SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ

42 56 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 15:14

Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LONG THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ” Người thực hiện: Trần Thị Diễm Trinh Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm: Các sản phẩm khơng thể in SKKN  Mơ hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2015 - 2016 Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Trần Thị Diễm Trinh Ngày tháng năm sinh: 10/10/1988 Nam, nữ: Nữ Địa chỉ: Ấp – Xã Suối Trầu – Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613844179 Fax: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0904101088 E-mail: trinhlynangkhieu@gmail.com Chức vụ: Giáo viên Nhiệm vụ giao: Giảng dạy vật lí 9,7 + Nghề điện + Chủ nhiệm 9/5 Đơn vị công tác: Trường THCS Thị Trấn Long Thành II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chun mơn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 2013 - Chuyên ngành đào tạo: Vật lí III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chun mơn có kinh nghiệm: Số năm có kinh nghiệm: 07 - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + Tích hợp tiết kiệm lượng bảo vệ môi truờng giảng dạy vật lý + Dạy học vật lí khối – sơ đồ tư + Dạy học vật lí khối THCS sơ đồ tư Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra đánh giá q trình học tập để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Hiện kinh tế - xã hội ngày phát triển, hội nhập kinh tế ngày mở rộng đòi hỏi giáo dục Việt Nam không ngừng cải tiến, đổi phù hợp với giới quốc gia khu vực Mặt khác, bối cảnh đó, giáo dục có bất cập chất lượng giáo dục, nhiều giáo viên sử dụng phương pháp dạy học lạc hậu gây nên tình trạng thụ động học tập học sinh dẫn đến hiệu dạy học chưa cao Học sinh lơi động viên khích lệ để hứng thú, tự giác học tập, gây nên tình trạng chán học, bỏ học số phận học lực yếu Cùng với nhiều nguyên nhân, tình trạng trở nên gay gắt, khó khắc phục Nhằm nâng cao chất lượng dạy học tình hình nay, tơi nghiên cứu số nét định hướng đổi phương pháp dạy học “DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận - Dạy học theo chủ đề hình thức tìm tòi khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung học, chủ đề,… có giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa sở mối liên hệ lí luận thực tiễn đề cập đến môn học hợp phần môn học (tức đường tích hợp nội dung từ số đơn vị, học, mơn học có liên hệ với nhau) làm thành nội dung học chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ học sinh tự hoạt động nhiều để tìm kiến thức vận dụng vào thực tiễn - Dạy học theo chủ đề kết hợp mơ hình dạy học truyền thống đại, giáo viên khơng dạy học cách truyền thụ kiến thức mà chủ yếu hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thơng tin, sử dụng kiến thức vào giải nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn - Dạy học theo chủ đề mơ hình cho hoạt động lớp học thay cho lớp học truyền thống (với đặc trưng học ngắn, cô lập, hoạt động lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) việc trọng nội dung học tập có tính tổng qt, liên quan đến nhiều lĩnh vực, với trung Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành tâm tập trung vào học sinh nội dung tích hợp với vấn đề, thực hành gắn liền với thực tiễn - Với mơ hình này, học sinh có nhiều hội làm việc theo nhóm để giải vấn đề xác thực, có hệ thống liên quan đến nhiều kiến thức khác Các em thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức Việc học học sinh thực có giá trị kết nối với thực tế rèn luyện nhiêu kĩ hoạt động kĩ sống Học sinh tạo điều kiện minh họa kiến thức vừa nhận đánh giá học giao tiếp tốt nào.Với cách tiếp cận này, vai trò giáo viên người hướng dẫn, bảo thay quản lý trực tiếp học sinh làm việc - Dạy học theo chủ đề bậc trung học cố gắng tăng cường tích hợp kiến thức, làm cho kiến thức có mối liên hệ mạng lưới nhiều chiều; tích hợp vào nội dung ứng dụng kĩ thuật đời sống thông dụng làm cho nội dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn Một cách hoa mỹ; việc “thổi thở” sống vào kiến thức cổ điển, nâng cao chất lượng “cuộc sống thật” học Thực tiễn - Hoạt động đổi phương pháp dạy học trường trung học sở chưa mang lại hiệu cao Truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều giáo viên Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lí thuyết Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh thông qua khả vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan tâm Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, sử dụng phương tiện dạy học chưa thực rộng rãi hiệu trường trung học sở - Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa bảo đảm u cầu khách quan, xác, cơng bằng; việc kiểm tra chủ yếu ý đến yêu cầu tái kiến thức đánh giá qua điểm số dẫn đến tình trạng giáo viên học sinh trì dạy học theo lối "đọc-chép" túy, học sinh học tập thiên ghi nhớ, quan tâm vận dụng kiến thức Nhiều giáo chưa vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên kiểm tra nặng tính chủ quan người dạy Hoạt động kiểm tra đánh giá trình tổ chức hoạt động dạy học lớp chưa quan tâm thực cách khoa học hiệu Các hoạt động đánh giá định kỳ, đánh giá diện rộng quốc gia, đánh giá quốc tế tổ chức chưa thật đồng hiệu - Khơng có phương pháp dạy học toàn phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học Mỗi phương pháp hình thức dạy học có ưu, nhựơc điểm giới hạn sử dụng riêng Vì việc phối hợp đa dạng phương pháp hình thức dạy học tồn q trình dạy học phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng dạy học Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành nhóm đơi dạy học cá thể hình thức xã hội dạy học cần kết hợp với nhau, hình thức có chức riêng - Trong thực tiễn dạy học trường trung học nay, nhiều giáo viên cải tiến lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình giáo viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm đa dạng, không giới hạn việc giải nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ thuyết trình, mà có hình thức làm việc nhóm giải nhiệm vụ phức hợp, chiếm nhiều tiết học, sử dụng phương pháp chuyên biệt phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, dự án Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp làm việc nhóm xen kẽ tiết học cho thấy rõ việc tích cực hố ”bên ngồi” học sinh Muốn đảm bảo việc tích cực hoá ”bên trong” cần ý đến mặt bên phương pháp dạy học, vận dụng dạy học phát giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực khác Vậy tơi chọn cách dạy học vật lý theo chủ đề nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện kĩ năng, nhận thức lực thân Để dạy học vật lý theo chủ đề giáo viên đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề sau đây: III  Xác định chủ đề mục tiêu cần đạt chủ đề  Xác định lực cần phát triển cho học sinh chủ đề  Xác định kĩ thuật phương pháp dạy học cho chủ đề  Xác định nội dung cần đánh giá học sinh chủ đề  Xây dựng kế hoạch thực chủ đề TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Xác định chủ đề mục tiêu cần đạt chủ đề: -Bước đòi hỏi giáo viên phải học hỏi tìm tòi để xác định chủ đề mục tiêu cách phù hợp với trình độ học sinh Các mục tiêu chủ đề gồm: - Mục tiêu kiến thức môn - Mục tiêu kiến thức liên môn - Mục tiêu phát triển kĩ phẩm chất - Mục tiêu nội dung lồng ghép Xác định lực cần phát triển cho học sinh chủ đề: Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành (1) Năng lực chuyên môn: Gồm lực thành phần K1, K2, K3, K4 (2) Năng lực phương pháp: Gồm lực thành phần P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 (3) Năng lực xã hội: Gồm lực thành phần X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 (4) Năng lực cá thể: Gồm lực thành phần C1, C2, C3, C4, C5, C6 3.Xác định kĩ thuật phương pháp dạy học cho chủ đề - Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực khơng ý tích cực hố HS hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp - Những định hướng chung, tổng quát đổi phương pháp dạy học mơn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển lực là: - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thơng tin,…), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư - Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo nguyên tắc “HS tự hồn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” - Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học lớp… Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học - Cần sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học môn học tối thiểu qui định Có thể sử dụng đồ dùng dạy học tự làm xét thấy cần thiết với nội dung học phù hợp với đối tượng HS Tích cực vận dụng công nghệ thông tin dạy học Một số kĩ thuật phương pháp dạy học: • Dạy học theo trạm (góc) • Dạy học nghiên cứu tình • Dạy học theo dự án • Dạy học ngoại khóa Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm • Bàn tay nặn bột • Dạy học theo hợp đồng Trường THCS Thị Trấn Long Thành Xác định nội dung cần đánh giá học sinh chủ đề - Dạy học định hướng lực đòi hỏi việc thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học đánh giá, việc thay đổi quan niệm cách xây dựng nhiệm vụ học tập, câu hỏi tập có vai trò quan trọng - Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực mơn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực cơng cụ để học sinh luyện tập nhằm hình thành lực công cụ để giáo viên cán quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá lực học sinh biết mức độ đạt chuẩn trình dạy học - Bài tập thành phần quan trọng môi trường học tập mà người giáo viên cần thực Vì vậy, trình dạy học, người giáo viên cần biết xây dựng tập định hướng lực Xây dựng kế hoạch thực chủ đề Sau thực giải pháp trên, giáo viên cần hệ thống chúng lại thành kế hoạch cụ thề trước giảng dạy để định hướng học tập cho em cách cụ thể, rõ ràng Dưới số kế hoạch dạy học theo chủ đề: Chủ dề: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG (2 tiết) (Lớp 6) I Mục tiêu m V - Phát biểu định nghĩa khối lượng riêng (D) viết công thức: D  - Nêu đơn vị đo khối lượng riêng - Nêu cách xác định khối lượng riêng chất - Tra bảng khối lượng riêng chất P V - Phát biểu định nghĩa trọng lượng riêng (d) viết công thức d  - Nêu đơn vị đo trọng lượng riêng - Vận dụng cơng thức tính khối lượng riêng trọng lượng riêng để giải số tập đơn giản Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành II Các hoạt động dạy học Nội dung Các hoạt động dạy học Các lực Câu hỏi thành phần tập Tìm hiểu tình vào PP: Dạy học tìm tòi khám phá Tình huống: Cho HS xem hình C6: Nhận ảnh cột sắt Ấn Độ ảnh hưởng vật lí lên Đến cơng trình cột sắt Ấn Độ - GV giới thiệu đôi nét cột sắt Ấn Độ: Ở Ấn Độ thời cổ xưa, người ta đúc cột sắt, có khối lượng đến gần 10 Vậy làm để cân cột đó? Để trả lời câu hỏi này, qua học ngày hôm I Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối riêng: X1, P1:Trao đổi kiến thức ứng dụng chất vật lý vào cơng trình cột sắt Ấn Độ I Tìm hiểu Khối lượng riêng PP: phương pháp bàn tay nặn bột phương pháp trạm góc, phương pháp nêu vấn đề - GV u cầu nhóm lên trình lượng bày phiếu giao việc mà nhóm chuẩn bị nhà PHIẾU GIAO VIỆC Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành Công việc 1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt Ấn Độ: a) Cưa cột thành đoạn nhỏ, đem cân đoạn b) Tìm cách đo thể tích cột, xem mét khối? Biết khối lượng 1m3 sắt nguyên chất ta tính khối lượng cột Công việc 2: Xác định khối lượng cột Biết thể tích cột vào khồng 0,9m3 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg -GV yêu cầu nhóm phiếu giao việc thành -GV gọi đại diện nhóm lên trình bày - Lần lượt đại diện nhóm trình bày kết nhóm -GV nhận xét - Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất - Dựa vào kết nhóm GV thơng báo: Khối lượng 1m3 chất gọi khối lượng riêng chất - Khối lượng riêng chất gì? K4, P5, - GV thông báo công thức khối P7,X5, X6, lượng riêng X7, X8: Vận m dụng kiến D V thức vật lý để thực công Tổ: Lý - Năng khiếu P5:(1)Một hộp sữa Ơng thọ có khối lượng 397g tích 320cm3 Hãy Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm D Trường THCS Thị Trấn Long Thành m V Trong đó: D: khối lượng riêng chất cấu tạo nên vật; m khối lượng vật; V thể tích vật - Đơn vị khối - Đơn vị khối lượng riêng gì? lượng riêng kilơgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất (sgk) *Bảng khối lượng riêng số chất: việc, đề phương án thí nghiệm, tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết từ hoạt động nhóm, thảo luận kết cơng việc tính khối lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 K1: Trình bày kiến thức số vật lý K1: Nói khối lượng riêng sắt 7800 kg/m3, số cho ta biết điều gì? - GV treo bảng khối lượng riêng chất (2) 1kg kem giặt VISO tích 900cm Tính khối lượng riêng kem giặt VISO so sánh với khối lượng riêng nước - Khối lượng riêng nhơm, nước, sắt,…là bao nhiêu? - Nói khối lượng riêng sắt Tính khối 7800 kg/m3, số cho ta biết lượng điều gì? vật theo khối * Tính khối lượng vật lượng riêng theo khối lượng riêng K2, P5: Trình bày mối m D  GV ghi công thức lên m= D.V quan hệ V kiến thức bảng động vật lý - Hướng dẫn HS cách chuyển vế đổi dấu để tính khối lượng P5: Hãy tính khối lượng dầm sắt tích 40dm3 m= D.V Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành X6: Hs trình bày máy đường kết tính (X3, X5, X6, X7, X8) Hoạt tốn động nhóm: Cho biết điểm X7: HS thảo luận bất hợp lý bảng số liệu sau đề xuất phương án điều lớp để đưa khái chỉnh cho hợp lý: niệm ý nghĩa đại lượng vận tốc Vật Vận tốc X8: HS hoạt c.động động nhóm để tìm kết ốc sên 1m/s Người 5,4km/h Ơ tơ tải 40m/s Tàu hỏa 54km/h (C1) Bạn A xe đạp quãng đường 300 mét hết 1phút Bạn B C1: HS xác định chạy quãng kỹ tính đường 7,5km hết 0,25 So sánh vận tốc toán thân hai bạn A B Giáo Dục học sinh - Ở xe máy có kim đồng hồ, cho biết tốc độ mà điều khiển xe máy ? Sao em biết xe máy có tốc kế Phải em sử dụng phương tiện xe máy? - Ở lứa tuổi em chưa đủ tuổi lái xe máy Phương tiện đến trường xe đạp xe đạp điện Tai nạn giao Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành thông liên tục xảy ra, để đảm bảo an toàn hơn, em phải phần đường quy định, điều khiển xe đạp điện phải đội nón bảo hiểm III Chuyển động – Chuyển động không PP: Nêu giải vấn đề Chuyển - Treo tranh vẽ to hình 3.1 động – Chuyển động khơng - Mơ tả thí nghiệm hình 3.1 - GV: Chuyển động gì? - GV: Hãy lấy ví dụ vật chuyển động đều? -GV: Chuyển động khơng gì? - GV: Hãy lấy ví dụ chuyển động không đều? - GV: Cho HS quan sát bảng 3.1 SGK trả lời câu hỏi C1 K1: HS trình bày K1:Thế chuyển khái niệm động đều, chuyển động chuyển động đều, không đều? Cho ví dụ Chuyển chuyển động khơng động K3, K4: Trong K3,K4: HS sử dụng chuyển động sau, chuyển kiến thức Vật lý để chuyển động động hồn thành định đều, khơng đều? mà vận nghĩa chuyển tốc có động đều, chuyển - Băng chuyền độ lớn chuyển động động khơng khơng - Ơ tơ từ Đà lạt đến thay đổi -Gọi HS đọc trả lời Sài gòn theo câu C2 - Vận động viên chạy thời quãng đường gian 100m - Chuyển động Chuyển Trái đất xung quanh động mặt trời không Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian vtb  S t Trường THCS Thị Trấn Long Thành - Yêu cầu học sinh tính trung bình giây trục bánh xe lăn đựơc mét đoạn đường AB, BC, CD GV yêu cầu HS đọc phần thu thập thông tin mục II - GV giới thiệu công thức X2: Cho bảng số liệu mô vtb tả chuyển động viên - s: đoạn đường X2: HS biết lựa bi: - t: thời gian hết quãng chọn để phân biệt chuyển động Đại đường A B C D lượn g Trong đó: S: Quãng đường t:Thời gian hết quãng đường B C D E s(m) 1 t(s) v(m/ s) vtb Lưu ý: Vận tốc trung bình đoạn đường chuyển động khơng thường khác Vận tốc trung bình đoạn đường thường khác trung bình cộng vận tốc trung bình quãng đường liên tiếp đoạn đường Tổ: Lý - Năng khiếu a Dùng ngơn ngữ vật lí diễn đạt lại chuyển động viên bi Chỉ quy luật giải thích sao? b Hồn thành bảng số liệu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành Chủ đề: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO CÁC YẾU TỐ (3 tiết) (Lớp 9) I Mục tiêu - Xác định thí nghiệm mối quan hệ điện trở dây dẫn với độ dài dây dẫn - Nêu mối quan hệ điện trở dây dẫn với độ dài dây dẫn - Vận dụng giải thích số tượng thực tế liên quan đến điện trở dây dẫn - Xác định thí nghiệm mối quan hệ điện trở dây dẫn với tiết diện dây dẫn - Nêu mối quan hệ điện trở dây dẫn với tiết diện dây dẫn - Vận dụng phụ thuộc điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn để giải thích số tượng thực tế liên quan đến điện trở dây dẫn - Xác định thí nghiệm mối quan hệ điện trở dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn - Nêu mối quan hệ điện trở dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn - Nêu mối quan hệ điện trở dây dẫn với độ dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Nêu vật liệu khác có điện trở suất khác - Vận dụng cơng thức R   l để giải thích tuợng đơn giản S liên quan đến điện trở dây dẫn II Các hoạt động dạy học Nội dung Các hoạt động học tập Tổ: Lý - Năng khiếu Các lực thành phần Câu hỏi tập Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành I Xác I Xác định phụ thuộc định điện trở dây dẫn vào phụ yếu tố thuộc khác điện Tìm hiểu cơng dụng trở dây dây dẫn loại dẫn vào dây dẫn thường sử dụng PP: Dạy học tìm tòi khám phá yếu tố khác Tình huống: GV cho HS K3: Xác định công dụng dây dẫn thảo luận câu hỏi vật liệu làm dây Công dụng dây dẫn dẫn mạch điên thiết bị điện Các vật liệu dùng làm X1: Trao đổi kiến thức ứng dụng dây chất vật lý Các nhóm thảo luận để trả vật liệu lời câu hỏi: Các dây dẫn có điện trở khơng? Vì sao? 2.Tìm hiểu điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố K3:Tại người ta thường làm dây dẫn điện đồng nhơm PP: Dạy học tìm tòi khám phá Tình huống: HS quan sát đoạn dây dẫn khác nêu nhận xét dự đoán: Các đoạn dây dẫn khác yếu tố nào, điện trở dây dẫn liệu có hay khơng, yếu tố dây dẫn ảnh hưởng tới điện trở dây? Nêu câu hỏi: Để xác định phụ thuộc điện trở vào môt yếu tố phải làm nào? Tổ: Lý - Năng khiếu K4, P3, X1, X3: Dựa vào quan sát thực tiễn dự đoán phụ thuộc điện trở vào yếu tố K4: Mắc bóng đèn pin vào hai cực viên pin tốt dây dẫn ngắn Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành sau dây dẫn dài Hỏi cường độ sáng bóng đèn hai trường hợp nào? II Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn II Xác định phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn PP: Dạy học theo trạm (góc) Tình huống: GV u cầu nhóm HS nêu dự đoán theo yêu cầu C1 ghi lên bảng dự đốn Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ nhóm tiến hành TN, kiểm tra việc mắc mạch điện, đọc ghi kết đo vào bảng lần TN Sau tất đa số nhóm hồn thành bảng 1, u cầu nhóm đối chiếu kết thu với dự đoán nêu GV yêu cầu vài HS nêu kết luận phụ thuộc điện trở dây dẫn vào chiều dài dây Tổ: Lý - Năng khiếu K1,K4, P7, P8, P9, X5, X6, X7, X8, C5, C6 : dự đoán mối quan hệ R l dây dẫn, tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đốn, so sánh kết K1, K4 Một dây dẫn có chiều dài l điện trở R Nếu cắt dây làm phần điện trở R' Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành TN với dự đốn, rút kết luận trình bày kết hoạt động nhóm, so sánh kết nhóm Từ lưu ý cách sử dụng dây dẫn thí nghiệm đời sống Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn phần nhiêu? bao A R' = R- B R' = R + C R' = 3R D R' = R/3 K4, C5- Khi lắp đặt mạng điên nhà, nên thiết kế đường dây nhằm tiết kiệm điện sử dụng góp phần bảo vệ môi trường? III Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn Dự đoán phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn: PP: Nêu giải vấn đề Tình huống: - Giáo viên yêu cầu HS vận dụng kiến thức điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song để tính điện trở tương đương R2, R3 => GV yêu cầu HS dự đoán phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn Thí nghiệm kiểm tra: PP: Nêu vấn đề + bàn tay nặn bột Tình huống: Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành - Giáo viên yêu cầu HS vẽ sơ đồ mạch điện kiểm tra dự đoán phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn - Học sinh tiến hành làm thí nghiệm kiểm tra theo nhóm để hồn thành bảng 1.SGK - GV thu kết thí nghiệm nhóm, hướng dẫn thảo luận chung lớp - Yêu cầu HS làm theo yêu cầu 3, từ rút nhận xét - Học sinh rút kết luận P5: Hai dây phụ thuộc điện trở vào P5: sử dụng cơng đồng có tiết điện dây dẫn cụ toán học phù chiều dài, dây thứ có tiết hợp diện 2mm2, dây X8: Tham gia hoạt thứ hai có tiết động nhóm diện 6mm2 Hãy so sánh điện trở hai dây Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu dây dẫn IV Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu dây dẫn 1/ Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn: PP: Nêu vấn đề + bàn tay nặn bột Tình huống: – Gv đặt vấn đề muốn kiểm tra phụ thuộc điện Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm trở vào tiết dây dẫn ta tiến hành nghiệm với dây dẫn có điểm gì? Trường THCS Thị Trấn Long Thành diện phải thí đặc -K1:Học sinh quan – HS trả lời câu sát sử dụng kiến hỏi thức học để tiến làm thí – GV gọi HS nêu hành cách tiến hành thí nghiệm nghiệm kiểm tra P8, 3: Lắp ráp hành thí phụ thuộc tiến điện trở vào vật nghiệm, thu thập, liệu làm dây dẫn đánh giá ảnh – HS tiến hành thí vật K1 Điện trở dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn khơng? X6,7,8: Hoạt nghiệm theo nhóm, thảo luận nhóm động nhóm, thảo để rút nhận luận, trình bày kết xét phụ thuộc điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn 2/ Tìm hiểu điện trở suất PP: Nêu giải vấn đề Tình huống: – u cầu HS đọc thơng tin mục Điện trở suất (tr.26), trả lời câu hỏi: + Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn đặc trưng đại lượng ? + Đại lượng có trị số xác định ? Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành + Kí hiệu điện trở suất? + Đơn vị điện trở suất? – GV treo bảng điện trở suất số chất 20oC Gọi HS tra bảng để xác định điện trở suất số chất giải thích ý nghĩa số ? Các vật liệu khác có điện trở suất nào? ? Chất có điện trở suất nhỏ tính dẫn điện tốt hay kém? 3/ Xây dựng cơng thức tính điện trở PP: Nêu giải vấn đề – Gv hướng dẫn HS xây dựng cơng thức tính điện trở R đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S làm vật liệu có điện trở suất  Yêu cầu thực theo bước hồn thành bảng 2(tr.26)  Rút cơng thức tính R -P3: có dây dẫn có chiều dài tiết điện nhau.Dây bạc, dây bàng đồng, -K4, P3:Thu thập dây xử lý thông tin nhôm Hãy so sánh điện trở dây? K4: sợi dây đồng dài 100m có tiết điện 2mm2.Tính điện trở sợi dây đồng.Biết điện trở suất đồng 1,7.108 Ωm – GV u cầu HS ghi cơng thức tính R giải thích ý nghĩa ký hiệu, đơn vị đại lượng công thức vào IV/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Qua học kì áp dụng đề tài vào vật lý nhận thấy hiệu sau: - Đa số học sinh hào hứng tiết học vật lý Một số em lập riêng cho sổ tay để ghi lại số hoạt động mà thấy trải nghiện môn vật lý Sau áp dụng biện pháp giảng dạy trên, kết học môn vật lý học sinh đạt cao Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành V/ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG - Đề tài phổ biến áp dung đơn vị đạt hiệu qủa cao - Nếu được, nên có vài tiết ngoại khố vật lý VI TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu tập huấnTHCS_13-6_QX Long Thành, ngày 02 tháng 04 năm 2016 Người viết Trần Thị Diễm Trinh Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành UBND HUYỆN LONG THÀNH Truờng THCS TT Long Thành ––––––––––– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Long Thành, ngày 02 tháng 04 năm 2016 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2015 – 2016 Tên sáng kiến kinh nghiệm: DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ Họ tên tác giả: Trần Thị Diễm Trinh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trừơng THCS Thị Trấn Long Thành Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) -Đề giải pháp thay hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đắn  - Đề giải pháp thay phần giải pháp có, bảo đảm tính khoa học, đắn  - Giải pháp gần áp dụng đơn vị khác chưa áp dụng đơn vị mình, tác giả tổ chức thực có hiệu cho đơn vị  Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Giải pháp thay hoàn toàn mới, thực tồn ngành có hiệu cao  - Giải pháp thay phần giải pháp có, thực tồn ngành có hiệu cao  - Giải pháp thay hoàn toàn mới, thực đơn vị có hiệu cao  - Giải pháp thay phần giải pháp có, thực đơn vị có hiệu  - Giải pháp gần áp dụng đơn vị khác chưa áp dụng đơn vị mình, tác giả tổ chức thực có hiệu cho đơn vị  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào dòng đây) - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT Trong ngành  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  Tôi cam kết không chép tài liệu người khác chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN (Ký tên ghi rõ họ tên) Tổ: Lý - Năng khiếu XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành Trần Thị Diễm Trinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc BÁO CÁO TĨM TẮT SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Long Thành Họ tên: TRẦN THỊ DIỄM TRINH Năm sinh: 1988 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THCS Thị Trấn Long Thành Tên nội dung sáng kiến: DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ I Xuất xứ Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra đánh giá q trình học tập để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Hiện kinh tế - xã hội ngày phát triển, hội nhập kinh tế ngày mở rộng đòi hỏi giáo dục Việt Nam không ngừng cải tiến, đổi phù hợp với giới quốc gia khu vực Mặt khác, bối cảnh đó, giáo dục có bất cập chất lượng giáo dục, nhiều giáo viên sử dụng phương pháp dạy học lạc hậu gây nên tình trạng thụ động học tập học sinh dẫn đến hiệu dạy học chưa cao Học sinh lơi động viên khích lệ để hứng thú, tự giác học tập, gây nên tình trạng chán học, bỏ học số phận học lực yếu Cùng với nhiều nguyên nhân, tình trạng trở nên gay gắt, khó khắc phục Nhằm nâng cao chất lượng dạy học tình hình nay, tơi nghiên cứu số nét định hướng đổi phương pháp dạy học “DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ” Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành II Phương pháp triển khai Các bước thực Để dạy học vật lý theo chủ đề giáo viên đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề sau đây: - Xác định chủ đề mục tiêu cần đạt chủ đề - Xác định lực cần phát triển cho học sinh chủ đề - Xác định kĩ thuật phương pháp dạy học cho chủ đề - Xác định nội dung cần đánh giá học sinh chủ đề - Xây dựng kế hoạch thực chủ đề Hiệu Qua học kì áp dụng đề tài vào vật lý nhận thấy hiệu sau: - Đa số học sinh hào hứng tiết học vật lý - Một số học sinh nghiên cứu tìm tòi thêm nhà tự chế tạo đồ chơi, vật dụng trang trí để sử dụng sinh hoạt - Một số em lập riêng cho sổ tay để ghi lại số hoạt động mà thấy trải nghiện môn vật lý - Sau áp dụng biện pháp giảng dạy trên, kết học môn vật lý học sinh đạt cao III Bài học kinh nghiệm: Dạy học theo chủ đề mơ hình cho hoạt động lớp học thay cho lớp học truyền thống (với đặc trưng học ngắn, cô lập, hoạt động lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) việc trọng nội dung học tập có tính tổng qt, liên quan đến nhiều lĩnh vực, với trung tâm tập trung vào học sinh nội dung tích hợp với vấn đề, thực hành gắn liền với thực tiễn Với mơ hình này, học sinh có nhiều hội làm việc theo nhóm để giải vấn đề xác thực, có hệ thống liên quan đến nhiều kiến thức khác Các em thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức Việc học học sinh thực có giá trị kết nối với thực tế rèn luyện nhiêu kĩ hoạt động kĩ sống Học sinh tạo điều kiện minh họa kiến thức vừa nhận đánh giá học giao tiếp tốt nào.Với cách tiếp cận này, vai trò giáo viên người hướng dẫn, bảo thay quản lý trực tiếp học sinh làm việc IV Kiến nghị: - Đề tài phổ biến áp dung đơn vị đạt hiệu cao - Nếu được, nên có vài tiết ngoại khoá vật lý Long Thành, ngày 02 tháng 04 năm 2016 Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh Sáng kiến kinh nghiệm Trường THCS Thị Trấn Long Thành Nhận xét Thủ trưởng đơn vị Người viết sáng kiến Trần Thị Diễm Trinh Nhận xét Hội đồng sáng kiến cấp huyện - Đạt hay không đạt: …………………… Tổ: Lý - Năng khiếu Trần Thị Diễm Trinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn