CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA PHÂN HỘI NHỊP TIM VIỆT NAM

40 97 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:52

HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA PHÂN HỘI NHỊP TIM VIỆT NAM “Nhịp tim Việt Nam 2018: Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới thành công” “Sharing experience, achieving success” TP QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, - 7/7/2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH Hội Tim mạch học Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty Tổ chức tham gia tài trợ cho Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV Phân hội Nhịp Tim Việt Nam “Nhịp tim Việt Nam 2018: Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới thành công” “Sharing experience, achieving success” Nhà tài trợ vàng Nhà tài trợ đồng Tham gia tài trợ VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV TP QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH, NGÀY 6-7 THÁNG NĂM 2018 TS.BS Trần Văn Đồng Viện Tim mạch Việt Nam Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức GS.TS Nguyễn Lân Việt Viện Tim Mạch Việt Nam Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam - Đồng trưởng ban PGS.TS Phạm Quốc Khánh Viện Tim mạch Việt Nam Chủ tịch danh dự Phân hội Nhịp tim Việt Nam PGS.TS Phạm Mạnh Hùng Viện Tim Mạch Việt Nam Viện trưởng Viện Tim Mạch GS.TS Huỳnh Văn Minh Bệnh viện Trung Ương Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam Huế TS.BS Tôn Thất Minh Bệnh viện Tim Tâm Đức Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS Lê Thanh Liêm Bệnh viện Chợ Rẫy Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS Phạm Trần Linh Viện Tim mạch Việt Nam Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS Phan Đình Phong Viện Tim mạch Việt Nam Tổng Thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam 10 TTND - BSCKII Hồ Việt Mỹ Giám đốc Bệnh viện Đa Đồng trưởng ban khoa Tỉnh Bình Định 11 BSCKII Trần Văn Trung Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định 12 BSCKII Phan Nam Hùng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định 13 TS.BS Trần Song Giang Viện Tim mạch Việt Nam 14 ThS.BS Lê Võ Kiên Viện Tim mạch Việt Nam 15 ThS.BS Viên Hoàng Long Viện Tim mạch Việt Nam 16 CN Lương Phương Thảo Viện Tim mạch Việt Nam 17 CN Vũ Diệu Linh Viện Tim mạch Việt Nam 18 CN Nguyễn Ngọc Linh Viện Tim mạch Việt Nam 19 ThS Trần Thị Ngọc Anh Viện Tim mạch Việt Nam VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TS.BS Trần Văn Đồng Viện Tim mạch Việt Nam TS.BS Phạm Trần Linh Viện Tim mạch Việt Nam TS.BS Phan Đình Phong Viện Tim mạch Việt Nam ThS.BS Lê Võ Kiên Viện Tim mạch Việt Nam DANH SÁCH BAN THƯ KÝ TS.BS Phan Đình Phong Viện Tim mạch Việt Nam Tổng thư ký Phân hội TS.BS Trần Song Giang Viện Tim mạch Việt Nam Ủy viên ThS.BS Lê Võ Kiên Viện Tim mạch Việt Nam Ủy viên ThS.BS Viên Hoàng Long Viện Tim mạch Việt Nam Ủy viên CN Lương Phương Thảo Viện Tim mạch Việt Nam Ủy viên VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN - BÁO CÁO VIÊN (Danh sách xếp theo thứ tự vần chữ tên) STT Họ tên  Đơn vị Khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược BS Trần Thị Xuân Anh DR Thomas Bump USA PGS.TS Tạ Mạnh Cường Viện Tim mạch Việt Nam BS Đỗ Văn Bửu Đan Bệnh viện Tim Tâm Đức TS.BS Trần Văn Đồng Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam BSCKII Đặng Quý Đức Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy BSCKII Kiều Ngọc Dũng Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy BSCKI Bùi Thế Dũng Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh TS.BS Trần Song Giang Viện Tim mạch Việt Nam 10 ThS.BS Đặng Minh Hải Viện Tim mạch Việt Nam 11 ThS.BS Nguyễn Thanh Hải Bệnh viện Nhi Trung ương 12 ThS.BS Mai Phạm Trung Hiếu Bệnh viện Tim mạch An Giang 13 TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài Việt Tim mạch Việt Nam 14 PGS.TS Phạm Mạnh Hùng 15 BSCKII Phan Nam Hùng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định 16 TS.BS Phạm Như Hùng Bệnh viện Tim Hà Nội 17 PGS.TS Trần Văn Huy Phó Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam 18 DR Sofian Johar GJPMC Hospital, Brunei 19 DR Ma Soot Keng 20 DR Ching Chi Keong National Heart Center, Singapore 21 TS.BS Trương Quang Khanh Bệnh viện Thống Nhất 22 PGS.TS Phạm Quốc Khánh Chủ tịch danh dự Phân hội Nhịp tim Việt Nam 23 ThS.BS Lê Võ Kiên Viện Tim mạch Việt Nam 24 TS.BS Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam 25 BS Nguyễn Khắc Linh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh TP Hồ Chí Minh Viện Trưởng Viện Tim mạch Việt Nam Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam Heart and Vascular Centre, Loh Guan Lye Specialist Centre, Penang, Malaysia VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success STT Họ tên  Đơn vị 26 TS.BS Phạm Trần Linh Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam 27 GS.TS Đỗ Doãn Lợi Viện Tim mạch Việt Nam 28 ThS.BS Viên Hoàng Long Viện Tim mạch Việt Nam 29 GS.TS Huỳnh Văn Minh Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam 30 BS Hồng Quang Minh 31 TS.BS Tơn Thất Minh 32 BS Nguyễn Đình Sơn Ngọc 33 BSCKI Huỳnh Phúc Nguyên Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy 34 TS.BS Phan Đình Phong Tổng Thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam 35 BSCKII Nguyễn Bằng Phong Bệnh viện Vinmec Times City 36 TS.BS Tạ Tiến Phước Viện Tim mạch Việt Nam 37 ThS.BS Trần Lê Uyên Phương Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 38 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Viện Tim mạch Việt Nam 39 DR Swee Chong Seow National University Heart Centre, Singapore 40 TS.BS Phạm Trường Sơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 41 BS Nguyễn Khắc Lê Sơn Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 43 ThS.BS Lương Cao Sơn Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 44 TS.BS Hoàng Văn Sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy 45 ThS.BS Chu Dũng Sỹ Khoa Y - Đại học Quốc gia Hà Nội 46 TS.BS Nguyễn Quốc Thái Viện Tim mạch Việt Nam 47 ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Thanh Khoa Điện sinh lý tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức 48 BS Nguyễn Khiêm Thao Bệnh viện Tim Tâm Đức 49 TS Trần Thống USA 50 BSCKII Nguyễn Tri Thức Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 51 ThS.BS Tô Hưng Thụy Bệnh viện Trung ương Huế 52 PGS.TS Hoàng Anh Tiến Bệnh viện Trung ương Huế 53 ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn Bệnh viện Tim Hà Nội 54 TS.BS Phạm Hữu Văn Bệnh viện Nhân dân 115 55 ThS.BS Trần Tuấn Việt Viện Tim mạch Việt Nam 56 GS.TS Nguyễn Lân Việt Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam 57 VNHRS 2018 Khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam Khoa Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Đại diện Lãnh đạo Tỉnh Bình Định NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success MẶT BẰNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA PHÂN HỘI NHỊP TIM VIỆT NAM Kích thước gian hàng tiêu chuẩn: 3m x 2m Medtronic Sân khấu IDS Medical Astrazenca Việt Thắng IDS Medical 10 BOEHRINGER Phòng thư ký & Speaker ready room Phòng Ruby Cơng ty Biotronik Hội trường Diamond Hall 11 WC Phòng Ruby (Phòng hội thảo 2) Phòng Ruby (Phòng hội thảo 3) VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Q.Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 025.6382.9922 Websize: http://saigonquynhonhotel.com.vn THỜI GIAN HỘI NGHỊ Ngày 06 07 tháng 07 năm 2018 (thứ Sáu thứ Bảy) Thời gian đón tiếp: Thứ Sáu, ngày 06 tháng 07 năm 2018 13h00 – 17h00 Thứ Bảy, ngày 07 tháng 07 năm 2018 07h30 – 17h00 Các phiên hội thảo khoa học: Thứ Sáu, ngày 06 tháng 07 năm 2018 14h00 – 17h00 Thứ Bảy, ngày 07 tháng 07 năm 2018 08h00 – 17h30 Triển lãm: Thứ Bảy, ngày 07 tháng 07 năm 2018 09h00 – 17h00 Tiệc chiêu đãi (Gala dinner): Thứ Bảy, ngày 07 tháng 07 năm 2018 19h00 – 21h00 NGƠN NGỮ CHÍNH THỨC CỦA HỘI NGHỊ Ngơn ngữ thức Hội nghị Tiếng Việt Tuy nhiên, phiên khoa học có số báo cáo tiếng Anh diễn giả quốc tế trình bày (có phiên dịch sang tiếng Việt) PHỊNG BÁO CÁO Sơ đồ phòng báo cáo Hội nghị xin xem bảng dẫn khu vực đón tiếp sảnh Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn Xin lưu ý quý đồng nghiệp: chỗ ngồi phòng hội thảo phục vụ theo nguyên tắc “ưu tiên người đến trước – first come, first served” Do đó, đề nghị quý vị có mặt trước phiên báo cáo bắt đầu Vì sách an ninh Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, chúng tơi khơng cho phép đại biểu đến sau vào phòng phòng đủ số người quy định THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU Phí đăng ký tham Hội nghị: 500.000 VNĐ/ Đại biểu Các đại biểu tham dự Hội nghị hưởng quyền lợi: VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success Thẻ vào khu vực Hội nghị Cặp tài liệu có chứa giấy mời, chương trình khoa học chi tiết, tập khuyến cáo Hội Tim mạch Việt Nam Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị Quyền tham quan triển lãm tham dự tất phiên báo cáo khoa học Quyền tham dự vào Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Gala Dinner Ăn trưa phiên hội thảo, nước uống, ăn nhẹ vào buổi giải lao Ghi chú: phí đăng ký Hội nghị khơng bao gồm chi phí lại, ăn bên ngồi Xin đại biểu vui lòng tự túc chi phí ngồi bố trí Ban tổ chức THẺ THAM DỰ HỘI NGHỊ Đại biểu xin vui lòng đeo thẻ suốt q trình diễn Hội nghị.Những người khơng có thẻ khơng phép vào cửa Thẻ Hội nghị phát cho đại biểu Bàn đăng ký đặt khu vực đón tiếp sảnh khách sạn tổ chức Hội nghị Đổi tên Trong trường hợp cần đổi tên, đại biểu cần điền vào đăng ký xuất trình văn có đồng ý người thay Màu sắc thẻ Hội nghị Ban Tổ Chức            Màu tím Chủ tọa đồn             Màu đỏ Báo cáo viên                  Màu cam Đại biểu                    Màu xanh dương Nhân viên triển lãm                 Màu xanh Thời gian đăng ký Hội nghị: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018 13h00 – 17h00 Thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018 07h30 – 17h00 CHÍNH SÁCH KHƠNG HÚT THUỐC LÁ Chính sách quán Hội nghịtim mạch không hút thuốc lá, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất đại biểu thành viên tham dự không hút thuốc địa điểm tổ chức suốt thời gian diễn Hội nghị Các thầy thuốc nói chung đặc biệt thầy thuốc tim mạch phải gương không hút thuốc CHÍNH SÁCH VÌ MƠI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP Ủng hộ bảo vệ môi trường ưu tiên hàng đầu hoạt động Phân hội Nhịp Tim Việt Nam Do vậy, hội nghị khoa học này, cố gắng tối đa việc sử dụng VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success vật liệu tái sinh tái sinh xâm hại tới mơi trường như: túi vải, giấy tái sinh… Chúng kêu gọi đồng nghiệp ủng hộ chúng tơi có hành động thiết thực bảo vệ môi trường không sử dụng túi nhựa, tránh xả rác bừa bãi, giữ gìn tơn vinh cảnh quan địa điểm tổ chức Hội nghị CÁC LƯU Ý VỀ KHIẾU NẠI Ban tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý tổn thương thân thể mát hư hại đồ đạc đại biểu tình không lường trước khác thời gian diễn Hội nghị, tour du lịch hoạt động khác Do chúng tơi khuyến cáo đại biểu, công ty mua bảo hiểm thân thể, tai nạn du lịch, bảo hiểm mát, hư hại đồ đạc bảo hiểm khác cần TRUYỀN THƠNG VÀ BÁO CHÍ Cần mang theo thẻ báo chí để vào khu vực Hội nghị Thẻ vào khu vực báo cáo khoa học Để nhận thẻ Hội nghị nhịp tim toàn quốc lần thứ IV nhà báo cần phải đăng ký từ trước Các nhà báo lấy thẻ khu vực đăng ký báo chí Hội nghị.Để lấy thẻ cần trình giấy tờ xác nhận nhân thân (ví dụ chứng minh thư, hộ chiếu…) Hội nghị hội tốt để viết bài, đưa tin cập nhật tiến chẩn đoán xử trí rối lọan nhịp timcũng lĩnh vực liên quan chuyên ngành tim mạch.  CHÍNH SÁCH VỀ SAO CHÉP HÌNH ẢNH Ban tổ chức Hội nghị nhịp tim tồn quốc lần thứ IV có quyền ghi lại tất báo cáo suốt thời gian Hội nghị Các trường hợp khác không phép quay phim, chụp ảnh khu vực diễn hội nghị trừ trường hợp cho phép Ban tổ chức CÁC DỊCH VỤ TẠI CHỖ CỦA HỘI NGHỊ Phòng chuẩn bị báo cáo Các báo cáo viên sử dụng đường truyền internet, máy in laptop Phòng chuẩn bị báo cáo (speaker-ready-room) để phục vụ cho việc báo cáo Hội nghị Sơ cứu Những đại biểu có nhu cầu y tế liên hệ điểm sơ cứu phòng thư ký Dịch vụ ăn uống Bữa trưa phục vụ miễn phí thời gian Hội nghị vào lúc 12:00 ngày 07 tháng 07 năm 2018 Quý vị đại biểu cần đưa Phiếu ăn có sẵn túi tài liệu để lấy hộp thức ăn Trong thời gian giải lao buổi sáng buổi chiều, trà café đồ ăn nhẹ phục vụ miễn phí khu vực diễn Hội nghị 10 VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 12:00 13:00 L02 PHIÊN HỘI THẢO VỆ TINH (L02): SỬ DỤNG KHÁNG ĐÔNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ ĐƯỢC CHUYỂN NHỊP, CẮT ĐỐT Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 6) Thứ bảy - 7/7/2018 LUNCH SYMPOSIUM (L02): HOW TO USE ANTICOAGULATION IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION WHO UNDERGO CARDIOVERSION OR CATHETER ABLATION Chủ tọa - Chairpersons: PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Viện Tim mạch Việt Nam TS.BS Trần Văn Đồng - Viện Tim mạch Việt Nam Giới thiệu 12:00 Introduction PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Viện Tim mạch Việt Nam 12:00 12:25 L21 Từ nghiên cứu RELY đến lợi ích bệnh nhân rung nhĩ chuyển nhịp: Cập nhật EHRA 2018 - Nghiên cứu GLORIA AF From RELY trial to the benefits on patients with atrial fibrillation who undergo cardioversion: Updates from EHRA 2018 - GLORIA AF trial TS.BS Phạm Trần Linh - Viện Tim mạch Việt Nam 12:25 12:50 L22 Thực hành kháng đông liên tục bệnh nhân cắt đốt rung nhĩ: ứng dụng nghiên cứu ngẫu nhiên vào thực hành lâm sàng Uninterrupted anticoagulation in patients undergoing catheter ablation: from randomized trials to clinical practice TS.BS Trần Song Giang - Viện Tim mạch Việt Nam 12:50 13:00 26 VNHRS 2018 Thảo luận Discussions NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 13:15 14:45 S5 PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (S5): ĐIỀU TRỊ TÁI ĐỒNG BỘ TIM SYMPOSIUM SESSION (S5): CARDIAC RESYNCHRONZIATION THERAPY Chủ tọa - Chairpersons: GS.TS Đỗ Doãn Lợi - Viện Tim mạch Việt Nam TS.BS Trần Thống - USA PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Viện Tim mạch Việt Nam TS.BS Phạm Như Hùng - Bệnh viện Tim Hà Nội Giới thiệu 13:15 13:35 S51 Introduction Điều trị tái đồng tim suy tim với tạo nhịp nhĩ phải thất trái đơn Cardiac resynchronization therapy with atrial pacing and left ventricular pacing TS.BS Trần Thống - USA 13:35 13:50 S52 Gia tăng hiệu máy tái đồng tim Improvement of the effectiveness of cardiac resynchronization therapy BSCKII Nguyễn Tri Thức - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 13:50 14:05 S53 Đóng góp siêu âm tim điều trị tái đồng tim Contribution of echocardiography in cardiac resynchronization therapy GS.TS Đỗ Doãn Lợi - Viện Tim mạch Việt Nam 14:05 14:20 Tạo nhịp tái đồng tim trẻ em: nên hay không? S54 CRT in children: should or should not? PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Viện Tim mạch Việt Nam 14:20 14:35 Tạo nhịp tái đồng tim: hướng tiếp cận tương lai S55 CRT: new frontiers TS.BS Phạm Như Hùng - Bệnh viện Tim Hà Nội 14:35 14:45 Thảo luận 14:45 15:00 Nghỉ giải lao Discussions Tea break VNHRS 2018 27 Thứ bảy - 7/7/2018 Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 6) 13:15 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 15:00 16:30 S6 PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (S6): CHIA SẺ KINH NGHIỆM: TRIỆT ĐỐT RỐI LOẠN NHỊP TIM VÀ TẠO NHỊP TIM SYMPOSIUM SESSION (S6): SHARING EXPERIENCE: CATHETER ABLATION AND CARDIAC DEVICES Chủ tọa - Chairpersons: TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức TS.BS Phạm Như Hùng - Bệnh viện Tim Hà Nội TS.BS Phạm Trường Sơn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Giới thiệu Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 6) Thứ bảy - 7/7/2018 15:00 Introduction TS BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức 15:00 15:10 S601 Chẩn đoán điều trị tim nhanh nhĩ khởi phát vùng xoang Valsava van động mạch chủ Radio frequency ablation of atrial tachycardia arising from aortic cusps ThS.BS Đặng Minh Hải - Viện Tim mạch Việt Nam 15:10 15:20 S602 Kết bước đầu cắt đốt rung nhĩ hệ thống 3D Bệnh viện Tim Tâm Đức Initial outcomes of atrial fibrillation ablation with 3D electro-anatomic mapping system at Tam Duc Hospital ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Khoa Điện sinh lý tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức 15:20 15:30 S603 Triệt đốt lượng sóng có tần số radio hội chứng Brugada: nhân hai trường hợp lâm sàng Radio frequency ablation in patients with Brugada Syndrome ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn - Bệnh viện Tim Hà Nội 15:30 15:40 S604 Triệt đốt rối loạn nhịp thất phức tạp bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục Radio frequency ablation of ventricular arrhythmias in ischemic heart diseases BS Nguyễn Khiêm Thao - Bệnh viện Tim Tâm Đức 15:40 15:50 S605 Triệt đốt ngoại tâm thu thất vô vị trí khơng điển hình Radio frequency ablation of idopathic ventricular arrhythmias originated from atypical sites TS.BS Phạm Trường Sơn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 28 VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 15:50 16:00 S606 Nghiên cứu giá trị sơ đồ chẩn đốn định khu vị trí đường dẫn truyền phụ điện tâm đồ bề mặt bệnh nhân có hội chứng Wolff-Parkinson-White điển hình The accuracy of a new electrocardiogram algorithm in predicting localization of accessory pathways in patients with typical Wolff-Parkinson-White syndrome ThS.BS Chu Dũng Sỹ - Khoa Y - Đại học Quốc Gia Hà Nội 16:00 16:10 S607 Kết thăm dò ĐSL học tim triệt đốt rối loạn nhịp tim lượng sóng có tần số Radio (RF) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 6) ablation of cardiac arrhythmias in Quang Ninh Hospital BS Nguyễn Khắc Linh - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh 16:10 16:20 S608 Kết triệt đốt qua catheter điều trị tim nhanh thất trẻ nhỏ Bệnh viện Nhi Trung ương The outcomes of radio frequency ablation of supraventricular tachycardia in infants at National Hospital for Pediatrics ThS.BS Nguyễn Thanh Hải - Bệnh viện Nhi Trung ương 16:20 16:30 Thảo luận đổi chủ tọa đoàn, chuẩn bị cho Phiên S7 Discussions 16:30 18:00 S7 PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (S7): CHIA SẺ KINH NGHIỆM: TRIỆT ĐỐT RỐI LOẠN NHỊP TIM SYMPOSIUM SESSION (S7): SHARING EXPERIENCE: CATHETER ABLATION FOR CARDIAC ARRHYTHMIAS Chủ tọa - Chairpersons: TS.BS Phạm Hữu Văn - Bệnh viện Nhân dân 115 TS.BS Trần Thống - USA BSCKII Nguyễn Tri Thức - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy BSCKII Nguyễn Bằng Phong - Bệnh viện Vinmec Times City Giới thiệu 16:30 Introduction TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức 16:30 16:40 S701 Nhìn lại 10 năm máy tạo nhịp tim tương thích MRI Việt Nam A review of MRI compatible pacemakers over 10 years in Vietnam TS.BS Trần Thống - USA VNHRS 2018 29 Thứ bảy - 7/7/2018 Outcomes of electrophysiology study and radio frequency catheter NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 16:40 16:50 S702 Kiểm tra máy tạo nhịp: nhịp nhanh máy tạo nhịp chậm trường hợp lâm sàng A case report of slow pacemaker mediated tachycardia found on pacemaker interrogation TS.BS Trần Thống - USA 16:50 17:00 S703 Nghiên cứu hiệu máy tái đồng tim điều trị suy tim Bệnh viện Chợ Rẫy Effectiveness of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure at Cho Ray Hospital Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 6) Thứ bảy - 7/7/2018 BSCKII Kiều Ngọc Dũng - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 17:00 17:10 S704 Cấy máy khử rung tự động - trường hợp Bệnh viện Vinmec Times City ICDs implantation - first cases at Vinmec Times City Hospital BSCKII Nguyễn Bằng Phong - Bệnh viện Vinmec Times City 17:10 17:20 Biến chứng đặt máy tạo nhịp tim xử trí S705 Complications of cardiac pacing and trouble shootings PGS.TS Hoàng Anh Tiến - Bệnh viện Trung ương Huế 17:20 17:30 S706 Ca lâm sàng đặt máy tạo nhịp không dây Bệnh viện Chợ Rẫy A case report of leadless pacemaker implantation at Cho Ray Hospital BS Nguyễn Khắc Lê Sơn - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy 17:30 17:40 S707 Điều trị nội khoa nhiễm trùng máy tạo nhịp: Nhân trường hợp lâm sàng Pharmacologic therapies for pacemaker infection: a case study BS Hoàng Quang Minh Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh 17:40 17:50 S708 Kết đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn Bệnh viện Tim mạch An Giang từ năm 2013 đến 2017 Outcomes of pacemaker implantation at An Giang Hospital of Cardiology from 2013 to 2017 ThS.BS Mai Phạm Trung Hiếu - Bệnh viện Tim mạch An Giang 17:50 18:00 30 VNHRS 2018 Thảo luận Discussions NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 9:30 11:30 C3 PHIÊN ĐÀO TẠO (C3): CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM CME SESSION (C3): DIANOGSIS AND MANAGEMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS Chủ tọa - Chairpersons: TS.BS Trương Quang Khanh - Bệnh viện Thống Nhất TS.BS Phạm Trường Sơn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 TS.BS Trần Song Giang - Viện Tim mạch Việt Nam Giới thiệu 9:30 Introduction Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 4) 9:30 9:50 Xử trí rối loạn nhịp xoang C31 Management of sinus arrhythmia BSCKI Bùi Thế Dũng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 9:50 10:10 Xử trí ngoại tâm thu C32 Management of prematured ventricular contractions ThS.BS Lương Cao Sơn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 10:10 10:30 Xử trí tim nhanh thất C33 Management of supraventricular tachycardia TS.BS Trần Song Giang - Viện Tim mạch Việt Nam 10:30 10:50 Xử trí tim nhanh thất C34 Management of ventricular tachycardia TS.BS Trương Quang Khanh - Bệnh viện Thống Nhất 10:50 11:10 Xử trí block nhĩ thất C35 Management of atrio-ventricular block TS.BS Phạm Trường Sơn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 11:10 11:30 Chẩn đốn xử trí số rối loạn nhịp bẩm sinh C36 Diagnosis and management of inherited arrhythmias BS Đỗ Văn Bửu Đan - Bệnh viện Tim Tâm Đức 11:30 11:40 Thảo luận 11:40 12:00 Lunch Preparation Discussions VNHRS 2018 31 Thứ bảy - 7/7/2018 TS.BS Trương Quang Khanh - Bệnh viện Thống Nhất NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 12:00 13:00 Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 4) Thứ bảy - 7/7/2018 L3 PHIÊN HỘI THẢO VỆ TINH (L3): HỎI ĐÁP VỚI CHUYÊN GIA: DỰ PHỊNG ĐỘT QUỴ Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHƠNG DO VAN TIM: LỰA CHỌN KHÁNG ĐÔNG NÀO KHI NOACS ĐÃ TRỞ THÀNH ĐẦU TAY LUNCH SYMPOSIUM (L3): EXPERT MEETING: PREVENTION OF ISCHAEMIC STROKE IN PATIENTS WITH NON-VALVULAR ATRIAL FIBRILLATION: HOW TO OPT ANTICOAGULATION WHEN NOACS HAVE BECOME FIRST LINE THERAPY? Chủ tọa - Chairpersons: TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức TS.BS Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim mạch Việt Nam BSCKI Huỳnh Phúc Nguyên - Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy 12:00 Giới thiệu Introduction TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức 12:00 13:00 Hỏi đáp TS.BS Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim mạch Việt Nam 12:00 13:00 Hỏi đáp BSCKI Huỳnh Phúc Nguyên - Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy 32 VNHRS 2018 NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success 13:15 14:45 C4 PHIÊN ĐÀO TẠO (C4): CHẨN ĐỐN VÀ XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP TIM CME SESSION (C4): DIANOGSIS AND MANAGEMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS Chủ tọa - Chairpersons: TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức TS.BS Lê Thanh Liêm - Phân Hội Nhịp tim Việt Nam BSCKI Bùi Thế Dũng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Giới thiệu 13:15 Introduction 13:15 13:35 Hội trường Ruby (Conference Room: Ruby 4) C41 Thuốc chống loạn nhịp thực hành lâm sàng: điểm cần lưu ý Antiarrhythmic drugs in clinical practice: what are remarkable points? BSCKI Bùi Thế Dũng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 13:35 13:55 Các khái niệm tạo nhịp tim C42 Principles of cardiac pacing TS.BS Lê Thanh Liêm - Phân Hội Nhịp tim Việt Nam 13:55 14:15 Thăm dò điện sinh lý học tim C43 Electrophysiologic study ThS.BS Viên Hoàng Long - Viện Tim mạch Việt Nam 14:15 14:35 Triệt đốt rối loạn nhịp tim lượng sóng có tần số radio C44 Radio frequency ablation of cardiac arrhythmias TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức 14:35 14:45 Thảo luận 15:00 16:30 PHIÊN ĐÀO TẠO (C5): CHIA SẺ KINH NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA: PHÂN TÍCH CÁC ĐIỆN TÂM ĐỒ KHĨ C5 Discussions CME SESSION (C5): MEET THE SPECIALISTS: INTERESTING ECGS Chủ tọa - Chairpersons: Dr Thomas Bump - USA TS.BS Trần Văn Đồng - Viện Tim mạch Việt Nam 15:00 15:45 Điện tâm đồ hay Interesting ECG strips TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức 15:45 16:30 Điện tâm đồ hay Interesting ECG strips Dr Thomas Bump - USA VNHRS 2018 33 Thứ bảy - 7/7/2018 TS.BS Tôn Thất Minh - Bệnh viện Tim Tâm Đức NHỊP TIM VIỆT NAM 2018: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG Sharing experience, achieving success LỄ BẾ MẠC VÀ TIỆC CHIÊU ĐÃI TOÀN THỂ Khách sạn Sea Gull ( Sea Gull hotel ) Thứ bảy - 7/7/2018 CLOSING CEREMONY AND GALA DINNER 19:00 19:10 Tóm tắt thơng điệp khoa học Hội nghị Highlights of the Congress TS.BS Phan Đình Phong - Viện Tim mạch Việt Nam 19:10 19:15 Giới thiệu đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần thứ Introduction of the host of the next VNHRS meeting TS.BS Phan Đình Phong - Viện Tim mạch Việt Nam 19:15 19:20 Phát biểu bế mạc Hội nghị Closing remarks TS.BS Trần Văn Đồng - Viện Tim mạch Việt Nam Tiệc chiêu đãi 34 VNHRS 2018 MÁY ĐO ĐIỆN TIM BỎ TÚI ECGo CHĂM SÓC SỨC KHỎE TIM MẠCH TẠI NHÀ +21.750.000 Đơn vị : VNĐ Bệnh nhân +19.150.000 tự đo điện tim +13.400.000 dễ dàng +9.125.000 +5.700.000 +2.850.000 +1.350.000 Kết nối bác sĩ trực tuyến Thứ 24/7 CN THỐNG KÊ THU NHẬP TỪ ECGo Khám bệnh tư vấn tim mạch từ xa Mở rộng tập bệnh Dễ dàng nhân kết nối với Thu phí bệnh nhân từ bệnh nhân theo lượt giao dịch khám tư vấn 09 6365 6789 Email info@ecgo.life www.ecgo.life PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ AN AN Improves AF patient outcomes² May reduce AF-related utilization of healthcare resources³ ■ ■ ³ Chun KRJ, et al J Am Heart Assoc 2017;6(8) ² Kuck KH, et al Eur Heart J 2016;37:2858-2865 ¹ TruRhythm Detection Algorithms Medtronic data on file 2017 References Increases the accurate and timely diagnosis of AF¹ ■ DETECT REDUCE RESPOND TREAT The Medtronic AF Advantage ... trân trọng cảm ơn Quý Công ty Tổ chức tham gia tài trợ cho Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV Phân hội Nhịp Tim Việt Nam Nhịp tim Việt Nam 2018: Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới thành công” “Sharing... Trần Linh Viện Tim mạch Việt Nam Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS Phan Đình Phong Viện Tim mạch Việt Nam Tổng Thư ký Phân hội Nhịp tim Việt Nam 10 TTND - BSCKII Hồ Việt Mỹ Giám đốc... Phân hội Nhịp tim Việt Nam Huế TS.BS Tôn Thất Minh Bệnh viện Tim Tâm Đức Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS Lê Thanh Liêm Bệnh viện Chợ Rẫy Phó Chủ tịch Phân hội Nhịp tim Việt Nam TS.BS
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA PHÂN HỘI NHỊP TIM VIỆT NAM, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA PHÂN HỘI NHỊP TIM VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn