BIỆN PHÁP QUẢN lí xây DỰNG môi TRƯỜNG GIÁO dục đạo đức ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN mỹ hào, TỈNH HƯNG yên

72 36 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:45

BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG MƠI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN - Những nguyên tắc đề xuất số biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Để đưa số biện pháp “Xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, dựa số nguyên tắc sau: - Nguyên tắc 1: Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Biện pháp đưa phải dựa sở nghiên cứu lý luận chung quản lý giáo dục số biện pháp quản lý hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức sở giáo dục khác nghiên cứu áp dụng nhằm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nhà trường để đảm bảo thực mục tiêu xây dựng mơ hình nhân cách người Việt nam thời kỳ - Nguyên tắc 2: Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Biện pháp đưa phải đồng bộ, phải tác động vào yếu tố trình quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Q trình xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức học sinh chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố chủ quan yếu tố khách quan phân tích phần lý luận Vì vậy, việc đưa số biện pháp quản lý xây dựng môi trường đạo đức cho HS phải đồng nhằm phát huy tốt ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực yếu tố - Nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Biện pháp phải có tính bao qt, cần thiết, sát với thực tiễn, có tính khả thi, đáp ứng mục đích, nhiệm vụ đề tài Mỗi nhà trường, sở giáo dục, lứa tuổi người học có đặc điểm, điều kiện riêng, biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức đưa phải phù hợp với thực tiễn có tính khả thi, nghĩa phải tổ chức thực mang lại hiệu định Hệ thống số biện pháp đưa phải phát huy vai trò cá chủ thể tham gia vào hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trong nhà trường, chủ thể hoạt động giáo dục đội ngũ cán quản lý, giáo viên học sinh, gia đình chủ thể hoạt động giáo dục đạo đức cha mẹ học sinh học sinh; phía xã hội chủ thể cán quản lí xã hội niên học sinh, biện pháp quản lý đưa phải nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác đội ngũ cán quản lý, đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh, cán quản lí xã hội người học Trong trình xây dựng số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh mối quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình xã hội, hệ thống nguyên tắc nêu phải quán triệt thực cách nghiêm túc để đạt hiệu cao đưa vào vận dụng thực tiễn - Một số biện pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục đạo đức trường trung học phổ thông huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - Biện pháp Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội nhằm xây dựng môi trường GDĐĐ cho học sinh - Mục tiêu Nhận thức định tới động cơ, động định mục đích hoạt động Nhận thức yếu tố trình hoạt động, có ý nghĩa định đến thành cơng hay thất bại cơng việc Vì vậy, nâng cao nhận thức cho cán quản lí tồn thể cán giáo viên, phụ huynh học sinh tổ chức xã hội thấy tầm quan trọng việc xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh cần thiết phải phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường tham gia vào trình giáo dục đạo đức cho học sinh yếu tố vơ quan trọng góp phần nâng cao kết giáo dục đạo đức học sinh giai đoạn Từ thực tiễn công tác quản lí kết khảo sát chúng tơi thấy rằng; số cán quản lí giáo viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng công tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức học sinh, có số giáo viên khơng làm công tác chủ nhiệm lớp không tham gia cơng tác đồn trường thường quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, coi công tác giáo dục đạo đức học sinh trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, Đoàn niên, Ban giám hiệu Về gia đình phụ huynh học sinh chưa nhà trường phổ biến mục tiêu, nội dung biện pháp xây dựng môi trường giáo dục đạo đức học sinh nên chưa tích cực tham gia phối hợp với nhà trường việc giáo dục em Sự liên kết phối hợp quản lí nhà trường, gia đình xã hội việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm công tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh thể qua nội dung cần đạt tới là: -Đối với cán quản lí Nắm rõ có hiểu biết đắn mục tiêu giáo dục Đảng, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định, thị Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo công tác giáo dục đạo đức, giáo dục trị tư tưởng nói chung cơng tác quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng Chỉ đạo lực lượng giáo dục nhà trường phối hợp với gia đình xã hội nhằm giáo dục đạo đức học sinh -Đối với giáo viên chủ nhiệm Là người trực tiếp thay mặt nhà trường giáo dục học sinh, Là người đóng vai trò trực tiếp quản lí hoạt động xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức học sinh người thực phối hợp, liên kết bền chặt với giáo viên mơn, đồn thể nhà trường, “Nhà trường - Gia đình - Xã hội” Giáo dục đạo đức học sinh cơng việc đòi hỏi kiên trì, cần phải có tâm huyết với nghề; có phương pháp chủ nhiệm tốt với kế hoạch tồn diện, hợp lý Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững mục tiêu giáo dục đào tạo để giáo dục nhân cách cho học sinh, nắm vững hồn cảnh gia đình, lực học sinh, học sinh có hồn cảnh khó khăn … đến việc xử lý tình để có phương pháp giáo dục thích hợp Đòi hỏi cần có nghiêm khắc người thầy đồng thời phải có lòng u thương, thể trách nhiệm, lòng vị tha người cha cái; thông cảm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ em vượt qua khó khăn, dành thời gian để tâm cho em lời khuyên bảo chân tình; tạo niềm tin động lực cho học sinh phấn đấu hoàn thiện Hình ảnh người thầy ảnh hưởng khơng nhỏ đến học sinh, giáo viên chủ nhiệm khơng cần lực chun mơn, mà đòi hỏi phải thật gương sáng tác phong, tư cách đạo đức; chuẩn mực trang phục, lời nói, cách ứng xử… lời nói giáo viên chủ nhiệm có trọng lượng với học sinh -Đối với giáo viên môn Nâng cao ý thức trách nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua giảng, buổi thăm quan, thực tế buổi giao lưu, tiếp xúc với học sinh Mỗi giáo viên môn, phấn đấu dạy tốt mơn học mình, ý đến đối tượng học sinh, để tận tình giúp đỡ em tiếp thu tốt kiến thức truyền đạt Tích cực nâng cao chất lượng dạy, trọng yêu cầu hiệu việc lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức học sinh mơn học, học Trong môn Khoa học xã hội nhân văn như: Văn học, Lịch sử, Điạ lý, Sinh học,… đặc biệt mơn Giáo dục cơng dân có vị trí quan trọng việc trang bị cho học sinh hiểu biết phẩm chất, đạo đức quyền nghĩa vụ công dân giúp học sinh có thái độ tích cực thực hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức - Đối với tổ chức Đoàn niên Tăng cường vai trò tổ chức Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh việc: Tuyên truyền nghị Đoàn, tổ chức thực “Nền nếp - kỷ cương”; phong trào thi đua học tập - sinh hoạt; hoạt động nội, ngoại khoá; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa- uống nước nhớ nguồn”… nhằm thu hút học sinh đến tập thể, đến hoạt động bổ ích; để giáo dục lòng nhân ái, truyền thống, đạo lý người Việt Nam qua giáo dục đạo đức học sinh - Đối với cha mẹ học sinh Với tư cách chủ thể giáo dục, cần nâng cao nhận thức cho gia đình tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh, nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức, cần thiết phải quan tâm đến biểu hành vi em Có trách nhiệm chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với nhà trường, tránh tư tưởng khoán trắng cho nhà trường để giáo dục đạo đức cho em Cha mẹ cần trở thành gương tốt cho con, cháu học tập; có trách nhiệm tham gia đầy đủ buổi họp phụ huynh học sinh; thường xuyên phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm - nhà trường để kịp thời nắm bắt thông tin, công tác quản lý việc học tập, chăm lo giáo dục rèn luyện đạo đức em Mỗi cha mẹ học sinh cần quan tâm xây dựng tổ chức hội cha mẹ học sinh vững mạnh, có mối quan hệ thường xuyên với nhà trường; phát huy vai trò, chức Hội cha mẹ học sinh động viên, răn dạy con, cháu chấp hành nội quy nhà trường, chủ trương Đảng nhà nước - Đối với cấp quyền, đồn thể địa phương Thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn mình, tích cực tham gia quản lí giáo dục đạo đức học sinh với nhà trường gia đình, khơng để học sinh vi phạm khuyết điểm, vi phạm nội qui học sinh, vi phạm pháp luật,…Cần trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, nhân dân khối phố, cơng an khu vực quyền địa phương nơi trường đóng Hằng năm, thơng qua văn bản, công văn, báo cáo định kỳ, nhà trường trao đổi thơng tin đồng thời triển khai kế hoạch với quyền địa phương; tham mưu đưa công tác giáo dục đạo đức học sinh vào tiêu chí xây dựng, bình chọn “Gia đình văn hóa - Khu phố văn hố - Ơng bà mẫu mực, cháu thảo hiền”; có đánh giá nhận xét Chính quyền địa phương “sinh hoạt hè” học sinh; tổ chức ký cam kết trách nhiệm “Nhà trường - Chính quyền địa phương”… tạo hỗ trợ tích lượng ngồi nhà trường, hình thành q trình khép kín cơng tác giáo dục đạo đức học sinh chuyên gia trải qua thực nghiệm Song thời gian nghiên cứu có hạn, chúng tơi tiến hành kiểm chứng tính cần thiết tính khả thi số biện pháp quản lý hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức trường THPT huyện Mỹ Hào phương thức lấy ý kiến chuyên gia; trưng cầu ý kiến đội ngũ cán quản lí giáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh, trưng cầu ý kiến phụ huynh học sinh, đội ngũ cán chi đoàn cán Đoàn trường Qua phiếu trưng cầu ý kiến 100 người gồm: 19 ý kiến Ban giám trung học phổ thônghiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn, Chủ tịch cơng đồn, bí thư Đồn trường, 31 ý kiến giáo viên, 50 ý kiến phụ huynh học sinh nhà trường, kết thu sau: Từ kết khảo nghiệm rút kết luận sau: - Tất biện pháp nhận đồng thuận cao - Về tính cần thiết: trung bình 89.3% Trong đó: + Biện pháp chiếm đồng thuận cao 100% + Biện pháp thấp 80% Qua chứng tỏ số biện pháp mà đề xuất phù hợp với thực tiễn phù hợp với yêu cầu đại phận lực lượng tham gia vào giáo dục đạo đức cho học sinh Tất nhiên, xuất phát từ vị trí cơng tác nhận thức đối tượng khảo nghiệm nên có 2.2% ý kiến cho biện pháp khơng cần thiết Theo chúng tơi biểu bình thường trình độ xem xét nhận định vấn đề đối tượng khác Một số cán giáo viên băn khoăn việc theo dõi, nắm tình hình đạo đức học sinh ba môi trường giáo dục thường xuyên trao đổi thơng tin lực lượng giáo dục Vì cho rằng: việc theo dõi nắm bắt tình hình đạo đức học sinh trách nhiệm nhà trường mà trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, để đánh giá hạnh kiểm học sinh cuối kì cuối năm, không cần thiết phải đặt với phụ huynh học sinh tổ chức xã hội Có số ý kiến băn khoăn biện pháp 6: tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm công tác phối hợp lực lượng giáo dục trình giáo dục đạo đức cho có được, khơng có chẳng sao, sau học kì việc đánh giá xếp loại học lực hạnh kiểm thể rõ báo cáo nhà trường, phân tích ngun nhân ảnh hưởng đến hai mặt đó, không thiết phải tổ chức đánh giá giáo dục với quy mô lớn - Khảo nghiệm tính khả thi - Kết kiểm chứng tính khả thi số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thơng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng n Tính khả thi Rất T Biện pháp T khả thi (%) Nâng cao Khơn Khả g Trung Th thi khả bình ứ (%) thi cộng bậc (%) nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán quản lí, giáo viên, 100% 0% 0% 3.00 6.0% 1.7% 2.90 cha mẹ học sinh tổ chức xã hội Xây dựng tổ 92.3 chức thực kế hoạch quản lí hoạt động xây dựng % mơi trường giáo dục đạo đức Tăng cường lực công tác giáo viên chủ 89.3 3.6% 2.86 5.9% 2.74 9.5% 4.8% 2.81 77.4 14.9 7.7% 2.70 % % % 7.1% nhiệm lớp Đa dạng hoá nội dung hoạt động giáo dục đạo 80.4 13.7 % % đức Tăng cường trao đổi thông tin 85.7 nhà trường - gia % đình - xã hội Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm Nhận xét: Qua kết bảng cho thấy, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh mối quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình xã hội mà chúng tơi đưa có tính khả thi cao: Trong đó: + Biện pháp đánh giá cao chiếm tỷ lệ 100% + Biện pháp đánh giá 92.3%’ + Biện pháp đánh giá 89.3% + Biện pháp đánh giá 80.4% + Biện pháp đánh giá 85.7% + Biện pháp chiếm tỷ lệ thấp 77.4% Điều khẳng định biện pháp hồn tồn áp dụng điều kiện thực tế trường THPT huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên phù hợp với đại phận lực lượng tham gia vào hoạt động phối hợp giáo dục đạo đức học sinh Như vậy, số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh mối quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình xã hội mà đề tài đưa bước đầu đánh giá cần thiết có tính khả thi cao Nếu thực đồng có chất lượng số biện pháp chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường TTHPT huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên nâng cao Việc đề xuất số biện pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục đạo đức dựa nguyên tắc định, là: Đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính hệ thống đảm bảo tính thực tiễn Mỗi biện pháp có mục tiêu, nội dung, cách thức tiến hành điều kiện thực cụ thể Đồng thời biện pháp có vị trí vai trò riêng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh tập trung khắc phục tồn quản lý hoạt động giáo dục đạo đức năm qua, đồng thời giải mâu thuẫn yêu cầu cao mục đích quản lí với thực tế nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nhà trường Các biện pháp tác động trực tiếp đến hoạt động giáo dục lực lượng giáo dục nhà trường Giữa biện pháp có mối liên hệ, tác động qua lại chặt chẽ Một số biện pháp tổ chức quản lí xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT mà đề xuất khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi, biện pháp đề xuất đa số lực lượng phối hợp giáo dục đạo đức học sinh tán thành Một số biện pháp hồn tồn cần thiết có tính khả thi cao Việc thực số biện pháp cách có hệ thống, đồng chắn tạo chuyển biến tích cực cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT huyện Mỹ Hào nói riêng trường THPT nước nói chung tình hình Qua kết nghiên cứu luận văn, rút số kết luận sau: Giáo dục đạo đức phận quan trọng có tính chất tảng giáo dục nói chung nhà trường Mục tiêu giáo dục đạo đức nhà trường hình thành nên phẩm chất đạo đức cho học sinh sở có nhận thức, tình cảm, thái độ hành vi đạo đức Trong công tác giáo dục đạo đức, nội dung xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Muốn công tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh đạt kết cao, nhà trường phổ thơng cần có kế hoạch rõ ràng, khoa học Hiệu trưởng cần phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho GV, GVCN lực lượng giáo dục khác cách rõ ràng cụ thể, có kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên; trọng công tác phối hợp với nhà trường, gia đình xã hội cơng tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức, tạo nên quán tác động giáo dục, giám sát, định hướng học sinh hoạt động, hình thành nhân cách tích cực cho em Xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức cần đòi hỏi thống mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp giáo dục nhằm phát huy mặt mạnh hạn chế mặt yếu lực lượng giáo dục để tạo sức mạnh tổng hợp Đó nguyên tắc giáo dục nhân cách nói chung giáo dục đạo đức nói riêng Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục đạo đức, xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh hai trường THPT huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, nhận thấy rằng: kết công tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường TTHPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng n nhìn chung có điều đáng ghi nhận, là: có kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh; GVCN người tích cực, động cơng tác phối hợp với gia đình, xã hội, tạo thống môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh Kết việc xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức góp phần vào việc nâng cao kết giáo dục đạo đức cho học sinh: đa số học sinh có đạo đức tốt, có ý thức học tập tu dưỡng cao, có ý chí vươn lên, thực tốt quy định trường, lớp, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, biết đồng cảm thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, kính trọng thầy giáo Tuy nhiên, cơng tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh THPT nhiều bất cập: Nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội nhằm xây dựng môi trường GDĐĐ cho học sinh đôi chưa sâu sắc, trách nhiệm giáo viên, giáo viên chủ nhiệm chưa cao; Công tác lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch quản lí hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức trường THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ý, song việc tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho thành viên hạn chế; Năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp có hạn chế định việc chủ động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức, đa dạng hóa hình thức xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức cho học sinh chưa tốt; Việc tăng cường trao đổi thông tin nhà trường, gia đình, xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm quản lí hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức nhiều bất cập so với yêu cầu đặt Trên sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên giai đoạn nay, là: Biện pháp Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội nhằm xây dựng môi trường GDĐĐ cho học sinh Biện pháp Lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch quản lí hoạt động xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức trường THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Biện pháp Tăng cường lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp Biện pháp Đa dạng hoá nội dung hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Biện pháp Tăng cường trao đổi thơng tin nhà trường, gia đình, xã hội Biện pháp Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm quản lí hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức Từ thực tế giáo dục đạo đức quản lí hoạt động xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xin đề xuất số kiến nghị sau: * Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Cần đạo trường thực tốt thị Số: 71/2008/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên Trong công tác đạo nhiệm vụ năm học nên có nhiệm vụ riêng cơng tác giáo dục học sinh bậc học mà nội dung giáo dục tập trung vào vấn đề yếu đặc biệt giáo dục đạo đức học sinh Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm công tác xây dựng môi trường giáo dục đạo đức học sinh biện pháp giữ mối liên hệ nhà trường gia đình giáo dục đạo đức học sinh Tham mưu với UBND tỉnh có văn đạo lực lượng xã hội tham gia vào trình giáo dục đạo đức học sinh Triển khai kế hoạch thường kì đạo cơng tác giáo dục đạo đức học sinh cho trường THPT * Đối với trường THPT: - Thành lập Ban giáo dục đạo đức nhà trường, có quy chế kế hoạch hoạt động cụ thể - Tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác giáo dục đạo đức có hình thức tổ chức hấp dẫn HS - Tăng cường nhận thức tập thể giáo viên nhà trường tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức, trách nhiệm giáo viên giáo dục đạo đức cho học sinh * Đối với cha mẹ học sinh Cần trở thành gương tốt cho con, cháu học tập; có trách nhiệm tham gia đầy đủ buổi họp phụ huynh học sinh; thường xuyên phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm - nhà trường để kịp thời nắm bắt thông tin, công tác quản lý việc học tập, chăm lo giáo dục rèn luyện đạo đức em Mỗi cha mẹ học sinh cần quan tâm xây dựng tổ chức hội cha mẹ học sinh vững mạnh, có mối quan hệ thường xuyên với nhà trường; phát huy vai trò, chức Hội cha mẹ học sinh động viên, răn dạy con, cháu chấp hành nội qui nhà trường, chủ trương Đảng nhà nước * Đối với tổ chức trị xã hội: Nâng cao tinh thần trách nhiệm việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh toàn xã hội Cần trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, nhân dân khối phố, cơng an khu vực quyền địa phương nơi trường đóng ... nguyên tắc đề xuất số biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Để đưa số biện pháp Xây dựng môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh THPT huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ... thị Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo công tác giáo dục đạo đức, giáo dục trị tư tưởng nói chung cơng tác quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng Chỉ đạo lực lượng giáo dục nhà trường. .. xã hội địa phương - Biện pháp Lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch quản lí hoạt động xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức trường trung học phổ thông huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - Mục tiêu Đây việc
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lí xây DỰNG môi TRƯỜNG GIÁO dục đạo đức ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN mỹ hào, TỈNH HƯNG yên , BIỆN PHÁP QUẢN lí xây DỰNG môi TRƯỜNG GIÁO dục đạo đức ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN mỹ hào, TỈNH HƯNG yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn