Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học

22 46 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:32

TT MỤC LỤC Trang 1.1 Mở đầu Lí chọn đề tài 1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2.1 2.2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề nghiên cứu 3 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 Xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thành hệ thống Nắm rõ nguyên tắc giáo dục giáo dục kỹ sống cho học sinh Phát huy vai trò, tác dụng hiệu hoạt động giáo dục lên lớp giáo dục kỹ sống cho học sinh Tăng cường hình thức tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề, chủ diểm Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với than, đồng nghiệp nhà trường 13 18 Kết luận, kiến nghị 19 - Kết luận 19 - Kiến nghị 20 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài : Đất nước ta chuyển dần sang thời cơng nghiệp hố, đại hố đất nước hội nhập quốc tế Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam nhiều khoá nhấn mạnh: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phát huy nguồn nhân lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước" Bậc Tiểu học bậc học tảng, mục tiêu yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục rõ điều 2, Luật Giáo dục năm 2005: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [1] Giáo dục kỹ sống nhằm giúp học sinh rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, với gia đình, cộng đồng xã hội Sớm giáo dục kỹ sống giúp em có trải nghiệm để có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, gia đình xã hội; sống tích cực, vui vẻ, an toàn lành mạnh Nếu em không giáo dục kỹ sống em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, lối sống ích kỷ, dễ bị kích động… dẫn đến lệch lạc nhân cách Người thiếu kỹ sống dễ bị vấp váp, dễ bị thất bại sống; thiếu kỹ sống nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề xã hội Trong thực tế nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng số lượng học sinh thiếu kỹ sống khơng ít, thể hiện: có người khách đến lớp em không chào chào nhỏ, thiếu tự nhiên; dùng lời nói “Cảm ơn”, “Xin lỗi”… Nhiều học sinh tham gia thảo luận ngại nói khó khăn thân, số khơng biết giao quy tắc tối thiểu gia đình ngồi xã hội; nhiều học sinh thiếu kỹ tự phục vụ cho thân kể vệ sinh cá nhân, kỹ làm số việc đơn giản dọn dẹp, xếp đồ dùng học tập, phòng học, nhà cửa…Đặc biệt số em khơng biết xử lý số tình sống, rụt rè, thiếu tự tin giao tiếp, thiếu lĩnh gặp khó khăn Nhà trường mơi trường giáo dục mà trẻ khơng học kiến thức văn hóa, khoa học mà nơi để em học cách để tồn phát triển, học cách để chung sống hòa nhập với cộng đồng Và hoạt động lên lớp môi trường tốt để em rèn kỹ sống Bởi Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lớp hoạt động lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển lực, bồi dưỡng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu cho phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học Hoạt động giáo dục lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, hoạt động bảo vệ mơi trường, lao động cơng ích hoạt động xã hội khác [2] Vì nói, kỹ sống học sinh hình thành thơng qua hoạt động học tập giảng dạy hoạt động giáo dục khác nhà trường Trong hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc rèn luyện kỹ sống cho học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp tạo điều kiện cho HS tiếp xúc mở rộng ứng dụng thực tế, trải nghiệm nhiều vấn đề hoạt động xã hội đồng thời gây hứng thú học tập Là giáo viên Tổng phụ trách Đội nhà trường trăn trở làm để việc rèn kỹ cho học sinh đạt hiệu cao Từ lý tơi mạnh dạn chọn nghiên cứu đưa "Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Nga Lĩnh" để góp phần vào việc nâng cao hiệu hoạt động giáo dục kỹ sống góp phần vào thực mục tiêu giáo dục người phát triển tồn diện Đức-Trí-Thể-Mỹ 1.2 Mục đích nghiên cứu : Trên sở nghiên cứu, sở lí luận, thực trạng đề xuất số biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động lên lớp cách hiệu 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh Trường Tiểu học Nga Lĩnh- Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa - Các phương pháp cách thức để giúp học sinh rèn kỹ sống thơng qua hoạt động ngồi lên lớp 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc nghiên cứu số tài liệu rèn kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động NGLL - Phương pháp khảo sát thực tế: Điều tra tình xem kĩ sống em trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp điều tra, quan sát: Quan sát kĩ sinh hoạt trường - Phương pháp thực hành: Cho em tiếp xúc với tình sống sinh hoạt hàng ngày để em va chạm với tình sống biết cách sử lí tình - Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm số biện pháp rèn kỹ sống cho hoc sinh thông qua hoạt động NGLL để đúc rút kinh nghiệm Nội dung sáng kiến kinh nghiệm: 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năng lực hay khả chuyên biệt cá nhân nhiều khía cạnh sử dụng để giải tình hay cơng việc phát sinh sống Kỹ sống trải nghiệm có hiệu nhất, giúp giải đáp ứng nhu cầu cụ thể, suốt trình tồn phát triển người Kỹ sống bao gồm hành vi vận động thể tư não người Kỹ sống hình thành cách tự nhiên, thông qua giáo dục rèn luyện người Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa kỹ sống "Khả thích nghi hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả đối phó hiệu với nhu cầu thách thức sống hàng ngày" Trong giáo dục tiểu học, kỹ sống tập hợp khả rèn luyện đáp ứng nhu cầu cụ thể sống đại hóa; ví dụ: Cuộc sống bao gồm quản lý tài (Cá nhân), chuẩn bị thức ăn, vệ sinh, cách diễn đạt, kỹ tổ chức Đôi kỹ sống, luôn, khác biệt với kỹ nghiệp vụ (Trong nghề nghiệp) Giáo dục kỹ sống cho học sinh quan niệm việc tổ chức hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú nhằm kích thích học sinh tham gia cách tích cực chủ động vào q trình hoạt động, qua hình thành thay đổi hành vi trẻ theo hướng tích cực nhằm góp phần phát triển nhân cách toàn diện; giúp học sinh sơng an tồn, khỏe mạnh tích cực, chủ động sống ngày Giáo dục kỹ sống cho học sinh giáo dục cho em có cách sống tích cực xã hội đại, xây dựng thay đổi em hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ kỹ phù hợp Thực tế cho thấy hoạt động ngồi lên lớp có ý nghĩa quan trọng việc rèn kỹ sống cho học sinh tiểu học Bởi lứa tuổi có biến đổi hoạt động đời sống trẻ, thể học sinh tiểu học thích nghi với điều kiện tư tĩnh kéo dài tư em thường giữ ngồi học xương yếu Vì vậy, học sinh tiểu học việc thay đổi hình thức giáo dục điều quan trọng Hoạt động giáo dục lên lớp với hình thức phong phú, ln thay đổi giúp cho học sinh thay đổi tư trình giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giáo dục lên lớp củng cố tăng cường nhận thức; bồi dưỡng thái độ tình cảm hình thành hệ thống kỹ hành vi Đặc biệt nhiệm vụ hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi, nhiệm vụ nhằm rèn cho học sinh kỹ thực công việc lao động đơn giản, kỹ sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội Kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ biết phối hợp với người thực hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin chủ động giao tiếp với người Dựa vào kỹ hành vi để rèn luyện kỷ xảo, thói quen đạo đức bền vững tự quản sinh hoạt tập thể Như phải biết phát huy tận dụng nhiệm vụ hoạt động giáo dục ngồi lên lớp để góp phần rèn luyện kỹ sống cho học sinh cách hiệu Mặt khác, hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động gần gũi, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, lôi em tham gia; phạm vi kiến thức kỹ rộng lớn, thuận lợi cho giáo viên hướng dẫn lựa chọn hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp Học sinh dễ tiếp thu, trực tiếp tham gia hoạt động từ hình thành kỹ cách nhanh chóng Như biết mục tiêu giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực nhân, tính động sáng tạo hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chính kỹ sống cần thiết với cá nhân hình thành từ lứa tuổi tiểu học 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Về phía nhà trường: Năm học 2017-2018, nhà trường có 10 lớp với tổng số 265 học sinh Trường công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ Nhiều năm liền trường đat danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc Nhà trường đặc biệt trọng đến việc "Rèn kỹ sống" cho học sinh thông qua hoạt động NGLL Và coi yếu tố quan trọng hàng đầu việc thực mục tiêu giáo dục Nên tạo điều kiện cho liên Đội tổ chức hoạt động theo chủ điểm, chủ đề Nhưng bên cạnh gặp khơng khó khăn tổ chức như: Cơ sở vật chất hạn chế để phục vụ hoạt động Do trường thực học buổi/ngày nên khó xếp thời gian để tổ chức hoạt động Nguồn kinh phí hạn hẹp để tổ chức ngày lễ năm học * Về phía giáo viên: - Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh mà trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa nên chưa quan tâm hướng dẫn em tham gia hoạt động Đội tổ chức cách tích cực - Giáo viên tổ chức số hoạt động nhằm rèn luyện kỹ sống cho học sinh chung chung, chưa sâu, chưa có biện pháp cụ thể thuyết phục, chưa thể thường xuyên rõ nét - Giáo viên lúng túng nội dung biện pháp giáo dục; nhận thức mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ rèn kỹ sống cho học sinh rèn gì? - Giáo viên chưa chịu khó tìm tòi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động cách phong phú đa dạng nên chưa gây hứng thú học sinh * Về phía học sinh: - Học sinh học tập thụ động, chủ yếu nghe làm theo thầy giáo, sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động - Học sinh có học kiến thức, khả ứng phó với tình sống kém, tính tự tin ít, tự ti nhiều - Kỹ giao tiếp hạn chế, e dè sợ sệt chưa mạnh dạn tham gia hoạt động tập thể cách tích cực - Quan niệm đa số phụ huynh cho em cần học giỏi Tốn, Tiếng việt mà khơng cần tham gia hoạt động khác - Phụ huynh học sinh khuyến khích tìm kiến thức mà qn hướng cho em làm tốt hoạt động đồn thể, hoạt động xã hội cách ứng xử gia đình Số liệu khảo sát đầu năm học với tổng sô 62 học sinh khối 5: Mức độ đạt Kỹ sống Đạt yêu Chưa đạt Tốt Khá cầu yêu cầu SL % SL % SL % SL % KN giải vấn đề 10 16.1 15 24.2 22 35.5 15 24.2 Kĩ giao tiếp 12 19.4 15 24.2 10 16.1 25 40.3 KN định 15 24.2 12 19.4 15 24.1 20 32.3 Kĩ xử lý tình 14 22.6 16 25.8 17 27.4 15 24.2 Kĩ thể tự tin 10 16.1 12 19.4 15 24.2 25 40.3 Kĩ tự phục vụ… 20 32.3 12 19.4 10 16 20 32.3 KN chia sẻ thông cảm 15 24.2 15 24.2 12 18.3 20 32.3 Qua thống kê khảo sát cho thấy số học sinh có kỹ sống mức độ tốt chiếm tỷ lệ thấp, số học sinh có kỹ sống chưa đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ cao 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động NGLL, xin đề xuất số giải pháp sau: 2.3.1: Xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thành hệ thống Giáo dục kỹ sống cho học sinh trình hoạt động giáo dục khác nhà trường có cấu trúc xác định Nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh tập trung vào kỹ tâm lý - xã hội kỹ vận dụng tình hàng ngày, tình sống Những nội dung đơn giản, gần gũi với trẻ em, kiến thức tối thiểu để em tự lập Và mục đích quan trọng giúp em tự tin hơn, tự lập sống Xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống chia thành nhóm: * Nhóm Kỹ Năng giao tiếp – Hòa nhập sống: - Các em biết giới thiệu thân, gia đình, trường lớp học bạn bè thầy cô giáo - Biết chào hỏi lễ phép nhà trường, nhà nơi cơng cộng - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi Thực tế nhà trường, thông qua môn Đạo đức, hoạt động tập thể HS dạy cách lễ phép vào thực tế nhiều em thiếu kỹ giao tiếp, khơng có thói quen chào hỏi, tự giới thiệu với người khác, chí có nhiều em khơng dám nói khơng biết nói lời xin lỗi em làm sai - Biết phân biệt hành vi sai, phòng tránh tai nạn Đây kỹ quan trọng mà em xử lý không rèn luyện thường ngày - Biết giúp đỡ thấy người khác khó khăn, hoạn nạn,… * Nhóm kỹ học tập, lao động – Vui chơi giải trí: - Các kỹ nghe, đọc, nói, viết, kỹ quan sát, kỹ đưa ý kiến chia sẻ nhóm - Kỹ giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung - Kỹ kiểm soát tình cảm – kỹ kìm chế thói hư tật xấu sở thích cá nhân có hại cho thân người khác - Kỹ hoạt động nhóm học tập vui chơi lao động Khi xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp sinh cần: - Bám sát vào nội dung giáo dục kỹ sống vận dụng linh hoạt nội dung giáo dục kỹ sống tuỳ theo hoạt động giáo dục lên lớp điều kiện cụ thể - Xác định rõ nội dung giáo dục kỹ sống (Xác định rõ kỹ sống cần hình thành phát triển cho học sinh) để tích hợp vào nội dung hoạt động giáo dục lên lớp - Tạo động lực cho học sinh, làm cho học sinh tham gia cách tích cực vào q trình hình thành kỹ sống nói chung kỹ giải vấn đề, kỹ định, kỹ tự nhận thức thân, kỹ ứng phó với cảm xúc 2.3.2: Nắm rõ nguyên tắc giáo dục giáo dục kỹ sống cho học sinh : Kỹ sống kỹ tâm lý – xã hội cần thiết phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Vì giáo viên cần nắm rõ nắm rõ nguyên tắc giáo dục kĩ sống cho học sinh: + Tương tác: Các kĩ thương lượng, kĩ giải vấn đề … hình thành tốt trình HS tương tác với bạn bè người xung quanh Tạo điều kiện để em có dịp thể ý kiến xem xét ý kiến người khác Do GV cần tổ chức hoạt động có tính chất tương tác hoạt động giáo dục lên lớp để giáo dục kỹ sống cho em + Trải nghiệm: Cần phải có thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho HS hoạt động thực, có hội thể ý tưởng, có hội xử lí tình phản biện…Kỹ sống hình thành người học trải nghiệm qua thực tế có kĩ em làm việc + Ngun tắc tiến trình ngun tắc thay đổi hành vi: Giáo viên giáo dục kỹ sống lần mà kỹ sống trình từ nhận thức - hình thành thái độ - thay đổi hành vi Thay đổi hành vi người đặc biệt hành vi tốt q trình khó khăn Do giáo dục kỹ sống hai mà phải trình cần trì + Thời gian môi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ sống thực lúc nơi; giáo dục kỹ sống giáo dục mơi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần phải tạo điều kiện tối đa cho HS tham gia vào tình thật cuốc sống Do q trình tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh phải đảm bảo thực tốt nguyên tắc giáo dục kỹ sống Một giáo viên năm nguyên tắc chủ động việc xây dựng nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, phong phú, thu hút tham gia tích cực học sinh 2.3.3 Phát huy vai trò, tác dụng hiệu hoạt động giáo dục lên lớp giáo dục kỹ sống cho học sinh Hoạt động lên lớp hội để giáo dục kỹ sống cho học sinh Hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ cho giáo dục chương trình nội khóa, góp phần phát triển hồn thiện nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài cho học sinh Nội dung hoạt động lên lớp phong phú, đa dạng, thể qua câu lạc văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động hoạt động xã hội khác Hoạt động lên lớp tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc mở rộng ứng dụng thực tế, trải nghiệm nhiều vấn đề hoạt động xã hội đồng thời gây hứng thú học tập cho học sinh Nội dung hoạt động lên lớp trường tiểu học bao gồm hoạt động: Hoạt động văn hóa - văn nghệ; hoạt động vui chơi giải trí; thể dục thể thao, hoạt động xã hội, lao động cơng ích, tiếp cận khoa học - kỹ thuật… Tùy đặc trưng loại hình hoạt động mà hình thành cho học sinh kỹ sống thích hợp Đây số hoạt động mà tổ chức cho học sinh tham gia cách tích cực * Hoạt động văn hóa nghệ thuật: Đây loại hình hoạt động quan trọng khơng thể thiếu sinh hoạt tập thể trẻ em, học sinh tiểu học Hoạt động bao gồm nhiều thể loại khác như: Hát, múa, thơ ca, hò vè, kịch ngắn, kịch câm, tấu vui, độc tấu, nhạc cụ, kể chuyện… Các hoạt động góp phần hình thành kỹ mạnh dạn, tự tin trước đám đông; kỹ quan trọng xu tồn cầu Một số hình ảnh hoạt động văn hóa nghệ thuật * Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Vui chơi giải trí vừa nhu cầu, vừa quyền lợi trẻ Nó hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn với học sinh tiểu học Hoạt động làm thỏa mãn tinh thần cho trẻ em sau căng thẳng, góp phần rèn luyện 10 số phẩm chất: tính tổ chức, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồn kết, lòng nhân ái…Nói hoạt động hầu hết trường tổ chức thực xét tính hiệu khơng phải trường đạt Sở dĩ điều kiện sở vật chất, lực tổ chức tổng phụ trách chưa đáp ứng Nhưng dù phải nhận thức tầm quan trọng hoạt động để hướng hoạt động đạt mục tiêu đề Một số hình ảnh giải trí, thể dục thể thao * Hoạt động xã hội: Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động xã hội nhằm giúp em nâng cao hiểu biết người, đất nước, xã hội… Đây hoạt động khó mang ý nghĩa vô to lớn Thông qua hoạt động em bồi dưỡng thêm nhân cách đặc biệt tình người Trong thực tế hoạt động thường xuyên tổ chức nhà trường tương đối tốt, cần khai thác cách triệt để nhằm phát triển tối đa nhân cách học sinh Như dâng hương, hoa chăm sóc nhà bia tưởng niệm, di tích lịch sử văn hóa địa phương, quyên góp ủng hộ bạn nghèo: 11 Học sinh dâng hương, hoa chăm sóc nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Chăm sóc di tích lịch sử địa phương Quyên góp ủng hộ bạn nghèo *Hoạt động lao động cơng ích: Đây loại hình đặc trưng hoạt động ngồi lên lớp Thơng qua lao động cơng ích giúp em gắn bó với đời sống xã hội Ngồi lao động cơng ích góp phần làm cho trẻ hiểu thêm giá trị lao động từ giúp em có ý thức lao động lành mạnh, u thích, tơn trọng sản phẩm lao động tự tay người khác làm Lao động cơng ích giúp trẻ vận dụng kiến thức vào đời sống như: Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, chăm sóc bồn hoa, cảnh … làm cho trường lớp đẹp Đây hoạt động diễn thường xuyên thật cần thiết giúp em thích nghi với sống xung quanh, tạo cho em thêm kỹ thích nghi sau dù có rơi vào hồn cảnh em tồn nhờ em biết lao động 12 Lao động cơng ích * Hoạt động tiếp cận khoa học- kỹ thuật: Đây hoạt động giúp em tiếp cận với thành tựu khoa học - cơng nghệ tiên tiến Điều tạo cho em hứng thú, say mê tìm tòi, nghiên cứu kích thích tính sáng tạo học tập lao động Những hoạt động sưu tầm toán vui, tham gia câu lạc khoa học… thi sáng tạo khoa học thiếu niên, ý tưởng trẻ thơ, vẽ tô mơ ước Đây hoạt động nhằm tạo điều kiện cho em làm quen với việc nghiên cứu khoa học, tự khẳng định Sản phẩm sáng tạo khoa học học sinh Để tăng cường giáo dục kỹ sống trường tiểu học hoạt động lên lớp cần tự chọn nội dung dựa yêu cầu bản: Phù hợp với vùng miền, vấn đề gần gũi có ảnh hưởng tới em vùng nông thôn, miền núi, lũ lụt, giao thông…; phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, khả 13 nhận thức, sức khỏe, giới tính khiếu học sinh; điều kiện sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị… Ngoài giáo viên cần dựa nhóm kỹ sống học sinh tiểu học như: Nhóm kỹ nhận thức, nhóm kỹ xã hội, kỹ quản lý thân để giáo viên định hướng số nội dung tự chọn đưa vào giáo dục kỹ sống cho học sinh: + Kỹ tự phục vụ: Vệ sinh thân thể; xếp góc học tập; nhà cửa; gấp quần áo… + Kỹ ứng phó với số mối quan hệ xung quanh: Tranh luận với bạn bè, an toàn tham gia giao thông + Kỹ văn nghệ, vui chơi: đóng kịch, hát dân ca, múa, hát đồng ca… + Kỹ bảo vệ mơi trường: Vệ sinh phòng học, chăm sóc cối; xây dựng trường xanh - - đẹp; giữ gìn tài nguyên thiên nhiên… +Kỹ tham gia hoạt động tay tham gia hoạt động chung: Tơ màu, trang trí, làm bưu thiếp; tham quan dã ngoại… Như tổ chức tốt hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh giúp học sinh rèn luyện kỹ sống tốt Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp nhằm tác động đến học sỉnh rèn luyện thêm số hành vi đạo đức như: Giữ gìn trật tự nơi công cộng, tinh thần giúp đỡ bạn bè, khả giao tiếp, tạo điều kiện cho em tự tin, mạnh dạn tiếp xúc nơi đông người, giúp em rụt rè vui vẻ, linh hoạt hồ nhập với tập thể, bạn bè Thơng qua hoạt động tập thể, em vận dụng vốn kiến thức, ngơn ngữ vào để giải vấn đề đời sống Giúp em có hướng nhận thức, biết điều chỉnh hành vi đạo đức lối sống cho Hiểu biết truyền thống văn hoá đấu tranh cách mạng quê hương đất nước, Bác Hồ, Đảng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhiệm vụ người học sinh 2.3.4 Tăng cường hình thức tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề, chủ diểm - Tạo nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nội dung giáo dục kỹ sống nội dung hoạt động giáo dục lên lớp - Việc thiết kế hình thức giáo dục kỹ sống phù hợp với chủ đề hoạt động giáo dục lên lớp thực qua bước sau: 14 + Giáo viên phải nắm vững chương trình, phân phối chương trình hoạt động giáo dục lên lớp khối lớp, đặc biệt khối lớp giảng dạy thực hoạt động giáo dục lên lớp + Giáo viên nắm nội dung kỹ sống cần giáo dục cho học sinh + Phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp để xác định chủ đề chương trình thiết kế chủ đề giáo dục kỹ sống Chẳng hạn chủ đề thực đồng tâm Trường tiểu học: Chủ đề tháng 9: Mái trường thân yêu Chủ đề tháng 10: Vòng tay bè bạn Chủ đề tháng 11: Biết ơn thầy cô giáo Chủ đề tháng 12: Uống nước nhớ nguồn Chủ đề tháng 1: Ngày tết quê em Chủ đề tháng 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam Chủ đề tháng 3: Mẹ Chủ đề tháng 4: Hòa bình hữu nghị Chủ đề tháng 5: Bác Hồ kính u Thơng qua chủ đề tơi tổ chức số hoạt động lên lớp nhằm rèn kỹ sống cho học sinh sau: - Tổ chức hoạt động với Chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn” a) Mục đích: Giúp em học sinh hiểu sâu sắc thêm phẩm chất tốt đẹp anh đội cụ Hồ truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam - Giáo dục em lòng yêu quê hương đất nước tự hào truyền thống vẻ vang, anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam b) Quy mô hoạt động Tổ chức toàn trường c) Chuẩn bị * Đối với giáo viên: - Thông báo lớp nội dung buổi nói chuyện, thời gian địa điểm tổ chức - Chủ động liên hệ với đại biểu hội cựu chiến binh xã - Định hướng cho đại biểu chuẩn bị tư liệu liên quan đến chủ đề - Yêu cầu học sinh chuẩn bị số câu hỏi thảo luận liên quan đến chủ đề - Cử người dẫn chương trình 15 *Đối với học sinh: - Tích cực, chủ động tham gia nhiệm vụ phân cơng d) Tiến trình buổi giao lưu - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cựu chiến binh - Nêu chương trình buổi giao lưu - Nghe đại biểu cựu chiến binh nói chuyện thảo luận - Mời học sinh nêu câu hỏi bác cựu chiến binh giải đáp đồng thời bác hỏi em số câu hỏi đại diện bạn học sinh Liên Đội trả lời e) Kết thúc buổi giao lưu - Đại diện học sinh phát biểu ý kiến, cảm ơn cho đại biểu cựu chiến binh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội nhận xét nhắc nhở học sinh thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, noi gương anh đội cụ Hồ Kết thúc buổi giao lưu Hình ảnh giao lưu với đại biểu Cựu chiến binh - Tổ chức hoạt động với Chủ đề tháng 11: Biết ơn thầy cô giáo Nội dung thứ nhất: Giao lưu văn nghệ - Hình thức: Tổ chức giao lưu lớp - Phương pháp: Giáo viên tổ chức theo nhóm, nhóm lựa chọn tiết mục tự thiết kế cách biểu diễn, trình bày, qua rèn cho em kỹ tư duy, sáng tạo, định, giải vấn đề, hợp tác, làm việc theo nhóm… Khi tổ chức cho học sinh giao lưu tổ chức thi trò chơi (Thi hát đối đáp, thi hát tiếp sức…) để tăng hào hứng cho học sinh 16 Hình ảnh giao lưu văn nghệ khối lớp Nội dung thứ 2: Tổ chức trò chơi dân gian - Hình thức: Tổ chức cho học sinh chơi theo lớp trò chơi gần gũi với em trò chơi “Kéo co”, “nhảy bao bố” - Phương pháp: Trò chơi làm theo nhóm Giáo viên chia nhóm theo tổ, nhóm cử người tham gia trò chơi Qua trò chơi học sinh rèn kỹ định, lựa chọn cách ứng xử, kỹ đánh giá, nhận xét, kỹ hợp tác, thương lượng, kỹ giao tiếp Hình ảnh chơi kéo co, trò chơi nhảy bao bố học sinh khối * Tổ chức Hái hoa dân chủ - Hình thức: Tổ chức theo khối lớp + HS xung phong lên hái hoa dân chủ + HS tự giới thiệu (Họ tên, lớp, sở thích…) + Hái hoa, thực theo yêu cầu xử lý tình Tùy thời gian mà ban tổ chức đưa số câu hỏi, nội dung cho phù hợp + Chuẩn bị hệ thống câu hỏi yêu cầu (Dưới số câu hỏi mà tổ chức cho học sinh) 17 1.Trên đường học về, trời nắng nóng, Minh rủ Nam sơng tắm lúc trời trưa vắng khơng có người Nếu em Nam em có tắm với Minh khơng? Vì sao? Và em nên khun bạn nào? Mọi người nói anh Hoạt hay chơi với đám bạn hư hỏng làng, Hùng thấy anh Hoạt tốt với Hùng anh hay cho Hùng quà bánh kẹo Nêu em Hùng em có nhận quà bánh kẹo anh Hoạt cho khơng? Vì sao? Trong xếp hàng tập thể dục, Thành giật đuôi áo Hải Hải liền quay lại kéo áo Thành quay lên xếp hàng Nếu em Hải em có làm khơng? Giờ chơi, Phương phá trò chơi nhảy dây chun nhóm bạn gái, bạn gái đuổi theo, người đánh cho Phương Trong thực tế em thấy có tình xảy khơng? Em có nhận xét khơng? Nghe lời cô giáo, chơi bạn chơi trò chơi tập thể, Huy mệt khơng muốn chơi bạn kéo Huy vào chơi, Huy cãi với bạn Nếu em người nhóm chơi em làm nào? Nếu em Huy, bị mệt không muôn chơi bạn em làm nào? Khi lớp Nga mách cô giáo bạn Nam lấy đồ bạn khác, Nam bị cô giáo khiển trách, phê bình Trên đường học Nga bị Nam chặn lại đánh Nếu em Nga em làm nào, em người chứng kiến việc em làm nào? Trên đường học qua quán điện tử, Hùng rủ Nam vào xem, Nam chần chừ chưa vào, Hùng bảo vào xem thơi xem ti vi nhà có chơi đâu, có nhiều trò hay Nếu em Nam em làm gì? Trong dip tết, Liên bác mừng tuổi cho hai trăm ngàn Liên đưa cho mẹ cất nửa, nửa Liên giữ lại khơng cho mẹ biết Em đoán xem bạn Liên cất giữ tiền để làm gì? Em có làm Liên khơng? Trên đường học về, đoạn đường vắng Trang thấy bác đội mũ cối xe máy chặn Trang lại để hỏi đường Nếu Trang em làm gì? 10 Trên đường học về, Hùng Cường gặp nhóm 3-4 niên gây gỗ cãi nhau, Hùng Cường đứng lại xem lúc, Hùng can anh đừng đánh Hùng Cường làm có khơng? Vì sao? 18 Qua hệ thống câu hỏi xử lý tình giúp em sống có thêm kỹ ứng xử xử lý trước tình xảy cách đắn *Tổ chức hoạt động câu lạc học vui - vui học Đây hoạt động ngoại khóa, giúp cho học sinh vui vẻ học tập, tiếp thêm kiến thức, vừa vui chơi môi trường mà chúng yêu thích giúp chúng tự tin vào thân hòa đồng với bạn bè Vì giáo viên cần tổ chức cho em tham gia câu lạc để tạo hội cho em thể Tăng mạnh dạn, tự tin vào thân trước lĩnh vực Tổ chức cho học sinh tham gia câu lạc cờ vua, câu lạc tiếng anh, câu lạc toán, tiếng việt Một số hình ảnh học sinh tham gia câu lạc Như thông qua hoạt động theo chủ đề, chủ điểm Tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động trải nghiệm nhiều Từ em rèn luyện kỹ giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ giải vấn đề, sân chơi bổ ích để em có hội phát huy sở trường lực tốt Bên cạnh em có nhiều hiểu biết ý nghĩa ngày lễ lớn thông qua chủ đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua trình nghiên cứu triển khai áp dụng biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Trường tiểu học Nga Lĩnh cho thấy kết tốt Đó tạo tinh thần đồn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn học tập, em cảm thấy vui biết thêm nhiều kiến thức Qua hoạt động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh 19 Bên cạnh học sinh có có thái độ hành vi tích cực, có khả nhìn nhận vấn đề, giải tình theo hướng tích cực, biết thích nghi với hồn cảnh cụ thể; có tinh thần tự chủ, có cách suy nghĩ, thái độ hành vi tích cực; hình thành lối sống lành mạnh, có đạo đức, có văn hóa, giao tiếp hiệu với đối tượng Các em tích cực tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tham quan, dã ngoại; qua hoạt động đoàn, đội, … Đây xem bước tiến quan trọng góp phần tạo điều kiện cho việc hoàn thiện nhân cách em từ ngồi ghế nhà trường Khơng vậy, thông qua biện pháp thực hư nêu giúp em có kĩ học tập, làm việc, vui chơi giải trí như: Các kĩ nghe, đọc, nói, viết, quan sát, đưa ý kiến chia sẻ nhóm; Kĩ giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung; Kĩ làm việc theo nhóm; Các kĩ tư logic, sáng tạo Trong giao tiếp em biết chào hỏi lễ phép nhà trường, nhà nơi công cộng; Biết phân biệt hành vi - Sai, phòng tránh tai nạn; Kĩ trình bày ý kiến, diễn đạt, thuyết trình trước đám đơng; Kĩ ứng phó với tình bạo lực học sinh (khi tình trạng bạo lực học sinh thường xảy ra), … Kết khảo sát vào tháng 4/2018 tổng số 62 học sinh khối 5: Kỹ sống KN giải vấn đề Kĩ giao tiếp KN định Kĩ xử lý tình Kĩ thể tự tin Kĩ tự phục vụ… Tốt SL 35 37 35 37 35 40 35 % 56.5 59.7 56.5 59.7 56.5 64.5 56.5 Mức độ đạt Đạt yêu Khá cầu SL % SL % 15 24.2 12 19.3 15 24.2 10 16.1 12 19.4 15 24.1 16 25.8 10 14.5 12 19.4 15 24.1 12 19.4 10 16.1 15 24.2 12 19.3 Chưa đạt yêu cầu SL % 0 0 0 0 0 0 0 KN chia sẻ thông cảm Kết luận, kiến nghị - Kết luận: Qua thời gian nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động ngồi lên lớp có thành cơng định Bản thân rút học kinh nghiệm sau: 20 - Giáo viên cần phải kiên nhẫn, tâm huyết lúc, nơi để giáo dục kỹ sống cho học sinh công việc “Một sớm, chiều” - Giáo dục kĩ sống cho học sinh phải từ việc làm cụ thể, đa dạng nên đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ học sinh, đặc điểm hoàn cảnh nhà trường, địa phương - Người giáo viên cần phải tăng cường công tác tự hỏi, tự bồi dưỡng, tìm tìm tòi, tham khảo tài liệu có liên quan đến tổ chức hoạt động NGLL để có kỹ tổ chức tốt hoạt động nhằm thu hút em tham gia hoạt động tích cực - Giáo dục kĩ sống riêng nhà trường mà xã hội, cộng đồng, cần phải có cố gắng, lòng tâm cao độ người làm cơng tác giáo dục để trang bị cho em hành trang tri thức để em làm tảng vững bước vào đời - Phối hợp với lực lượng phụ huynh để thống cách giáo dục học sinh, xây dựng hình thành em thói quen ứng xử văn hóa từ gia đình đến nhà trường ngồi xã hội - Kiến nghị: - Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên tổ chức hoạt động lên lớp - Tăng cường sở vật chất trường học tạo điều kiện thuận lợi cho trình tổ chức hoạt động lên lớp đạt hiệu cao XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Nga Lĩnh, ngày 15 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Mai Thị Lan Mai Thị Diệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục năm 2005 21 Tài liệu hoạt động giáo dục lên lớp nhà xuất Hà Nhật Thăng.NXB giáo dục Một số tài liệu khác có liên quan đến đề tài mạng Enternet Ngô Thị Tuyển (Chủ biên) Hoạt động ngồi lên lớp có nội dung thân thiện môi trường dành cho trường Tiểu học Ngô Thị Tuyển – Cẩm nang giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học – Nhà xuất giáo dục Việt Nam 22 ... cực học sinh 2.3.3 Phát huy vai trò, tác dụng hiệu hoạt động giáo dục lên lớp giáo dục kỹ sống cho học sinh Hoạt động lên lớp hội để giáo dục kỹ sống cho học sinh Hoạt động có ý nghĩa hỗ trợ cho. .. cho học sinh thông qua hoạt động NGLL, xin đề xuất số giải pháp sau: 2.3.1: Xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thành hệ thống Giáo dục kỹ sống cho học sinh trình hoạt động giáo dục. .. lao động Khi xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp sinh cần: - Bám sát vào nội dung giáo dục kỹ sống vận dụng linh hoạt nội dung giáo dục kỹ sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học , Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn