Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính xã biên sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

70 52 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ANH TUẤN “ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ANH TUẤN “ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Lớp : K46 – ĐCMT – N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lê Văn Thơ THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hồn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Cơng ty cổ phần TNMT đồ Phương Bắc Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS Lê Văn Thơ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc, chú, anh Đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 19 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Anh Tuấn ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 15 Bảng 4.1 Diện tích, cấu đất nơng nghiệp năm 2017 34 Bảng 4.2 Diện tích, cấu đất phi nơng nghiệp năm 2017 35 Bảng 4.3: Bản đồ có xã Biên Sơn 36 Bảng 4.4 Số liệu điểm mốc địa 37 Bảng 4.5: Số liệu điểm gốc 39 Bảng 4.6: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng VN-2000 kinh tuyến trục: 107000’ Ellipsoid : WGS-84 40 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 24 Hình 4.1: Ảnh lưới địa 43 Hình 4.2: Làm việc với phần mềm T-COM 44 Hình 4.3: Phần mềm chạy số liệu đo máy 45 Hình 4.4: File số liệu có sl 45 Hình 4.5: File số liệu có tcm 46 Hình 4.6: Nhập số liệu phần mềm Microstation 47 Hình 4.7: Chọn ổ chứa file số liệu txt 47 Hình 4.8: Phun điểm chi tiết lên vẽ 48 Hình 4.9: Một góc tờ đồ trình nối điểm 48 Hình 4.10: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 49 Hình 4.11: Màn hình hiển thị lỗi đất 50 Hình 4.12: Các đất sau sửa lỗi 50 Hình 4.13: Bản đồ sau phân mảnh 51 Hình 4.14: Thửa đất sau tạo tâm 52 Hình 4.15: Đánh số tự động 53 Hình 4.16: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 53 Hình 4.17: Vẽ nhãn 54 Hình 4.18: Sửa bảng nhãn 55 Hình 4.19: Tạo khung đồ địa 56 Hình 4.20: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 56 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL : Cơ sở liệu BTN&MT : Bộ Tài nguyên & Môi trường TT : Thông tư QĐ : Quyết định UTM : Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 : Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC : Bản đồ địa v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.1.3 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp tồn đạc 13 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 14 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 14 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 14 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 16 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 16 vi 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy tồn đạc điện tử 17 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 19 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 19 2.5.2 Phần mềm FAMIS 20 2.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 25 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 25 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ 25 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Biên Sơn 26 3.3.2 Công tác quản lý đất đai 26 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 29 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Biên Sơn 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Kinh tế - xã hội 31 4.1.3 Dân số - Lao động 32 4.1.4 Công tác quản lý đất đai 33 4.2 Thành lập mảnh đồ địa xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết 36 4.2.1 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 36 4.2.2 Đo vẽ chi tiết, biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 43 vii 4.2.3 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 12 từ số liệu đo chi tiết 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, khơng có khả tái tạo, hạn chế không gian vô hạn thời gian sử dụng Đất đai yếu tố sống, khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất Đai Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho cơng tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo vẽ đồ địa tỷ lệ 1/1000 - 1/2000 - 1/5000, cấp giấy chứng nhận xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực xã Biên Sơn, với phân công, giúp đỡ Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc với hướng dẫn thầy 47 Hình 4.6: Nhập số liệu phần mềm Microstation Hình 4.7: Chọn ổ chứa file số liệu txt Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có txt ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định ngồi thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Để biết thứ tự điểm nối với thành ranh thực địa ta tiến hành triển điểm chi tiết lên vẽ: 48 Hình 4.8: Phun điểm chi tiết lên vẽ  Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ ngồi thực địa ta sử dụng cơng cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm theo vẽ sơ hoạ tờ đồ khu vực xã Biên Sơn, ta thu vẽ khu vực đo vẽ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo Hình 4.9: Một góc tờ đồ trình nối điểm 49  Kết nối với sở liệu đồ Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm (topology) Công việc chuyển sang bước  Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ (khơng gian) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm cơng cụ MRFClean MRF Flag Editor Phần mềm MRFClean dùng để kiểm tra lỗi tự động, nhận diện đánh dấu vị trí điểm cuối tự ký hiệu (chữ D), tự động tạo điểm giao đường cắt nhau; xóa đường, điểm trùng Hình 4.10: Tự động tìm, sửa lỗi Clean 50 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.11: Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.12: Các đất sau sửa lỗi 51  Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ Chia mảnh đồ địa để ta biên tập loại đồ có tỉ lệ khác Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Ví dụ xã Biên Sơn có tỷ lệ đồ 1:1000 tỷ lệ 1:2000 Hình 4.13: Bản đồ sau phân mảnh  Tiến hành biên tập mảnh đồ - Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ chọn quản lý đồ để kết nối với sở liệu thực bước 52 Hình 4.14: Thửa đất sau tạo tâm - Đánh số Số thứ tự đất coi tên riêng đất Nó dùng quản lý đất đai, ghi hồ sơ địa liên quan như: Bản vẽ gốc, đồ địa gốc, hồ sơ kỹ thuật đất, loại bảng thống kê v.v… Tại mục chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh đánh tất cả, chọn kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số cho đất từ xuống dưới, từ trái qua phải 53 Hình 4.15: Đánh số tự động - Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp Hình 4.16: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 54 Trong bước gắn nhãn ta gắn (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm khơng thể hiển thị tất liệu Hình 4.17: Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh - Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng 55 đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Sửa bảng nhãn để kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo) để thông tin cập nhật đầy đủ Hình 4.18: Sửa bảng nhãn - Tạo khung đồ địa Tạo khung đồ bao gồm: Viền khung, điểm chia tọa độ, tỉ lệ, bảng ghi chi tiết thông tin nhãn nhỏ thông tin ngày, tháng, tên quan lập đồ, quan kiểm tra thông tin liên quan khác thành lập đồ Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN & MT ban hành 56 Hình 4.19: Tạo khung đồ địa Hình 4.20: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ sau hồn tất q trình nêu 57 Đến ta hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm Microstation, Famis thành lập đồ địa tờ số 12 tỷ lệ 1:2000 xã Biên Sơn từ số liệu đo chi tiết  Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ, sau chuyển khoảng cách thực địa Đo dải thửa, đo đường thằng đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết thực địa đồ Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật  In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.2.3 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ địa số 12 từ số liệu đo chi tiết - Kết quả: + Thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Biên Sơn – huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang + Thành lập đồ địa qua số liệu đo chi tiết trình đo đạc + Bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới đất, sổ nhật ký trạm đo lập mẫu, quy định, có đầy đủ chữ ký xác nhận, đồng ý cấp có liên quan + Ranh giới, loại đất đo vẽ thể phù hợp với trạng sử dụng 58 - Nhận xét: + Trong q trình đo đạc gặp đơi chút khó khăn địa hình phức tạp, diện tích lớn, tranh chấp đất gây cản trở việc đo đạc + Thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc đo đạc xuống cấp làm chậm tiến độ đo đạc khu vưc khó khăn, đòi hỏi độ xác cao 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Biên Sơn trung tâm đo đạc đồ đo vẽ cũ có nhiều thay đổi so với trạng, không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc phê duyệt cấp tiến hành đo vẽ chỉnh lí, bổ sung đồ địa cho tồn xã Biên Sơn Sau đo vẽ tồn diện tích xã Biên Sơn thu kết sau : - Thành lập lưới khống chế đo vẽ bao gồm: 24 điểm địa 155 điểm lưới kinh vĩ có độ xác cao - Tổng số tờ đồ địa tồn xã 73 tờ: 46 tờ tỷ lệ 1: 1000, 24 tờ tỷ lệ 1: 2000 , tờ tỷ lệ 1:5000 - Đo 55 điểm lưới - Thành lập tờ đồ số 12 - Tờ đồ địa số 12 có loại đất 122 - Tờ đồ địa số 12 tờ đồ lại hoàn thành kết thúc đợt thực tập xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt Bên cạnh điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội có số ảnh hưởng tới công tác đo đạc chỉnh lý, bổ sung đồ địa 5.2 Kiến nghị - Nhà nước cần tập chung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tien tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành 60 - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Q trình thực tập trải nghiệm cơng việc Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc q trình bổ ích hội vô quan trọng thân em Trong thời gian tới, Nhà trường với Ban chủ nhiệm Khoa cần đẩy mạnh liên kết việc thực tập sinh viên với công ty, doanh nghiệp nhiều để sinh viên hội tiếp xúc, học hỏi, thực hành công việc thực tế cách xác nhất, nâng cao chất lượng cho sinh viên trường 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc(2018), kế hoạch thi công,công tác: đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, xây dựng csdl địa xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn UBND xã Biên Sơn(2018), Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh UBND xã Biên Sơn(2018), Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Website: http://123doc.org/document/2490938-da-nh-gia-hie-u-qua-sudu-ng-da-t-nong-nghie-p-xa-huo-ng-thuo-ng-huye-n-do-ng-hy-ti-nh-tha-inguyen.htm Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT TT 05/2009/TT-BTNMT ngµy 1/6/2009,Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 10 Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb 11 Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 12 Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nông nghiệp Hà Nội ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ANH TUẤN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ BIÊN SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG ... Ngạn, tỉnh Bắc Giang “ 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:2000 xã Biên. .. Công ty cổ phần TNMT Phương Bắc với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Lê Văn Thơ em tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa xã Biên Sơn, huyện Lục
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính xã biên sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính xã biên sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn