LV THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

254 121 1
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 09:24

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNGTHỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………………… ………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIALÊ THANH CƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNGChuyên ngành: Quản lý côngMã số: 60 34 04 03NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LƯƠNG MINH VIỆTTHỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, với sự hướng dẫn khoa học của TS. Lương Minh Việt.Các số liệu, trích dẫn trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2017Học viênLê Thanh Cường LỜI CẢM ƠNKết thúc quá trình được đào tạo hệ Cao học tại Học viện Hành chính, tôi đã lựa chọn đề tài “Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” cho Luận văn tốt nghiệp của mình. Để hoàn thành được Luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của quý Thầy giáo, Cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình.Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo và quý Thầy giáo, Cô giáo Học viện Hành chínhQuốc gia. Đồng thời, tôi cũng xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo, cán bộ công chức Phòng Lao động TBXH, Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục thống kế huyện Quảng Ninh, UBND các xã, thị trấn trong huyện Quảng Ninh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thiện Luận văn.Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Lương Minh Việt, Q.Trưởng khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế, Học viện Hành chínhQuốc gia, đã tận tình hướng dẫn, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn này.Trân trọng cảm ơnThừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017Học viênLê Thanh Cường MỤC LỤCMỞ ĐẦU1Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈOBỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH61.1.Tổng quan quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo61.1.1.Xóa đói, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững61.1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững . 101.1.3.Khái niệm chính sách và thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững151.1.4.Chủ thể thực hiện các chính sách về giảm nghèo bền vững161.2.Nội dung thực hiện các chính sách về giảm nghèo bền vững171.2.1.Chính sách của nhà nước171.2.2.Chiến lược lập quy hoạch, kế hoạch để thực hiện chính sách giảm nghèo bềnvững181.2.3.Tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững231.2.4.Các văn bản để thực hiện các chính sách về giảm nghèo nghèo bền vững . 241.2.5.Thanh tra, kiểm tra đối với công tác giảm nghèo251.2.6.Bộ máy để thực hiện các chính sách về giảm nghèo bền vững261.3.Kinh nghiệm để thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững một sốđịa phương271.3.1.Kinh nghiệm của Hà Tĩnh về xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo .. 271.3.2.Kinh nghiệm của Nghệ An trong thực hiện xóa đói giảm nghèo291.3.3.Kinh nghiệm rút ra cho hoạt động thực hiện giảm nghèo ở huyện Quảng Ninh,tỉnh Quảng Bình31Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀNVỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH342.1.Tổng quan về huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình342.1.1.Điều kiện tự nhiên342.1.2.Điều kiện xã hội362.1.3.Điều kiện kinh tế372.2.Thực trạng thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững tại huyệnQuảng Ninh402.2.1.Thực trạng xây dựng chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch giảm nghèo bềnvững40 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THANH CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯƠNG MINH VIỆT THỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, với hướng dẫn khoa học TS Lương Minh Việt.Các số liệu, trích dẫn Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng năm 2017 Học viên Lê Thanh Cường LỜI CẢM ƠN Kết thúc trình đào tạo hệ Cao học Học viện Hành chính, tơi lựa chọn đề tài “Thực sách giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” cho Luận văn tốt nghiệp Để hồn thành Luận văn, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, động viên quý Thầy giáo, Cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo quý Thầy giáo, Cô giáo Học viện Hành chínhQuốc gia Đồng thời, tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo, cán cơng chức Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Tài - Kế hoạch, Chi cục thống kế huyện Quảng Ninh, UBND xã, thị trấn huyện Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ nhiều q trình hồn thiện Luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Lương Minh Việt, Q.Trưởng khoa Quản lý nhà nước Kinh tế, Học viện Hành chínhQuốc gia, tận tình hướng dẫn, động viên tơi suốt q trình thực Luận văn Trân trọng cảm ơn! Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Học viên Lê Thanh Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 Tổng quan quản lý nhà nước xóa đói giảm nghèo 1.1.1 Xóa đói, giảm nghèo giảm nghèo bền vững .6 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo bền vững 10 1.1.3 Khái niệm sách thực sách giảm nghèo bền vững 15 1.1.4 Chủ thể thực sách giảm nghèo bền vững 16 1.2 Nội dung thực sách giảm nghèo bền vững 17 1.2.1 Chính sách nhà nước 17 1.2.2 Chiến lược lập quy hoạch, kế hoạch để thực sách giảm nghèo bền vững 18 1.2.3 Tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững .23 1.2.4 Các văn để thực sách giảm nghèo nghèo bền vững 24 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra công tác giảm nghèo 25 1.2.6 Bộ máy để thực sách giảm nghèo bền vững26 1.3 Kinh nghiệm để thực sách giảm nghèo bền vững số địa phương 27 1.3.1 Kinh nghiệm Hà Tĩnh xây dựng mơ hình xóa đói giảm nghèo 27 1.3.2 Kinh nghiệm Nghệ An thực xóa đói giảm nghèo 29 1.3.3 Kinh nghiệm rút cho hoạt động thực giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 31 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 34 2.1 Tổng quan huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Điều kiện xã hội .36 2.1.3 Điều kiện kinh tế 37 2.2 Thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh 40 2.2.1 Thực trạng xây dựng chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch giảm nghèo bền vững 40 2.2.2 Thực trạng xây dựng, ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực thi văn công tác giảm nghèo bền vững 43 2.2.3 Thực trạng tổ chức thực công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 45 2.2.4 Thực trạng tra, kiểm tra, giám sát kết qủa thực tiêu chí sách giảm nghèo bền vững 66 2.3 Đánh giá hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh thời gian qua 69 2.3.1 Ưu điểm 70 2.3.2 Hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân chủ quan 75 2.3.4 Nguyên nhân khách quan .76 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGHUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH .79 3.1 Định hướng .79Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quan điểm giảm nghèo bền vững địa bàn huyện .79 3.1.2 Mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh 81 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu để thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh 83 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược, quy hoạch kế hoạch giảm nghèo bền vững 83 3.2.2 Ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực văn pháp luật 83 3.2.3 Tổ chức máy để thực sách giảm nghèo bền vững 87 3.2.4 Đào tạo bồi dưỡng nhân lực để thực sách giảm nghèo bền vững88 3.2.5 Chính sách Nhà nước giảm nghèo bền vững 89 3.2.6 Xã hội hóa hoạt động giảm nghèo bền vững 106 3.2.7 Thanh tra, kiểm tra, giám sát giảm nghèo bền vững 108 3.3 Kiến nghị, đề xuất .109 3.3.1 Đối với Quốc hội 110 3.3.2 Đối với Chính phủ 110 3.3.3 Đối với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể 114 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐBKK : Đặc biệt khó khăn GQVL : Giải việc làm HĐND KHKT KT-XH : : : Hội đồng nhân dân Khoa học kỹ thuật Kinh tế - xã hội LĐ-TB&XH : Lao động - Thương binh Xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia MTTQ QLNN : : Mặt trận tổ quốc Quản lý nhà nước TTCN : Tiểu thủ công nghiệp TNBQ UBND : : Thu nhập bình quân Ủy ban nhân dân XĐGN XHCN : : Xóa đói, giảm nghèo Xã hội chủ nghĩa trình chuyển đổi cấu kinh tế phải hướng đến tăng khả tiếp cận ngành nghề phi nơng nghiệp để có hội tìm kiếm việc làm Đổi phương thức để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ sách giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh công xã hội - HĐND cấp tăng cường giám sát việc thực sách, pháp luật giảm nghèo địa phương 113 3.3.3 Đối với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt việc vận động tham gia xã hội cộng đồng công tác giảm nghèo; trọng việc phối hợp, cân đối nguồn lực huy động với sách Nhà nước để tăng hiệu sách giảm nghèo; đoàn thể, tổ chức, cộng đồng dân cư quan tâm giúp đỡ cho hộ nghèo địa bàn, phối hợp với quyền sở hỗ trợ giúp đỡ cho hộ gia đình nghèo./ Tiểu kết chương Căn lý luận sách giảm nghèo bền vững kết hợp với phân tích thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững, đánh giá mặt thành công mặt hạn chế tồn tại, đồng thời kết hợp, Chương trình bày quan điểm mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh Từ Luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững thời gian tới địa bàn huyện Quảng Ninh như: ban hành, hướng dẫn, tổ chức, thực thi văn quy phạm pháp luật; tổ chức máy quản lý thực sách giảm nghèo bền vững; đào tạo bồi dưỡng nhân lực để thực giảm nghèo bền vững; sách Nhà nước giảm nghèo bền vững; xã hội hóa hoạt động giảm nghèo bền vững; tra, kiểm tra, giám sát giảm nghèo bền vững Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm làm cho hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh ngày hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh thời gian tới KẾT LUẬN Giai đoạn 2016-2020, huyện Quảng Ninh đứng trước nhiều hội thách thức phát triển kinh tế - xã hội nói chung cơng tác giảm nghèo nói riêng, đòi hỏiphải tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý, điều 114 hành quyền, vào đồn thể trị, xã hội, nỗ lực toàn dân để thực mục tiêu giảm nghèo bền vững Để thực mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Quảng Ninh xác định giảm nghèo nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải thực kiên trì, thường xuyên, liên tục, đặt chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung huyện địa phương; hỗ trợ Nhà nước cần thiết quan trọng thực giảm nghèo việc thân người nghèo, phải làm cho người dân tự giác, chủ động thực có trách nhiệm để vươn lên thoát nghèo Một nhiệm vụ mà tỉnh xác định để thực mục tiêu giảm nghèo tạo chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức, nâng cao ý thức người dân Để thực mục tiêu nhiệm vụ đó, việc đưa giải pháp để thực sách giảm nghèo đề xuất thực giải pháp cần thiết Cơng tác xố đói giảm nghèo cơng tác trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tập trung vào hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có tư liệu phương tiện để sản xuất, dịch vụ, bảo đảm an ninh lương thực cấp hộ gia đình, nâng cao thu nhập để tự vượt qua nghèo đói; tạo hội để người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội bản, đặc biệt tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, nước sạch; giảm thiểu rủi ro thiên tai, bão lụt tác động tiêu cực trình cải cách kinh tế, bảo đảm giảm nghèo bền vững Đồng thời hỗ trợ xã nghèo phát triển hạ tầng sở, phát triển sản xuất, dịch vụ, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch trình độ phát triển, mức sống vùng, tầng lớp dân cư Thực tiễn năm qua, hoạt động XĐGN địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Quảng Ninh nói riêng thu kết bước đầu quan trọng, góp phần tích cực thực thành công mục tiêu giảm nghèo, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an ninh trị, củng cố khối đại đồn kết tồn dân Tuy nhiên, thành tựu bước đầu chưa bền vững Do đó, hồn thiện q trình tổ chức thực sách để giảm nghèo cách bền vững địa bàn huyện Quảng Ninhđang vấn đề cần thiết cấp bách 115 Nội dung luận văn làm rõ số vấn đề lý luận sách giảm nghèo bền vững Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thời gian qua, rõ kết bước đầu, làm rõ hạn chế q trình thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Quảng Ninh Từ sở lý luận xuất phát từ thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp để thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Việc thực giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động thực sách giảm nghèo bền vững địa phương, mang lại hiệu thiết thực cho người dân nói chung, người nghèo nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trị, xã hội, an ninh quốc phòng huyện Quảng Ninh nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung./ 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ActionAid Quốc tế Việt Nam Oxfam (2012), Theo dõi nghèo theo phương pháp tham gia số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam, Việt nam [2] Hồng Thị Hồi An (2011), Giải pháp xóa đói giảm nghèo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng [3] Võ Thúy Anh, Phan Đặng My Phương (2010), “Nâng cao hiệu chương trình tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng”,Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, (số 5(40) 2010) [4] Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2012), Thơng tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm [5] Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Dân tộc, quan Liên Hợp Quốc Việt Nam (2009), “Đánh giá kỳ CTMTQG-GN Chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008”, Hà Nội [6] Chi Cục thống kê huyện Quảng Ninh (2013), Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh [7] Chính phủ (2008), Nghị số 30a/2008/NQ-CP chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo [8] Chính phủ (2011), Nghị số 80/NQ-CP định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 [9] Công ty nghiên cứu tư vấn Đông Dương (2012), “Tác động Chương trình 135-II qua lăng kính điều tra đầu kỳ cuối kỳ”, Hà Nội [10] Cục thống kê tỉnh Quảng Bình (2012), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình [11].Đảng tỉnh Quảng Bình (2010), Văn kiên đại hội Đảng tỉnh lần thứ XV, Đồng Hới [12] Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG Hà Nội [13] Nguyễn Ngọc Hiến (2003), Hành cơng, Học viện hành chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [14] Nguyễn Thị Hoa (2009), Hồn thiện sách XĐGN chủ yếu Việt Nam đến năm 2015, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội [15] Học viện Hành (2006), Hành cơng, dùng cho nghiên cứu giảng dạy sau đại học, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [16] Học viện Hành (2007), Quản lý nhà nước KT-XH, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [17] Học viện Hành (2010),Giáo trình quản lý hành Nhà nước [18] Học viện Hành (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [19] Ngân hàng Thế Giới (2013), Việt Nam: tăng trưởng giảm nghèo - báo cáo thường niên 2010-2012 [20] Ngân hàng Thế giới Việt Nam (2010), Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 - thực cải cách để tăng trưởng công tác XĐGN nhanh [21] Đinh Thị Trang Nhung (2013), Nâng cao hiệu Quản lý Nhà nước hoạt động xóa đói, giảm nghèo địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành [22] Quốc hội (2014), Đẩy mạnh thực mục tiêu giảm nghèo bền vứng đến năm 2020 [23] Thái Phúc Thành (2014), Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội [24] Chu Văn Thành (2007), Dịch vụ công:đổi quản lý tổ chức cung ứng Việt Nam nay, Bộ Nội vụ, Nxb Chính trị Quốc gia [25] Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 153/2004/QĐ- TTg ngày 17/8/2004 Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam) [26] Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 170/2005/QĐ- TTg ngày 8/7/2005 việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 [27] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 [28] Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 133/1998/QĐ- TTG ngày 23 tháng năm 1998 việc phê duyệt chương trình MTQT xóa đói cơng tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998 – 2000 [29] Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 phê duyệt Chương trình MTQG cơng tác xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 -2015 [30] Đỗ Hồn Tồn, Mai Văn Bưu (2001), Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [31] Tổ chức Đoàn kết Quốc tế Triangle Génération Humanitaire phối hợp với PADDI thực (2012) “Nghiên cứu nghèo thị”, Việt Nam [32] ĐồnTrọng Truyến (1992), “Từ điển Pháp Việt – Hành chính”, Nxb Thế giới, Hà Nội [33] Nguyễn Thanh Tuấn (2014), Cơng tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [34] Viện Chiến lược phát triển (2010), Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [35] Viện Khoa học xã hội nhân văn (2011), Giảm nghèo Việt Nam, thành tựu thách thức, Hà Nội [36] Phạm Quốc Vinh (2013), Quản lý Nhà nước hoạt động xóa đói, giảm nghèo huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành [37] Ủy ban thường vụ Quốc hội(2014), Báo cáo số 660/BC- UBTVQH13về kết giám sát việc thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 [38] UBND huyện Quảng Ninh (2011), Đề án Giảm nghèo, Giải việc làm, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoan 20112015 [39] UBND huyện Quảng Ninh (2012), Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 [40] UBND huyện Quảng Ninh (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020 [41] UBND huyện Quảng Ninh (2013), Báo cáo việc thực sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 [42] UBND huyện Quảng Ninh (2014), Kết điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013-2014 [43] UBND huyện Quảng Ninh (2015), Đánh giá thực Đề án Giảm nghèo, Giải việc làm, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn [44] UBND huyện Quảng Ninh (2012), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 [45] UBND huyện Quảng Ninh (2013), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 [46] UBND huyện Quảng Ninh (2014), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 [47] UBND tỉnh Quảng Bình (2013), Quyết định số 406/QĐ- UBND việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020 [48] UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 2991/QĐ- UBND việc phê duyệt đề án phát triển trồng lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010-2015 [49] Nguyễn Như Ý (1999), “Đại từ điển Tiếng Việt”, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội [50] Từ điển xã hội học Oxford 2010 (Bùi Thế Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh Huy Hóa dịch), NXB Đại học quốc gia Hà Nội ... hiệnchính sách giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 Tổng... đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Đưa số giải pháp nhằm tiếp tục thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Đối... cho hoạt động thực giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 31 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: LV THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH, LV THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn