CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG; THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

75 104 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG; THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh viên: Lê Thùy Linh Mã sinh viên: 1111110340 Lớp: A17 Khóa: 50 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hà Hà Nội, tháng 05 năm 2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP……………………………………………………… 1.1.Tổng quan chuỗi cung ứng………………………………………… UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1.1.Định nghĩa chuỗi cung ứng……………………………………………………… 1.1.2.Các thành phần mối liên hệ thành phần chuỗi cung ứng …………………………………………………………………………… 1.2 Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng …………………………………… 1.2.1.Định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng…………………………… 1.2.2.Các tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng……………………………………… 1.2.3.Những nội dung quản trị chuỗi cung ứng…………………… 12 1.2.4.Vai trò quản trị chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp … 19 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG………………………… 22 2.1.Giới thiệu Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng………… 22 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển……………………………………………… 22 2.1.2.Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng 224 2.1.3.Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng qua năm gần đây…………………………………………………………… 27 2.2.Mơ hình quản trị chuỗi cung ứng Cơng ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng…………………………………………………………………… 30 2.2.1 Hoạch định………………………………………………………………………… 29 2.2.2 Thu mua…………………………………………………………………………… 31 2.2.3 Sản xuất…………………………………………………………………………… 37 2.2.4 Phân phối………………………………………………………………………… 41 2.3.Đánh giá mơ hình quản trị chuỗi cung ứng công ty Cổ phần ENTEC kỹ thuật lượng……………………………………………………………… 45 2.3.1.Điểm mạnh……………………………………………………………………… 45 2.3.2.Điểm yếu………………………………………………………………………… 486 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN TRỊ CHUỖI UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG……………………………………………………………………… 50 3.1 Định hướng, mục tiêu công ty thời gian tới………………… 50 3.2 Cơ hội thách thức Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng ………………………………………………………………………………… 52 3.2.1 Cơ hội…………………………………………………………………………… 52 3.2.2 Thách thức……………………………………………………………………… 54 3.3 Giải pháp hồn thiện mơ hình quản lý chuỗi cung ứng Cơng ty Cổ phần ENTEC kỹ thuật lượng………………………………………… 55 3.3.1.Nhóm giải pháp nâng cao hiệu công tác hoạch định……………… 56 3.3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động thu mua…………… 558 3.3.3 Các giải pháp nâng cao sản xuất…………………………………………… 59 3.3.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phân phối……………………… 62 3.3.5.Nâng cao lực cán cơng nhân viên tồn cơng ty………………… 64 3.3.6 Một số kiến nghị với quan chức nhà nước…………………… 63 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………… 68 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu Trang Sơ đồ 1.1: Mơ hình thành phần chuỗi cung ứng Sơ đồ 1.2: Mơ hình phân phối trực tiếp 5 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Sơ đồ 1.3 Mơ hình phân phối gián tiếp Sơ đồ 1.4 Tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng Mơ hình 1.5 Nghiên cứu hoạt động chuỗi cung ứng- SCOR (Supply Chain Operation Research) 13 Biến số dự báo lượng cầu Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần ENTEC Kỹ 14 25 Bảng 1.6 Sơ đồ 2.1 thuật lượng Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty 28 giai đoạn 2011-2014 Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng loại khách hàng thị trường 29 năm 2014 10 Sơ đồ 2.4 Chuỗi cung ứng Công ty cổ phần ENTEC 30 Kỹ thuật lượng 11 12 13 Bảng 2.5 Tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng 32 Biểu đồ 2.6 Tỷ trọng nhà cung ứng nước năm 2014 Các nhà cung ứng nước giai đoạn 33 Sơ đồ 2.7 34 2013-2014 14 15 16 Bảng 2.8 Các nhà cung ứng nước năm 2014 36 Sơ đồ 2.9 Quy trình sản xuất, lắp đặt 39 Bảng 2.10 Tình hình giao hàng năm 2014 45 Lý chọn đề tài Cùng với chuyển kinh tế giới sang kinh tế thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp diễn ngày khốc liệt, nước phát triển Việt Nam Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ lại khó khăn để trụ vững thời buổi khủng hoảng kinh tế UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Để tăng sức cạnh tranh mình, doanh nghiệp cần thiết phải tìm biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí khơng cần thiết, nâng cao chất lượng sản phẩm; từ tăng lực cạnh tranh so với đối thủ kinh tế Chính lý trên, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho chuỗi cung ứng hiệu quả, đảm bảo việc vận hành từ khâu tuyển lựa nhà cung cấp đầu vào đến khâu bán hàng chăm sóc hậu bán hàng đạt kết tốt Ngành công nghiệp thiết bị điện Việt Nam năm gần ngày phát triển nhu cầu điện ngày tăng cao Sự thiếu hụt điện đòi hỏi nhà nước ta phải có biện pháp nhằm nâng cao suất sản lượng điện, từ kéo theo nhu cầu xây trạm điện, nhu cầu mặt hàng thông minh, tiết kiệm điện tăng cao Nắm bắt điều đó, cơng ty Cổ phần ENTEC - cơng ty cung cấp chuyên nghiệp giải pháp đổi cho ngành điều khiển hệ thống điện hệ thống điều khiển tự động trạm thị trường thiết bị điện Việt Nam - khơng ngừng tìm hiểu nỗ lực việc tuyển lựa thu mua sản xuất sản phẩm, tạo thiết bị điện đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu ngồi nước Cho đến nay, cơng ty liên tục mở rộng quy mô; năm gần đây, doanh thu liên tục tăng, vậy, tốc độ gia tăng không nhanh mạnh năm trước, lợi nhuận sau thuế công ty liên tục giảm gia tăng tổng chi phí Để cải thiện tình trạng trên, lãnh đạo cơng ty khơng ngừng tìm kiếm giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng nhằm cắt giảm chi phí khơng cần thiết tăng suất lao động cho tồn q trình sản xuất kinh doanh cuả Cơng ty Chính lý trên, qua trình tìm hiểu mình, định chọn đề tài “Chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng; thực trạng giải pháp” để thực khóa luận tốt nghiệp với mong muốn hiểu biết sâu lĩnh vực Logistic Chuỗi cung ứng đưa ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Chuỗi cung ứng cho Công ty Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng nhằm đưa giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng nhằm nâng cao doanh thu tiết kiệm chi phí cho cơng ty UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng, giai đoạn năm từ năm 2011 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích Phương pháp số Phương pháp thu thập Phương pháp thống kê Phương pháp tổng hợp Phương pháp suy luận Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp: phương pháp so sánh, tương quan, diễn giải – quy nạp Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp Chương 2: Mơ hình quản trị chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng - Chương 3: Bài học kinh nghiệm việc quản trị chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Lê Thùy Linh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan chuỗi cung ứng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1.1 Định nghĩa chuỗi cung ứng Ngày sức ép cạnh tranh từ thị trường, chuỗi cung ứng đóng vai trò ngày quan trọng phát triển công ty Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu mối quan tâm hàng đầu đảm bảo cho phát triển ổn định, bền vững công ty nói riêng kinh tế giới nói chung Vậy chuỗi cung ứng gì? Có nhiều định nghĩa chuỗi cung ứng “Chuỗi cung ứng liên kết với công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào thị trường” – “Fundaments of Logistics Management” (Lambert, Stock & Elleam, 1998, c.14) “Chuỗi cung ứng bao gồm cơng đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Chuỗi cung ứng không gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, mà nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ thân khách hàng” – “Supplychain management: strategy, planing and operation” (Chopra Sunil Pter Meindl, 2001) “Chuỗi cung ứng mạng lưới lựa chọn sản xuất phân phối nhằm thực chức thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán thành phẩm thành phẩm, phân phối chúng cho khách hàng” – “An introduction to supply chain management” (Ganesham, Ran Terry P.Harrison, 1995) “Việc kết hợp cách hệ thống, chiến lược chức kinh doanh truyền thống sách lược chức kinh doanh phạm vi cơng ty công ty phạm vi chuỗi cung ứng, nhằm mục đích cải thiện kết lâu dài cơng ty tồn chuỗi cung ứng” (Mentzer, De Witt, Deebler, Min, Nix, Smith Zachia, 2001 ) Tóm lại, rút định nghĩa chuỗi cung ứng sau: “Chuỗi cung ứng mạng lưới lựa chọn sản xuất phân phối nhằm thực chức thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán thành phẩm thành phẩm, phân phối chúng cho khách hàng” 1.1.2 Các thành phần mối liên hệ thành phần chuỗi UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cung ứng Mỗi cơng ty có quy mô ngành nghề kinh doanh khác hầu hết chuỗi cung ứng công ty bao gồm thành phần: nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Tất thành phần phối hợp nhịp nhàng với Sơ đồ 1.1: Mơ hình thành phần chuỗi cung ứng Nhà Nhà Nhà Khách cung sản phân hàng cấp xuất phối Nhà cung cấp dịch vụ Nguồn: Nguyễn Kim Anh, 2006 Nhà cung cấp Nhà cung cấp nhà sản xuất nguyên vật liệu để cung cấp nguyên vật liệu cho nhà sản xuất khác Các nhà sản xuất nguyên vật liệu nhà khai thác khống sản, nhiên liệu, tổ chức chăn nuôi, trồng trọt,… Những nhà cung cấp lựa chọn dựa theo tiêu chí định chất lượng, giá cả, địa điểm, khả cung cấp hàng kịp tiến độ Nhà cung cấp làm công việc khai thác, chế biến, tập kết hàng hóa, đóng bao, chuẩn bị cho công ty, nhà máy sản xuất đến nhập hàng Đối với hãng lớn, nhà cung cấp chia thành cấp khác nhà cung cấp nhà cung cấp địa phương Hầu hết nhà cung cấp khơng trực tiếp sản xuất ngun vật liệu mà nhập từ nhà cung cấp nhỏ địa phương khác Nhà sản xuất Nhà sản xuất nơi đặt máy móc, nhà xưởng, nhà kho doanh nghiệp UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm cuối Trải qua công đoạn khác nhau, từ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm hoàn thiện tạo Sau đó, sản phẩm chuyển cho khách hàng lưu kho cho chuyến hàng sau Những doanh nghiệp lớn thường có nhà máy đặt thành phố khác chí quốc gia khác để tận dụng lợi giá nguồn nguyên vật liệu giá rẻ Điển hãng sản xuất điện tử Apple, Nokia, Samsung,… xây dựng nhiều nhà máy Trung Quốc giá nguyên vật liệu giá nhân công rẻ mạt Nhà phân phối Kênh phân phối (hay gọi Marketing channel distribution channel) tập hợp tổ chức, cá nhân phụ thuộc lẫn tham gia vào công việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Kênh phân phối đóng vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp, cầu nối đưa sản phẩm, dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng Việc áp dụng kênh phân phối để đạt hiệu tốt mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Có nhiều hình thức phân phối khác nhau, vào hình thức phân phối ta chia thành phân phối trực tiếp phân phối gián tiếp Phân phối trực tiếp tức công ty không sử dụng kênh phân phối trung gian mà trực tiếp phân phối cho thị trường, chủ yếu sử dụng công ty nhỏ, lượng hàng hóa Sơ đồ 1.2: Mơ hình phân phối trực tiếp Nhà sản xuất Người tiêu dùng 56 2, người viết đề xuất số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng cho công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng sau 3.3.1.Nhóm giải pháp nâng cao hiệu công tác hoạch định 3.3.1.1 Đẩy mạnh công tác dự báo lượng cầu Trong năm 2014, công ty gặp nhiều sức ép từ đối thủ cạnh tranh làm UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cho doanh thu giảm so với năm 2013, năm 2015 cơng ty cần đẩy mạnh công tác dự báo lượng cầu để tạo bước đắn cho doanh nghiệp Tuy nhiên tại, công ty áp dụng phương pháp đặt hàng sau trúng thầu, điều làm công tác dự báo lượng cầu không mang nhiều ý nghĩa cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cách làm giảm chủ động công ty việc đặt hàng nguyên vật liệu, khiến thời gian từ lúc trúng thầu đến lúc thu thập đủ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bị kéo dài (đối với dự án lớn, khoảng thời gian kéo dài từ 3-4 tháng) Do vậy, cách làm không tạo ưu cho công ty dự án có thời gian thực ngắn làm giảm khả trúng thầu công ty Để khắc phục tình trạng trên, cơng ty cần đẩy mạnh công tác dự báo lượng cầu, biến dự báo lượng cầu làm công cụ đắc lực cho hoạt động khác công ty Công ty cần cân nhắc đến đánh đổi lợi ích việc chủ động nhập hàng trước trước dự án (sẽ giúp công ty chủ động sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện, hưởng lợi ích từ việc bàn giao trước tiến độ tăng hội trúng thầu) với rủi ro từ việc rủi ro khơng tiêu thụ chi phí tồn kho tăng cao Các giải pháp cụ thể cho công ty Thứ nhất, tổ chức tốt kênh thông tin để thu thập thông tin từ thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu thập ý kiến khách hàng Tổ chức xử lý thơng tin nhanh chóng, xác hiệu Thứ hai, công tác dự báo lượng cầu cần thực cách thường xuyên, liên tục, định kỳ theo tháng, quý để nắm bắt biến động thường xuyên thị trường, từ đó, có kế hoạch sản xuất kinh doanh, lưu kho 57 tiêu thụ, mang lại lợi nhuận cao đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Thứ ba, công ty nên áp dụng phần mềm thống kê, phần mềm kinh tế lượng Eviews, SPSS để xây dựng mơ hình kinh tế lượng nhằm nâng cao tính xác tính tổng qt cho mơ hình dự báo lượng cầu Thứ tư, tăng cường nhân lực có kinh nghiệm chun mơn cho hoạt động UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo phân tích lượng cầu để hoạt động đạt hiệu cao 3.3.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác định giá sản phẩm Hiện sách giá cơng ty chưa điều chỉnh linh hoạt chịu ảnh hưởng lớn từ sách nhà cung ứng, nguyên vật liệu nhập khẩu; gây trở ngại việc thương thảo với khách hàng Để nâng cao tính hiệu cơng tác định giá cơng ty cần thực biện pháp kích thích người tiêu dùng thông qua giảm giá từ 1-3% cho hợp đồng có giá trị tỷ hợp đồng toán nhanh, tổ chức dịp tri ân khách hàng, tặng kèm quà tặng giảm giá đặc biệt vào dịp lễ, tết 3.3.1.3 Giải pháp nâng cao hiệu cho công tác dự báo tồn kho Dự báo tồn kho đóng vai trò vô quan trọng công ty cơng ty có lượng hàng tồn kho trung bình lớn ENTEC Một kế hoạch tồn kho tốt giúp hoạt động tồn kho công ty diễn hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, công sức giảm chi phí lưu kho Một số giải pháp kiến nghị cho cơng ty Thứ nhất, cơng ty cần tích cực công tác dự báo tồn kho, cần lên kế hoạch tồn kho hàng tuần, hàng tháng, hàng quý Kế hoạch tồn kho phải lên chi tiết tốt (từ số lượng, chất lượng đến vị trí lưu kho đến việc dự trù nhân công, máy móc hỗ trợ cho đợt nhập- xuất kho) Thứ hai, tích cực kiểm kê, cập nhật số liệu lên phần mềm quản lý kho nhằm nắm bắt tình hình thực tế kho, từ đề kế hoạch tồn kho hợp lý hiệu 58 Thứ 3, nâng cao lực cán công nhân viên phụ trách dự báo tồn kho để hoạt động dự báo đạt hiệu cao 3.3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động thu mua 3.3.2.1 Giải pháp quản lý nhà cung cấp đầu vào Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng có hệ thống nhà cung cấp UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo tương đối mạnh, chất lượng hàng hóa tốt, nhiên nay, 60% nhà cung cấp công ty nhà cung cấp nước Điều tạo bất lợi cho công ty việc nhập hàng hóa, làm tăng giá thành sản phẩm tăng rủi ro cho hàng hóa cơng ty Hơn nữa, để gom đủ số hàng cần thiết, công ty thường xuyên phải đặt hàng từ 2-3 nhà cung cấp khiến thời gian từ lúc đặt đến lúc gom đủ hàng từ 4-5 tháng, điều tạo nhiều khó khăn cho công ty Trong năm gần đây, công ty dần thay nhà cung cấp châu Âu nhà cung cấp châu Á (điển hình nước Trung Quốc Ấn Độ) Đây hướng vô đắn, giúp công ty tiết kiệm nhiều chi phí vận chuyển chi phí hải quan khác So sánh nước Trung Quốc Ấn Độ Trung Quốc có nhiều lợi cạnh tranh khoảng cách gần hơn, vị trí địa lý thuận lợi cho việc vận chuyển hàng, có nhiều sách thuế ưu đãi hàng hóa Việt Nam so với Ấn Độ Để tận dụng ưu điểm này, tương lai, công ty nên thay dần việc nhập hàng hóa từ Ấn Độ việc nhập nhiều từ nhà cung cấp Trung Quốc Việc quản lý nhà cung cấp công ty dừng lại việc theo dõi ghi chép lại, từ đánh giá cho điểm nhà cung cấp Cơng việc làm thủ cơng dẫn đến sai sót khơng thể tránh khỏi Cơng ty cần tích hợp việc quản lý nhà cung cấp hệ thống phần mềm quản lý để quản lý cách khoa học tồn diện Bên cạnh đó, cần nghiêm túc thực công tác đánh giá nhà cung cấp theo quý thay năm Tình hình thực hợp đồng nhà cung ứng năm 2014 có tiến so với năm 2013 tỷ lệ vi phạm hợp đồng chiếm 16%, số 23% năm 2013 Đây tiến đáng khích lệ cơng ty việc quản lý nhà cung cấp, nhiên 16% 59 số cao Để hạn chế tình trạng này, cơng tycần tích cực tìm kiếm thêm nhà cung ứng mới, đề biện pháp phạt mạnh tay nhà cung ứng vi phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng, công ty cần thay nhà cung ứng tốt 3.3.2.2 Duy trì phát triển mối quan hệ với nhà cung ứng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần ý xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng, họ nguồn cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp, đồng thời tác nhân tác động trực tiếp gây sức ép lên giá thành sản phẩm Chính vậy, để q trình tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thơng suốt mang lại nhiều lợi nhuận doanh nghiệp cần phải trì phát triển mối quan hệ với nhà cung ứng nhằm tạo lâu dài, bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm “ đơi bên có lợi” Doanh nghiệp nên giải mâu thuẫn phát sinh cách hữu hảo viêc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung ứng khắc phục cố vi phạm hợp đồng cho phép nhà cung ứng gửi bổ sung, thay thế, sửa chữa hàng khơng đạt; sử dụng hình thức hủy hợp đồng trường hợp vi phạm nghiêm trọng khắc phục 3.3.3 Các giải pháp nâng cao sản xuất 3.3.3.1 Các chiến lược sản phẩm Sản xuất yếu tố trọng tâm nghiên cứu chuỗi cung ứng Sản phẩm có phù hợp với thị trường thị trường đón nhận, từ tạo nên hiệu tồn việc quản lý chuỗi cung ứng Vì thế, cơng ty cổ phần ENTEC cần đề chiến lược sản phẩm phù hợp để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh hướng thúc đẩy thực mục tiêu chiến lược tiêu thụ sản phẩm Các giải pháp cụ thể cho công ty Thứ nhất, công ty cần đầu tư vào công tác thiết kế sản phẩm Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt nay, công ty cần đẩy mạnh việc nghiên cứu thiết kế sản phẩm nhằm cải tiến, nâng cấp sản phẩm không 60 chất lượng, suất mà mặt hình thức Hình thức sản phẩm phải bắt mắt, bền, đẹp đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Để làm điều này, công ty cần nâng cao lực đội ngũ thiết kế sản phẩm, ứng dụng phần mềm đồ họa, thiết kế đầu tư trang thiết bị cần thiết cho việc thiết kế sản phẩm Ngồi ra, khách hàng có u cầu cải tiến riêng thiết kế, công ty cần nỗ lực nghiên cứu để thực UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo yêu cầu khách hàng phạm vi Thứ hai, cơng ty cần áp dụng sách linh hoạt giá để kích thích người tiêu dùng Công ty cần xác định mức giá cụ thể cho loại khách hàng thời điểm khác nhau, có biện pháp chiết khấu, tặng quà vào dịp đặc biệt Đồng thời, cần đảm bảo lượng tồn kho hợp lý để giúp công ty chủ động đối phó với thay đổi thị trường chủ động định giá sản phẩm Thứ ba, công ty nên sử dụng sách đa dạng hóa sản phẩm Thị trường ln biến động khơng ngừng nhu cầu khách hàng ngày đa dạng phức tạp Bên cạnh đó, sản phẩm cạnh tranh đối thủ Trung Quốc lại có lợi đa dạng chủng loại thiết kế bắt mắt Để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng sức cạnh tranh cho công ty, cơng ty cần phải đa dạng hóa sản phẩm mình, mở rộng danh mục, chủng loại sản phẩm để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu khách hàng 3.3.3.2 Giải pháp hồn thiện quy trình sản xuất Một quy trình sản xuất hồn thiện hiệu khơng giúp nâng cao suất, giảm sức lao động mà giúp nâng cao chất lượng sản phẩm Hiện quy trình sản xuất cơng ty hồn thiện bao gồm bước sản xuất khí, sơn mạ lắp ráp, đấu nối điện Để hoàn thiện quy trình sản xuất, cơng ty cần có biện pháp sau Thứ nhất, bước sản xuất khí, thị trường thiết bị điện Việt Nam có nhiều cơng ty sản xuất sản phẩm mà công ty sản xuất (các hệ thống vỏ tủ, xà giá) cơng ty ABB, cơng ty khí xây 61 dựng thương mại Việt Nam, Đại Dũng,… Công ty nên cân nhắc sử dụng sản phẩm từ công ty để giảm tải sản xuất cho dự án lớn Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu nhằm cải tiến dây chuyển sản xuất, đề nghị trang bị thêm móc móc tân tiến để phục vụ hoạt động sản xuất cho công ty Thứ ba, tăng cường lực công nhân, kỹ sư Tăng cường công tác đào tạo cho công nhân tuyển lựa thêm công nhân có tay nghề cao UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.3.3.3 Giảm thời gian đóng điện, chạy thử Hiện thời gian đóng điện, chạy thử trung bình cho dự án cơng ty từ đến tháng đó, thời gian sản xuất trung bình tháng Như thời gian đóng điện, chạy thử dài, gây ứ đọng vốn cho công ty Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đội lắp đặt trường cơng ty khiêm tốn so với quy mô dự án mà công ty phụ trách Việc thiếu nhân công phương tiện lắp đặt dẫn đến suất vận chuyển bình quân ngày thấp, làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án Các giải pháp cụ thể cho công ty Thứ nhất, công ty cần đầu tư thêm nhân lực phương tiện bốc dỡ, lắp đặt trường Hiện đội ngũ lắp đặt trường công ty bao gồm có kỹ sư 14 cơng nhân Trong tương lai, công ty nên đầu tư thêm phương tiện vận tải, phương tiện bốc dỡ lắp đặt, đồng thời tăng cường thêm nhân công, kỹ sư có tay nghề cao nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian trường lắp đặt chạy thử xuống từ 2-3 tháng Thứ 2, trường hợp khơng có nhu cầu thường xuyên, công ty nên thuê dịch vụ vận chuyển công ty vận tải chuyên nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu tận dụng tính chuyên nghiệp nhà cho thuê dịch vụ Thứ 3, cần nâng cao lực cán vận tải cán thực công tác trường, công tác trường Công ty cần cử cán bộ, kỹ sư, công nhân học lớp nâng cao nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề rút ngắn thời gian thực 62 3.3.3.4 Giải pháp nâng cao hiệu công tác lưu kho Giải pháp đầu tư thêm sở vật chất kỹ thuật kho Trong năm 2014, công ty phải thực 50 lượt xuất nguyên vật liệu cho nhà cung ứng bảo trì, nhận nhiều đơn đề nghị thay thế, sửa chữa sản phẩm từ khách hàng Nguyên nhân công ty chưa xây dựng phòng chứa đặc biệt để bảo quản sản phẩm dễ hư hỏng có cấu tạo đặc biệt Để khắc UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo phục tình trạng cơng ty cần xây dựng phòng chứa với điều kiện bảo quản tốt trang thiết bị cần thiết, phù hợp với hàng hóa đặc biệt, dễ hư hỏng, hàng hóa dễ cháy nổ,… Bên cạnh đó, cơng ty cần nghiêm túc thực ngun tắc lưu kho như: Thực kiểm kê định kỳ kho tháng lần nhằm đối chiếu số liệu thực tế với số liệu ghi chép sổ sách phần mềm quản lý kho Phân loại hợp lý khu vực kho, mặt hàng thường xuyên thực xuất nhập ưu tiên xếp gần cửa kho để thuận tiện cho việc xếp, dỡ hàng lên phương tiện vận tải Tuân thủ biện pháp phòng chống cháy nổ, vệ sinh kho bãi cần thực thường xuyên 1lần/ tuần 3.3.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phân phối 3.3.4.1 Giải pháp nâng cao lực quản lý đơn hàng trực tuyến Hiện khách hàng cơng ty gửi câu hỏi đặt hàng trực tuyến cách gửi email trang web cơng ty Tính góp phần khơng nhỏ việc tăng khả tương tác công ty khách hàng nhiên chưa thực thuận tiện cho khách hàng Thay phải soạn email gửi cho cơng ty nay, công ty nên đầu tư nâng cấp phần mềm giúp khách hàng đặt hàng trực tuyến việc tích chọn lựa sản phẩm Cách làm tiết kiệm thời gian cho người đặt hàng người bán hàng, giúp thông tin đến xác nhanh chóng Cơng ty cần tích hợp thơng tin cần thiết khác giá cả, đặc điểm kỹ thuật sản phẩm để khách hàng tiện theo dõi định 63 3.3.4.2 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bán hàng Do có tới 80% lượng khách hàng cơng ty dự án thầu nên công ty sử dụng hình thức phân phối trực tiếp khơng sử dụng kênh trung gian để phân phối hàng hóa Do vậy, thay kích thích tiêu dùng qua kênh trung gian, công ty cần thúc đẩy hoạt động hỗ trợ bán hàng, bao gồm hoạt động hỗ trợ từ trước, sau bán UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Các giải pháp cụ thể cho công ty Thứ nhất, thực dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình Thường xuyên liên lạc, theo dõi, nắm bắt thơng tin khách hàng, có phần thưởng vật chất chương trình khuyến đặc biệt cho khách hàng lâu năm uy tín dịp lễ, tết Thứ hai, tùy thời điểm khác mà cơng ty có sách linh hoạt giá, áp dụng mức chiết khấu toán, chiết khấu thương mại , giảm giá cho khách hàng chủ yếu quan trọng, khách hàng tiềm tương lai Các khoản khuyến khích vật chất phải đủ lớn để thật tạo động lực mua hàng khách hàng Thứ ba, cơng ty sử dụng hình thức khuyến mại kèm mua sản phẩm công ty như: khuyến mại sản phẩm cùng, miễn phí lắp đặt, bảo dưỡng, vận chuyển sản phẩm,… Thứ tư, xử lý khiếu nại khách hàng cách nghiêm túc, nhanh chóng kịp thời, tránh tình trạng khách hàng khơng hài lòng sản phẩm, dịch vụ công ty mà không giải thỏa đáng Thứ năm, có sách đặc biệt dành cho loại khách hàng nhằm củng cố mối quan hệ với khách hàng tìm kiếm khách hàng tiềm tương lai Thứ sáu, thường xuyên liên lạc với khách hàng qua email điện thoại để nắm bắt cập nhật thơng tin từ phía khách hàng, từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu họ Ln xử lý thắc mắc,khiếu nại khách hàng cách nhanh chóng, kịp thời làm hài lòng khách hàng 64 3.3.4.3 Nâng cao lực đội vận tải Mặc dù công tác giao nhận công ty thực tốt với 100% chuyến hàng an tồn số lượng cơng nhân lượng xe đội vận tải khiêm tốn cho dự án lớn (phòng vật tư có 12 nhân viên xe tải, có nhân viên đội giao nhận) Nhằm rút ngắn thời gian bàn giao cho khách hàng, công ty cần đầu tư thêm phương tiện vận tải thuê thêm nhân công UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo đội vận tải Công tác lên kế hoạch vận tải cần trọng Trước chuyến hàng, đội vận tải phải lên kế hoạch giao hàng cách chi tiết khoa học nhằm tiết kiệm thời gian rút ngắn quãng đường, dự án công ty miền Trung miền Nam 3.3.5 Nâng cao lực cán công nhân viên tồn cơng ty Tập thể tập hợp cá nhân, để hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vững mạnh trước hết cá nhân phải có trình độ tính kỷ luật công việc cao Công ty cần trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên tất hoạt động công ty, từ nhân viên vật tư, công nhân sản xuất, nhân viên giao nhận đến cán lãnh đạo công ty Để làm điều đó, cơng ty cần phải thực tốt công tác sau Thứ nhất, nhắc nhở nhân viên phải có thái độ lịch sự, tơn trọng khách hàng, làm việc chuyên nghiệp, tận tình cởi mở, tiếp thu ý kiến khách hàng đáp ứng cách tối đa yêu cầu, nguyện vọng khách hàng Cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm cho khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua hàng Thứ hai, có sách trợ cấp khuyến khích việc nâng cao tay nghề cho công nhân viên, cử nhân viên học lớp bồi dưỡng tay nghề Thứ ba, phát đào tạo người có lực để bố trí vào công việc phù hợp với lực chuyên môn họ Thứ tư, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cán bộ, công nhân viên công ty để rút kinh nghiệm hạn chế, từ đó, hồn thiện nguồn nhân lực công ty 65 3.3.6 Một số kiến nghị với quan chức nhà nước Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng công ty khác, mong muốn nhận hỗ trợ từ phía Nhà nước để có hội phát triển lớn mạnh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, mà cạnh tranh ngày trở nên gay gắt hết Dựa vào tình hình thực tế công ty nay, người viết xin đề xuất số kiến nghị sau UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Thứ nhất, nhà nước cần ngày hồn thiện hệ thống sách pháp luật để tạo môi trường kinh doanh ổn định lành mạnh cho doanh nghiệp nói chung cho cơng ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng nói riêng Cụ thể cần có quy hoạch cho phát triển ngành thiết bị điện tầm quốc gia, hoàn thiện hành lang pháp lý quy định hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, đồng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng rút ngắn thời gian kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hoạt động đấu thầu để công ty chủ động hoạt động đấu thầu Đồng thời, Nhà nước cần tạo điều kiện để hoạt động đấu thầu công khai, minh bạch hơn, tạo bình đẳng cho nhà thầu tham dự đấu thầu Thứ hai, nay, vấn đề vốn vay Ngân hàng vấn đề cần giải nhanh chóng cho hầu hết công ty không riêng công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng Hầu hết công ty thiếu vốn kinh doanh kênh huy động vốn quan trọng công ty Ngân hàng, nhiên, việc vay vốn Ngân hàng ngày trở nên khó khăn Chính vậy, Nhà nước cần có sách ưu đãi vốn vay để cơng ty cơng ty khác tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng dễ dàng hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thông suốt liên tục Thứ ba, nhà nước cần có biện pháp bảo vệ doanh nghiệp, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm thời hạn toán nhằm giảm thiểu khoản nợ q hạn khó đòi cho cơng ty, để cơng ty thuận lợi việc sản xuất kinh doanh Thứ tư, phần lớn sản phẩm phân phối công ty sản phẩm nhập từ nước nên chịu ảnh hưởng lớn thuế nhập vào Việt Nam Chính thế, nhà nước cần có biện pháp ưu đãi giảm thuế nhập vào Việt Nam 66 cho mặt hàng điện để tạo thuận lợi cho công ty thuộc lĩnh vực điện Việt Nam có lợi cạnh tranh giá đối thủ cạnh tranh nước Thứ năm, vấn đề thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao vấn đề không công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng mà tất công ty phải đối mặt Vì vậy, Nhà nước cần có đầu tư nhiều vào giáo dục – đào tạo để giúp cơng ty có thêm nhiều nhân lực có trình độ, từ đó, tiếp thu tốt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo tiến Khoa học - công nghệ giúp cơng ty cạnh tranh tốt thị trường đầy biến động 67 KẾT LUẬN Khi phân tích đề tài: “Chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng; thực trạng giải pháp” với phân tích, đánh giá, nhận định, người viết xin đưa ý kiến đánh sau Thứ nhất, chuỗi cung ứng công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo có điểm mạnh hệ thống nhà cung ứng chất lượng cao; dây chuyền sản xuất đại; ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động lưu kho, nhận đơn đặt hàng; có tỷ lệ 100% chuyến giao hàng an tồn Ngồi ra, cơng ty có khách hàng tổ chức lớn trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhà cung ứng Thứ 2, bên cạnh điểm mạnh, chuỗi cung ứng tồn hạn chế tỷ lệ nhập cao nhiều mua hàng nước, nhà cung ứng chưa có khả cung ứng cao dẫn đến tình trạng phải gom hàng từ 2-3 nhà cung ứng hợp đồng lớn, thời gian đóng điện chạy thử kéo dài gây nhiều khó khăn cho cơng ty Thêm vào đó, hệ thống cơng nghệ thơng tin chưa nâng cấp, cơng ty khơng có kênh phân phối trung gian dẫn đến khả phân phối hàng hóa Trong chương 3, hiểu biết đánh giá mình, người viết đưa giải pháp nhằm cải thiện chuỗi cung ứng cho công ty, qua nâng cao doanh thu giảm thiểu chi phí khơng cần thiết trọng cơng tác dự báo lượng cầu, nâng cao lực quản lý đơn hàng trực tuyến, nhóm giải pháp cải thiện hệ thống nhà cung ứng, tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nhóm giải pháp cải tiến sản phẩm, trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng khách hàng Bên cạnh nhóm giải pháp vi mơ, người viết đề xuất kiến nghị vĩ mô liên quan đến sách hỗ trợ nhà nước Với kết nghiên cứu trên, người viết hy vọng khóa luận có đóng góp đề xuất định, góp phần cải thiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng cơng ty đóng góp cho phát triển tương lai công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật lượng 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Nguyễn Kim Anh, 2006, Quản lý chuỗi cung ứng, Trường đại học mở bán cơng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Cơng Bình, 2008, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Anh Tuấn Trịnh Thanh Hòa, 2011, Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo thơng qua quản lý nguồn cung, tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam, số ngày tháng năm 2011 David Blanchard, 2013, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng – Những trải nghiệm tuyệt vời, NXB Lao động – Xã hội Shoshanah Cohen & Joseph Roussel, 2012, Giáo trình Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, NXB Lao động – Xã hội Robert Rosenbaum & Peter Bolstorff, 2011, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo, NXB Lao động – Xã hội Michael Hugo, 2008, Giáo trình Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Công ty cổ phần Tinh Văn Douglas M.lambert, 2008, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Supply Chain Management Institute Lambert, Stock and Elleam, 1998, Fundamentals of Logistics Management, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill,c.14 10 Sunil Chopra and Peter Meindl, 2012, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Pearson Education 11 Ganeshan.R and Harrison.T, 1995, An Introduction to Supply Chain Management Department of Management Science and Information Systems 303 Beam Business Building Penn State University, University Park, PA 16802 U.S.A 12 Hakansson.H and Persson.G, 2004, Supply Chain Management: The Logic of Supply Chains and Networks, International Journal of Logistics Management, The, Vok 15 Iss: 1, pp.11-26 13 Mentzer, Dewitt, Min, Nix, Smith & Zachia, 2003, Defining Supply Chain Management, Business Logistics, vol 22, no 2, page 69 14 Michael Hugos, 2003, Essentials of Supply Chain Management, Ch.2: Supply Chain Operations: Planning and Sourcing, page 43-76, John Wiley & Sons,Inc 15 Baats Elizabeth, 2006, Pricing Across the Transportation Models, Logistics Management, 9/2006 16 H.L.Lee and C.Billington, 1995, The evolution of supply chain management UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo models and practice at Hewlett-packard, Interface 25, No 5, page 41-63 17 Simchi-Levi.D, Kaminsky.P and Simchi-Levi.E, 2008, Designing and Managing the Supply chain: Conccept, Strategies and Case studies, Coppyright McGraw- Hill Companies, page 01,15, 248 18 Eulalio G.Campelo F & Wolffrie Stucky, 2007, The Supplier Relationship Management Market Trends, World Academy of Science, Engineering and Technology 19 Thomas E.Vollmann, William L Berry, D Clay Whybark, and F Robert Jacobs, 2004, Manufacturing Planning and Control Systems for Supply Chain Management, 5th ed New York: McGraw-Hill/Irwin 20 Hammon David, 2004, Tracking Total Logistics Value from the Inside Out, Purchasing Magazine, 10/2014 21 Cooke James, 2006, Logistics Costs Under Pressure, Logistics Management, 7/2006 22 Courtesy of the Coincil of Logistics Management 23 Courtesy of Supply chain Council, Inc 24 Colin Scott, Paul Thompson and Henriette Lundgren, 2011, Guide to supply Chain Management, Spinger Trang web: http://www.slideshare.net/iescl/giao-trinh-scm, truy cập ngày 28/04/2015 http://www.thietbivietnam.com/thi-truong-thiet-bi.html, truy cập ngày 11/03/2015 http://www.renewableenergy.org.vn/index.php?page=tong-quan-ve-nganh-dien-taiviet-nam, truy cập ngày 02/03/2015 http://veie-electric.com.vn/?vn/detail/5/208/Nganh-san-xuat-thiet-bi-dien-Thitruong-lon-dang-cho-doi.html, truy cập ngày 28/03/2015 70 http://www.hiendai.com.vn/ServicesAndSolutions.aspx?contentid=72 truy cập ngày 15/03/2015 http://advice.vietnamworks.com/vi/career/tin-noi-bat/chuoi-cung-ung-toi-uu-chiphi-toi-thieu-hieu-qua-toi-da.html, truy cập ngày 15/03/2015 http://gscom.vn/portal/chuyende-scm/danh-gia-lai-chuoi-cung-ung.html, truy cập ngày 16/03/2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo http://vneconomics.com/giai-phap-hoan-thien-chuoi-cung-ung/, 30/3/2015 truy cập ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG; THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG; THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn