Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của vật liệu nano tinh thể nền cobalt

65 102 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 11:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ MINH GIANG CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, TỪ CỦA VẬT LIỆU NANÔ TINH THỂ NỀN COBALT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC THÁI NGUYÊN, 10/2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ MINH GIANG CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, TỪ CỦA VẬT LIỆU NANÔ TINH THỂ NỀN COBALT Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8.44.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG THÁI NGUYÊN, 10/2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Minh Giang i Xá c nhậ n trưởn g khoa chuyê n môn X c n h ậ n giảng viên hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Xuân Trường i LỜI CẢM ƠN Để có luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thầy TS Nguyễn Xuân Trường Thầy ln giúp đỡ, tận tình hướng dẫn, bảo ân cần kiến thức khoa học, phương pháp thực nghiệm quý báu suốt quãng thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Vương Thị Kim Oanh, truyền cho phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm nguồn cảm hứng từ buổi đầu nghiên cứu khoa học Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Một lần xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy, công tác Khoa Vật lý Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên trang bị cho thật nhiều học bổ ích kĩ nghiên cứu khoa học Đó hành trang q báu giúp tơi học tập, giảng dạy tốt tương lai Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) Sau cùng, xin dành cảm ơn sâu sắc tới Ông, Bà, Bố, Mẹ người thân gia đình ln khuyến khích giúp đỡ tơi sống Đặc biệt, muốn dành luận văn tới chồng lời cảm ơn sâu sắc tình cảm vơ giá, chia sẻ, nguồn động lực lớn lao để tơi hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày ii tháng năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung vật liệu nanô 1.1.1 Phân loại vật liệu nanô 1.1.2 Các hiệu ứng xảy vật liệu kích thước nano 1.1.3 Các phương pháp chế tạo nano 1.2 Tổng quan nano oxít cobalt nano kim loại cobalt 10 1.2.1 Tổng quan nano oxít cobalt 10 1.2.2 Kết nghiên cứu tính chất quang, từ hạt nano CoxOy 12 1.2.3 Cấu trúc tính chất kim loại cobalt 14 Kết luận chương 16 Chương 2: THỰC NGHIỆM 17 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu 17 2.1.1 Chế tạo mẫu cobalt oxit 17 2.1.2 Chế tạo mẫu cobalt kim loại 18 2.2 Các phương pháp khảo sát đặc trưng mẫu 19 2.2.1 Nhiễu xạ tia X 19 2.2.2 Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 21 2.2.3 Hệ từ kế mẫu rung (VSM) 22 2.2.4 Phổ hấp thụ phân tử UV-VIS 23 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Kết nghiên cứu chế tạo hạt nanơ Ơxít Cobalt 25 3.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến cấu trúc, tỷ phần pha Co3O4 25 3.1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến kích thước hạt 29 3.1.3 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến tính chất quang 31 3.1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến tính từ 33 3.2 Khảo sát ảnh hưởng thời gian nung 750 oC lên phẩm chất hạt nano oxit cobalt 34 3.3 Kết nghiên cứu chế tạo hạt nanô Cobalt 37 3.3.1 Chế tạo cobalt kim loại sử dụng tiền chất CoCO3 37 3.3.2 Chế tạo cobalt kim loại sử dụng tiền chất Co(OH)2 39 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT FE-SEM : Kính hiển vi điện tử quét- phát xạ trường (Field Emission Scanning Electron Microscope) FT-IR : Phổ hấp thụ hồng ngoại Fourier TEM : Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy) VSM : Từ kế mẫu rung (Vibrating Sample Magnetometer) XRD : Nhiễu xạ tia X UV-vis : Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (Ultravioletvisible spectroscopy) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano hình cầu Bảng 1.2: Độ dài đặc trưng số tính chất vật liệu Bảng 1.3: Tính chất vật lý kim loại Cobalt 15 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp giá trị lượng vùng cấm độ chênh lệch độ rộng vùng cấm ứng với mẫu có nhiệt độ nung khác 32 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Miêu tả dây nano ống nano Hình 1.2: Miêu tả hạt nano đám nano Hình 1.3: (a) Năng lượng điện tử tự phụ thuộc vào véctơ sóng theo hàm parabol, (b) Mật độ trạng thái tính theo lượng điện tử tự Ta thấy lượng điện tử tự phụ thuộc vào véc tơ sóng k theo hàm parabol, trạng thái phân bố gần liên tục với hàm sóng riêng biệt Hình 1.4: a) Ảnh SEM dây Co3O4; b) ảnh TEM hạt nano CoO 10 Hình 1.5: Cấu trúc tinh thể CoO (a) Co3O4 (b) 11 Hình 1.6: Sơ đồ tiến trình xúc tác quang tách nước thành H2 O2 12 Hình 1.7: Phổ truyền qua Co3O4 13 Hình 1.8: Cấu trúc tinh thể Cobalt 14 Hình 1.9: Sự dị hướng từ tinh thể Cobalt 15 Hình 2.1: Mơ hình hình học tượng nhiễu xạ tia X 20 Hình 2.2: Nhiễu xạ kế tia X D8 Advance Brucker 20 Hình 2.3: Các tín hiệu nhận từ mẫu 21 Hình 2.4: Ảnh chụp kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường Hitachi S-4800 22 Hình 3.1: Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nung 250 oC 26 Hình 3.2: Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nung 450oC 26 Hình 3.3: Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nung 650oC 27 Hình 3.4: Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nung 750oC 28 Hình 3.5: Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nung 850 oC 28 Hình 3.6: Ảnh SEM mẫu nhiệt độ nung 250 oC (a b) 450 oC (c d) với thang đo µm 500 nm 29 Hình 3.7: Ảnh SEM mẫu nhiệt độ nung 650 oC 750 oC 30 Hình 3.8: Ảnh SEM mẫu nhiệt độ nung 850 oC với thang đo µm 500 nm 30 vii thước hạt Co3O4 nhỏ 20-30 nm, phù hợp với kết Saeed Farhadi cộng [40] Hình 3.13: Phổ hấp thụ UV- vis mẫu nung nhiệt độ T= 750oC: a) t = 0,5 giờ; b) t = giờ; c) t = 1,5 d) t = Khi tăng thời gian nung lên đỉnh phổ hấp thụ thứ xuất rõ khoảng bước sóng 450 - 500 nm (hình 3.13b), đỉnh phổ hấp thụ thứ hai không xuất rõ Thời gian nung 1,5 đỉnh phổ hấp thụ thứ dịch phía bước sóng dài khoảng bước sóng 520 -540 nm, đỉnh phổ hấp thụ thứ hai bắt đầu xuất rõ vùng 780 -800 nm (hình 3.13c), đỉnh phổ nằm ngồi vùng ánh sáng nhìn thấy Như vậy, với thời gian nung tăng - kích thước hạt tăng hệ đỉnh phổ hấp thụ dịch phía bước sóng dài Đường M(H) mẫu nung theo thời gian nhiệt độ 750 oC hình 3.14 cho thấy từ độ đo từ trường 1000 Oe tăng theo thời gian ủ, tăng từ 0,12 0,27 emu/g Kết xác định từ độ đưa tới nhận xét kích thước hạt tăng dẫn tới tăng từ độ, tiến dần tới giá trị mẫu khối mẫu thể đặc trưng từ vật liệu thuận từ Hình 3.14: Đường từ độ M(H) mẫu nung nhiệt độ T= 750oC: a) t = 0,5 giờ; b) t = giờ; c) t = 1,5 d) t = 3.3 Kết nghiên cứu chế tạo hạt nanô Cobalt 3.3.1 Chế tạo cobalt kim loại sử dụng tiền chất CoCO3 Hình 3.15 trình bày giản đồ XRD sản phẩm tiền chất, cho thấy pha chủ yếu pha cobalt cacbonnat với đỉnh nhiễu xạ mạnh góc 2 = 38,9o Ba đỉnh nhiễu xạ 2 = 32.68o, 76,05o 79,8o thuộc pha CoCO3 với cường độ tăng mạnh hiệu ứng thiên hướng tinh thể Tuy nhiên giản đồ cho thấy tồn vài đỉnh lạ Hình 3.15: Giản đồ XRD mẫu CoCO3, vạch thẳng đứng tương ứng với đỉnh lý thuyết pha CoCO3 Tiền chất CoCO3 sử dụng để tiến hành chế tạo nano Cobalt kim loại phương pháp khử dòng khí H2 250 oC Thành phần pha sản phẩm sau khử xem xét giản đồ XRD trình bày hình 3.16 Giản đồ nhiễu xạ cho thấy 250 oC, phản ứng khử tiền chất CoCO3 Cobalt kim loại chưa xảy Thay tạo cobalt kim loại ta thu hai loại oxit CoO Co3O4 mà phản ứng tạo chúng miêu tả phản ứng sau đây: CoCO3  CoO + CO2 (1) 6CoO + O2  2Co3O4 (2) Hình 3.16: Giản đồ XRD mẫu I khử 250 oC Tiền chất CoCO3 khử cobalt kim loại trình khử dòng H2 tiến hành nhiệt độ cao 300 oC Giản đồ XRD sản phẩm sau khử 300 oC trình bày hình cho thấy đỉnh nhiễu xạ mạnh xuất góc 2 = 44,37o Tuy nhiên pha Co3O4 tồn song hành cobalt kim loại Hình 3.17: Giản đồ XRD mẫu I khử 300 oC Hình 3.18a cho thấy ảnh SEM mẫu sau khử 300 oC thời gian khử gồm hạt tinh thể với độ kết tinh tốt, tương ứng với độ sắc nét biên hạt hình thành, chúng có kích thước lớn, khoảng 50 - 100 nm Hình 3.18: Ảnh SEM (a) đường từ độ (b) mẫu I khử 300 oC Kết đo vòng từ trễ (hình 3.17b) với cường độ từ trường đo cực đại 11000 Oe cho thấy chúng có từ độ bão hòa Ms 38 emu/g Giá trị từ độ thấp tương ứng với tỷ phần pha Co tinh thể thấp quan sát thấy giản đồ XRD trình bày hình 3.16 Như kết luận chế tạo nano cobalt kim loại từ tiền chất CoCO3 tiếp tục tăng thời gian nhiệt độ để trình khử diễn hoàn toàn Tuy nhiên, tăng tiếp tục hai tham số dẫn đến việc tăng kích thước hạt Co kim loại ngược với mục đích chế tạo hạt nano cobalt có kích thước  20 -50 nm Nhằm mục đích này, tiền chất Co(OH)2 sử dụng để thực trình khử chúng H2 nhằm thu hạt nano cobalt kim loại có kích thước hạt nhỏ mong muốn 3.3.2 Chế tạo Cobalt kim loại sử dụng tiền chất Co(OH)2 Tiền chất Co(OH)2 tổng hợp trình bày sấy khô 100 oC Giản đồ XRD sản phẩm sau sấy trình bày hình 3.19 cho thấy với việc nước, Co(OH)2 chuyển thành Co3O4 CoO với phản ứng giả thiết xảy sau: Co(OH)2  CoO + H2O (3) 6CoO + O2  2Co3O4 (4) Hình 3.19: Giản đồ XRD ảnh SEM mẫu Co(OH)2 sau sấy 100 oC Ảnh SEM đính kèm hình 3.19 cho thấy kích thước hạt bột tạo nhỏ 10 nm Với kích thước hạt nhỏ phản ứng khử Co(OH)2 H2 giả thiết xảy nhiệt độ thấp  250oC [41] đảm bảo nano cobalt kim loại tạo có kích thước hạt nhỏ Quan sát giản đồ XRD mẫu Co(OH)2 sau khử H2 250 oC (xem hình 3.20) ta thấy phần mẫu bị khử chuyển thành kim loại cobalt (với tỷ phần chiếm 15%wt.) phù hợp với công bố [41] Điều cho thấy việc sử dụng tiền chất Co(OH)2 có lợi việc chế tạo cobalt kim loại kích thước nhỏ so với CoCO3 trình bày Hình 3.20: Giản đồ XRD mẫu II khử 250 oC Để tăng tỷ phần cobalt kim loại, nhiệt độ khử nâng lên đến 280 oC, tỷ phần cobalt kim loại nâng cao đến 37 %wt quan sát thấy giản đồ XRD trình bày hình 3.21 Hình 3.21: Giản đồ XRD mẫu II khử 280 oC Theo xu hướng này, nhiệt độ khử nâng lên đến 300 oC Sau giờ, q trình khử diễn hồn toàn, sản phẩm tạo nano cobalt kim loại (xem giản đồ XRD hình 3.22) Có thể đánh giá phản ứng trình khử 300 oC diễn sau: Co3O4 + 4H2  3Co + 4H2O (5) CoO + H2  Co + 4H2O (6) Hình 3.22: Giản đồ XRD mẫu II khử 300 oC Hình thái học mẫu Cobalt kim loại trình bày hình 3.21a cho thấy chúng có kích thước khoảng 15 - 30 nm Do tỷ phần Cobalt kim loại gần 100 %wt nên từ độ bão hòa Msđạt giá trị cao  116 emu/g trường kháng từ iHc cực nhỏ  125 Oe Hình 3.23: Ảnh SEM (a) đường từ độ (b) mẫu II khử 300 oC Như vậy, việc tổng hợp tiền chất CoCO3 Co(OH)2 sử dụng chúng để chế tạo cobalt kim loại kích thước nanomét q trình khử chúng dòng khí H2 phương pháp tổng hợp cho phép chế tao hạt nano Co Kết cho thấy bột Co kim loại kích thước nhỏ 30 nm chế tạo dễ dàng với quy mô lớn dùng tiền chất Co(OH)2 với nhiệt độ khử 300 oC thời gian khử khoảng Trong với tham số tương tự, trình khử dùng tiền chất CoCO3 tạo hạt cobalt kim loại kích thước lớn 50 nm Bột nano cobalt kim loại thu tối ưu điều kiện cơng nghệ có kích thước hạt nhỏ 15 - 30 nm từ độ bão hòa đạt 116 emu/g KẾT LUẬN Luận văn thực chế tạo nghiên cứu tính chất quang, từ hạt nano cobalt Từ kết nghiên cứu số liệu thu theo hướng nghiên cứu nói trên, cho phép rút kết luận sau đây: 1) Đã tối ưu trình tổng hợp tiền chất Co(OH)2 tiến hành nung khơng khí tự nhiên nhiệt độ 250, 450, 650 750 850 oC để chuyển hóa chúng thành CoxOy Để chuyển hóa hồn tồn thành Co3O4 nhiệt độ nung xác nhận ≥ 750 oC Thời gian ủ nhiệt tối ưu 750 oC giờ, hạt Co3O4 thu có kích thước khoảng 30-50 nm 2) Đã nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang -từ mẫu oxit cobalt chế tạo Kết nghiên cứu cho thấy đỉnh hấp thụ quang nằm vùng 380 550 nm 750 - 820 nm Mẫu ủ nhiệt tối ưu 750 oC có kích thước hạt Co3O4 nhỏ 30-50 nm, phổ hấp thụ UV-vis xuất đỉnh phổ bước sóng khoảng 390 nm Các kết nghiên cứu kích thước hạt tăng đỉnh phổ dịch phía bước sóng dài Các mẫu thể tính chất thuận từ, với từ độ xác định 1000 Oe lớn đạt 0,28 emu/g 3) Đã nghiên cứu tổng hợp tiền chất CoCO3 Co(OH)2 sử dụng chúng để chế tạo cobalt kim loại kích thước nanomét q trình khử chúng dòng khí H2 Đã chế tạo hạt Co kim loại có kích thước hạt nhỏ 15 - 30 nm từ độ bão hòa cao, đạt 116 emu/g việc dùng tiền chất Co(OH)2, khử tiền chất H2 300 oC thời gian CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN TỚI LUẬN VĂN Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Xuân Trường, Vương Thị Kim Oanh, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Minh Giang, Nguyễn Văn Vượng, Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất hạt nano cobalt kim loại nhằm ứng dụng chế tạo nam châm tổ hợp MnBi/Co, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn Khoa học Vật liệu Toàn quốc (2017) 85 - 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt TS Nguyễn Xuân Ca (2017), Giáo trình Các phương pháp phân tích quang phổ, Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên Lê Thanh Hải (2014), Tổng hợp nghiên cứu tính chất phát quang Sunfua kẽm sunfua Cadimi kích hoạt Mangan, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội Phạm Thị Bích Hợp (2016), Nghiên cứu chế tạo sử dụng hạt nano sắt, đồng, Cobalt để tăng hiệu sản xuất đậu tương Hà Nội, Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) phối hợp với Sở KHCN Hà Nội Phạm Minh Tân (2017) ), Công nghệ Nanô ứng dụng, Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên Lê Thị Thu (2017), Nghiên cứu tổng hợp hỗn hợp ơxít kim loại Mn,Co/ than hoạt tính ứng dụng làm điện cực cho tụ điện hóa, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II Tài liệu tham khảo tiếng Anh Li, Y., B Tan, and Y Wu, Mesoporous Co3O4 Nanowire Arrays for Lithium Ion Batteries with High Capacity and Rate Capability Nano Letters, 2008 8(1): p 265-270 Liao, L., et al., Efficient solar water-splitting using a nanocrystalline CoO photocatalyst Nature Nanotechnology, 2013 9: p 69 Heinz, K and L Hammer, Epitaxial cobalt oxide films on Ir(100)—the importance of crystallographic analyses Journal of Physics: Condensed Matter, 2013 25(17): p 173001 Abe, R., Recent progress on photocatalytic and photoelectrochemical water splitting under visible light irradiation Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2010 11(4): p 179-209 10 Shirai, H., Y Morioka, and I Nakagawa, Infrared and Raman Spectra and Lattice Vibrations of Some Oxide Spinels Journal of the Physical Society of Japan, 1982 51(2): p 592-597 11 M Todorovic, S.S., J Wong, A Scherer, Writing and reading of single magnetic domain per bit perpendicular patterned media Applied Physics Letters, 1999 74(17): p 2516-2518 12 Shull, R.D., Magnetocaloric effect of ferromagnetic particles IEEE Transactions on Magnetics, 1993 29(6): p 2614-2615 13 Hoehn, M., et al., Monitoring of implanted stem cell migration <em>in vivo</em>: A highly resolved <em>in vivo</em> magnetic resonance imaging investigation of experimental stroke in rat Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002 99(25): p 16267 14 Lee, J.-K.C., Sung-Moon;, Synthesis and Surface Derivatization of Processible Co Nanoparticles Bulletin of the Korean Chemical Society, 2003 24(1): p 32-36 15 Lu, Y., et al., Synthesis and characterization of magnetic Co nanoparticles: A comparison study of three different capping surfactants Journal of Solid State Chemistry, 2008 181(7): p 1530-1538 16 Robinson, I., et al., One-step synthesis of monodisperse water-soluble ‘dualresponsive’ magnetic nanoparticles Chemical Communications, 2007(44): p 4602-4604 17 Lagunas, A., et al., TEMPO-mediated, room temperature synthesis of pure CoO nanoparticles Chemical Communications, 2006(12): p 1307-1309 18 Sun, X., et al., Metal (Mn, Co, and Cu) oxide nanocrystals from simple formate precursors Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2005 1(11): p 1081-1086 19 Risbud, A.S., et al., Wurtzite CoO Chemistry of Materials, 2005 17(4): p 834-838 20 Ye, Y., F Yuan, and S Li, Synthesis of CoO nanoparticles by esterification reaction under solvothermal conditions Vol 60 2006 3175-3178 21 Verelst, M., et al., Synthesis and Characterization of CoO, Co3O4, and Mixed Co/CoO Nanoparticules Chemistry of Materials, 1999 11(10): p 2702-2708 22 Zhao, X.Q., et al., Thermal history dependence of the crystal structure of Co fine particles Physical Review B, 2005 71(2): p 024106 23 Apsel, S.E., et al., Surface-Enhanced Magnetism in Nickel Clusters Physical Review Letters, 1996 76(9): p 1441-1444 24 Makhlouf, S.A., Magnetic properties of Co3O4 nanoparticles Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2002 246(1): p 184-190 25 Yamaura, H., et al., Mechanism of sensitivity promotion in CO sensor using indium oxide and cobalt oxide Sensors and Actuators B: Chemical, 2000 65(1): p 39-41 26 He, J., et al., Realizing High Water Splitting Activity on Co3O4 Nanowire Arrays under Neutral Environment Electrochimica Acta, 2014 119: p 64-71 27 Llusar, M., et al., Colour analysis of some cobalt-based blue pigments Journal of the European Ceramic Society, 2001 21(8): p 1121-1130 28 Liu, X., et al., Cobalt Hydroxide Nanosheets and Their Thermal Decomposition to Cobalt Oxide Nanorings Chemistry - An Asian Journal, 2008 3(4): p 732-738 29 Liu, Q.-c., et al., Direct electrodeposition of cobalt oxide nanosheets on carbon paper as free-standing cathode for Li-O2 battery Journal of Materials Chemistry A, 2014 2(17): p 6081-6085 30 Armelao, L., et al., Cobalt oxide-based films: sol-gel synthesis and characterization Journal of Non-Crystalline Solids, 2001 293-295: p 477-482 31 Schmid, S., R Hausbrand, and W Jaegermann, Cobalt oxide thin film low pressure metal-organic chemical vapor deposition Thin Solid Films, 2014 567: p 8-13 32 Fujishima, A and K Honda, Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode Nature, 1972 238: p 37 33 J Head and J Turner, Analysis of the Water-Splitting Capabilities of Gallium Indium Phosphide Nitride (GaInPN), Journal of Undergraduate Research, 2007 7: p 26-31 34 Deori, K and S Deka, Morphology oriented surfactant dependent CoO and reaction time dependent Co3O4 nanocrystals from single synthesis method and their optical and magnetic properties CrystEngComm, 2013 15(42): p 8465-8474 35 Thota, S., A Kumar, and J Kumar, Optical, electrical and magnetic properties of Co3O4 nanocrystallites obtained by thermal decomposition of sol-gel derived oxalates Vol 164 2009 30-37 36 Preudhomme, J and P Tarte, Infrared studies of spinels—III: The normal IIIII spinels Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 1971 27(9): p 1817-1835 37 He, X., et al., Effects of Ar/H2 Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties of CoO Nanoparticles Vol 2015 38 Ławecka, M., et al., Structure and magnetic properties of polymer matrix nanocomposite processed by pyrolysis of cobalt(II) acrylate Journal of Alloys and Compounds, 2004 369(1): p 244-246 39 Dimple, P.D., et al., Room temperature ferromagnetism in CoO nanoparticles obtained from sonochemically synthesized precursors Nanotechnology, 2008 19(24): p 245609 40 Saeed Farhadi, J.S.a.P.Z., Synthesis, characterization, and investigation of optical and magnetic properties of cobalt oxide (Co3O4) nanoparticles Journal Of Nanostructure in Chemistry 2013 3:69: p 1-9 41 Nyathi TM, F.N., York APE, Claeys M., Effect of crystallite size on the performance and phase transformation of Co3O4/Al2O3 catalysts during CO-PrOx - an in situ study Faraday Discuss, 2017 197: p 269-285 ... tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang- từ vật liệu nanơ tinh thể Cobalt Mục đích nghiên cứu - Chế tạo nghiên cứu tính chất quang từ oxit cobalt - Chế tạo nghiên cứu tính chất từ cobalt nano. .. chi phối vật liệu làm ảnh hưởng đến tính hoạt hóa vật liệu tính chất học, tính chất điện, tính chất quang học tính chất từ vật liệu Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học từ vật liệu nano ứng dụng... vi nghiên cứu  Đối tượng Vật liệu nanô oxit cobalt (Co3O4) vật liệu nano kim loại cobalt  Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính chất quang từ nano oxit cobalt nano kim loại cobalt Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của vật liệu nano tinh thể nền cobalt , Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, từ của vật liệu nano tinh thể nền cobalt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn