QUY TRÌNH tác NGHIỆP LIÊN THÔNG về cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG ký DOANH NGHIỆP tại sở kế HOẠCH đầu tư đà NẴNG

15 36 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 14:34

Quản trị hoạt động QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP LIÊN THƠNG VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG I GIỚI THIỆU: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng thành lập sở xếp lại cấu tổ chức, đổi tên, điều chỉnh theo quy định Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2005 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh cho tất loại hình doanh nghiệp, kể doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã thực nhiệm vụ khác Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giao Trưởng phòng đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Phòng sử dụng dấu riêng Biên chế Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng gồm 12 người Cán Phòng đăng ký kinh doanh bố trí chun trách, ổn định Với lực lượng cán mỏng, lại trãi phận; chức năng, nhiệm vụ tập trung chun sâu khơng mang tính tổng hợp, thiếu phối hợp cơng tác chun mơn Vì vậy, sau tham gia môn học Quản trị hoạt động Điều 10 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh mơ hình tác nghiệp Phòng chưa thật hợp lý Do đó, việc nghiên cứu cải tiến quy trình tác nghiệp giai đoạn thật cần thiết SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HIỆN NAY TRƯỞNG PHỊNG Quản trị hoạt động PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TỔ TIẾP NHẬN PHĨ TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TỔ XỬ LÝ TỔ HẬU KIỂM II QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP LIÊN THÔNG VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: Vì quy định tập cá nhân môn Quản trị hoạt động không 08 trang nên xin phép giới thiệu quy trình đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp tư nhân qua phân tích số bất cập việc đăng ký nào? Quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân * Bước 1: Để thực việc đăng ký kinh doanh loại hình Doanh nghiệp tư nhân nhà đầu tư liên hệ số điện thoại 05113.8217755 để đăng ký tên doanh nghiệp điền thông tin mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Quản trị hoạt động * Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ lệ phí Bộ phận tiếp nhận trả kết thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh – Tầng 14, số 02 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Quản trị hoạt động Sau tiếp nhận hồ sơ có đầy đủ theo quy định thu lệ phí, Bộ phận tiếp nhận trả kết trao Giấy biên nhạn việc nhận hồ sơ cho người nộp * Bước 3: Cuối buổi làm việc, Bộ phận tiếp nhận trả kết luân chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Bộ phận xử lý để kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ nhập đầy đủ, xác thơng tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ: Quản trị hoạt động - Bộ phận xử lý luân chuyển hồ sơ sang Cục Thuế thành phố để đề nghị cấp mã số thuế mã số doanh nghiệp (có 02 phương pháp thực hiện: chuyển thông tin hồ sơ qua mạng, đường truyền hỏng thực luân chuyển hồ sơ giấy) Sau 02 ngày làm việc, Cục Thuế thành phố thông báo mã số thuế doanh nghiệp - Bộ phận xử lý nhập thông tin mã số thuế vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trình Trưởng phòng cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không theo quy định: Bộ phận xử lý thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung văn cho người thành lập doanh nghiệp thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ * Bước 4: Sau 05 ngày làm việc, Bộ phận xử lý bàn giao Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ để Bộ phận tiếp nhận trả kết Quản trị hoạt động - Bộ phận tiếp nhận trả kết hướng dẫn cho doanh nghiệp lựa chọn sở khắc dấu luân chuyển hồ sơ khắc dấu sang Phòng Cảnh sát – Cơng an thành phố Đà Nẵng Sau 05 ngày làm việc, bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dấu cho doanh nghiệp - Đối với hồ sơ u cầu hiệu đính bổ sung thơng tin hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh lại hồ sơ theo quy định pháp luật hành nộp lại hồ sơ Một số thuận lợi khó khăn quy trình tác nghiệp đăng ký kinh doanh: 2.1 Thuận lợi: UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án thí điểm chế “Một cửa liên thông” việc cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế khắc dấu, áp dụng loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty hợp doanh chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng Việc triển khai ngày 01/7/2008 Theo đó, nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, quan hệ phối hợp thẩm tra, giải trả kết hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thực Với cách làm này, có yêu cầu đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đến quan (Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế Công An thành phố) tốn nhiều thời gian liên hệ trước Thay vào đó, doanh nghiệp liên hệ với đầu mối Bộ phận tiếp nhận trả kết Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nhận kết trọn gói sau 05 ngày làm việc Như vậy, so với trước đây, doanh nghiệp tiết kiệm 13 ngày làm việc tối thiểu lượt phải lại để liên hệ với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Cùng với việc triển khai hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến thông qua địa website: Quản trị hoạt động http://www.dkkd.danang.gov.vn chế "Một cửa liên thông" việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế khắc dấu biện pháp mà Đà Nẵng nỗ lực đẩy mạnh nhằm bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành cơng quan nhà nước người dân doanh nghiệp 2.2 Khó khăn: - Bộ phận tiếp nhận: + Đầu vào cán Sở Nội vụ phân bổ cho đơn vị, số cán chưa đào tạo chuyên nghiệp phù hợp với công việc nên cách đọc hiểu văn quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp người kiểu, dẫn đến hướng dẫn mập mờ, khơng rõ ràng Do đó, doanh nghiệp phải lại nhiều lần hoàn thiện hồ sơ thành lập + Khối lượng nhà đầu tư doanh nghiệp đến tìm hiểu nộp hồ sơ đông tiêu biên chế cho Bộ phận từ 02-3 cán bộ, nên việc xếp hàng để hướng dẫn nộp hồ sơ kéo dài + Đồng thời, không giám sát chặt chẽ Bộ phận dễ phát sinh tiêu cực nhũng nhiễu, thái độ cửa quyền, hách dịch - Bộ phận xử lý: + Văn quy phạm pháp luật ban hành liên quan đến lĩnh vực thành lập doanh nghiệp ngày nhiều, việc tiếp nhận xử lý thông tin chậm nên việc áp dụng cấp đăng ký kinh doanh nhiều bất cập + Chưa có hệ thống phần mềm lỗi cảnh báo nên để sai sót khâu cập nhật thông tin doanh nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ví dụ: lỗi tả, chứng minh nhân dân hết hiệu lực, thời gian góp vốn đầu tư, điều chỉnh địa giới hành Quản trị hoạt động + Việc bố trí cán theo lĩnh vực như: thành lập mới, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, tạm ngưng giải thể nên dẫn đến việc quản lý doanh nghiệp không sâu - Công tác phối hợp đơn vị: + Trong trình luân chuyển phối hợp với Cục Thuế đường truyền hỏng, ngày phải cử cán luân chuyển hồ sơ trực tiếp, gây tốn thời gian, công sức, dễ thất lạc hồ sơ, chi phí lại + Việc luân chuyển hồ sơ nội Phòng Đăng ký kinh doanh phải cử cán lập sổ theo dõi gây tốn chi phí thời gian III MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH SAU KHI THAM GIA MÔN HỌC QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP: - Loại bỏ lãng phí khơng cần thiết quy trình tác nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian tiền doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường cách tốt Tiếp tục triển khai thực tốt: “Văn hóa cơng sở” - Ứng dụng công nghệ thông tin việc tiếp nhận, xử lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đồng thời, ứng dụng cộng nghệ thơng tin quy trình công việc trao đổi thông tin phận chun mơn với Tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa cơng việc quy trình nghiệp vụ để cán có hội thử sức nhiều phận trực thuộc khác để tìm mảng cơng việc thích hợp với họ - Tiến tới áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 lĩnh vực hành cơng Có định giao nhiệm vụ phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho nhân viên, tránh chồng chéo Để thân cán ý thức biết cơng việc Thiết kế lại cơng việc để nhân viên nhiệm vụ khả họ Đồng thời, huấn luyện nhân Quản trị hoạt động viên phát huy hết kỹ kiến thức học vào công tác chun mơn Chọn ứng viên có phẩm chất phù hợp để bố trí vào vị trí nhạy cảm Có chế độ khuyến khích động viên khen thưởng vật chất tinh thần cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cách kịp thời Thực tốt công tác phối hợp q trình xử lý cơng việc đảm bảo hiệu quả, xác nhanh chóng, đảm bảo hướng tới mục tiêu chung - Trên sơ đồ tổ chức máy Phòng Đăng ký kinh doanh năm 2011, đề xuất sơ đồ tổ chức máy mới, với phương châm cắt bớt khâu trung gian (các Phó Trưởng phòng) để giảm bớt vị trí cơng việc hệ thống cấp bậc Khuyến khích người tích cực tham gia, động sáng tạo Đồng thời, người mắt xích quan trọng để hệ thống hoạt động, mức độ phân quyền cao nhân viên tự đưa định dựa sở pháp luật hành - Tạo điều kiện để nhân viên tham gia lớp học, hội nghị, hội thảo để nâng cao kiến thức phục vụ cho công tác chuyên môn Một số kỹ bắt buộc nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin công tác chun mơn phân cơng (áp dụng mơ hình khơng giấy) nhân viên giao tiếp xúc với doanh nghiệp phải sử dụng thành thạo tiếng Anh Đồng thời, thường xuyên cử học tập kinh nghiệm đơn vị bạn - Định kỳ, thuê đơn vị tư vấn độc lập phát phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp phận cán công chức đơn vị để có hướng điều chỉnh thích hợp kịp thời IV KẾT LUẬN: Một tổ chức muốn phát triển bền vững yếu tố người phải đặt lên hàng đầu, người tạo sản phẩm, người tạo công nghệ, Quản trị hoạt động người tạo phương thức quản lý… người, sản phẩm cạnh tranh hàng đầu tổ chức Môn học quản trị hoạt động giúp phương pháp nhận định, đánh giá xác hiểu sâu quản trị tổ chức, kiểm soát hành vi thân từ định hướng hành vi ứng xử tương lai Mơn học giúp tơi làm việc cách hiệu hơn, đạt thành cơng cá nhân góp phần vào thành công chung tổ chức * Liệt kê danh sách nguồn tham khảo: - Quản trị hoạt động, Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, 9/2009, tài liệu tham khảo – lưu hành nội bộ; - Bài giảng giảng viên: TS.Nguyễn Danh Nguyên – Khoa Kinh tế Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; - Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp; - Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng việc thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng; - Đề án “Một cửa liên thông” lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế khắc dấu địa bàn thành phố Đà Nẵng, 2008 10 Quản trị hoạt động 11 Quản trị hoạt động 12 Quản trị hoạt động 13 Quản trị hoạt động 14 Quản trị hoạt động 15 ... thiệu quy trình đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp tư nhân qua phân tích số bất cập việc đăng ký nào? Quy trình đăng ký doanh nghiệp tư nhân * Bước 1: Để thực việc đăng ký kinh doanh loại... vào đó, doanh nghiệp liên hệ với đầu mối Bộ phận tiếp nhận trả kết Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nhận kết trọn gói sau 05 ngày làm việc Như vậy, so với trước đây, doanh nghiệp. .. doanh nghiệp - Bộ phận xử lý nhập thông tin mã số thuế vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trình Trưởng phòng cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ tên doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH tác NGHIỆP LIÊN THÔNG về cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG ký DOANH NGHIỆP tại sở kế HOẠCH đầu tư đà NẴNG , QUY TRÌNH tác NGHIỆP LIÊN THÔNG về cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG ký DOANH NGHIỆP tại sở kế HOẠCH đầu tư đà NẴNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn