XÂY DỰNG WEBSITE bán HÀNG

13 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:34

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG Sinh Viên Thực Hiện: Vũ Thanh Lương Tp HCM 06/2018 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt lĩnh vực thương mại điện tử giúp cá nhân, doanh nghiệp có mặt hàng dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Hầu hết họ có website để giới thiệu doanh nghiệp Đứng trước nhu cầu thiết kế website cá nhân doanh nghiệp việc đam mê lập trình ứng dụng web Em chọn đề tài: “Xây dựng website bán hàng” làm đề tài môn học Công Nghệ Phần Mềm Nội dung đề tài gồm có phần:  Phần 1: Khảo sát hệ thống Thực tìm hiểu, khảo sát hệ thống thông tin, cụ thể cửa hàng bán điện thoại di động, đánh giá trạng cửa hàng, xác định mặt hạn chế hệ thống cũ, từ đề xuất biện pháp khắc phục  Phần 2: Phân tích hệ thống Từ việc khảo sát hệ thống ban đầu, nội dung phần tập trung xác định yêu cầu mà hệ thống cần đáp ứng, Xác định chức cấn có, luồng liệu thực thể hệ thống  Phần 3: Thiết kế hệ thống Từ liệu có qua phần phân tích hệ thống, nội dung phần thực việc thiết kế CSDL, Xử lý chức năng, thiết kế chương trình  Phần 4: Thực hóa đề tài Từ liệu có qua phần phân tích hệ thống, nội dung phần thực việc hoàn thành trang web CHƯƠNG I KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.Tổng quan toán Cửa hàng LUONGVU SHOP chuyên cung cấp điện thoại, điện tử, điện lạnh… hãng Apple, Samsung, Nokia, Cannon…Hiện tại, cửa hàng quản lý công việc kinh doanh cơng cụ truyền thống giấy tờ, hóa đơn chứng từ, chưa có cơng cụ quản lý điện tử Cửa hàng mong muốn xây dựng hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh tiếp cận khác hàng rộng thông qua môi trường internet để phát triển kinh doanh, định hướng mở rộng thành chuỗi cửa hàng lớn 2.Đánh giá trạng Hiện trạng kinh doanh cửa hàng chưa có mơi trường quản lý, quảng bá cửa hàng….các hoạt động kinh doanh dựa giấy tờ, chưa có hệ thống quản lý điện tử, chưa có website quảng cáo sản phẩm, khó tiếp cận với khách hàng, cơng tác quản lý phụ thuộc vào giấy tờ, làm cho cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn 3.Giải pháp khắc phục - Xây dựng website thương mại điện tử để quảng bá, tiếp cận khách hàng, đặt hàng online để tiếp cận nhiều khác hàng - Xây dựng website chủ cửa hàng quản lý công việc từ hoạt động kinh doanh cửa hàng, tối ưu hóa quản lý hóa đơn chứng từ, nhằm giảm chi phí kinh doanh CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG I Kiến Trúc Hệ Thống *Mô Tả: Khách hàng: Tương tác trực tiếp với website để xem sản phẩm, đặt hàng… Admin Website: Có chứng thêm/xóa/sửa, check đơn hàng…quản lý hóa đơn chứng từ, hoạt động cửa hàng… Quản trị hệ thống: Đảm bảo kỹ thuật cho Website hoạt động ổn định II Sơ Đồ Chức Năng Use Case Mô Tả Chức Năng STT Chức Năng Xem Các Sản Phẩm Xem Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm Đặt hàng Giỏ hàng Tìm kiếm sản phẩm Của Khách Hàng Mô Tả Khách hàng xem sản phẩm có cửa hàng, sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng… Khách hàng xem thơng tin chi tiết sản phẩm cửa hàng Chức cho phép khách hàng duyệt sản phẩm trang web nhấn nút đặt hàng sản phẩm chọn Cho phép khách hàng xem, điều chỉnh mặt hàng chọn mua Bao gồm tính tổng giá sản phẩm mà khách hàng mua Khách hàng nhập thông tin vào tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm Đăng Ký Tài Khoản Đánh Giá Sản Phẩm Thay Đổi Khách Hàng thay đổi thông tin họ tên, Thông Tin Tài email, mật khẩu… Khoản Khách hàng đăng ký thông tin tài khoản để hưởng chương trình ưu đãi, lưu thơng tin, địa giao hàng… Khách Hàng đánh giá sản phẩm Mô Tả Chức Năng Của Admin Website STT Chức Năng Mơ Tả Xem/Thêm/Xóa/Sửa Admin có chức Thương Hiệu Hiệu Xem/Thêm/Xóa/Sửa Admin có chức Loại Sản Phẩm Sản Phẩm Xem/Thêm/Xóa/Sửa Admin có chức Sản Phẩm Phẩm Quản Lý Tài Khoản Admin có chức Của Khách Hàng Khách Hàng Quản Lý Đơn Hàng Admin có chức Khách Hàng Quản Lý Bình Luận Admin có chức Khách Hàng thêm xóa sửa Thương thêm xóa sửa Loại thêm xóa sửa Sản quản lý tài khoản quản lý Đơn Hàng quản lý Bình Luận Phần III THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Sơ đồ ERD I Quy trình mua hàng khách hàng II Một số giao diện chức a Giao Diện Xem Các Sản Phẩm Của Khách Hàng b Giao Diện Xem Chi Tiết Sản Phẩm Của Khách Hàng c Giao Diện Giỏ Hàng Của Khách Hàng d Giao Diện Xem Danh Sách Sản Phẩm Của Admin e Giao Diện Thêm Sản Phẩm Của Admin III Cài đặt - Video hướng dẫn cài đặt windows local sử dụng Xampp Server: https://youtu.be/ttaJvY85Q2U ... khăn 3.Giải pháp khắc phục - Xây dựng website thương mại điện tử để quảng bá, tiếp cận khách hàng, đặt hàng online để tiếp cận nhiều khác hàng - Xây dựng website chủ cửa hàng quản lý công việc từ... tài: Xây dựng website bán hàng làm đề tài môn học Công Nghệ Phần Mềm Nội dung đề tài gồm có phần:  Phần 1: Khảo sát hệ thống Thực tìm hiểu, khảo sát hệ thống thông tin, cụ thể cửa hàng bán điện... Sản Phẩm Đặt hàng Giỏ hàng Tìm kiếm sản phẩm Của Khách Hàng Mô Tả Khách hàng xem sản phẩm có cửa hàng, sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng… Khách hàng xem thơng tin chi tiết sản phẩm cửa hàng Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG WEBSITE bán HÀNG, XÂY DỰNG WEBSITE bán HÀNG

Từ khóa liên quan