Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng

71 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:23

TÓM LƯỢC Trong thời buổi kinh tế thị trường, doanh nghiệp đứng trước nhiều hội phát triển đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách cạnh tranh khốc liệt để củng cố chỗ đứng cho Dù kinh doanh lĩnh vực nào, lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đòi hỏi phải phối hợp nhịp nhàng khâu từ tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm…Kế tốn doanh nghiệp vai trò quan trọng việc cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, sở cho việc định kinh tế điều hành chủ doanh nghiệp đối tượng liên quan quan quản lý Nhà nước, đối tác làm ăn, nhà đầu tư…Điều đòi hỏi cơng tác kế toán, kế toán kết kinh doanh đơn vị nói chung, cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng nói riêng cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày lớn kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề đặt em lựa chọn đề tài “Kế toán kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng” Nội dung luận văn việc nghiên cứu lý luận kế toán kết kinh doanh đồng thời khảo sát thực trạng kế toán kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng việc sử dụng luân chuyển chứng từ, tài khoản vận dụng tài khoản, sổ kế tốn Thơng qua đánh giá thực trạng kế tốn cơng ty nhằm làm rõ ưu điểm tồn việc vận dụng chuẩn mực kế toán chế độ kế toán nguyên nhân tồn Dựa vào hạn chế cơng ty em mạnh dạn đề xuất số giải pháp khắc phục tồn kế toán kết kinh doanh với mong muốn làm sở tham khảo cho công ty việc nâng cao hiệu kinh doanh để tồn phát triển tương lai 1 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin cảm ơn thầy trường Đại học Thương Mại tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quan trọng cần thiết đặc biệt cơng tác kế tốn suốt thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo – Ths.Vũ Quang trọng hướng dẫn em tỉ mỉ nhiệt tình từ khâu chuẩn bị đề cương đến việc hồn thành khố luận Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn anh chị phòng Kế tốn – Tài Cơng ty cổ phần Thương mại Xây dựng Nhà Việt Sông Hồng tận tình bảo tận tình, hướng dẫn cho em biết thêm nhiều kinh nghiệm thực tế thực hành kiến thức mà em học nghiên cứu ghế nhà trường trực tiếp vào thực tế Mặc dù khoá luận tốt nghiệp hoàn thành hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế thời gian nên khơng tránh khỏi thiết sót Vì vậy, em mong nhận đánh giá, nhận xét, góp ý thầy để khố luận em hoàn thiện Em xin chân thánh cảm ơn! 2 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – sổ Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – chứng từ Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà việt Sông Hồng Bảng 2.3: Báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà việt Sông Hồng năm 2017 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt KQKD HĐKD VAS VCSH BH QLDN TC DV TT BTC TSCĐ NSNN TNDN GTGT TNHH QĐ Từ viết đầy đủ Kết kinh doanh Hoạt động kinh doanh Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vốn chủ sở hữu Bán hàng Quản lý doanh nghiệp Tài Dịch vụ Thơng tư Bộ Tài Tài sản cố định Ngân sách Nhà nước Thu nhập doanh nghiệp Giá trị gia tăng Trách nhiệm hữu hạn Quyếtđịnh PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kế tốn cơng cụ quản lý cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý đối tượng bên doanh nghiệp, kế tốn KQKD cơng việc quan trọng hệ thống kế toán Mọi hoạt động, nghiệp vụ phát sinh doanh nghiệp đến công việc cuối xác định KQKD Việc xác định KQKD cách trung thực, xác, kịp thời thống doanh nghiệp vai trò quan trọng, sở để đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp, tiêu so sánh lực hoạt động doanh nghiệp với nhau, để nhà quản trị định Để thực uk cầu đòi hỏi hệ thống quy định, hướng dẫn Nhà nước kế tốn doanh nghiệp nói chung kế tốn KQKD nói riêng phải ban hành đầy đủ, rõ ràng thống nhất, cơng tác kế tốn doanh nghiệp phải tổ chức thực cách khoa học, hợp lý Tuy nhiên, khơng doanh nghiệp gặp phải khó khăn nhiều nguyên nhân khác như: hạn chế lực trình độ đội ngũ nhân viên kế toán, ý muốn chủ quan doanh nghiệp, thống doanh nghiệp việc vận dụng quy định kế toán, hay khác việc lựa chọn phương pháp tính tốn Hiện nay, việc thực kế toán KQKD doanh nghiệp bên cạnh điểm thuận lợi hợp lý tồn số khó khăn, hạn chế Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng, qua việc thu thập số liệu tổng hợp cho thấy cơng tác kế tốn KQKD thực chế độ kế toán hành: phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ sử dụng công ty tương đối đầy đủ phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh đơn vị Tuy nhiên kế toán KQKD cơng ty số tồn chưa đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng thông tin người sử dụng thông tin, đặc biệt với nhà quản trị công tycông ty thương mại - xây dựng, đặc thù ngành thi cơng cơng trình xây dựng nhiều nơi, đồng thời kinh doanh nhiều vật liệu xây dựng nên đòi hỏi cần theo dõi cụ thể, chi tiết cho lĩnh vực Các công trình xây dựng thường thời gian kéo dài, kết thúc năm tài cơng trình xây 5 dựng chưa hồn thành, kế tốn KQKD tập hợp KQKD dịch vụ thi cơng qua biên nghiệm thu số liệu ước lượng nên gây khó khăn dễ sai sót số liệu tổng hợp KQKD công ty Đồng thời, công ty kinh doanh nhiều vật liệu xây dựng nên đòi hỏi cần theo dõi cụ thể, chi tiết cho lĩnh vực Theo đó, việc nghiên cứu kế tốn kế kinh doanh cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng hoàn toàn cần thiết Xuất phát từ sở nêu trên, lựa chọn đề tài: “Kế tốn kết kinh doanh cơng ty cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng ” để thực khoá luận tốt nghiệp khoá học chuyên ngành kế toán 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Khóa luận sâu nghiên cứu, làm rõ số lý luận chung kế toán KQKD doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Việt Nam chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 133/2016/TT – BTC  Khảo sát, đánh giá thực trạng kế tốn KQKD cơng ty cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò kế tốn KQKD cơng ty 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1.Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu kế tốn kết kinh doanh cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng gồm: KQKD bán hàng cung cấp dịch vụ, kết hoạt động tài kết hoạt động khác 3.2.Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Tại công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng - Về thời gian: thời gian thực tập công ty từ 2/1/2018 – 24/4/2018 - Địa chỉ: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội - Số liệu nghiên cứu đề tài năm 2017 6 Phương pháp thu thập xử lý liệu 4.1 Phương pháp thu thập liệu - Phương pháp quan sát: trực tiếp tìm hiểu quy trình thực nghiệp vụ đơn khâu: lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tham khảo định, thông tư Bộ tài chính, luật kế tốn, sách chun ngành kế tốn giáo trình giảng viên biên soạn giảng dạy để sở cho đề tài nghiên cứu 4.2 Phương pháp phân tích liệu Bên cạnh phương pháp thu thập số liệu để đầy đủ liệu cần thiết, giá trị cho khóa luận em sử dụng phương pháp xử lý liệu Đó phép biện chứng lịch sử kỹ thuật phân tích, so sánh, đối chiếu, kết hợp với phương pháp khác để nghiên cứu vấn đề hiệu Tất thông tin thu thập sau vấn ghi chép cẩn thận, sau hồn thiện xếp lại cách hệ thống Các thơng tin thu từ phương pháp tập hợp lại, phân loại, chọn lọc thơng tin sử dụng Tất thông tin sau xử lý dùng làm sở cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cơng ty thực trạng cơng tác kế tốn KQKD Thơng qua kết luận với việc xem xét thành công khứ định hướng tương lai công ty để đưa kiến nghị mang tính khả thi cao Kết cấu khóa luận tốt nghiệp - Chương 1: sở lý luận kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam - Chương 2: Thực trạng kế toán kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng - Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng 7 CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận chung kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam 1.1.1 Một số khái niệm kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Việt Nam 1.1.1.1 Khái niệm kết kinh doanh Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp KQKD “KQKD phần chênh lệch doanh thu, thu nhập chi phí doanh nghiệp sau kỳ hoạt động kinh doanh định KQKD lãi doanh thu lớn chi phí ngược lại KQKD lỗ doanh thu nhỏ chi phí” (theo Bài giảng kế tốn tài 2, Đại học Thương Mại) KQKD kết từ hoạt động kinh doanh kết khác Kết hoạt động kinh doanh: số chênh lệch doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh thu tài với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài Kết hoạt động khác: số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác ngồi dự tính doanh nghiệp, hay khoản thu khơng mang tính chất thường xun, khoản thu dự tính khả xảy ngun nhân chủ quan hay khách quan mang lại 1.1.1.2 Nhóm khái niệm doanh thu “Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường, góp phần làm tăng VCSH, khơng bao gồm khoản góp vốn cổ đơng chủ sở hữu” (theo VAS 01) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: phần lại doanh thu sau trừ khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT doanh nghiệp nộp theo phương pháp trực tiếp) kỳ kế tốn, tính kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh thu hoạt động tài chính: toàn doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Thu nhập khác: khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động hoạt động tạo doanh thu như: thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng… 1.1.1.3.Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:(theo VAS 14) Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: - Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn (theo VAS 14) - Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu (theo VAS 14) - Giá trị hàng bán bị trả lại: giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối tốn (theo VAS 14) 1.1.1.4.Nhóm khái niệm chi phí “Chi phí tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế kỳ kế tốn hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nợ dẫn đến làm giảm VCSH, không bao gồm khoản phân phối cổ đông cho chủ sở hữu” (theo VAS 01) Giá vốn hàng bán: giá trị thực tế xuất kho số sản phẩm gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán kì (đối với doanh nghiệp thương mại) giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành xác định tiêu thụ khoản khác tính vào giá vốn để xác định kết kinh doanh kì Chi phí bán hàng: biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác phát sinh q trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Chi phí quản lý doanh nghiệp: biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác phát sinh trình quản lý doanh nghiệp Chi phí tài chính: chi phí, khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, cho vay vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng khoản đầu tư Chi phí khác: khoản chi phí thực tế phát sinh khoản lỗ kiện nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường doanh nghiệp mang lại  Thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp “Thuế TNDN bao gồm toàn số thuế thu nhập tính thu nhập chịu thuế TNDN, kể khoản thu nhập nhận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nước ngồi mà Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần Thuế TNDN bao gồm loại thuế liên quan khác khấu trừ nguồn tổ chức, cá nhân nước hoạt động Việt Nam khơng sở thường trú Việt Nam tốn cơng ty liên doanh, liên kết hay cơng ty tính khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu có) tốn dịch vụ cung cấp cho đối tác cung cấp dịch vụ nước theo quy định luật thuế TNDN hành” (theo VAS 17) “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tổng chi phí thuế thu nhập hành chi phí thuế thu nhập hỗn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hành thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) xác định lợi nhuận lỗ kỳ” (theo VAS 17) Thuế thu nhập hành: số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính thu nhập chịu thuế thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm hành Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: thuế TNDN phải nộp năm tương lai tính khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN năm hành Tài sản thuế thu nhập hỗn lại: thuế TNDN hồn lại tương lai tính khoản: chênh lệch tạm thời khấu trừ, giá trị khấu trừ chuyển sang năm sau khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng giá trị khấu trừ chuyển sang năm sau khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng 10 Năm trước: 134.314 vnđ - Lợi nhuận khác (Mã số 40) Chỉ tiêu phản ánh số chênh lệch thu nhập khác (sau trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh kỳ báo cáo Nếu số liệu tiêu số âm ghi ngoặc đơn ( ) Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32 Cụ thể: Năm = 274.532.273 - 492.097.785 = (217.565.512) vnđ Năm trước = - 134.314 = (134.314) vnđ - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) Chỉ tiêu phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực năm báo cáo doanh nghiệp trước trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh kỳ báo cáo Trường hợp doanh thu nhỏ giá vốn hàng bán ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) Nếu số liệu tiêu số âm ghi ngoặc đơn ( ) Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40 Cụ thể: Năm = 280.681.190 + (217.565.512) = 63.115.678 vnđ Năm trước = 151.642.903 + (134.314) = 151.508.589 vnđ - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) Chỉ tiêu phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm báo cáo Số liệu để ghi vào tiêu vào tổng số phát sinh bên TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên TK 911 kỳ báo cáo (trường hợp số liệu ghi vào tiêu số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) 57 Cụ thể: Năm nay: 12.623.136 vnđ Năm trước: 30.301.718 vnđ - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60) Chỉ tiêu phản ánh tổng số lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế TNDN từ hoạt động doanh nghiệp (sau trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh năm báo cáo Nếu số liệu tiêu số âm ghi ngoặc đơn ( ) Mã số 60 = Mã số 50 - Mã số 51 Cụ thể: Năm = 63.115.678 - 12.623.136 = 50.492.542 vnđ Năm trước = 151.508.589 - 30.301.718 = 121.206.871 vnđ Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh trình bày Phụ lục theo Mẫu số: B02 - DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng năm 2017 Bảng 2.3: Báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà việt Sông Hồng năm 2017 (Phụ lục 07) Tờ khai toán thuế TNDN năm 2017 (Phụ lục 06) 58 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu Trong suốt thời gian tồn phát triển cơng ty, máy kế tốn cơng ty đặc biệt kế tốn kết kinh doanh công cụ trợ giúp đắc lực, hữu hiệu cho nhà quản trị Bộ máy kế tốn khơng ngừng cải tổ, hồn thiện để nâng cao hiệu lao động cố gắng để đưa số liệu xác phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giúp nhà quản trị định chiến lược kinh doanh hợp lý, hiệu Qua thời gian thực tập phòng kế tốn công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng, tìm hiểu, tiếp xúc thực tế cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn KQKD nói riêng, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung kế tốn KQKD đơn vị nói riêng đạt số yêu cầu, bên cạnh tồn hạn chế cần hoàn thiện 3.1.1 Những kết đạt  Về máy kế toán Cùng với phát triển chung công tác quản lý, máy kế tốn khơng ngừng trưởng thành mặt, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hạch toán cơng ty Nhìn chung, máy kế tốn đơn vị thực tốt chức như: cung cấp thơng tin, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin chủ thể liên quan Cơng ty tổ chức kế tốn theo mơ hình kế tốn tập trung, nghiệp vụ kinh tế - tài phát sinh tập trung xử lý phòng kế tốn cơng ty Điều giúp cho công tác quản lý đơn giản dễ dàng Mặt khác, nhân viên phòng kế tốn người trách nhiệm cao nhiệt tình cơng việc nên phòng kế tốn ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cung cấp thơng tin cách thường xuyên, liên tục giúp ban lãnh đạo đánh giá xác tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị thời điểm cách nhanh chóng, từ đưa định kinh doanh kịp thời hiệu 59 Đồng thời máy kế tốn, việc phân cơng cơng việc hợp lý Việc tổ chức phòng kế tốn trọng, vừa khơng cồng kềnh, vừa đảm bảo xếp công việc thuận lợi Phòng kế tốn phân chia theo phần hành kế toán khác Mỗi nhân viên kế toán đảm nhận phần hành định, phù hợp với trình độ chun mơn người Kế tốn trưởng người kiểm tra, giám sát tồn hoạt động phần hành đạo thực yêu cầu cấp Việc phân chia giúp nhân viên kế toán xác định xác nhiệm vụ, cơng việc mình, tránh chồng chéo, trùng lắp trình thực hiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cá nhân, phận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy thông tin việc kiểm tra, giám sát đối chiếu thông tin cần thiết  Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức kế tốn dễ hiểu, dễ thực áp dụng phổ biến doanh nghiệp Ngồi ra, cơng ty số thay đổi để phù hợp với đặc điểm yêu cầu cơng tác kế tốn cơng ty, việc mở sổ chi tiết tài khoản theo quy định giúp thuận tiện cho việc kiểm tra theo dõi tình hình kế tốn – tài cơng ty  Về hệ thống chứng từ kế toán Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi nhận phải chứng từ kèm theo chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán, sở pháp lý số liệu kế toán Kế toán kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng sử dụng hệ thống chứng từ kế toán đầy đủ, chặt chẽ theo quy định chế độ kế toán ban hành theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Bộ tài áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đảm bảo tính xác, hợp lý phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Để xác định kết kinh doanh, phận kế toán sử dụng chứng từ như: Hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có… Quy trình ln chuyển chứng từ phòng kế tốn cơng ty quy định Chứng từ gốc cơng ty lập từ bên ngồi phải tập trung phòng kế tốn Bộ phận kế toán kiểm tra kỹ chứng từ sau kiểm tra xong dùng chứng từ để ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán sử dụng phải xếp, 60 phân loại, bảo quản lưu trữ theo quy định chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu Nhà nước Với thời gian lưu trữ chứng từ: năm 10 năm tùy theo loại chứng từ quy định thời hạn lưu trữ Mọi trường hợp chứng từ gốc phải khai báo với Giám đốc kế tốn trưởng để biện pháp xử lý Riêng trường hợp hóa đơn bán hàng, biên lai, phải báo với quan thuế cơng an để biện pháp thơng báo vơ hiệu hóa chứng từ bị  Về hệ thống tài khoản kế toán Để phản ánh cách cụ thể đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế tốn cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Bộ tài Để phục vụ nhu cầu quản lý, công ty mở tài khoản chi tiết cấp 2, cấp tạo điều kiện thuận lợi cho trình theo dõi hạch tốn Các tài khoản cơng ty sử dụng thống nhiều kỳ kế toán, tuân thủ nguyên tắc quán (VAS 01 - Chuẩn mực kế toán Việt Nam) tài khoản sử dụng theo nội dung phản ánh, kết cấu tài khoản theo chế độ kế toán ban hành  Về hệ thống sổ kế toán Hệ thống sổ kế toán công ty xây dựng sở quy định Bộ Tài vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sổ sách tổ chức hệ thống, phản ánh đầy đủ hoạt động kết kinh doanh công ty Công ty áp dụng hình thức sổ kế tốn Nhật ký chung hình thức đơn giản, đảm bảo chứng từ sổ sách cập nhật sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh cung cấp kịp thời với yêu cầu quản lý doanh nghiệp, cập nhật với xu cải tiến hệ thống sổ sách kế toán Việt Nam Với hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký chung, sổ - Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết Hệ thống phần mềm kế tốn cơng ty tạo sổ kế toán tổng hợp chi tiết theo yêu cầu, phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu trình bày báo cáo 61  Về báo cáo tài Việc lập báo cáo tài cơng ty kế tốn trưởng lập theo mẫu biểu tài chính, phản ánh đầy đủ tiêu quy định loại báo cáo Báo cáo tài cơng ty lập kỳ hạn nộp chi cục thuế Phương pháp tổng hợp số liệu lập tiêu báo cáo thực thống kỳ kế toán, tạo điều kiện cho cơng tác tổng hợp, phân tích, kiểm tra đối chiếu số liệu xác trung thực Số liệu báo cáo tài cơng ty phản ánh xác, trung thực, khách quan số liệu tổng hợp từ chứng từ kế toán sau kiểm tra, đối chiếu khoá sổ kế tốn Nhìn chung, cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn kết kinh doanh nói riêng tuân thủ theo quy định hành doanh nghiệp, tài khoản sổ sử dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh doanh cơng ty Tuy nhiên, cơng tác kế tốn kết kinh doanh cơng ty số tồn cần khắc phục 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân Bên cạnh ưu điểm mà doanh nghiệp đạt kể trên, kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH giao nhận vận tải DH tồn số vấn đề hạn chế, cần quan tâm hồn thiện cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh ngày tốt nhiệm vụ chức đảm bảo phục vụ kịp thời công tác quản lý định kinh doanh lãnh đạo điều kiện kinh tế  Về máy kế tốn Bộ máy kế tốn cơng ty nhìn chung tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, rõ ràng nhiên máy kế toán, bên cạnh nhân viên chun mơn, kinh nghiệm nhân viên kế tốn khơng đào tạo chun ngành Do nhân viên khơng kiến thức chun mơn sâu, trẻ nên kinh nghiệm nghề nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót q trình làm việc việc xử lý số liệu cơng việc chậm Việc tổ chức khơng gian phòng kế tốn chưa thật hợp lý, kế tốn trưởng khơng phòng làm việc riêng, không gian làm việc chung chật hẹp 62 tất nhân viên kế tốn làm việc phòng nhỏ Như vậy, chưa tạo thoải mái hồn tồn q trình làm việc cho nhân viên  Chứng từ việc luân chuyển chứng từ Hệ thống chứng từ sử dụng, việc lập luân chuyển chứng từ công ty thực theo quy định hành Các phận công ty cố gắng đảm bảo chuyển chứng từ đến phòng kế tốn cách nhanh để đảm bảo tính xác việc hạch toán Tuy nhiên, thiếu nhân nên việc luân chuyển chứng từ lên phận kế toán để hạch tốn chậm làm ảnh hưởng đến tính kịp thời việc hạch toán kế toán ảnh hưởng đến chất lượng thông tin cung cấp cho nhà quản trị  Vận dụng tài khoản Hệ thống tài khoản công ty tuân thủ theo chế độ hành, số tài khoản chi tiết hoá để đáp ứng nhu cầu quản lý Tuy nhiên, hệ thống tài khoản sử dụng việc vận dụng tài khoản số tồn cần hồn thiện Do năm 2017, cơng ty áp dụng hệ thống tài khoản chuyển từ định 48 sang Thông tư 133 nên số dư số tài khoản bị xoá bỏ buộc phải kết chuyển sang tài khoản tương ứng Nhưng thực tế tài khoản số dư vào cuối năm 2016 nên kết chuyển không ảnh hưởng đến đến số dư đầu kỳ tài khoản vào năm 2017 Hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty bán vật liệu xây dựng thi cơng hồn thiện cơng trình xây dựng, ngồi cơng ty nhiều hoạt động kinh doanh khác chưa mở tài khoản chi tiết cho lĩnh vực mà ghi chung vào taì khoản cấp Tài khoản phản ánh khoản giảm trừ doanh thu bị xóa bỏ nên trình bán hàng cung cấp dịch vụ thi công xảy trường hợp như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại – kế toán ghi giảm trực tiếp vào tài khoản 511 Như vậy, yêu cầu nhà quản trị muốn tập hợp chi phí phát sinh, kết kinh doanh cho cơng trình, khoản giảm trừ doanh thu cho đối tượng hàng hóa, kế tốn gặp khó khăn dựa việc ghi chép 63 sổ kế tốn phần mềm khơng tài khoản chi tiết phản ánh cho ừng đối tượng lĩnh vực cụ thể  Về sổ kế tốn Cơng ty chưa mở sổ theo dõi cho lĩnh vực kinh doanh nên nhà quản lý khó đánh giá xác khoản doanh thu, chi phí phát sinh lĩnh vực Điều gây ảnh hưởng đến định đầu tư mở rộng hay thu hẹp ngành nghề kinh doanh nhà quản trị 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng ý nghĩa vơ quan trọng doanh nghiệp Khi mà kinh tế thị trường ngày phát triển, doanh nghiệp đứng trước hội thách thức Vì mà công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng muốn phát triển đứng vững thị trường phải khơng ngừng phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục khó khăn hạn chế Trong hồn thiện kế tốn kết kinh doanh phải ưu tiên Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hành, theo hệ thống tài khoản kế toán thống dùng cho doanh nghiệp Bộ tài định Việc hồn thiện cơng tác kế tốn phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ đội ngũ nhân viên kế toán nhằm đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh tốt Qua trình tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học từ hạn chế tồn trên, em xin đưa số ý kiến đề xuất việc hồn thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng 3.2.1 Hồn thiện việc tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kế tốn Tuy nhiên khơng thể mà cơng ty khơng cần quan tâm cải thiện máy kế toán Để máy kế toán công ty hoạt động ngày hiệu quả, công ty cần trọng đến việc đào tạo, 64 nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên nhân tố định hoạt động người Trình độ nhân viên kế tốn cơng ty phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm công ty Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế toán nhân viên trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế Do đó, để nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần: • Tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện khuyến khích nhân viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra, cơng ty tổ chức buổi thảo luận tìm hiểu lịch sử cơng ty, sách kế tốn mới,… để từ nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ công ty, sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp sách Nhà nước vào cơng tác kế tốn cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp • kinh tế Khi đào tạo đội ngũ kế toán chun nghiệp cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng xử lý nhanh nhẹn, đắn, đảm bảo tính trung thực, hợp lý xác số liệu kế toán Hệ thống chứng từ xử lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu giúp cho cơng tác kế tốn kết kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn sai sót Việc xác định kết kinh doanh cuối kỳ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị định kinh doanh phù hợp • Cơng ty nên mở rộng khơng gian cho phòng kế tốn kế tốn trưởng nên phòng làm việc riêng tạo nên tính chuyên nghiệp thoải mái cho nhân viên từ nâng cao chất lượng cơng việc • Ngồi ra, cơng ty nên tuyển thêm nhân viên kế toán quản trị đào tạo nhân viên kế toán nâng cao hiểu biết kế toán quản trị để việc đánh lập báo cáo quản trị giúp nhà quản trị nhìn cụ thể, xác khách quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị đưa định đắn, phù hợp góp phần đẩy mạnh q trình phát triển củng cố vị doanh nghiệp thị trường 65 3.2.2 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ công ty Việc luân chuyển chứng từ cung cấp thơng tin cơng trình thi cơng, chi phí phát sinh lên phòng kế tốn chậm làm cho việc phản ánh thơng tin kế tốn đơi chưa kịp thời Để khắc phục tình trạng này, cơng ty đưa số giải pháp định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ nhanh chóng hơn: yêu cầu cán quản lý cần thường xuyên ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để đảm bảo kịp thời phản ánh số liệu kế toán, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị đối tượng cần thông tin khác, tiết kiệm thời gian ln chuyển chứng từ từ cơng trình lên phòng kế tốn cách gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiệm chi phí lại cho cán quản lý cơng trình để số liệu kế toán cập nhật kịp thời thường xuyên Việc luân chuyển chứng từ cách thường xuyên giúp cho cơng tác hạch tốn kế tốn thực xác, kịp thời hơn, số liệu kế toán kết kinh doanh phản ánh xác hơn, đáng tin cậy 3.2.3 Hồn thiện việc vận dụng tài khoản vào công tác kế toán kết kinh doanh Để hệ thống TK phản ánh đầy đủ, xác thơng tin tình hình tiêu thụ hàng hố xác định kết tiêu thụ thơng tin cho tồn hệ thống kế tốn, Cơng ty nên xem xét mở thêm tài khoản cấp chi tiết cho đối tượng khách hàng nhà cung cấp để theo dõi xác cơng nợ với đối tượng Để phản ánh xác doanh thu lĩnh vực kinh doanh, công ty nên mở tài khoản cấp chi tiết cho lĩnh vực cụ thể để việc cung cấp thông tin doanh thu lĩnh vực dễ dàng, xác cụ thể Trong năm 2017, công ty chuyển sang áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133 nên số tài khoản bị xoá bỏ tài khoản 521 “ Các khoản giảm trừ doanh thu” Để phản ánh xác doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phục vụ việc lập báo cáo u cầu nhà quản trị, cơng ty nên mở thêm tài khoản cấp chi tiết cho đối tượng để phản ánh khoản giảm trừ doanh thu 66 3.2.4 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn Về sổ chi tiết bán hàng Công ty sử dụng loại sổ chi tiết tài khoản theo sản phẩm phù hợp với trình tiêu thụ sản phẩm công ty, với loại sổ Công ty theo dõi đầy đủ q trình tiêu thụ hàng hoá chủng loại sản phẩm Ngồi sổ mà Cơng ty sử dụng để thuận tiện cho công tác bán hàng Công ty nên mở thêm loại sổ sổ Nhật ký thu tiền Sổ Nhật ký chi tiền Đối với cơng trình, cơng ty nên mở sổ chi tiết theo dõi q trình thi cơng, biên nghiệm thu hồn thành năm tài để phục vụ q trình tập hợp chi phí ghi nhận doanh thu cho cơng trình cụ thể Từ phục vụ việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị xác, kịp thời 3.3 Điều kiện thực 3.3.1 Về phía Nhà nước Để góp phần giúp doanh nghiệp thực tốt giải pháp đề Nhà nước đóng vai trò quan trọng Trong điều kiện kinh tế thị trường, nước ta ngày phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hội nhập kinh tế, cạnh tranh với DN quốc tế Nhà nước Việt Nam ban hành sách pháp luật hợp lý nhằm hướng dẫn, điều chỉnh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo thống kinh tế Đối với công tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế tốn, luật kế tốn đồng thời đưa nghị định, thông tư nhằm hướng dẫn DN tạo nên thống kế tốn DN nói chung, điều tạo điều kiện thuận lợi công tác quản lý cho DN Nhà nước Ngoài ra, kinh tế nhiều loại hình DN, loại hình doanh nghiệp quy mơ khác mà Nhà nước ban hành quy định, chế độ kế toán khác để phù hợp với DN Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng áp dụng chế độ kế tốn theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Bộ tài phù hợp với đặc điểm hoạt động công ty Với sách, văn pháp luật ban hành kế tốn cơng ty Cổ phần 67 thương mại xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng ngày hồn thiện tất mặt: tổ chức, lực ngày nâng cao hiệu 3.3.2 Về phía cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng Để thực giải pháp cách hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam hành Nhân viên kế toán cần thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức ngành hàng mà công ty kinh doanh để phản ánh khoản doanh thu, chi phí vào tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu cầu kinh doanh DN phù hợp ngun tắc thận trọng kế tốn Ngồi ra, nhân viên kế tốn cần tìm hiểu kế tốn quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho người, thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị việc định kinh doanh 68 KẾT LUẬN Kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp cần thiết chiếm vị trí quan trọng trọng Kết cuối đánh giá thực chất trình kinh doanh, phản ánh lực kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, việc hạch tốn cách khoa học hợp lý tồn cơng tác kế toán đặc biệt kế toán kết kinh doanh ý nghĩa định tới tồn phát triển Cơng ty Qua q trình học tập trường Đại học Thương Mại việc tìm hiểu thực tế cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng với hướng dẫn tận tình Ths Vũ Quang Trọng cơ, chị phòng kế tốn giúp em điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế tốn kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng” Trong chuyên đề này, em mạnh dạn đưa số ý kiến cá nhân với với mục đích thể quan điểm nhìn em việc hồn thiện thêm kế tốn kết kinh doanh cơng ty Trong q trình vận dụng kiến thức học vào thực tế không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp Ths.Vũ Quang Trọng - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề ý kiến đóng góp thầy khoa, cơ, chị phòng kế tốn cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng toàn thể người đọc chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn ! 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Các sổ sách, chứng từ, BCTC, tài liệu liên quan tới Đề tài Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng 2.Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Bộ tài 3.Các chế độ, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Webketoan, Link : http://www.webketoan.vn 4.Giáo trình kế tốn tài trường Đại học Thương mại xuất năm 2010, TS Nguyễn Tuấn Duy TS Đặng Thị Hòa đồng chủ biên 5.Các chuẩn mực kế toán:VAS01, VAS02, VAS03, VAS14, VAS 17 https://thuvienphapluat.vn/ 70 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Nhật ký chung Phụ lục 02: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Nhật ký – sổ Phụ lục 03: Quy trình ghi sổ theo Hình thức Chứng từ ghi sổ Phụ lục 04: Quy trình ghi sổ theo Hình thức kế tốn Máy vi tính Phụ lục 05: Mẫu số: B02 – DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Phụ lục 06: Tờ khai tốn thuế TNDN năm 2017 Phụ lục 07: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Phụ lục 08: Sổ tài khoản ... thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng 7 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận chung kế toán kết. .. sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà việt Sông Hồng Bảng 2.3: Báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần thương mại xây. .. sở lý luận kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam - Chương 2: Thực trạng kế tốn kết kinh doanh cơng ty Cổ phần thương mại xây dựng Nhà Việt Sông Hồng - Chương 3: Các kết luận đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng, Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng, 2 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 3 Điều kiện thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm