Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 21:03

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN: QUẢ TIM KHỈ I MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh, kể lại đoạn câu chuyện “Quả tim khỉ ” - Hs K-G biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: tranh minh họa nội dung đoạn câu chuyện - HS: SGK Mặt nạ Khỉ, hình ảnh Cá Sấu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Ổn định Hoạt động HS - Hát Bài cũ Bác sĩ Sói - Gọi HS lên bảng nối tiếp kể câu - HS kể trả lời Bạn nhận xét chuyện: Bác sĩ Sói , sau nói lời khuyên câu chuyện - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: - Trong kể chuyện tuần kể lại câu chuyện “Quả tim khỉ ”  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện - Hs lắng nghe nhắc lại đề - Dựa vào tranh kể lại đoạn câu chuyện.Bác sĩ Sói - Y/c hs đọc y/c Cả lớp quan sát tranh minh họa (SGK trang 42) - GV treo tranh, hướng dẫn hs quan sát, tóm tắt việc vẽ tranh - Hs theo dõi quan sát tranh - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời bạn + Tranh Vẽ cảnh ? khác bổ sung + Tranh Cá Sấu làm ? Tr1: Khỉ kết bạn với Cá Sấu Tr2: Cá Sấu vờ mời Khỉ nhà + Tranh Khỉ ? chơi + Tranh Bị Khỉ mắng, Cá Sấu ? Tr3: Khỉ thoát nạn - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện Tr4: Bị Khỉ mắng, Cá Sấu tẽn tò, thành đoạn lủi Bước 1: Kể theo nhóm - Chia nhóm HS Yêu cầu HS kể nhóm Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu HS kể trước lớp - Yêu cầu HS nhận xét bạn kể - Khi HS kể lúng túng GV gợi ý theo câu hỏi nêu - Mời đại diện nhóm lên kể trước lớp (kể nối - Hs kể theo nhóm tiếp), em đoạn - Đại nhóm lên kể trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm kể tốt - Hs theo dõi nhận xét, bình chọn * Hoạt động 2: Phân vai dựng lại câu chuyện cá nhân nhóm kể tốt (Hs K-G) - Phân vai: + Người dẫn chuyện: giọng kể đoạn 1vui vẻ; đoạn hồi hộp; đoạn 3-4 +Giọng Khỉ: chân thật, hồn nhiên đoạn kết bạn với Cá Sấu; Khỉ bình tĩnh, khơn ngoan nói với Cá Sấu sông; phẫn nộ mắng Cá Sấu +Giọng Cá Sấu: giả dối - Yêu cầu HS thể đóng vai trước lớp, có sử dụng hình, ảnh nhân vật - HS thể đóng vai trước - Nhận xét , tuyên dương nhóm dựng lại câu lớp chuyện tốt - Hs theo dõi Củng cố – Dặn dò - Hs nhận xét lời kể bạn - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện chuẩn bị sau: Sơn Tinh, Thủy Tinh - Hs theo dõi - Về nhà xem lại chuẩn bị sau ... làm ? Tr1: Khỉ kết bạn với Cá Sấu Tr2: Cá Sấu vờ mời Khỉ nhà + Tranh Khỉ ? chơi + Tranh Bị Khỉ mắng, Cá Sấu ? Tr3: Khỉ thoát nạn - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện Tr4: Bị Khỉ mắng,... tẽn tò, thành đoạn lủi Bước 1: Kể theo nhóm - Chia nhóm HS Yêu cầu HS kể nhóm Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu HS kể trước lớp - Yêu cầu HS nhận xét bạn kể - Khi HS kể lúng túng GV gợi ý theo câu... nhóm lên kể trước lớp (kể nối - Hs kể theo nhóm tiếp), em đoạn - Đại nhóm lên kể trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm kể tốt - Hs theo dõi nhận xét, bình chọn * Hoạt động 2: Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Kể chuyện Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn