Bài tập lớn học kỳ hình sự

8 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 16:50

Bài 2: Vũ K (37 tuổi) Trần Kim H (41 tuổi) bàn bạc trước kỹ việc chiếm đoạt tài sản gia đình ơng N (giám đốc doanh nghiệp) Chiều 07/02/2010, lợi dụng gia đình ơng N sắm tết, K H mang theo túi quà đến gõ cửa nhà ông N nói với bà P (57 tuổi, người giúp việc) đến để chúc tết gia đình Khơng nghi ngờ gì, bà P mở cửa cho K H vào nhà Sau vào nhà, chùng vờ xin uống nước xơng vào đe dọa định chói bà P Bà P sợ hãi van xin K, H nói: “Các anh lấy thù lấy, tơi chủ người giúp việc thôi” K H phá két sắt gia đình, lấy 70 triệu đồng, 47 vàng số ngoại tệ Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt 460 triệu đồng Sau K, H lấy tài sản bỏ bà P chạy đường hơ hốn K, H bị bắt giữ sau Có ý kiến khác tội danh K H: a) K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc b) K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ơng N vắn để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà chủ người giúp việc, chủ sở hữu tài sản đó, giả sử bà P lợi dụng hoàn cảnh đố để lấy tài sản chủ bà P bị coi phạm tội trộm cắp tài sản c) K H phạm tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản chúng công khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc Hỏi: K H phạm tội gì? Hãy chứng minh (3 điểm) Hãy phản bác ý kiến mà anh (chị) cho sai (4 điểm) K H phạm tội gì? Hãy chứng minh K H phạm tội cướp tài sản có tình tiết định khung tăng nặng theo quy định khoản Điều 133 BLHS tình tiết tăng nặng quy định điểm a Khoản Điều 48 BLHS Vì: Khoản Điều 133 BLHS quy định: “Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng khơng thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản bị phạt tù từ ba năm đến mười năm” Thứ nhất, khách thể: Hành vi cướp tài sản xâm hại đồng thời hai quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Đó quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu Cụ thể vụ án trên, K H có hành vi xâm hại đến tự bà P để qua xâm phạm sở hữu Thứ hai, mặt khách quan: vụ án trên, để đánh giá hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc có phải cấu thành tội cướp tài sản khơng cần dựa vào tình tiết sau: - Nội dung hình thức hành vi đe dọa: K H có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc với mục đích nhằm chống lại phản kháng bà P để chiếm đoạt tài sản Dấu hiệu “ngay tức khắc” để nhanh chóng mặt thời gian thể qua việc nhân lúc vờ xin uống nước xơng vào đe dọa định trói bà P (định dùng vũ lực để trói qua thể mãnh liệt thông qua hành vi xông vào) Hành vi đe dọa dùng vũ lực vụ án có tính chất mãnh liệt làm cho người bị đe dọa (bà P) thấy việc dùng vũ lực xảy khó có điều kiện tránh khỏi Sự đe dọa làm cho ý chí bà P bị tê liệt – bà sợ thiệt hại sức khỏe hay tính mạng mà K H gây bà, đó, bà P sợ hãi van xin K, H nói: “Các anh lấy lấy, tơi người giúp việc thôi” - Về tương quan lực lượng hai bên: vụ án trên, bên đe dọa có hai người, nam (thế sức mạnh vật chất); bên bị đe dọa có người bà P – người giúp việc, 57 tuổi Như vậy, bên đe dọa bên bị đe dọa lực lượng khơng đồng - Ngồi ra, thời điểm K H có hành vi đe dọa bà P lúc gia đình ơng N khơng có nhà (đã theo dõi lịch trình gia đình ông N sắm tết) vào thời điểm tết nên người bận rộn, chúng thực hành vi nhà ơng N nên người khó phát Trong đó, nhà có bà P nên đe dọa để bà P không phản kháng lại nhằm chiếm đoạt tài sản dễ thực Hậu K H gây thiệt hại tài sản với tổng số tài sản bị chiếm đoạt 460 triệu đồng (thuộc điểm b khoản Điều 133 BLHS) Giữa hành vi khách quan hậu có quan hệ nhân quả, hậu gây thiệt hại tài sản điều tất yếu xảy K H thực hành vi Tuy hậu khơng phải dấu hiệu bắt buộc mặt khách quan, đây, việc xác định hậu có ý nghĩa quan trọng định hình phạt Thứ ba, Chủ thể: K (37 tuổi) H (41 tuổi) có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi theo luật định Thứ tư, mặt chủ quan tội phạm: Lỗi K H vụ án lỗi cố ý trực tiếp Mục đích K H vụ án chiếm đoạt tài sản *Về tình tiết tăng nặng quy định điểm a Khoản Điều 48 BLHS Căn vào Khoản Điều 20 BLHS: “Phạm tội có tổ chức hình thức đồng phạm có câu kết chặt chẽ người thực tội phạm” Trong tình ta nhận thấy: Thứ nhất, vụ án trên, K H (2 người) có đủ điều kiện chủ thể tội phạm, cố ý tham gia phạm tội có thống ý trí (đã bàn bạc kĩ việc chiếm đoạt tài sản nhà ông N) người thực tội phạm Thứ hai, K H có bàn bạc trước có câu kết chặt chẽ nhằm chiếm đoạt tài sản ông N Thể hiện, K H tổ chức thực tội phạm theo kế hoạch tính tốn kỹ càng, chu đáo thơng qua việc điều tra nơi quy luật sinh hoạt (lợi dụng lúc gia đình ơng N sắm tết), có chuẩn bị phương tiện hoạt động (chuẩn bị túi quà nhằm đánh lừa bà giúp việc)  Như vậy, ta khẳng định, K H phạm tội cướp tài sản có tình tiết tăng nặng quy định điểm a khoản Điều 48 BLHS  Kết luận: K H phạm tội cướp tài sản có tình tiết định khung tăng nặng theo quy định khoản Điều 133 BLHS tình tiết tăng nặng quy định điểm a Khoản Điều 48 BLHS Hãy phản bác ý kiến mà anh (chị) cho sai a) Ý kiến cho K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc Ý kiến sai vì: Khoản Điều 139 quy định: “Người thử đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng …phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” Như vào điều 139 cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm hai hành vi khác Đó hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt Trong vụ án ta thấy: Thứ nhất, xét mặt khách quan, vụ án trên, K H đưa thông tin giả để lừa bà P (nói với bà P đến nhà chúc tết) để dễ dàng vào nhà Về chủ quan, K H biết thơng tin giả mong muốn người khác tin thật Hành vi K H thể qua lời nói thủ đoạn gian dối - mang theo túi quà nhằm cho người giúp việc dễ tin Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt tài sản, K H khơng có hành vi nhận tài sản từ người khác (bà P không trực tiếp đưa tài sản cho K H) mà lừa dối để mục đích tạo điều kiện dễ để chúng vào nhà chiếm đoạt tài sản Nên coi thủ đoạn phạm tội (gian dối việc đánh lừa người giúp việc) hành vi khách quan thủ đoạn gian dối vụ án phương thức để đạt mục đích mà người phạm tội bàn bạc trước với Như vậy, vụ án trên, thủ đoạn lừa dối chưa đủ điều kiện dấu hiệu khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi chiếm đoạt (xảy sau) mục đích hành vi lừa dối vụ án Giữa hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt vụ án khơng có mối quan hệ chặt chẽ với Vậy, nhận định K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ hai, sau vào đến nhà, K H có hành vi xơng vào đe dọa định chói bà P (hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc tội cướp tài sản (Điều 133) – phân tích trên) Như vậy, thấy hành vi K H đủ dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản theo quy định điều 133 Còn việc lừa dối bà P vụ án thủ đoạn K H tạo điều kiện thuận lợi để chiếm đoạt tài sản dễ thực hiện, khó bị phát người khác  K H phạm tội cướp tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản b) Ý kiến cho K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ơng N vắng để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà người giúp việc, chủ sở hữu tài sản đó, giả sử bà P lợi dụng hồn cảnh để lấy tài sản chủ bà P bị coi phạm tội trộm cắp tài sản Ý kiến sai Vì: Điều 138 BLHS quy định: “Người trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng…hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” Điều 138 BLHS không mô tả dấu hiệu tội trộm cắp tài sản mà nêu tội danh Qua thực tiễn xét xử, tội trộm cắp tài sản hành vi lút chiếm đoạt tài sản có chủ sở hữu K H khơng phải phạm tội trộm cắp tài sản lý sau: Thứ nhất, mặt khách quan: hành vi chiếm đoạt tài sản tội trộm cắp tài sản coi lút thực hình thức mà hình thức có khả khơng cho phép chủ tài sản biết có hành vi chiếm đoạt hành vi xảy Tuy nhiên, vụ án trên, K H khơng có dấu hiệu lút việc thực hành vi mình, mà cơng khai đe dọa dùng vũ lực tức khắc bà P sau lấy tài sản trước mặt người quản lý tài sản (K H không che giấu hành vi phạm tội đối vơi người quản lý tài sản mà công khai lấy trước mặt sau bỏ đi) Thứ hai, mặt chủ quan: lỗi K H lỗi cố ý trực tiếp Trong vụ án trên, ý thức chủ quan K H công khai thực tội phạm Tuy việc lợi dụng gia đình ơng N sắm tết lấy tài sản, thủ đoạn lừa dối nhằm mục đích tiếp cận với tài sản Cả K H công khai lấy tài sản trước mặt bà P khơng có ý che giấu hành vi Tuy bà P người giúp việc, chủ tài sản bà P người giúp việc, có trách nhiệm quản lý tài sản nhà ơng N ơng khơng có nhà Thứ ba, khách thể: Hành vi K H xâm phạm đồng thời hai quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Đó quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu Cụ thể vụ án trên, K H có hành vi xâm hại đến tự bà P để qua xâm phạm sở hữu Sự xâm hại hai quan hệ xã hội chưa thể hết chất nguy hiểm cho hành vi cướp tài sản Do đó, hai quan hệ xã hội bị xâm phạm khách thể trực tiếp tội cướp tài sản Tuy nhiên, tội trộm cắp tài sản theo quy định tài Điều 138 BLHS, khách thể tội phạm quan hệ sở hữu Như vậy, khẳng định K H phạm tội trộm cắp tài sản  K H không phạm tội trộm cắp tài sản mà K H phạm tội cướp tài sản  Tuy nhiên, khẳng định giả sử bà P lợi dụng hồn cảnh để lấy tài sản chủ bà P bị coi phạm tội trộm cắp tài sản Em đồng ý với ý kiến Vì: Thứ nhất, mặt khách quan: Dấu hiệu tội trộm cắp tài sản dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản với hai dấu hiệu khác thể tính chất hành vi chiếm đoạt tính chất đối tượng bị chiếm đoạt – Dấu hiệu lút dấu hiệu tài sản có chủ Trong vụ án trên, bà P có dấu hiệu lút, lợi dụng hoàn cảnh tài sản gia đình ơng N bị chiếm đoạt, bà P có hành vi chiếm đoạt Bằng hình thức lợi dụng hành vi chiếm đoạt có K H, bà P chiếm đoạt tài sản, hành vi bà P không cho phép chủ tài sản thể biết hành vi chiếm đoạt xảy Tài sản mà bà P chiếm đoạt tài sản có chủ (ơng N chủ sở hữu tài sản) Thứ hai, mặt chủ quan: lỗi bà P vụ án lỗi cố ý trực tiếp Bà P thực hành vi biết rõ tài sản có chủ, nhiên bà thực hành vi chiếm đoạt mong muốn hậu xảy Thứ ba, khách thể: hành vi bà P xâm phạm đến quan hệ sở hữu Đối tượng tác động tài sản có chủ sở hữu (tài sản ơng N) Thứ tư, chủ thể: bà P có đầy đủ lực TNHS đạt độ tuổi định  Bà P phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định Điều 138 BLHS c) Ý kiến cho K H phạm tội cơng nhiên chiếm đồi sản chúng cơng khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc Ý kiến sai, Vì: Khoản Điều 137 quy định: “Người chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng …thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” Như vậy, tội chiếm đoạt tài sản không mô tả quy định Điều 137 Qua thực tiễn xét xử, hiểu tội chiếm đoạt tài sản lợi dụng chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cơng nhiên chiếm đoạt tài sản trước chứng kiến chủ sở hữu người có trách nhiệm quản lý tài sản mà không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn nhằm uy hiếp tinh thần người chiếm đoạt tài sản Trong vụ án ta thấy: Thứ nhất, mặt khách quan: đặc điểm tội chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội có hành vi khách quan chiếm đoạt, chiếm đoạt hình thức công khai với thủ đoạn lợi dụng sơ hở người quản lí tài sản hồn cảnh khách quan Trong vụ án trên, K H có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc bà P (xơng vào định trói) nhằm chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn lợi dụng tin tưởng cho vào nhà bà P sơ hở bà P bà rót nước Tội cướp tài sản tội chiếm đoạt tài sản có tính chất cơng khai, trắng trơn, người phạm tội khơng giấu giếm hành vi thực tội phạm Sự công khai hiểu công khai chủ sở hữu người quản lý tài sản, nhiên người xung quanh người phạm tội có thủ đoạn lút, vụ thể vụ án trên, K H có thủ đoạn gian dối (lợi dụng nhà ông N sắm tết mang túi quà, giúp việc tiếp cận tài sản dễ dàng), lút (lấy tài sản bỏ đi), nhiên người quản lý tài sản K H cơng khai, trắng trợn Tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản có hành vi khách quan chiếm đoạt trước chứng kiến người quản lý tài sản (bà P), cơng khai K H có K H đe dọa dùng vũ lực tức khắc bà P (như phân tích phần 1) Việc bà P chống cự phải nói: “Các anh lấy lấy, người giúp việc thôi”, đe dọa định chói bà P K H Chứ khơng phải việc bà P khơng có hành vi ngăn cản K H hoàn cảnh khách quan đem lại Đặc điểm bật tội chiếm đoạt tài sản người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh khách quan đem lại, nhiên, vụ án trên, công khai chiếm đoạt hành vi đe dọa dùng vũ lực K H gây hoàn cảnh khách quan mà người quản lý tài sản đem lại Hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản đặc điểm bật tội cướp tài sản quy định Điều 133 BLHS Thứ hai, khách thể: công khai chiếm đoạt tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà xâm phạm đến quan hệ sở hữu Tuy nhiên vụ án trên, K H có hành vi đe dọa dùng vũ lực tức khắc Như vậy, hành vi K H xâm hại đến tự bà P – xâm phạm đến quan hệ nhân thân, để qua xâm phạm đến quan hệ sở hữu sở hữu Sự xâm hại hai quan hệ xã hội chưa thể hết chất nguy hiểm cho hành vi cướp tài sản Do đó, hai quan hệ xã hội bị xâm phạm khách thể trực tiếp tội cướp tài sản Đây điểm đặc trưng để phân biệt tội chiếm đoạt tài sản tội cướp tài sản Hành vi K H đủ dấu hiệu để cấu thành tội cướp tài sản  Như vậy, ý kiến cho K H phạm tội chiếm đoạt tài sản sai K H phạm tội cướp tài sản theo quy định Điều 133 BLHS ... khách quan, đây, việc xác định hậu có ý nghĩa quan trọng định hình phạt Thứ ba, Chủ thể: K (37 tuổi) H (41 tuổi) có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi theo luật định Thứ tư, mặt chủ quan tội phạm:... sau: Thứ nhất, mặt khách quan: hành vi chiếm đoạt tài sản tội trộm cắp tài sản coi lút thực hình thức mà hình thức có khả khơng cho phép chủ tài sản biết có hành vi chiếm đoạt hành vi xảy Tuy nhiên,... đồng thời hai quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Đó quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu Cụ thể vụ án trên, K H có hành vi xâm hại đến tự bà P để qua xâm phạm sở hữu Sự xâm hại hai quan hệ xã hội chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn học kỳ hình sự , Bài tập lớn học kỳ hình sự

Từ khóa liên quan