Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo viên về tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật ở các trường mầm non thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

122 92 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2019, 07:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MINH HUẾ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đào Thị Như Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Minh Huế, người thầy tận tình hướng dẫn em suốt trình làm luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Tâm lí Giáo dục, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, CBQL, GV Trường Mầm non Bệnh viện Đa khoa, Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Đồng Bẩm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực tiễn đề tài Dù cố gắng, xong Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận góp ý thầy, giáo bạn Trân trọng! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Đào Thị Như Quỳnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thiết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Những khái niệm công cụ 1.2.1 Hoạt động với đồ vật 1.2.2 Năng lực tổ chức hoạt động với đồ vật 10 1.2.3 Bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non 10 1.2.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non 11 iii 1.2.5 Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non 11 1.3 Một số vấn đề lý luận hoạt động với đồ vật trẻ trường mầm non 12 1.3.1 Vị trí hoạt động với đồ vật phát triển trẻ từ 12 - 36 tháng tuổi 12 1.3.2 Nội dung hoạt động với đồ vật cho trẻ 14 1.3.3 Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 16 1.4 Một số vấn đề lý luận bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho giáo viên 18 1.4.1 Mục tiêu bồi dưỡng 18 1.4.2 Nội dung bồi dưỡng 19 1.4.3 Quy trình bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV 25 1.4.4 Phương pháp hình thức bồi dưỡng 27 1.4.5 Chủ thể hoạt động bồi dưỡng 28 1.4.6 Đối tượng hoạt động bồi dưỡng 29 1.4.7 Đánh giá kết hoạt động bồi dưỡng 29 1.5 Một số vấn đề lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non 30 1.5.1 Vai trò hiệu trưởng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 30 1.5.2 Mục tiêu quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 31 1.5.3 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 33 1.5.4 Phương pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 38 1.5.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 40 iv Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 46 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 46 2.1.1 Mục tiêu khảo sát 46 2.1.2 Nội dung khảo sát 46 2.1.3 Khách thể địa bàn khảo sát 46 2.1.4 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu khảo sát 46 2.2 Thực trạng nhận thức quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho giáo viên trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 47 2.2.1 Thực trạng nhận thức khái niệm 47 2.2.2 Thực trạng nhận thức ý nghĩa quản lý hoạt động bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐVĐV cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi 48 2.2.3 Thực trạng nhận thức yếu tố cấu thành lực tổ chức HĐVĐV cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi 49 2.2.4 Thực trạng nhận thức lực thành phần hệ thống lực tổ chức HĐVĐV cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi 51 2.3 Thực trạng bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho giáo viên trường mầm non 54 2.3.1 Thực trạng lực tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên 54 2.3.2 Thực trạng sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên 57 2.3.3 Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức bồi dưỡng giáo viên 59 2.3.4 Thực trạng thực quy trình bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non 60 2.3.5 Thực trạng lực tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ giáo viên trường mầm non 61 v 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 64 2.4.1 Thực trạng nội dung quản lý 64 2.4.2 Thực trạng sử dụng phương pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng 67 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết quản lý 68 2.5 Đánh giá chung khảo sát thực trạng 69 2.5.1 Những ưu điểm 69 2.5.2 Những tồn 70 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 73 3.1 Nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp 73 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu phát triển nhân cách nghề nghiệp cho giáo viên 73 3.1.2 Đảm bảo tính khoa học 73 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống 74 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn 74 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi 75 3.2 Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 76 3.2.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên 76 3.2.2 Biện pháp 2: Hoàn thiện nội dung bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV 80 vi 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực cho GV HĐVĐV 83 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường điều kiện cho hoạt động bồi dưỡng lực cho GV tổ chức HĐVĐV 87 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo nghiệm sư phạm kết khảo nghiệm 89 3.4.1 Mục tiêu 89 3.4.2 Cách thức khảo nghiệm 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BD Bồi dưỡng CBQL Cán quản lý CBG Chưa ĐK Đôi GV Giáo viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo HĐVĐV Hoạt động với đồ vật HĐGD Hoạt động giáo dục KTX Không thường xuyên MN Mầm non NXB Nhà xuất RTX Rất thường xuyên TB Trung bình TX Thường xuyên iv TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Như An (1999), "Về quy trình rèn luyện kĩ dạy học cho sinh viên sư phạm", Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Nguyễn Như An (1993), Hệ thống kĩ giảng dạy lớp quy trình rèn luyện kĩ cho sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Luận án tiến sỹ Giáo dục học, ĐHSP Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực quản lý nhà trường, NXB trị Quốc gia Phan Thanh Bình (1992), "Cần chuẩn bị tốt kĩ dạy học công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm", Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Số 08/1992 C.Mác Ph.Ăngghen toàn tập (1994), Biện chứng tự nhiên, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr641 Phạm Thị Châu (1995), Những biện pháp đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Phạm Thị Chức - Trường mầm non Đại Thành nghiên cứu Một số hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ Vũ Thị Minh Hà (2004), Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà nội Trần Thị Minh Huế (2017), Phát triển chương trình GDMN - giáo trình quốc gia 10 Chu Thị Thu Hương, Bồi dưỡng giáo viên mầm non hạn chế lực tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ 11 Trần Kiểm, (2004), Khoa học quản lý giáo dục - số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB giáo dục, Hà Nội 12 Lêonchev, A.N, (1989), Hoạt động-ý thức-nhân cách, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr197-215 97 13 Trần Thị Kim Liên (2012), Một số biện pháp nâng cao hứng thú cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi hoạt động với đồ vật 14 Phạm Hồng Quang - Nguyễn Thị Tính, Nghiên cứu biện pháp nâng cao lực giảng dạy cho giáo viên trung học phổ thông 15 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục (2009) 16 Nguyễn Thành Trinh, Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non 98 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu trưng cầu ý kiến (Dành cho CBQL GV) Để giúp chúng tơi có sở khoa học để đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng lực giáo viên (GV) tổ chức hoạt động với đồ vật (HĐVĐV) cho trẻ mầm non, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (đồng chí viết ý hiểu đánh dấu (x) vào ô trống trước phương án chọn) Câu Đồng chí hiểu khái niệm sau: a HĐVĐV trẻ mầm non là: b Năng lực tổ chức HĐVĐV cho trẻ GV mầm non là: c Bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐVĐV cho trẻ là: d Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐVĐV cho trẻ: Câu Đồng chí cho biết ý nghĩa quản lý hoạt động bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐVĐV cho trẻ 12-36 tháng tuổi? Ý kiến đánh giá Ý nghĩa TT Đồng Phân Không ý Đối với nhà trường Đối với giáo viên Đối với phát triển trẻ Ý kiến khác: vân đồng ý Câu Đồng chí cho biết thành phần cấu trúc lực tổ chức HĐVĐV GVMN? Ý kiến đánh giá Các thành phần TT Đồng Phân Không ý Hệ thống kiến thức kiến thức khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa HĐVĐV phát triển trẻ; Sự phát triển HĐVĐV theo giai đoạn lứa tuổi trẻ Hệ thống kiến thức thiết kế tổ chức HĐVĐV cho trẻ Hệ thống kiến thức đánh giá kết tổ chức HĐVĐV cho trẻ Hệ thống kĩ chuẩn bị cho trẻ HĐVĐV Hệ thống kĩ thiết kế HĐVĐV cho trẻ Hệ thống kĩ tổ chức HĐVĐV cho trẻ Hệ thống kĩ đánh giá kết tổ chức HĐVĐV cho trẻ Hệ thống kĩ quản lý trẻ hoạt động Kĩ tạo động lực, thúc đẩy trẻ tích cực tham gia hoạt động Tính tích cực, chủ động giáo viên thiết kế 10 tổ chức HĐVĐV cho trẻ Lòng u mến, thể tơn trọng trẻ 11 hoạt động Sự vượt khó GV khâu thực hoạt 12 13 động để giúp trẻ thực tốt hoạt động Ý kiến khác: vân đồng ý Câu Đồng chí xếp lực sau vào nhóm lực tổ chức HĐVĐV (Nhóm 1- Năng lực thiết kế HĐVĐV; Nhóm - Năng lực tổ chức thực HĐVĐV; Nhóm - lực kiểm tra, đánh giá kết HĐVĐV; Nhóm Năng lực bổ trợ) trình tự thực lực tổ chức HĐVĐV cho trẻ (bằng cách đánh số từ 1-25 theo thứ tự thực lực) Tên lực STT Năng lực chuẩn bị thiết kế hoạt động (hiểu trẻ, nghiên cứu chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu hoạt động) Năng lực viết mục tiêu hoạt động Năng lực xác định nội dung hoạt động Năng lực dự kiến hoạt động thành phần trình tự thực Năng lực xác định phương pháp tổ chức hoạt động Năng lực xác định hình thức tổ chức hoạt động Năng lực dự kiến tình sư phạm cách thức xử lý Năng lực trình bày kế hoạch hoạt động Năng lực tổ chức cho trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động 10 Năng lực sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động 11 Năng lực trình diễn thao tác mẫu 12 Năng lực tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm (giao nhiệm vụ, điều phối) 13 Năng lực xử lý tình sư phạm 14 Năng lực sử dụng ngơn ngữ nói 15 16 Năng lực giao tiếp phương tiện phi ngôn ngữ với trẻ Năng lực xác định mục tiêu đánh giá kết HĐVĐV Thuộc Trình tự nhóm thực 17 18 19 20 21 Năng lực xác định nội dung đánh giá kết HĐVĐV Năng lực xác định sử dụng phương pháp đánh giá kết HĐVĐV Năng lực tổ chức hoạt động tự đánh giá trẻ HĐVĐV Năng lực xây dựng công cụ đánh giá Năng lực đo kết phát triển trẻ sau hoạt động 22 Năng lực nhận xét định 23 Năng lực quản lý trẻ hoạt động 24 Năng lực khích lệ, động viên, hỗ trợ trẻ (Thúc đẩy) 25 Năng lực phối hợp lực lượng tổ chức HĐVĐV cho trẻ Câu Trong thực tiễn tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên mơn trường mầm non, đồng chí bồi dưỡng phát triển lực lực sau? Mức độ TT Tên lực bồi dưỡng TX Năng lực chuẩn bị thiết kế hoạt động (hiểu học sinh, nghiên cứu chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu hoạt động) Năng lực viết mục tiêu hoạt động Năng lực xác định nội dung hoạt động Năng lực dự kiến hoạt động thành phần trình tự thực Năng lực xác định phương pháp tổ chức hoạt động Năng lực xác định hình thức tổ chức hoạt động Năng lực dự kiến tình sư phạm cách thức xử lý Năng lực trình bày kế hoạch hoạt động ĐK CBG Năng lực tổ chức cho trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động Năng lực sử dụng phương pháp tổ chức 10 11 hoạt động Năng lực trình diễn thao tác mẫu Năng lực tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm (giao 12 nhiệm vụ, điều phối) 13 Năng lực xử lý tình sư phạm 14 Năng lực sử dụng ngơn ngữ nói Năng lực giao tiếp phương tiện phi ngôn ngữ 15 với trẻ Năng lực xác định mục tiêu đánh giá kết 16 HĐVĐV Năng lực xác định nội dung đánh giá kết 17 HĐVĐV Năng lực xác định sử dụng phương pháp đánh 18 giá kết HĐVĐV Năng lực tổ chức hoạt động tự đánh giá trẻ 19 20 HĐVĐV Năng lực xây dựng công cụ đánh giá Năng lực đo kết phát triển trẻ sau 21 hoạt động 22 Năng lực nhận xét định 23 Năng lực quản lý trẻ hoạt động 24 Năng lực khích lệ, động viên, hỗ trợ trẻ (Thúc đẩy) Câu Đồng chí cho ý kiến mức độ hiệu sử dụng phương pháp sau giảng viên tổ chức hoạt động bồi dưỡng phát triển lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên lớp bồi dưỡng đồng chí tham gia? Hiệu sử dụng Tổng Thứ Tổng Thứ Phương pháp TX ĐK CSD điểm bậc T K TB điểm bậc (3đ) (2đ) (1đ) (3đ) (2đ) (1đ) Phương pháp thuyết trình sử dụng cơng nghệ/phần mềm chun dụng minh họa Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp thảo luận chuyên đề Phương pháp tập tình Phương pháp giải vấn đề Phương pháp thảo luận đóng góp ý kiến Phương pháp mô Phương pháp luyện tập Phương pháp nghiên cứu thực tế Phương pháp vấn đáp Phương pháp trò chơi Phương pháp đóng vai Mức độ sử dụng STT 10 11 12 Câu 7: Đồng chí cho ý kiến mức độ thực hình thức sau giảng viên bồi dưỡng phát triển lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên? Mức độ thực STT Thứ RTX TX ĐK CBG ĐTB bậc (4đ) (3đ) (2đ) (1đ) Hình thức bồi dưỡng Bồi dưỡng tập trung thông qua lớp tập huấn Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn tổ, trường, cụm trường Bồi dưỡng từ xa, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội diễn đàn chuyên môn GDMN Tự bồi dưỡng giáo viên Câu 8: Hãy cho biết các công việc cụ thể (cột B) giảng viên thực theo bước (Cột A) để bồi dưỡng phát triển lực tổ chức HĐVĐV cho GV (bằng cách dùng bút nối ý cột A cột B cho thích hợp, đánh số thứ tự thực vào trống trước kỹ bước có nhiều kỹ cần thực hiện) A Bước Cung cấp kiến thức lực cần hình thành Bước Tổ chức làm mẫu giúp GV hình thành kỹ Bước Tổ chức hoạt động luyện tập phát triển kỹ để hình thành lực Bước Đánh giá kết phát triển kỹ lực Nối B  Bố trí thực hành định kỳ với lực GV thực lực thói quen;  Tổ chức cho GV thực hành có hướng dẫn đến họ thực an toàn;  Tổ chức kiểm tra trình luyện tập mức độ có nhận xét giảng viên  Tổ chức trình luyện tập từ mức độ xác đến thục  Bố trí tập tổng hợp giải vấn đề có sử dụng nhiều lực GV tự tin  Giảng viên cung cấp thơng tin có liên quan để người học hiểu rõ vị trí, vai trò cần thiết phải hình thành phát triển lực  Tổ chức cho GV thực hành độc lập họ thành thạo  Đánh giá trình độ kỹ đạt sau tác động  Giảng viên trình diễn lực GV nắm rõ lực đó;  Tổ chức cho GV thực hành bước đến họ thực quy trình; Câu Đồng chí đánh giá lực tổ chức HĐVĐV thân [1] Năng lực chuẩn bị thiết kế hoạt động (hiểu học sinh, nghiên cứu chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu hoạt động) [2] Năng lực viết mục tiêu hoạt động [3] Năng lực xác định nội dung hoạt động [4] Năng lực dự kiến hoạt động thành phần trình tự thực [5] Năng lực xác định phương pháp tổ chức hoạt động [6] Năng lực xác định hình thức tổ chức hoạt động [7] Năng lực dự kiến tình sư phạm cách thức xử lý [8] Năng lực trình bày kế hoạch hoạt động [9] Năng lực tổ chức cho trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động [10] Năng lực sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động [11] Năng lực trình diễn thao tác mẫu [12] Năng lực tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm [13] Năng lực xử lý tình sư phạm [14] Năng lực sử dụng ngơn ngữ nói [15] Năng lực giao tiếp phương tiện phi ngôn ngữ với trẻ [16] Năng lực xác định mục tiêu đánh giá kết HĐVĐV [17] Năng lực xác định nội dung đánh giá kết HĐVĐV [18] Năng lực xác định sử dụng phương pháp đánh giá kết HĐVĐV [19] Năng lực tổ chức hoạt động tự đánh giá trẻ HĐVĐV [20] Năng lực xây dựng công cụ đánh giá [21] Năng lực đo kết phát triển trẻ sau hoạt động [22] Năng lực nhận xét phát triển trẻ sau hoạt động [23] Năng lực quản lý trẻ hoạt động [24] Năng lực khích lệ, động viên, hỗ trợ trẻ Trình độ lực đạt Trình độ lực đạt sau trước bồi dưỡng bồi dưỡng Năng lực Thuần Phối Chính Làm thục [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] hợp xác Bắt Thuần Phối Chính Làm chước thục hợp xác Bắt chước Câu 10 Đồng chí đánh giá mức độ, kết thực nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên [1] Quản lý mục tiêu bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [2] Quản lý nội dung bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [3] Quản lý quy trình bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [4] Quản lý phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [5] Quản lý chủ thể hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [6] Quản lý đối tượng hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [7] Quản lý đánh giá kết hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho GV [8] Quản lý điều kiện sở vật chất, kinh phí cho thực hoạt động bồi dưỡng Nội dung quản lý RTX (4đ) Mức độ thực TX ĐK (3đ) (2đ) CBG (1đ) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Nội dung quản lý [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Tốt (4đ) Kết thực Khá TB (3đ) (2đ) Yếu Câu 11: Đồng chí đánh giá mức độ thực phương pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên hiệu trưởng nhà trường? Mức độ thực Phương pháp quản lý ĐK CBG RTX TX (4đ) (3đ) (2đ) (1đ) Tổng Thứ điểm bậc Phương pháp tâm lý - giáo dục Phương pháp hành - tổ chức Phương pháp kinh tế Câu 12: Đồng chí xếp yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho giáo viên trường mầm non (bằng cách cho điểm từ 1-9 theo thứ tự ảnh hưởng nhiều đến ảnh hưởng nội dung sau) Các yếu tố ảnh hưởng STT Sự đạo Đảng, Nhà nước cấp QLGD Năng lực quản lý hiệu trưởng Năng lực dạy học, tổ chức HĐVĐV GV Sự tự giác, tích cực trẻ Điểm Nội dung chương trình, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục nhà trường Sự phối hợp nhà trường với gia đình xã hội Điều kiện sở vật chất, kinh phí Yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội địa phương Các yếu tố khác Câu 13: Đồng chí nhận đạo, quan tâm lãnh đạo nhà trường tổ chuyên môn hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV cho trẻ? Câu 14 Đồng chí thường gặp khó khăn thiết kế tổ chức HĐVĐV cho trẻ? (Nêu khó khăn theo mức độ ảnh hưởng nhiều đến nhất) Các khó khăn thường gặp STT Mức độ ảnh hưởng Khơng có thời gian tập trung cho hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng Tài liệu bồi dưỡng Năng lực nhận thức thân hạn chế Phương pháp giảng viên khó hiểu, thiên lý luận chưa gắn với thực tiễn nên khó hình thành lực cho giáo viên Câu 15 Đồng chí đánh giá tính cập nhật, tính phù hợp nội dung bồi dưỡng? Câu 16 Đồng chí đánh giá hệ thống phương tiện, trang thiết bị, tài liệu bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐVĐV trường đồng chí nào? Câu 17 Đồng chí sử dụng biện pháp/con đường để hồn thiện trình độ lực tổ chức HĐVĐV thân? Câu 18 Đồng chí có kiến nghị để phát triển lực tổ chức HĐVĐV thân, góp phần nâng cao hiệu tổ chức HĐVĐV cho trẻ 12-36 tháng tuổi trường MN nay? Xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CBQL, GV VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO VIÊN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ MN Xin chào đồng chí! Để quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức HĐVĐV cho trẻ MN, đề xuất biện pháp quản lý bảng Xin đồng chí cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Nội dung đánh giá Tính cần thiết Các biện pháp Khơng Cần thiết Tính khả thi Rất cần Khơng thiết Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho GV lực tổ chức HĐVĐV Hoàn thiện nội dung bồi dưỡng lực tổ chức HĐVĐV Đổi phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực cho GV HĐVĐV Tăng cường điều kiện cho hoạt động bồi dưỡng lực cho GV tổ chức HĐVĐV Xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! Khả thi Rất khả thi ... hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non cách... trạng bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 12-36 tháng tuổi trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh. .. việc tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 12 - 36 tháng trường mầm non 1.2.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực giáo viên tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ trường mầm non Quản lý hoạt động học bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo viên về tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật ở các trường mầm non thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo viên về tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật ở các trường mầm non thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn