De thi HSNK dia li 8 NH 2017 2018

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:50

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Địa lí Thời gian làm bài: 120 phút, khơng kể giao đề Đề thi có 03 trang I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Chọn đáp án ghi vào Tờ giấy thi (V.dụ: – D) Câu Diện tích phần đất liền châu Á rộng khoảng bao nhiêu? A 44,4 triệu km2 B 41,5 triệu km2 C 42,2 triệu km2 D 43,3 triệu km2 Câu Khu vực có mật độ dân số cao châu Á? A Đông Á B Nam Á C Đông Nam Á D Tây Nam Á Câu Khí hậu châu Á phổ biến kiểu khí hậu? A Ơn đới lục địa ơn đới gió mùa B Cận nhiệt gió mùa cận nhiệt lục địa C Nhiệt đới khơ nhiệt đới D Gió mùa lục địa Câu Tên dãy núi nằm phía Bắc Ấn Độ, có đỉnh Ê-vơ-rét (8848m) cao giới là: A Dãy Hi-ma-lay-a B Dãy Gát Tây C Dãy Gát Đông D Dãy U-ran Câu Ý đặc điểm dân cư – xã hội châu Á? A Đông dân giới B Dân cư thuộc nhiều chủng tộc, chủ yếu Mơn-gơ-lơ-ít, Ơ-rơ-pê-ơ-ít C Nơi đời tôn giáo lớn D Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao châu lục Câu 6: Hệ sinh thái ngày được mở rộng, lấn át hệ sinh thái khác? A Hệ sinh thái nông nghiệp B Rừng thưa rụng C Rừng kín thường xanh D Rừng ngập mặn Câu 7: Đặc điểm sau nói tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa vùng biển nước ta? A Nhiệt độ trung bình năm nước biển tầng mặt cao 230C thay đổi theo mùa B Trên biển có hai mùa gió tương ứng hai mùa khí hậu: Gió hướng tây bắc đơng nam C Hướng chảy dòng biển thay đổi theo mùa: Tây Bắc - Đông Nam Tây Nam - Đông Bắc D Độ muối biển thay đổi theo mùa: Mùa khô độ muối cao, mùa mưa độ muối giảm Câu 8: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới vị trí: A tiếp giáp với vùng biển rộng lớn B nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á C nằm bán cầu Bắc D nằm vùng nội chí tuyến Câu 9: Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều bắc nam tới 1650 km tương đương khoảng: A 150 vĩ tuyến B 160 vĩ tuyến C 170 vĩ tuyến D 180 vĩ tuyến 1 Câu 10: Một nguyên nhân giúp cho nước Châu Á phát triển mạnh ngành công nghiệp nhẹ là: A Các Châu lục khác tập trung phát triển ngành công nghiệp nặng B Châu Á nhập được nguồn nguyên liệu rẻ từ Châu lục khác C Châu Á có nguồn nguyên liệu dồi từ trồng trọt, chăn nuôi, từ rừng, biển D Sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ thu được nhiều lợi nhuận so với công nghiệp nặng Câu 11: Đặc điểm bật tự nhiên Việt Nam là: A Nội chí tuyến, gần trung tâm khu vực Đơng Nam Á B Có nhiều kiểu khí hậu khác C Cầu nối Đông Nam Á đất liền hải đảo D Vị trí tiếp xúc l̀ng gió mùa sinh vật Câu 12: Vùng biển Việt Nam có chế độ nhật triều được coi điển hình giới: A Vịnh Bắc Bộ B Vịnh Cam Ranh C Vịnh Vãn Phong D Vịnh Thái Lan Câu 13: Bốn “con rồng” châu Á là: A Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Bru-nây B Ðài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công, Xin-ga-po C Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Ðộ, Ma-lai-xi-a D Mi-an-ma, In-ðô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, I-rắc Câu 14: Nguyên nhân làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên nước có vĩ độ Tây Á, Ðơng Phi Tây Phi? A Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa B Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu C Do đất nước hẹp ngang, trải dài nhiều vĩ độ D Do ba nguyên nhân Câu 15 Mục tiêu Hiệp Hội ASEAN là: A Hợp tác phát triển kinh tế Châu Á; B Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, phát triển kinh tế - xã hội; C Xây dựng liên minh quân vững mạnh; D Hợp tác ngăn chặn nước bên khu vực xậm nhập vùng biển, đảo Câu 16 Điểm giống chủ yếu địa hình bán bình nguyên đồi trung du A bị chia cắt tác động dòng chảy B nằm chuyển tiếp miền núi đờng C có đất phù sa cổ lẫn đất đỏ ba dan D độ cao khoảng từ 100m đến 200m Câu 17 Nhân tố định tính phong phú thành phần loài giới thực vật nước ta? A Sự phong phú, đa dạng nhóm đất B Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có phân hóa đa dạng 2 C Địa hình đời núi chiếm ưu thế, có phân hóa phức tạp D Vị trí đường di cư di lưu nhiều loài thực vật Câu 18 Đặc điểm sau chứng tỏ địa hình nước ta có cấu trúc đa dạng: A Đời núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ B Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại có phân bậc ro C Q trình xâm thực bời tụ diễn mạnh D Bị biến đổi nhiều trình khai thác người Câu 19 Đặc trưng bật đồng duyên hải miền Trung là: A Đồng hẹp ngang bị chia cắt thành đồng nhỏ B Địa hình thấp phẳng C Có khả mở rộng diện tích đất canh tác D Có nhiều hệ thống sơng lớn bậc nước ta Câu 20 Hướng địa hình vùng núi Đơng Bắc làm cho: A Thiên nhiên vùng có phân hóa sâu sắc theo độ cao B Các đợt gió mùa đông bắc xâm nhập sâu xuống vùng đồng C Hình thành nên dạng địa hình Cácx-tơ D Chắn gió mùa mùa hè gây tượng gió tây khơ nóng II PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm) Câu (3,0 điểm) a Dân cư châu Á có đặc điểm gì? Nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư đô thị châu Á? b Trình bày đặc điểm sơng ngòi châu Á? Nêu giá trị sơng ngòi? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, em hãy: a) Xác định phân bố khoáng sản nước ta Tại nói Việt Nam quốc gia giàu tài ngun khống sản? b) Tại nói: "Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam"? Câu (3,0 ðiểm) a) Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm? b) Địa hình châu thổ sơng Hồng khác với châu thổ sông Cửu Long nào? Câu (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng Hà Nội Tháng Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 3 10 11 12 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 a) Vẽ biểu đờ thích hợp thể nhiệt độ lượng mưa Hà Nội b) Nhận xét chế độ nhiệt Hà Nội c) Giải thích Hà Nội có mùa đông lạnh, mùa đông không khô, mùa hạ có mưa nhiều? Hết HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Địa lí I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm - câu cho 0,4 điểm) Câ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 u Đá A,C, p A B D A D A A D A C A B A B B D B A B D án II PHẦN TỰ LUẬN: (12,0 điểm) Câu (3,0 điểm) a) Đặc điểm dân cư châu Á: 0,25 + Đông dân giới.(dẫn chứng) + Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số: 1,3% (năm 2002) mức trung bình giới 0,25 + Mật độ dân số cao: 84,8 người/km (năm 2002) 0,25 + Phân bố không đều: Tập trung đông đồng bằng, ven biển Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á: 0,25 mật độ 100 người/km2 Thưa thớt vùng núi cao, khí hậu lạnh khơ hạn như: Trung Á, Bắc Á, Tây Nam Á: mật độ người/km2 * Những nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư đô thị châu Á: 0,5 - Vị trí địa lí - Địa hình - Khí hậu - Lịch sử khai phá lãnh thổ - Trình độ triển kinh tế b) Đặc điểm sơng ngoi châu Á: 0,25 - Sơng ngòi châu Á phát triển có nhiều hệ thống sơng lớn - Phân bố không chế độ nước phức tạp: 0,25 + Bắc Á: Mạng lưới sông dày, hướng từ nam lên bắc Mùa đơng đóng băng, mùa xn có lũ băng 0,25 lớn (Ơ-bi, I-ê-nit-xây,…) + Đơng Á, Nam Á, Đông Nam Á: Mạng lưới sông dày, nhiều sông lớn Nước lớn vào cuối hạ đầu 0,25 thu, cạn vào cuối đơng đầu xn ( Hồng Hà, Mê Công, Ấn, Hằng…) + Tây Nam Á Trung Á: Kém phát triển, nguồn nước tuyết băng tan núi cao cung cấp, 0,25 hạ lưu lượng nước giảm ( Xưa-đa-ri-a, A-mu-đa-ri-a, Ti-grơ ) * Giá trị: + Bắc Á: Giao thông, thủy điện 0,25 + Các khu vực khác: Giao thông, thủy điện, thủy sản, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất đời sống Câu (3,0 điểm) a) Xác định phân bố khoáng sản nước ta: - Khoáng sản lượng (dẫn chứng Át lát) 0,25 - Khoáng sản kim loại (dẫn chứng át lát) 0,25 - Khoáng sản phi kim loại (dẫn chứng át lát) 0,25 4 - Khoáng sản vật liệu xây dựng (dẫn chứng át lát) * Nước ta có nhiều khống sản vì: - Nước ta nằm nơi giao vành đai sinh khống lớn Địa Trung Hải Thái Bình Dương - Lịch sử phát triển địa chất lâu dài phức tạp b) Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam * Đồi núi: - Chiếm ¾ diện tích lãnh thổ chủ yếu đời núi thấp + Địa hình 1000m: chiếm 85% + Núi cao 2000m: chiếm 1% - Đồi núi tạo thành cánh cung lớn hướng biển Đông kéo dài 1400 km từ miền Tây Bắc đến miền Đông Nam Bộ - Nhiều dãy núi lan sát biển bị nhấn chìm thành đảo, quần đảo * Đồng bằng: Chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ phần đất liền bị đời núi ngăn cách thành nhiều khu vực, điển hình dải đồng duyên hải miền Trung Câu (3,0 điểm) a) Biểu tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm khí hậu nước ta + Tính chất nhiệt đới: Nguồn nhiệt to lớn, số nắng 1400 – 3000 năm; nhiệt độ trung bình năm > 210C nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam + Tính chất gió mùa: Chia hành hai mùa ro rệt phù hợp với hai mùa gió: Mùa đơng lạnh khơ với gió mùa Đơng Bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam + Tính chất ẩm: Lượng mưa lớn 1500 – 2000 mm; độ ẩm khơng khí cao > 80% + Giải thích: Do vị trí địa lý, vai trò biển Đơng 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 b) Địa hình châu thổ sơng Hồng khác với châu thổ sơng Cửu Long 2,0 Sông Hồng Sông Cửu Long - Diện tích: 15000 km2 - Diện tích: 40000 Km2 - Hình tam giác - Hình thang - Hướng thấp dần từ tây bắc xuống nam từ tây - Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam sang đông - Nhiều vùng trũng bị ngập úng - Có hệ thống đê dài, ven sông đất phù sa được mùa lũ, mùa cạn nước triều lấn mạnh bồi đắp thường xun, diện tích khơng lớn làm 2/3 diện tích đất đồng bị - Đồng chủ yếu đất phù sa không được bồi nhiễm mặn đắp thường xun - Có loại đất chính: Đất phù sa ngọt, Vùng trung du có đất phù sa cổ bạc màu đất phèn, đất mặn ven biển Câu (3,0 điểm) Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: - Biểu đồ thích hợp nhất: biểu đờ kết hợp đường cột + Đường thể nhiệt độ (0C) Cột thể lượng mưa (mm) 1,25 - Vẽ xác Có đủ tên biểu đồ, đơn vị trục tung, 12 tháng, giải (Nếu thiếu yếu tố trên: trừ 0,25 điểm; thí sinh vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm) b) Nhận xét chế ðộ nhiệt Hà Nội: - Nhiệt độ trung bình năm cao (23,50C) - Chế độ nhiệt phân hoá theo mùa, có tháng nóng (nhiệt độ 25 0C) từ tháng đến tháng 9, 0,25 từ tháng 10 đến tháng nhiệt độ thấp hơn, có tháng lạnh 18 0C (tháng 1, 0.25 tháng 2) - Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,9 0C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp 0,25 tháng (16,40C) 5 - Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn (12,50C) c) Giải thích: + Hà Nội có mùa ðơng lạnh chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mùa Đông Bắc từ vùng áp cao lục địa phương Bắc tràn xuống + Mùa ðơng khơng q khơ vào cuối mùa đơng khối khí lạnh di chuyển qua biển gây nên tượng mưa phùn + Mùa hạ có mýa nhiều đón gió mùa Đơng Nam từ biển thổi vào 0,25 0,25 0,25 0,25 Hết 6 ... li u: Nhiệt độ lượng mưa trung b nh tháng Hà Nội Tháng Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 3 10 11 12 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27,2 24,6 21,4 18, 2 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2... Biểu t nh chất nhiệt đới gió mùa ẩm khí hậu nước ta + T nh chất nhiệt đới: Ng̀n nhiệt to lớn, số nắng 1400 – 3000 năm; nhiệt độ trung b nh năm > 210C nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam + T nh chất... có tháng l nh 18 0C (tháng 1, 0.25 tháng 2) - Tháng có nhiệt độ trung b nh cao tháng ( 28, 9 0C), tháng có nhiệt độ trung b nh thấp 0,25 tháng (16,40C) 5 - Biên độ nhiệt độ trung b nh năm lớn (12,50C)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSNK dia li 8 NH 2017 2018 , De thi HSNK dia li 8 NH 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn