VỤ M&A GIỮA LENOVO & IBM PC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

97 69 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại VỤ M&A GIỮA LENOVO & IBM PC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Sinh viên thực Mã số sinh viên Lớp Khóa Giáo viên hướng dẫn : Lê Đức Nghĩa : 1111110377 : Anh15 – Kinh tế đối ngoại : 50 : Ths.Phạm Thị Mai Khanh HàNội, tháng 05 năm 2015 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG M&A TRÊN THẾ GIỚI Cơ sở lý thuyết chung M&A UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1 1.1.1 Khái niệm M&A 1.1.2 Phân loại hoạt động M&A 1.1.3 Động thực hoạt động M&A doanh nghiệp 1.1.4 Quy trình 1.1.5 Các nhân tố tác động tới thành công hay thất bại vụ M&A .9 1.2 Tình hình hoạt động M&A công nghệ diễn giới 14 1.2.1 Hoạt động M&A công nghệ giới xu hướng gần .14 1.2.2 Xu hướng M&A gần 17 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THƯƠNG VỤ M&A GIỮA LENOVO & IBM PC 20 2.1 Khái quát chung 20 2.1.1 Giới thiệu Lenovo IBM PC 20 2.1.2 Bối cảnh diễn thương vụ M&A 23 2.1.3 Quy trình diễn thương vụ M&A 33 2.1.4 Kết hoạt động sau thương vụ M&A .38 2.2 Phân tích thương vụ M&A Lenovo IBM PC .42 2.2.1 Các nhân tố tạo nên thành công thương vụ IBM Lenovo 42 2.2.2 Khó khăn thách thức tồn .54 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI TIẾN HÀNH M&A 60 3.1 Thực trạng M&A ngành công nghệ Việt Nam 60 3.1.1 Tổng quan xu hướng phát triển ngành công nghệ M&A ngành công nghệ giới 60 3.1.2 M&A ngành công nghệ Việt Nam .65 3.2 Một số học đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam tiến hành M&A .68 3.2.1 Lập kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng trước thương vụ M&A 68 3.2.2 Doanh nghiệp cần tranh thủ tối ưu hóa lợi ích, giúp đỡ nhận từ phủ .71 3.2.3 Doanh nghiệp Nhà nước cần đẩy mạnh việc cổ phần hóa 72 3.2.4 Linh hoạt thị trường đưa định nhanh chóng 73 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.2.5 Học hỏi kinh nghiệm công nghệ từ M&A 74 3.2.6 Việc hòa nhập sau q trình M&A quan trọng 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Nguyên văn tiếng Anh Nguyên văn tiếng Việt M&A Mergers and Acquisitions Mua lại sáp nhập SOE State owned enterprise Doanh nghiệp nhà nước POE Privately owned enterprise Doanh nghiệp tư nhân Internet of Things Internet kết nối thứ Software as a service Phần mềm dịch vụ Research and development Nghiên cứu phát triển Ký hiệu SaaS R&D UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo IoT DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 1.1 Gía trị thương vụ M&A phân theo ngành tồn cầu năm 15 2013-2014 Biểu đồ 1.2 Gía trị thương vụ M&A phân theo ngành Châu Âu năm 16 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2013-2014 Biểu đồ 1.3 Gía trị thương vụ M&A phân theo ngành Mỹ năm 20132014 Biểu đồ 1.4 Gía trị thương vụ M&A phân theo ngành Mỹ năm 20132014 Biểu đồ 2.1 Số lượng điện thoại xuất xưởng hãng sản xuất từ 17 17 23 Q2/2008 đến Q2/2014 Biểu đồ 2.2 Quy mô thương vụ M&A Trung Quốc qua năm 24 2006 – 2013 lĩnh vực công nghệ Biểu đồ 2.3 Gía trị vụ M&A phân theo ngành Trung Quốc gần 24 Biểu đồ 2.4 Số lượng vụ M&A phân theo ngành đơn vị thực 25 Trung Quốc Biểu đồ 2.5 Gía trị vụ M&A phân theo khu vực địa lý công ty 26 mục tiêu Trung Quốc từ 2004 đến 2014 Biểu đồ 2.6 Doanh thu IBM từ 1994 đến 2004 24 Biểu đồ 2.7 Lợi nhuận ròng Lenovo giai đoạn Q2 2008 đến Q3 37 2009 Biểu đồ 2.8 Tình hình dự báo thị trường máy tính IDC 57 Tên bảng Trang Bảng 2.1 : Thị phần hãng máy tính xách tay giới từ 2006- 39 2014 Bảng 2.2 Năm nhà sản xuất PC hàng đầu Mỹ theo doanh số bán Q32014 56 Tên hình Trang Hình 2.1 Các thương vụ M&A tiêu biểu Lenovo từ 2005 đến 2014 52 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mua lại sáp nhập doanh nghiệp (Mergers and Acquisitions, viết tắt M&A) chiến lược quan trọng việc thâm nhập phát triển thị trường nhiều doanh nghiệp Quang Anh dẫn lời báo cáo Deloitte xu hướng M&A, số lượng giá trị thương vụ M&A giới tăng nhanh UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo hai năm gần với giá trị lên tới 600 tỷ USD Trong năm đầu kỉ 21 ngành công nghệ phát triển mạnh kéo theo việc M&A tập đồn, cơng ty cơng nghệ diễn nhanh chóng, làm cho M&A lĩnh vực trở nên sôi động thu hút nhiều ý, đặc biệt vụ M&A qua biên giới có quy mơ lớn Lenovo hãng máy tính thành cơng thị trường giới Bằng chứng hãng vươn lên vị trí số giới với thị phần 20% doanh thu tăng gấp 13 lần, đạt 39 tỉ USD (Phan Minh, 2015) Kể từ mua lại mảng kinh doanh PC IBM, Lenovo đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), tiếp tục mở rộng thương hiệu Think thành nhiều hạng mục sản phẩm Cũng thời kỳ này, sản phẩm thương hiệu Think đạt 2.600 giải thưởng uy tín thiết kế sản phẩm Cũng theo Phan Minh, vụ M&A mảng PC IBM tăng trưởng vượt bậc mảng kinh doanh mang lại cho Lenovo sức bật để mở rộng thành ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi với quy mơ tồn cầu PC, di động doanh nghiệp - thực tế chưa có cơng ty đạt đa dạng (Phan Minh, 2015) Tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ gần đây, vào năm 2014 đánh dấu cột mốc lần công ty Việt Nam thực thương vụ M&A qua biên giới với cơng ty nước ngồi: FPT mua lại cơng ty RWE IT Slovakia, thuộc Tập đoàn RWE (Đức) sau RWE IT Slovakia đổi tên thành FPT Slovakia, thức ghi dấu bước chân FPT nấc thang tồn cầu hóa Bên canh chiều ngược lại, nhà đầu tư Nhật Bản, Nga Singapore quan tâm đến thị trường công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin nước ta Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm vụ M&A Việc nghiên cứu thương vụ giúp công ty Việt Nam có kinh nghiệm việc tổ chức thực quản lý trước, sau M&A Do tác giả xin chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp sau: “ Vụ M&A Lenovo & IBM PC số học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam” Tình hình nghiên cứu: Trên giới có số sách, cơng trình nghiên cứu Lenovo nói chung thương vụ IBM nói riêng Ví dụ như: UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo - Sách “Vụ Affair Lenovo-The Lenovo Affair (Sự Phát Triển Của Người Khổng Lồ Máy Tính Trung Quốc Và Vụ Tiếp Quản IBM)” Lăng Chí Quân Trần Thanh Hương làm dịch giả chuyển ngữ tiếng Trung sang tiếng Việt, NXB Lao động Xã hội (2008) Trong sách chủ yếu nói giai đoạn Lenovo trước thực vụ M&A với IBM PC - Nghiên cứu “ How Chinese “snake” swallows Western “elephant”: A case study of Lenovo’s acquisition of IBM PC Division” Shijia Zhou and Xueli Huang, Journal of International Business and Economy phát hành (2014) Nghiên cứu vấn số người làm việc cho Lenovo để đánh giá vụ M&A từ góc độ người bên vụ M&A - Sách “The Lenovo Way: Managing a Diverse Global Company for Optimal Performance” Gina Qiao Yolanda Conyers xuất 8/2014, phát hành McGraw Hill Tác giả sách hai người đứng đầu phận nhân tập đoàn Lenovo, chia sẻ cách thức Lenovo quản lý, điều hành lúc hai phận, hai trụ sở với khoảng cách địa lý lớn Lenovo (Trung Quốc) IBM PC (Mỹ) - Sách “International Brand Management of Chinese Companies : Case Studies on the Chinese Household Appliances and Consumer Electronics Industry Entering US and Western European Markets” Sandra Bell Physica-Verlag phát hành (2008) Cuốn sách lấy Lenovo làm ví dụ cho phân tích việc quản lý song song hai thương hiệu Lenovo IBM PC (cụ thể Thinkpad) giai đoạn trước năm 2004-2008 Trong khóa luận, tác giả tập trung việc Lenovo thực q trình hòa nhập sau M&A, việc giải khủng hoảng, xung đột văn hóa, lãnh đạo cách tồn diện Mục đích nghiên cứu Mục đích chung nghiên cứu khóa luận :  Hệ thống hóa số lý luận hoạt động M&A  Đánh giá, xem xét thương vụ M&A Lenovo mảng máy tính cá nhân IBM gồm trước, sau thực thương vụ Đặc biệt nỗ lực Lenovo giải xung đột phát sinh thực trình hòa nhập sau M&A cố gắng tích hợp phận IBM PC vào công ty UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo  Đề xuất số học cho công ty Việt Nam việc M&A Trong khóa luận nghiên cứu chủ yếu vấn đề xung đột văn hóa hậu M&A cách thức giải chúng, từ đưa học cho doanh nghiệp nước ta thực hòa nhập sau M&A Đối tượng phạm vi nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu M&A nói chung thương vụ M&A Lenovo mảng máy tính cá nhân IBM bao gồm quy trình, cách thức Lenovo IBM đàm phán với việc Lenovo quản lý, xây dựng công ty thực hòa nhập với IBM PC sau M&A để đến kết ngày hôm Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng khóa luận bao gồm: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, tổng hợp phân tích tài liệu - Phương pháp diễn giải; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh đối chiếu tham khảo tài liệu nước nước ngồi Bố cục khóa luận Ngồi lời nói đầu , kết luận, danh mục bảng biểu đồ thị, tài liệu tham khảo, danh mục viết tắt, khóa luận gồm chương: Chương I: Cơ sở lý thuyết chung & tình hình hoạt động M&A giới Chương II: Phân tích thương vụ M&A Lenovo & IBM PC Chương III: Một số học đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam tiến hành M&A CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG M&A TRÊN THẾ GIỚI Cơ sở lý thuyết chung M&A 1.1 1.1.1 Khái niệm M&A Mua lại sáp nhập (thuật ngữ tiếng anh Mergers and Acquisitions, viết tắt M&A) thuật ngữ để mua bán hay sáp nhập hai hay nhiều UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo công ty với Đây hoạt động kinh doanh quản trị khơng xa lạ kinh tế phát triển giới Tại Việt Nam, nay, phương tiện thông tin đại chúng văn pháp luật sử dụng thuật ngữ “ mua lại sáp nhập” để M&A 1.1.1.1 Mua lại doanh nghiệp (Acquisition) Theo Nguyễn Thị Ngọc Dung, giới, cụm từ Merger Acquisition (M&A) từ Acquisition - Mua lại hiểu hành động tiếp quản cách mua lại công ty (gọi công ty mục tiêu) công ty khác Theo điều 17 Luật cạnh tranh 2005, thuật ngữ “mua lại” định nghĩa sau “ Mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp mua toàn phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại” “Mua lại qua biên giới” (Cross-border Acquisition) hoạt động mua lại doanh nghiệp tiến hành hai chủ thể hai quốc gia khác 1.1.1.2 Sáp nhập doanh nghiệp (Merger) Theo điều 17, Luật cạnh tranh 2005, thuật ngữ “sáp nhập” “hợp nhất” doanh nghiệp lại định nghĩa sau: - Sáp nhập doanh nghiệp việc hay số doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác đồng thòd chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập - Hợp doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp 77 KẾT LUẬN Qua việc phân tích nghiên cứu thương vụ M&A Lenovo IBM, thấy thách thức mà Lenovo gặp phải trước, đặc biệt sau thương vụ cách Lenovo vượt qua giai đoạn khó khăn để đến thành cơng ngày hơm Một vụ M&A qua biên giới điển hình với khó khăn xuất phát chủ yếu từ khác biệt địa lý văn hóa đất nước phong cách UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo làm việc hai bên Lenovo giải khéo léo đoán biện pháp, người họ Cho đến nay, với vị trí số ngành sản xuất kinh doanh máy tính giới, Lenovo chứng minh khẳng định thương vụ M&A họ với IBM hồn tồn đắn Đặc biệt, hình mẫu cơng ty sở hữu nhà nước chuyển đổi sang tư nhân thành công M&A Việt Nam ngành công nghệ năm gần có xu hướng phát triển mạnh, kèm với đổ nhà đầu tư, nhà đầu tư đến từ nước Ở chiều ngược lại lần vào năm 2014, công ty công nghệ Việt Nam thâu tóm cơng ty nước ngồi, đánh đâu cột mốc cho M&A ngành công nghệ nước nhà Tuy nhiên việc thiếu kinh nghiệm M&A khiến công ty, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với khó khăn lớn dẫn đến thất bại Việc nghiên cứu thương vụ M&A nói giúp doanh nghiệp Việt Nam có học cho việc thực hoạt động M&A : lên kế hoạch M&A thật kỹ đặc biệt ý đến giai đoạn hòa nhập sau M&A, vấn đề xung đột văn hóa vụ M&A qua biên giới; ý liên tục tới thay đổi thị trường để đưa chiến lược nhanh chóng, đốn hợp lý giai đoạn hòa nhập; thực thay đổi cấu trúc doanh nghiệp nhà nước để gia tăng sức mạnh sức cạnh tranh để hỗ trợ cho hoạt động M&A 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tiếng Việt Lăng Chí Quân, Trần Thanh Hương, 2008, Vụ áp phe Lenovo - The Lenovo Affair (Sự Phát Triển Của Người Khổng Lồ Máy Tính Trung Quốc Và Vụ Tiếp Quản IBM), NXB Lao động Xã hội Nguyễn Thị Hồng Vân, 2012, Mua lại sáp nhập giới Giáo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo trình đầu tư quốc tế, Đại Học Ngoại Thương, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Scott Moeller , Chris Brady, Thuỷ Nguyệt, 2009, Mua lại sáp nhập thông minh, NXB Tri thức Website tiếng Việt Anh Linh, 2015, 100 triệu ThinkPad bán ra, Website Zing.vn, , truy cập ngày 21/2/2015 Bảo Bình, 2015, Chân dung người phụ nữ đưa Lenovo toàn cầu, Website báo điện tử Ictnews, < http://ictnews.vn/kinh-doanh/ho-so/chan-dung-nguoiphu-nu-dua-lenovo-ra-toan-cau-122486.ict >, truy cập ngày 28/4/2015 BBC, 2015, Lenovo báo lãi vượt dự đoán, Website BBC,< http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2015/02/150203_lenovo_profit_b eats_forecast >, truy cập ngày 11/2/2015 Bình Minh, 2003, IDC giảm dự báo doanh số PC toàn cầu, Website Vietbao, < http://vietbao.vn/Cong-nghe/IDC-giam-du-bao-ve-doanh-so-PCtoan-cau/20206802/226/>, truy cập ngày 11/2/2015 Bùi Cư, 2013, lý khiến thương vụ M&A thất bại , Website báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, < http://vov.vn/kinh-te/7-ly-do-khien-cacthuong-vu-ma-that-bai-276544.vov>, truy cập ngày 18/3/2015 Bùi Gia Tuấn, 2014, Quy trình kiến thức M&A bản, Website MAF, , truy cập ngày 22/4/2015 Chi Lan, 2004, Chuyện người biết giấc ngủ IBM, Website PCworld, < http://www.pcworld.com.vn/articles/quan-ly/chuyen- 79 muc/2004/03/1185897/chuyen-it-nguoi-biet-ve-giac-ngu-cua-ibm/>, truy cập ngày 16/3/2015 D.Anh, 2013, Thâu tóm DN: Không phải nhiều tiền muốn được, Website báo Vietnamnet, < http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/136129/thau-tom-dn-khong-phai-nhieu-tien-muon-la-duoc.html>, truy cập ngày 13/4/2015 Du Lam, 2013, Máy tính Lenovo bị tình báo Anh, Úc, Mỹ cấm sử dụng, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Website báo điện tử Ictnews , < http://ictnews.vn/the-gioi-so/may-tinh/maytinh-lenovo-bi-tinh-bao-anh-uc-my-cam-su-dung-110939.ict>, truy cập ngày 22/2/2015 10 H.Nam, 2013, Lenovo bị tẩy chay Anh, Úc, Mỹ vướng lỗ hổng “cửa sau”, Website báo Dân trí, < http://dantri.com.vn/suc-manh-so/lenovo-bitay-chay-o-anh-uc-my-vi-vuong-lo-hong-cua-sau-760672.htm >, truy cập ngày 22/3/2015 11 Hà Cúc, 2012, Chiến thuật M&A tập đoàn Trung Quốc, Website báo doanh nhân sài gòn, < http://www.doanhnhansaigon.vn/online/quocte/su-kien/2012/02/1061933/chien-thuat-m-a-moi-cua-cac-tap-doan-trungquoc/> , truy cập ngày 30/3/2015 12 Hà My, 2008, Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, < http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/27/1879/>, truy cập ngày 6/4/2015 13 Hà Tâm, 2013, M&A: Chỉ nhiệt tình, dễ vỡ mộng, Website báo đầu tư, < http://baodautu.vn/ma-chi-nhiet-tinh-de-vo-mong.html-5100>, truy cập ngày 9/4/2015 14 Hoàng Lan, Hồng Anh , 2010, Thanh tra Vinashin 75 ngày, Website báo Vnexpress, < http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thanh-travinashin-trong-75-ngay-2706233.html>, truy cập ngày 7/4/2015 15 Huỳnh Hoa, 2009, Lenovo: “Ta ta tắm ao ta”, Website báo Thesaigontime, < http://www.thesaigontimes.vn/15339/Lenovo-Ta-ve-ta- tam-ao-ta.html >, truy cập ngày 30/3/2015 16 Kim Thủy, 2013, CEO Lenovo chia bớt tiền thưởng cho nhân viên, Website báo Doanh nhân sài gòn, < http://m.doanhnhansaigon.vn/online/doanh- 80 nhan/chan-dung-doanh-nhan/2013/09/1076584/ceo-lenovo-chia-bot-tienthuong-cho-nhan-vien/ >, truy cập ngày 3/4/2015 17 KPMG, 2013, Mua bán sáp nhập Việt Nam từ góc nhìn bên thực giao dịch, Website KPMG, , truy cập ngày 14/4/2015 18 Kỳ Hà, 2015, Thị trường PC có sụt giảm, Website báo PCworld, < http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/2015/03/1238423/thitruong-pc-chi-co-sut-giam/ >, truy cập ngày 2/4/2015 19 Mai Khanh, 2010, Người đưa Lenovo vượt ngày sóng gió, Website báo Vneconomy, < http://vneconomy.vn/doanh-nhan/nguoi-dua-lenovo-vuotnhung-ngay-song-gio-20100705103710780.htm>, truy cập ngày 12/3/2015 20 Minh Huy, 2010, Liu Chuanzhi – Huyền thoại Lenovo , Website báo Thesaigontime, , truy cập ngày 30/3/2015 21 Minh Thơng, 2015, Lenovo bị kiện máy tính cài phần mềm gián điệp, Website Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, , truy cập ngày 24/3/2015 22 N.H.Đăng, 2015, Dell dẫn đầu thị trường máy tính Việt Nam, Website báo điện tử Ictnews, < http://ictnews.vn/the-gioi-so/may-tinh/dell-van-dandau-thi-truong-may-tinh-viet-nam-124151.ict >, truy cập ngày 25/3/2015 23 Ngọc Anh, 2015, Con đường thành hãng máy tính lớn giới Lenovo, Website báo Vnexpress, < http://kinhdoanh.vnexpress.net/tintuc/quoc-te/con-duong-thanh-hang-may-tinh-lon-nhat-the-gioi-cua-lenovo3161832.html>, truy cập ngày 9/4/2015 81 24 Ngơ Ngọc Châu, 2014, Ơng chủ Lenovo lại nuôi mộng bá vương, Website báo Doanh Nhân Sài Gòn, Website báo doanh nhân sài gòn, < http://www.doanhnhansaigon.vn/chan-dung-doanh-nhan/ong-chu-lenovo-lainuoi-mong-ba-vuong/1079841/ >, truy cập ngày 9/4/2015 25 Nguyễn Thị Ngọc Dung, 2012, Mua bán sáp nhập – đường để doanh nghiệp Việt Nam phát triển, Đại Học Đông Á, < UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo http://donga.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=4GMREmSnIzM%3D&tabid =438>, truy cập ngày 8/5/2014 26 Nguyễn Thúc, 2013, Internet kết nối vạn vật, Website báo Pcworld, < http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/cong- nghe/2013/11/1234269/internet-ket-noi-van-vat/>, truy cập ngày 12/4/2015 27 Nhật Thanh, 2014, Gartner đưa 10 xu hướng công nghệ năm 2015, Website báo Pcworld, < http://www.pcworld.com.vn/articles/congnghe/cong-nghe/2014/10/1236330/gartner-dua-ra-10-xu-huong-cong-nghenam-2015/>, truy cập ngày 12/4/2015 28 Phạm Phan, không ghi ngày phát hành, Thế mua bán hay sáp nhập cơng ty?, Website báo Doanh nhân Sài Gòn, , truy cập ngày 22/4/2015 29 Phạm Thế Quang Huy, 2015, Lenovo bị kiện cài đặt phần mềm độc hại lên máy tính trước bán ra, Website báo Dân trí, < http://dantri.com.vn/sucmanh-tri-thuc/lenovo-bi-kien-vi-cai-dat-phan-mem-doc-hai-len-may-tinhtruoc-khi-ban-ra-1036697.htm>, truy cập ngày 25/3/2015 30 Phan Minh, 2015, Lenovo leo lên số giới sau 10 năm thâu tóm mảng PC IBM, Website Ictnews, < http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanhnghiep/lenovo-leo-len-so-1-the-gioi-sau-10-nam-thau-tom-mang-pc-cuaibm-125943.ict>, truy cập ngày 20/1/2015 31 Quang Anh, 2015, Mặt trái thương vụ M&A Việt, Website Doanh nhân Sài Gòn, < http://m.doanhnhansaigon.vn/marketing-pr/mat-trai-cuacac-thuong-vu-m-a-viet/1085957/ >, truy cập ngày 9/5/2015 82 32 Quỳnh Anh, 2010, M&A nước thất bại & thành công, Website báo Pcworld , , truy cập ngày 30/3/2015 33 Quỳnh Lam, 2014, Google đẩy mạnh phát triển Big Data, Website báo Pcworld ,< http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/giai- UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo phap/2014/06/1235181/google-day-manh-phat-trien-big-data/>, truy cập ngày 11/4/2015 34 T.Tuyền, 2005, Phát hành trái phiếu để vay nợ nước ngoài: 750 triệu USD trái phiếu bán hết, Website Vietbao, , truy cập ngày 8/4/2015 35 ThaiPH, 2013, Thời di động điện toán cá nhân, Website báo Pcworld ,< http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/cong- nghe/2013/06/1233993/thoi-cua-di-dong-va-dien-toan-ca-nhan/> , truy cập ngày 12/4/2015 36 Thạch An, 2014, xu hướng công nghệ thay đổi giới, Website báo Pcworld , < http://www.pcworld.com.vn/articles/tieu-dung/song-cong- nghe/2014/04/1234708/7-xu-huong-cong-nghe-thay-doi-the-gioi/>, truy cập ngày 10/4/2015 37 Thanh Phú, 2012, “Đám mây” phát triển mạnh, Website báo Pcworld , < http://ictnews.vn/cntt/dam-may-se-phat-trien-manh-101127.ict>, truy cập ngày 14/3/2015 38 Thanh Trực, 2014, 2/3 thị trường PC tay năm ông lớn, Website báo Tuổi trẻ, < http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/20141021/23-thi-truong-pc-trongtay-nam-ong-lon/657187.html>, truy cập ngày 14/4/2015 39 Thiện Nguyễn, 2008, Doanh nhân năm 2008 Forbes: Kết hợp Đơng Tây, vươn lên tồn cầu, Website http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/12/175494/>, 13/2/2015 báo truy SGGP, cập < ngày 83 40 Tiền phong, 2006, Huyền thoại hóa rồng "Microsoft Trung Quốc" , Website báo Tiền phong, , truy cập ngày 30/3/2015 41 Trịnh Thị Phan Lan, 2010, M&A tác động yếu tố văn hóa, Tạp chí khoa học Đại Học Quốc Gia Hà Nội – Kinh tế Kinh Doanh số 26, < UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo http://ueb.edu.vn/Uploads/file/tapchi_tbbt@ueb.edu.vn/2014/03/27/Bai%206 %20Trinh%20Thi%20Phan%20Lan_22112010.pdf >, truy cập ngày 22/3/2015 42 Trọng Cầm, 2007, Lenovo thẳng tay bỏ thương hiệu máy tính IBM, Website báo Quản trị mạng, < http://www.quantrimang.com.vn/lenovo-thang-tay-bothuong-hieu-may-tinh-ibm-41495>, truy cập ngày 22/3/2015 43 Trung Hiền, 2014, FPT mua lại công ty công nghệ thông tin Slovakia, Website báo Vietnamplus, , cập ngày 13/4/2015 44 Trung Hoàng, 2015, Khúc cua M&A chặng đường tăng trưởng, Website báo Vietnamnet, , truy cập ngày 13/4/2015 45 TTO, 2005, PC IBM: năm rưỡi, lỗ tỷ USD, Website báo Người lao động, < http://nld.com.vn/cong-nghe-thong-tin/pc-cua-ibm-3-nam-ruoi lo-1ty-usd-108639.htm>, truy cập ngày 22/5/2015 46 Tuấn Việt, 2014, Dell đạt số ấn tượng sau năm tư nhân hóa, Website techz, < http://www.techz.vn/dell-dat-duoc-nhung-con-soan-tuong-sau-mot-nam-tu-nhan-hoa-ylt40662.html >, truy cập ngày 31/3/2015 47 Vũ Hạnh, 2015, Cổ phần hóa 262 doanh nghiệp từ đến cuối năm 2015, Website báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, < http://vov.vn/kinh-te/cophan-hoa-262-doanh-nghiep-tu-nay-den-cuoi-nam-2015-393443.vov>, cập ngày 29/4/2015 truy 84 48 Vũ Minh, 2014 , CNTT bước vào sốt M&A mới, Website báo Doanh nhân sài gòn, , truy cập ngày 14/4/2015 Sách nước B Barry Massoudi, 2006, Do the Right Deal, Do the Deal Right: 35 Success Factors for Mergers and Acquisitions, Nhà xuất Continental Publisher UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo LLC Bjorn B Schmidt, 2010, The Dynamics of M&A Strategy Mastering the Outbound M&A Wave of Chinese Banks, Nhà xuất Deutsche Nationalbibliothek Michael Hitt, R Duane Ireland, Robert Hoskisson , 2007, Strategic Management: Concepts and Cases 7th , Edition, Nhà xuất Thomson Learning Prasada Reddy, 2011, Global Innovation in Emerging Economies, Nhà xuất Routledge Tài liệu nước BBC, 2013, Views of China and India Slide While UK’s Ratings Climb: Global Poll , Website World Public Opinion, , , truy cập ngày 21/3/2015 David Brown, 2013 M&A 2013 mid year review and outlook, Website PWC Hồng Kông, , truy cập ngày 22/2/2015 David Brown, 2014, M&A 2013 review and 2014 outlook, Website PWC Trung Quốc, , truy cập ngày 22/2/2015 Deloitte, 2014, 2014 Greater China outbound M&A spotlight, Website Deloitte, 85 , truy cập ngày 22/3/2015 Günter K Stahl , Kathrin Köster , 2013, Lenovo-IBM: Bridging Cultures, Languages, and Time Zones -Integration Challenges, Đại học Kinh tế Kinh doanh Vienna, < http://epub.wu.ac.at/3797/1/IBM_Lenovo_CaseB_WU-CaseSeries.pdf> , truy cập ngày 21/3/2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo International Financial Law Review (IFLR), 2015, Charting China’s Booming Outbound M&A Activity, Website International Financial Law Review ,, truy cập ngày 22/2/2015 KPMG, 2015, China Outlook 2015, Website KPMG, < https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docu ments/China-Outlook-2015-201501-v1.pdf >, truy cập ngày 22/3/2015 Sharona Peng , 2008, Achieving Successful Cross Cultural and Management Integration: The Experience of Lenovo and IBM, Auckland University of Technology Scholarly Commons, , truy cập ngày 21/3/2015 The Mergermarket Group, 2015, Global and regional M&A: 2014, Website the mergermarket, , truy cập ngày 23/2/2015 10 Yu Zhou, 2008, The Inside Story of China's High-tech Industry: Making Silicon Valley in Beijing, Rowman & Littlefield phát hành , , truy cập ngày 22/3/2015 Website nước ACSI, 2014, Are PCs Poised for a Comeback? Desktop Customer Satisfaction Surpasses Tablets and Laptops, Website ACSI, < 86 http://www.theacsi.org/news-and-resources/press-releases/press-2014/pressrelease-household-appliances-and-electronics-2014 >, truy cập ngày 29/3/2015 Avram Piltch, 2015, Best Laptops 2015, Laptop Mag, Website Laptopmag, < http://www.laptopmag.com/best-laptops>, truy cập ngày 24/3/2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Brad Chacos, 2014, Sony VAIO's fatal flaw: The PCs cost too damned much, Website Pcworld, < http://www.pcworld.com/article/2095224/sonyvaios-fatal-flaw-the-pcs-cost-too-damned-much.html>, truy cập ngày 11/4/2015 Burton, Kathleen, 1983, Anatomy of a Colossus, Part II, PC Magazine, < http://books.google.com.vn/books?id=7wCiNAUEuAMC&lpg=PA360&pg= PA317&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true >, truy cập ngày 2/2/2015 Christian Crisostomo, 2014, This is How Lenovo Wins Japan, Website Vrworld, < http://www.vrworld.com/2014/10/29/lenovo-japans-enclosurestrategy-nec/>, truy cập ngày 23/3/2015 Christopher Joye, Paul Smith, John Kerin, 2013, Spy agencies ban Lenovo PCs on security Website concerns, AFR, truy cập ngày 22/3/2015 CNN, 2004, Dell gains ground in PC market, Website CNN, , truy cập ngày 8/2./2015 Dave Smith, 2014, CHART OF THE DAY: Lenovo Bumps Xiaomi To Become The Third-Biggest Smartphone Maker In The World, Website Businessinsider, < http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-lenovobumps-xiaomi-to-become-the-third-biggest-smartphone-maker-in-the-world2014-11#ixzz3XBMtnJFz >, truy cập ngày 23/3/2015 David McLaughlin, Alex Barinka, 2014, Lenovo-IBM Deal Probed by U.S Over Servers at Pentagon, Website bloomberg, < 87 http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-04/lenovo-ibm-dealprobed-by-u-s-over-servers-at-pentagon>, truy cập ngày 23/3/2015 10 Financial Times,2013, China technology M&A reaching record levels, Website Financial Times, < http://www.ft.com/fastft/41562/post-41562>, truy cập ngày 22/3/2015 11 Gartner, 2008 A, Gartner Says Worldwide PC market Grew 13 Percent in UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 2007, Website Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/newsroom/id/584210 >, truy cập ngày 26/2/2015 12 Gartner, 2009 B, Gartner Says In the Fourth Quarter of 2008 the PC Industry Suffered Its Worst Shipment Growth Rate Since 2002, Website Gartner Dataquest , < http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=856712 >, truy cập ngày 26/2/2015 13 Gartner, 2010 C, Gartner Says Worldwide PC Shipments in Fourth Quarter of 2009 Posted Strongest Growth Rate in Seven Years, Website Gartner Dataquest ,< http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1279215 >, truy cập ngày 26/2/2015 14 Gartner, 2011 D, Gartner Says Worldwide PC Shipments in Fourth Quarter of 2010 Grew 3.1 Percent; Year-End Shipments Increased 13.8 Percent, Website Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1519417>, truy cập ngày 26/2/2015 15 Gartner, 2012 E, Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined Percent in Third Quarter of 2012 as the Market Prepares for the Launch of Windows 8, Website Gartner, < http://www.gartner.com/newsroom/id/2194017>, truy cập ngày 12/1/2015 16 Gartner, 2012 F, Gartner Says Worldwide PC Shipments in Fourth Quarter of 2011 Declined 1.4 Percent; Year-End Shipments Increased 0.5 Percent, Website Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1893523>, truy cập ngày 26/2/2015 17 Gartner, 2013 G, Gartner Says Declining Worldwide PC Shipments in Fourth Quarter of 2012 Signal Structural Shift of PC market", Website 88 Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2301715>, truy cập ngày 26/2/2015 18 Gartner, 2014 H, Gartner Says PC Market in Western Europe Declined Percent in Fourth Quarter of 2013, Website Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/newsroom/id/2662915 >, truy cập ngày 26/2/2015 19 Gartner, 2014 I, Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 6.9 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Percent in Fourth Quarter of 2013, Website Gartner Dataquest, < http://www.gartner.com/newsroom/id/2647517>, truy cập ngày 26/2/2015 20 Gordon Mah Ung, 2015, ThinkPads get Broadwell and break the 100 million mark, PCworld,< http://www.pcworld.com/article/2863747/thinkpads-getbroadwell-and-break-the-100-million-mark.html>, truy cập ngày 1/4/2015 21 Hoori Chitilian, 2014, Technology M&A on the rise in 2014, Norton Rose Fulbright LLP, < http://www.deallawwire.com/2014/12/11/technology-maon-the-rise-in-2014/>, truy cập 22/3/2015 22 IBM, khơng có ngày xuất bản, The birth of the IBM PC, Website IBM, , truy cập 2/4/2015 23 IBM, 2012, 2012 IBM Annual Report, Website IBM , < http://www.ibm.com/annualreport/2012/bin/assets/2012_ibm_annual.pdf >, truy cập 22/3/2015 24 IDC, 2010 A, Software as a Service (Saas) Definition, Website IDC, < http://www.idc.com/2010st/saas.html> , truy cập ngày 17/4/2015 25 IDC, 2015 B, Lowers PC Outlook for 2015, While the Long-Term Outlook Improves Slightly, Website IDC, < http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25483715 >, truy cập ngày 2/4/2015 26 Jack Prouty, khơng có ngày xuất bản, Critical Success Factors for Effective M&A Integration, Website M&A council, < http://macouncil.org/blog/7critical-success-factors-effective-ma-integration#.VSvY8DfhDDc>, truy cập ngày 21/3/2015 89 27 Jason Dean, 2009, Lenovo Ousts CEO, Returns to Roots, Website báo Wall Street, , truy cập ngày 17/4/2015 28 John Sheesley, 2008, Has Lenovo ruined the ThinkPad?, Website báo Techrepublic, < http://www.techrepublic.com/blog/classics-rock/has-lenovoruined-the-thinkpad/> , truy cập ngày 24/3/2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 29 Josh Ong, 2013, Spy agencies reportedly have a long-standing ban on Lenovo PCs due to back-door vulnerabilities, Website báo Thenextweb, < http://thenextweb.com/asia/2013/07/26/spy-agencies-reportedly-have-a-longstanding-ban-on-lenovo-pcs-due-to-back-door-vulnerabilities/?fromcat=all >, truy cập ngày 23/2/2015 30 Ken Fisher, 2005, IBM’s PC division profitless for years, Condé Nast,< http://arstechnica.com/uncategorized/2005/01/4494-2/> Truy cập ngày 17/1/2015 31 KPMG, 2015, Four Hot Trends Driving Technology M&A Growth In 2015: KPMG Survey, Website KPMG, < http://www.kpmg.com/us/en/issuesandinsights/articlespublications/press- releases/pages/four-hot-trends-driving-technology-ma-growth-in-2015kpmg-survey.aspx> , truy cập ngày 22/3/2015 32 Laptop Mag, 2015, Best & Worst Laptop Brands 2015, Website Laptopmag, , truy cập ngày 23/3/2015 33 Legend Holdings, năm xuất bản, Our History, Website Legend Holdings, < http://www.legendholdings.com.cn/en/About/OurHistory.aspx>, truy cập 2/4/2015 34 Lenovo, 2005 A, Lenovo Group Limited 2004/05 Annual Results Announcement, Website Lenovo, , truy cập ngày 24/3/2015 35 Lenovo, 2009 B, Lenovo combines thin and light with powerful performance in latest ThinkPad laptop, Website Lenovo, 90 < http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1023 >, truy cập ngày 21/2/2015 36 Lenovo, khơng có ngày phát hành C, Company History, Website Lenovo, , truy cập ngày 23/3/2015 37 Libes, Sol, 1981, Byteline, trang 314–318, < https://archive.org/stream/byte- UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo magazine-1981-12/1981_12_BYTE_06- 12_Computer_Games#page/n315/mode/2up >, truy cập ngày 29/1/2015 38 Sandra Salmans, 1982, Dominance Ended, I.B.M Fights Back, Website báo New York Times, , truy cập ngày 1/2/2015 39 TechnoBuffalo , US PC Shipments Pop 13.1 Percent Thanks to Solid Holiday Season, Website Technobuffalo, , truy cập ngày 26/2/2015 40 Thilo Hanemann, Cassie Gao, 2015, China’s Global Outbound M&A in 2014, Website Rhodium Group, < http://rhg.com/notes/chinas-globaloutbound-ma-2014-recap>, truy cập 22/3/2015 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo
- Xem thêm -

Xem thêm: VỤ M&A GIỮA LENOVO & IBM PC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, VỤ M&A GIỮA LENOVO & IBM PC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn