MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA SAMSUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

85 144 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI MƠ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA SAMSUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Lê Ngân Hà Mã sinh viên : 1111110461 Lớp : Anh 17 Khóa : 50 Ngƣời hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Thị Hà Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 1.1.2 Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng 1.2 Phân loại chuỗi cung ứng 1.2.1 Chuỗi cung ứng đẩy 1.2.2 Chuỗi cung ứng kéo .6 1.2.3 Chuỗi cung ứng kéo- đẩy .7 1.3 Nội dung chuỗi cung ứng 1.3.1 Lập kế hoạch .9 1.3.2 Tìm nguồn cung 12 1.3.3 Thực sản xuất 15 1.3.4 Phân phối 17 1.4 Đối tượng tham gia chuỗi cung ứng 19 1.4.1 Nhà sản xuất 20 1.4.2 Nhà phân phối 20 1.4.3 Nhà bán lẻ 20 1.4.4 Khách hàng 21 1.4.5 Nhà cung ứng dịch vụ 21 1.5 Giới thiệu mơ hình Six sigma (6 Sigma) 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY 24 SAMSUNG ELECTRONICS 24 2.1 Giới thiệu công ty Samsung Electronics 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .25 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh năm gần 26 2.2 Mơ hình chuỗi cung ứng Samsung 28 2.2.1 Tổng quan chuỗi cung ứng Samsung .28 2.2.2 Nội dung chuỗi cung ứng Samsung Electronics 29 2.3 Đánh giá mơ hình chuỗi cung ứng Samsung 48 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2.3.1 Những điểm mạnh chuỗi cung ứng Samsung .48 2.3.2 Những hạn chế chuỗi cung ứng Samsung Electronics .50 CHƢƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM 53 3.1 Tổng quan ngành điện tử Việt Nam 53 3.2 Phân tích SWOT doanh nghiệp điện tử Việt Nam 54 3.2.1 Điểm mạnh .54 3.2.2 Điểm yếu 56 3.2.3 Cơ hội 60 3.2.4 Thách thức 63 3.3 Bài học rút cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam quản lý chuỗi cung ứng .65 3.3.1 Nhóm học vi mô 65 3.3.2 Nhóm học vĩ mơ 72 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Danh mục bảng biểu: Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Samsung Electronics năm 2011- 2014 ước tính quý I năm 2015 .26 Bảng 2.2 Tỷ lệ kênh phân phối Samsung Electronics 42 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 3.1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước năm 2012- 2014 61 Bảng 3.2 Thu nhập bình quân đầu người từ năm 2013- 2015 61 Danh mục hình vẽ: Hình 1.1 Mơ hình chuỗi cung ứng kéo- đẩy Hình 1.2 Mơ hình chuỗi cung ứng Hình 1.3 Chuỗi cung ứng mở rộng 19 Hình 2.1 Các thành phần chuỗi cung ứng Samsung Electronics 29 Hình 2.2 Mơ hình tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội quản lý môi trường nhà cung cấp 32 Hình 2.3 Mơ hình cung cấp hóa chất cho Samsung 33 Hình 2.4 Mơ hình chương trình “Tìm nguồn cung ứng mở” 34 Hình 2.5 Mơ hình hỗ trợ nhà cung cấp .37 Hình 2.6 Mơ hình SCM Sigma Samsung 38 Hình 2.7 Phương pháp DMAEV mơ hình Six sigma 39 Hình 2.8 Quy trình phân phối sản phẩm trực tiếp 42 Hình 2.9 Số lượng văn phòng bán hàng Samsung Electronics 44 Hình 2.10 Các bước phân phối sản phẩm nước .46 Hình 2.11 Các bước phân phối sản phẩm nước ngồi 46 Hình 2.12 Các trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng tồn cầu 47 Hình 2.13 Lợi nhuận ròng quý năm 2014 52 Samsung Electronics 52 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt SCM CSCMP Tên đầy đủ Tiếng Việt Supply chain management Quản trị chuỗi cung ứng Council of Supply Chain Hiệp hội quản trị Managent Professionals chuỗi cung ứng Supply Chain Operation Nghiên cứu hoạt động Research cung ứng Just In Time Giao hàng lúc UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Tên đầy đủ Tiếng Anh SCOR JIT Collaborative Planning, CPFR Forecasting and Replenishment 10 11 ERP ASP DTPS EGPS WMS SMIS e-CIMS Hoạch định tài nguyên Planning doanh nghiệp Advanced planning and Hệ thống lập kế hoạch scheduling lịch trình tiên tiến Delivery time promise Hệ thống giao hàng báo system trước Enterprise global planning system ERP Hệ thống lập kế hoạch toàn cầu cho doanh nghiệp Ware house management Hệ thống quản lý hàng system tồn kho Samsung material Trang thông tin nguyên Information Sheet vật liệu Samsung Integrated Management System 13 dự báo bổ sung Enterprise Resource Environment Chmicals 12 Hợp tác lập kế hoạch, Hệ thống quản lý mơi trường hóa học tích hợp Enterprise Resource Hệ thống hoạch định Planning nguồn lực doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành công nghiệp điện tử không giữ vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao chất lượng sống mà ngành kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận nhờ sản xuất sản phẩm có giá trị vượt trội Song với hội mới, phát triển khoa UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo học công nghệ nhu cầu tiêu dùng ngày lớn đặt cho công ty điện tử ngày nhiều thách thức Những thách thức doanh số bán hàng marketing, khách hàng trở nên khó tính kỹ lưỡng hơn, tài ln nằm áp lực phải rút ngắn thời gian toán cho nhà cung cấp, sản xuất đòi hỏi tính xác nâng cao hiệu quả, chi phí logistics quản lý nhà cung cấp… Vì thế, đua để dành thị phần, ưu tiên hàng đầu công ty điện tử phải liên tục đổi mới, sáng tạo để tối ưu hóa sản xuất kinh doanh giảm chi phí Trong số phương pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất hoạt động quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, doanh nghiệp điện tử Việt Nam hầu hết tiến hành công tác quản lý chuỗi cung ứng cách đơn giản chưa nhận thức đánh giá đắn vai trò quản lý chuỗi cung ứng toàn hệ thống Samsung Electronics công ty điện tử hàng đầu giới Sau thành công mạnh mẽ chiếm lĩnh thị trường nước, Hàn Quốc, công ty bắt đầu chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường quốc tế Một nhân tố tạo nên thành cơng vang dội việc quản trị chuỗi cung ứng hiệu Samsung Electronics Gartner đánh giá đứng thứ 25 chuỗi cung ứng thành cơng tồn cầu năm 2014 Do đó, với mong muốn nghiên cứu sâu mơ hình chuỗi cung ứng cách quản trị chuỗi cung ứng Samsung để từ tổng kết học kinh nghiệm cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam, tơi chọn đề tài: “Mơ hình chuỗi cung ứng Samsung học cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu mơ hình chuỗi cung ứng Samsung để tìm điểm mạnh hạn chế chuỗi cung ứng Từ đó, đưa giải pháp giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng nâng cao doanh thu cho công ty điện tử Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lí luận thực tiễn mơ hình UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo chuỗi cung ứng công ty Samsung Electronics Phạm vi nghiên cứu - Không gian: đề tài nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng cơng ty Samsung Electronics thuộc tập đoàn Samsung - Thời gian: từ năm 2011 đến quý I năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu như: - Phương pháp thu thập - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích thơng tin - Phương pháp phân tích- tổng hợp - Phương pháp diễn giải- quy nạp - Phương pháp đối chiếu- so sánh - Phương pháp mô tả- khái quát - Phương pháp hệ thống hóa Kết cấu khóa luận Ngồi phần lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, khóa luận có bố cục gồm phần sau: Chƣơng I : Cơ sở lý luận chuỗi cung ứng doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng quản lý chuỗi cung ứng công ty Samsung Electronics Chƣơng III: Bài học kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp điện tử Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản lý chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng khái niệm khổ biến giới có nhiều quan điểm khác vấn đề song đáng ý kể đến định UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nghĩa chuỗi cung ứng đây: Quan điểm 1: “Chuỗi cung ứng bao gồm cơng đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Chuỗi cung ứng không gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, mà nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ thân khách hàng” (Chopra Sunil and Peter Meindl, 2001) Quan điểm 2: “Chuỗi cung ứng mạng lưới lựa chọn sản xuất phân phối nhằm thực chức thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán thành phẩm thành phẩm phân phối thành phẩm cho khách hàng” (Ganesham Ran and Terry P.Harríon, 1995) Quan điểm 3: “Chuỗi cung ứng liên kết với công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào thị trường” (Lambert, Stock and Elleam, 1998) Như thấy, theo tác giả chuỗi cung ứng bao gồm tất vấn đề trực tiếp hay gián tiếp liên quan nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng tất vấn đề lại có quan hệ qua lại tác động đến sản phẩm hay dịch vụ cuối Đồng thời, thành phần chuỗi cung ứng không gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà có nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ khách hàng 1.1.2 Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng Thuật ngữ “Quản lý chuỗi cung ứng” xuất cuối năm 80 kỷ trước sử dụng phổ biến vào năm 1990 Trước đó, thuật ngữ “hậu cần” “quản lý hoạt động” sử dụng để thay cho khái niệm Nếu xét quản lý chuỗi cung ứng phương diện hoạt động tác động đến hành vi chuỗi cung ứng nhằm đạt kết mong muốn có định nghĩa đáng ý sau: Quan điểm 1: “Quản trị chuỗi cung ứng thống trình kinh doanh then chốt từ người tiêu dùng cuối với nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin để tạo giá trị gia tăng tới khách hàng người hưởng lợi khác” (Douglas M Lambert, 2004) Quan điểm 2: “Quản trị chuỗi cung ứng tập hợp phương pháp sử dụng để kết hợp cách có hiệu nhà cung cấp, nhà sản xuất, kho hàng cửa hàng để hàng hóa sản xuất phân phối số lượng, địa điểm thời điểm nhằm giảm thiểu chi phí hệ thống thỏa mãn UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo yêu cầu mức độ dịch vụ” (David Simchi Levi, Philip Kaminsky Edith Simchi Levi, 2008) Quan điểm 3: “ Quản trị chuỗi cung ứng kết hợp mang tính chiến lược, có hệ thống chức kinh doanh truyền thống chức kinh doanh truyền thống đồng thời đề sách lược phối hợp chức công ty cụ thể liên kết doanh nghiệp chuỗi cung ứng nhằm mục đích nâng cao lực cơng ty toàn chuỗi cung ứng dài hạn (Mentzer, Dewitt, Min, Nix, Smith Zachia, 2001) Dựa vào quan điểm rút Quản trị chuỗi cung ứng việc phối hợp hoạt động nhịp nhàng hiệu sản xuất, tồn kho, vị trí vận chuyển thành viên chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng dễ bị nhầm lẫn với khái niệm quản trị hậu cần Ta phân biệt hai khái niệm sau Hiệp hội quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply Chain Managent Professionals- CSCMP) định nghĩa quản trị hậu cần sau: “Quản trị logistics phần quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch địch, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển dự trữ hiệu hàng hóa, dịch vụ thông tin liên lạc từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Hoạt động quản trị logistics bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics quản trị tồn kho, hoạch định cung/ cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba Ở số mức độ khác nhau, chức logistics bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói cung cấp dịch vụ khách hàng Quản trị logistics chức tổng hợp tối ưu hóa tất hoạt động logistics phối hợp hoạt động logistics với chức khác marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, cơng nghệ thơng tin” Còn với quản trị chuỗi cung ứng, CSCMP định nghĩa: “Quản trị chuỗi cung ứng chức tích hợp với vai trò kết nối chức kinh doanh quy trình kinh doanh yếu bên cơng ty cơng ty với thành mơ hình kinh doanh hiệu cao kết dính Quản trị chuỗi UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo cung ứng bao gồm tất hoạt động quản trị logistics nêu hoạt động sản xuất thúc đẩy phối hợp qui trình hoạt động phận marketing, kinh doanh, thiết kế sản phẩm, tài chính, cơng nghệ thơng tin” Như vậy, hậu cần thường hoạt động diễn phạm vi công ty hay doanh nghiệp nhỏ; chuỗi cung ứng mạng lưới nhiều công ty hợp tác làm việc để phân phối sản phẩm cuối đến tay người tiêu dùng Hậu cần truyền thống tập trung ý vào hoạt động thu mua, phân phối, bảo trì quản lý tồn kho Quản lý chuỗi cung ứng khơng gồm hậu cần truyền thống mà bao gồm hoạt động tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, tài dịch vụ khách hàng 1.2 Phân loại chuỗi cung ứng Lựa chọn mơ hình chuỗi cung ứng phù hợp định quan trọng doanh nghiệp ảnh hưởng đến chi phí hoạt động khả đáp ứng nhu cầu khách hàng Có thể, doanh nghiệp khó khăn để hồn thành hai mục tiêu để giảm chi phí hay giảm mức tồn kho khả đáp ứng nhu cầu khách hàng bị ảnh hưởng Ngược lại, theo đuổi mục tiêu đáp ứng nhanh khách hàng lại thường yêu cầu mức tồn kho tương đối cao dẫn đến chi phí tăng lên Căn vào cách thức đưa sản phẩm vào thị trường, chuỗi cung ứng chia thành hai loại chuỗi cung ứng đẩy chuỗi cung ứng kéo Tuy nhiên, thực tế năm gần để hạn chế nhược điểm tận dụng tối đa ưu điểm hai mơ hình, nhiều doanh nghiệp linh hoạt việc phối hợp hai mơ hình tạo thành chuỗi cung ứng kéo- đẩy 66 Đối với dự báo nhu cầu lập kế hoạch Hiện nay, phần mềm kế tốn đơn giản khơng đáp ứng nhu cầu thị trường trở nên phức tạp hơn, doanh nghiệp điện tử cần giải pháp chuyên nghiệp để quản trị hiệu chuỗi cung ứng Samsung Electronics làm tốt điều với hệ thống lập kế hoạch toàn cầu cho doanh nghiệp Adexa Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam có đủ tiềm lực, hoàn UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo tồn áp dụng giống Samsung Tuy nhiên, điều thường khó hệ thống tồn cầu cần ngân sách khơng nhỏ doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ với ngân quỹ hạn hẹp Để vừa sử dụng phần mềm hoạch định tài nguyên cách hiệu vừa tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp Việt Nam cần lựa chọn giải pháp đảm bảo tiêu chí sau Thứ có khả nâng cấp linh hoạt Điều đảm bảo cho hệ thống kinh doanh phát triển hướng mà tránh phải trang bị thêm hay phải thay tương lai Đồng thời cho phép doanh nghiệp phản ứng nhanh với hội kinh doanh với thay đổi nhu cầu khách hàng Thứ hai ứng dụng chuẩn mở để tích hợp dễ dàng Khơng cơng nghệ độc quyền, ứng dụng phần mềm dựa chuẩn mở giúp doanh nghiệp giảm độ phức tạp chi phí sở hữu lại tích hợp ứng dụng khác dễ dàng Tiếp theo phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện tử Các phần mềm chuyên biệt theo ngành hiệu chỉnh sẵn cho phép hoạt động tốt nhất, rút ngắn thời gian đầu tư thúc đẩy nhanh thời gian tiếp cận thị trường Cuối nên sử dụng dịch vụ nhà cung cấp phần mềm độc lập Vì lắp đặt trì phần mềm thường đòi hỏi nhiều nguồn lực doanh nghiệp lại thường khơng có đội ngũ chun gia cơng nghệ thơng tin riêng Vì thế, với nhà cung cấp phần mềm độc lập, họ cung cấp thêm dịch vụ giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp toàn diện, đồng thời giảm rủi ro tăng hiệu suất đầu tư Tại Việt Nam, thị trường phần mềm chuyên hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) diễn sôi động Giải pháp phù hợp với doanh nghiệp điện tử kể đến giải pháp Dynamics Microsoft E- Business Suite Oracle Cụ thể, Microsoft vừa cung cấp phần mềm phù hợp cho tổ chức doanh nghiệp có quy mơ lớn với Dynamics AX 2012 R3; vừa cung cấp giải pháp cho 67 doanh nghiệp nhỏ với Dynamics NAV triển khai nhanh, dễ sử dụng mà hiệu Trong đó, E- Business Suite cho phép doanh nghiệp dù quy mô quản lý tự động hóa tất mảng nghiệp vụ kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa…Tuy nhiên, để có giải pháp tối ưu, trước hết doanh nghiệp cần chiến lược với yêu cầu cụ thể tương lai nhằm lựa chọn nhà cung cấp dài hạn UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Đối với việc tìm kiếm mối quan hệ với nhà cung cấp Có thể thấy, Samsung Electronics thực trình kỹ lưỡng đầu tư từ khâu tiến hành tuyển đến quản lý mối quan hệ lâu dài Dù chưa thể bắt chước hoàn toàn song doanh nghiệp điện tử Việt Nam học tập phần Đầu tiên phải đưa tiêu chí, nguyên tắc để lấy làm lựa chọn Tùy theo tình hình mà doanh nghiệp đưa tiêu chuẩn cụ thể khác nhìn chung cần chọn nhà cung cấp có lực cải tiến kỹ thuật, lực sản xuất ổn định, có uy tín trị trí hợp lý để hợp tác lâu dài Bởi theo phân tích SWOT trên, dù áp lực nhà cung cấp nước không lớn việc chuyển đổi nhà cung cấp gây nhiều bất lợi phải xem xét đánh giá lại nhà cung cấp gây lãng phí thời gian tiền bạc Một điều mà nên áp dụng từ chuỗi cung ứng Samsung cách họ quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp với mơ hình win- win Mặc dù cơng ty tồn cầu quy mơ lớn thay tìm kiếm nhà cung cấp tiếng có chỗ đứng, Samsung lại quan tâm tới doanh nghiệp nhỏ mà tiềm xây dựng hệ thống đảm bảo cạnh tranh tập thể Các doanh nghiệp Việt Nam nên làm vậy, đảm bảo phát triển bền vững tập thể với chi phí hợp lý Cách vừa giúp trì mối quan hệ vững lâu dài, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm hai Muốn làm điều này, doanh nghiệp Việt Nam tùy theo mạnh cần nhiều trợ giúp nhà cung cấp tư vấn, giám sát để phận, linh kiện sản xuất phù hợp hay hỗ trợ công nghệ Trong trường hợp hạn chế vốn nguồn lực khác, doanh nghiệp cân nhắc giải pháp cần thiết sát nhập với nhà cung cấp để tạo lợi cạnh tranh cho hai 68 Đối với việc thu mua linh kiện, phụ kiện Việc quản lý thu mua nguyên vật liệu cần doanh nghiệp sản xuất điện tử Việt Nam tiến hành đồng với kế hoạch sản xuất dựa số liệu khứ lượng đơn đặt hàng nhận Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam sử dụng phần mềm quản trị chuỗi cung ứng để hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Quá trình trao đổi thơng tin doanh nghiệp sản xuất UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nhà cung cấp phải cập nhật thường xun để hai bên hoạch định tốt thân nhà cung cấp phải đặt mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp khác nên họ cần phải hoạch định nhu cầu để sản xuất cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện kịp thời cho doanh nghiệp Sự phối hợp hoạt động nhà sản xuất nhà cung cấp tạo hiệu việc quản trị chuỗi cung ứng cho hai bên Ngoài ra, chất lượng nguyên vật liệu cần phải giám sát, kiểm tra thường xuyên để tránh lỗi xảy hàng loạt, điều đặc biệt nghiêm trọng sản xuất công nghệ Thiếu hỗ trợ công nghiệp chế tạo ngành công nghệ phụ trợ, doanh nghiệp điện tử Việt Nam dễ bỏ lỡ hội tham gia vào chuỗi cung ứng tồn cầu Mặt khác, làm sản phẩm sáng tạo Việt Nam sức cạnh tranh phải phụ thuộc vào việc thuê gia cơng nước ngồi, làm chậm q trình phát triển lớn mạnh lĩnh vực nhóm ngành cơng nghiệp điện tử nước nhà Để phát triển ngành điện tử, Việt Nam cần nhanh chóng thực sách hợp lý để thúc đẩy phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ, tập trung lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu, đúc, ép nhựa, đột dập kim loại, xử lý bề mặt Đối với sản xuất Trong sản xuất sản phẩm cơng nghệ, yếu tố xác yêu cầu quan trọng Vì Samsung Electronics áp dụng nguyên tắc six sigma để giảm tối đa sản phẩm lỗi Tất nhiên lấy mục tiêu sigma khó với doanh nghiệp Việt Nam Phần lớn doanh nghiệp sản xuất tư nhân Việt Nam mức khoảng Sigma chí thấp vài trường hợp, trước tiên nhắm đến mức hay sigma vốn mang lại kết giảm thiểu khuyết tật rõ rệt Cũng cần làm rõ Six Sigma đo 69 lường khả gây lỗi sản phẩm lỗi Một sản phẩm phức tạp có nhiều khả bị lỗi Mục đích Six Sigma để cải thiện quy trình cho vấn đề khuyết tật lỗi không xảy không tìm giải pháp tạm thời ngắn hạn cho vấn đề Chỉ nguyên nhân gây sai lệch xác định quy trình cải thiện sai lệch không lặp lại tương lai Mặc dù Six Sigma thường áp dụng chủ yếu để giảm thiểu UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo khuyết tật quy trình sản xuất, phương pháp tương tự sử dụng để cải tiến quy trình kinh doanh khác Cụ thể tìm biện pháp để gia tăng công suất thiết bị; cải thiện tỷ lệ giao hàng hẹn; giảm thời gian quy trình tuyển dụng huấn luyện nhân viên mới; cải thiện khả dự báo bán hàng; giảm thiểu sai sót chất lượng giao nhận với nhà cung cấp; cải thiện công tác hậu cần lập kế hoạch; cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng… Bên cạnh đó, tiến hành kế hoạch sản xuất, doanh nghiệp điện tử Việt Nam cần sử dụng dự báo nhu cầu linh kiện, phụ kiện kết hợp với số đơn hàng nhận để tiến hành sản xuất Lúc nhận đơn hàng, doanh nghiệp sử dụng phần nguyên vật liệu kho theo tính tốn dự báo để sản xuất, đặt hàng thêm từ nhà cung cấp, doanh nghiệp phải tính tốn để số ngun vật liệu kho dùng gần hết lúc số nguyên vật liệu từ nhà cung cấp chuyển đến tiếp tục trì nhịp sản xuất giảm lượng hàng phải lưu kho Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý đến việc sửa chữa sai lệch lượng cầu gián đoạn sản xuất chúng xuất hiện, giải lỗi phát sinh, giải cố xảy ra; làm giúp cho doanh nghiệp giảm lượng lớn chi phí dành cho giải hậu cố gây ra, đồng thời tránh tình trạng phản ứng dây chuyền gây tắc nghẽn cho việc vận hành chuỗi cung ứng Các doanh nghiệp điện tử Việt Nam tiếp thu cơng nghệ từ nước trước đón đầu tạo sản phẩm hướng phát triển cơng nghệ điện tử Có thể cải tiến sản phẩm việc thêm chức xử lý tạo đồ dùng thông minh Các sản phẩm kết nối mạng không dây công nghiệp, sản phẩm thơng minh có khả tự chẩn đốn hỏng hóc, có khả hội nhập 70 với máy móc khác, hệ thống tự động có độ an tồn mạng cao sản phẩm tiềm cho giai đoạn tới Với óc sáng tạo có khả tạo sản phẩm có chức vượt trội mặt cơng nghệ tồn cầu, ví dụ tạo chip chuyên dụng với khả xử lý phức tạp Sản xuất sản phẩm công nghệ nên đầu tư dây chuyền sản xuất lắp ráp đại Việt Nam quan trọng Cần có tiêu chí cụ thể nghiên cứu cơng nghệ, có sách để UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo doanh nghiệp tham gia sản xuất công nghệ từ đầu Đối với phân phối Lựa chọn kênh phân phối Samsung thực phân phối trực tiếp chiếm khoảng 1/3 gần 2/3 qua trung gian tức nhà bán buôn, bán lẻ nhắm tới khách hàng thành phố lớn trung tâm Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam nên lựa chọn kênh để tránh gặp trực tiếp Samsung Electronics khó cạnh tranh Thứ nhất, ta nên đẩy mạnh bán hàng online với website giao diện đẹp, cập nhật đầy đủ thân thiện với người dùng Bởi cách nhanh tiết kiệm chi phí để khách hàng tiếp cận với sản phẩm doanh nghiệp Thứ hai, phân phối qua trung gian, doanh nghiệp nên tập trung vào thị trường mà Samsung Electronics chưa chiếm lĩnh thành phố nhỏ, trị trấn, cửa hàng địa phương…thay trung tâm thương mại lớn với sản phẩm cao cấp Tiếp thị bán sản phẩm Samsung Electronics dành ngân sách khổng lồ cho vấn đề nên doanh nghiệp nước khó cạnh tranh khơng doanh nghiệp nước Song khơng phải mà khơng có lợi Một yếu tố quan trọng sản phẩm điện tử để khách hàng ý tính độc đáo hay giá trị khác biệt với sản phẩm loại giá rẻ hơn, có tính hay hình thức đẹp hơn…Vì thế, quảng bá cho sản phẩm, thiết doanh nghiệp phải nêu bật điều Lựa chọn hình thức quảng cáo giá hợp lý quảng cáo online, qua sách báo, tạp chí…cũng đem lại nhiều hiệu với chi phí thấp Số lượng điểm bán hàng tác động không nhỏ tới doanh số sản phẩm dễ dàng mua hàng tăng mức độ nhận diện thương hiệu thúc đẩy khách hàng lựa chọn sản phẩm 71 Dịch vụ sau bán Dịch vụ vấn đề doanh nghiệp Việt Nam hay gặp phải Sở dĩ, người tiêu dùng nội địa ưa chuộng sản phẩm thương hiệu nước bên cạnh chất lượng cao, dịch vụ họ tốt Do đó, chăm sóc khách hàng bước doanh nghiệp bỏ qua hay làm hời hợt mà phải làm thật tốt Điều thể thân thiện nhân viên, có hệ thống lắng nghe ý kiến phản hồi khách UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hàng, bảo hành dài hạn chất lượng… Đối với ứng dụng công nghệ thông tin Một yếu tố định tạo nên thành công cho Samsung Electronics việc áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin tất khâu nhằm giảm thời gian chi phí nâng cao suất Ví dụ hệ thống lập kế hoạch Adexa đem lại hiệu nhiều hay hệ thống e-CiMS việc quản lý thông tin từ nhà cung cấp hóa chất…Chính vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần tạo hệ thống trao đổi thông tin dựa ứng dụng kĩ thuật doanh nghiệp với nhà cung cấp, doanh nghiệp với khách hàng lẻ đại lý Bên cạnh đó, luồng thơng tin cần lưu chuyển cấp quản lý cá nhân doanh nghiệp để giải cố vừa hình thành nhằm tăng hiệu cho việc quản trị chuỗi cung ứng Ngoài ra, doanh nghiệp áp dụng hình thức đặt hàng trực tuyến cho đại lý, quản lý đơn hàng hệ thống máy tính lập trình sẵn để giảm thời gian chi phí Trên số học mà doanh nghiệp điện tử Việt Nam học tập kinh nghiệm từ Samsung Electronics Để làm trên, trước hết doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam phải đầu tư đào tạo đội ngũ nhân có trình độ cao tất cấp để phối hợp tối với điều hành hoạt động chuỗi cung ứng Trong thực tế, có doanh nghiệp thực vài điểm Samsung Electronics thành công, để làm Samsung thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam, nhiên tương lai gần hi vọng doanh nghiệp Việt Nam có cải tiến kĩ thuật khơng ngừng để nhanh chóng bắt kịp với tốc độ phát triển ngành công nghiệp điện tử giới 72 3.3.2 Nhóm học vĩ mơ Chính phủ có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển ngành nói chung doanh nghiệp điện tử nói riêng Bản thân Samsung Electronics, để trở thành cơng ty tồn cầu lớn mạnh sau thời gian ngắn vậy, phủ nhận giúp đỡ từ Chính phủ Hàn Quốc với nhiều khoản tín dụng ưu đãi Vì thế, mức vĩ mơ, phủ Việt Nam nên trọng giải UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo pháp sau nhằm thúc đẩy ngành điện tử phát triển Thứ tạo điều kiện để doanh nghiệp điện tử tiếp cận vốn dễ dàng Như phân tích SWOT chương II, đa phần doanh nghiệp Việt Nam có quy mơ nhỏ, vốn nên khơng thể đầu tư dây chuyền đại hay mở rộng sản xuất Để làm điều này, học tập nước tiên tiến hơn, Hoa Kỳ, họ có Cơ quan Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ có nhiệm vụ giúp doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn cần có Đáng ý quan không thực cho vay mà bảo lãnh cho khoản vay Các ngân hàng dễ cho doanh nghiệp rủi ro vay họ biết Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh việc trả nợ, người vay không trả Kết kinh tế Mỹ ln động có tới 99% doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ (Steve Strauss, 2006) Thứ hai có sách ưu đãi thuế doanh nghiệp nước tạo môi trường pháp quy phù hợp Các đạo luật thuế quốc gia công cụ tốt để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cũng theo chương II, ngành điện tử nước ta bị chiếm lĩnh doanh nghiệp nước Bởi lẽ doanh nghiệp có sẵn nhà máy nước khác, họ việc mang mơ hình Việt Nam xây dựng khoảng năm sau nhà máy vào hoạt động, bán hàng thu hồi vốn Trong thời gian đó, doanh nghiệp Việt Nam chưa thể hoàn thiện nhà máy để vào sản xuất Hơn nữa, với việc cho thuê đất, doanh nghiệp nước phải trả lần tiền thuê đất dài hạn công ty nước phải năm trả lần (Nguyễn Duyên, 2014) Như vậy, sách thuế dành cho doanh nghiệp nhỏ cần có thay đổi giảm thuế suất doanh nghiệp; tăng cường giảm thuế cho đầu tư; giảm tiến tới loại bỏ quy định cản trở phát triển doanh nghiệp; thủ tục pháp lý đơn giản nhanh bao nhiêu, doanh nghiệp nhỏ có khả mở rộng 73 nhiêu…Và sách ban phải ổn định, lâu dài doanh nghiệp có thời gian đầu tư nhà máy, vào sản xuất thu hồi vốn Thứ ba hỗ trợ công nghệ Cụ thể, nhà nước có tiêu chí nhằm trợ giúp doanh nghiệp việc nghiên cứu công nghệ hay có sách để doanh nghiệp tham gia sản xuất cơng nghệ từ đầu Ví dụ, học tập Israel, tức nhà nước bỏ 1/2 vốn, doanh nghiệp 1/2 nghiên cứu sáng chế UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Có sách để hình thành tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ chuyển giao công nghệ không để doanh nghiệp phải tự tìm hiểu Thứ tư quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực với tinh thần doanh nhân Điều nên bắt đầu từ trường đại học Hiện có nhiều trường đại học công nghệ, điện tử viễn thông… hầu hết học lý thuyết chưa gắn với thực tiễn giỏi chun mơn mà khơng có kiến thức kinh doanh Bởi lẽ đặc thù ngành điện tử chủ doanh nghiệp thường phải người có kiến thức sâu ngành, bác sỹ khó để làm chủ doanh nghiệp phần mềm Trong đó, kỹ sư Việt Nam sau trường dù hiểu sâu cơng nghệ khó kinh doanh khơng đủ kiến thức Có thể xây dựng "vườn ươm doanh nghiệp”- sở giúp doanh nghiệp bắt đầu có chỗ để phát triển Các giáo sư chuyên gia dành thời gian chuyên môn họ để dạy cho doanh nhân thứ, từ bán hàng, tiếp thị luật pháp thuế Khi ông chủ doanh nghiệp nhỏ tương lai kết thúc khóa học kinh doanh cấp tốc đó, họ khởi doanh nghiệp mình, doanh nhân lại đến chỗ họ Các phủ tạo động lực tài dành cho trường đại học để xây dựng vườn ươm doanh nghiệp khuôn viên trường Hoặc đơn giản cung cấp khóa đào tạo trực tuyến, giảng dạy kỹ ý tưởng kinh doanh từ chuyên gia… Cuối bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Sáng tạo cơng nghệ điện tử dù lớn hay nhỏ có giá trị song lại dễ bị chép đối thủ cạnh tranh, điều gây ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp Vì thế, phủ muốn khuyến khích doanh nghiệp điện tử cần ban hành đạo luật bảo vệ sáng kiến đổi Đổi trụ cột cho phát triển doanh nghiệp điện tử, sáng tạo đổi không pháp lý bảo vệ doanh nhân khó 74 chấp nhận rủi ro cần thiết để tìm tòi giải pháp giải khó khăn Do đó, sách phủ bảo vệ phát minh sáng chế, quyền thương hiệu có ý nghĩa vơ quan trọng muốn doanh nghiệp phát triển Cuối cùng, phủ muốn thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cần thực thi sách giúp doanh nhân phải mạo hiểm lại thu nhiều lợi Có thành công doanh UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo nghiệp thành công 75 KẾT LUẬN Quản lý chuỗi cung ứng gắn liền với tất hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp điện tử nói riêng Từ khâu hoạch định, trình tìm nguồn cung, quản lý nhà cung cấp đến trình sản xuất thành phẩm, thực bán hàng hay kế hoạch phân phối có mối liên hệ chặt chẽ với Nhờ quản lý chuỗi cung ứng hiệu mà nhiều tập đoàn lớn giới UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo đạt từ 4%- 6% lợi nhuận cao so với đối thủ, lợi cạnh tranh khơng nhỏ Một ví dụ điển hình Samsung Electronics, với chuỗi cung ứng vượt trội, công ty công ty hàng đầu giới công nghệ sản phẩm điện tử Một cách khái quát, khóa luận gồm chương với nội dung sau: Chương I trình bày vấn đề lý luận chung chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng khái niệm, phân loại, bốn nghiệp vụ triển khai chuỗi cung ứng theo mơ hình SCOR bao gồm lập kế hoạch, tìm nguồn cung, thực sản xuất phân phối Ngoài ra, chương cung cấp vấn đề lý luận đối tượng tham gia mơ hình six sigma sử dụng chương II Nội dung Chương II giới thiệu cơng ty Samsung Electronics, phân tích thực trạng quản lý chuỗi cung ứng Samsung theo mơ hình bốn nghiệp vụ nêu Qua phân tích, chuỗi cung ứng đánh giá cao với ưu điểm dự báo cầu lập kế hoạch hiệu hệ thống lập kế hoạch toàn cầu Adexa; thực “Tìm nguồn cung ứng mở” với nhà cung cấp quản lý nhà cung cấp theo mô hình win-win; áp dụng mơ hình six sigma nguyên tắc thiết kế sản xuất cuối hoạt động phân phối đa dạng Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hạn chế Samsung khơng có hệ điều hành phần mềm riêng; có nhiều dòng danh mục sản phẩm; khách hàng lớn lại đối thủ cạnh tranh chính; vi phạm sánh chế có tỷ suất lợi nhuận thấp Chương III đưa phân tích SWOT doanh nghiệp điện tử Việt Nam Từ đó, rút học vi mô vĩ mơ áp dụng từ kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng công ty Samsung Electronics Trong giải 76 pháp này, phía doanh nghiệp quan trọng tích cực ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất quản lý để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng người tiêu dùng Về phía nhà nước, ưu tiên hàng đầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, nhiều sách ưu đãi tín dụng giảm thuế suất UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nguyễn Kim Anh, 2006, Quản trị chuỗi cung ứng, Đại học mở bán cơng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duyên, 2014, Doanh nghiệp điện tử chật vật tham gia chuỗi cung ứng, Báo Công thương điện tử tháng 7/2014 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Thủ tướng Chính phủ, 2007, Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020 Đỗ Trọng Khanh, 2008, Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp xuất nhỏ vừa Việt Nam, ADETEF Việt Nam Nguyễn Thị Nhiễu, 2009, Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng điện tử khả tham gia Việt Nam, H.Viện Nghiên cứu thương mại Hồ Lê Nghĩa, 2010, Phát triển liên kết sản xuất quốc tế ngành điện tử Việt Nam, Tạp chí Cơng nghiệp, số tháng 4/2010 Hồ Lê Nghĩa, 2007, Liên kết sản xuất quốc tế phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Công thương Trần Thanh Thủy, 2008, Nghiên cứu trạng xây dựng giái pháp phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Bộ Cơng Thương Quang Tuấn, 2013, Tìm hội phát triển ngành Điện tử Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, số 14 tháng 6/2013, tr.18-19 10 Tổng cục thống kê, 2014, Báo cáo điều tra lao động việc làm quý năm 2014, Bộ Kế hoạch Đầu tư 11 World Bank, 2014, Báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 12 Bộ Công Thương, 2008, Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010, tầm nhìn 2020, Tài liệu Hội thảo trao đổi Việt - Nhật, Hà Nội 13 M Porter , 2009, Lợi cạnh tranh - Tạo lập trì thành tích vượt trội kinh doanh, Nxb Trẻ, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Xuân Thúy, 2006, Công nghiệp hỗ trợ: Tổng quan khái niệm phát triển, Vietnam Development Forum VDF 15 Trần Văn Tùng, 2007, Công nghiệp điện tử châu Á mạng lưới sản xuất toàn cầu 16 Hồ Quang Trung, 2008, Thực trạng xuất sản phẩm điện tử Việt Nam số định hướng phát triển ngành công nghiệp điện tử bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Tài liệu Hội thảo Đánh giá tác động hội nhập sau hai năm gia nhập WTO kinh tế Việt Nam, Hà Nội UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 17 Phan Đăng Tuất, 2009, Cơ hội tái cấu công nghiệp, Thời báo kinh tế Việt Nam, số ngày 11/05/2009 18 Steve Strauss, 2006, Vai trò phủ việc khuyến khích doanh nghiệp nhỏ phát triển, Tạp chí điện tử Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tháng 1/2006 II Tài liệu tham khảo tiếng Anh Samsung Electronics, 2009, Sustainability Report Samsung Electronics, 2013, Samsung Electronics Annual Report A Aruleswaran, 2009, Changing with Six sigma, LSS Academy Sdn Bhd Ashish Bhatnagar, 2010, Textbook of Supply Chain Management, Word press Richard E Crandall, William R Crandall, Charlie C.Chen, 2014, Principles of Supply Chain Management, CRC Press Jason Cook, Pierre Mawet and Jennifer Seeley, 2011, From a shipper’s market to a carrier’s market, Accenture Matt Johnson, Collaboration Modelling: CPFR Implementation Guideline, Chicago, Council of Logistics Management Yeming Gong, 2013, Global Operations Strategy, Springer Sam Grobart, 2013, How Samsung became the World’s no smartphone maker, Bloomberg Businessweek 10 Joris J.A Leenam MBA, 2010, Supply Chain Management: Fast, Flexible Supply Chain in Manufacturing and Retailing, Institute for Business Process Management 11 Jack W Plunkett, 2003, Plunkett’s Transportation & Logistics Industry Almanac, Plunkett Research 12 Ganesham Ran and Terry P.Harríon, 1995, An introduction to supply chain management 13 Qingyu Zhang, 2007, E- Supply Chain Technologies and Management, Information Science Reference 14 Chopra Sunil and Peter Meindl, 2001, Supply chain management: strategy, planning and operation, Upper Saddle Riverm NI: Prentice Hall UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 15 Lambert, Stock and Elleam, 1998, Fundaments of Logistics Management, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill 16 Jong Yong Yun, 2014, Samsung Uses Six sigma to change its image, Business Week, tr.13-16 17 Hong Mo Yang, Byung Seok Choi, Hyung Jin Park, Min Soo Suh and Bongsug (Kevin) Chae, 2007, Supply Chain Management: An International Journey, Emerald Group Publishing Limited III Tài liệu tham khảo từ Internet Mitchellosak, tham khảo ngày 16/02/2015, Samsung- Supply chain- driven leadership, http://mitchellosak.com/2012/06/01/samsung-supply-chain-driven- leadership/ Supplychain247, tham khảo ngày 18/02/2015, best practices that transform Samsung Electronics Supply chain, http://www.supplychain247.com/article/7_best _practices_that_transform_samsung_electronics_supply_chain/SupplyChainOpz Gartner, tham khảo ngày 16/02/1025, The Gartner Supply Chain Top 25 for 2012, https://www.gartner.com/doc/2021615/gartner-supply-chain-top- Manhattan Associates, tham khảo ngày 19/02/2015, Samsung Electronics runs Supply Chain on Manhattan Associates, http://www.manh.com/resources/pressreleases/2011/01/17/samsung-electronics-runs-supply-chain-manhattan-associates HBR, tham khảo ngày 19/02/2015, The Globe: The Paradox of Samsung’s Rise, https://hbr.org/2011/07/the-globe-the-paradox-of-samsungs-rise/ Samsung, tham khảo ngày 01/03/2015, Các nguyên tắc kinh doanh, http://www.samsung.com/vn/aboutsamsung/samsung/valuesphilosophy_02.html Samsung, tham khảo ngày 01/03/2015, Supply Chain Management, http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/chemicalma nagement/supplychainmanagement.html Fierce Mobile IT, tham khảo ngày 02/03/2015, Supply Chain Management key to Samsung’s smartphone success, http://www.fiercemobileit.com/story/supply-chainmanagement-key-samsungs-smartphone-success/2014-09-05 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Endeavour partners, tham khảo ngày 01/03/2015, Billions Served (In secret): How their mobile supply chains give Apple and Samsung an edge, http://endeavourpartners.net/billions-served-in-secret-how-their-mobile-supplychains-give-apple-and-samsung-an-edge/ 10 Samsung, tham khảo ngày 4/4/2015, Mutual Growth, http://www.samsung.com/ us/aboutsamsung/sustainability/suppliers/download/Samsung_sr_2012_Mutual_gro wth.pdf 11 Samsung, tham khảo ngày 4/4/2015, Supplier CRS, http://www.samsung.com/ us/aboutsamsung/sustainability/suppliers/download/Samsung_sr_2012_Supplier_C SR_FINAL.pdf 12 Samsung, tham khảo ngày 4/4/2015, Supply Chain Management, http://www samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/chemicalmanagement/s upplychainmanagement.html 13 Samsung, tham khảo ngày 6/4/2015, Interim Business Report For the quarter ended September 30, 2014, http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ investor_relations/financial_information/ 14 Tổng cục thống kê, tham khảo ngày 6/4/2015, Sơ tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam nửa đầu tháng 03 (từ ngày 01/03 đến ngày 15/03/2015), http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx? ID=809&Category=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1%BB%8Bnh %20k%E1%BB%B3&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA SAMSUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA SAMSUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn