Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học

21 95 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:12

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học I ĐẶT VẤN ĐÊ Sinh thời, Bác Hồ coi công tác thiếu niên nhi đồng nghiệp đào tạo lớp người cho đất nước Bác nói: “Ngày chúng nhi đồng, năm sau chúng cơng dân, cán Vì vậy, Chính phủ, đồn thể tất đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng….” Quan điểm khoa học Bác rõ qua gợi ý phương pháp giáo dục trẻ em cho em: “ Học mà chơi, chơi mà học” Người khẳng định, giáo dục thiếu nhi khoa học, nghệ thuật Chính Người mong muốn tâm hồn sáng, hồn nhiên em có ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên lớp người phát triển toàn diện Trong trường Tiểu học, em tiếp cận kiến thức tự nhiên, xã hội, học tập, vui chơi đặc biệt tham gia hoạt động để phát triển đức, trí, thể, mỹ Từ đó, em hồn thiện dần nhân cách, biết tự chủ, tự tin làm chủ sống Qua thực tế làm Tổng phụ trách Đội, nhận việc tổ chức tốt tiết sinh hoạt Đội quan trọng Thông qua tiết sinh hoạt Đội, em khám phá tri thức cách sơi nổi, dễ dàng, thiết thực, góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên, tạo mối quan hệ giao lưu thành viên chi đội, tập thể chi đội với Từ hình thành đội viên, thiếu nhi khả ứng xử trước tình huống, chủ động nhanh nhẹn hoạt bát giao tiếp, bồi dưỡng tình cảm tương thân tương ái, niềm tự hào dân tộc, ý thức thực theo pháp luật, trở thành thiếu niên “Văn minh lịch”, “Chủ nhân đất nước” Trong thực tế việc tổ chức hoạt động Đội trường Tiểu học Tiên Cát thấy để đạt yêu cầu giáo dục hoạt động lên lớp thực tốt nhiệm vụ người đội viên cho học sinh với lứa tuổi Tiểu học trách nhiệm to lớn Nó đòi hỏi người Tổng phụ trách Đội phải biết liên tục tìm tòi, học hỏi sở lý luận với kinh nghiệm thực tế đúc rút qua trình làm việc từ việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm… hoạt động cuả chi đội, lớp nhi đồng đạt kết cao Từ thực tế chất lượng giáo dục hoạt động lên lớp Trường Tiểu học Tiên Cát thành phố Viêt Trì tỉnh Phú Thọ có bước phát triển quy mô số lượng chất lượng Tuy nhiên, tồn tại: số phụ trách chi đội chưa nhận thức đắn vai trò, trách nhiệm cũng tầm quan trọng sinh hoạt Đội với việc giáo dục học sinh coi cơng việc Tổng phụ trách Đội Bên cạnh suy nghĩ hạn chế số phụ trách chi đội sinh hoạt chi đội không quan trọng bằng việc học tập mơn văn hố Chính số năm gần chi đội hoạt động chưa thực hiệu Từ lý trên, tơi thấy rằng cần phải có biện pháp tổ chức tiết sinh hoạt Đội cách phong phú có khoa học, có chủ đề rõ ràng theo thời gian phù hợp với nội dung trọng tâm nhằm giúp cá nhân đội viên phát huy vai trò mình, qua giáo dục tồn diện cho em Muốn vậy, phải có gắn kết giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đồng thời phụ trách chi đội (PTCĐ), Ban huy chi đội (BCHCĐ) giáo viên - Tổng phụ trách Đội (GV-TPT) để thống nội dung, triển khai đồng tới tất chi đội Và cuối cùng, đưa sáng kiến: “Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đội liên đội Tiểu học Tiên Cát” Hy vọng với sáng kiến góp phần vào việc tháo gỡ lúng túng băn khoăn nhiều đồng chí PTCĐ để xây dựng sinh hoạt Đội thực vui vẻ, có hiệu II GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ Cơ sở lý luận 1.1 Người phụ trách Đội Trong trường Tiểu học người phân công phụ trách công tác Đội GV-TPT Đội PTCĐ (GVCN) Đây đội phụ trách hoạt động Đội có vị trí, có vai trò nhiệm vụ vơ quan trọng hệ thống giáo dục, làm xoay chuyển tình hình cơng tác Đội Hoạt động Đội sơi nổi, hiệu hay không phụ thuộc vào phẩm chất, lực tinh thần trách nhiệm cán phụ trách Có thể nói, yếu tố cốt lõi định hiệu hoạt động giáo dục đội viên nhi đồng, thể rõ vai trò cán phụ trách Đội Phụ trách đội nhà giáo dục, đồng thời người anh, chị, người bạn tin cậy, thân thiết em Trước hết, người cán phụ trách phải nắm vững đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước để phối hợp với nhà trường, gia đình xã hội giáo dục em trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt mà mục tiêu trước mắt giúp em trở thành Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Là nhà giáo dục, phụ trách đội thực chức trách người giáo viên thông qua việc dạy học phù hợp với hoạt động giáo dục, gần gũi thương yêu em người cha, người mẹ, giúp đỡ em mặt tinh thần Đồi với cơng tác Đội, tính chất định người phụ trách thực rõ nét lẽ: Các em nhỏ, chưa có kinh nghiệm sống, học tập, rèn luyện, nhận thức cảm tính lớn nhận thức lý tính, đời sống tình cảm phong phú Vì vậy, em cần hướng dẫn, định hướng người cán phụ trách Vấn đề đặt là: Người cán phụ trách phải có trình độ, lực tổ chức lãnh đạo giỏi, phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ, kế hoạch công tác khoa học nghệ thuật để tiếp cận với đối tượng động viên lực lượng khác tham gia vào việc chăm sóc giáo dục em Vị trí, vai trò người cán phụ trách đội thể thơng qua mối quan hệ: Là nhân vật trung tâm cơng tác Đội ngồi nhà trường Người phụ trách cầu nối Đoàn với Đội, nhà trường, gia đình xã hội Vì thế, người phụ trách có vị trí đặc biệt khâu: Dạy chữ, dạy nghề dạy người 1.2 Giáo viên - Tổng phụ trách Đối với nhà trường, TPT Đội có chức bản, chức người cán phụ trách chức người giáo viên Là người cán phụ trách đội, TPT Đội người quản lý, đạo, lãnh đạo liên đội thông qua BCH liên, chi đội phụ trách chi đội Ngoài ra, TPT Đội phải tổ chức hướng dẫn tồn diện hoạt động cụ thể liên, chi đội Là người giáo viên, TPT Đội trực tiếp tham gia giảng dạy cung cấp cho học sinh kiến thức theo nội dung chương trình quy định theo chuyên mơn Nhiệm vụ người TPT Đội tổ chức giáo dục thiếu niên thực theo điều Bác Hồ dạy để em trở thành ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cơng dân tốt mà mục tiêu trước mắt trở thành người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh Từ mà TPT Đội có nhiệm vụ là: - TPT Đội với tập thể phụ trách lựa chọn, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán phụ trách chi đội, Ban huy chi, liên đội - Chỉ đạo toàn diện hoạt động Đội sở phát huy tốt vai trò tự quản đội viên - Tham mưu phối hợp với tổ chức Đồn, quyền, ban ngành đồn thể lực lượng giáo dục trường làm tốt cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi - Không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, sức tìm tòi suy nghĩ, học hỏi sáng tạo hình thức, biện pháp đạo hoạt động đội 1.3 Giáo viên chủ nhiệm (Phụ trách chi đội) Trong trường Tiểu học, PTCĐ GVCN, lúc phải đảm nhận cơng việc: Giảng dạy làm PTCĐ Ngồi nhiệm vụ giảng dạy theo phân công nhà trường, PTCĐ phải trực tiếp tổ chức, giáo dục em tồn chi đội gắn bó với thành tập thể vững mạnh Do trách nhiệm, khối lượng công việc, thời gian hoạt động nặng nề đòi hỏi PTCĐ (GVCN) phải cố gắng, có lực phẩm chất đạo đức hồn thành tốt nhiệm vụ Điều đòi hỏi nhà trường phải có kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng PTCĐ tinh thần lẫn vật chất để động viên họ hoạt động, làm tốt công việc giao 1.4 Tiết sinh hoạt chi đội Tiết sinh hoạt đội loại hình hoạt động tập thể học sinh thực tùy theo liên đội (có thể lần/tháng lần/tháng) cố vấn, hướng dẫn TPT PTCĐ thông qua BCH chi đội người điều hành Tiết sinh hoạt chi đội khơi dậy cho học sinh tính tích cực, chủ động, có trách nhiệm với thân tập thể, rèn luyện kỹ giao tiếp ứng xử, có lối sống lành mạnh, có niềm tự hào truyền thống dân tộc, tự thêm tin yêu gắn bó với tổ chức Đội 1.4.1 Khái niệm sinh hoạt chi đội Sinh hoạt chi đội mặt hoạt động Đội nhằm thông báo, thảo luận vấn đề có liên quan đến tổ chức Đội đội viên chi đội 1.4.2 Mục tiêu của sinh hoạt chi đợi - Giáo dục tồn diện cho đội viên - Đánh giá việc rèn luyện đội viên tập thể Đội - Duy trì nề nếp tổ chức Đội, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh (Thực tốt Điều lệ, Nghi thức Đội) - Cung cấp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lĩnh vực - Đề nhiệm vụ, hành động chi đội thời gian tới 1.4.3 Chi đội có các loại hình sinh hoạt sau: - Sinh hoạt thường kỳ: Là buổi sinh hoạt quy định khoảng thời gian định (Tháng, tuần, …) - Sinh hoạt theo chủ điểm: Là buổi sinh hoạt tổ chức kiện đất nước, địa phương - Sinh hoạt theo chuyên đề: Là buổi sinh hoạt quy định theo kế hoạch tháng năm nhằm giải vấn đề lớn đội viên quan tâm - Sinh hoạt đột xuất: Là buổi sinh hoạt nhằm giải việc đột xuất khơng nằm kế hoạch, thường mang tính thời sự, vụ việc 1.4.4 Quy trình sinh hoạt chi đợi Mỗi loại hình sinh hoạt nhằm giải mục tiêu khác nhau, nhiên có tiến trình chung, kết cấu thành bước bản: Bước 1: Ổn định tổ chức + Đón tiếp thành viên đến dự, sắp xếp chỗ ngồi + Thực số hoạt động tạo khơng khí: Bài hát, trò chơi + Chào cờ theo Nghi thức Đội Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bước 2: Diễn biến nội dung + kết đánh giá công tác thực buổi sinh lần trước, nhiệm vụ phát sinh theo chương trình liên, chi đội + Phổ biến nhiệm vụ, hành động chi đội Mỗi buổi sinh hoạt phải đưa hành động cụ thể theo chủ đề sinh hoạt, ví dụ: Với chủ Đề “Bác Hồ chúng em”, hành động chi đội : Mỗi đội viên thuộc hát, thơ Bác, có ảnh Bác Hồ cặp sách, v v + Đội viên thảo luận, đóng góp cho việc thực nhiệm vụ, hành động + Đại biểu phát biểu (Nếu có) Phụ trách chi đội phát biểu + Thống biện pháp thực nhiệm vụ, hành động Bước 3: Kết thúc: + Tóm tắt nội dung + Thơng báo chuẩn bị cho sinh hoạt lần sau 1.5 Mối quan hệ giữa Tổng phụ trách với phụ trách chi đội và ban chỉ huy chi đội việc xây dựng tiết sinh hoạt chi đội Một tiết sinh hoạt chi đội muốn mang lại hiệu cao phải có phối hợp chặt chẽ PTCĐ BCHCĐ TPT PTCĐ hướng dẫn BCHCĐ để điều hành tiết sinh hoạt, giúp xây dựng hệ thống kế hoạch sinh hoạt Đội cho tháng theo chủ điểm GVCN người trực tiếp quản lý lớp, gần gũi hiểu tâm lý, lực học sinh, có điều kiện để quan sát, uốn nắn thường xuyên với đội viên chi đội Sự kết hợp TPT Đội GVCN góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo hứng thú, niềm say mê cho đội viên Thực trạng của tiết sinh hoạt chi đội 2.1 Nhận thức của Tổng phụ trách và phụ trách chi đội tiết sinh hoạt chi đội Liên đội Tiểu học Tiên Cát năm học 2015-2016 có 203 Đội viên, chia thành 13 chi đội Qua năm làm Tổng phụ trách Đội, tiếp xúc với đội ngũ GVCN, nhận thấy thực tế tiết sinh hoạt chi đội nhà trường nhiều hạn chế, hoạt động chưa phong phú - Cụ thể: Các tiết sinh hoạt chi đội cũng tiến hành hàng tháng theo kế hoạch mà TPT Đội Ban huy liên đội đề ra, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, hình thức chưa hợp lý, bên cạnh việc thực tiết sinh hoạt Đội không đồng thời gian chi đội dẫn đến hiệu chưa cao, khó quản lý cho TPT Đội - Thời gian thực sinh hoat đội có 35 phút nên ‘ôm đồm’ nhiều yêu cầu Chưa có phòng riêng cho sinh hoạt Đội nên việc tổ chức lớp học chưa tạo hứng thú cho học sinh khơng phải tiết dạy học môn Và cuối tiết 35 phút GVCN lớp lại phải đầu tư nhiều công sức so với tiết dạy bình thường - Kinh nghiệm PTCĐ BCHCĐ thiếu việc sinh hoạt Đội chưa trang bị kỹ tương ứng Trong đó, đội ngũ GVCN nhà trường nhiệt tình, có lực chun mơn, có kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm nhiều năm liền TPT Đội, PTCĐ nhận thức rõ tầm quan trọng tiết sinh hoạt Đội quan trọng bổ ích Tuy nhiên điều số giáo viên cũng gặp khơng khó khăn hướng dẫn học sinh thực tiết sinh hoạt Đội 2.2 Nhận thức của tập thể đội viên tiết sinh hoạt chi đội Đội ngũ cán Đội chi đội có đủ có đủ em, có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng Các em ngoan, làm việc có tinh thần trách nhiệm, có chủ động sáng tạo Tuy nhiên, số tập trung số chi đội mạnh, GVCN có thời gian quan tâm, đầu tư 5A, 5B, 4A, 4B Còn lại, cán đội số chi đội e dè, nhút nhát, thiếu tự tin, làm việc theo kiểu bảo chỗ làm chỗ chi đội 5C, 4D Các tiết sinh hoạt Đội cũng em triển khai đặn theo thời khóa biểu hiệu chưa cao Nội dung chủ yếu hát theo chủ điểm đơn điệu, nhàm chán Theo mà kiểm tra sổ cơng tác chi đội, nhiều đội viên ghi Có chi đội nhầm ghi sang sinh hoạt lớp với phần kiểm điểm tỉ mỉ, chi tiết mà phần sinh hoạt theo chủ điểm Có chi đội ghi chép ngắn, 4-5 dòng khơng có nội dung Hoặc có em ghi phần sinh hoạt ngoại khóa liên đội tổ chức theo đợt thi đua Thậm chí có em ghi nội dung mà chi đội phân công tự quản cờ vào Như em nhận thức tiết sinh hoạt Đội chưa rõ ràng, chí nhầm lẫn 2.3 Phiếu điều tra tiết sinh hoạt chi đội Từ thực tế nhận thức giáo viên học sinh sinh hoạt chi đội vậy, định tiến hành làm số điều tra hai chi đội 5A 4A Kết điều tra sau: Nội dung điều tra 5A 4A 33 học sinh 43 học sinh Lớp em có thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đội khơng? a Có 29 38 b Không c Không biết 0 Tiết sinh hoạt Đội lớp em thường có nội dung gì? a Nhận xét, đánh giá, phê bình bạn có ý thức kỷ luật 32 30 yếu tuần? b Sinh hoạt theo chủ điểm 0 c Cả a b a Thoải mái chơi, khơng phải học 18 26 b Khó chịu phải nghe giáo nhắc nhở c Bình thường 11 12 Sau tiết sinh hoạt Đội, em có cảm giác nào? Qua bảng điều tra với học sinh, nhận thấy em đa phần nói có sinh hoạt Đội tơi hiểu rằng ‘có’ chưa hồn thiện, chưa đầy đủ, chưa yêu cầu tiết sinh hoạt Đội Do vậy, số học sinh khó chịu thờ với sinh hoạt Đội phổ biến Hiệu sinh hoạt chưa đạt yêu cầu Từ thực tế vậy, thấy cần phải có kết hợp đồng GVCN, TPT Đội BCHCĐ để đổi xây dựng tiết sinh hoạt Đội cho đặc trưng nghĩa tiết sinh hoạt Đội Điều thử nghiệm thực hai chi đội 5A 4A với đồng chí GVCN Nguyễn Thị Hồng Phượng (5A) Phạm Thị Sen (4A) Biện pháp nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt chi đội Muốn tổ chức thành công tiết sinh hoạt Đội, điều phải có BCH chi đội vững mạnh, đặc biệt em điều khiển tiết sinh hoạt phải người nắm chắc nội dung chương trình hoạt động Đội, mạnh dạn, tự tin có kỹ tương ứng : Thuyết trình, xử lý tình Để có buổi sinh hoạt chi đội hiệu lại vui vẻ, thoải mái, phù hợp với tâm lý đội viên đòi hỏi phụ trách Đội (TPT PTCĐ) phải phối hợp chặt chẽ với việc xây dựng nội dung, chương trình tiết sinh hoạt Đội Như để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt chi đội thực biện pháp sau : 3.1 Cụ thể hóa chương trình cơng tác Đợi năm học theo đợt, theo chủ điểm kết hợp với chương trình cơng tác Đội năm học để xác định nội dung sinh hoạt chi đợi 3.1.1 Cụ thể hóa chương trình cơng tác Đội năm học theo đợt, theo chủ điểm Sau nhận chương trình cơng tác đội từ Hội đồng Đội Thành phố triển khai, xây dựng chương trình hoạt động theo đợt với chủ điểm khác nhau, cụ thể là: - Đợt 1: Từ 5/9 đến 15/10 với chủ điểm: “ Tự hào Thành phố yêu dấu” - Đợt 2: Từ 16/10 đến 20/11 với chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô” - Đợt 3: Từ 21/11 đến hết kỳ I với chủ điểm: “Rạng rỡ hoa chiến công” - Đợt 4: Từ đầu kỳ II đến 26/3 với chủ điểm: “85 mùa hoa dâng Đảng” - Đợt 5: Từ 26/3 đến 31/5 với chủ điểm: “Tự hào cháu ngoan Bác HồChủ nhân tương lai” 3.1.2 Chương trình Cơng tác Đội năm học Chương trình cơng tác Đội (Hoạt động theo chương trình, nội dung) Chương trình 1: Tiếp bước cha anh Chương trình gồm hoạt động: - Hoạt động 1: Giáo dục truyền thống (rèn luyện cho học sinh truyền thống dân tộc) - Hoạt động 2: Giáo dục đạo đức nếp sống (rèn luyện nếp sống người đội viên ý thức chấp hành pháp luật) Chương trình 2: Học tốt chăm ngoan Chương trình gồm hoạt động: - Hoạt động 3: Thi đua học tập - Vượt khó học tốt - Tìm hiểu khoa học (rèn luyện cho đội viên ý thức học tập, khát khao khám phá khoa học) Chương trình Vui khỏe, đồn kết – Vì sống bình n - Hoạt động 4: Thiếu nhi vui khỏe (rèn luyện cho học sinh đời sống tinh thần lành mạnh, nâng cao thể chất) 10 - Hoạt động 5: Khăn hồng tình nguyện (giáo dục cho em tình cảm yêu thương tinh thần tương thân tương ái…) - Hoạt động 6: Vì sống bình yên ( giáo dục cac em ý thức tiết kiệm, bảo vệ mơi trường, phòng chống tệ nạn xã hội…) Chương trình 4: Xây dựng Đội vững mạnh Chương trình gồm hoạt động: - Hoạt động 7: Chương trình rèn luyện đội viên (giáo dục cho em ý thức tự rèn luyện theo tiêu chuẩn người đội viên) - Hoạt động 8: Xây dựng Đội (giáo dục em ý thức xây dựng tổ chức đội, gắn bó với đội trở thành người đội viên tốt phấn đấu vươn lên Đoàn) Chương trình 5: Phụ trách tài (dành cho TPT GVCN) Gồm nội dung: - Vững vàng lập trường tư tưởng trị - Sáng tạo trình tổ chức thực khoa học - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Căn vào chủ điểm, nội dung chương trình Cơng tác Đội, TPT PTCĐ, BCH liên đội bàn bạc để xác định nội dung cần tiến hành tiết sinh hoạt chi đội Ví dụ : Với chủ điểm “ Tự hào Thành phố yêu dấu” gồm nội dung sinh hoạt sau: - Danh lam thắng cảnh Thành phố Việt Trì - Mẹ Việt Nam anh hùng Thành phố - Những công ty lớn địa bàn thành phố - Các trường học tiếng Thành phố - Phong cách người đội viên Ngoài phần gợi ý BCH liên đội, chi đội hướng dẫn PTCĐ thêm nội dung cho phù hợp với chi đội 3.2 Tập huấn cách thiết kế, tổ chức một buổi sinh hoạt cho PTCĐ và BCH liên, chi đội 11 Xác định biện pháp then chốt để tổ chức tiết sinh hoạt theo nghi thức Đội Bản thân chưa làm tốt việc nên mời số chuyên gia Công tác Đội tập huấn cho PTCĐ BCH Liên, chi đội Sau buổi tập huấn PTCĐ biết cách thiết kế tổ chức buổi sinh hoạt chi đội theo nghĩa 3.3 Tập huấn kỹ cho BCH liên, chi đội Đây biện pháp để đổi sinh hoạt đội Tôi mời giáo viên có khả trường để tập huấn kỹ tương ứng Ngoài mời số chuyên gia kỹ để tập huấn, em học, quan sát trực tiếp từ chuyên gia 3.4 Đưa một số gợi ý đổi mới giờ sinh hoạt chi đội Xác định biện pháp hữu hiệu việc đổi sinh hoạt chi đội Tôi tham khảo tài liệu, tham vấn từ chuyên gia, tập hợp lại đưa số gợi ý đổi tiết sinh hoạt chi đội Cụ thể việc đổi : Một là: Lồng ghép hoạt động vui chơi Để chuyển tải nội dung theo mục tiêu, chủ đề buổi sinh hoạt, sử dụng hình thức sau: - Trò chơi Đuổi hình bắt chữ: + Dụng cụ: Máy chiếu, phấn, bảng học sinh (Giấy, bút dạ) + Cách chơi: • Chia em thành đội, cho em xem hình ảnh hình nói kết • Quy định đội đưa số lượng hình ảnh theo chủ đề quy định (các đội tự vẽ) Đội bạn đốn hình ảnh tính điểm - Trò chơi Rung chuông vàng + Dụng cụ : Phấn, bảng học sinh + Cách chơi : Chia em thành đội Người tổ chức đưa câu hỏi cho em ghi đáp án vào bảng, loại dần em trả lời sai Độisố lượng cuối nhiều thắng 12 + Chú ý: • Cách trả lời câu hỏi bằng đáp án A, B, C, D • Có “Cứu trợ” để trì thời gian chơi - Hái hoa dân chủ Câu hỏi ghi vào giấy, gấp lại hoa (Có thể kèm theo phần thưởng hấp dẫn hơn) buộc lên cây, tượng trưng cho hoa Người tham gia mời lên hái hoa (Các câu hỏi) trả lời (Nếu trả lời nhận phần thưởng câu hỏi) Hai : Sinh hoạt ghép chi đội Thông thường buổi sinh hoạt chi đội diễn chi đội, đội viên khơng phát huy hết khả Hình thức sinh hoạt ghép chi đội tạo môi trường để em thi đua thể khả năng, đặc điểm tâm lý thiếu nhi thường thích thể Ba : Mời số chuyên gia, người tiếng tham dự Với buổi sinh hoạt chi đội để tăng thêm hứng thú cho đội viên nên mời chuyên gia theo chủ đề để trao đổi em, buổi sinh hoạt sôi nổi, hiệu Bốn : Thay đổi địa điểm sinh hoạt Thông thường buổi sinh hoạt diễn lớp học em, để thay đổi khơng khí gây hứng thú nên thay đổi địa điểm nhà trường như: Khu di tích, khu danh thắng, tượng đài kỷ niệm, Hiệu quả của SKKN Từ biện pháp làm thay đổi hẳn từ nhận thức đến hành động đội ngũ PTCĐ em tiết sinh hoạt Đội PTCĐ tự tin để hướng dẫn BCHCĐ thiết kế sinh hoạt Đội, BCHCĐ mạnh dạn việc điều hành sinh hoạt Đội, em đội viên chủ động, hào hứng, mong chờ đến sinh hoạt Đội Đặc biệt sinh hoạt Đội sôi nổi, hào hứng, vui vẻ, em tự tin, mạnh dạn tham gia Giờ sinh hoạt Đội theo tư tưởng giáo dục Bác Hồ Là “ Học mà vui, vui mà học ” 13 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHI ĐỘI Đại hội chi đội lớp 5A năm học 2015 – 2016 14 Trong sinh hoạt Chi đội Các đội viên sinh hoạt theo nhóm chơi 15 Các Chi đội tham gia thi “Giảm ăn muối” Các lớp tham gia thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” 16 Cuộc thi “Hát mừng thầy cô” Các tiết mục Chi đội 4A chào mừng đại hội Liên đội 17 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác Đội mảng hoạt động giáo dục nhà trường Xây dựng chi đội vững mạnh sở tốt để xây dựng Liên đội vững mạnh Tiết sinh hoạt Đội điểm để thu hút thiếu niên gắn bó với tổ chức Đội Muốn thực tốt cần phải có phối hợp người làm công tác Đội Như vậy: TPT phải người nhiệt tình, nhanh nhẹn, sáng tạo, ln ln có tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm từ người trước để đổi cải tiến phương pháp; có mối quan hệ tốt với GVCN học sinh; biết lắng nghe ý kiến, tìm hiểu sở thích học sinh từ có kế hoạch triển khai cơng tác Đội rõ ràng đến chi đội PTCĐ PTCĐ phải thực phụ trách chi nhiệt tình yêu trẻ, biết động viên khích lệ em tổ chức triển khai hoạt động Đội Đôi khi, họ cũng phải Đội viên lớn tuổi, anh chị phụ trách hòa với hoạt động Đội để hiểu tâm tư nguyện vọng em Từ mà có phân cơng cho hợp lí, tránh gượng ép, bắt buộc đối phó Giữa TPT PTCĐ phải có mối quan hệ tốt việc triển khai nội dung, phải thực yêu nghề, mến trẻ Hơn nữa, muốn tiết sinh hoạt Đội đạt kết cao cần có quan tâm tạo điều kiện Ban giám hiệu với cán phụ trách Đội, để chuyên đề sinh hoạt Đội triển khai sâu rộng đến tất chi đội Phải xây dựng đội ngũ BCHCĐ có đủ lực, nhiệt tình hoạt động Đội Phát huy vai trò tự quản em, tập huấn cho em phương pháp sinh hoạt Đội, thấy rõ tầm quan trọng hiệu việc sinh hoạt chi Đội - Muốn có mơ hình hoạt động hay, hiệu GV-TPT phải tìm tòi, học hỏi, trăn chở, sáng tạo, dám nghĩ dám làm Phải đồng thuận Ban giám hiệu, tổ chức, thành viên tồn trường 18 - Khi gặp khó khăn hoạt động không bi quan, chán nản, bỏ cuộc, mà phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, tham khảo ý kiến cá nhân, tập thể để giải công việc cách hiệu - Biết phát huy mạnh thầy, cô giáo, người lao động, em đội viên, học sinh nhà trường Biết huy động nguồn lực xã hội tham gia - Động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoạt động Những ý kiến đề xuất 2.1 Đối với Thành Đoàn Thành phớ Việt Trì - Cần kiểm tra, đánh giá, tổng kết phổ biến mơ hình hoạt động hiệu nhân rộng - Tập huấn sâu kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ TPT PTCĐ theo định kỳ - Có chế độ khen thưởng kịp thời liên đội, GV-TPT, PTCĐ (GVCN), em đội viên tích cực tham gia hoạt động đạt kết tốt - Phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo để đạo thống mơ hình hoạt động tồn Thành phố 2.2 Đới với Phòng Giáo dục- Đào tạo Thành phớ Việt Trì - Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng TPT PTCĐ - Tạo điều kiện cho đội ngũ GV-TPT thời gian, hỗ trợ kinh phí cho mơ hình hoạt động hiệu 2.3 Đới với trường Tiểu học Tiên Cát - Ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện hoạt động giáo dục hiệu Đội Tạo điều kiện thời gian cho GV-TPT đội viên có điều kiện thực hoạt động thường xuyên Đội Động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể Đội, thầy, cô giáo, người lao động có đóng góp lớn, có thành tích tốt hoạt động Đội Nghiêm khắc với 19 cá nhân, tập thể khơng hồn thành nhiệm vụ phân công hoạt động Đội cũng hoạt động khác nhà trường - PTCĐ nhiệt tình, có trách nhiệm, phát huy hết khả hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Làm gương lĩnh vực giáo dục để đội viên, học sinh noi theo Sáng kiến nghiên cứu thực từ tháng 9/2015 sau suy nghĩ kết hoạt động Đội năm học trước Thực đề tài này, nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm động viên Ban giám hiệu, thầy, cô giáo trường TH Tiên Cát, ủng hộ nhiệt tình đội ngũ PTCĐ em đội viên, đặc biệt giúp đỡ hai đồng chí GVCN phụ trách chi đội Tuy nhiên, sáng kiến khơng tránh khỏi thiếu sót thời gian nghiên cứu chưa dài, nguồn tài liệu để tham khảo hạn chế kinh phí đầu tư cho q trình thử nghiệm chưa nhiều Tơi kính mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp để sáng kiến tơi hồn thiện hơn, ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt Đội Tôi xin chân thành cảm ơn! Người viết Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều lệ hương dẫn thực Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, NXB TN năm 2014 - Hướng dẫn thực chương trình rèn luyện đội viên - Hướng dẫn thực chương trình rèn luyện PTĐ - Mơ hình tổ chức kiện, hội thi, hội trại cho thiếu nhi, NXB TN, năm 2014 - Nghi thức hướng dẫn thực nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, NXB TN năm 2014 21 ... chức Đội 1.4.1 Khái niệm sinh hoạt chi đội Sinh hoạt chi đội mặt hoạt động Đội nhằm thơng báo, thảo luận vấn đề có liên quan đến tổ chức Đội đội viên chi đội 1.4.2 Mục tiêu của sinh hoạt chi. .. hoạt Đội Đặc biệt sinh hoạt Đội sôi nổi, hào hứng, vui vẻ, em tự tin, mạnh dạn tham gia Giờ sinh hoạt Đội theo tư tưởng giáo dục Bác Hồ Là “ Học mà vui, vui mà học ” 13 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT... sinh hoạt chi đội 2.1 Nhận thức của Tổng phụ trách và phụ trách chi đội tiết sinh hoạt chi đội Liên đội Tiểu học Tiên Cát năm học 2015-2016 có 203 Đội viên, chia thành 13 chi đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học, Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt chi đội ở liên đội tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn