Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại moshav ein yahav, arava, israel

47 55 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HÀ TIẾN THIỆN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI FARM 083, MOSHAV EIN YAHAV, ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Đại học quy Chun ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ TIẾN THIỆN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI FARM 083, MOSHAV EIN YAHAV, ARAVA, ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Đại học quy Chun ngành : Địa Mơi trường Lớp : K46 - ĐCMT - N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : GS.TS Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện đạo đức trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thân em bảo dạy dỗ tận tình thầy, khoa Quản lý tài nguyên thầy cô giáo khác Đây khoảng thời gian quý báu nhất, bổ ích có ý nghĩa vơ lớn thân em Tại nơi em trang bị lượng kiến thức chuyên ngành xã hội sau trường em đóng góp phần cơng sức nhỏ bé để phục vụ cho cơng nghiệp hố đại hố đất nước trở thành người có ích cho xã hội Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun nói chung, thầy giáo khoa Quản lý Tài nguyên môn Quản lý Đất đai nói riêng tận tình giảng dạy dỗ em thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy GS.TS Nguyễn Thế Đặng, thầy tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, tảng cho tương lai em Đồng thời em xin chân thành cảm ơn bạn bè thầy, cô trung tâm đào tạo Quốc tế ITC, trung tâm AICAT Đã tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến có liên quan đến việc nghiên cứu, giúp em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Với thời gian khả hạn chế, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân tình từ thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hà Tiến Thiện i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 2013 12 Bảng 4.1 Năng suất sản lượng chà Farm 29 Bảng 4.4: Giá trị thặng dư ớt biến động theo giá thị trường 32 Bảng 4.5: Giá bán chà phụ thuộc kích cỡ 33 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1:Sản lượng thu hoạch ớt theo tháng farm 83 Ein Yahav 28 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1: Tính cấp thiết đề tài 1.2: Mục tiêu đề tài 1.2.1: Mục tiêu tổng quát 1.2.2: Mục tiêu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1: Tổng quan đề tài 2.1.1: Tổng quan đất nước Israel 2.1: Tổng quan vùng Arava 2.2: Tổng quan nông nghiệp Israel 2.3: Cơ sở khoa học đánh giá hiệu sử dụng đất 2.3.1: Cơ sở lý luận 2.3.2: Cơ sở thực tiễn 2.3.3: Cơ sở pháp lý 2.4: Những nghiên cứu giới nước đánh giá hiệu sử dụng đất 10 2.4.1: Trên Thế giới 10 2.4.2: Tại Việt Nam 11 2.5: Hiệu tính bền vững sử dụng đất 13 2.5.1: Khái quát hiệu sử dụng đất 13 2.5.2: Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.5.3: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.5.4: Tính bền vững sử dụng đất 16 2.6: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 19 2.6.1: Cơ sở khoa học thực tiễn định hướng sử dụng đất 19 2.6.2: Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 20 2.6.3: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 20 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1: Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1: Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2: Phạm vi nghiên cứu 22 3.2: Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.3: Nội dung nghiên cứu 22 3.3.1: Khái quát trang trại Farm 083 Farm chà 22 3.3.2: Tình hình sản xuất chế biến ớt chng chà farm 083 Moshav Ein Yahav 22 3.3.3: Đánh giá hiệu sử dụng đất cho ớt chuông chà farm 083 Moshav Ein Yahav 22 3.3.4: Thuận lợi khó khăn kinh nhiệm đề xuất 22 3.4: Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1: Phương pháp điều tra thu thập số liệu 23 3.4.2: Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 23 3.4.3: Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Moshav Ein Yahav, Arava Khái quát trang trại Farm 083 Farm chà 25 4.1.1: Điều kiện tự nghiên 25 4.1.2: Điều kiện kinh tế, xã hội 25 4.1.3: Khái quát trang trại Farm 083 Farm chà 26 4.2: Tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ ớt chuông chà farm 083 Moshav Ein Yahav 26 4.3: Đánh giá hiệu sử dụng đất 32 4.3.1: Hiệu kinh tế 32 4.3.2: Hiệu xã hội môi trường 33 6vi 4.4: Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm đề xuất 34 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 5.1: Kết luận 37 5.2: Kiến nghị 37 7vi Phần MỞ ĐẦU 1.1: Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Theo luật Đất đai 1993 có ghi “Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng đặc biệt môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, an ninh quốc phòng” Xã hội ngày phát triển đất đai ngày có vai trò quan trọng, ngành sản xuất đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt thay Đối với tình hình gia tăng dân số giới, nước nơng nghiệp vị trí đất đai lại quan trọng ý nghĩa Ngày nay, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nơng nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp phát triển Israel, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Moshav Ein Yhav thuộc Quận Arava phía Nam đất nước Israel, phần lớn diện tích sa mạc Negev Nhưng lại vùng có sản lượng nơng nghiệp lớn để xuất từ Moshav Và Kibut Đây vùng mà 22 kinh tế khu vực nơng nghiệp, nơng nghiệp canh tác sa mạc bán hoang mạc khiến Israel đất nước giới có diện tích sa mạc bán hoang mạc giảm qua hàng năm Bên cạnh việc sản xuất, canh tác nông nghiệp sa mạc Negev đạt hiệu chất lượng cao ngồi việc canh tác nơng nghiệp đơn cần phải áp dụng biện pháp tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất bảo vệ cải tạo đất Trong năm qua, dân số giới quốc gia ngày tăng lên vấn đề an ninh lương thực vấn đề mơi trường, diện tích đất canh tác diện tích đất vấn đề tồn giới Những quốc gia phát triển ngày áp dụng khoa học công nghệ kĩ thuật sản xuất vào nông nghiệp làm gia tăng chất lượng sản lượng nông sản dẫn đến cạnh tranh việc xuất mặt hàng nông sản giới Việt Nam đất nước nông nghiệp tỉ lệ mặt hàng xuất thấp, chất lượng nông sản không cao để đáp ứng cầu cấc thị trường lớn nước châu Âu, châu Mĩ với đòi hỏi cách mạng cơng nghệ 4.0 diễn nên nơng nghiệp nước ta đứng trước nhiều hội thách thức Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, đồng ý Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm , hướng dẫn GS TS Nguyễn Thế Đặng, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Moshav Ein Yahav, Arava, Israel” 1.2: Mục tiêu đề tài 1.2.1: Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp, từ đánh giá hiệu quả, phương thức cách làm , rút kinh nghiệm phù hợp từ việc sử 25 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Moshav Ein Yahav, Arava Khái quát trang trại Farm 083 Farm chà 4.1.1: Điều kiện tự nghiên 4.1.1.1: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thời tiết, thuỷ văn a) Vị trí địa lý: Nằm quận Arava khu vực phía nam Israel, giáp Quốc gia Jordan, Lebanon, Syria b) Địa hình: Địa hình hoang mạc bán hoang mạc, thấp mực nước biển c) Khí hậu, thời tiết: Chịu ảnh hưởng khí hậu bùng Tây Á Địa Trung Hải, lượng mưa thấp mưu quanh năm, nhiệt độ cao vào mùa đơng có biên độ dao động nhiệt lớn d) Thuỷ văn: Khơng có sơng ngòi tự nhiên, bù lại có hệ thống cung cấp xử lí nước đại ln đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tưới tiêu: 4.1.2: Điều kiện kinh tế, xã hội 4.1.2.1: Điều kiện kinh tế Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nơng nghiệp, quy mơ, diện tích hộ gia đình làm nơng có xu hướng tăng lên Mỗi người nông dân vừa làm nông lại doanh nhân họ chủ động việc sản xuất thu hoạch tìm thị trường tiêu thụ 26 4.1.2.2: Điều kiện xã hội Israel quốc giá có đời sống cao điều kiện giao thông, y tế đạt mức phát triển cao Ngoài nguồn điện sử dụng từ nguồn lượng Quốc gia người dân nơi sử dụng nguồn lượng mặt trời, lượng mặt trời có mức độ phổ biến cao Do giừo chiếu sáng cao nên lượng mặt trười đáp ứng đủ cho sinh hoạt sản xuất, chế biến đóng gói nơng sản 4.1.3: Khái qt trang trại Farm 083 Farm chà Farm 083 Moshav Ein Yahav hình thành sản xuất nơng nghiệp từ năm 70 cuối kỉ XX Sản phẩm nơng nghiệp farm ớt chng để xuất khẩu, bên canh trang trại trồng xen canh nhiều loại trồng cà chau, cà tím chà Trang trại tổng cộng có 13 farm farm rơng có diện tích lên tới 35 dunam( 1dunam = 1000m2) trung bình farm có diện tích vào khoảng 10 dunam Trang trại có farm trồng cà chua farm trồng cà tím, lại 10 farm trồng ớt chuông, 10 farm trồng ớt có farm trồng với sản phẩm dùng cho xuất Farm chà trồng có độ tuổi khoảng từ 10 tới 20 năm với khoảng 548 cây, chăm sóc trồng thành vườn tập trung để thuận tiện cho việc chăm sóc thu hoạch 4.2: Tình hình sản xuất, chế biến tiêu thụ ớt chuông chà farm 083 Moshav Ein Yahav Ớt chuông chà là hai loại trồng nhiều đặc trưng vùng Arava, diện tích trồng chà ớt chng lên tới 60% diện tích có xu hướng tăng lên Đây hai loại kinh tế xuất chủ lực Các quy trình sản xuất thường áp dụng theo quy trinh xác định nhằm mang lại sản lượng chất lượng cao bên cạnh có trung tâm nghiên cứu nhà nước, tổ chức Do Thái 27 người nơng dân tài trợ để nghiên cứu tìm giống trồng cách thức chắm sóc mang lại hiệu cao Trước trồng ớt đất nơi ủ đất tháng nhiệt độ cao từ mặt trời loại bỏ sâu bệnh hại Người nông dân sử dụng giống từ vườn ươm nên họ tiết kiệm thời gian ươm giống đảm bảo chất lượng giống Vì nguồn nước có hạn định trồng sa mạc trang trại sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt (Drip irrgation sytem) Họ trồng ớt chng nhà lưới nhà kính phụ thuộc vào giống ớt, điều kiện chăm sóc Sản lượng ớt chng tồn vùng Arava vào khoảng 136000 năm 2016.Sản lượng ớt chng dunam trung bình từ tấn Mùa vụ gieo trồng cho tưới lúc thu hoạch khoảng 10 tháng thười gian thu hoạch kéo dài năm tháng tháng 12 năm trước tháng sang năm Tại farm 083 có 10 farm trồng ớt chuông với farm rộng lên tới 35 dunam tương đương vưới 3.5ha trung bình farm ớt lại có diện tích trung bình 1ha Khi bắt đầu vào mùa vụ trồng với hạn lượng xác định với lượng định nhà nước cung cấp Với farm ớt trồng để xuất hệ thơng nhà lưới, nhà nilon đầu tư chăm sóc cẩn thận tùy vào giống ớt trồng vào hệ thống nhá lưới nhà nilon thích hợp Tại farm ln có 10 cơng nhân làm việc quanh năm vào mùa vụ thu hoạch farm nhận thêm sinh viên làm việc sở sản xuất, chế biến đóng gói ớt chng để xuất tưới thị trường Mỹ, Nga nước châu Âu bên cạnh có thị trường chợ nội địa Israel Chà farm với đặc thù thân gỗ có chiều cao từ 5m 15m chăm sóc, cắt tỉa thu hoạch cần sử dụng nhhững máy móc dụng cụ chun biệt Quy trình chăm sóc chà nhằm mang lại giá trị dinh dưỡng chất lượng tốt 28 Hình 4.1: Sản lượng thu hoạch ớt theo tháng farm 83 Ein Yahav Từ bảng thu hoạch sản lượng ớt chng qua tháng ta thấy mùa vụ cao điểm cho thu hoạch từ tháng tháng Yếu tố thời tiết thị trường ảnh hưởng lớn tới việc thu hoạch Như thới tiết tháng mùa đông trời lạnh khiến ớt khơng chín chưa đạt đến độ thu hoạch sản lượng thu hoạch thấp yếu tố thị trường ớt mặt hàng xuất sang nước Mỹ, Nga nước châu Âu thời gian xuất tưới từ tuần trước ngày lễ giáng sinh, lễ tạ ơn ngày lễ lớn nước phương tây người nông dân Israel hạn chế thu hoạch, để tránh khơng có thị trường tiêu thụ Khác với ớt trồng theo vụ hàng năm, chà là thân gỗ trồng lâu năm trồng ngồi trời bắt đầu thu hoạch sau năm thứ ba Cây chà trồng với khoảng cách từ 7m 8m khoảng cách hai dunam có từ 15 20 Còn ớt chng có mật độ từ 3,5 1m2 dunam ớt có khoảng 300 Mùa thu hoạch chà vào thười gian từ tháng tháng 11 Lượng nước sử sụng cho chà năm lên tới 3000 lít nước 29 Bảng 4.2: Năng suất sản lượng chà Farm Số lượng Sản lượng (tấn) 548 81,1 SLTB/cây (kg/cây) 148 Sản lượng/dunam (tấn/dunam) 2,2 Khi so sánh sản lượng hai trồng đặc trưng vùng Arava ta thấy sản lượng ớt chuông chà sản lượng ớt chng nhiều đáng kể có chênh lệch sản lượng dunam ớt chà vào khoảng từ Tất sản phẩm nông sản muốn đạt giá trị cao cần đảm bảo yếu tố tiêu chuẩn Đặc biệt khâu đóng gói tạo thành phẩm mang lại nhiều giá trị sản phẩm thô Sau phân loại đóng gói phụ thuộc vào kích cỡ thị trường tiêu thụ u cầu sản phẩm phân loại có giá bán khác Đối với ớt chà yếu tố nhằm phân loại bao gồm kích thước, vỏ ngồi có bị biến dạng hay khơng sau phân loại ớt đóng hộp badet nhằm thuận tiện cho việc di chuyển sau ớt vận chuyển bảo quản vào kho lạnh trước đem tiêu thụ Hình 4.3: Tỷ lệ phần trăm kích thước ớt sau phân loại 30 Kích thước trái ớt phụ thuộc vào bán kính trái có mức độ bán kính 5cm, 7cm, 10cm, 15cm, 20cm tùy thuộc vào độ yêu thích ưu chuộng thị trường quốc tế loại kích cỡ màu sắc trái ớt mà người nông dân phân loại, đóng gói thích hợp thị trường Ta thấy việc tìm hiểu, đánh giá thị trường sở thích vùng mà tìm cách tiêu thụ sản phẩm cách nhanh thích hợp Kết phân loại phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng ớt thời tiết sâu bệnh Có farm không làm tốt công tác quản lý sâu bệnh hại sản lượng sau phân loại bị loại bỏ nhiều, bình thường tỷ lệ thải bỏ ớt khơng đạt yêu cầu vào khoảng 4,5% sản lượng dunam, với ớt không đạt chất lượng người nông dân tập kết bãi chưa nông sản loại bỏ trình phận loại Đối với việc phân loại chà vào mùa vụ cần lượng cơng nhân phân loại lớn máy móc dặc thù so với đối vưới chà tỷ lệ thải bỏ thấp, đa phân fnhững chà sau thu hoạch phân laoị chế biến thành nhiều thành phẩm khác mứt chà Hình 4.4:Tỷ lệ kích cỡ chà sau phân loại 31 Các size phận loại dựa kích cỡ chà chất lượng độ vỏ trái màu sắc Những trái phân loại vào size SJ,J loại tốt có kích thước lớn độ dài rộng khoảng ngón tay với độ dài khoảng 5cm chiều rộng từ 1cm tới 3cm, màu sắc loại màu tối đẹp mắt độ cao không bị sâu bệnh hay động vật khác gây hại size có giá thành cao thị trường nước châu Âu yêu thích làm quà tặng Các size H, M, B, HJ có kích thước trung bình nhỏ chút so với trái thuộc size lớn loại có sản lượng sau phân loại lớn Chất lượng tốt tỉ lệ xuất hạt có vỏ phồng ( bong bóng) chiếm tỉ lệ nhỏ Đây loại có sản lượng nguồn thu lớn size sau phân loại Các size lại sau phân loại chọn trái tà thuộc nhóm kích thước chất lượng trái lại có size nhỏ khoảng đốt ngòn tay màu sắc khơng tối màu đẹp size mà xuất nhiều trái có màu vàng chiếm tỉ lệ nhỏ vỏ trái Trong thành phần trái thuộc nhóm đa phần vỏ trái bị phồng bonng bóng khơng đẹo mắt Giá thị trường trái thường thấp nhất, thị trường dành cho trái sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày Nếu hàng khơng xuất bán trái đưa vào để chế biến thành mứt chà dạng siro Chà vùng Arava, Israel coi nươi có chất lượng chà tốt giới năm gần sản lượng chà thu hoạch không đủ đáp ứng nhu cầu xuất tiêu thụ nước Vì diện tích số lượng chà hàng năm ngày tăng lên, năm đầu chưa có khả thu hoạch người nông dân thường trồng xen canh loại trồng khác nhằm tiêts kiệm diện tích đất Một lí khác trồng chà cần nhân cơng cahưm sóc thân 32 gỗ có khả chống chịu sâu bệnh tốt hơn, nnăm 2016 đất nước Israel cso chà bị ngừng phát triển sâu bệnh 4.3: Đánh giá hiệu sử dụng đất 4.3.1: Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế đánh giá dựa sở so sánh giá trị sản xuất chi phí sản xuất Hiệu số giá trị sản xuất với chi phí sản xuất cao hiệu kinh tế cao, ðây mục tiêu chung tất ngành sản xuất vật chất Cây trồng hàng nãm ðây ớt chng loại có thời gian sinh trýởng ngắn (thýờng tính 01 nãm, 01 vụ…), từ ðó khả nãng luân chuyển vốn nhanh, tạo nguồn vốn ngắn hạn ðể ðáp ứng nhu cầu trýớc mắt, trì sản xuất lâu năm chăn nuôi Cây chồng lâu năm phù hợp vưới đặc thù vùng chà vừa mang giá trị kinh tế lại vừa giúp giữ đất chống sa mạc hóa Giá ớt biến động phụ thuộc vào thị trường xuất nguồn cung cầu giá dao động từ 4nis cho tưới nis cho kg( 25.000vnd 55.000vnd) Bảng 4.5: Giá trị thặng dư ớt biến động theo giá thị trường Giá bán (ILS) SLTB(kg) Chi phí trung Giá trị thặng bình(ILS) dư(ILS) 7000 25.000 3000 7000 25.000 10.000 7000 25.000 17.000 7000 25.000 24.000 7000 25.000 31.000 Cách tốt người nông dân Israel làm trước mùa vụ xác định nhu cầu thị trường nhằm xác định trồng để dảm bảo nhu cầu thị trường nhằm tạo giá trị hàng hóa kinh tế lớn 33 3 Còn đồi với chà giá bán phụ thuộc vào kích cỡ chất lượng chà sau phân loại Bảng 4.6: Giá bán chà phụ thuộc kích cỡ Kích cỡ Giá bán(ILS) SJ 29 J 29,2 L 28,2 M 23,3 B 18,2 SJ 14,1 SL 19,45 FN M 16,9 COS L 12,6 CL 13,75 CM 11,01 Ta thấy chà đem lại khoảng 148 kg sau phân loại tiêu thụ chà đem lại 2898 ILS khoảng 18,3 triệu VND trừu chi phí nhân cơng, phân bón, nước tưới chà đem lại đem lại giá trị thặng dư vào khoảng từ 800 ILS 1000ILS tùy vào farm số lượng dunam trung bình từ 15 20 số tiền lãi chà đem lại dunam 12000 ILS cho tới20000 ILS, ta thấy giá cảu chà phhụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan chăm sóc bảo quản đối vưới giá ớt có nhiều yếu tố khách quan thị trường thời tiết, trồng hàng năm bị ảnh hưởng nhiều sâu bệnh 4.3.2: Hiệu xã hội môi trường Đối với Israel có 2,5 % dân sơ làm nông nghiệp lại nước xuất nông sản có sản lượng hàng đầu thé giới Một người nơng dân 34 sản xuất cung cấp thực phẩm đủ cho 90 người Dân số Do Thái thấp khoảng triệu người tỷ lệ làm nơng nghiệp thấp học sử dụng lao động tới từ Thái Lan thực tập sinh nông nghiệp đến từ khắp nơi giới hội học tập chia sẻ việc làm nông nghiệp cho Quốc gia khác Đảm bảo an ninh toàn lương thực cho Quốc gia có khả tự cung cấp nhu yếu phẩm nước lên tới 95% Việc sản xuất khu vực đem tới thuận tiện cho việc sản xuất đóng goi xuất nhằm giảm chi phí cách tối đa thuận tiện Đối với mơi trường việc làm nơng nghiệp sa mạc điều kì diệu điều tuyệt vời Israel Quốc gia giới có tỷ lệ sa mạc hóa giảm Khi làm nơng nghiệ tập trung Mosahv Kibuz việc tập trung sản xuất đại điểm cụ thể tạo việc xây dựng lên hệ sinh thái sa mạc 4.4: Thuận lợi, khó khăn, học kinh nghiệm đề xuất Trong q trình làm việc thực tế ngồi trang trại thấy người nơng dân Israel có điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhiệt độ cao ủ đất plastic lớn nhằm diệt trừ sau bệnh cách tự nhiên không cần sử dung nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh Quy mơ diện tích trang trại tập trung Moshav Kibuz thuận lợi cho việc quản lí thu hoạch đóng gói tập trung khu vực không công vận chuyển ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, farm tập trung hệ thống nước cung cấp phân phối tập trung khơng bị phân tán Các gia đình làm nơng nghiệp liên kết với nhằm trồng xuất hàng hóa tạo nên cộng đồng làm nông nghiệp hiệu Thuận lợi thân trường đại học nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện học tập từ lý thuyết tới thực tế đất nước có nên nơng nghiệp phát triển giới Trung tâm đào tạo phát triển Quốc tế ITC trung tâm AICAT Israel tạo điều kiện tốt cho thực tập sinh để giải 35 đáp thắc mắc khó khăn câu hỏi trình nghiên cứu học tập Khó khăn người nơng dân vào mùa hè có khí hậu nắng nóng khắc nhiệt ảnh hưởng đến suất lao động Nhân công phải phụ thuộc vào Quốc gia khác, nên nông nghiệp khác ngày áp dụng phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm ảnh hưởng tới thị trường xuất Israel Bài học kinh nghiệm sau có hội học tập thực hành Israel học nhiều từ người Do Thái từ cách quản trị người, họ không người nông dân mà họ người doanh nhân đích thực Họ biết tạo nên cộng đồng Do Thái làm nơng nghiệp người có trách nhiệm nhiệm vụ riêng nhằm tạo sản phẩm bán với giá cao ổn định tìm kiếm thị trường Từ khó khăn sẵn có điều kiện tự nhiên khắc nhiệt nắng nóng nguồn nước hạn chế người nông dân nơi tạo nên hệ thống tưới nước nhỏ giọt nhằm đảm bảo đầy đủ tiết kiệm lượng nước cần tưới cho kiểm sốt lượng phân bón dùng cho trồng Việc áp dụng hồn tồn cơng nghệ quy trình từ Israel Việt Nam để áp dụng vào sản xuất nông nghiệ môi trường Việt Nma có đặc thù riêng Việt Nam Quốc gia nơng nghiệp sản phẩm nơng nghiệp chất lượng Việt Nam có nhiều, quy mơ cách thức sản xuất manh mún không áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nơng nghiệp cách triệt để khó đem lại uy tín thương hiệu cho nơng sản Việt Nam Sau học tập làm việc trang trại nơng nghiệp Israel nhân sau trở nước xây dựng nên thương hiệu nông sản Việt Nam đạt suất chất lượng cao xuất 36 thị trường giới Cần tìm thị trường có tiềm xuất nơng sản nước công nghiệp Quốc gia đông dân 37 38 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1: Kết luận Việc học tập làm việc thực tế trang trại đất nước Israel cho người nhìn làm nơng nghiệp giá trị to lớn kinh tế nông nghiệp mang lại Với dân số thấp khoảng triệu người mang lại giá trị GDP cao, từ khó khăn người dân Do Thái biết cách khắc phục tạo nên điều kiện sống canh tác nông nghiệp sa mạc Qua đợt thực tế, thực tập sản xuất trồng trọt nông nghiệp Israel cho mở mang kiến thức, hiểu sâu kiên thức học, qua tiếp xúc với thực tiển sản xuất cho nâng cao số kĩ khác đặc biết kĩ thực hành Chuyến diễn vòng 11 tháng cho lượng kiến thức lớn, nững kỉ niệm cách làm việc nơng nghiệ quản lí Kĩ thuật trồng số nông nghiệp: ớt chuông, chà Kĩ thuật tưới nhỏ giọt biết trồng có khác biệt trồng hệ thống nhà kính green house Ngồi chúng tơi biết thêm kĩ khác để sử dụng việc tìm kiếm thơng tin, quy trình kĩ thuật trồng nơng nghiệp, quản lí nơng nghiệp nhân vận hành sản xuất nông nghiệp 5.2: Kiến nghị Nhà trường trung tâm nên tổng hợp lưu trữ nghiên cứu số liệu thực tế để sinh viên người quan tâm tham khảo cách đơn giản thuận tiện Có liên kết nhà trường bạn thực tập sinh hàng năm có hội thực tập Quốc gia có nên nơng nghiệp phát triển nhằm giải đáp thắc mắc cho bạn sinh viên học tập trường khơng có hội tham gia trực tiếp vào nông nghiệp nước ngồi Tạo nên kênh kết nối cho người nơng dân Việt Nam vấn đề nông nghiệp hàng ngày với người nông dân Israel qua bạn thực tập sinh ... tài "Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Moshav Ein Yahav, Arava, Israel 1.2: Mục tiêu đề tài 1.2.1: Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp, từ đánh giá hiệu. .. tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội sử dụng đất Moshav Ein Yahav, Arava, Israel - Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Moshav Ein Yahav, Arava, Israel - Ðánh giá hiệu. .. cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.5.3: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.5.4: Tính bền vững sử dụng đất 16 2.6: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại moshav ein yahav, arava, israel , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại moshav ein yahav, arava, israel

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn