác định độ mạnh yếu kim loại, xác định loại hợp chất kim loại • Hướng dẫn nhà Học làm tập SGK,... MgCl2? khử ion kim loại oxit Chất khử: CO, H2, C, kim loại mạnh Phương pháp thuỷ luyện Phương pháp: Dùng kim loại mạnh để khử ion kim loại yếu dung dịch => dùng để điều chế kim loại yếu Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại, Giáo án hóa học 12 Bài 23 Luyện tập điều chế kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn