Vận dụng EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần đường quảng ngãi (tt)

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HUỆ VẬN DỤNG EVA ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS HỒNG TÙNG Phản biện 1: TS Đồn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: GS.TS Đặng Thị Loan Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với biến động liên tục khó đốn kinh tế thị trường giới nói chung Việt Nam nói riêng gia tăng số lượng doanh nghiệp, điều đồng nghĩa cho mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt Thực tế nhà đầu tư nhiều lựa chọn việc tìm kiếm hội đầu tư để sinh lời Do nhiệm vụ nhà quản trị doanh nghiệp đặt phải không ngừng tăng cường hiệu hoạt động, hiệu tài chính, tạo giá trị thật cho cổ động cách phản ánh rõ ràng, nhanh chóng xác giá trị lợi nhuận Tuy nhiên hệ thống kế tốn khơng đủ khơng khống chế lại thách thức từ thị trường vốn ngày hoạt động hiệu u cầu doanh nghiệp phải phân phối nguồn vốn hiệu Để đánh giá xác kết hoạt động kinh doanh tổ chức, đơn vị nghiệp kinh doanh thời kỳ đã, cơng việc khó thực nhà đầu tư Và để tồn tại, phát triển đặc biệt tạo lòng tin cho nhà đầu tư đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp cần phải cơng cụ quản lý tài đại hiệu để phán ánh tốt hội cậm bẫy điều kiện kinh tế Trong thực tế, doanh nghiệp sử dụng thước đo truyền thống để đánh giá thành hoạt động như: tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA), vòng quay hàng tồn kho (Inventory Turnover), vòng quay tài sản, tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần (ROE), thu nhập cổ phần (EPS), lợi nhuận.Tuy nhiên, việc sử dụng thước đo truyền thống để đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp bộc lộ số hạn chế: Thứ nhất, hầu hết thước đo truyền thống khơng tính đến chi phí sử dụng vốn, đặc biệt chi phí sử dụng vốn chủ - chi phí hội nhà đầu tư bỏ vốn vào hoạt động kinh doanh Vì vậy, chúng chưa liệu doanh nghiệp tạo giá trị cho cổ đơng hay khơng Thứ hai, sở để xác định thước đo truyền thống dựa số liệu kế toán Nhưng số liệu kế toán ghi nhận lại dựa số giả định tuân thủ nguyên tắc kế toán chung thừa nhận nên dẫn đến số hạn chế như: hạn chế việc xác định lợi nhuận, hạn chế việc phản ánh vốn đầu tư Một “thước đo vạn năng” phù hợp cho việc sử dụng đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp thay cho thước đo khác: Đó thước đo EVA (Economic Value Added- giá trị kinh tế tăng thêm), EVA thước đo hữu ích nhà đầu tư muốn định lượng giá trị mà doanh nghiệp tạo cho nhà đầu tư Nhà đầu tư dùng thước đo EVA để so sánh doanh nghiệp với doanh nghiệp khác ngành cách nhanh chóng.Bên cạnh đó, số liệu kế toán số liệu ban đầu sử dụng cho việc tính giá trị kinh tế tăng thêm thiết lập số liệu kế toán dựa số giả định tuân thủ theo nguyên tắc kế toán chung thừa nhận GAAP, dẫn đến khác biệt với giá trị theo sổ sách kế toán giá trị thị trường loại tài sản nguồn vốn; lợi nhuận báo cáo kế toán khác biệt với số tiền tạo cho cổ đông khó kiểm sốt số liệu kế tốn cố tình chỉnh sửa theo mục đích riêng Vì vậy, số điều chỉnh tính EVA thực để giảm khác biệt Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi thước đo EVA công cụ hữu hiệu để đánh giá thành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam khiêm tốn Nhận thức tầm quan trọng tính hữu hiệu thước đo EVA, tác giả đến chọn đề tài: "Vận dụng EVA để đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi".Nội dung luận văn tác giả nhằm hệ thống hóa lại tiêu thức áp dụng việc đo lường đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp, tập trung đến việc phân tích với loại thước đo khắc phục hạn chế vốn thước đo truyền thống, giúp cho nhà quản lý nhà đầu tư biết giá trị thật tạo từ thành hoạt động doanh nghiệp Khi xây dựng, tính tốn cách xác, khách quan EVA "kim nam "cho nhà quản lý nhà đầu tư đánh giá thành công tương lai doanh nghiệp Ngồi ra, EVA thước đo tốt để đánh giá khen thưởng cho nhà quản lý phận, giúp cho nhà quản lý phận hướng mục tiêu phận vào mục tiêu chung toàn doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài vận dụng EVA để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Để đạt mục tiêu trên, tác giả thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hoá sở lý luận liên quan đến thành hoạt động doanh nghiệp thước đo tài EVA - Phân tích thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - Vận dụng thước đo EVA việc đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vận dụng EVA đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu lấy từ báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp năm 2017 nhằm đưa kết cụ thể xác  Phạm vi không gian: Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Phƣơng pháp nghiên cứu  Cách tiếp cận: Thông qua nghiên cứu tài liệu liên quan nội dung sở lý luận thước đo EVA tác giả sâu nghiên cứu nội dung phân tích việc vận dụng thước đo EVA để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi  Phương pháp thực trình nghiên cứu, gồm: + Phương pháp phân tích; + Phương pháp so sánh; + Phương pháp tham khảo tài liệu để vận dụng vào nghiên cứu; Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt lý luận: đề tài hệ thống hóa lý luận đánh giá thành hoạt động, công cụ kế toán EVA dùng để đánh giá thành hoạt động ảnh hưởng thước đo đến thành hoạt động doanh nghiệp Về thực tiễn: Kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp, nhà quản lý đặc biệt nhà đầu tư hiểu tính tính hữu hiệu thước đo EVA Đồng thời, kết nhân rộng để áp dụng cho doanh nghiệp khác tham khảo vận dụng phù hợp hồn cảnh, điều kiện việc đánh giá thành hoạt động Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp vận dụng EVA đánh giá thành Chương 2: Thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Chương 3: Vận dụng thước đo EVA đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hệ thống kế tốn từ lâu khẳng định vai trò việc hỗ trợ cho nhà quản lý trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ cho việc kiểm soát đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp Việc áp dụng cơng cụ kế tốn quản trị việc đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp Việt Nam không bắt buộc nên mức độ áp dụng cách áp dụng công cụ doanh nghiệp khơng giống Đã ngun cứu việc vận dụng cơng cụ kế tốn việc đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp Trong nghiên cứu đánh giá thành hoạt động của: Kaplan Norton (1992) với chủ đề “The Balanced Scorecard – Measures that drive performance” đưa nhìn tổng thể việc đánh giá thành hoạt động hướng đến phương diện quan tâm đến lợi ích nhà đầu tư, lợi ích khách hàng nhìn chun sâu ưu điểm doanh nghiệp trình hoạt động cách cải thiện nâng cao hiệu cơng việc Đây cơng cụ tích hợp yếu tố tài phi tài (quan tâm đến khía cạnh khách hàng, hoạt động nội tiến học hỏi doanh nghiệp) dùng để đánh giá thành doanh nghiệp Nghiên cứu Ahmad Zabri (2013) với chủ đề: “The relationship between the use of management accounting practices and the performance of Malaysian medium-sized enterprises”, đề tài tìm hiểu ảnh hưởng việc áp dụng công cụ kế toán quản trị đến thành hoạt động cơng ty cỡ vừa Mã Lai, qua nghiên cứu góp phần làm rõ mối quan hệ cơng cụ kế tốn quản trị thành hoạt động Kết từ nghiên cứu cho thấy cơng cụ kế tốn quản trị góp phần ủng hộ quan điểm cho việc sử dụng cơng cụ kế tốn quản trị làm tăng thành hoạt động khía cạnh là: suất, lợi nhuận, hiệu hoạt động bình quân, tỷ lệ giao hàng tốc độ tăng trưởng dòng tiền Kết doanh nghiệp sử dụng kế toán quản trị chiến lược mức độ thường xuyên cho tác động tích cực đến thành chung toàn doanh nghiệp Đối với ảnh hưởng cơng cụ kế tốn quản trị đến thành hoạt động nghiên cứu Ahmed Magdy (2007) với chủ đề “Non-financial performance measurement and management practices in manufacturing firms: A comparative international analysis”, đề tài nghiên cứu việc đánh giá thành hoạt động phi tài với cơng cụ kế toán quản trị sử dụng công ty sản xuất, đồng thời việc khảo sát thực đồng thời Anh, Ý, Nhật Bản Canada với việc so sánh mức độ sử dụng cơng cụ kế tốn quản trị đại mối liên hệ công cụ với thước đo đánh giá thành phi tài Kết cho thấy rằng, khác biệt mức độ áp dụng kỹ thuật kế toán quản trị đại nước khác nhau, việc sử dụng kỹ thuật kế toán quản trị tiên tiến khơng khác biệt ngành công nghiệp khác tầm quan trọng việc đánh giá thành phi tài nước phần khác Đối với mức độ sử dụng thước đo đánh giá thành hoạt động phi tài cấp độ phân xưởng lại khác đáng kể việc sử dụng thước đo: chất lượng sản phẩm, hài lòng khách hàng, giao hàng giờ, tinh thần nhân viên, hữu hiệu hữu dụng việc sử dụng kỹ thuật, công nghệ, công cụ kế toán quản trị đại doanh nghiệp sản xuất nước điều tra Sự khác giải thích đặc điểm quốc gia khác Cuối kết nghiên cứu cho thấy mối liên hệ mức độ quan trọng thước đo đánh giá thành hoạt động phi tài cấp độ phân xưởng với việc ứng dụng nhân tố ngẫu nhiên ảnh hưởng doanh nghiệp Nghiên cứu góp phần vào thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu vấn đề đánh giá thành hoạt động phi tài nói chung việc ứng dụng cơng cụ kế tốn quản trị doanh nghiệp nhiều tiêu đo lường kết mặt kinh tế hiệu gọi chung thành doanh nghiệp kinh doanh thời kỳ định Mỗi thước đo sử dụng cung cấp thơng tin khía cạnh khác mức độ đóng góp nguồn lực tài phi tài vào kết đạt Đặc biệt thước đo phản ánh hiệu đầu tư thường xuyên sử dụng cho việc lập dự án đầu tư, thẩm định đánh giá hiệu sử dụng vốn đầu tư doanh nghiệp.Trong “thước đo vạn năng” phù hợp cho việc sử dụng đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp thay cho thước đo khác thước đo EVA - giá trị kinh tế tăng thêm.Công ty Stern Stewart coi người sáng lập công thức EVA – tư vấn cho nhiều doanh nghiệp thực hiện, áp dụng thước đo EVA để đánh giá thành hoạt động xây dựng sách khuyến khích khen thưởng (Stern Stewart & Co., 1997) EVA áp thành cơng tập đồn lớn Mỹ Sau danh tiếng báo viết EVA thước đo cải tiến hiệu hoạt động hàng loạt nghiên cứu liên quan đến thuật ngữ đời ứng dụng rộng khắp việc: đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp; lựa chọn dự án đầu tư; thiết kế sách khen thưởng; hay đánh giá thành công lĩnh vực, ngành rộng lớn nơng nghiệp.Ý tưởng ban đầu cố gắng tìm kiếm cách thức đo lường mức lợi nhuận kinh tế thật mà doanh nghiệp tạo ra, định lượng cách cụ thể Nhờ mà xác định mức độ thành công thua lỗ doanh nghiệp khoảng thời gian cách xác đơn giản Bên cạnh đó, EVA thước đo hữu ích nhà đầu tư muốn định lượng giá trị mà doanh nghiệp tạo cho nhà đầu tư Nhà đầu tư dùng thước đo EVA để so sánh doanh nghiệp với doanh nghiệp khác ngành cách nhanh chóng Tại Việt Nam, EVA xem xét nghiên cứu nhiều khía cạnh khác mang tính chất giới thiệu EVA thước đo tài dùng để đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp số luận văn thạc sỹ của: 10 dụng công cụ kế toán quản trị ảnh hưởng đến thành hoạt động doanh nghiệp nghiên cứu tính hữu hiệu EVA Tuy nhiên, nghiên cứu cần cung cấp thêm sở liệu để đánh giá thành hoạt động thước đo EVA sâu vào phân tích khả vận dụng thước đo EVA để đánh giá thành doanh nghiệp Hơn nữa, luận văn bày bàn cách tính EVA điểm khác biệt thu nhập ròng báo cáo thu nhập lợi nhuận kinh tế để thấy tính ưu việt thước đo Tiếp đến tác giả đề số điều chỉnh cần thiết sử dụng số liệu kế toán lập ghi nhận theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam vận dụng Đây khoảng trống nghiên cứu để tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu 11 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ VẬN DỤNG EVA TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm thành hoạt động nhiều tiêu đo lường (thước đo) đánh giá kết mặt kinh tế hiệu gọi chung thành (performance) doanh nghiệp kinh doanh thời kỳ định Thành hoạt động doanh nghiệp kết hoạt động sau trình sử dụng nhân tố đầu vào nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, vốn để thực hoạt động nhằm cung cấp hàng hóa dịch vụ (Ahmed Magdy, 2007) Chính thành hoạt động cần phải thường xuyên đánh giá để xem xét doanh nghiệp thực hoạt động hiệu đạt theo ý muốn nhà điều hành hay không Đánh giá thành hoạt động thường định nghĩa đo lường thường xuyên yếu tố đầu kết thực nhằm tạo liệu đáng tin cậy tính hiệu hữu hiệu hệ thống hoạt động doanh nghiệp Trong trình đưa nhân tố đầu vào để biến đổi thành kết đầu nhiều hoạt động xảy ra, kết hoạt động phải thực theo mục tiêu mà doanh nghiệp đưa từ ban đầu Những nhân tố đầu hàng hóa dịch vụ để phục vụ cho khách hàng Tuy nhiên, thông tin đầu lại khơng nói lên kết thực mà doanh nghiệp đạt thời gian quađể nói kết hàng hóa hay dịch vụ 12 đưa đến cho khách hàng hay chưa Thông tin đầu mang tính quan trọng để phạm vi hay kích thước yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất thể việc đánh giá thành hoạt động đưa để cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc xem xét thành mà doanh nghiệp đạt so với mục tiêu chiến lược đề 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến thành hoạt động doanh nghiệp a Các nhân tố bên b Các nhân tố bên 1.1.3 Vai trò đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp a Đánh giá thành hoạt động tài b Đánh giá thành hoạt động phi tài 1.2 THƢỚC ĐO GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG THÊM (EVA) 1.2.1 Khái niệm Theo định nghĩa Công ty Stern Stewart (1990): “Giá trị kinh tế tăng thêm thước đo phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế chi phí sử dụng vốn” Giá trị kinh tế tăng thêm thước đo hiệu suất quản lý nội so sánh lợi nhuận hoạt động ròng với tổng chi phí vốn Doanh nghiệp người sử dụng nguồn tài trợ lãi suất sử dụng vốn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu cần phải đạt để đảm bảo trì tỷ suất lợi nhuận vốn tạo giá trị tăng thêm cho cổ đông sở để tính chi phí sử dụng vốn lãi suất sử dụng vốn số vốn sử dụng Dưới góc độ tài chi phí sử dụng vốn xác định từ thị trường vốn Đối với nhà đầu tư người cung cấp vốn cho 13 doanh nghiệp lãi suất sử dụng vốn tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi cung cấp vốn cho doanh nghiệp Mức sinh lời phải tương ứng với mức độ rủi ro mà nhà đầu tư khả gặp phải cung cấp vốn Chi phí sử dụng vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tính mạo hiểm việc sử dụng vốn, lãi suất khoản nợ phải trả, cấu trúc vốn doanh nghiệp, sách phân phối lợi nhuận…Vì vậy, tính tốn chi phí sử dụng vốn cần phải lượng hố lãi suất bình qn tất nguồn tài trợ (WACC) Vốn đầu tư số vốn doanh nghiệp cần phải để thực hoạt động đầu tư hay hoạt động sản xuất kinh doanh Về nguyên tắc vốn đầu tư nên xác định theo giá thị trường EVA số cụ thể đo lường “tiền” Nếu số tiền tích cực doanh nghiệp giành thu nhập hoạt động sau thuế cao so với chi phí tài sản sử dụng để tạo thu nhập (doanh nghiệp thành công tạo giàu có) Nếu số tiền EVA tiêu cực, doanh nghiệp tiêu thụ vốn (thậm chí thua lỗ) mục tiêu doanh nghiệp tạo nên EVA tích cực nỗ lực gia tăng EVA 1.2.2 Cơng thức tính EVA EVA tiêu đo lường hiệu hoạt động mà tiến gần đến lợi nhuận kinh tế thực doanh nghiệp so với tiêu khác EVA tiêu mối liên hệ trực tiếp đến việc tạo cải cho cổ đơng qua thời kỳ Cơng thức tính: EVA = NOPAT – (TC x WACC) 14 1.2.3 Phƣơng pháp tính a EVA dựa số liệu kế tốn: Chi phí sử dụng nợ vay Chi phí sử dụng vốn chủ Cấu trúc vốn doanh nghiệp b Tính EVA sau điều chỉnh số liệu kế toán: 1.3 SỰ KHÁC BIỆT CỦA EVA SO VỚI CÁC THƢỚC ĐO ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC 1.3.1 Về số tiêu đánh giá thành hoạt động phổ biến a Chỉ tiêu ROE: b Chỉ tiêu ROA: c Chỉ tiêu ROC: d Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Investment – ROI) e Lợi nhuận lại (Residual Income – RI) 1.3.2 Sự tiến thƣớc đo EVA a Ưu điểm: b Những vấn đề tồn EVA: 1.4 VẬN DỤNG THƢỚC ĐO EVA TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP EVA thước đo thành hoạt động doanh nghiệp góc độ thể mối quan hệ lợi nhuận vốn đầu tư loại định đầu tư vốn: - Quyết định tài phân bổ vốn (thường nhà quản trị cấp cao) - Quyết định hoạt động dùng vốn vào chỗ nào, phận nào, hoạt động cụ thể (thường nhà quản trị cấp trung) 15 EVA loại thước đo đáp ứng thành hoạt động loại định vốn nêu trên, EVA xác định riêng góc độ tồn Cơng ty góc độ phận tùy theo mục đích đánh giá Xuất phát từ mục đích đánh giá thành doanh nghiệp, muốn xem xét góc độ hiệu kinh tế hay lực quản lý tự chịu trách nhiệm nhà quản trị cấp mà cơng thức EVA định hướng tính toán để phục vụ mục tiêu nhà quản trị Sự khác biệt này, xuất phát từ nhân tố sử dụng để tính tốn cơng thức EVA Chẳng hạn, đánh giá thành hoạt động, kết EVA mang lại để thể mức độ hoạt động thực tế phận, tổ chức nên nhân tố vốn đầu tư xem xét khác dùng EVA để đánh giá thành quản lý Trong hoạt động, vốn đầu tư sử dụng cách tính tổng tài sản trừ nợ ngắn hạn khơng tính lãi, tức tính chi phí hoạt động cách đầy đủ, vốn đầu tư thể khoản mục tham gia vào hoạt động khả góp phần vào lợi nhuận Tuy nhiên quản lý, nhân tố vốn đầu tư sử dụng tổng tài sản trừ nợ ngắn hạn, tức đứng góc nhìn khuyến khích nhà quản trị phận đánh giá cao thông qua EVA nỗ lực làm giảm vốn luân chuyển, tìm cách tài trợ cho tài sản ngắn hạn nguồn nợ ngắn hạn để tiết kiệm chi phí sử dụng vốn chung Một khác biệt chẳng hạn vốn đầu tư nhà quản trị nên đưa giá trị tài sản cố định theo nguyên giá hay theo giá trị lại cho hợp lý Nếu để đánh giá thành hoạt động chung nguyên giá thường sử dụng để đo lường hiệu quản lý giá trị lại khuyến khích, tránh việc nhà quản trị phận bị ảnh hưởng tài sản khơng khả sử dụng ghi giá trị sổ 16 sách Lợi nhuận hoạt động sau thuế thay tiêu số dư phận dung đánh giá thành hoạt động nên thay số dư phận kiểm sốt đánh giá thành riêng phận EVA ban đầu tính tốn dựa số liệu kế tốn cung cấp cơng ty, việc cơng ty thực hành kế toán dựa chế độ kế toán Việt Nam dẫn đến kết tính tốn cuối chưa thật xác Theo đề xuất Stern Steward, tính EVA cần ý rằng: tài sản doanh nghiệp tham gia vào việc tạo giá trị đưa vào tiêu tính tốn (chỉ quan tâm đến tài sản kinh doanh) Các tài sản không tham gia vào việc tạo giá trị (ví dụ tài sản chờ lý, tài sản không sử dụng đến….) phải loại Bên cạnh đó, tiêu liên quan đến việc tính tốn chi phí sử dụng vốn nên khoản nợ không chịu lãi phải loại Do đó, hạn chế số liệu khuôn khổ chuẩn mực nguyên tắc chung thừa nhận làm ảnh hưởng đến kết tính tốn, làm cho thơng tin mang lại chưa thể kết đánh giá nên cần thiết phải điều chỉnh số liệu cơng thức tính EVA cho phù hợp 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương I sâu vào việc tìm hiểu, hệ thống hố lý luận, phân tích tổng quát thước đo giá trị kinh tế tăng thêm EVA nhân tố ảnh hưởng đến EVA, sở nhận diện mặt ưu nhược điểm thước đo thành hoạt động sử dụng truyền thống trước đây.Có thể nói EVA thước đo quan tâm đến chi phí sử dụng vốn cách đầy đủ doanh nghiệp, công cụ giúp nhà đầu tư nhận diện đắn hiệu định đầu tư mình, tiêu cho thấy giàu thật doanh nghiệp Điểm bật EVA xét đến chi phí hội sử dụng vốn việc thực điều chỉnh số liệu kế toán cho phù hợp với quan điểm kinh tế tránh bóp méo số liệu kế toán ý muốn chủ quan nhà kế toán, giúp nhà quản trị giảm bớt sai lầm đánh giá Khi kết hợp EVA với ABC, chi phí sử dụng vốn phân bổ cho hoạt động Việc chia nhỏ trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thành hoạt động hay công đoạn giúp nhà quản lý xác định xác chi phí loại sản phẩm mà cho họ thấy hoạt động tạo giá trị tăng thêm cần phải trì hoạt động, hoạt động không tạo giá trị tăng thêm cần phải cải thiện Thước đo EVA kết hợp với ABC công cụ phản ánh chi phí sản phẩm xác đầy đủ cho nhà quản lý 18 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.4 Đặc điểm sơ đồ tổ chức quản lý 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 2.2.1 Các nhóm sản phẩm 2.2.2 Vị cơng ty so với doanh nghiệp khác ngành 2.3 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG THƢỚC ĐO EVA TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 2.3.1 Thực trạng Để đánh giá thành hoạt động cho toàn cơng ty, QNS tập trung phân tích báo cáo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi sử dụng số tiêu sau: a Báo cáo đánh giá thành trung tâm đầu tư b Báo cáo thành trung tâm lợi nhuận c Báo cáo thành lợi ích cổ đơng 19 2.3.2 Khả vận dụng EVA đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi a Ưu điểm vận dụng thước đo truyền thống đánh giá thành Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Khi đánh giá hiệu kinh doanh Công ty chủ yếu dựa tiêu lợi nhuận, chênh lệch doanh thu chi phí Trong đó, thước đo ROI thể khả tạo lợi nhuận công ty với lượng tài sản định tay, quan trọng nhà quản lý, ROI tiêu thông thường mức độ lợi nhuận mà mức độ lại dùng để đánh giá hiệu khả sử dụng nguồn lực giao phó cho cơng ty Việc kiểm sốt ROI giúp cho nhà quản lý đánh giá hiệu công tác hoạch định hoạt động sản xuất khác Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh đầy đủ giao dịch kinh tế kỳ từ cho thấy tình trạng tài sản, nguồn vốn, kết kinh doanh Công ty cách đầy đủ hợp lý Các tiêu ghi nhận đầy đủ xác giúp cho nhà quản lý biết xác hiệu kinh doanh Cơng ty qua năm, qua chiến lược để cải thiện làm tăng hiệu kinh doanh doanh nghiệp định chế độ khen thưởng b Hạn chế vận dụng thước đo truyền thống đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Một là: tiêu mà Công ty sử dụng để đánh giá thành hoạt động khơng tính đầy đủ chi phí sử dụng vốn, ngồi chi phí lãi vay chi phí sử dụng vốn nhà đầu tư khơng tính đến Vì vậy, kết phản ánh tiêu chưa doanh nghiệp thực tạo thu nhập cho cổ đông hay 20 không Như vậy, khoản lợi nhuận mà Công ty thể báo cáo tài hàng năm chưa phản ánh lợi nhuận thực tế trình hoạt động tạo Ngồi ra, chi phí sử dụng vốn chưa phân bổ cho phận, hoạt động, sản phẩm Vì vậy, nhà quản lý khó đưa định kinh doanh phù hợp Hai là: sở để xác định tiêu dùng cho việc đánh giá thành hoạt động dựa số liệu kế toán Trong số liệu kế toán ghi nhận lại tuân thủ ngun tắc kế tốn chung, với tính linh hoạt chuẩn mực chế độ kế toán nhà quản lý bóp méo số liệu kế toán, thực báo cáo theo nhiều hướng khác để mang lại lợi ích cho Cơng ty nhằm thu hút vốn đầu tư thị trường mang lại lợi ích cho nhà quản lý tiền thưởng tính thành hoạt động Ba là: kế toán tuân thủ việc ghi nhận theo sở dồn tích, khơng gắn với biến động dòng tiền, việc ghi nhận doanh thu chi phí khơng dựa vào dòng tiền thực tế thu vào hay chi mà dựa vào thời điểm phát sinh Vì khơng cho thấy lợi nhuận tiền thực tế tạo từ hoạt động Công ty Tại thời điểm đánh giá kết việc dựa số liệu ghi nhận theo cở sở tiền mặt xác Như việc tuân thủ nguyên tắc kế toán dẫn đến số hạn chế việc ghi nhận doanh thu chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận; việc sử dụng giá trị sổ sách để đánh giá thay giá trị thị trường; Hạn chế việc phản ánh trình bày vốn đầu tư Bảng cân đối kế toán Vốn đầu tư Cơng ty sử dụng để tính tiêu tổng tài sản Công ty Bảng cân đối kế tốn, khơng phản ánh vốn đầu tư, khoản mục Bảng cân đối kế tốn thực tế khơng phải khoản đầu tư, ví như: khoản chiếm dụng 21 vốn người bán, nhà nước, nhân viên c Khả vận dụng EVA đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Mặc dù Công ty sử dụng công cụ dùng để đánh giá thành hoạt động nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin để đánh giá tình hình tài sau thời gian hoạt động mình, nhiên mức độ áp dụng cơng cụ thấp, khơng đồng nhiều hạn chế việc cung cấp thông tin tài chính xác Các cơng cụ truyền thống xuất lâu sử dụng nhiều cơng cụ đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu nên Cơng ty ứng dụng Với nguồn nhân lực dồi thơng tin tài minh bạch giúp QNS nhiều thuận lợi việc vận dụng thước EVA đánh giá thành hoạt động Vì thực tế động thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm hội kinh doanh mức ROI mong muốn Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư không hăm hở đưa tiền vào cơng ty họ nhìn thấy triển vọng chấp nhận tương lai Nếu triển vọng thấp, họ tìm giải pháp đầu tư thay Tỷ suất ROI mong muốn tùy thuộc vào nhiều yếu tố hoạt động kinh doanh công ty, mức lãi suất hành, yếu tố rủi ro, hội đầu tư thay Việc quản lý tổ chức hoạt động lợi nhuận ln nghĩa vụ tạo giá trị tăng thêm cho nhà đầu tư (cổ đơng) Nói cách khác, phải tạo đủ giá trị để bù đắp chi phí vốn Nếu mức lợi nhuận công ty thấp chi phí vốn, cơng ty tiêu hủy giá trị cổ đông, Ban Giám Đốc cần thiết phải hoạt động điều chỉnh Do đó, vận dụng thước đo EVA đánh giá thành điều cần thiết cho QNS 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong mía đường giới bão hòa ngành đường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Một thuận lợi ngành đường Việt Nam, theo chuyên gia lĩnh vực mía đường, cấu dân số trẻ Việt Nam hội cho ngành tiêu dùng phát triển tương lai Gia tăng tỷ lệ dân số sẵn sàng chi trả giá cao cho sản phẩm thực phẩm an tồn cho sức khỏe động lực tăng cầu tiêu thụ đường Đón đầu xu này, doanh nghiệp ngành mía đường- QNS cần chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng cho q trình hội nhập đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực tích cực tái cấu, nâng cao sức cạnh tranh thời gian tới phát triển bền vững QNS ln nỗ lực nâng cao hiệu hoạt động để làm tăng giá trị Công ty mang lại lợi ích cao cho cổ đông Qua thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty, nhận thấy Công ty sử dụng nhiều tiêu để đánh giá thành hoạt động, đánh giá cách tồn diện kịp thời tình hình tài sản, nguồn vốn thành hoạt động Công ty Tuy nhiên, tiêu mà Công ty sử dụng việc đánh giá thành hoạt động nhược điểm như: việc tính tốn tiêu hồn tồn dựa số liệu kế tốn tiêu khơng tính đến chi phí sử dụng vốn Bên cạnh đó, tiêu mà Cơng ty sử dụng chưa cho cổ đông thấy thu nhập thực tế mà Công ty tạo họ Qua nghiên cứu thước đo EVA, ưu điểm mà thước đo EVA mang lại, nhận thấy cần thiết phải vận dụng thước đo EVA để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG THƢỚC ĐO EVA TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 3.1 MỤC TIÊU VẬN DỤNG THƢỚC ĐO GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG THÊM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 3.1.1 Yêu cầu vận dụng thƣớc đo EVA đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi 3.1.2 Thiết lập sách khen thƣởng 3.2 VẬN DỤNG THƢỚC ĐO EVA TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI 3.2.1 Mơ hình giá trị kinh tế tăng thêm Để tính EVA cần phải tính nhân tố sau: (i) Lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế, (ii) vốn đầu tư, (iii) lãi suất sử dụng vốn bình qn dựa vào cơng thức CAPM Bất thay đổi nhân tố ảnh hưởng tới EVA 3.2.2 Phƣơng pháp xác định EVA cho việc đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi Qua đợt nghiên cứu Cơng ty cổ phần Đường Quảng Ngãi chưa áp dụng EVA việc đánh giá thành hoạt động Do để tính EVA cho Cơng ty tác giả cần thực bước lý thuyết đề cập chương liệu lấy từ báo cáo tài hợp kiểm tốn Cơng ty Tuy nhiên, việc tính tốn EVA xác Cơng ty cần thực điều chỉnh số liệu kế toán theo quan điểm kinh tế Luận văn tính 24 EVA Cơng ty trường hợp là: sử dụng số liệu kế toán chưa điều chỉnh sử dụng số liệu kế toán điều chỉnh Và cuối so sánh khác biệt mang lại từ kết tính tốn a Tính EVA chưa điều số liệu kế tốn b Tính EVA Cơng ty sau điều chỉnh số liệu kế toán KẾT LUẬN CHƢƠNG Hệ thống đánh giá thành hoạt động truyền thống thành cơng trước khơng phù hợp vài trường hợp lại phản ánh chưa xác thành hoạt động Công ty Hệ thống đánh giá thành hoạt động dựa thước đo EVA sở để nhà quản lý cổ đơng đánh giá xác thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đồng thời giúp nhà quản lý Cơng ty đưa định phù hợp với chiến lược phát triển, việc thiết lập mục tiêu phân bổ nguồn lực cách hiệu Tuy nhiên, để đưa định phù hợp không đơn dừng lại việc cho Ban lãnh đạo Công ty thấy thành hoạt động, mà hữu ích phải giải pháp cải thiện thành hoạt động doanh nghiệp.Trong phần tác giả trình bày phương pháp kỹ thuật vận dụng công cụ việc tính tốn giá trị tăng thêm cho Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho họ thấy giá trị tạo cho cổ đông cho giai đoạn 2013-2017 ... phải vận dụng thước đo EVA để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG THƢỚC ĐO EVA TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI... thành hoạt động doanh nghiệp vận dụng EVA đánh giá thành Chương 2: Thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Chương 3: Vận dụng thước đo EVA đánh giá thành hoạt động Công. .. EVA - Phân tích thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - Vận dụng thước đo EVA việc đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần đường quảng ngãi (tt) , Vận dụng EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần đường quảng ngãi (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn