Đề thi HSG Vật lí lop 9 1819

9 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2019, 11:20

UBND HUYỆN THANH SƠN PHỊNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN Năm học: 2018 – 2019 Mơn: Vật Thời gian 150 phút khơng kể thời gian giao đề (Đề có 04 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm) Em chọn phương án ghi vào tờ giấy thi Câu Mắc điện trở R1 = 10 Ω nối tiếp với điện trở R2 = 30 Ω vào nguồn điện có hiệu điện U Người ta đo hiệu điện hai đầu điện trở R1 giá trị U1 = 6V Coi vơn kế tưởng Giá trị U là: A 36V B 24V C 18V D 12V Câu Hai người xuất phát vị trí đường đua hình tròn có chu vi 2000m với vận tốc 10m/s 15m/s Biết hai người chuyển động chiều Hỏi sau kể từ lúc xuất phát hai người lại gặp nhau? A phút 20 giây B phút 40 giây C phút 13,3 giây D phút 20 giây Câu Chiếu tia sáng tới gương phẳng với góc tới i = 600 Muốn tia phản xạ tia tới vuông góc với phải thay đổi góc tới tia tới nào? A Giảm 150 B Tăng 150 C Giảm 300 D Tăng 450 Câu Đèn ghi 110V - 25W đèn ghi 110V - 100W mắc nối tiếp với vào nguồn điện có hiệu điên 110V Cường độ dòng điện chạy mạch bằng: A I ≈ 0,15A B I ≈ 0,18A C I ≈ 0,24A D I ≈ 0,3A Câu Thả cầu đồng có khối lượng 0,1kg nung nóng tới 300 0C vào cốc nước 200C Sau thời gian, nhiệt độ cầu nước 220C Coi có cầu nước trao đổi nhiệt với Biết nhiệt dung riêng đồng nước c 1=380J/kg.K c2=4200J/kg.K Khối lượng nước cốc bao nhiêu? A m ≈ 1,62kg B m ≈ 1,26kg C m ≈ 1,6kg D m ≈ 2,16kg Câu Một người nửa quãng đường đầu với vận tốc 40km/h Quãng đường lại với vận tốc 60km/h Vận tốc trung bình quãng đường là: A 54km/h B 50km/h C 45km/h D 48km/h Câu Đoạn mạch AB gồm điện trở mắc với hình vẽ Biết UAB = 30V; R2 = 30 Ω ; R3 = 10 Ω Cường độ dòng điện mạch 10A Giá trị điện trở R1 là: A Ω B 10 Ω C 15 Ω D 20 Ω Câu Một ô tô rời bến lúc với vận tốc 10m/s Lúc giờ, ô tô khác đuổi theo với vận tốc 54km/h Ơ tơ sau đuổi kịp tơ trước lúc: A 36 phút B 54 phút C 10 D 10 15 phút Câu Cho điểm sáng S cách gương phẳng 15cm Cho S di chuyển song song với gương đoạn 20cm Ảnh S’ cách S khoảng: A 20cm B 15cm C 35cm D 30cm Câu 10 Một viên gạch nặng 2kg có kích thước 5x10x20cm đặt mặt sàn nằm ngang Hỏi viên gạch gây áp suất lớn lên mặt sàn bao nhiêu? A 4000Pa B 2000Pa C 1000Pa D 5000Pa Câu 11 Hai cầu đặc, đồng chất có kích thước giống hệt Một làm đồng, làm nhôm Biết khối lượng riêng đồng 8900kg/m3; khối lượng riêng nhôm 2700kg/m Khi thả từ từ hai vào hai bình giống hệt đựng đầy nước phát biểu sau đúng? A Nước bình chứa cầu đồng tràn nhiều B Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên cầu C Áp suất nước đáy hai bình D Áp suất nước đáy bình chứa cầu đồng lớn Câu 12 Khi điện trở R1 mắc song song với điện trở R = 3R1 điện trở tương đương 12 Ω Điện trở R2 có giá trị bằng: A 24 Ω B 32 Ω C 48 Ω D 64 Ω Câu 13 Bức xạ nhiệt xảy tốt chất nào? A Chất rắn B Chất lỏng C Chất khí D Chân khơng Câu 14 Hai bóng đèn mắc nối tiếp mắc vào nguồn điện Để hai đèn sáng bình thường, ta phải chọn hai bóng đèn: A có cơng suất định mức B có điện trở C có cường độ dòng điện định mức D có hiệu điện định mức Câu 15 Một nhiệt kế rượu để nhiệt độ phòng, nhiệt kế 25 0C, nhúng bầu nhiệt kế vào cốc nước nóng Mực rượu nhiệt kế sẽ: A không thay đổi B hạ xuống C dâng lên D lúc đầu hạ xuống sau dâng lên Câu 16 Gương cầu lõm thường ứng dụng để: A làm pha đèn xe ô tô, mô tô, đèn pin B tập trung lượng mặt trời C làm gương khám cho nha sĩ D làm gương chiếu hậu tơ, xe máy Câu 17 Một bóng đèn có ghi 220V-100W Mắc đèn vào mạng điện 110V, ngày thắp đèn 4h, giá kWh 1800đồng tháng (30 ngày) phải trả số tiền điện cho việc thắp sáng bóng đèn bao nhiêu? A 5400đ B 21600đ C 12600đ D 62500đ Câu 18 Chiếu tia sáng theo phương hợp với phương nằm ngang góc 450 đến gương phẳng, cho tia phản xạ có phương nằm ngang Góc hợp mặt gương mặt phẳng ngang là: A 157,50 B 1250 C 75,50 D 112,50 Câu 19 Có số điện trở giống R = Ω mắc thành mạch điện để điện trở tương đương mạch 4,5 Ω Hỏi cần điện trở? A B C D Câu 20 Cho mạch điện hình vẽ Biết R1 = 4Ω, R2 = 2Ω, R3 = 5Ω Điện trở vôn kế lớn Hiệu điện hai đầu AB ln trì 30V, vơn kế số 10V Giá trị điện trở R4 là: A Ω C 7,5 Ω B 10 Ω D Ω II PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Hai người từ điểm A đến điểm B quãng đường dài 100km Người thứ xe máy với vận tốc 40km/h Người thứ hai ôtô khởi hành sau người thứ 30 phút với vận tốc 60km/h a) Hỏi người thứ hai phải thời gian để đuổi kịp người thứ nhất? b) Khi gặp nhau, hai người cách điểm B km ? c) Sau gặp nhau, người thứ lên ôtô với người thứ hai họ thêm 50 phút tới điểm B Hỏi vận tốc ôtô thay đổi ? Câu (1,5 điểm) Người ta thả miếng hợp kim đồng nhơm có khối lượng 200g nhiệt độ 1500C vào nhiệt lượng kế chứa 2kg nước 20 0C Tính khối lượng đồng nhơm có miếng hợp kim trên? Biết nhiệt độ có cân nhiệt 22,270C Biết nhiệt lượng cần thiết để nhiệt lượng kế tăng thêm 10C 100J; nhiệt dung riêng nước, đồng nhôm 4200J/kg.K, 380J/kg.K 880J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt với mơi trường bên ngồi Câu (2,0 điểm) Hai gương phẳng (G1) (G2) quay mặt phản xạ vào hợp với góc 45 Một điểm sáng S nằm khoảng hai gương cách giao tuyến hai gương khoảng SO = 10cm (hình vẽ) a) Hãy vẽ nêu cách vẽ đường truyền tia sáng xuất phát từ S đến gương (G 1) cho tia phản xạ qua gương (G2) tiếp tục cho tia phản xạ qua S b) Tính góc hợp hướng tia tới xuất phát từ S đến gương (G 1) hướng tia phản xạ từ gương (G2) qua S c) Tính tổng độ dài đường truyền tia sáng câu a) Câu (4,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Các điện trở R1 = Ω , R2 = Ω ; MN dây làm hợp kim constantan có chiều dài l = 2m, tiết diện S = 0,2mm2, điện trở suất ρ = 0,5.10-6 Ω.m Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAB = U = 30V; Biết vơn kế tưởng dây nối có điện trở khơng đáng kể a) Tính điện trở dây dẫn MN b) Khi chạy C vị trí MN cho CM = 4CN Vôn kế vôn? Cực dương vôn kế mắc vào điểm nào? c) Thay vôn kế ampe kế tưởng Xác định vị trí chạy C biến trở để dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ D đến C có cường độ 0,25A d) Tiếp tục lại thay ampe kế bóng đèn có điện trở R đ = 15 Ω , điều chỉnh chạy C, nhận thấy chạy C cách M N đèn sáng bình thường Xác định hiệu điện định mức bóng đèn -HẾT -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Cán coi thi khơng giải thích thêm./ UBND HUYỆN THANH SƠN PHÒNG GD& ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN Năm học: 2018 – 2019 Môn: Vật lý I Phần trắc nghiệm khách quan (10,0 điểm) Câu 10 Đáp án B B A B B D A C D A Điểm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B; C C C;D C D A; B; C A A; D B B; D Điểm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 II Phần tự luận (10,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Hai người từ điểm A đến điểm B quãng đường dài 100km Người thứ xe máy với vận tốc 40km/h Người thứ hai ôtô khởi hành sau người thứ 30 phút với vận tốc 60km/h a) Hỏi người thứ hai phải thời gian để đuổi kịp người thứ nhất? b) Khi gặp nhau, hai người cách điểm B km? c) Sau gặp nhau, người thứ lên ôtô với người thứ hai họ thêm 50 phút tới điểm B Hỏi vận tốc ôtô thay đổi bao nhiêu? Nội dung cần đạt Điểm a) Đổi t1 = 30 phút = 0,5h 0,25 Sau 30 phút, người thứ quãng đường là: 0,25 S1= v1.t1 = 40.0,5 = 20km Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ là: S1 20 0,5 t= = = 1h v2 − v1 60 − 40 b) Nơi gặp cách điểm B là: SB = AB - SA = 100 - 60.1 = 40km c) Đổi 50 phút = h 0,5 0,25 Vận tốc ô tô từ chỗ gặp đến điểm B là: v= SB = 40 0,5 = 48km / h Vậy vận tốc ô tô phải giảm lượng là: 60 - 48 = 12km/h 0,25 Câu (1,5 điểm) Người ta thả miếng hợp kim đồng nhơm có khối lượng 200g nhiệt độ 1500C vào nhiệt lượng kế chứa 2kg nước 20 0C Tính khối lượng đồng nhơm có miếng hợp kim trên? Biết nhiệt độ có cân nhiệt 22,270C Biết nhiệt lượng cần thiết để nhiệt lượng kế tăng thêm 10C 100J; nhiệt dung riêng nước, đồng nhôm 4200J/kg.K, 380J/kg.K 880J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt với mơi trường bên ngồi Nội dung cần đạt Gọi m1; m2 khối lượng đồng nhơm có thỏi hợp kim Đổi 200g = 0,2kg Theo ra, ta có: m1 + m2 = 0,2kg (1) Phương trình cân nhiệt là: Qtỏa = Qthu ⇔ (m1.380 + m2 880)(150 − 22, 27) = (100 + 2.4200)(22, 27 − 20) ⇔ 380m1 + 880m2 = 151,1 (2) Giải hệ phương trình (1) (2) Ta được: m1 ≈ 0,05kg = 50g; m2 ≈ 0,15kg =150g Vậy khối lượng đồng nhôm thỏi hợp kim là: m1 ≈ 50g m2 = 150g Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Câu (2,0 điểm) Hai gương phẳng (G 1) (G2) quay mặt phản xạ vào hợp với góc 45 Một điểm sáng S nằm khoảng hai gương cách giao tuyến hai gương khoảng SO = 10cm (hình vẽ) a) Hãy nêu cách vẽ vẽ đường truyền tia sáng xuất phát từ S đến gương (G1) cho tia phản xạ qua gương (G2) tiếp tục cho tia phản xạ qua S b) Tính góc hợp hướng tia tới xuất phát từ S đến gương (G 1) hướng tia phản xạ từ gương (G2) qua S c) Tính tổng độ dài đường truyền tia sáng câu a) Nội dung cần đạt a) Cách vẽ: - Vẽ ảnh S1 đối xứng với S qua G1, S2 đối xứng với S qua G2 - Nối S1S2 cắt gương (G1) I, cắt gương (G2) J - Nối S với I, I với J, J với S Ta SIJS đường truyền sáng cần vẽ Điểm 0,25 Vẽ hình: 0,5 Jµ1 = Jµ3 (t/c phản xạ) α = Iµ2 + Jµ2 (t/c góc ngồi tam giác) Xét ∆ SIJ có: ⇔ α = (1800 − Iµ1 − Iµ3 ) + (1800 − Jµ1 − Jµ3 ) ⇔ α = (1800 − Iµ ) + (1800 − Jµ ) = 3600 − 2( Ià + Jà ) b) Ta thy: Ià1 = Iả3 ; 1 ⇔ α = 360 − 2(180 − 45 ) = 90 0 1 Vậy góc hợp hướng tia tới xuất phát từ S đến gương (G1) hướng tia phản xạ từ gương (G2) qua S 900 c) Ta có: SI = S1I; SJ = S2J (đối xứng) Chiều dài đường truyền tia sáng cần tìm là: L = SI + IJ + JS = S1I + IJ + JS2 = S1S2 Lại có: S1O = SO = 10cm; S2O = SO = 10cm (đối xứng) µ =O ¶ ; ¶ =O ¶ O O (đối xứng) +O ả +O ả +O ả = 2O ¶ + 2O ¶ = 2(¶O + O ¶ ) = 2.450 = 900 ⇒ S· 1OS2 = O 3 ⇒ ∆ S1OS1 vuông O 0,25 0,25 0,25 0,25 Áp dụng ĐL Pitago Ta có: S1S 2 = S1O + S 2O = 102 + 102 = 2.102 ⇒ S1S = 10 2(cm) Vậy đường truyền tia sáng cần tìm có độ dài 10 2(cm) Câu (4,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Các điện trở R1 = Ω , R2 = Ω ; MN dây làm hợp kim constantan có chiều dài l = 2m, tiết diện S = 0,2mm2, điện trở suất ρ = 0,5.10-6 Ω.m Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAB = U = 30V; Biết vơn kế tưởng dây nối có điện trở khơng đáng kể 0,25 a) Tính điện trở dây dẫn MN b) Khi chạy C vị trí MN cho CM = 4CN Vôn kế vôn? Cực dương vôn kế mắc vào điểm nào? c) Thay vôn kế ampe kế tưởng Xác định vị trí chạy C biến trở để dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ D đến C có cường độ 0,25A d) Tiếp tục lại thay ampe kế bóng đèn có điện trở R đ = 15 Ω , điều chỉnh chạy C, nhận thấy chạy C cách M N đèn sáng bình thường Xác định hiệu điện định mức bóng đèn ... Số báo danh: Cán coi thi không giải thích thêm./ UBND HUYỆN THANH SƠN PHỊNG GD& ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN Năm học: 2018 – 20 19 Môn: Vật lý I Phần trắc nghiệm... vơn kế lí tưởng dây nối có điện trở khơng đáng kể a) Tính điện trở dây dẫn MN b) Khi chạy C vị trí MN cho CM = 4CN Vôn kế vôn? Cực dương vôn kế mắc vào điểm nào? c) Thay vơn kế ampe kế lí tưởng... thy: Ià1 = Iả3 ; 1 α = 360 − 2(180 − 45 ) = 90 0 1 Vậy góc hợp hướng tia tới xuất phát từ S đến gương (G1) hướng tia phản xạ từ gương (G2) qua S 90 0 c) Ta có: SI = S1I; SJ = S2J (đối xứng) Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Vật lí lop 9 1819, Đề thi HSG Vật lí lop 9 1819